Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении выполнения плана строительства Одесского припортового завода в 1976 году

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 11.05.1976 № 246

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 травня 1976 р. N 246

Київ

Про забезпечення виконання плану будівництва Одеського припортового заводу в 1976 році

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що будівельними організаціями Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, трестів "Чорноморгідробуд", "Одестрансбуд" Міністерства транспортного будівництва, тресту "Південзахіделектросіткобуд" Міністерства енергетики і електрифікації СРСР та управління "Чоразморшлях" Міністерства морського флоту проведено певну роботу по будівництву комплексу об'єктів Одеського припортового заводу. Встановлений на 1975 рік план будівельно-монтажних робіт в цілому виконано на 105 процентів, а план січня - квітня 1976 року - на 114 процентів.

З метою забезпечення виконання встановлених завдань по будівництву Одеського припортового заводу в 1976 році та значно зростаючих обсягів робіт у наступні роки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати найважливішим завданням будівельних організацій, що споруджують комплекс об'єктів Одеського припортового заводу, здійснення в 1976 році заходів по розгортанню робіт на будівництві об'єктів цього заводу, створенню потужностей виробничих баз будівельних організацій, будівництву житла і культурно-побутових об'єктів для прийому і розміщення робітників, а також по забезпеченню необхідних виробничо-побутових умов для будівельників.

Одеському обкому Компартії України і облвиконкому постійно подавати дійову допомогу будівельним організаціям у виконанні цих завдань.

2. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, трестам "Чорноморгідробуд" і "Одестрансбуд" Міністерства транспортного будівництва, тресту "Південзахіделектросіткобуд" Міністерства енергетики і електрифікації СРСР та управлінню "Чоразморшлях" Міністерства морського флоту:

забезпечити безумовне виконання передбачених планом на 1976 рік обсягів будівельно-монтажних робіт згідно з додатком N 1;

ввести в дію у 1976 році жилі будинки, гуртожитки і об'єкти виробничих баз будівельних організацій за переліком і в строки згідно з додатком N 2;

укомплектувати будови робітниками в кількостях і в строки згідно з додатком N 3, забезпечити до 1 липня 1976 р. приведення чисельності робітників на будівництві заводу у відповідність з планами з праці на друге півріччя;

поставити на будови збірні залізобетонні і металеві конструкції в кількостях і в строки згідно з додатком N 4.

3. Держбуду УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Дніпродзержинському філіалу Державного науково-дослідного і проектного інституту азотної промисловості і продуктів органічного синтезу Міністерства хімічної промисловості, Проектному інституту N 3 Міністерства промислового будівництва СРСР і дирекції Одеського припортового заводу забезпечити розробку і видачу технічної документації на будівництво житла, виробничих баз будівельних організацій та об'єктів Одеського припортового заводу в обсягах і в строки згідно з додатком N 5.

4. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР і дирекції Одеського припортового заводу забезпечити подачу електроенергії на будівництво об'єктів комплексу аміаку і виробничих баз будівельних організацій в III кварталі 1976 р. потужністю 3000 кВА і в першому півріччі 1977 року - 5000 кВА.

5. Тресту "Одестрансбуд", управлінню будівництва "Київметробуд" та Одесько-Кишинівській залізниці забезпечити у III кварталі 1976 р. відкриття робочого руху на залізниці Кошкове-припортовий завод та виконання робіт по сигналізації, централізації, блокіровці і зв'язку на станції Кошкове.

6. Дирекції Одеського припортового заводу:

забезпечити поставку в строки відповідно до графіків будівництва анкерних болтів і закладних деталей для фундаментів під устаткування, що поставляється іноземними фірмами, на обсяг робіт 1976 року;

видати в першому півріччі 1976 року устаткування, кабельно-провідникову продукцію і матеріали контактної мережі для виконання повного обсягу робіт по під'їзній залізниці Одеського припортового заводу;

поставити в травні 1977 р. кабельно-провідникову продукцію і прилади для об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів замовника на тимчасові споруди, згідно з технічною документацією, розробленою трестом "Чорноморськоргтехбуд" Міністерства промислового будівництва УРСР.

7. Одеському облвиконкому:

забезпечити прописку в м. Одесі в 1976 - 1977 роках 2800 кваліфікованих робітників будівельних організацій Міністерства промислового будівництва УРСР, 1200 робітників-монтажників спеціалізованих організацій Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, 200 робітників тресту "Одестрансбуд", 1000 робітників тресту "Чорноморгідробуд", 100 робітників Одеського управління вантажного автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР і 900 робітників Одеського припортового заводу на належній цим організаціям жилій площі;

передати в II - III кварталах 1976 року комбінату "Одеспромбуд" 2000 кв. метрів загальної площі в жилих будинках для розміщення робітників. Міністерству промислового будівництва УРСР повернути облвиконкому в 1977 році житло в такому ж розмірі;

передати комбінату "Одеспромбуд" не пізніше третього кварталу 1976 року жилу площу в м. Одесі для розміщення робітників, зайнятих на будівництві Одеського припортового заводу, в рахунок 10 процентів жилої площі, належної будівельникам у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405.

Звільнити в 1976 році будівельні організації Міністерства промислового будівництва УРСР і Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР від передачі Одеському облвиконкому 10 процентів жилої площі в будинках, що вводяться в експлуатацію.

8. Дозволити, як виняток, будівельним організаціям і підприємствам за рахунок збудованого ними житла разом з Одеським облвиконкомом і обласною радою профспілок в першочерговому порядку в 1976 р. надати жилу площу 40 інженерно-технічним працівникам Міністерства промислового будівництва УРСР, 20 спеціалістам Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, 5 спеціалістам тресту "Одестрансбуд", 15 спеціалістам тресту "Чорноморгідробуд", 5 спеціалістам Одеського управління вантажного автотранспорту і 30 спеціалістам Одеського припортового заводу.

9. Головпостачу УРСР забезпечити в 1976 році повну поставку устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, кабельно-провідникової та іншої продукції для будівництва об'єктів Одеського припортового заводу, а також для виробничих баз будівельних організацій за номенклатурою, що розподіляється Головпостачем УРСР, в заплановані строки.

10. Одеському облвиконкому, Міністерству промислового будівництва УРСР, трестам "Одестрансбуд", "Чорноморгідробуд" та управлінню "Чоразморшлях" у місячний строк здійснити заходи по поліпшенню громадського харчування та культурно-побутового обслуговування робітників, зайнятих на будівництві заводу.

11. Міністерству автомобільного транспорту УРСР вважати першочерговим завданням забезпечення перевезення в повному обсязі вантажів для Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Міністерства транспортного будівництва на спорудження об'єктів Одеського припортового заводу в межах планів централізованих перевезень вантажів транспортом загального користування для цих міністерств на 1976 рік.

У місячний строк погодити з дирекцією заводу умови перевезень негабаритних вантажів.

12. Взяти до відома, що ЦК ЛКСМ України оголосив будівництво Одеського припортового заводу республіканською ударною комсомольською будовою.

13. Міністерству зв'язку УРСР у першому півріччі 1976 року вирішити питання встановлення телефонного зв'язку з територією Одеського припортового заводу, а дирекції заводу в травні 1976 року передати приміщення для тимчасового розміщення телефонного обладнання.

14. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, трестам "Чорноморгідробуд" і "Одестрансбуд" Міністерства транспортного будівництва, тресту "Південзахіделектросіткобуд" Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, управлінню "Чоразморшлях" Міністерства морського флоту та дирекції Одеського припортового заводу в місячний строк створити оперативну групу з спеціалістів для координації і вирішення питань, зв'язаних з будівництвом комплексу об'єктів Одеського припортового заводу.

15. Міністерствам і відомствам УРСР, дирекції Одеського припортового заводу, Одеському обкому Компартії України і облвиконкому про виконання цієї постанови доповісти ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР в липні 1976 року і в січні 1977 року.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 24

 

ЗАВДАННЯ
по виконанню передбачених планом на 1976 рік обсягів будівельно-монтажних робіт на будівництві житла, виробничих баз будівельних організацій та об'єктів Одеського припортового заводу

/тис. крб./

NN
пп

Міністерства і будівельні організації

План на 1976 рік

В тому числі:

перше півріччя

III квартал

IV квартал

 

Всього по виконавцях

42500

18054

12830

11616

в тому числі:

 

 

 

 

1.

Мінпромбуд УРСР

12300

4850

3400

4050

з них

 

 

 

 

Мінмонтажспецбуд УРСР

2119

639

786

694

2.

Трест "Чорноморгідробуд" Мінтрансбуду

20600

9400

6200

5000

з них

 

 

 

 

Мінмонтажспецбуд УРСР

2262

727

718

817

3.

Трест "Одестрансбуд" Мінтрансбуду

5600

2284

1800

1516

4.

Мінмонтажспецбуд УРСР

2800

1200

800

800

5.

Управління "Чоразморшлях" Мінморфлоту

1000

270

530

200

6.

Трест "Південзахіделектросіткобуд" Міненерго СРСР

200

50

100

50

 

ЗАВДАННЯ
по забезпеченню введення в дію у 1976 році жилих будинків, гуртожитків і об'єктів виробничих баз будівельних організацій, що споруджують Одеський припортовий завод

NN
пп

Найменування об'єктів

Строки закінчення робіт

Відповідальні за введення в дію

1

2

3

4

1.

Житлове будівництво для Мінпромбуду УРСР

 

 

Гуртожиток на 537 місць в м. Одесі

жовтень

Начальник комбінату "Одеспромбуд" т. Веприцький

Жилий будинок на 144 квартири в м. Одесі

грудень

Начальник домобудівного комбінату т. Анісімов

2.

Об'єкти виробничих баз Мінпромбуду УРСР

 

 

Приоб'єктна промбаза тресту "Одесхімбуд" в с. Григорівка Одеської області

жовтень

Керуючий трестом "Одесхімбуд" т. Надєждін

Залізничні колії до перевалочної бази Одеського припортового заводу в Куліндорівському промвузлі протяжністю 0,873 км

травень

Начальник комбінату "Одеспромбуд" т. Веприцький

Цех дільниці малої механізації в м. Одесі

листопад

- " -

3.

Житлове будівництво для Мінмонтажспецбуду УРСР

 

 

Гуртожиток на 450 місць в м. Одесі

жовтень

Начальник комбінату "Одеспромбуд" т. Веприцький

Жилий будинок на 144 квартири в м. Одесі

грудень

Керуючий трестом "Чорноморпромсантехмонтаж" т. Пташков

4.

Об'єкти виробничих баз Мінмонтажспецбуду УРСР

 

 

Нарощування потужності виробничої бази тресту "Електромонтаж-I" на 200 тис. крб. річної продукції в м. Одесі

вересень

Начальник комбінату "Одеспромбуд" т. Веприцький
Начальник Головелектромонтажу т. Сафонов

Нарощування потужності виробничої бази спеціалізованого управління "Південгідроспецбуд" тресту "Укргідроспецбуд" на 410 тис. крб. річної продукції в м. Одесі

грудень

Керуючий трестом "Одесхімбуд" т. Надєждін
Начальник спеціалізованого управління "Південгідроспецбуд" т. Авербах

Виробнича база спеціалізованого управління-131 тресту "Криворіжстальконструкція" на 300 тис. крб. річної продукції в м. Одесі

грудень

Начальник комбінату "Одеспромбуд" т. Веприцький
Керуючий трестом "Криворіжстальконструкція" т. Голубенко

Приоб'єктна база організацій Мінмонтажспецбуду УРСР на 350 тис. крб. річної продукції в с. Григорівка Одеської області

грудень

Начальник комбінату "Одеспромбуд" т. Веприцький
Керуючий трестом "Чорноморпромсантехмонтаж" т. Пташков

5.

Об'єкти виробничих баз тресту "Чорноморгідробуд" Мінтрансбуду

 

 

Промислова база в с. Григорівка Одеської області

червень

Керуючий трестом "Чорноморгідробуд" т. Нагорних

Цех виробничої бази управління виробничо-технологічної комплектації в м. Одесі

грудень

- " -

 

ЗАВДАННЯ
по укомплектуванню робітниками будівництва житла, виробничих баз будівельних організацій та об'єктів Одеського припортового заводу в 1976 році

/чоловік/

NN
пп

Міністерства і будівельні організації

Загальна чисельність по кварталах:

II

III

IV

1

2

3

4

5

 

Всього по будовах

3290

3635

3723

в тому числі:

 

 

 

1.

Мінпромбуд УРСР

1420

1505

1907

з них

 

 

 

Мінмонтажспецбуд УРСР

125

170

170

2.

Трест "Чорноморгідробуд"

1430

1640

1320

3.

Трест "Одестрансбуд"

390

420

420

4.

Мінмонтажспецбуд УРСР

50

70

76

 

По об'єктах Мінхімпрому

2290

2573

2380

1.

Мінпромбуд УРСР

420

443

564

з них

 

 

 

Мінмонтажспецбуд УРСР

40

40

40

2.

Трест "Чорноморгідробуд"

1430

1640

1320

3.

Трест "Одестрансбуд"

390

420

420

4.

Мінмонтажспецбуд УРСР

50

70

76

 

По об'єктах Мінпромбуду УРСР

 

 

 

Мінпромбуд УРСР

670

720

900

з них

 

 

 

Мінмонтажспецбуд УРСР

30

55

70

 

По об'єктах Мінмонтажспецбуду УРСР

 

 

 

Мінпромбуд УРСР

330

342

443

з них

 

 

 

Мінмонтажспецбуд УРСР

55

75

60

Примітка.

Управлінням "Чоразморшлях" і трестом "Південзахіделектросіткобуд" кількість робітників для виконання обсягів робіт, передбачених планом на 1976 рік, встановлюється відповідно з планами з праці цих організацій.

 

ЗАВДАННЯ
по поставці збірних залізобетонних і металевих конструкцій для будівництва виробничих баз будівельних організацій та об'єктів Одеського припортового заводу в 1976 році

NN
пп

Міністерства і будівельні організації, яким здійснюються поставки

Одиниця виміру

Всього на 1976 рік

В тому числі:

Поставщик

перше півріччя

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

Збірні залізобетонні конструкції

1.

Мінпромбуд УРСР

куб. м

24531

15532

7083

1916

Республіканське виробниче об'єднання "Укрпромзалізобетон", комбінат "Одеспромбуд"

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

комплекс аміаку

- " -

13153

11449

1519

185

- " -

виробничі бази Мінпромбуду УРСР

- " -

7283

2445

3643

1195

- " -

виробничі бази Мінмонтажспецбуду УРСР

- " -

4095

1638

1921

536

- " -

2.

Трест "Чорноморгідробуд"

- " -

31155

17068

10628

3459

Головбудпром Мінтрансбуду

3.

Трест "Одестрансбуд"

- " -

490

490

-

-

- " -

4.

Мінмонтажспецбуд УРСР /залізобетонні труби для водоводу/

куб. м

1600

900

700

-

Гніванський завод залізобетонних виробів Мінбудматеріалів УРСР

Металеві конструкції

1.

Мінпромбуд УРСР

тонн

605

267

338

-

Республіканське об'єднання "Укрстальконструкція" Мінмонтажспецбуду УРСР

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

комплекс аміаку

- " -

286

107

179

-

- " -

виробничі бази Мінпромбуду УРСР

- " -

212

130

82

-

- " -

виробничі бази Мінмонтажспецбуду УРСР

- " -

107

30

77

-

- " -

2.

Трест "Одестрансбуд"

- " -

60

60

-

-

Трест "Дніпротрансбуд" Мінтрансбуду

3.

Трест "Чорноморгідробуд"

- " -

4019

1885

1100

1034

Одеський припортовий завод

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

склад N 1

- " -

860

860

-

-

- " -

склад N 2 з приміщенням для кліматичної установки

- " -

913

65

420

428

- " -

сховище аміаку

- " -

2246

960

680

606

- " -

 

ЗАВДАННЯ
по розробці і видачі технічної документації на будівництво житла, виробничих баз будівельних організацій та об'єктів Одеського припортового заводу

NN
пп

 

Початок будівництва
/рік/

Стадії проектування

Строки видачі технічної документації

Найменування проектної організації

1

2

3

4

5

6

 

По Мінпромбуду УРСР

 

 

 

 

1.

Приоб'єктна промбаза тресту "Одесхімбуд" в с. Григорівка Одеської області

1976

техно-робочий проект

травень 1976 р.

Трест "Чорноморськоргтехбуд" Мінпромбуду УРСР

2.

База управління виробничо-технологічної комплектації на програму 26 млн. крб. будівельно-монтажних робіт в м. Одесі

- " -

вишукувальні роботи, техно-робочий проект

травень 1976 р.

Проектний інститут N 3 Мінпромбуду СРСР

3.

Завод залізобетонних конструкцій потужністю 30 тис. куб. м збірного залізобетону і 40 тис. куб. м товарного бетону в м. Одесі

- " -

технічний проект

травень 1976 р.

- " -

робочі креслення

червень 1976 р.

- " -

4.

Гуртожиток на 537 місць в м. Одесі

1977

техно-робочий проект

серпень 1976 р.

Одеський філіал "Діпроміст" Держбуду УРСР

5.

Жилий будинок на 171 квартиру для малосімейних в м. Одесі

1977

техно-робочий проект

серпень 1976 р.

Одеський філіал "Діпроміст" Держбуду УРСР

 

По Мінмонтажспецбуду УРСР

 

 

 

 

1.

Виробнича база тресту "Чорноморпромсантехмонтаж" в м. Одесі

1976

техно-робочий проект

травень 1976 р.

Одеський філіал "Укрмонтажоргбуд" Мінмонтажспецбуду УРСР

2.

Гуртожиток на 537 місць в с. Сичавка Одеської області

1977

- " -

серпень 1976 р.

КиївНДІмістобудівництва Держбуду УРСР

3.

Жилий будинок на 144 квартири в с. Сичавка Одеської області

1977

- " -

серпень 1976 р.

- " -

 

По Мінхімпрому

 

 

 

 

1.

Робочі креслення на обсяг робіт 1977 року по виробництву аміаку /промислове будівництво/

1976

заказні специфікації

травень 1976 р.

Дніпродзержинський філіал ДІАПу Мінхімпрому

2.

Проект організації будівництва виробництва аміаку

1976

робочі креслення проекту організації будівництва

травень 1976 р.

- " -

3.

Пусковий комплекс на виробництво аміаку

1976

I черга

травень 1976 р.

- " -

II черга

травень 1976 р.

- " -

4.

Готель в м. Одесі

1976

техно-робочий проект

травень 1976 р.

Одеський філіал "Діпроміст" Держбуду УРСР

5.

Жилі будинки Мінхімпрому в с. Сичавка Одеської області

1977

- " -

серпень 1976 р.

КиївНДІмістобудівництва Держбуду УРСР

в тому числі інженерні мережі

1977

робочі креслення

травень 1976 р.

- " -

 

По Мінтрансбуду

 

 

 

 

1.

Жилий будинок для малосімейних на 171 квартиру в м. Одесі

1976

техно-робочий проект

червень 1976 р.

Одеський філіал "Діпроміст" Держбуду УРСР

2.

Жилий будинок на 168 квартир в м. Одесі

1976

- " -

- " -

- " -

в тому числі нульовий цикл

1976

- " -

травень 1976 р.

- " -

3.

Жилий будинок на 171 квартиру для малосімейних по вул. Педагогічній в м. Одесі

1976

- " -

травень 1976 р.

- " -

в тому числі нульовий цикл

1976

- " -

травень 1976 р.

- " -

4.

Жилий будинок на 84 квартири по вул. Фрунзе в м. Одесі

1976

- " -

червень 1976 р.

- " -

в тому числі нульовий цикл

1976

- " -

травень 1976 р.

- " -

5.

Дитячий садок на 280 місць в м. Одесі

1976

техно-робочий проект

травень 1976 р.

Одеський філіал "Діпроміст" Держбуду УРСР

6.

Нарощування потужностей заводу залізобетонних виробів в м. Одесі:

 

 

 

 

- адмінкорпус

1976

- " -

травень 1976 р.

Проектний інститут N 3 Мінпромбуду СРСР

- галереї подачі бетону

1976

- " -

травень 1976 р.

- " -

- головний корпус

1976

- " -

- " -

- " -

- матеріальний склад

1976

- " -

травень 1976 р.

- " -

- склад готової продукції

1976

- " -

червень 1976 р.

- " -

- інші об'єкти

1976

- " -

серпень 1976 р.

- " -

7.

Котельна на Заставі I в м. Одесі

1977

- " -

- " -

- " -

8.

Нарощування потужностей бази управління виробничо-технологічної комплектації в м. Одесі:

 

 

 

 

- виробничий корпус

1977

- " -

вересень 1976 р.

- " -

- побутовий корпус

1977

- " -

- " -

- " -

- склад

1977

техно-робочий проект

жовтень 1976 р.

Проектний інститут N 3 Мінпромбуду СРСР

- інші об'єкти

1977

- " -

листопад 1976 р.

- " -

9.

База механізації тресту "Одестрансбуд" на ст. Роздільна Одеської області

1976

робочі креслення

червень 1976 р.

- " -

10.

Нарощування потужності силікальцитного цеху тресту "Одестрансбуд" в м. Одесі

1976

- " -

- " -

Інститут "Київдіпротранс"

____________

Опрос