Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по улучшению работы Главкиевгорстроя и предоставлении ему помощи в выполнении задач плана 1976 года

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 17.03.1976 № 131

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 17 березня 1976 р. N 131

Київ

Про заходи по поліпшенню роботи Головкиївміськбуду і подання йому допомоги у виконанні завдань плану 1976 року

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що за роки дев'ятої п'ятирічки Головкиївміськбудом проведена певна робота по поліпшенню організації, підвищенню технічного рівня будівництва та зміцненню власної виробничої бази, що дало змогу ввести в експлуатацію жилі будинки загальною площею 5,7 млн. кв. метрів, або 102 проц. до плану, та виконати завдання по введенню в дію загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень, поліклінік і інших об'єктів. Порівняно з 1970 роком обсяг виконаних робіт зріс на 28 процентів. За рахунок підвищення продуктивності праці досягнуто 87 проц. приросту обсягів будівельно-монтажних робіт.

Проте досягнуті темпи виконання обсягів робіт, рівень організаційної та економічної роботи Головкиївміськбуду ще не відповідають підвищеним вимогам і зростаючим завданням народногосподарського плану. Значна кількість будівельно-монтажних організацій щорічно не виконують встановлених планів. Продуктивність праці за минулу п'ятирічку зросла на 23,3 проц. при завданні 29 процентів; не виконуються завдання по прибутках від підрядної діяльності.

Недостатньо впроваджується в будівництво комплексна механізація, особливо при виконанні трудомістких штукатурних та деяких інших робіт. В будівельно-монтажних організаціях Головкиївміськбуду ще недостатньо розповсюджується бригадний підряд за методом М. Злобіна, мають місце недоліки у використанні машин і механізмів, повільно освоюються нові виробничі потужності підприємств будівельної індустрії, допускаються внутрізмінні простої робітників та порушення трудової дисципліни. Внаслідок незадовільних виробничих, житлових та культурно-побутових умов має місце також плинність кадрів.

Відстає від сучасних вимог якість будівництва, кількість об'єктів, що вводяться в експлуатацію з оцінкою "відмінно", залишається ще незначною.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблені основні організаційно-технічні заходи по забезпеченню виконання Головкиївміськбудом плану будівельно-монтажних робіт та введенню в дію пускових об'єктів у 1976 році /додаються/.

2. Зобов'язати Головкиївміськбуд:

усунути в найкоротший строк відмічені недоліки та спрямувати діяльність апарату главку і трестів на здійснення заходів по підвищенню ефективності будівельного виробництва, зростанню продуктивності праці на основі широкого використання досягнень науки і нової техніки, розповсюдження передового досвіду, по поліпшенню якості і зниженню собівартості будівництва та своєчасному введенню об'єктів в експлуатацію;

ввести в дію в 1976 році об'єкти власної виробничої бази за переліком і в строки згідно з додатком N 1.

3. Забезпечити направлення в 1976 році будівельним організаціям Головкиївміськбуду 8750 чоловік /в тому числі замість робітників, які вибули на військову службу та навчання - 3450 чол., по закінченні строку трудових договорів та з інших причин - 2660 чол., а також у зв'язку з збільшенням програми підрядних робіт - 2640 чол./ з них:

а) Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів - по організованому набору 6750 чоловік, в тому числі 2350 чоловік додатково до плану по м. Києву;

б) Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті - 2000 випускників професійно-технічних училищ, в тому числі 400 чоловік за рахунок зменшення направлення їх Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР згідно з додатком N 2.

4. Дозволити прописку в м. Києві в 1976 році в гуртожитках 6750 робітників, які направляються на будови Головкиївміськбуду по організованому набору, а також 15 висококваліфікованих спеціалістів-будівельників, що запрошені на керівні посади в будівельні організації главку з наданням жилої площі в квартирах.

5. Головкиївміськбуду забезпечити розселення робітників, які прибуватимуть по організованому набору, а також відселення з гуртожитків протягом 1976 - 1977 років сімейних робітників, що перебувають на квартирному обліку.

Київському міськвиконкому:

передати Головкиївміськбуду для цієї мети в 1976 році жилі будинки загальною площею 83 тис. кв. м, з них 60 тис. кв. м в першому півріччі згідно з додатком N 3, а решту - протягом III кварталу;

разом з Головкиївміськбудом забезпечити будівництво і введення в дію в 1976 році двох гуртожитків на 520 місць кожний за рахунок коштів, передбачених постановою Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1976 р. N 87.

6. Виділити додатково Головкиївміськбуду на 1976 рік матеріали для потреб будівництва та виготовлення оснастки на домобудівних комбінатах і заводах залізобетонних виробів, а також машини, механізми, устаткування і кабельну продукцію за рахунок резерву і надпланового виробництва, згідно з додатками NN 4 і 5.

Залишити в розпорядженні Головкиївміськбуду надпланові залишки матеріалів, що виявилися на його будовах по підсумках перепису на 1 січня 1976 р., в кількостях згідно з додатком N 6.

7. Держплану УРСР:

розглянути питання про виділення Головкиївміськбуду додаткових матеріальних ресурсів за рахунок перевиконання плану виробництва по наслідках роботи промисловості республіки за 1 півріччя і 9 місяців 1976 року і пропозиції подати Раді Міністрів УРСР;

разом з Міністерством автомобільного транспорту УРСР передбачити в 1976 році виділення Києво-Московському підприємству промислового залізничного транспорту цільовим призначенням для організацій Головкиївміськбуду 40 фізичних думпкарних вагонів для перевезення будівельних матеріалів;

виділити додатково в 1976 році Головкиївміськбуду 16 пересувних вагон-будинків, 6 приміщень контейнерного типу і одну пересувну їдальню;

передбачати в народногосподарських планах на 1977 - 1980 роки виділення Київському міськвиконкому цільовим призначенням для Головкиївміськбуду лімітів на розміщення щорічного виготовлення нестандартизованого устаткування, металоформ і оснастки в обсязі 2,5 - 3,0 тис. тонн та державних капіталовкладень на житлове будівництво.

8. Головпостачу УРСР:

перевести, починаючи з 1 липня 1976 р., Головкиївміськбуд на матеріально-технічне забезпечення через Головпостач УРСР та його організації;

виділити додатково Головкиївміськбуду на 1976 рік за рахунок ресурсів Головпостачу УРСР машини, устаткування, будівельні та інші матеріали згідно з додатками NN 7 і 8.

9. Держбуду УРСР забезпечити виготовлення силами інституту "Діпроцивільпромбуд" технічних проектів для реконструкції домобудівних комбінатів N 1 до 1 вересня ц. р. і N 3 - в 1976 р. та робочих креслень на 1 млн. крб. будівельно-монтажних робіт для домобудівного комбінату N 1 до 31 грудня 1976 року.

10. Київському зональному науково-дослідному інституту експериментального проектування Держбуду СРСР за замовленням Головкиївміськбуду розробити в 1976 році техноробочий проект гуртожитку серії "96" з застосуванням виробів, що виготовляються домобудівними комбінатами главку.

11. Міністерству автомобільного транспорту УРСР забезпечити в 1976 році, додатково до плану, перевезення 600 тис. тонн вантажів для будівельних організацій Головкиївміськбуду.

12. Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити в 1976 році відвантаження Київському міськвиконкому 100 тис. тонн глин з розкривних порід Богданівського кар'єру Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату для виробництва керамзитового гравію.

13. Для задоволення в 1976 році потреб Головкиївміськбуду у збірному залізобетоні Міністерству промислового будівництва УРСР поставити цьому главку 7 тис. куб. м залізобетонних конструкцій по номенклатурі виробів для одноповерхових промислових об'єктів, а Міністерству сільського будівництва УРСР - 320 куб. метрів конструкцій елеваторів типу "СОГ".

Головкиївміськбуду передати Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству сільського будівництва УРСР необхідні фонди на металопрокат і цемент для виготовлення зазначених збірних залізобетонних конструкцій.

14. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР забезпечити поставку організаціям Головкиївміськбуду щебеню дрібних фракцій /5 - 10, 10 - 20 мм/ не менше 42 проц. до виділених Київському міськвиконкому фондів на 1976 рік, а також 40 тис. кв. м плиток керамічних глазурованих підвищеної якості для внутрішнього облицювання приміщень і 250 тис. кусків шпалер підвищеної якості за погодженими зразками.

15. Зобов'язати Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР забезпечити безумовне виконання в 1976 році плану субпідрядних робіт для Головкиївміськбуду, а також поставити в першому півріччі 1976 р. дві касетні установки СМХ-253 і виготовити в III кварталі ц. р. 300 тонн будівельних металевих конструкцій для заводу-автомата по приготуванню розчинів і бетонів.

16. Звернути увагу начальника Головкиївміськбуду т. Огаркова на незадовільне освоєння введених в дію потужностей на заводі залізобетонних виробів N 2 домобудівного комбінату N 3 та директора інституту "Діпроцивільпромбуд" т. Сидорина на прорахунки, допущені при виготовленні технічної документації на будівництво цього заводу, і зобов'язати їх вжити заходів до освоєння проектних потужностей в 1976 році.

17. Київському міськвиконкому, Держплану УРСР, Держбуду УРСР до 30 квітня 1976 р. визначити основні напрямки розвитку виробничої бази Головкиївміськбуду і в планах на 1977 - 1980 роки передбачати виділення відповідних капітальних вкладень для нарощування її потужностей.

18. Міністерству геології УРСР здійснити в 1977 році розвідувальні роботи на Шахровському родовищі глин з метою забезпечення сировиною промислових підприємств по виготовленню цегли та керамзиту Київського міськвиконкому.

19. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Головпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, враховуючи значне зростання обсягів будівництва в м. Києві, подавати постійну і всебічну допомогу Головкиївміськбуду у виконанні планів будівельно-монтажних робіт, зміцненні власної виробничої бази та нарощуванні потужностей підпорядкованих йому будівельних організацій.

20. Головкиївміськбуду про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР в липні 1976 р. та січні 1977 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів власної виробничої бази Головкиївміськбуду, що вводяться в дію в 1976 році

Найменування об'єктів

Потужність

Строк введення в дію

Джерела фінансування

Домобудівний комбінат N 4 /перша черга/

63 тис. куб. м збірних залізобетонних конструкцій і деталей, в тому числі 110 тис. кв. м загальної площі жилих будинків

вересень 1976 р.

централізовані капітальні вкладення

Центрально-заготовчий завод тресту "Київспецбуд" /розширення і реконструкція/

Збільшення випуску продукції на 1,2 млн. крб. на рік

вересень 1976 р.

- " -

Ремонтно-механічний завод тресту "Будмеханізація" /розширення і реконструкція/

0,5 млн. крб. засобів малої механізації

вересень 1976 р.

- " -

Завод залізобетонних конструкцій N 2 домобудівного комбінату N 1 /розширення формувального цеху/

40 тис. куб. м збірних залізобетонних конструкцій і деталей

жовтень 1976 р.

- " -

Завод залізобетонних виробів N 5 /розширення полігону/

20 тис. куб. м збірних залізобетонних конструкцій

листопад 1976 р.

нецентралізовані капітальні вкладення

Установка по централізованому виготовленню розрідженого бітуму і емульбіту на асфальтобетонному заводі

400 тонн бітуму і 1450 тонн емульбіту

вересень 1976 р.

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Держпрофосвіті УРСР по додатковому направленню випускників професійно-технічних училищ будівельним організаціям Головкиївміськбуду в III кварталі 1976 року

 

Підлягає направленню /чол./

в тому числі з профтехучилищ:

Мінпромбуду УРСР

Мінсільбуду УРСР

Мінводгоспу УРСР

Всього

400

190

120

90

в тому числі:

 

 

 

 

маляри

100

40

20

40

штукатури

200

100

50

50

муляри-монтажники

100

50

50

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
жилих будинків, що передаються в першому півріччі 1976 р. Київським міськвиконкомом Головкиївміськбуду

Адреса будинків

Загальна площа - кв. м

Строк передачі

Жилі будинки для тимчасового використання під гуртожитки

13431

 

з них на жилих масивах:

 

 

М. Борщагівка, VIII-а мікрорайон, буд. 4

2769

I кв.

Оболонь, VI мікрорайон, буд. 24-б

5331

II кв.

Оболонь, VI мікрорайон, буд. 24-в

5331

I кв.

Жилі будинки

 

 

а) для малосімейних та одиноких
з них на житлових масивах:

8307

 

М. Борщагівка, VIII-а мікрорайон, буд. 5

2769

II кв.

М. Борщагівка, VIII-а мікрорайон, буд. 6

2769

II кв.

Та по вул. Западинській, 2 - 45, буд. 1

2769

II кв.

б) квартирного типу
з них на жилих масивах:

38278

 

Оболонь, VI мікрорайон, буд. 11-а

7993

II кв.

Оболонь, II мікрорайон, буд. 3

10760

II кв.

Виноградар, I мікрорайон, буд. 37

11220

II кв.

Та по вул. Васильківській, 2 - 48, буд. 2

8305

II кв.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ВІДОМІСТЬ
матеріалів, що виділяються додатково Головкиївміськбуду на 1976 рік за рахунок резерву Ради Міністрів УРСР

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Строк поставки

Призначення

Поставщик

Готовий прокат чорних металів на будівництво

тонн

3400

II півріччя 1976 року

Для забезпечення будівництва у відповідності з проектами і кошторисами

Укрголовметал

в тому числі:

 

 

 

 

 

балки і швелери

- " -

500

 

 

 

крупносортна сталь

- " -

100

 

 

 

середньосортна сталь

- " -

500

 

 

 

дрібносортна сталь

- " -

1400

 

 

 

катанка

- " -

800

 

 

 

товстолистова сталь

- " -

100

 

 

 

Дріт звичайної якості /низьковуглецевий/

тонн

600

по півріччях:
I - 288
II - 312

- " -

- " -

Готовий прокат чорних металів для виробничо-експлуатаційних потреб

тонн

2000

II півріччя 1976 року

Для виготовлення оснастки на домобудівних комбінатах і заводах залізобетонних виробів

- " -

в тому числі:

 

 

 

 

 

крупносортна сталь

- " -

400

 

 

 

середньосортна сталь

- " -

200

 

 

 

дрібносортна сталь

- " -

400

 

 

 

катанка

тонн

300

 

 

 

товстолистова сталь

- " -

400

 

 

 

тонколистова сталь товщиною 1 - 1,8 мм

- " -

200

 

 

 

сортова конструкційна сталь

- " -

100

 

 

 

Труби водогазопровідні на будівництво

тонн

50

I півріччя
1976 року

Для забезпечення будівництва у відповідності з проектами і кошторисами

Укрголовметал

Труби тонкостінні електрозварні вуглецеві /діаметром до 114 мм/ на виробничо-експлуатаційні потреби

тис. м

150

по півріччях:
I - 50
II - 100

- " -

- " -

Труби зварні великих діаметрів /понад 480 мм/ на будівництво

тонн

1200

по півріччях:
I - 400
II - 800

- " -

- " -

Труби нафтопровідні електрозварні на будівництво

- " -

600

по півріччях:
I - 200
II - 400

- " -

- " -

Цемент на будівництво

тис. т

20

1976 рік

- " -

Укрголовбудматеріали

Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання з фасонними деталями на будівництво

тис. кв. м

8

- " -

- " -

- " -

Плитки керамічні для підлог на будівництво

тис. кв. м

5

1976 рік

Для забезпечення будівництва у відповідності з проектами і кошторисами

Укрголовбудматеріали

Пиломатеріали на будівництво

тис. куб. м

5

- " -

- " -

Укрголовліспапір

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ВІДОМІСТЬ
машин, механізмів, устаткування і кабельної продукції, що виділяються додатково Головкиївміськбуду на 1976 рік

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Виділяється для:

Поставляється за рахунок:

Поставщик

Екскаватори одноковшові - всього

штук

4

потреб будівництва

резерву Ради Міністрів УРСР по будівництву

Укрголовважмаш

в тому числі з ковшом ємкістю:

 

 

 

 

 

0,25 куб. м

- " -

1

- " -

- " -

- " -

0,4 - 0,5 куб. м гусеничні

- " - 

2

- " -

- " -

- " -

0,65 куб. м на нормальному ходу

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Бульдозери - всього
в тому числі на гусеничних тракторах потужністю:

- " -

6

- " -

- " -

- " -

130 к. с. /Т-4АП/

- " -

5

- " -

- " -

- " -

75 к. с.

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Крани баштові вантажопідйомністю від 7 до 15 т

- " -

2

- " -

- " -

- " -

Крани на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 10 т

- " -

2

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

2

- " -

резерву Ради Міністрів УРСР

- " -

Кран на пневмоколісному ходу вантажопідйомністю 16 т

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Кран на пневмоколісному ходу вантажопідйомністю 16 т

штук

1

потреб будівництва

резерву Ради Міністрів УРСР по будівництву

Укрголовважмаш

Автогрейдери

- " -

2

- " -

резерву Ради Міністрів УРСР

- " -

Трактор Т-100 МЗ
/Т-100 МЗГП, Т-100 МЗГП/

- " -

1

- " -

- " -

Укрголовпромавтотехніка

Трубоукладач на тракторі потужністю 100 - 160 к. с.

- " -

1

- " -

- " -

Укрголовважмаш

Автомобілі вантажні - всього

автотонн

106,4х/

потреб будівництва

резерву Ради Міністрів УРСР

Укрголовпромавтотехніка

в тому числі:

 

 

 

 

 

МАЗ-503А

штук

3

потреб будівництва

резерву Ради Міністрів УРСР

Укрголовпромавтотехніка

КРАЗ-256Б

- " -

2

- " -

- " -

- " -

ММЗ-555, 4502,
ММЗ-555К,
ММЗ-555А,
ММЗ-554В

- " -

10

- " -

- " -

- " -

ГАЗ-52-01, ГАЗ-52-04

- " -

3

- " -

- " -

- " -

М-434

- " -

6

- " -

- " -

- " -

автопаливозаправники на ГАЗ-52-01 і ГАЗ-52-04

- " -

2

- " -

- " -

- " -

Пересувна майстерня на автомобілі "ГОСНИТИ-2"

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Автобуси на шасі ГАЗ-52-04

штук

3

перевезення робітників

надпланового виробництва на підприємствах Держкіно УРСР

Укрголовпромавтотехніка

Трайлери вантажопідйомністю 20 т

- " -

4

потреб будівництва

надпланового виробництва на підприємствах Мінводгоспу УРСР

- " -

Преси механічні зусиллям від 10 до 63 тс

- " -

2

пускових об'єктів

резерву Ради Міністрів УРСР

Укрголовверстатоінструмент

Верстати металорізальні:

 

 

 

 

 

вертикально-свердлильні

- " -

3

- " -

- " -

- " -

універсально-фрезерні

- " -

2

- " -

- " -

- " -

відрізний

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Верстат заточувальний для деревообробного інструменту

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Верстати обдирно-шліфувальні 3Б634

- " -

10

- " -

надпланового виробництва на підприємствах УРСР

- " -

Настільно-свердлильні верстати 2М112

- " -

15

- " -

- " -

- " -

Верстати деревообробні круглопиляльні Ц6-2

- " -

10

- " -

- " -

- " -

Верстати деревообробні круглопиляльні

- " -

1

- " -

резерву Ради Міністрів УРСР

- " -

Верстат деревообробний універсальний

- " -

1

- " -

- " -

- " -

Верстат деревообробний комбінований КС

штук

1

пускових об'єктів

резерву Ради Міністрів УРСР

Укрголовверстатоінструмент

Ножиці гільйотинні Н-3118

- " -

2

- " -

- " -

- " -

Провід установочний

км

1000

будівництва пускових об'єктів

- " -

Укрголовелектро

в тому числі з мідною жилою

- " -

50

- " -

- " -

- " -

Кабель шланговий і врубовий

- " -

3

- " -

- " -

- " -

Провід шланговий

- " -

2

- " -

- " -

- " -

Крім того передбачається виділення 79 вантажних автомобілів /512,5 автотонн/ з парку Міноборони.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ВІДОМІСТЬ
надпланових залишків матеріалів по підсумках перепису за станом на 1 січня 1976 р., які залишаються в розпорядженні Головкиївміськбуду

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Прокат чорних металів

тонн

1932

в тому числі:

 

 

некондиційний

"

450

Листова оцинкована, освинцьована і луджена сталь

тонн

69

Труби зварні великих діаметрів

"

166

- нафтопровідні електрозварні

"

290

- чавунні напірні

"

70

- катані

"

42

- азбестоцементні

км умов. труб

19,3

- полівінілхлоридні

тонн

8

Цемент

тис. тонн

15,58

Плитки метлаські для підлог

тис. кв. м

4,79

Скло будівельне

"

53,58

Радіатори і конвектори опалювальні

екм

8662

Лінолеум

тис. кв. м

16,96

Котли опалювальні

укм

1182

Ділова деревина для виробництва пиломатеріалів і заготовок

тис. куб. м

1,2

Пиломатеріали

"

12,2

Шпали широкої колії

тис. шт.

2,9

Фанера клеєна

куб. м

35

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ВІДОМІСТЬ
машин і устаткування, що виділяються додатково Головкиївміськбуду на 1976 рік за рахунок ресурсів Головпостачу УРСР

Найменування

Кількість /штук/

Поставщик

Бурильно-кранова машина БМ-2

1

Укрголовважмаш

Бурильно-кранова машина БМ-204

2

- " -

Асфальтоукладач Д-150А

1

- " -

Коток Д-211

1

- " -

Бетонозмішувач С-951 /СБ-93/

1

- " -

Розчинозмішувачі 80 - 100 л

21

- " -

Розчинонасоси 4 куб. м / на годину

10

- " -

Перетворювачі ГЕ-9401

10

- " -

Молотки ІЕ-4210

5

- " -

Машини електричні нарізні ІЕ-3401

10

- " -

Арматурні верстати СМЖ-357

2

- " -

Колодоскидач механічний СБР-4-2

2

Укрголовверстатоінструмент

Візок спередурамний гідравлічний ПРТ-8-2

1

- " -

Брусоперекладач ПРД-2-3А

1

- " -

Навісний рольганг за відрізним верстатом для скидання ліворуч ПРД-8-4А

1

- " -

Транспортер 5-ланцюговий поперечний ПРД-36-5-16

3

Укрголовверстатоінструмент

Транспортер 4-ланцюговий ПРД-36-4-8

1

- " -

Транспортер для тирси ТОЦ-16-5

6

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ВІДОМІСТЬ
будівельних та інших матеріалів, що виділяються додатково Головкиївміськбуду на 1976 рік за рахунок ресурсів Головпостачу УРСР

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Поставщик

Паркет

тис. кв. м

60,0

Укрголовліспапір

Оліфа "оксоль"

тонн

360,0

Укрголовхарчозбутсировина

Шлакоситал листовий

тис. кв. м

6,0

Укрголовбудматеріали

Плитки шлакоситалові

- " -

2,2

- " -

Білило густотерте

тонн

125,0

Укрголовхім

Нітропродукція

- " -

15,0

- " -

Болти з гайками

- " -

60,0

Укрголовметал

Гайки вільні

- " -

3,0

- " -

Шурупи і гвинти

- " -

6,3

- " -

Болти колійні

- " -

3,0

- " -

Костилі колійні

- " -

1,0

- " -

Пили круглі

шт

120

- " -

Дріт порошковий

тонн

2,0

- " -

Балони середньої місткості

шт

60

- " -

Дюбелі

тонн

3,0

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
по забезпеченню виконання Головкиївміськбудом плану будівельно-монтажних робіт і введенню в дію пускових об'єктів у 1976 році

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

Для забезпечення виконання значно зрослих обсягів будівельно-монтажних робіт і введення в дію пускових об'єктів в 1976 році створити в установленому порядку:

I кв. 1976 року

Головкиївміськбуд

загальнобудівальний трест "Київміськбуд" N 7 з підпорядкуванням йому 3 будівельно-монтажних управлінь, що передаються з інших трестів, і організацією 2 нових

 

 

по одному будівельно-монтажному управлінню в трестах "Київміськбуд" NN 2, 3, 4

 

 

Забезпечити прийом на роботу в будівельно-монтажні організації робітників в кількості 12,52 тис. чоловік, в тому числі:

I - IV кв. 1976 року

- " -

2,37 тис. чол.

I кв. 1976 року

- " -

3,99      - " -

II кв.      - " -

- " -

4,84      - " -

I кв.       - " -

- " -

1,32      - " -

IV кв.     - " -

- " -

Підготувати в будівельних організаціях і учбовому комбінаті главку 2275 робітників необхідних будівельних професій

I - IV кв. 1976 року

- " -

Підвищити кваліфікацію 850 інженерно-технічних працівників і 6100 робітників

I - IV кв. 1976 року

Головкиївміськбуд

Перевести на бригадний госпрозрахунок /по методу М. Злобіна/ будівельно-монтажне управління N 4 домобудівного комбінату N 1, один потік в домобудівному комбінаті N 3 та 350 будівельних бригад в цілому по главку

I - IV кв. 1976 року

Головкиївміськбуд, домобудівні комбінати N 1 і N 3, будівельно-монтажні трести, трест "Київоргбуд"

Впровадити в будівництво ефективні конструкції та вироби:
- цегельні блоки - 61,0 тис. куб. м
- елементи залізобетонного каркасу серії ИИ-04 і ИИ-20 - 78 тис. куб. м
- сантехкабіни - 3 тис. штук
- об'ємні блоки трансформаторних підстанцій - 5 штук
- керамзитобетонні панелі внутрішніх стін - 8,0 тис. куб. м
- палі без поперечного армування - 8,0 тис. куб. м

I - IV кв. 1976 року

трест "Київоргбуд", будівельно-монтажні трести, домобудівні комбінати N 1 і N 3

Виготовити і впровадити в будівельне виробництво нові види прогресивних засобів малої механізації:
- люльки для опоряджувальників при виконанні робіт на фасадах будинків - 30 шт.
- оснастка та пристрої - 300 тонн

I - IV кв. 1976 року

Головкиївміськбуд, будівельно-монтажні трести, домобудівнікомбінати, N 1 і N 3, трест "Будмеханіція"

Підвищити рівень наукової організації праці та охопити передовими прийомами і методами праці до 16 тис. робітників

I - IV кв. 1976 року

трест "Київоргбуд", будівельно-монтажні трести, домобудівні комбінати N 1 і N 3

Довести рівень механізації штукатурних робіт до 79 проц., в тому числі комплексної - до 30 процентів

I - IV кв. 1976 року

будівельно-монтажні трести

Забезпечувати введення в експлуатацію об'єктів з оцінками "добре" та "відмінно" не менше 81 проц. від загальної їх кількості, а великопанельних жилих будинків - не менше 85 процентів /за рахунок постачання будівництву нових оздоблювальних матеріалів, поліпшення організації і якості виконання будівельно-монтажних робіт та впровадження технологічних правил і потокових графіків/

I - IV кв. 1976 року

Головкиївміськбуд, трест "Київоргбуд", будівельно-монтажні трести, домобудівні комбінати N 1 і N 3

Забезпечити розробку та введення в експлуатацію пускового комплексу АСУБ домобудівного комбінату N 1

I - IV кв. 1976 року

Головкиївміськбуд, НДІ автоматизованих систем планування і управління в будівництві Держбуду УРСР, домобудівний комбінат N 1

Організувати виготовлення двох кантувачів для домобудівного комбінату N 1 на підприємствах м. Києва

I - IV кв. 1976 року

Київський міськвиконком, Головкиївміськбуд

Розробити і затвердити в установленому порядку каталог індустріальних уніфікованих виробів для житлово-цивільного будівництва в м. Києві

1976 рік

Київський міськвиконком, інститут "Київпроект"

Збудувати завод-автомат по приготуванню розчинів і бетонів потужністю 100 тис. куб. м на рік

1976 рік - IV кв. 1977 року

Головкиївміськбуд

____________

Опрос