Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украинской ССР на 1976 год

Совет Министров УССР
Постановление от 29.11.1975 № 531
редакция действует с 20.07.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 1975 р. N 531

Київ

Про Державний бюджет Української РСР на 1976 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 12 листопада 1976 року N 522
,
від 7 лютого 1977 року N 63
,
 від 15 грудня 1977 року N 611
,
 від 29 квітня 1983 року N 200
,
 від 16 грудня 1987 року N 414
,
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Встановити Державний бюджет Української РСР на 1976 рік по доходах і по видатках в сумі 16.864.284 тис. крб. згідно з додатком N 1*.

2. Встановити республіканський бюджет Української РСР на 1976 рік по доходах в сумі 15.077.939,5 тис. крб., по видатках в сумі 10.547.086,5 тис. крб. і відрахуваннях з республіканського до місцевих бюджетів в сумі 4.530.853,0 тис. крб. згідно з додатком N 2* та, крім того, оборотну касову готівку в сумі 64.600 тис. карбованців.

3. Включити в Державний бюджет Української РСР на 1976 рік місцеві бюджети областей та міст Києва і Севастополя по доходах і по видатках у загальній сумі 6.317.197,5 тис. крб., з розподілом по областях та містах Києву і Севастополю згідно з додатком N 3*.

4. Встановити на 1976 рік такі розміри відрахувань до місцевих бюджетів областей, міст Києва і Севастополя: від прибуткового податку з колгоспів - 100 процентів, від сільськогосподарського податку - 100 процентів, від податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР - 100 процентів, від лісового доходу - 100 процентів, від суми розміщуваної в 1976 році Державної 3-процентної внутрішньої виграшної позики - 50 процентів.

Відрахування до місцевих бюджетів від податку з обороту і прибуткового податку з населення встановити на 1976 рік у розмірах згідно з додатком N 4*.

5. Передати на 1976 рік місцевим бюджетам областей та міст Києва і Севастополя:

а) відрахування від платежів з прибутку державних підприємств і організацій республіканського підпорядкування, що знаходяться у віданні Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР, Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління Ради Міністрів УРСР по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості, Міністерства чорної металургії УРСР, у розмірах згідно з додатком N 5*;

б) 100 процентів платежів у бюджет з прибутку підприємств, виробничих управлінь і об'єднань автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР;

в) 100 процентів платежів у бюджет з прибутку радгоспів Міністерства радгоспів УРСР, лісгоспзагів Міністерства лісового господарства УРСР і обласних об'єднань Укрсільгосптехніки.

Дозволити Міністерству фінансів УРСР вносити протягом року за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами необхідні поправки у річні і квартальні плани надходжень до бюджету платежів з прибутку підприємств автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР, радгоспів Міністерства радгоспів УРСР, лісгоспзагів Міністерства лісового господарства УРСР, обласних об'єднань Укрсільгосптехніки та у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами в зв'язку з внесенням змін у виробничі плани підприємств автомобільного транспорту, радгоспів, лісгоспзагів і об'єднань Укрсільгосптехніки в межах загального плану платежів у бюджет, встановленого Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР і Укрсільгосптехніці.

6. Встановити на 1976 рік відрахування до місцевих бюджетів областей та міст Києва і Севастополя від надходжень платежів по державному страхуванню в таких розмірах:

а) по обов'язковому страхуванню майна в господарствах громадян - 20 процентів;

б) по добровільному страхуванню майна кооперативних і громадських організацій, будівель, домашнього майна, засобів транспорту і тварин, що належать громадянам, а також по індивідуальному страхуванню громадян від нещасних випадків - 50 процентів.

Дозволити Міністерству фінансів УРСР вносити протягом року необхідні зміни у план відрахувань до місцевих бюджетів від страхових платежів, виходячи з уточнень плану надходжень цих платежів у процесі виконання річного плану доходів і видатків по державному страхуванню.

7. Визначити оборотну касову готівку по місцевих бюджетах на 1976 рік в загальній сумі 198.070 тис. крб., з розподілом по областях та містах Києву і Севастополю згідно з додатком N 6*.

8. Встановити в Державному бюджеті УРСР на 1976 рік доходи від державних і кооперативних підприємств та організацій в загальній сумі 15.020.183 тис. карбованців.

9. Затвердити на 1976 рік плани надходжень податку з обороту по областях, містах Києву і Севастополю згідно з додатком N 7* та по міністерствах і відомствах згідно з додатком N 8*.

Зобов'язати Міністерство фінансів УРСР подати Раді Міністрів УРСР до 15 лютого 1976 р. уточнений план надходжень податку з обороту на 1976 рік на основі затвердженого плану виробництва і розподілу фондів продовольчих і непродовольчих товарів та плану матеріально-технічного постачання по областях УРСР.

10. Затвердити зведений план доходів і видатків по державному страхуванню в Українській РСР на 1976 рік згідно з додатком N 9*.

Таємно.

11. Доручній Міністерству фінансів УРСР:

а) уточнити план надходжень прибуткового податку з колгоспів на 1976 рік, виходячи з результатів перерахунку платежів по цьому податку за даними річних звітів колгоспів за 1975 рік, а також виходячи з нарахування прибуткового податку з очікуваних за 1976 рік оподатковуваного чистого доходу та оподатковуваної частини фонду оплати праці колгоспників, і внести в процесі виконання Державного бюджету УРСР необхідні зміни у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами областей;

б) уточнити в IV кварталі 1976 р. плани надходжень прибуткового податку з населення по областях, містах Києву і Севастополю на 1976 рік у зв'язку з змінами і уточненнями фондів заробітної плати, що проводяться міністерствами, відомствами і облвиконкомами, та внести відповідні зміни у взаємні розрахунки республіканського бюджету з бюджетами областей, міст Києва і Севастополя.

12. Встановити в Державному бюджеті УРСР на 1976 рік асигнування на фінансування народного господарства - централізованих капітальних вкладень, приросту власних оборотних коштів та інших заходів по народному господарству - в сумі 7.449.769,3 тис. карбованців.

Врахувати в складі видатків Державного бюджету УРСР на 1976 рік асигнування по місцевих бюджетах областей та міст Києва і Севастополя на фінансування народного господарства згідно з додатком N 10*.

13. Затвердити на 1976 рік план фінансування централізованих капітальних вкладень і приросту власних оборотних коштів у будівництві по підприємствах і організаціях республіканського підпорядкування міністерств і відомств УРСР згідно з додатком N 11*.

14. З метою залучення в господарський оборот резервів виробництва:

зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми забезпечити прискорення оборотності власних оборотних коштів підвідомчих підприємств і організацій у розмірах, передбачених в Державному бюджеті УРСР на 1976 рік;

встановити на 1976 рік завдання по мобілізації внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві по підприємствах і будовах республіканського підпорядкування міністерств і відомств УРСР згідно з додатком N 12*.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам встановити завдання по мобілізації внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві по підприємствах і будовах місцевого підпорядкування.

15. Встановити, що амортизаційні відрахування, які вивільняються в 1976 році у зв'язку з зниженням вартості капітального ремонту, що виконується господарським способом, спрямовуються на фінансування централізованих капітальних вкладень.

16. Передбачити в республіканському бюджеті на 1976 рік асигнування:

на капітальний ремонт житлового фонду міністерств і відомств УРСР згідно з додатком N 13*;

на придбання обладнання та інвентаря для установ і організацій, що знаходяться на республіканському бюджеті, згідно з додатком N 14*.

17. Затвердити на 1976 рік по міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах суми видатків, що провадяться за рахунок прибутку державних підприємств і організацій, на господарське утримання будинків, приміщень, споруд, садів і парків, призначених для проведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи серед робітників і службовців та членів їх сімей і для ведення технічної пропаганди, а також на господарське утримання будинків і приміщень піонерських таборів згідно з додатками NN 15 і 16*.

18. Таємно.

19. Визначити в Державному бюджеті УРСР на 1976 рік видатки на соціально-культурні заходи і науку згідно з додатками NN 17 і 18*.

20. Встановити на 1976 рік в складі видатків республіканського бюджету на освіту дотацію Міністерству культури УРСР для театрів і державних музичних колективів республіканською підпорядкування в сумі 5.856 тис. крб. і визначити в місцевих бюджетах областей та м. Севастополя дотацію для театрів і музичних колективів місцевого підпорядкування на 1976 рік в сумі 3.477 тис. крб. згідно з додатком N 19*.

21. Пункт 21 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
Української РСР від 20.07.91 р. N 102)

22. Передбачити в Державному бюджеті УРСР на 1976 рік. надходження економії від скорочення з 1 січня 1976 р. у відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1975 р. фонду заробітної плати працівників апарату управління (включаючи охорону) по державних підприємствах, організаціях і установах республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР та виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих (за винятком органів державної влади, суду, установ освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які фінансуються з бюджету) і по кооперативних та громадських організаціях у розмірах згідно з додатком N 20*.

Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих:

а) скоротити з 1 січня 1976 р. витрати на оплату всіх видів службових командировок по діючих в 1975 році підприємствах, організаціях і установах республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств, відомств УРСР, виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих, витрати на утримання службових легкових автомобілів і відповідно кількість цих автомобілів, а також інші витрати на утримання апарату управління в розмірах згідно з додатками NN 20 і 21*.

Забезпечити передачу торговим організаціям для продажу населенню через комісійні магазини легкових автомобілів, що вивільнилися в зв'язку з скороченням їх парку. Автомобілі передаються торговим організаціям за діючими роздрібними цінами (з урахуванням зносу) за відрахуванням комісійної винагороди, а одержані за них суми вносяться в доход союзного бюджету;

б) забезпечити в 1976 році економію у витратах на придбання меблів, інвентаря і обладнання для апарату управління підприємств, організацій і установ республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР та виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих і перерахування цієї економії в бюджет у розмірах згідно з додатком N 20*;

в) забезпечити своєчасне доведення до підприємств, організацій і установ завдань по скороченню витрат, передбачених в підпункті "а" цього пункту, і перерахування в бюджет відповідної економії в сумах згідно з додатком N 21*. Економія у витратах на придбання меблів, інвентаря і обладнання може перераховуватись в бюджет централізовано.

Доручити Міністерству фінансів УРСР на підставі даних міністерств і відомств УРСР про суми економії від скорочення зазначених витрат по підприємствах, організаціях і установах місцевого підпорядкування внести до 10 березня 1976 р. необхідні зміни у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами областей, міст Києва і Севастополя.

23. Передбачити в Державному бюджеті УРСР на 1976 рік граничні суми видатків на утримання органів державної влади, органів державного управління і судів згідно з додатками NN 22 і 23*.

24. Встановити на 1976 рік граничні суми витрат (незалежно від джерел) на поліпшення побутового обслуговування працівників міністерств і відомств УРСР та установ місцевого підпорядкування згідно з додатками NN 24 і 25*.

25. Встановити на 1976 рік граничні суми витрат (незалежно від джерел) на преміювання працівників центрального апарату міністерств і відомств УРСР, не враховуючи сум на преміювання за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, згідно з додатком N 26*.

26. Затвердити по Державному бюджету УРСР на 1976 рік фонд заробітної плати працівників штатного і нештатного (неспискового) складу бюджетних установ і організацій згідно з додатками NN 27 і 28*.

27. Таємно.

28. Визначити в місцевих бюджетах на 1976 рік фонд непередбачених видатків виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих у розмірах згідно з додатком N 29*.

29. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми забезпечити в 1976 році перерахування відповідно в доход республіканського або місцевого бюджету сум економії, яка утворюється від скорочення підвідомчими підприємствами, організаціями і установами коштів на виплату премій, що не входять до фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, згідно з додатками NN 30 і 31*.

____________
* Не наводяться.

30. Дозволити Міністерству фінансів УРСР за поданням Міністерства торгівлі УРСР та Укоопспілки перерозподіляти між облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами кошти, які виділяються відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 6 липня 1971 р. N 467 (постанова Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1971 р. N 373) на відшкодування торговельним і торгово-заготівельним організаціям затрат, зв'язаних з підвищенням закупочних цін на овочі, збільшенням норм накладних витрат і введенням відрахувань на розвиток плодоовочевої матеріально-технічної бази, в міру реалізації населенню картоплі і овочів та використання їх на переробку.

31. Пункт 31 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
Української РСР від 20.07.91 р. N 102)

32. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих довести в тритижневий строк до підвідомчих підприємств, організацій і установ показники по платежах у бюджет та асигнуваннях з бюджету на 1976 рік і забезпечити правильний та економічно обгрунтований розподіл цих показників по кварталах, не допускаючи при цьому встановлення на перші квартали року занижених завдань по платежах в бюджет, мобілізації власних доходних джерел і внутрішніх ресурсів господарства.

33. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих:

розглянути до 1 квітня 1976 р. підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій і будов за 1975 рік і вжити заходів до усунення недоліків у їх діяльності, забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості у капітальному будівництві і поповнення недостачі власних оборотних коштів за рахунок внутрігосподарських джерел;

вжити заходів до поліпшення контрольно-ревізійної роботи, забезпечивши суворе додержання підприємствами, установами і організаціями державної дисципліни при витрачанні фінансових і матеріальних ресурсів.

34. Зберегти на 1976 рік встановлений пунктом 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 травня 1972 р. N 257 порядок визначення і перерахування в державний бюджет економії, одержаної міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, кооперативними і громадськими організаціями в зв'язку з введенням з 1 січня 1973 р. оптових цін на машини, устаткування і матеріали, що використовуються в капітальному будівництві, яке фінансується за рахунок нецентралізованих джерел.

35. Встановити, що колгоспи і міжколгоспні організації (крім будівельних) оплачують в 1976 році організаціям Укрсільгосптехніки по пред'явлених ними рахунках суми економії, одержаної від зниження з 1 січня 1973 р. оптових цін на машини, устаткування, матеріали, інструменти, електротехнічне і сантехнічне обладнання, шини, кабельну та іншу продукцію. Районні відділення Укрсільгосптехніки вносять зазначену економію в доход відповідних місцевих бюджетів до 10 числа наступного за звітним місяця.

36. Пункт 36 втратив чинність з 1 січня 1984 року

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 29.04.83 р. N 200)

37. Дозволити Міністерству фінансів УРСР вносити в 1976 році зміни в баланси доходів і видатків міністерств і відомств УРСР та у взаємні розрахунки республіканського бюджету з місцевими бюджетами областей, міст Києва і Севастополя при переведенні підприємств і організацій на нову систему планування і економічного стимулювання та у випадках уточнення по підприємствах і організаціях, раніше переведених на цю систему, обсягів централізованих капітальних вкладень і джерел фінансування у відповідності з пунктом 41 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 729.

38. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, які не забезпечили при перерахунку кошторисної вартості машин і устаткування в капітальному будівництві в нові оптові ціни, введені з 1 січня 1973 р., зниження кошторисної вартості будівництва в розмірі економії від введення зазначених цін, врахованої в плані на 1975 рік, подати Раді Міністрів УРСР не пізніше 20 березня 1976 р. погоджені з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР пропозиції про спрямування на фінансування централізованих капітальних вкладень додатково виявлених господарських ресурсів.

39. Встановити, що податок з доходів від демонстрації кінофільмів повністю зараховується у відповідні місцеві бюджети.

40. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, що Рада Міністрів СРСР постановою від 17 листопада 1975 р. N 941 "Про Державний бюджет СРСР на 1976 рік":

а) продовжила на 1976 рік строк чинності постанови Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1959 р. N 936 і розпорядження Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1966 р. N 1681 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1966 р. N 879);

б) надала право міністерствам і відомствам дозволяти підприємствам і організаціям використовувати на покриття нормативів власних оборотних коштів і фінансування інших планових затрат амортизаційні відрахування, призначені на капітальний ремонт по основних фондах, що заново вводяться в дію, протягом першого року їх експлуатації, з відшкодуванням фактично використаних коштів за рахунок відповідних джерел наступного року;

в) встановила на 1976 рік відрахування у фонд на відшкодування втрат від списання і уцінки застарілих періодичних і неперіодичних видань в розмірі 1 процента від роздрібного товарообороту книготорговельних організацій;

г) виділила з союзного бюджету на 1976 рік 2.781.000 тис. крб. в централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників.

Зберегла на 1976 рік встановлені пунктом 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 1974 р. N 752 порядок і розміри відрахувань, що провадяться в 1975 році колгоспами та міжколгоспними підприємствами і організаціями в централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників для виплати допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям;

д) встановила, що витрати (граничні асигнування) на утримання апарату управління для підприємств, організацій, що заново вводяться в експлуатацію в 1976 році, і нових виробництв встановлюються міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік в межах показників народногосподарського плану і бюджету на 1976 рік, з наступним повідомленням Міністерства фінансів СРСР.

Доручила Міністерству фінансів СРСР:

визначити порядок перерахування в бюджет передбаченої економії від скорочення з 1 січня 1976 р. фонду заробітної плати працівників апарату управління, витрат на оплату всіх видів службових командировок, на утримання службових легкових автомобілів, на придбання меблів, інвентаря і обладнання для апарату управління;

визначити порядок оцінки автомобілів, що вивільнилися в зв'язку з скороченням їх парку, і порядок внесення в бюджет сум, одержаних від їх реалізації;

на підставі даних союзно-республіканських міністерств і відомств СРСР про суми економії від скорочення зазначених витрат по відповідних союзно-республіканських міністерствах і відомствах союзних республік внести до 1 березня 1976 р. необхідні зміни у взаємні розрахунки союзного бюджету з бюджетами союзних республік;

є) продовжила на 1976 рік строк чинності підпунктів "а" і "б" пункту 27 постанови Ради Міністрів СРСР від 20 листопада 1965 р. N 976 (перший, другий і третій абзаци підпункту "є" пункту 36 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1965 р. N 1190), пункту 18 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1968 р. N 911 (пункт 18 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1968 р. N 601), пункту 30 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 921 (пункт 43 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 661), постанови Ради Міністрів СРСР від 3 червня 1971 р. N 343, пункту 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1971 р. N 852 (пункт 17 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 522) та другого і третього абзаців пункту 27 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1972 р. N 861 (другий і третій абзаци пункту 22 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1972 р. N 581);

ж) встановила, що не використані в 1975 році підприємствами, організаціями і установами республіканського та місцевого підпорядкування (крім підвідомчих сільським і селищним Радам депутатів трудящих) асигнування з бюджету на централізовані капітальні вкладення підлягають зарахуванню в союзний бюджет;

з) зберегла на 1976 рік встановлений постановою Ради Міністрів СРСР від 24 грудня 1969 р. N 976 порядок наділення підрядних будівельно-монтажних організацій, які здійснюють розрахунки за повністю закінчені будівництвом об'єкти або етапи робіт без проміжних платежів, оборотними коштами на затрати по незавершеному виконанню будівельно-монтажних робіт;

і) поширила починаючи з 1976 року на зовнішньоторговельні об'єднання Міністерства зовнішньої торгівлі, державні підприємства і організації роздрібної торгівлі і громадського харчування передбачений пунктом 12 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 грудня 1961 р. N 1101 (підпункт "а" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1961 р. N 1687) порядок сплати в бюджет сум різниці між штрафами (включаючи пені і неустойки) одержаними і сплаченими;

к) підпункт "к" пункту 40 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 07.02.77 р. N 63)

л) дозволила Держбанку СРСР надати цукровим заводам Міністерства харчової промисловості СРСР відстрочку до 1 грудня 1977 р. погашення кредиту, одержаного в 1974 році у відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1971 р. N 1692 на поповнення випадаючих доходів у зв'язку з пониженою проти прийнятої в розрахунках до плану цукристістю буряків або зменшенням їх закупок проти плану, в сумі 241.360 тис. крб. і кредиту, виданого Міністерству харчової промисловості СРСР у відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1974 р. N 3219 для подання фінансової допомоги підприємствам, що мають неліквідні баланси, в сумі 120.000 тис. карбованців;

м) дозволила Міністерству фінансів СРСР вносити в 1976 році зміни в баланси доходів і видатків міністерств і відомств СРСР та у взаємні розрахунки союзного бюджету з бюджетами союзних республік при переведенні підприємств і організацій на нову систему планування і економічного стимулювання та у випадках уточнення по підприємствах і організаціях, раніше переведених на цю систему, обсягів централізованих капітальних вкладень і джерел фінансування у відповідності з пунктом 41 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 729.

41. Схвалити поданий Міністерством фінансів УРСР звіт про виконання Державного бюджету УРСР за 1974 рік по доходах в сумі 17.265.948 тис. крб. і по видатках в сумі 16.921.035 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі 344.913 тис. крб., і подати його Верховній Раді Української РСР.

42. Подати на розгляд Верховної Ради Української РСР Державний бюджет УРСР на 1976 рік.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос