Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по развитию промышленности минеральных удобрений и химических средств защиты растений в 1976 - 1980 годах

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 09.04.1976 № 164
редакция действует с 13.12.1988

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 квітня 1976 р. N 164

Київ

Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у 1976 - 1980 роках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 13 березня 1980 року N 188
,
 
постановами Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 8 грудня 1981 року N 595
,
 від 30 грудня 1987 року N 433
,
 від 12 січня 1988 року N 3
,
 від 13 грудня 1988 року N 380

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 лютого 1976 р. N 117 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у 1976 - 1980 роках" відмічають, що за роки дев'ятої п'ятирічки в результаті самовідданої праці багатьох колективів працівників хімічної промисловості, будівельників, монтажників, машинобудівників, працівників проектних і науково-дослідних організацій, великої організаторської і політичної роботи партійних, профспілкових і комсомольських організацій введені в дію нові потужності по виробництву 38 млн. тонн добрив, реконструйовано більшість діючих підприємств і цехів. Все це дозволило забезпечити виконання передбаченого Директивами XXIV з'їзду КПРС завдання по виробництву в 1975 році 90 млн. тонн мінеральних добрив, а також дещо поліпшити їх якість і розширити асортимент хімічних засобів захисту рослин.

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що в розвитку промисловості по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них досягнуто певних успіхів і в Українській РСР. За роки дев'ятої п'ятирічки в республіці введено в дію потужності по виробництву 7768 тис. тонн мінеральних добрив, в тому числі 4647 тис. тонн складних добрив і 1153 тис. тонн кормових фосфатів, а також аміаку, сірчаної кислоти і природної сірки.

Поряд з тим у розвитку цих важливих галузей хімічної промисловості є ще істотні недоліки. В ряді випадків підприємства хімічної промисловості, розташовані на території республіки, не забезпечують своєчасну видачу на будови технічної документації, вносять необгрунтовані зміни до неї, а Головпостач УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР і Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР не забезпечують своєчасної поставки частини устаткування, матеріалів і металоконструкцій, що стримує введення в дію пускових об'єктів в установлені строки. Через відставання будівельно-монтажних робіт не створені необхідні заділи в спорудженні об'єктів по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них для нарощування потужностей по виробництву цієї продукції в перші роки десятої п'ятирічки.

Надаючи особливо важливого значення дальшому збільшенню виробництва мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, та на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1976 р. N 117 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, керівникам будов і підприємств хімічної, металургійної і машинобудівної промисловості забезпечити у 1976 - 1980 роках:

введення в дію потужностей по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, а також по будівництву нових, розширенню і реконструкції діючих підприємств по виготовленню хімічного і комплектуючого устаткування для виробництва мінеральних добрив і сировини для них та проектних організацій Міністерства хімічного і нафтового машинобудування згідно з додатками NN 1 і 2;

освоєння встановлених обсягів будівельно-монтажних робіт на будівництві підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, а також на підприємствах і в організаціях Міністерства хімічного і нафтового машинобудування, які будуються, розширюються і реконструюються, згідно з додатками NN 3 і 4;

введення в дію на ремонтних заводах і базах потужностей по централізованому ремонту, модернізації і виготовленню устаткування і запасних частин для підприємств Міністерства хімічної промисловості по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них згідно з додатком N 5.

2. Керівникам підприємств і проектних організацій забезпечити розробку і затвердження технічних /техно-робочих/ проектів на будівництво і реконструкцію підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них згідно з додатками NN 6 і 7.

3. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР і Головкиївміськбуду здійснити в 1977 - 1979 роках за замовленням Міністерства хімічної промисловості будівництво об'єктів проектних і науково-дослідних організацій, які розробляють технічну документацію на будівництво підприємств по виробництву мінеральних добрив і сировини для них, згідно з додатком N 8.

4. Директорам науково-дослідних і проектних інститутів та хімічних підприємств забезпечити розробку технічної документації, виготовлення дослідних зразків і організацію серійного випуску устаткування для виробництва хімічних засобів захисту рослин згідно з додатком N 9.

5. Калуському виробничому об'єднанню "Хлорвініл" в 1976 році забезпечити введення в дію установки по грануляції калійних добрив потужністю 180 тис. тонн на рік /в умовних одиницях/.

6. Черкаському виробничому об'єднанню "Азот" в 1978 році забезпечити спорудження складу гранульованої аміачної селітри для безтарного зберігання з застосуванням кондиціонування повітря.

7. Укргазпрому і Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити безперебійну подачу природного газу /необхідного тиску/ і коксового газу /відповідної якості/ підприємствам по виробництву мінеральних добрив і сировини для них, заборонивши введення обмежень по подачі газу, і здійснити в зв'язку з цим необхідні заходи.

8. Міністерству геології УРСР з метою збільшення розвіданих ресурсів гірничо-хімічної сировини для дальшого розвитку промисловості мінеральних добрив посилити пошукові та розвідувальні роботи на самородну сірку в передгір'ях Карпат.

9. Міністерству чорної металургії УРСР:

здійснити в 1977 - 1978 роках реконструкцію цеху по очищенню сірки на Ждановському коксохімічному заводі з доведенням потужності вказаного цеху по виробництву колоїдної сірки до 12 тис. тонн на рік;

забезпечити в 1976 році участь Нікопольського південнотрубного заводу у проведенні науково-дослідних робіт і виготовленні дослідних зразків труб з вакуумованої сталі і низьковуглецевих трубних заготовок для устаткування по виробництву мінеральних добрив і сировини для них згідно з додатком N 10.

10. Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР терміново передати Псковському заводу важкого електрозварювального устаткування повний комплект конструкторської документації на виготовлення установки для складання та автоматичного зварювання обичайок електродів руднотермічних печей.

11. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР разом з Міністерством хімічного і нафтового машинобудування, Міністерством хімічної промисловості і Міністерством шляхів до 10 серпня 1976 р. розробити і затвердити заходи по забезпеченню в 1976 - 1980 роках транспортування великогабаритного і великовагового хімічного устаткування і нафтової апаратури до місця їх монтажу на будівельних майданчиках.

12. Директорам Київського заводу верстатів-автоматів, Одеського заводу радіально-свердлильних верстатів та Харківського заводу агрегатних верстатів забезпечити виготовлення і поставку Міністерству хімічного і нафтового машинобудування спеціальних металорізальних верстатів у кількостях і в строки згідно з додатком N 11.

13. Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити у 1976 - 1980 роках виробництво хімічного устаткування на Чернівецькому заводі емальованого посуду на суму 21 млн. крб., у тому числі в 1976 році - 2,7 млн. крб., в 1977 році - 3,7, 1978 році - 4,4, 1979 році - 5 і 1980 році на 5,2 млн. карбованців.

Держплану УРСР і Головпостачу УРСР в 1977 - 1980 роках передбачати виділення Міністерству місцевої промисловості УРСР необхідного обладнання для забезпечення виконання встановлених завдань по виробництву хімічного устаткування.

14. Держплану УРСР і облвиконкомам передбачати в річних планах забезпечення потреби будівельно-монтажних організацій, які здійснюють будівництво підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, у цеглі, щебені та інших місцевих будівельних матеріалах, а управлінням Донецької, Одесько-Кишинівської, Львівської, Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць передбачати в планах перевезень повне задоволення заявок на перевезення зазначених вантажів і забезпечувати першочергову подачу вагонів для їх відвантаження.

15. Головпостачу УРСР і Міністерству чорної металургії УРСР забезпечувати першочергову поставку Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР по його специфікаціях металопрокату для будівництва підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них.

16. Міністерству автомобільного транспорту УРСР забезпечувати безперебійне перевезення автомобільним транспортом вантажів для організацій, що здійснюють будівництво підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, у районах обслуговування будівельних організацій транспортом загального користування, організувавши роботу цього транспорту за погодженням з будівельними організаціями, з урахуванням часу роботи на будовах.

17. Укрсільгосптехніці забезпечити першочергове постачання запасних частин до тракторів і автомобілів будівельним і монтажним організаціям, що здійснюють будівництво підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них.

18. Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР забезпечити в другому півріччі року, попереднього планованому, виготовлення і поставку металевих і збірних залізобетонних конструкцій для пускових об'єктів першого півріччя планованого року, які передбачені цією постановою, і для пускових об'єктів другого півріччя планованого року - в першому півріччі цього ж року.

Головпостачу УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР і Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР забезпечити поставку в рахунок фондів указаних міністерств за погоджуваними з ними щороку графіками металопрокату і цементу, необхідних для виготовлення металевих і збірних залізобетонних конструкцій в установлені строки, і встановити оперативний контроль за поставкою цього металопрокату і цементу.

19. Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР з метою підготовки кваліфікованих робітників для виконання технічно складних монтажних і спеціальних робіт на будівництві об'єктів по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них здійснити будівництво в 1977 - 1980 роках в місті Львові професійно-технічного училища на 960 учнівських місць.

20. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР з метою збільшення виробництва керамічних кислототривких виробів і забезпечення потреб будівництва в них здійснити на Артемівському заводі кислототривких виробів введення в дію потужностей по виробництву вказаних виробів в обсязі 35 тис. тонн у 1979 році і 35 тис. тонн у 1980 році.

21. Доручити ЦК ЛКСМ України розробити заходи по забезпеченню активної участі комсомольців і молоді в будівництві і реконструкції підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, широко використовуючи досвід участі комсомолу в будівництві важливих промислових об'єктів.

22. Пункт 22 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

23. Поширити дію пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1968 р. N 305 на будівельно-монтажні організації, що здійснюють будівництво підприємств по виробництву хімічних засобів захисту рослин.

24. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, обкомів Компартії України, облвиконкомів, Київського міськкому Компартії України і міськвиконкому, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 лютого 1976 р. N 117:

1) Зобов'язали:

а) Міністерство хімічної промисловості, Міністерство промислового будівництва СРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР, Міністерство чорної металургії СРСР:

забезпечити виконання завдань по введенню в дію виробничих потужностей і здійснення будівельно-монтажних робіт, передбачених вказаною постановою.

Встановили, що відповідні міністерства в першочерговому порядку виділяють матеріально-технічні ресурси для будівництва об'єктів, вказаних у зазначеній постанові, за рахунок загальних ресурсів, передбачених їм у планах, а також укомплектовують їх кадрами робітників;

здійснювати в першочерговому порядку реконструкцію і розширення діючих підприємств і цехів по виробництву мінеральних добрив /для створення нових виробничих потужностей по випуску тільки концентрованих і гранульованих добрив/, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них;

б) Міністерство хімічної промисловості і Міністерство енергетики і електрифікації СРСР разом з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами в 3-місячний строк розглянути і вирішити питання про здійснення заходів по забезпеченню електроенергією, парою та гарячою водою підприємств по виробництву мінеральних добрив і сировини для них з урахуванням строків введення в дію виробничих потужностей;

в) Міністерство хімічного і нафтового машинобудування виготовити і поставити в 1976 - 1980 роках Міністерству хімічної промисловості комплектні технологічні лінії /агрегати/ для підприємств по виробництву мінеральних добрив і сировини для них згідно з додатком N 12 в рахунок загального обсягу поставок таких ліній указаному Міністерству;

г) Міністерство важкого і транспортного машинобудування вжити заходів до забезпечення на Дніпропетровському заводі металургійного устаткування будівництва і введення в дію комплексу цехів по виробництву чавунних тюбінгів висотою 1500 мм в кількості 30 тис. тонн на рік для будівництва підприємств по виробництву калійних добрив;

д) Міністерство хімічної промисловості, Міністерство хімічного і нафтового машинобудування, Міністерство чорної металургії СРСР передбачати в планах капітальні вкладення комплексно на будівництво виробничих і невиробничих об'єктів на підприємствах по виробництву мінеральних добрив і сировини для них і об'єктів хімічного машинобудування, передбачених вказаного постановою, з тим, щоб до часу введення в дію підприємств було здійснено в необхідних розмірах будівництво жилих будинків і інших об'єктів;

є) Міністерство верстатобудівної та інструментальної промисловості забезпечити в 1976 - 1980 роках виготовлення і поставку Міністерству хімічного і нафтового машинобудування за погодженими з ним технічними умовами важкого унікального металорізального і ковальсько-пресового устаткування згідно з додатком N 13;

ж) Міністерство хімічного і нафтового машинобудування, Міністерство важкого і транспортного машинобудування, Міністерство енергетичного машинобудування і Міністерство електротехнічної промисловості забезпечити виготовлення і поставку основного технологічного устаткування, трубопровідної арматури і кабельних виробів для пускових об'єктів по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них не пізніше як за 6 місяців до встановленого строку введення в дію цих об'єктів.

Запропонували:

Міністерству хімічної промисловості і Міністерству чорної металургії СРСР здійснювати видачу технічної документації на це устаткування, арматуру і вироби за графіками, що забезпечують виготовлення і поставку їх в указаний строк;

Міністерствам-поставщикам устаткування забезпечити погодження з міністерствами-замовниками і Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР графіків поставки і довиготовлення великогабаритного устаткування на будівельних майданчиках, маючи на увазі закінчення довиготовлення вказаного устаткування за 6 місяців до введення в дію об'єктів;

Держпостачу СРСР забезпечувати своєчасну видачу нарядів на поставку устаткування і матеріалів для вказаних об'єктів;

з) Держбуд СРСР, Міністерство хімічної промисловості і Міністерство чорної металургії СРСР забезпечити починаючи з плану на 1977 рік видачу будівельним міністерствам, які здійснюють будівництво підприємств по виробництву мінеральних добрав, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, до 1 травня року, попереднього планованому, замовних специфікацій на труби, рейки і металопрокат для виготовлення металевих конструкцій на планований річний обсяг будівельно-монтажних робіт і не пізніше 1 липня року, попереднього планованому, технічних проектів на металеві конструкції для пускових об'єктів /на стадії "КМ"/;

і) Держпостач СРСР забезпечувати поставку щорічно для будівельно-монтажних організацій Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, Міністерства промислового будівництва СРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР, Міністерства енергетики і електрифікації СРСР і Міністерства транспортного будівництва, які здійснюють будівництво підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, будівельних машин, механізмів і транспортних засобів у першому півріччі року, що планується, в розмірі 75 процентів річних фондів і решти в III і IV кварталах рівномірно в межах виділених цим міністерствам і організаціям річних фондів;

к) Міністерство транспортного будівництва виконувати за генеральними договорами роботи по будівництву зовнішніх під'їзних залізничних колій до підприємств, будівництво яких передбачено зазначеною постановою;

л) Держплан СРСР передбачати в планах виділення, а Держпостач СРСР забезпечувати поставку в 1976 - 1980 роках Міністерству промислового будівництва СРСР і Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР стальних труб, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР та Міністерству енергетики і електрифікації СРСР прокату чорних металів для будівництва об'єктів по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них в обсязі річних фондів рівними частинами в I - III кварталах;

м) Міністерство хімічної промисловості:

збільшити виробництво і поставку сільському господарству калійних добрив в гранульованому і крупнозернистому вигляді, придатних для безтарних перевезень і сухого тукозмішування;

розробити і здійснити в 1976 - 1980 роках заходи, що забезпечують міцність і незлежуваність гранул складних добрив протягом не менш 6-місячного строку зберігання;

передбачати в технічній документації на будівництво і реконструкцію підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них заходи по знешкодженню відхідних газів і стічних вод до рівня, встановленого санітарними нормами;

здійснити будівництво в м. Кремінна Ворошиловградської області з введенням в дію в 1980 році спеціалізованого заводу для забезпечення підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, що будуються та реконструюються, спеціальними системами автоматизації, контролю і керування виробництвом.

2) Дозволили:

а) Міністерству хімічної промисловості:

здійснювати будівництво об'єктів невиробничого призначення на Первомайському хімічному заводі і ровенському виробничому об'єднанні "Азот" за рахунок капітальних вкладень, що виділяються Міністерству на будівництво об'єктів виробничого призначення;

здійснити в 1976 - 1980 роках реконструкцію виробничого корпусу Київського проектного філіалу Державного науково-дослідного і проектного інституту хлорної промисловості і будівництво в м. Києві для цього інституту виробничого корпусу загальною площею 6 тис. кв. метрів;

б) монтажним, спеціалізованим і налагоджувальним організаціям Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР виплачувати в 1976 - 1980 роках кваліфікованим робітникам 3-го розряду і вище та інженерно-технічним працівникам, що направляються на будівництво об'єктів по виробництву мінеральних добрив і сировини для них /в тому числі тимчасово зачисленим в штат цих організацій/ на строк понад два місяці, але не більше двох років, 50-процентну надбавку до заробітної плати замість добових у порядку, встановленому постановою Ради Міністрів СРСР від 20 квітня 1959 р. N 423 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1959 р. N 565/;

в) Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР провадити в 1976 - 1980 роках в необхідних випадках навчання нових робітників для заводів по виробництву металоконструкцій в учбових комбінатах і пунктах на умовах, передбачених пунктом 19 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 /підпункт 17 "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549/;

г) міністерствам і відомствам виплачувати в 1976 - 1980 роках премії робітникам та інженерно-технічним працівникам будівельно-монтажних організацій, які здійснюють будівництво об'єктів, передбачених зазначеною постановою, і робітникам та інженерно-технічним працівникам заводів-виготовлювачів устаткування і металоконструкцій для будівництва вказаних об'єктів у порядку, встановленому пунктом 39 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 лютого 1973 р. N 100 /підпункт 9 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 березня 1973 р. N 127/.

3) Продовжили на 1976 - 1980 роки:

абзац другий підпункту 3 пункту 24 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

дію пунктів 2, 9 і 34 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 /підпункт 15, абзац другий підпункту 6 "в" і підпункт 21 пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549/.

4) Поширили дію:

пунктів 5 і 11 додатка N 7 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1968 р. N 370 /пункти 2 і 7 додатка N 7 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1968 р. N 305/ на будівельно-монтажні організації, що здійсняють будівництво підприємств по виробництву хімічних засобів захисту рослин.

Дозволити Міністерству хімічної промисловості і Міністерству кольорової металургії СРСР включити додаткові затрати, пов'язані з відрядженням в 1976 - 1980 роках кваліфікованих робітників 3-го розряду і вище до 15 тисяч чоловік та інженерно-технічних працівників до 350 чоловік /у кількостях за погодженням з Держпланом СРСР/ для виконання будівельних робіт на підприємствах по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, у зведені кошториси /кошторисно-фінансові розрахунки/ будов і компенсувати ці затрати будівельним організаціям.

(абзаци третій та четвертий підпункту 4 пункту 24 у редакції
 постанови Ради Міністрів Української РСР від 13.03.80 р. N 188)

5) Доручили Держплану СРСР і Держпостачу СРСР передбачати в планах виділення Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, Міністерству промислового будівництва СРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР для будівельних організацій, зайнятих на будівництві підприємств по виробництву мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, фондів на будівельні матеріали, необхідні для будівництва цих підприємств, у розмірах, передбачених пунктом 6 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 /підпункт 16 пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549/.

6) Підпункт 6 пункту 24 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.88 р. N 3)

7) Підпункт 7 пункту 24 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 30.12.87 р. N 433)

8) Надали Міністерству хімічної промисловості право вносити за погодженням з Держпланом СРСР необхідні уточнення у передбачені зазначеною постановою завдання по введенню в дію потужностей і розміщенню окремих підприємств і цехів, обсягах будівельно-монтажних робіт по окремих об'єктах, а також по асортименту продукції, без зміни загальних завдань по введенню в дію потужностей.

25. Покласти контроль за будівництвом і введенням в дію в установлені цією постановою строки об'єктів по виробництву мінеральних добрив і сировини для них на Заступника Голови Ради Міністрів УРСР т. Єсипенка і за забезпеченням вказаних об'єктів устаткуванням та іншими матеріально-технічними ресурсами на Начальника Головпостачу УРСР т. Тичиніна.

Доручити тт. Єсипенку і Тичиніну доповідати два рази на рік /у квітні і жовтні/ Раді Міністрів УРСР про хід будівництва об'єктів по виробництву мінеральних добрив і сировини для них, про забезпечення цих об'єктів устаткуванням та іншими матеріально-технічними ресурсами і про введення в дію виробничих потужностей, звернувши особливу увагу на будівництво і введення в дію об'єктів, що споруджуються на основі компенсаційних угод і на базі імпортного устаткування.

* * *

Керуючись рішеннями грудневого /1975 р./ Пленуму ЦК КПРС і січневого /1976 р./ Пленуму ЦК Компартії України про послідовне здійснення заходів по посиленню хімізації сільського господарства, ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР зобов'язують обкоми Компартії України, Київський міськком Компартії України, облвиконкоми і Київський міськвиконком встановити систематичний контроль за виконанням передбачених цією постановою завдань по розвитку промисловості мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і хімічного машинобудування, а також за підвищенням ефективності використання мінеральних добрив у сільському господарстві, скороченням їх втрат при транспортуванні, зберіганні і внесенні в грунт.

ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість в тому, що міністерства і відомства УРСР, місцеві партійні і радянські органи, профспілкові і комсомольські організації, колективи підприємств і будов промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, машинобудівних підприємств і будівельно-монтажних організацій докладуть всіх зусиль для успішного виконання наміченої на 1976 - 1980 роки програми розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин і тим самим внесуть достойний вклад в справу дальшого розвитку сільського господарства нашої країни.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 32

Опрос