Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по повышению технического уровня предприятий коммунального хозяйства

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 13.01.1976 № 17

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 січня 1976 р. N 17

Київ

Про заходи по підвищенню технічного рівня підприємств комунального господарства

У дев'ятій п'ятирічці в республіці проведено певну роботу по прискоренню науково-технічного прогресу в житловому і комунальному господарстві, підвищенню ефективності наукових досліджень і конструкторських розробок, поліпшенню якості послуг, що надаються населенню.

Значну кількість квартир газифіковано, устатковано водопроводом, каналізацією і центральним опаленням. Розширюються масштаби комплексної диспетчеризації і автоматизації інженерного устаткування жилих будинків і масивів. Впроваджуються нові, більш досконалі методи очистки питної води, комплексна автоматизація водопровідно-каналізаційних об'єктів, телемеханізація газорозподільних пунктів, переводяться на телеуправління тягові підстанції в міському електротранспорті.

Зміцнено науково-технічну базу Міністерства комунального господарства УРСР, протягом 1971 - 1975 років впроваджено у виробництво 228 науково-технічних розробок. Впровадження заходів по новій техніці дозволило одержати за роки дев'ятої п'ятирічки 25 млн. карбованців економії та вивільнити для інших робіт понад 12 тис. працюючих.

Однак темпи підвищення технічного рівня підприємств комунального господарства, якість та рівень культури послуг, які надаються населенню, ще не відповідають сучасним вимогам.

Повільно здійснюється механізація праці. Особливо низький ступінь охоплення робітників механізованою працею на експлуатації жилого фонду /6 %/, на ремонті житла /15 %/, в зеленому господарстві /25,5 %/, у водопровідно-каналізаційному господарстві /39,3 %/.

Недостатньо приділяється уваги питанням науково-технічного прогресу на підприємствах комунального господарства місцевого підпорядкування - плануванню нової техніки, контролю за виконанням планів та підвищенню технічного рівня виробництва.

На ряді промислових підприємств комунального господарства майже не впроваджуються заходи по новій техніці. Це, перш за все, стосується підприємств Сумської, Дніпропетровської і Донецької областей.

Якість виробів, що серійно випускаються на підприємствах комунального господарства, ще низька. Близько 60 процентів цієї продукції виробляється за застарілою документацією. З 250 найменувань згаданих виробів жодному не присвоєно державний Знак якості.

Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства ще не став справжнім науковим центром по розробці вузлових комплексних проблем, які мають вирішальне значення для підвищення технічного рівня галузі. Інститут не має експериментально-виробничої бази, що негативно впливає на впровадження розробок.

Експериментальні виробничі об'єднання Міністерства комунального господарства УРСР, які повинні виготовляти дослідні зразки і перші промислові серії нової техніки, на 80 процентів завантажені випуском серійної продукції.

Міністерство і його технічне управління недостатньо приділяють уваги вирішенню таких важливих питань науково-технічного прогресу, як захист природних водоймищ від забруднення стічними водами, комплексна механізація прибирання вулиць, підвищення технічного рівня міського електротранспорту, механізація трудомістких процесів при експлуатації жилих будинків. Повільно вирішуються питання створення спеціалізованих підприємств по спалюванню і переробці побутових відходів.

Міністерство та окремі облвиконкоми не приділяють належної уваги зміцненню виробничо-технічної бази комунальних підприємств на місцях, що негативно відбивається на збільшенні обсягу та підвищенні якості комунальних послуг.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству комунального господарства УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись рішеннями грудневого /1975 р./ Пленуму ЦК КПРС і вересневого /1975 р./ Пленуму ЦК Компартії України, вжити рішучих заходів до прискорення темпів науково-технічного прогресу в усіх галузях житлового і комунального господарства республіки, підвищення технічного рівня виробництва та якості послуг, які надаються населенню, рівня механізації та автоматизації виробничих процесів, зниження питомої ваги ручної праці.

2. Схвалити основні напрями науково-технічного прогресу в галузях житлово-комунального господарства до 1980 року, що додаються.

Держплану УРСР і Міністерству комунального господарства УРСР передбачати в річних планах розвитку науки і техніки конкретні завдання по реалізації вказаних напрямів.

3. Міністерству комунального господарства УРСР протягом 1976 - 1980 років:

а) забезпечити виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, які мають вирішальне значення для підвищення технічного рівня основних галузей житлово-комунального господарства, згідно з додатком N 1 та завдань по підвищенню ступеня охоплення робітників механізованою працею згідно з додатком N 2;

б) організувати розробку та виготовлення машин і устаткування для механізованого прибирання тротуарів, прибудинкових територій, сходових кліток, в тому числі легких ручних підмітально-прибиральних машин;

в) розробити і впровадити:

нові ефективні засоби і системи для глибокої очистки питної води і стічних вод на основі застосування фізико-хімічних, біологічних та інших сучасних методів;

систему контролю і регулювання руху міського електротранспорту на базі електронної техніки, а також комплекс устаткування для діагностики і механізації процесів технічного обслуговування рухомого складу;

автоматизовані системи управління газопостачанням у м. Ворошиловграді та водопостачанням у м. Харкові;

г) підвищити рівень планування завдань по розвитку науки і техніки, забезпечити їх пов'язання з виробничими планами;

д) зміцнити лабораторно-експериментальну базу Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту міського господарства.

4. Облвиконкомам і Київському міськвиконкому забезпечити виконання завдань по впровадженню передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів у житлово-комунальному господарстві згідно з додатком N 3.

5. Міністерству комунального господарства УРСР за погодженням з Держпланом УРСР розробити і здійснити заходи по підвищенню технічного рівня водопровідно-каналізаційного господарства, санітарного прибирання міст та інших населених пунктів, по створенню в республіці підприємств для спалювання промислової переробки побутових відходів, впровадженню диспетчерських систем управління інженерним обладнанням жилих будинків. По питаннях, які потребують рішення Уряду, внести пропозиції Раді Міністрів УРСР.

6. Держплану УРСР забезпечити відповідність завдань по впровадженню нової техніки в комунальному господарстві планам матеріально-технічного постачання.

7. Покласти функції головного інституту:

з питань наукових розробок по експлуатації житлового господарства, водопостачанню та очистці природних і міських стічних вод, міському електротранспорту та санітарному прибиранню міст - на Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства Міністерства комунального господарства УРСР;

з питань газопостачання міст і селищ та захисту від корозії підземних металевих комунікацій - на інститут "Укрдіпроінжпроект" Міністерства комунального господарства УРСР.

8. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам разом з Міністерством комунального господарства УРСР організувати поширення передового досвіду житлово-комунального обслуговування населення, визначити кращі житлові райони, які мають стати школою впровадження нової техніки в комунальному господарстві.

9. Дозволити Міністерству комунального господарства УРСР здійснювати заходи по інтенсифікації технологічних процесів і проводити пусконалагоджувальні роботи в невеликих діючих водопровідно-каналізаційних господарствах, у яких не вистачає своїх доходів, за рахунок коштів, що надходять відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1964 р. N 549.

10. Міністерству комунального господарства УРСР доповісти Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови в березні у 1977 р. і 1978 році.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

Основні напрями науково-технічного прогресу в житлово-комунальному господарстві

1. Комплексне вирішення питань забудови, обладнання інженерним устаткуванням і благоустрою територій жилих масивів, підвищення рівня експлуатації жилих будинків на базі нової прогресивної технології.

2. Удосконалення організації і технології поточних ремонтів, підвищення рівня технічної експлуатації жилих будинків за рахунок концентрації та кооперації виробництва, спеціалізації підприємств, створення укрупнених житлово-експлуатаційних організацій і виробничо-технічної бази, розробки та впровадження проектів технічної експлуатації будинків і жилих комплексів.

3. Механізація трудомістких процесів по ремонту і утриманню жител та прибудинкових територій; розробка і застосування для цього засобів механізованого прибирання території і місць загального користування в жилих будинках, більш досконалих механізованих, пневмовакуумних та інших методів збирання і видалення побутових відходів.

4. Автоматизація керування роботою інженерних внутрішньобудинкових і зовнішніх систем; створення для цього об'єднаних диспетчерських служб.

5. Індустріалізація капітального ремонту жилих будинків шляхом підвищення ступеня збірності і заводського виготовлення конструкцій, механізації та автоматизації технологічних процесів на виробничих базах.

6. Підвищення якості ремонту елементів благоустрою міст за рахунок застосування більш досконалої технології робіт, розширення виробничої та матеріально-сировинної бази.

Зниження собівартості і затрат праці на ремонті та утриманні міських доріг, у тому числі впровадження нових методів літнього і зимового утримання їх з застосуванням нових, більш ефективних хімічних реагентів і технології.

Розробка і впровадження прогресивної технології створення зелених насаджень і догляду за ними, удосконалення і створення нових машин і механізмів, зокрема газонокосарок та кущорізів.

7. Розробка методів запобігання зсувним явищам, створення більш досконалих конструкцій захисних споруд, впровадження прогресивної технології та індустріалізації будівництва.

8. Підвищення якості питної води за рахунок створення нових та інтенсифікації існуючих технологічних процесів, устаткування і конструкцій споруд для очистки природних вод.

Скорочення непродуктивних витрат води як у внутрішньобудинкових системах, так і у водопровідній мережі шляхом використання удосконалених типів водорозбірної арматури, широкого використання регулюючих ємкостей і зонування міської системи.

Розробка і впровадження нових видів споруд та обладнання для біологічної очистки міських стічних вод з метою інтенсифікації діючих та зниження вартості нових очисних споруд.

Вдосконалення механічного збезводнювання і термічної обробки осадів.

Розширення застосування методів глибокої очистки та доочистки міських стічних вод шляхом використання коагулянтів, флокулянтів і гідролізно-адсорбційних методів з метою наступного промислового використання очищених стічних вод.

9. Застосування швидкісного трамваю та малошумного комфортабельного міського електротранспорту.

Широке впровадження контрольно-діагностичного обладнання і пристроїв механізації та автоматизації при обслуговуванні та ремонті рухомого складу.

Розробка і впровадження автоматизованих систем організації та контролю за рухом міського електричного транспорту.

10. Розробка і впровадження нових індивідуальних /дахових/ котельних, оснащених високоефективними автоматизованими котлоагрегатами та генераторами тепла, які працюють під наддуванням і мають високий коефіцієнт корисної дії.

Зниження вартості експлуатації систем централізованого теплопостачання, розширення автоматизації теплових вводів, комплексна механізація та автоматизація котельних з керуванням їх роботою з об'єднаних пунктів.

11. Підвищення економічності спорудження газорозподільних систем шляхом переходу на підвищений тиск у зовнішніх мережах, особливо в населених пунктах з малою щільністю забудови.

Усунення нерівномірного газоспоживання за рахунок використання зрідженого природного газу і установок повітряно-пропан-бутанової суміші.

Оптимізація експлуатації систем газопостачання міст шляхом розширення впровадження телемеханізації і створення автоматизованих систем управління технологічним процесом газопостачання /АСУГП/.

12. Підвищення довговічності підземних металевих комунікацій за рахунок створення і широкого впровадження ефективних методів та апаратури захисту від корозії.

 

ПЕРЕЛІК
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт в галузі комунального господарства на 1976 - 1980 рр.

Найменування робіт

Строк виконання
/рік/

Виконавці

1

2

3

Створення устаткування, механізмів для прибирання та видалення побутового сміття і відходів з жилих масивів на базі пневмовакуумної установки з самохідним скіповим візком

1978

Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства /НДКТІ МГ/ Мінкомунгоспу УРСР

Дослідження і розробка матеріалів для проектування протикорозійного захисту систем теплопостачання УРСР для різних груп вод

1979

Укрдіпроінжпроект Мінкомунгоспу УРСР

Створення пересувних котельних для аварійного опалення на базі котлів, що діють під наддувом

1979

- " -

Розробка нових ефективних методів, споруд та устаткування для очистки питної води з впровадженням тонкошарових камер реакції і відстійників

1978

НДКТІ МГ Мінкомунгоспу УРСР
Укрдіпрокомунбуд Мінкомунгоспу УРСР

Розробка нових та удосконалення діючих технологічних процесів та устаткування для швидкісної очистки вод активним мулом

1978

- " -

Розробка комплекту контрольно-вимірювальної апаратури та технологічного устаткування для механізації робіт при технічному обслуговуванні тролейбусів, в тому числі: стендів контролю гальм, трансмісій і електрообладнання та інш.

1978

НДКТІ МГ Мінкомунгоспу УРСР
Київське трамвайно-тролейбусне управління
завод ім. Дзержинського

Розробка методів підвищення ефективності пилоочисних установок на асфальтобетонних заводах з використанням мокрих пилоочисників

1978

Укрдіпроінжпроект Мінкомунгоспу УРСР

Дослідження і розробка методів підвищення зносостійкості та довговічності шляхових покриттів з застосуванням місцевих матеріалів /сталеплавильних шлаків, зол, шлаків ТЕС та інш./

1978

НДКТІ МГ Мінкомунгоспу УРСР

Створення нових механізмів та технологічних процесів в зеленому будівництві, в тому числі удосконалених газонокосарок та кущорізів

1977

НДКТІ МГ Мінкомунгоспу УРСР
Дослідна станція декоративних рослин Мінкомунгоспу УРСР

Розробка методів прогнозування та попередження зсувних явищ на території населених пунктів УРСР

1980

НДКТІ МГ Мінкомунгоспу УРСР
Укрпівдендіпрокомунбуд Мінкомунгоспу УРСР
Інститут гідромеханіки Академії наук УРСР

Створення приладів контролю за роботою газових мереж для забезпечення безаварійної експлуатації газового господарства населених пунктів республіки

1979

Укрдіпроінжпроект Мінкомунгоспу УРСР

Розробка установки для автоматичної перевірки герметичності балонів з зрідженим газом

1979

- " -

Розробка методів та технічних засобів раціонального освітлення, експлуатації зовнішніх освітлювальних установок з застосуванням нових джерел світла типу металогалоїдних та натрієвих високого тиску

1980

Харківський інститут інженерів комунального будівництва Мінвузу УРСР

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по підвищенню ступеня охоплення робітників механізованою працею на 1976 - 1980 роки

/процентів/

Галузі житлово-комунального господарства

1976 рік

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Житлове господарство

28,3

28,8

29,3

29,7

30,3

Міськелектротранспорт

75,4

75,8

76,5

77,2

77,7

Ремонтно-будівельні організації

28,8

29,3

30,2

30,8

31,4

Водопровідно-каналізаційне господарство

64,6

65,3

65,9

66,8

67,2

Газове господарство

38,7

40,2

41,6

44,3

46,4

Міське шляхове господарство

48,1

50,3

52,0

53,0

53,4

Зелене господарство

29,4

31,0

32,4

34,1

36,6

Зовнішнє освітлення

86,9

87,7

88,6

89,0

90,3

Саночистка міст

61,2

61,7

62,7

63,8

64,9

Промисловість

54,7

59,0

60,4

61,5

67,8

Інші галузі

34,0

36,5

38,3

39,8

41,5

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по впровадженню передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів в житлово-комунальному господарстві облвиконкомів та Київського міськвиконкому на 1976 - 1980 роки

Найменування завдань

Виконавці

Одиниця виміру

Всього на 1976 - 1980 рр.

в тому числі по роках:

1976

1977

1978

1979

1980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Впровадити автоматику регулювання подачі тепла на абонентських вводах

Облвиконкоми:

комплектів

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський

300

60

60

60

60

60

Київський

40

-

10

10

10

10

Кіровоградський

70

10

10

15

15

20

Кримський

200

40

40

40

40

40

Одеський

50

10

10

10

10

10

Ровенський

50

5

10

10

10

15

Хмельницький

50

10

10

10

10

10

Черкаський

40

-

-

-

20

20

Чернігівський

150

30

30

30

30

30

Київський міськвиконком

550

135

120

115

95

85

Впровадити підвісні платформи з пересувними консолями типу ПП-1М для ремонту фасадів будинків

Облвиконкоми:

одиниць

 

 

 

 

 

 

Вінницький

3

-

1

1

-

1

Волинський

2

-

-

-

1

1

Дніпропетровський

18

2

2

3

6

5

Донецький

3

-

1

1

-

1

Житомирський

2

-

-

-

1

1

Запорізький

3

1

1

1

-

-

Івано-Франківський

2

-

-

-

1

1

Київський

3

-

1

1

-

1

Кіровоградський

2

-

-

1

-

1

Кримський

3

-

1

1

-

1

Львівський

4

1

1

-

1

1

Миколаївський

4

-

1

1

1

1

Одеський

3

-

1

-

1

1

Полтавський

3

-

-

1

1

1

Ровенський

3

-

-

1

1

1

Сумський

3

-

-

1

1

1

Тернопільський

2

-

-

-

1

1

Харківський

3

1

-

1

-

1

Херсонський

2

-

-

-

1

1

Хмельницький

одиниць

3

-

-

1

1

1

Черкаський

2

-

-

-

1

1

Чернігівський

2

-

-

-

1

1

Впровадити технологію знезалізнення питної води

Облвиконкоми:

об'єктів

 

 

 

 

 

 

Волинський

1

-

1

-

-

-

Дніпропетровський

3

1

-

1

-

1

Житомирський

3

1

1

1

-

-

Київський

2

-

-

-

1

1

Ровенський

1

-

-

-

1

-

Сумський

2

-

-

-

1

1

Черкаський

3

1

1

1

-

-

Перевести тягові підстанції міського електротранспорту на програмне та телеуправління

Облвиконкоми:

підстанцій

 

 

 

 

 

 

Вінницький

2

-

-

-

1

1

Волинський

2

-

-

-

1

1

Дніпропетровський

4

1

1

-

1

1

Донецький

5

2

-

1

1

1

Житомирський

2

-

-

1

1

-

Запорізький

2

-

1

-

-

1

Львівський

2

-

1

-

1

-

Миколаївський

підстанцій

2

-

-

1

1

-

Одеський

4

1

1

1

-

1

Ровенський

2

-

1

-

-

1

Сумський

4

-

1

1

1

1

Харківський

8

3

1

2

1

1

Херсонський

3

1

1

1

-

-

Автоматизувати насосні станції та свердловини

Облвиконкоми:

одиниць

 

 

 

 

 

 

Волинський

14

3

3

4

2

2

Дніпропетровський

7

2

1

1

1

2

Донецький

10

2

2

2

2

2

Житомирський

10

2

2

2

2

2

Запорізький

10

2

2

2

2

2

Кіровоградський

5

1

1

1

1

1

Кримський

15

2

3

3

3

4

Львівський

25

4

4

5

6

6

Миколаївський

10

2

2

2

2

2

Одеський

10

-

-

5

5

-

Полтавський

25

4

5

4

6

6

Ровенський

15

3

3

3

3

3

Сумський

20

3

4

4

5

4

Тернопільський

10

2

2

2

2

2

Харківський

10

2

2

2

2

2

Херсонський

5

1

1

1

1

1

Хмельницький

34

10

6

3

5

10

Черкаський

20

-

7

4

5

4

Розробити та впровадити проекти технічної експлуатації житлових мікрорайонів

Облвиконкоми:

мікрорайонів

 

 

 

 

 

 

Вінницький

1

-

-

-

-

1

Дніпропетровський

4

-

1

1

1

1

Донецький

4

-

-

1

1

2

Житомирський

1

-

-

-

1

-

Запорізький

1

-

-

1

-

-

Кіровоградський

1

-

-

-

1

-

Кримський

1

-

-

1

-

-

Львівський

2

-

-

-

1

1

Одеський

2

-

-

1

1

-

Харківський

3

-

-

1

1

1

Черкаський

1

-

-

-

-

1

Чернігівський

1

-

-

-

1

-

Київський міськвиконком

4

1

2

1

-

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос