Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О схеме управления дорожым хозяйством Украинской ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 25.03.1976 № 149
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 25 березня 1976 р. N 149

Київ

Про схему управління шляховим господарством Української РСР

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 29 грудня 1987 року N 429)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити розроблену Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1974 р. N 291 "Про заходи по дальшому удосконаленню управління економікою Української РСР" схему управління шляховим господарством, яка передбачає:

по системі управління галуззю:

перехід на управління шляховим господарством по триланковій системі:

в основному виробництві: Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР - республіканське об'єднання - виробниче управління, трест, управління автомобільних шляхів, підприємство;

в допоміжному виробництві: Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР - республіканське промислове об'єднання - виробниче об'єднання /комбінат/, підприємство.

У необхідних випадках за рішенням Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, погодженим з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР, виробничому управлінню, тресту, виробничому об'єднанню /комбінату/ можуть бути підпорядковані окремі самостійні підприємства, що користуються правами, передбаченими Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство. Управління, трест, об'єднання, якому підпорядковані самостійні підприємства, виступає по відношенню до них як вищестоящий орган;

по основній /первинній/ ланці:

підвищення рівня концентрації шляхових робіт, спеціалізацію шляхових господарств в основному виробництві по видах виконуваних робіт, ліквідацію понад 700 самостійних шляхових будівельних, ремонтно-будівельних і шляхових організацій з включенням їх як виробничих одиниць до складу виробничих управлінь, трестів, управлінь автомобільних шляхів;

централізацію виконання у виробничих управліннях, трестах, управліннях автомобільних шляхів функцій планування, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, впровадження нової техніки і технології та інших виробничо-господарських функцій;

створення в системі Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР в м. Києві: в основному виробництві - управління автомобільних шляхів на підходах до м. Києва "Київупрдор"; в допоміжному виробництві - об'єднання шляхового зв'язку і автоматики "Укршляхзв'язок";

по середній ланці управління:

ліквідацію 47 організацій;

створення в м. Києві республіканських об'єднань на господарському розрахунку;

- республіканського об'єднання по будівництву, ремонту і експлуатації місцевих автомобільних шляхів /Укравтошлях/;

- республіканського об'єднання по будівництву, ремонту і експлуатації магістральних автомобільним шляхів /Укрмагістраль/;

перетворення республіканського виробничого об'єднання по будівництву і реконструкції автомобільних шляхів /Укршляхбуд/ в республіканське об'єднання по будівництву і реконструкції автомобільних шляхів /Укршляхбуд/;

по центральному апарату Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР:

удосконалення структури центрального апарату, ліквідацію головних управлінь, зміцнення функціональних управлінь і відділів;

зосередження уваги центрального апарату Міністерства на вирішенні корінних питань перспективного розвитку галузі, підвищенні якості та ефективності роботи шляхового господарства, удосконаленні системи планування і методів управління, проведенні єдиної технічної політики в шляховому господарстві, прискоренні науково-технічного прогресу з метою найбільш повного задоволення потреб народного господарства в шляховому будівництві та поліпшення утримання автомобільних шляхів і забезпечення безпеки руху на них;

створення необхідних умов для впровадження галузевої автоматизованої системи управління.

2. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР згідно з додатком.

Встановити штатну чисельність центрального апарату Міністерства в кількості 258 одиниць /без персоналу по охороні і обслуговуванню приміщень/, в тому числі на бюджеті 203 одиниці.

3. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР:

а) у двомісячний строк розробити і за погодженням з Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР, Головпостачем УРСР і ЦСУ УРСР затвердити Положення про республіканське об'єднання "Укравтошлях", республіканське об'єднання "Укрмагістраль" і республіканське об'єднання "Укршляхбуд";

б) за погодженням з Держпланом УРСР та Міністерством фінансів УРСР привести у відповідність з діючим законодавством правове положення про виробничі одиниці, що входять до складу шляхово-будівельних трестів, обласних виробничих управлінь будівництва і експлуатації автомобільних шляхів та управлінь автомобільних шляхів;

в) завершити всю роботу по реалізації заходів, передбачених схемою управління шляховим господарством, в 1977 році;

г) з метою підвищення оперативності управління шляховим господарством та прискорення впровадження автоматизованих систем управління здійснювати за рахунок асигнувань на ремонт і утримання автомобільних шляхів спорудження засобів шляхового зв'язку і автоматики.

4. Зберегти в республіканських об'єднаннях "Укршляхбуд", "Укравтошлях", "Укрмагістраль" і в республіканському промисловому об'єднанні "Укршляхбудіндустрія" Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР умови матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування працівників, встановлені для працівників колишніх головних управлінь цього Міністерства.

5. Взяти до відома повідомлення Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР про те, що здійснення заходів, передбачених схемою управління шляховим господарством, буде проведено в межах чисельності апарату управління та граничних асигнувань на його утримання, встановлених Міністерству на 1976 рік, і дозволить скоротити в 1976 році чисельність апарату управління на 884 одиниці і витрати на його утримання /з урахуванням встановленого Міністерству на 1976 рік завдання по скороченню витрат/ більше ніж на 2,0 млн. карбованців.

6. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР доповісти Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови в березні в 1977 і 1978 роках.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 34

 

СТРУКТУРА
центрального апарату Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР

Технічне управліннях/

Планово-економічне управління

Виробничо-розпорядче управліннях/

Управління будівництва і планування капіталовкладень

Управління експлуатації автомобільних шляхів

Фінансове управління

Управління організації праці і заробітної плати

Відділ техніки безпеки

Контрольно-ревізійне управління

Управління кадрів і учбових закладів

Управління бухгалтерського обліку і звітності

Друге управління

Перший відділ

Юридичний відділ з арбітражем

Управління механізації і енергетики

Управління транспорту і перевезень

Управління проектних організацій

Відділ експертизи проектів і кошторисів

Науково-технічна рада

Управління матеріально-технічного постачаннях/

Господарський відділ

Канцелярія

____________
х/ З збереженням в управлінні умов оплати праці, матеріально-побутового забезпечення та медичного обслуговування працівників, встановлених для працівників колишніх головних управлінь Міншляхбуду УРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос