Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах работы совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на хозяйственном расчете

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 22.12.1975 № 548
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 1975 р. N 548

Київ

Про деякі питання роботи радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств на господарському розрахунку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України і
Ради Міністрів Української РСР
 від 11 вересня 1984 року N 368
,
 від 1 березня 1988 року N 57

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

З метою дальшого удосконалення порядку планування, фінансування і кредитування капітальних вкладень, а також підвищення відповідальності радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств за раціональне використання коштів, що спрямовуються на цю мету, Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 18 листопада 1975 р. N 938:

1) Пункт 1 вступної частини втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 11.09.84 р. N 368)

2) Встановили, що обсяги нецентралізованих капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт визначаються радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами в межах загальних обсягів державних капітальних вкладень і в установленому порядку подаються в Держплан СРСР для забезпечення матеріально-технічними ресурсами, фондами заробітної плати і лімітами на підрядне будівництво.

На фінансування нецентралізованих капітальних вкладень спрямовуються кошти фондів зміцнення і розширення господарства, а також соціально-культурних заходів і житлового будівництва в частині, що використовується господарствами на капітальні вкладення.

Решта джерел фінансування капітальних вкладень /відрахування від реалізації продукції виноробної промисловості і винограду в свіжому вигляді, кредити банку та інші/ передбачати в планах фінансування централізованих капітальних вкладень.

Плани нецентралізованих капітальних вкладень розробляються і затверджуються радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами в межах обсягів капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, матеріально-технічних ресурсів і фондів заробітної плати, доведених вищестоящими організаціями.

3) На часткову зміну пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 листопада 1973 р. N 857 /ЗП СРСР 1973 р., N 25, ст. 140/ встановили, що капітальні вкладення на виробниче будівництво птахофабрик, свинарських комплексів і комплексів по відгодівлі великої рогатої худоби, яке здійснюється на нових площадках або в діючих господарствах в порядку, передбаченому пунктом 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 січня 1975 р. N 96 /ЗП СРСР 1975 р., N 4, ст. 18/, фінансуються за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань, що спрямовуються на повне відновлення основних фондів, інших власних коштів господарства і кредиту банку, який надається на строки і на умовах, встановлених для колгоспів, з погашенням його за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань, призначених на капітальні вкладення, а при недостачі власних коштів - за рахунок бюджетних асигнувань.

Вказаний в цьому пункті порядок фінансування капітальних вкладень не поширюється на господарства, віднесені до числа збиткових і низькорентабельних у відповідності з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 листопада 1973 р. N 857 /постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1974 р. N 202/.

4) Встановили, що радгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства можуть спрямовувати понад встановлені плани капітальних вкладень додатково виявлені по річних підсумках господарської діяльності кошти фондів економічного стимулювання на придбання машин і устаткування, на затрати по впровадженню нової техніки, механізації, поліпшенню технології виробництва, обновленню і модернізації устаткування, автоматизації виробничих процесів і на здійснення інших заходів по розвитку і технічному удосконаленню виробництва при наявності місцевих матеріальних ресурсів.

5) Встановили, що кошти фондів економічного стимулювання радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств використовуються в суворій відповідності з положеннями про ці фонди і вилученню до бюджету не підлягають.

6) Пункт 6 вступної частини втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 01.03.88 р. N 57)

7) Доручили Держплану СРСР, Міністерству фінансів СРСР і Міністерству сільського господарства СРСР з участю Рад Міністрів союзних республік уточнити в 5-місячний строк методику планування прибутків радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, маючи на увазі забезпечити більш повне врахування умов сільськогосподарського виробництва.

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Постанову Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 листопада 1975 р. N 938 "Про деякі питання роботи радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств на господарському розрахунку" прийняти до керівництва і неухильного виконання.

2. Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ:

узагальнити досвід роботи передових радгоспів в умовах повного госпрозрахунку та забезпечити широке його впровадження, провести семінари з керівниками і спеціалістами трестів і господарств по вивченню положень, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 листопада 1975 р. N 938;

організувати розгляд підсумків виконання радгоспами і іншими державними сільськогосподарськими підприємствами завдань 1975 року та дев'ятої п'ятирічки в цілому на засіданнях колегій, балансових комісій, загальних зборах робітників і службовців, здійснити заходи по забезпеченню виконання планів та соціалістичних зобов'язань 1976 року;

звернути особливу увагу на піднесення економіки низькорентабельних та збиткових господарств, зміцнити їх кадрами;

з метою підвищення економічної ефективності капітальних вкладень посилити контроль за їх раціональним плануванням і використанням, забезпечити своєчасне введення в дію виробничих потужностей та освоєння проектних показників.

3. Обкомам партії і облвиконкомам, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ:

вжити заходів до поліпшення виробничо-фінансової діяльності радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, мобілізувати колективи господарств на збільшення виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів, підвищення їх якості, зниження собівартості на базі широкого впровадження досягнень науково-технічного прогресу, поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва;

посилити відповідальність керівників за результати роботи господарств, забезпечити використання наданих радгоспам прав у плануванні виробничо-фінансової діяльності, реалізації продукції та безумовне дотримання положень, що регламентують їх діяльність.

4. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Українській республіканській конторі Держбанку СРСР, Українській республіканській конторі Будбанку СРСР разом з Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР і Головплодвинпромом УРСР у п'ятиденний строк подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про зміни планів капіталовкладень, фінансування і кредитування радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств на 1976 рік, що випливають з постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 листопада 1975 р. N 938.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

Опрос