Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации комплексного централизованного обслуживания средств электронной вычислительной техники

Совет Министров УССР
Постановление от 05.02.1976 № 69
редакция действует с 09.06.1987

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 1976 р. N 69

Київ

Про організацію комплексного централізованого обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 9 червня 1987 року N 213

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 8 січня 1976 р. N 26 "Про організацію комплексного централізованого обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки":

1) Прийняла пропозицію Держплану СРСР, Міністерства радіопромисловості і Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління про організацію комплексного централізованого обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки.

2) Поклала на Міністерство радіопромисловості здійснення комплексного централізованого обслуговування засобів Єдиної системи електронних обчислювальних машин /ЄС ЕОМ/, в тому числі засобів ЄС ЕОМ, що експортуються з СРСР і поставляються в СРСР соціалістичними країнами, а також ЕОМ інших типів, що випускаються підприємствами цього Міністерства, маючи на увазі, що Міністерство забезпечує по договорах:

поставку в рахунок фондів споживачів, монтаж, наладку і введення в експлуатацію необхідних споживачам комплектів технічних засобів ЄС ЕОМ та ЕОМ інших типів, спеціального і нестандартизованого обладнання до них, а також введення в експлуатацію відповідних операційних систем і прикладних програм загального призначення;

гарантійне, післягарантійне і профілактичне обслуговування і ремонт технічних засобів ЄС ЕОМ та ЕОМ інших типів;

випуск операційних систем, прикладних програм загального призначення, що систематично удосконалюються, а також експлуатаційної, технічної та учбової документації до засобів ЄС ЕОМ;

проектування розміщання технічних засобів ЄС ЕОМ, а також типового внутрішнього оформлення приміщень, призначених для встановлення цих засобів;

підготовку та перепідготовку для роботи з засобами ЄС ЕОМ і ЕОМ інших типів експлуатаційного персоналу підприємств, установ і організацій міністерств та відомств.

3) Поклала на Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління здійснення комплексного централізованого обслуговування агрегатних засобів обчислювальної техніки /АЗОТ-М/, інших керуючих обчислювальних комплексів, допоміжних пристроїв до них і пристроїв зв'язку з об'єктами керування, які випускаються підприємствами цього Міністерства, маючи на увазі, що Міністерство забезпечує по договорах:

гарантійне, післягарантійне і профілактичне обслуговування і ремонт технічних засобів, що поставляються;

випуск прикладних програм для автоматизованих систем управління, а також експлуатаційної, технічної і учбової документації до агрегатних засобів обчислювальної техніки і систем управління;

підготовку та перепідготовку експлуатаційного персоналу підприємств, установ і організацій міністерств і відомств для роботи з засобами електронної обчислювальної техніки, що випускаються підприємствами цього Міністерства і поставляються для автоматизованих систем управління в народному господарстві.

4) Дозволила Міністерству радіопромисловості для виконання всіх зазначених у пункті 2 вищезгаданої постанови робіт створити на базі наявних в системі цього Міністерства Управління виробничих підприємств, підрозділів Науково-дослідного центру електронно-обчислювальної техніки та інших науково-дослідних організацій і підприємств Всесоюзне об'єднання по комплексному централізованому обслуговуванню засобів ЄС ЕОМ і ЕОМ інших типів /СоюзЕОМкомплекс/ з апаратом управління в м. Москві.

5) Прийняла пропозицію Міністерства радіопромисловості і Держплану СРСР про створення в 1976 - 1978 роках у складі Всесоюзного об'єднання "СоюзЕОМкомплекс":

центрів обслуговування засобів ЄС ЕОМ в мм. Москві, Ленінграді, Києві, Мінську, Ташкенті, Баку, Єревані, Ризі, Пензі, Куйбишеві, Свердловську, Краснодарі, Новосибірську, Іркутську, Владивостоку, Харкові, Донецьку та Львові;

заводу в м. Шар'є Костромської області по виготовленню спеціального обладнання для оснащення обчислювальних центрів;

учбових центрів в мм. Москві, Казані та Пензі по підготовці і перепідготовці програмістів, операторів, персоналу по технічному обслуговуванню засобів ЄС ЕОМ;

науково-дослідного центру в м. Москві для виконання робіт по систематичному удосконаленню операційних систем і створенню фонду прикладних програм загального призначення для засобів ЄС ЕОМ;

виробничо-видавничого комбінату по випуску операційних систем і прикладних програм на машиночитаних носіях інформації, експлуатаційної, технічної і учбової документації до засобів ЄС ЕОМ.

6) Зобов'язала Міністерство радіопромисловості здійснити в 1976 - 1980 роках будівництво будинків для центрів обслуговування засобів ЄС ЕОМ, для учбових центрів і для підприємства виробничо-видавничого комбінату, а також заводу по виготовленню спеціального обладнання для оснащення обчислювальних центрів, зокрема по Українській РСР згідно з додатком N 1.

7) Прийняла пропозицію Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління і Держплану СРСР про створення в 1976 - 1978 роках в складі Всесоюзного державного промислового госпрозрахункового об'єднання по монтажу і наладці систем управління, протипожежної автоматики і охоронної сигналізації /Союзспецавтоматика/:

центрів обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки в мм. Ростові-на-Дону, Ленінграді, Мінську, Одесі, Калініні, Києві, Волгограді і Свердловську;

учбових центрів в мм. Києві, Калініні і Свердловську по підготовці і перепідготовці експлуатаційного персоналу підприємств, установ і організацій для роботи з засобами електронної обчислювальної техніки, що випускаються підприємствами Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління;

випробувальних центрів багатомашинних обчислювальних комплексів і автоматизованих систем управління в мм. Волгограді, Новосибірську, Дніпропетровську і Ташкенті.

8) Зобов'язала Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління здійснити в 1976 - 1980 роках будівництво будинків для центрів обслуговування засобів обчислювальної техніки, для учбових центрів і для випробувальних центрів багатомашинних обчислювальних комплексів і автоматизованих систем управління, зокрема по Українській РСР згідно з додатком N 2.

9) Зобов'язала Міністерство радіопромисловості, Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління і ЦСУ СРСР за погодженням з Держпланом СРСР і Держпостачем СРСР:

визначати починаючи з 1976 року потреби народного господарства у запасних частинах, комплектуючих виробах і технічних носіях інформації, необхідних для експлуатації, обслуговування і ремонту засобів обчислювальної техніки, маючи на увазі забезпечувати поставку цих виробів за номенклатурою Держпостачу СРСР через територіальні органи матеріально-технічного постачання;

затвердити у двомісячний строк умови спільного обслуговування засобів обчислювальної техніки в народному господарстві підприємствами і організаціями зазначених міністерств і ЦСУ СРСР, виключивши, як правило, можливість створення паралельно діючих підприємств і організацій з цими функціями;

передбачити у проекті плану на 1976 - 1980 роки заходи по розвитку комплексного централізованого обслуговування засобів обчислювальної техніки в народному господарстві і по створенню необхідної для цієї мети матеріально-технічної бази.

10) Зобов'язала Держпостач СРСР, Державний комітет Ради Міністрів СРСР по кінематографії, ЦСУ СРСР, міністерства і відомства СРСР, що виділяють фонди на матеріали, запасні частини і комплектуючі вироби для експлуатації, обслуговування і ремонту засобів обчислювальної техніки, передбачати починаючи з 1976 року у планах виділення Міністерству радіопромисловості і Міністерству приладобудування, засобів автоматизації і систем управління фондів на ці матеріали, запасні частини і комплектуючі вироби з урахуванням потреби в них для виконання робіт по комплексному централізованому обслуговуванню засобів обчислювальної техніки, залишивши діючий порядок матеріально-технічного постачання за номенклатурою Держпостачу СРСР через його територіальні органи.

2. Міністерствам і відомствам УРСР:

- передбачати в планах розвитку народного господарства починаючи з 1977 року необхідні кошти для оплати робіт по договорах з відповідними організаціями Міністерства радіопромисловості і Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління по централізованому обслуговуванню обчислювальної техніки, а також для розробки прикладного математичного забезпечення;

- подати в III кварталі 1976 р. Академії наук УРСР і Держплану УРСР матеріали з визначенням потреби в прикладних програмах для розв'язання задач у створюваних і функціонуючих автоматизованих системах різного рівня управління.

3. Академії наук УРСР розробити координаційний план створення прикладного математичного забезпечення для розв'язання задач в автоматизованих системах різного рівня управління, виключивши дублювання в розробках, і за погодженням з Держпланом УРСР в IV кварталі 1976 р. подати вказаний план на розгляд Міжвідомчої ради з питань удосконалення управління в народному господарстві Української РСР.

4. Харківському, Донецькому, Одеському, Дніпропетровському облвиконкомам і Київському міськвиконкому забезпечити за заявками відповідних організацій Міністерства радіопромисловості і Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління виділення ділянок для будівництва будинків згідно з додатками NN 1 та 2.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

ЗАВДАННЯ
Мінрадіопрому по будівництву будинків для центрів обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки на 1976 - 1980 роких/

Назва об'єкта та його місцезнаходження

Введення в експлуатацію

всього в 1976 - 1980 роках /тис. кв. м загальної площі/

1976 рік

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Центри обслуговування засобів ЄС ЕОМ

 

 

 

 

 

 

м. Харків

6

-

6

-

-

-

м. Донецьк

6

-

-

-

6

-

____________
х/ Завдання встановлені постановою Ради Міністрів СРСР від 8 січня 1976 р. N 26.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінприладу по будівництву будинків для центрів обслуговування, учбових центрів та інших об'єктів, необхідних для організації комплексного централізованого обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки на 1976 - 1980 роких/

Назва об'єкта та його місцезнаходження

Введення в експлуатацію

всього в 1976 - 1980 роках /тис. кв. м загальної площі/

в тому числі:

1976 рік

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Центри обслуговування засобів електронної обчислювальної техніки:

 

 

 

 

 

 

м. Одеса

6

-

-

-

6

-

м. Київ

6

-

-

-

6

-

Учбові центри /з гуртожитками готельного типу/

 

 

 

 

 

 

м. Київ

15хх/

-

-

-

-

15

Випробувальні центри багатомашинних обчислювальних комплексів і автоматизованих систем управління

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

12

-

-

-

-

12

____________
х/ Завдання встановлені постановою Ради Міністрів СРСР від 8.01.76 р. N 26.

хх/ З них 6,4 тис. кв. м - гуртожитки готельного типу.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос