Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему улучшению обучения, трудового устройства и обслуживания лиц с дефектами умственного и физического развития

Совет Министров УССР
Постановление от 07.03.1975 № 119
редакция действует с 08.07.1994

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 березня 1975 р. N 119

Київ

Про заходи по дальшому поліпшенню навчання, трудового влаштування і обслуговування осіб з дефектами розумового і фізичного розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 14 лютого 1984 року N 83
,
 від 15 червня 1984 року N 252
,
 від 10 лютого 1987 року N 40
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 1994 року N 467

З метою дальшого поліпшення загальної і професійної освіти, трудового влаштування, медичного, культурно-побутового та інших видів обслуговування дорослих і дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 17 січня 1975 р. N 50 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, міністерствам і відомствам УРСР передбачити в планах розвитку народного господарства на 1976 - 1980 роки розширення мережі будинків дитини, ясел, дитячих будинків, дитячих садків, шкіл-інтернатів, професійно-технічних училищ, вечірніх /змінних/ і заочних шкіл, психоневрологічних санаторіїв і будинків-інтернатів для дітей і підлітків з дефектами розумового і фізичного розвитку /розумово відсталих, глухих і слабочуючих, сліпих і слабозорих, з розладом мови та ін./, маючи на увазі задоволення потреби в цих закладах, розширення будівництва жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення і, де це необхідно, виробничих приміщень Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих, що здійснюється за рахунок коштів цих товариств.

Держплану УРСР передбачити виділення необхідних матеріальних ресурсів на зазначену мету.

2. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті разом з Держпланом УРСР, Міністерством соціального забезпечення УРСР та іншими міністерствами і відомствами УРСР до 1 червня 1975 р. визначити /у необхідних випадках, за погодженням з міністерствами і відомствами СРСР/ перелік учбових закладів органів соціального забезпечення і професійно-технічної освіти, а також підприємств промисловості і сільського господарства, на які покладається професійна підготовка громадян з вадами слуху і зору та підлітків з дефектами розумового розвитку.

3. Міністерству охорони здоров'я УРСР організувати в 1976 році при Запорізькій обласній лікарні міжобласне і в 1977 році при Київському науково-дослідному інституті отоларингології республіканське отоларингологічні відділення не менше ніж на 60 ліжок кожне для подання всіх видів діагностичної та лікувальної допомоги дорослим, підліткам і дітям з вадами слуху.

4. Зобов'язати виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих, міністерства і відомства УРСР забезпечити трудове влаштування молоді і підлітків - випускників шкіл-інтернатів і професійно-технічних училищ для осіб з дефектами розумового і фізичного розвитку, а також інших громадян з вадами слуху і зору та створення для них необхідних виробничих, житлових і культурно-побутових умов.

5. Держплану УРСР, Українському товариству сліпих і Українському товариству глухих з залученням відповідних міністерств і відомств вжити заходів, виходячи з наявної потреби, до розширення кооперації підприємств цих товариств з державними промисловими підприємствами, маючи на увазі спеціалізацію підприємств вказаних товариств на виготовленні окремих вузлів, напівфабрикатів і виробів з тим, щоб праця глухих і сліпих громадян могла бути раціонально використана.

Держплану УРСР передбачати в народногосподарських планах виділення Українському товариству сліпих і Українському товариству глухих сировини, матеріалів, устаткування та автотранспорту в кількості, що забезпечуватиме потребу підприємств цих товариств у трудовлаштуванні сліпих і глухих громадян.

6. Міністерству освіти УРСР:

здійснити в 1975 - 1980 роках заходи, що забезпечують навчання в установленому обсязі всіх дітей і працюючої молоді з дефектами розумового і фізичного розвитку, підвищення рівня освіти і якості навчання, трудового виховання та професійної орієнтації цих осіб, оснащення шкіл і дошкільних закладів, в яких вони навчаються, спеціальними технічними засобами, укомплектування кадрами дефектологів, а також підвищення кваліфікації вчителів і вихователів зазначених шкіл і дошкільних закладів;

протягом 1976 - 1980 років забезпечити розширення у підвідомчих науково-дослідних і учбових закладах досліджень по удосконаленню системи навчання і виховання дітей, підлітків і працюючої молоді з дефектами розумового і фізичного розвитку, розробку найбільш ефективних форм і методів їх навчання, широке впровадження цих методів у практику роботи відповідних шкіл і дошкільних закладів;

розглянути питання про підготовку кадрів дефектологів у педагогічних інститутах республіки відповідно до потреб шкіл-інтернатів і дошкільних закладів для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку;

разом з Українським товариством сліпих за погодженням з Держпланом УРСР протягом 1975 року опрацювати і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про доцільність створення в порядку досвіду середньої загальноосвітньої школи-інтернату з професійно-технічним навчанням для дітей з вадами зору.

7. Міністерству охорони здоров'я УРСР:

провести в 1975 - 1977 роках одноразове вибіркове вивчення контингенту дітей з порушеннями слуху, зору, мови, ортопедичними і травматологічними захворюваннями та з дефектами розумового розвитку віком від 2 до 14 років і підлітків віком від 15 до 18 років з метою організації їх відновного лікування, а також планування мережі закладів спеціального призначення для навчання і виховання вказаної категорії дітей і підлітків;

поліпшити медичне обслуговування та якість лікувально-оздоровчої роботи серед вихованців дошкільних закладів, шкіл-інтернатів, будинків-інтернатів для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку та направляти до цих закладів лікарів за заявками Міністерства освіти УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР згідно з міжвідомчим планом розподілу молодих спеціалістів.

8. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті поліпшити учбово-методичне керівництво професійним навчанням осіб з порушеннями слуху і зору в професійно-технічних училищах, на учбово-виробничих підприємствах Українського товариства глухих і Українського товариства сліпих, а також при навчанні вказаних осіб безпосередньо на виробництві.

9. Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі разом з Міністерством освіти УРСР забезпечити протягом 3 - 4 років видання:

підручників з крупним шрифтом для навчання слабозорих дітей і підручників з рельєфними ілюстраціями для шкіл сліпих;

художньої літератури для сліпих дітей дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку;

методичних посібників та інструктивно-методичних матеріалів з питань організації роботи в школах-інтернатах і дошкільних закладах з урахуванням максимального задоволення потреби в них для навчання і виховання дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку.

10. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 17 січня 1975 р. N 50:

1) Дозволила Міністерству освіти СРСР організувати на базі Інституту підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і педагогічних вищих учбових закладів Академії педагогічних наук СРСР курси підвищення кваліфікації керівників і вчителів-дефектологів шкіл /шкіл-інтернатів/ для дітей, підлітків і дорослих з дефектами розумового і фізичного розвитку зі строком навчання до 2 місяців, встановивши середньорічний контингент слухачів курсів 100 чоловік. Оплату праці спеціалістів установ і організацій, які залучаються до педагогічної роботи на зазначених курсах, провадити відповідно до розділу 1 таблиці 13 додатка N 1 до постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057 /підпункт "в" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1951 р. N 1462/. Поширила на висококваліфікованих спеціалістів, які залучаються до цієї роботи, розмір погодинної оплати праці, передбачений пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 березня 1961 р. N 204 /пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1961 р. N 277/.

(підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.06.84 р. N 252)

2) Встановила з 1 вересня 1976 р. граничну наповнюваність виховних груп у підготовчих і в I - V класах шкіл-інтернатів для глухих, слабочуючих дітей та дітей з порушенням мови - 12 чоловік, для розумово відсталих - 16 чоловік, для сліпих і слабозорих - 12 чоловік і норму щоденної роботи вчителя-дефектолога з кожним учнем по розвитку залишкового слуху і формуванню вимови в підготовчих і в I - V класах шкіл-інтернатів для глухих і слабочуючих дітей - до 15 хвилин /до 18 годин на тиждень на клас/.

Ухвалила ввести починаючи з 1975/76 навчального року в штати шкіл-інтернатів для глухих і слабочуючих дітей, а також у штати вечірніх і заочних шкіл посаду техніка по обслуговуванню звукопідсилювальної апаратури, встановленої в класах: 0,5 ставки при наявності 3 - 8 класів і одну ставку при наявності 9 - 16 класів, а в обладнаних такою апаратурою дошкільних закладах для глухих і слабочуючих дітей - 0,5 ставки при наявності 3 груп.

Передбачила визначати наповнюваність класів вечірніх /змінних/ загальноосвітніх шкіл для глухих і сліпих, виходячи з середньої наповнюваності школи в цілому, в межах існуючої норми.

3) Поширила пільги, передбачені пунктами 5 і 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 вересня 1973 р. N 674 /підпункти 2 і 3 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564/, відповідно на інвалідів і пенсіонерів по старості, які працюють на учбово-виробничих підприємствах товариств глухих.

4) Встановила безплатне стандартне очне протезування /протези із скла/ для осіб, що його потребують, і забезпечення учнів шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих окулярами зі складною оптичною корекцією.

Міністерству охорони здоров'я СРСР доручено розробити і затвердити порядок надання вказаних пільг.

5) Підпункт 5 пункту 10 втратив чинність з 1 вересня 1987 року

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 10.02.87 р. N 40)

6) Надала право Радам Міністрів союзних республік залучати за згодою центральних правлінь республіканських товариств сліпих і глухих частину вільних коштів цих товариств на здійснення заходів, передбачених постановою Ради Міністрів СРСР від 17 січня 1975 р. N 50. У зв'язку з цим доручила Міністерству освіти СРСР разом з центральними правліннями республіканських товариств сліпих і глухих за погодженням з Міністерством фінансів СРСР розробити і затвердити порядок спрямування коштів товариств на покриття вказаних витрат.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28, 38

Опрос