Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по увеличению производства сахарной свеклы и выработки сахара в 1975 году

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 27.02.1975 № 114
редакция действует с 26.04.1988

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 1975 р. N 114

Київ

Про додаткові заходи по збільшенню виробництва цукрових буряків і вироблення цукру в 1975 році

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 28 травня 1976 року N 269
,
 від 26 травня 1977 року N 306
,
 від 26 травня 1978 року N 303
,
 від 10 квітня 1979 року N 171
,
 від 25 квітня 1980 року N 261
,
 від 26 квітня 1988 року N 109

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові від 11 лютого 1975 р. N 121 дали цілком правильну оцінку стану буряківництва в Українській РСР.

За останні роки в республіці допущено серйозне відставання з виконанням планів закупок цукрових буряків і виробленням цукру. З боку партійних, радянських, сільськогосподарських органів, колгоспів і радгоспів ослаблено увагу до виробництва цукрових буряків. Колгоспи і радгоспи Сумської області /секретар обкому партії т. Іщенко, голова облвиконкому т. Козеняшев/, Кіровоградської /тт. Кобильчак, Максименко/, Черкаської /тт. Андреєв, Ліпко/ і Хмельницької /тт. Лісовий, Починок/ областей систематично не виконують встановлених планів продажу цукрових буряків державі, а обкоми партії і облвиконкоми примирились з цим і не вживають належних заходів до виправлення становища, що склалося.

У багатьох колгоспах і радгоспах скоротились посівні площі цієї важливої культури, врожайність її практично не зростає. У Миколаївській області за останні десять років площі під цукровими буряками зменшились на 26 процентів, Одеській - 22, Харківській - 20, Кіровоградській - 12 і Сумській області - на 7 процентів.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР та їх місцеві органи слабо здійснюють контроль за додержанням вимог агротехніки виробництва цукрових буряків. У багатьох господарствах повільно впроваджуються у виробництво досягнення науки, передового досвіду і прогресивні технології виробництва цукрових буряків. Посіви їх нерідко розміщуються по поганих попередниках, незадовільно здійснюється догляд за посівами. Не вживається заходів до поліпшення організації праці у буряківництві, посіви в багатьох випадках не закріпляються за механізованими ланками і загонами. У Кіровоградській і Одеській областях мало вносять під цукрові буряки органічних і мінеральних добрив, особливо з осені під основний обробіток грунту. Значна частина мінеральних добрив, що виділяються державою під посіви цукрових буряків, використовується під інші культури.

В окремих областях допускається форсоване збирання цукрових буряків у першій половині вересня, внаслідок чого не використовуються можливості для додаткового приросту коренів і нагромадження в них цукру, передчасно викопані недозрілі буряки піддаються псуванню в полі і на цукрових заводах, чим завдається велика шкода і господарствам, і державі.

У багатьох колгоспах і радгоспах Миколаївської області незадовільно використовуються зрошувані землі для збільшення виробництва цукрових буряків.

Міністерство внутрішніх справ УРСР не організувало виробництво буряконавантажувачів продуктивністю до 100 тонн на годину, випуск яких у відповідності з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1972 р. N 315 передбачалось почати в I кварталі 1974 року.

Міністерство харчової промисловості УРСР не вжило достатніх заходів до поліпшення зберігання і зниження втрат цукрових буряків на бурякоприймальних пунктах, а також до підвищення виходів цукру при переробці буряків. Цукрові заводи і бурякоприймальні пункти недостатньо оснащені необхідними машинами і обладнанням, практично не застосовують вентиляцію кагатів. Окремі новозбудовані і реконструйовані цукрові заводи вкрай повільно освоюють виробничі потужності, що негативно позначається на скороченні строків переробки цукрових буряків і призводить до втрат цукру.

З метою рішучого поліпшення стану в буряківництві, зростання ефективності, більш повного використання резервів цієї галузі, всемірного підвищення її якісних показників, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1975 р. N 121 "Про додаткові заходи по збільшенню виробництва цукрових буряків і вироблення цукру в 1975 році", Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним з найважливіших завдань партійних, радянських, сільськогосподарських і заготівельних органів, міністерств і відомств, колгоспів, радгоспів і підприємств цукрової промисловості усунення наявних недоліків у виробництві і переробці цукрових буряків, всемірне підвищення врожайності і збільшення валових зборів цієї культури, безумовне виконання і перевиконання планів закупок буряків і завдань по виробленню цукру.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми:

розглянути по кожній області, району, колгоспу і радгоспу причини відставання виробництва цукрових буряків у поточній п'ятирічці, розробити і здійснити конкретні заходи, які б забезпечили в 1975 році збільшення виробництва цукрових буряків і виконання кожним господарством встановлених планів і надпланових завдань по продажу їх державі;

забезпечити створення в усіх господарствах механізованих ланок по виробництву цукрових буряків, укомплектування їх висококваліфікованими кадрами механізаторів, закріплення за ними необхідної техніки і навчання буряководів передовій технології вирощування високих урожаїв буряків з мінімальними затратами праці;

вжити необхідних заходів до своєчасного проведення ремонту і підготовки до роботи машин для вирощування і збирання цукрових буряків;

забезпечити у кращі агротехнічні строки високоякісне виконання робіт по посіву, догляду за посівами і боротьбі з бур'янами, шкідниками і хворобами цукрових буряків. Особливу увагу звернути на формування оптимальної густоти насадження рослин;

здійснити необхідні заходи по значному підвищенню ефективності використання зрошуваних земель для вирощування цукрових буряків, розширенню посівів і досягненню більш високих урожаїв цієї культури на поливних землях;

забезпечити максимальне використання технічних можливостей всіх машин, що застосовуються у буряківництві, добитись більш високого виробітку на бурякозбиральних машинах, навантажувачах і транспортних засобах, організувати широке застосування потокового і потоково-перевалочного способів збирання буряків, а також приймання буряків, зібраних цими способами, всіма бурякоприймальними пунктами цукрових заводів;

враховуючи, що підвищення якості цукрових буряків є важливим завданням, від якого насамперед залежить зростання ефективності цукрового виробництва, розробити і здійснити в кожному колгоспі, радгоспі і підприємстві цукрової промисловості заходи по рішучому поліпшенню якості цукрових буряків, їх збереженню, зменшенню втрат при переробці і збільшенню виходів цукру.

3. Взяти до відома, що для гарантування безумовного виконання і перевиконання народногосподарського плану продажу цукрових буряків державі колгоспами і радгоспами розроблені і схвалені обкомами партії і облвиконкомами заходи по розширенню площ цукрових буряків під урожай 1975 року до розмірів по областях згідно з додатком N 1*.

4. Виділити в 1975 році бурякосіючим господарствам за рахунок фондів областей мінеральні добрива в кількості згідно з додатком N 2*.

Категорично заборонити використання не за призначенням мінеральних добрив, що виділяються для внесення під цукрові буряки.

Покласти персональну відповідальність за внесення мінеральних добрив у повних дозах на всіх площах посіву цукрових буряків на голів облвиконкомів і райвиконкомів.

У колгоспах і радгоспах відповідальність за своєчасне внесення мінеральних добрив під цукрові буряки у необхідних кількостях покласти на керівників і спеціалістів господарств. Осіб, які допускають використання мінеральних добрив не за призначенням, притягати до партійної і державної відповідальності.

5. Південному відділенню ВАСГНІЛ, Міністерству сільського господарства УРСР та Всесоюзному науково-дослідному інституту цукрових буряків підвищити ефективність селекційної роботи в науково-дослідних установах по створенню високопродуктивних сортів і гібридів цукрових буряків, які забезпечують максимальний збір цукру з одиниці площі при високих технологічних якостях сировини.

Міністерству харчової промисловості УРСР вжити заходів до поліпшення насінництва цукрових буряків і підвищення якості бурякового насіння, яке відпускається на посів колгоспам і радгоспам.

6. Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити виготовлення і поставку:

сільському господарству в рахунок виділених фондів 9 тис. навантажувачів буряків СНТ-2, ІБ у строк до 10 вересня 1975 року;

ростовському культиваторному заводу "Красный Аксай" з підприємства п/с ЮГ-311/51 підвісок СМР-01-080 у кількості 36 тис. штук до 20 квітня 1975 року.

7. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Укрсільгосптехніці, Головпостачу УРСР та облвиконкомам забезпечити виділення в 1975 році /з поставкою до 20 вересня/ бурякосіючим колгоспам і радгоспам за рахунок фондів, передбачених для сільського господарства, вантажних автомобілів у кількості згідно з додатком N 3*.

8. Міністерству харчової промисловості УРСР з участю Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства заготівель УРСР, облвиконкомів та відповідних залізниць Міністерства шляхів розглянути і вирішити питання про організацію до 1 вересня 1975 р. додаткових бурякоприймальних пунктів поблизу залізничних станцій і шляхів з твердим покриттям, з тим щоб зменшити відстані перевезення цукрових буряків і скоротити строки вивезення їх з колгоспів і радгоспів.

9. ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР надають особливого значення підвищенню ефективності роботи цукрової промисловості, більш повному використанню наявних резервів, боротьбі з втратами сировини і продукції на всіх стадіях технологічного циклу, підвищенню всіх якісних показників цієї галузі.

Зобов'язати Міністерство харчової промисловості УРСР та облвиконкоми розробити і здійснити конкретні заходи по зниженню втрат цукрових буряків у період зберігання та по збільшенню виходу цукру при їх переробці, своєчасно підготувати бурякоприймальні пункти і цукрові заводи до приймання і переробки цукрових буряків урожаю 1975 року, а з питань, що потребують рішення Уряду, подати в двотижневий строк пропозиції Раді Міністрів УРСР.

10. Затвердити розроблені міністерствами і відомствами УРСР заходи по поліпшенню якості цукрових буряків та підвищенню ефективності їх переробки промисловістю згідно з додатком N 4*.

11. На розвиток постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1974 р. N 444:

а) для відзначення колгоспів і радгоспів, які виростили найбільший урожай, але не менше 500 центнерів з гектара, виділити 100 легкових автомобілів УАЗ-469 і 500 вантажних автомобілів з розподілом по областях згідно з додатком N 5*.

____________
* Не наводяться.

Визначення господарств-переможців соціалістичного змагання, яким виділяються автомобілі, проводять облвиконкоми і облпрофради за погодженням з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР і Укрпрофрадою.

б) підпункт "б" пункту 11 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

12. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Укрсільгосптехніці разом з Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрових буряків і Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрової промисловості розробити і до 20 квітня 1975 р. подати Раді Міністрів УРСР для подання Раді Міністрів СРСР пропозиції по розвитку буряківництва в республіці в 1976 - 1980 роках, маючи на увазі забезпечити створення сталої бази по виробництву цукрових буряків для повного забезпечення потреб народного господарства і населення в цукрі, організацію нових зон бурякосіяння в районах, найбільш сприятливих для їх вирощування на зрошуваних землях, повне задоволення потреби бурякосіючих господарств у машинах, мінеральних добривах, гербіцидах і отрутохімікатах, а також збільшення виробничих потужностей цукрових заводів і зниження втрат цукру при зберіганні та переробці.

13. Продовжити на 1975 рік дію пунктів 7, 10 і 16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1974 р. N 419.

14. Довести до відома Держплану УРСР, міністерств і відомств УРСР, обкомів і райкомів партії, облвиконкомів і райвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 11 лютого 1975 р. N 121:

1) Встановили, що в 1975 році оплата цукрових буряків, зданих на бурякоприймальні пункти колгоспами, радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами, що не мають планів продажу державі цукрових буряків, провадиться по встановлених закупочних цінах з надбавкою до них у розмірі 30 процентів.

2) З метою підвищення матеріальної заінтересованості робітників радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у збільшенні виробництва цукрових буряків встановили, що цукрові заводи виплачують починаючи з урожаю 1975 року зазначеним господарствам для виплати робітникам по одному карбованцю за кожну тонну проданих державі цукрових буряків. Кожній буряковій ланці, яка здала з закріпленої за ланкою ділянки цукрові буряки понад встановлений для ланки план продажу, цукрові заводи нараховують для видачі через радгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства додатково по два карбованці за кожну тонну цукрових буряків, зданих ланкою понад встановлений план.

Держбанку СРСР запропоновано видавати цукровим заводам необхідні грошові кошти для розрахунків з радгоспами та іншими державними господарствами /для виплати робітникам за вирощування і продаж державі цукрових буряків/, з віднесенням фактично виплачених сум за рахунок загальних надходжень від податку з обороту по продукції цукрової промисловості, як це передбачено постановою Ради Міністрів СРСР від 19 лютого 1960 р. N 217 /постанова Ради Міністрів УРСР від 22 березня 1960 р. N 416 - ЗП УРСР 1960 р. N 3, ст. 37/.

Абзац третій підпункту 2 пункту 14 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

3) Підпункт 3 пункту 14 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

4) Підпункт 4 пункту 14 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

5) Встановили, що цукрові буряки, здані на бурякоприймальні пункти цукрових заводів і бурякобаз до 15 вересня понад кількість, передбачену договорами контрактації цукрових буряків, не включаються в обсяг проданих державі буряків для нарахування премій головам колгоспів, директбрам радгоспів, спеціалістам господарств та іншим працівникам за надпланову здачу цукрових буряків.

15. Зобов'язати обкоми партії, облвиконкоми, Держплан УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Укрсільгосптехніку доповісти ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР про виконання цієї постанови до 15 червня і 1 груддя 1975 року.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість в тому, що партійні, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи, профспілкові і комсомольські організації, колгоспники і робітники радгоспів, керівники і спеціалісти бурякосіючих господарств, працівники цукрової промисловості розгорнуть широке соціалістичне змагання за виконання і перевиконання планів і зобов'язань по виробництву і продажу державі цукрових буряків і виробленню цукру в 1975 році кожним колгоспом і радгоспом, кожним цукровим заводом республіки.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22, 23

Опрос