Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по улучшению организации сбора и использования отработанных нефтепродуктов

Совет Министров УССР
Постановление от 03.02.1976 № 60
редакция действует с 19.12.1988

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 1976 р. N 60

Київ

Про заходи по поліпшенню організації збирання та використання відпрацьованих нафтопродуктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 8 червня 1983 року N 265
,
 від 25 квітня 1988 року N 108
,
 від 19 грудня 1988 року N 389

(У тексті постанови указання на Головнафтопостачзбут УРСР замінено указаннями на Держкомнафтопродукт УРСР згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 8 червня 1983 року N 265)

З метою поліпшення організації збирання і використання відпрацьованих нафтопродуктів, а також запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1975 р. N 1057 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих:

а) організувати на підвідомчих підприємствах, в організаціях, колгоспах, радгоспах, на станціях технічного обслуговування автомобілів, автозаправних станціях, у місцях розташування кооперативних гаражів і гаражів, що належать громадянам на праві особистої власності, на стоянках транспортних засобів, у морських і річкових портах та портових пунктах, а також на суднах збирання відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів і здачу цих нафтопродуктів на приймальні пункти, нафтобази нафтопостачзбутових організацій або на нафтопереробні заводи;

б) забезпечити на підвідомчих підприємствах і в організаціях, а також на суднах регенерацію відпрацьованих індустріальних, компресорних, турбінних і трансформаторних масел.

У зв'язку з тим, що на підприємствах і в організаціях, які витрачають до 50 тонн свіжих масел на рік, експлуатація регенераційних установок економічно недоцільна, вони здають відпрацьовані масла організаціям, зазначеним у підпункті "а" цього пункту;

в) передбачати в проектах на будівництво промислових, транспортних і сільськогосподарських підприємств, морських і річкових портів та портових пунктів, станцій технічного обслуговування автомобілів, автозаправних станцій, кооперативних гаражів і великих майданчиків для стоянки транспортних засобів, що належать громадянам, пункти збирання відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів.

Держбуд СРСР зобов'язано при розгляді типових проектів на будівництво промислових, транспортних і сільськогосподарських підприємств, нафтобаз і автозаправних станцій передбачати в цих проектах споруди для приймання, зберігання та відвантаження відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів.

2. Держкомнафтопродукту УРСР:

а) забезпечити приймання нафтопостачзбутовими організаціями відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів від споживачів.

Рада Міністрів СРСР встановила, що відпуск свіжих моторних, індустріальних, компресорних, турбінних і трансформаторних масел споживачам повинен провадитись з урахуванням виконання ними завдань по збиранню та здачі відпрацьованих масел;

Абзац четвертий пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

б) для приймання, зберігання та підготовки відпрацьованих нафтопродуктів до транспортування на нафтопереробні заводи збудувати на нафтобазах і автозаправних станціях у 1976 - 1979 роках 25 тис. куб. метрів місткостей.

3. Міністерству автомобільного транспорту УРСР і Держкомнафтопродукту УРСР організувати централізоване перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів з промислових, транспортних та інших підприємств і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а Укрсільгосптехніці - з сільськогосподарських підприємств і організацій на приймальні пункти, нафтобази нафтопостачзбутових організацій або на нафтопереробні заводи.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

Держплану УРСР передбачати в планах виділення для зазначеної мети спеціалізованого автомобільного транспорту.

4. Держплану УРСР передбачати в планах:

- виділення Держкомнафтопродукту УРСР капітальних вкладень і матеріальних ресурсів для будівництва на нафтобазах, у їх філіалах і на автозаправних станціях резервуарів та інших споруд для приймання, зберігання і відвантаження масел та інших нафтопродуктів;

- виділення відповідним організаціям фонду заробітної плати, необхідного для проведення робіт по збиранню, прийманню, зберіганню і транспортуванню відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів.

5. Головнафтохімпрому УРСР:

а) забезпечити безперешкодне приймання нафтопереробними заводами відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів за договорами з нафтопостачзбутовими організаціями і окремими підприємствами і організаціями;

б) здійснити будівництво і введення в дію в 1978 - 1980 роках на нафтопереробних заводах установок по регенерації відпрацьованих масел в обсягах, погоджених з Міністерством нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР.

6. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР і Держкомнафтопродукту УРСР підготувати в 3-місячний строк і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про створення при Держкомнафтопродукті УРСР та його міжобласних і товарно-транспортних управліннях організацій по збиранню та раціональному використанню відпрацьованих нафтопродуктів /на господарському розрахунку/.

7. Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих забезпечити суворий контроль за виконанням підприємствами, організаціями та громадянами - власниками транспортних і плавучих засобів заходів по запобіганню забрудненню навколишнього природного середовища відпрацьованими маслами та іншими нафтопродуктами, маючи на увазі не допускати скидання цих нафтопродуктів на грунт, у водойми і в каналізаційну мережу.

8. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 31 грудня 1975 р. N 1057:

1) Підпункт 1 пункту 8 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

2) Підпункт 2 пункту 8 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 19.12.88 р. N 389)

3) Абзац перший підпункту 3 пункту 8 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

- абзац другий підпункту 3 пункту 8 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 08.06.83 р. N 265)

Установити, що об'єднання по збиранню, регенерації і раціональному використанню відпрацьованих нафтопродуктів (Вторнафтопродукт) Держкомнафтопродукту СРСР є головною організацією в країні в галузі:

(абзац третій підпункту 3 пункту 8 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.83 р. N 265)

а) розробки для споживачів, які регенерують масла для власних потреб, технологічних процесів регенерації відпрацьованих індустріальних, компресорних, турбінних і трансформаторних масел;

б) розробки конструкції та організації серійного виробництва засобів збирання відпрацьованих нафтопродуктів, устаткування для приймальних пунктів, фільтруючих пристроїв, фільтрів та фільтроелементів, а також регенераційного устаткування для очистки відпрацьованих індустріальних, компресорних, турбінних, трансформаторних масел та інших нафтопродуктів;

в) проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних і дослідних робіт по організації збирання та раціонального використання відпрацьованих нафтопродуктів;

г) проведення техніко-економічних досліджень по визначенню ресурсів відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів і можливості їх використання;

д) проведення робіт по стандартизації і технічній інформації, зв'язаних з збиранням, регенерацією і використанням відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів;

є) розробки нормативно-технічної документації по збиранню, регенерації та використанню відпрацьованих нафтопродуктів /в тому числі технічно обгрунтованих норм збирання/, методичних вказівок по розрахунку потрібної кількості резервуарів, а також цін і технічних умов на відпрацьовані та регенеровані нафтопродукти;

ж) розробки завдань міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік по збиранню, регенерації, використанню та здачі нафтопостачзбутовим організаціям відпрацьованих моторних, індустріальних, компресорних, турбінних, трансформаторних масел та інших нафтопродуктів;

з) обліку, ведення звітності і контролю за збиранням, регенерацією і використанням відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів /в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, що використовуються як котельне паливо підприємствами та організаціями, що розташовані далеко від нафтобаз і приймальних пунктів або витрачають незначну кількість свіжих масел/.

4) Ввела преміювання працівників підприємств і організацій за збирання, зберігання і транспортування відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів.

Встановила, що зазначене преміювання провадиться за рахунок частини коштів, одержаних за відпрацьовані масла та інші нафтопродукти, що здаються.

Порядок і умови виплати премій за збирання, зберігання і транспортування відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів розробляються й затверджуються Держкомнафтопродуктом СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерством фінансів СРСР і ВЦРПС.

(абзац третій підпункту 4 пункту 8 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.83 р. N 265)

5) Зобов'язала Держпостач СРСР забезпечити в 3-місячний строк розробку і подання в Державний комітет цін Ради Міністрів СРСР на затвердження проектів єдиних по країні закупочних і оптових цін на відпрацьовані нафтопродукти.

Доручила Державному комітету цін Ради Міністрів СРСР затвердити зазначені ціни і ввести їх в дію з 1 квітня 1976 р.

9. Визнати такими, що втратили силу, підпункт "а" пункту 6, а також з 1 квітня 1976 р. пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1972 р. N 292.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 37

Опрос