Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по предупреждению загрязнения бассейнов Черного и Азовского морей

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 09.04.1976 № 166
редакция действует с 12.01.1988

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 квітня 1976 р. N 166

Київ

Про заходи по запобіганню забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 12 січня 1988 року N 3

З метою запобігання забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1976 р. N 42 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству комунального господарства УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам разом з заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР і УРСР здійснити комплекс заходів, які забезпечать повне припинення до 1985 року скидання неочищених господарсько-побутових і промислових стічних вод у водойми басейнів Чорного і Азовського морів, з залученням в порядку дольової участі коштів міністерств і відомств, підприємства і організації яких скидають стічні води в каналізаційні мережі міст та інших населених пунктів, а в окремих містах та інших населених пунктах здійснити такі заходи до 1980 року, в строки згідно з додатком N 1.

Обсяги капітальних вкладень по дольовій участі підприємств і організацій у будівництві каналізаційних споруд і мереж у містах та інших населених пунктах /за рахунок капітальних вкладень, що виділяються на виробниче будівництво/ визначаються Держпланом УРСР і облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами за погодженням з заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР і УРСР на основі розробленої проектно-кошторисної документації пропорціонально обсягу і концентрації забруднення стічних вод, що скидаються у каналізаційні мережі підприємствами і організаціями цих міністерств і відомств.

Держплану УРСР подавати в Держплан СРСР і Раду Міністрів УРСР одночасно з проектами річних народногосподарських планів погоджені з міністерствами і відомствами пропозиції про обсяги капітальних вкладень, які повинні бути передані республіці на будівництво зазначених споруд.

Держплану СРСР доручено передбачати в проектах планів розвитку народного господарства СРСР централізовану передачу Радам Міністрів союзних республік капітальних вкладень на зазначену мету /з відповідним планом підрядних будівельно-монтажних робіт/ стосовно до порядку, встановленого постановою Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1970 р. N 177.

2. Зобов'язати Міністерство вугільної промисловості УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерство енергетики і електрифікації УРСР, Головнафтохімпром УРСР та інші міністерства і відомства УРСР, у віданні яких знаходяться підприємства, установи і організації, що скидають неочищені стічні води у річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів, розробити і здійснити заходи по повному припиненню скидання неочищених стічних вод у річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів шляхом впровадження прогресивної технології виробництва, що запобігає забрудненню зовнішнього середовища, комплексної переробки сировини, утилізації промислових відходів і будівництва ефективних очисних споруд та знешкоджуючих установок, маючи на увазі завершити весь комплекс цих робіт до 1985 року, а на найбільш великих підприємствах, шахтах і в організаціях - до 1980 року, в строки згідно з додатком N 2.

Вказані заходи, розроблені на десяту п'ятирічку, погоджені з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР, Міністерством охорони здоров'я УРСР, Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по охороні природи, подати до 1 січня 1977 р. Держплану УРСР для врахування при розробці річних народногосподарських планів.

Облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР і Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи забезпечити контроль за виконанням вказаними міністерствами і відомствами УРСР заходів по припиненню скидання неочищених стічних вод в річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів. Щороку розглядати питання про хід виконання цих заходів та доповідати Раді Міністрів УРСР.

3. Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, Міністерству геології УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Головнафтопостачзбуту УРСР, Укрголоврибгоспу, Укррибводу та іншим міністерствам і відомствам, що мають судна, інші плавучі засоби і установки /платформи/ на Чорному і Азовському морях та на річках, що в них впадають, здійснити в строки, що визначаються для окремих типів суден і установок за погодженням з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР:

обладнання нафтових танкерів, інших суден і плавучих засобів, стаціонарних і плавучих установок /платформ/ сепараторами для очистки вод, що містять нафту, до встановлених кондицій або пристроями для збирання цих вод, інших шкідливих речовин, суднових забруднених господарсько-побутових стічних вод і сміття та здачі їх на плавучі або берегові приймальні пристрої;

оснащення стаціонарних і плавучих установок /платформ/, що використовуються для розвідування і добування корисних копалин, які знаходяться на поверхні або в надрах морського дна, необхідним устаткуванням для запобігання забрудненню моря;

обладнання портів, нафтоналивних районів, а також районів відстою суден інвентарними огородженнями і установками для обмеження і ліквідації розливів нафтопродуктів на акваторіях портів.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам та Міністерству побутового обслуговування населення УРСР забезпечити обладнання ремонтно-відстійних пунктів і баз-стоянок плавучих засобів, що знаходяться в особистому користуванні громадян, зазначеними огородженнями та установками.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3)

5. Міністерству комунального господарства УРСР, Донецькому, Запорізькому, Кримському, Херсонському, Миколаївському, Одеському облвиконкомам і Севастопольському міськвиконкому забезпечити:

в приморських містах Чорного і Азовського морів приймання з суден твердих побутових відходів /які не містять нафтопродуктів/ для переробки і утилізації їх на сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводах та міських звалищах;

приймання з 1 січня 1977 р. на очисні споруди господарсько-побутових стічних вод з суден, що плавають в басейнах Чорного і Азовського морів, в тому числі з суден Міністерства морського флоту і Міністерства рибного господарства СРСР, в обсягах згідно з додатком N 3.

6. Головнафтопостачзбуту УРСР забезпечити приймання з 1 січня 1978 р. на очисні споруди перевалочної нафтобази м. Феодосії вод, забруднених нафтопродуктами, з суден, що плавають в басейнах Чорного і Азовського морів, в тому числі з суден Міністерства морського флоту і Міністерства рибного господарства СРСР, в обсязі 20 тис. тонн на добу.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи і облвиконкомам посилити контроль за додержанням колгоспами, радгоспами та іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами встановлених правил застосування отрутохімікатів, а також за додержанням сільськогосподарськими водокористувачами вимог по очистці стічних вод, що скидаються ними в річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Південному відділенню Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна провести необхідні дослідження і до 1980 року розробити заходи, які б виключали надходження з рисових зрошувальних систем у річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів вод, забруднених отрутохімікатами та похідними сполуками їх.

9. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам, промисловим підприємствам і організаціям забезпечити виділення в річних планах капітальних вкладень і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для своєчасного здійснення будівництва водоохоронних об'єктів у басейнах Чорного і Азовського морів, а також вжити заходів до своєчасного забезпечення цих будов проектно-технічною документацією та електрокабельною продукцією.

10. Міністерству будівництва підприємств важкої Індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Укрміжколгоспбуду та іншим міністерствам і відомствам УРСР забезпечити безумовне виконання планів будівництва водоохоронних: об'єктів у басейнах Чорного і Азовського морів, приділяючи їм першочергову увагу як і найважливішим народногосподарським об'єктам республіки. При підведенні підсумків роботи будівельно-монтажних організацій враховувати виконання ними планів будівництва і введення в дію потужностей водоохоронних об'єктів.

11. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам подавати будівельним організаціям всебічну допомогу в забезпеченні об'єктів місцевими будівельними матеріалами, автотранспортом, в укомплектуванні будов спеціалістами і робочою силою та у створенні належних житлово-побутових умов будівельникам.

12. Комітету народного контролю УРСР організувати систематичний контроль за виконанням міністерствами і відомствами заходів, передбачених цією постановою.

13. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 16 січня 1976 р. N 42 "Про заходи по запобіганню забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів":

1) Зобов'язали Міністерство чорної металургії СРСР, Міністерство кольорової металургії СРСР, Міністерство хімічної промисловості, Міністерство авіаційної промисловості, Міністерство автомобільної промисловості, Міністерство целюлозно-паперової промисловості, Міністерство газової промисловості, Міністерство морського флоту, Міністерство шляхів, Міністерство суднобудівної промисловості, Міністерство рибного господарства СРСР, Головне управління мікробіологічної промисловості при Раді Міністрів СРСР, Міністерство цивільної авіації, Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР, Міністерство енергетики і електрифікації СРСР, Міністерство електротехнічної промисловості, Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерство верстатобудівної та інструментальної промисловості. Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерство хімічного і нафтового машинобудування, Міністерство важкого і транспортного машинобудування, Союзсільгосптехніку та інші міністерства і відомства, у віданні яких знаходяться підприємства і організації, що скидають неочищені стічні води в річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів, розробити і здійснити заходи по повному припиненню скидання неочищених стічних вод в річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів шляхом впровадження прогресивної технології виробництва, що запобігає забрудненню зовнішнього середовища, комплексної переробки сировини, утилізації промислових відходів і будівництва ефективних очисних споруд і знешкоджуючих установок, маючи на увазі завершити весь комплекс цих робіт до 1985 року, а на найбільш великих підприємствах, шахтах і в організаціях - до 1980 року, в строки згідно з додатком N 4.

2) Встановили, що бурові, вибухові, геологорозвідувальні та інші роботи, які шкідливо впливають на живі ресурси моря, можуть здійснюватись на акваторії Азовського моря і на ділянках шельфа Чорного моря, що мають важливе рибогосподарське значення, організаціями Міністерства геології СРСР, Міністерства нафтової промисловості, Міністерства газової промисловості та інши міністерствами і відомствами, які провадять розвідування і розробку природних багатств морського дна і його надр, тільки з дозволу Міністерства меліорації і водного господарства СРСР і Міністерства рибного господарства СРСР.

3) Доручили Міністерству транспортного будівництва забезпечити за замовленням Міністерства морського флоту і Міністерства рибного господарства СРСР будівництво і введення в дію до 1 січня 1977 р. в портах міст Одеси, Іллічівська, Туапсе і Севастополя берегових пристроїв для приймання з суден забруднених вод і очистки їх.

4) З метою забезпечення охорони унікальних за природними умовами прибережних районів Чорного і Азовського морів та планомірного здійснення заходів по раціональному використанню їх природних багатств доручили Міністерству меліорації і водного господарства СРСР з участю Ради Міністрів РРФСР, Ради Міністрів Української РСР, Ради Міністрів Грузинської РСР та інших міністерств і відомств розробити регіональну схему охорони природного комплексу і раціонального використання природних ресурсів Чорного і Азовського морів на перспективу до 2000 року і подати її в 1978 році на розгляд в Держплан СРСР. При розробці вказаної схеми максимально використати наявні матеріали міністерств і відомств по комплексному використанню і охороні природних ресурсів узбережжя Чорного і Азовського морів, запобіганню підвищеному забрудненню атмосферного повітря шкідливими речовинами, розвитку комунального господарства міст-курортів і розвитку промислових підприємств.

х х х

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду упевненість в тому, що обкоми, Київський міськком Компартії України, міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми, місцеві партійні, радянські, сільськогосподарські і водогосподарські органи, керівники промислових, будівельних та інших підприємств забезпечать безумовне виконання завдань, передбачених цією постановою, по запобіганню забрудненню та поліпшенню використання водних ресурсів басейнів Чорного і Азовського морів.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 35

 

ПЕРЕЛІК
міст та інших населених пунктів, в яких здійснюються в 1976 - 1980 роках заходи, що забезпечують повне припинення скидання неочищених стічних вод в ріки та інші водойми басейнів Чорного і Азовською морів

 

Строк виконання заходів /рік/

Введення в дію каналізаційних і очисних споруд

Замовник

Потужність /тис. куб. м/ на добу

Строк введення в дію /рік/

1

2

3

4

5

Узбережжя Азовського моря

 

 

 

 

м. Бердянськ

1977

23

1976

Запорізький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Генічеськ

1980

12,5

1980

Херсонський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Жданов

1980

75,0

1979

Донецький облвиконком з дольовою участю підприємств

Узбережжя Чорного моря

 

 

 

 

м. Скадовськ

1978

10,0

1976

Херсонський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Джанкой

1979

20,0

1978

Кримський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Євпаторія

1977

33,0

1976

- " -

м. Саки

1980

насосні станції і мережі

1979

- " -

смт Армянськ

1977

5,0

1977

- " -

м. Красноперекопськ

1977

10,0

1977

- " -

смт Сімеїз
смт Гаспра

1977

насосні станції і мережі

1977

- " -

м. Алупка

-

10,0

1980

- " -

м. Сімферополь

1980

60,0

1976

- " -

60,0

1978

- " -

м. Ялта

1980

43,0

1980

- " -

Західний район Південного берегу Криму

-

12,0

1980

- " -

м. Білогірськ

1979

4,0

1978

- " -

м. Феодосія

1980

21,0

1978

- " -

м. Керч

1980

43,0

1979

- " -

м. Очаків

1980

7,0

1980

Миколаївський облвиконком з дольовою участю підприємств

Корабельний район м. Миколаєва

1979

40

1978

- " -

с. Хорли

1976

0,2

1976

Херсонський облвиконком з дольовою участю підприємств

Басейн р. Дунаю

 

 

 

 

м. Коломия

1980

15,0

1980

Івано-Франківський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Ужгород

1976

насосні станції і мережі

1976

Закарпатський облвиконком з дольовою участю підприємств

-

10,0

1980

- " -

м. Берегове

1979

8,0

1979

- " -

м. Хуст

1978

10,0

1978

Мінлегпром УРСР

м. Ізмаїл

1980

насосні станції і мережі

1980

Одеський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Кілія

1980

1,0

1980

- " -

Басейн р. Дністра

 

 

 

 

м. Дрогобич

1976

насосні станції і мережі

1976

Львівський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Стрий

1977

25,0

1976

- " -

м. Кам'янець-Подільський

1978

16,8

1976

Хмельницький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Могилів-Подільський

1980

11,0

1977

Вінницький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Білгород-Дністровський

1980

насосні станції і мережі

1979

Одеський облвиконком з дольовою участю підприємств

Басейн р. Південний Буг

 

 

 

 

м. Хмільник

1978

насосні станції і мережі

1978

Вінницький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Первомайськ

1979

- " -

1978

Миколаївській облвиконком з дольовою участю підприємств

Басейн р. Дніпра

 

 

 

 

м. Ковель

1976

10,5

1976

Волинський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Дубно

1980

4,0

1978

Ровенський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Луцьк

1980

40,0

1978

Волинський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Костопіль

1978

5,0

1976

Ровенський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Київ

1980

300,0

1977

Київський міськвиконком

м. Суми

1980

35,0

1960

Сумський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Чернігів

1980

25,0

1980

Чернігівський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Новомосковськ

1980

25,0

1980

Дніпропетровський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Шепетівка

1980

10,0

1979

Хмельницький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Полтава

1980

30,0

1978

Полтавський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Нова Каховка

1979

25,0

1977

Херсонський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Берислав

1980

насосні станції і мережі

1979

- " -

м. Охтирка

1980

9,0

1979

Сумський облвиконком з дольовою участю підприємств

Басейн р. Дону

 

 

 

 

м. Ізюм

1979

споруди по збезводнюванню мулу
насосні станції і мережі

1979

Харківський облвиконком з дольовою участи підприємств

м. Слов'яногірськ

1980

10,0

1978

Донецький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Слов'янськ

1980

16,0

1976

- " -

-

16,0

1978

- " -

м. Краматорськ

1980

40,0

1978

- " -

м. Артемівськ

1979

споруди по збезводнюванню мулу
насосні станції і мережі

1979

- " -

м. Шахтарськ

1980

20,0

1977

Донецький облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Кадіївка

1980

25,0

1980

Ворошиловградський облвиконком з дольовою участю підприємств

м. Ровеньки

1976

споруди по збезводнюванню мулу
насосні станції і мережі

1976

- " -

Басейн р. Кальміусу

 

 

 

 

м. Донецьк

1980

100,0

1979

Донецький облвиконком з дольовою участю підприємств

-

100,0

1980

- " -

Басейн р. Міусу

 

 

 

 

м. Торез

1980

споруди по збезводнюванню мулу
насосні станції і мережі

1979

- " -

м. Сніжне

1980

- " -

1979

- " -

м. Амвросіївка

1980

11,0

1976

- " -

 

ЗАВДАННЯ
міністерствам і відомствам УРСР по проведенню в 1976 - 1980 роках на найбільш великих підприємствах, шахтах і в організаціях заходів по повному припиненню скидання неочищених стічних вод в річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів

 

Строк здійснення заходів

Мінвуглепром УРСР

 

Виробниче об'єднання "Красноармійськвугілля"

 

шахта "Курахівська", м. Гірник Донецької області

1979 рік

шахта імені Г. М. Димитрова, м. Димитров Донецької області

1980 рік

Виробниче об'єднання "Добропільвугілля"

 

шахта імені РККА, м. Добропілля Донецької області

1977 рік

Виробниче об'єднання "Первомайськвугілля"

 

шахта "Гірська", м. Гірське Ворошиловградської області

1978 рік

шахта "Золоте", м. Золоте Ворошиловградської області

1978 рік

Виробниче об'єднання "Артемвугілля"

 

шахта імені Ф. Е. Дзержинського, м. Дзержинськ Донецької області

1977 рік

шахта імені К. Є. Ворошилова, м. Дзержинськ Донецької області

1977 рік

шахта "Олександр-Захід", м. Горлівка Донецької області

1978 рік

Виробниче об'єднання "Павлоградвугілля"

 

шахти N 21/22, 25/26, 16/17, "Самарська"; "Тернівська", м. Павлоград Дніпропетровської області

1980 рік

Виробниче об'єднання "Кадіїввугілля"

 

шахта імені XXII з'їзду КПРС, м. Кадіївка Ворошиловградської області

1980 рік

шахта імені Ілліча, м. Кадіївка Ворошиловградської області

1979 рік

шахта "Анненская", м. Боярка Ворошиловградської області

1977 рік

Виробниче об'єднання "Ворошиловградвугілля"

 

шахта "Черкаська", м. Зимогір'я Ворошиловградської області

1980 рік

виробничо-експериментальне управління по буропідривних роботах, смт Ювілейне Ворошиловградської області

1977 рік

шахта імені С. В. Косіора, смт Чорнухине Ворошиловградської області

1980 рік

шахта імені Артема, м. Артемівськ Ворошиловградської області

1979 рік

Виробниче об'єднання "Шахтарськантрацит"

 

шахта "Комуніст", м. Харцизьк Донецької області

1976 рік

шахта імені XVII партз'їзду, м. Шахтарськ Донецької області

1976 рік

шахта "Рассвет", смт Кіровськ Донецької області

1979 рік

шахта імені В. І. Чапаєва, м. Шахтарськ Донецької області

1979 рік

Виробниче об'єднання "Свердловантрацит"

 

вахта "Маяк", м. Свердловськ Ворошиловградської області

1977 рік

шахта "Ленінська", м. Свердловськ Ворошиловградської області

1980 рік

Виробниче об'єднання "Торезантрацит"

 

шахта "Волинська", м. Торез Донецької області

1977 рік

Торезька центральна збагачувальна фабрика, Донецька область

1977 рік

Виробниче об'єднання "Донбасантрацит"

 

шахта N 1-2 "Ровеньківська", м. Ровеньки Ворошиловградської області

1976 рік

шахта імені В. В. Вахрушева, м. Ровеньки Ворошиловградської області

1979 рік

Виробниче об'єднання "Донецьквуглезбагачення"

 

центральна збагачувальна фабрика "Україна", м. Українськ Донецької області

1978 рік

центральна збагачувальна фабрика "Вузлівська", м. Горлівка Донецької області

1978 рік

Виробниче об'єднання "Ворошиловградвуглезбагачення"

 

центральна збагачувальна фабрика "Кадіївська", м. Кадіївка Ворошиловградської області

1978 рік

центральна збагачувальна фабрика "Суходільська", м. Краснодон Ворошиловградської області

1977 рік

центральна збагачувальна фабрика "Криворізька" імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, м. Брянка Ворошиловградської області

1979 рік

центральна збагачувальна фабрика "Білоріченська", смт Білоріченський Ворошиловградської області

1977 рік

Мінчормет УРСР

 

Виробниче об'єднання "Кривбасруда", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

1978 рік

Південний гірничо-збагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

1980 рік

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат, Дніпропетровська область

1978 рік

Дніпропетровський трубопрокатний завод імені Леніна

1977 рік

Дніпропетровський дрото-цвяховий завод "Червоний профінтерн"

1977 рік

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат, м. Комсомольськ Полтавської області

1977 рік

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат, Дніпропетровська область

1978 рік

Нікопольський ордена Леніна південно-трубний завод імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, Дніпропетровська область

1978 рік

Дніпровський ордена Леніна металургійний завод імені Дзержинського, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

1980 рік

Великоанадольський шамотний завод, смт Володимирівка Донецької області

1977 рік

Красногорівський вогнетривкий завод імені Леніна, Донецька область

1977 рік

Запорізький залізорудний комбінат, м. Дніпрорудне Запорізької області

1979 рік

Дружківський метизний завод, Донецька область

1977 рік

Костянтинівський металургійний завод імені Фрунзе, Донецька область

1978 рік

Авдїївський коксохімічний завод, Донецька область

1978 рік

Макіївський ордена Леніна металургійний завод імені Кірова Донецької області

1977 рік

Одеський сталепрокатний завод імені Дзержинського

1978 рік

Ждановський ордена Леніна і ордена Жовтневої революції металургійний завод імені Ілліча, Донецька область

1979 рік 

Макіївський коксохімічний завод, Донецька область

1978 рік

Комиш-Бурунський залізорудний комбінат, м. Керч Кримської області

1977 рік

Запорізький ордена Леніна і ордена Жовтневої революції металургійний завод "Запоріжсталь" імені Орджонікідзе

1980 рік

Харцизький трубний завод, Донецька область

1977 рік

Мінлегпром УРСР

 

Болехівський шкірзавод, Івано-Франківська область

1979 рік

Дунаєвецька суконна фабрика, Хмельницька область

1979 рік

Мінхапчопром УРСР

 

Кам'янсько-Дніпровський консервний завод, Запорізька область

1976 рік

Андрушівський спиртовий комбінат, Житомирська область

1979 рік

Ганнопільськяй спиртовий завод, с. Ганнопіль Хмельницької області

1979 рік

Херсонський консервний комбінат

1978 рік

Верхньо-Дніпровський крохмале-патоковий комбінат, смт Дніпровське Дніпропетровської області

1977 рік

Кобеляцький цукровий завод, Полтавська область

1979 рік

Шпанівський цукровий комбінат с. Шпанів, Ровенська область

1980 рік

Дубнівський цукровий завод, Ровенська область

1977 рік

Гнідавський цукровий комбінат, м. Луцьк Волинської області

1977 рік

Горохівський цукровий комбінат, Волинська область

1978 рік

Олександрійський цукровий комбінат, Кіровоградська область

1979 рік

Пирятинський консервний завод, Полтавська область

1977 рік

Колиндянський концентратно-дріжджовий комбінат, с. Колиндяни Тернопільської області

1978 рік

Хоростківський цукровий завод, смт Хоростків Тернопільської області

1976 рік

Барський цукровий завод, Вінницька область

1980 рік

Бучацький цукровий завод, Тернопільська область

1976 рік

Козівський цукровий завод, смт Козова Тернопільської області

1979 рік

Вишнівчицький цукровий завод, с. Вишнівчик Хмельницької області

1978 рік

Чечельницький цукровий комбінат, смт Чечельник Вінницької області

1980 рік

Мінм'ясомолпром УРСР

 

Керченський м'ясокомбінат, Кримська область

1977 рік

Мінліспром УРСР

 

Чернівецький деревообробний комбінат

1977 рік

Мінбудматеріалів УРСР

 

Очеретинський завод будівельних матеріалів, Донецька область

1977 рік

Ворошиловградський емалювальний завод імені Артема

1979 рік

Костянтинівський завод "Автоскло", Донецька область

1978 рік

Слов'янський керамічний комбінат, Донецька область

1977 рік

Слов'янське заводоуправління будівельних матеріалів, Донецька область

1976 рік

Карлівське заводоуправління будівельних матеріалів, Донецька область

1977 рік

Гродівський цегельний завод, Донецька область

1977 рік

Херсонський склотарний завод

1979 рік

Київський завод художнього скла

1976 рік

Стрийський скляний завод, Львівська область

1979 рік

Миколаївський цементно-гірничий комбінат, Львівська область

1978 рік

Шевченківський експериментальний завод, Донецька область

1979 рік

Керченський склотарний завод, Кримська область

1979 рік

Міненерго УРСР

 

Придніпровська ДРЕС, Дніпропетровська область

1978 рік

Курахівська ДРЕС, Донецька область

1977 рік

Чернігівська ТЕЦ

1977 рік

Харківська ДРЕС N 2, Харківська область

1977 рік

Вуглегірська ДРЕС, Донецька область

1978 рік

Слов'янська ДРЕС імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, Донецька область

1977 рік

Сєверодонецька ТЕЦ, Ворошиловградська область

1976 рік

Лисичанська ТЕЦ, Ворошиловградська область

1976 рік

Старобешівська ДРЕС, Донецька область

1978 рік

Головнафтохімпром УРСР

 

Дрогобицький нафтопереробний завод, м. Дрогобич Львівської області

1979 рік

Кадїївський завод технічного вуглецю, Ворошиловградська область

1977 рік

Одеський нафтопереробний завод

1979 рік

 

ЗАВДАННЯ
по прийманню з 1 січня 1977 р. на очисні споруди господарсько-побутових стічних вод з суден Мінморфлоту і Мінрибгоспу СРСР

/тис. куб. метрів на місяць/

 

Кількість господарсько-побутових стічних вод, що приймаються на очисні споруди

м. Одеса

287

м. Миколаїв

101

м. Херсон

23

м. Білгород-Дністровський

5

м. Євпаторія

2

м. Севастополь

10

м. Ялта

24

м. Керч

9

м. Жданов

23

м. Рені

18

м. Ізмаїл

15

 

ЗАВДАННЯ
міністерствам і відомствам СРСР по проведенню в 1976 - 1980 роках на найбільш великих підприємствах і в організаціях заходів по повному припиненню скидання неочищених стічних вод в річки та інші водойми басейнів Чорного і Азовського морів, встановлених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1976 р. N 42

 

Строк здійснення заходів

Мінчормет СРСР

 

Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" імені Кузьмі на, м. Запоріжжя

1980 рік

Запорізький завод феросплавів

1980 рік

Мінкольормет СРСР

 

Дніпровський електродний завод імені 50-річчя Радянської України, м. Запоріжжя

1977 рік

Артемівський завод по обробці кольорових металів імені Є. І. Квірінга, Донецька область

1980 рік

Донецький завод кольорових сплавів

1979 рік

Микитівський ртутний комбінат, м. Горлівка Донецької області

1980 рік

Торезький завод наплавочних твердих сплавів, Донецька область

1980 рік

Дніпровський алюмінієвий завод імені С. М. Кірова, м. Запоріжжя

1980 рік

Дніпровський завод твердих сплавів, м. Світловодськ Кіровоградської області

1980 рік

Донецький хіміко-металургійний завод, смт Донське Донецької області

1980 рік

Мінхімпром

 

Шосткинське виробниче об'єднання "Свема", Сумська область

1977 рік

Черкаське виробниче об'єднання "Азот"

1976 рік

Сакський хімічний завод, Кримська область

1980 рік

Хімічний завод, м. Костянтинівна Донецької області

1979 рік

Первомайський хімічний завод, Харківська область

1978 рік

Сумське виробниче об'єднання "Хімпром"

1977 рік

Ровенське виробниче об'єднання "Азот"

1979 рік

Стебниківський калійний завод, смт Стебник Львівської області

1978 рік

Вінницький хімічний завод імені Я. М. Свердлова

1980 рік

Рубіжанське виробниче об'єднання "Краситель", м. Рубіжне Ворошиловградської області

1980 рік

Лисичанський содовий завод імені В. І. Леніна, Ворошиловградська область

1980 рік

Сєверодонецьке виробниче об'єднання "Азот", Ворошиловградська область

1980 рік

Донецький завод хімічних реактивів імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

1977 рік

Кримський завод пігментного двоокису титану, м. Красноперекопськ Кримської області

1977 рік

Кримський содовий завод, м. Красноперекопськ Кримської області

1977 рік

Перекопський бромний завод, м. Красноперекопськ Кримської області

1979 рік

Мінавіапром

 

Красилівський філіал заводу імені Артема, Хмельницька область

1979 рік

Мінавтопром

 

Вісімнадцятий державний підшипниковий завод, м. Вінниця

1977

Автомобільний завод "Комунар", м. Запоріжжя

1976 рік

Мінпапірпром

 

Херсонський целюлозно-паперовий комбінат, м. Цюрупинськ Херсонської області

1977 рік

Малинська паперова фабрика імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, Житомирська область

1977 рік

Першотравнева паперова фабрика імені 40-річчя Компартії України, смт Першотравневе Ровенської області

1978 рік

Рахівська картонна фабрика, Закарпатська область

1979 рік

Корюківська фабрика технічних паперів, Чернігівська область

1980 рік

Росошанська паперова фабрика, с. Росоша Вінницької області

1980 рік

Мінгазпром

 

Шебелинське газопромислове управління імені 50-річчя Жовтня, Харківська область

1976 рік

Мінморфлот

 

Білгород-Дністровський морський торговий порт Чорноморського морського пароплавства

1980 рік

Іллічівський морський торговий порт Чорноморського морського пароплавства

1977 рік

Феодосійський морський торговий порт Чорноморського морського пароплавства

1976 рік

Ялтинський морський торговий порт Чорноморського морського пароплавства

1980 рік

Іллічівський судноремонтний завод Чорноморського морського пароплавства, Одеська область

1977 рік

Ждановський морський торговий порт Азовського морського пароплавства

1980 рік

Ждановський судноремонтний завод Азовського морського пароплавства, Донецька область

1980 рік

Керченський судноремонтний завод Азовського морського пароплавства, Кримська область

1980 рік

Бердянський морський торговий порт Азовського морського пароплавства

1977 рік

Ізмаїльський судноремонтний завод Радянського Дунайського пароплавства, Одеська область

1980 рік

Ізмаїльський морський торговий порт Радянського Дунайського пароплавства

1980 рік

Кілійський морський торговий порт Радянського Дунайського пароплавства

1980 рік

Міншляхів

 

Локомотивне депо, ст. Гречани Південно-Західної залізниці, Хмельницька область

1976 рік

Попаснянський залізничний вузол Донецької залізниці, Ворошиловградська область

1977 рік

Конотопський паровозовагоноремонтний завод, Сумська область

1977 рік

Станція Слов'янськ Донецької залізниці

1978 рік

Мінсуднопром

 

Південний трубний завод "Заря", м. Миколаїв

1977 рік

Приладобудівний завод "Залив", м. Керч Кримської області

1977 рік

Приладобудівний завод "Сокол", м. Нова Каховка Херсонської області

1977 рік

Севастопольський приладобудівний завод "Парус"

1977 рік

Мінрибгосп СРСР

 

Керченський рибокомбінат, Кримська область

1980 рік

Керченський морський рибний порт

1980 рік

Генічеський рибоконсервний завод, Херсонська область

1980 рік

Ждановський рибоконсервний комбінат, Донецька область

1980 рік

Ізмаїльський судноремонтний механічний завод, Одеська область

1980 рік

Головмікробіопром

 

Гідролізно-дріжджовий завод, м. Запоріжжя

1979 рік

МЦА

 

Завод N 410, м. Київ

1977 рік

Київське об'єднане авіапідприємство

1977 рік

Мінбудматеріалів СРСР

 

Глуховецький каоліновий комбінат, с. Глухівці Вінницької області

1977 рік

Міненерго СРСР

 

Слов'янський арматурно-ізоляторний завод імені Артема, Донецька область

1978 рік

Мінелектротехпром

 

Ворошиловградський завод лужних акумуляторів

1977 рік

Завод високовольтних ізоляторів, м. Слов'янськ Донецької області

1977 рік

Мінприлад

 

Дослідний завод порційних апаратів імені Ф. Е. Дзержинського, м. Київ

1977 рік

Київський завод аналітичних приладів

1977 рік

Київський завод "Точелектроприлад" імені Комсомолу України

1977 рік

Сумський завод електронних мікроскопів імені 50-річчя ВЛКСМ

1976 рік

Запорізький дослідний завод дефектоскопії

1977 рік

Кам'янець-Подільський приладобудівний завод, Хмельницька область

1977 рік

Завод "Електроприлад", м. Київ

1977 рік

Харківський завод маркшейдерських інструментів

1977 рік

Кіровоградський дослідний завод дозуючих автоматів

1976 рік

Мінверстатопром

 

Запорізький абразивний комбінат імені 50-річчя Радянської України

1980 рік

Лебединський завод верстатних вузлів, Сумська область

1978 рік

Мінсільгоспмаш

 

Конотопський завод поршнів, Сумська область

1977 рік

Чугуївський завод паливної апаратури, Харківська область

1977 рік

Лозівський ковальсько-механічний завод, Харківська область

1978 рік

Мінлегхарчомаш

 

Київський завод "Електропобутприлад"

1976 рік

Ізяславський завод по виробництву консервного устаткування, Хмельницька область

1980 рік

Мелітопольський завод продовольчого машинобудування імені В. В. Воровського, Запорізька область

1977 рік

Виробниче об'єднання "Київторгмаш"

1977 рік

Мінхіммаш

 

Сумський насосний завод

1977 рік

Свеський насосний завод, Сумська область

1977 рік

Кролівецький арматурний завод, Сумська область

1979 рік

Конотопський арматурний завод, Сумська область

1977 рік

Дніпропетровський завод важкого папероробного машинобудування імені Артема

1977 рік

Запорізький арматурний завод

1976 рік

Мінважмаш

 

Завод "Словважмаш", м. Слов'янськ Донецької області

1978 рік

Вагонобудівний завод імені газети "Правда", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

1980 рік

Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування

1980 рік

Кременчуцький завод литва і штамповок, Полтавська область

1980 рік

Барвенківський машинобудівний завод "Красный Луч", Харківська область

1979 рік

Союзсільгосптехніка

 

Антрацитівський завод металоконструкцій, Ворошиловградська область

1977 рік

Апостолівський ремонтний завод, Дніпропетровська область

1978 рік

Самбірський ремонтний завод, Львівська область

1978 рік

Лозівський машинобудівний завод, Харківська область

1978 рік

____________

Опрос