Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О работе Министерства промышленного строительства УССР по повышению эффективности работы строительных организаций Министерства и предоставлении ему помощи в выполнении государственного плана 1975 года

Совет Министров УССР
Постановление от 20.02.1975 № 93
редакция действует с 19.04.1988

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 лютого 1975 р. N 93

Київ

Про роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по підвищенню ефективності роботи будівельних організацій Міністерства і подання йому допомоги у виконанні державного плану 1975 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 19 квітня 1988 року N 102

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що будівельними організаціями Міністерства промислового будівництва УРСР за чотири роки поточної п'ятирічки проведено певну роботу по виконанню завдань народногосподарського плану, введенню в дію виробничих потужностей, житла і об'єктів культурно-побутового призначення.

Проте в роботі Міністерства і підпорядкованих йому комбінатів і трестів мають місце серйозні недоліки. Переважна більшість трестів не виконує планів підрядних робіт, не забезпечує своєчасного введення в дію виробничих потужностей і об'єктів. За чотири роки п'ятирічки Міністерством недовиконано 340 млн. карбованців будівельно-монтажних робіт і не введено в дію значну кількість об'єктів.

Незадовільно здійснюється будівництво об'єктів власної виробничої бази та підприємств Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, особливо в районах, де значно зростають обсяги будівництва. У 1974 році план будівництва власних об'єктів виробничого призначення по вказаних міністерствах виконано, відповідно, на 88 і 71 процент.

Протягом чотирьох років п'ятирічки не виконується завдання по зростанню продуктивності праці, яка за вказаний період зросла лише на 20 процентів проти 32,1 процента за планом; з цієї причини недовиконано понад 100 млн. карбованців будівельно-монтажних робіт.

На будовах Міністерства недостатньо впроваджується нова техніка і технологія будівельного виробництва та передові методи організації праці, недовиконуються завдання по комплексній механізації робіт і використанню будівельних машин та механізмів. При загальній кількості 7350 бригад будівельними організаціями на кінець 1974 року переведено на бригадний підряд лише 510 бригад, або 7 процентів; зовсім недостатньо проявляють себе в цих питаннях трести "Оргтехбуд".

Значні недоліки мають місце у матеріально-технічному забезпеченні будов, незадовільно здійснюється комплектація конструкціями і виробами. Міністерство недостатньо маневрує наявними ресурсами, у зв'язку з чим наднормативні залишки матеріалів щороку становлять близько 12 млн. карбованців.

З року в рік не виконуються завдання по зниженню собівартості будівництва, прибутках від підрядної діяльності, не забезпечується збереження власних оборотних коштів, допускаються непродуктивні витрати.

Відмічені недоліки в роботі Міністерства є наслідком недостатньої організаторської роботи колегії, керівників комбінатів і трестів, ослаблення виконавчої дисципліни та контролю за виконанням власних рішень.

Колегія Міністерства, керівники підпорядкованих організацій не використовують всіх можливостей по підвищенню ефективності роботи, виявленню і використанню внутрігосподарських резервів, впровадженню передових методів організації і технології будівництва та досягнень науки і техніки.

Значно нижче своїх можливостей працює центральний апарат Міністерства, багато часу якого витрачається неефективно на численні засідання, наради, зайву переписку, замість живої організаторської роботи по удосконаленню управління будівництвом, зміцненню державної планової і фінансової дисципліни та виконанню прийнятих рішень.

Разом з тим Рада Міністрів УРСР відмічає, що робота Міністерства ускладнюється також рядом інших причин, зокрема неукомплектованістю будівельних організацій і підприємств кваліфікованими робітниками, неповним забезпеченням матеріалами, щорічним недовиконанням Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР планів по субпідряду, несвоєчасним забезпеченням будов міністерствами і відомствами-замовниками та облвиконкомами проектно-кошторисною документацією та устаткуванням.

З метою підвищення ефективності роботи будівельних організацій Міністерства промислового будівництва УРСР та подання йому допомоги у виконанні плану будівельно-монтажних робіт у 1975 році Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство промислового будівництва УРСР усунути в найкоротший строк недоліки, відмічені у цій постанові, спрямувати діяльність центрального апарату, комбінатів і трестів на підвищення ефективності роботи підвідомчих будівельних організацій і підприємств, посилення організаторської ролі інженерних і планово-економічних служб у мобілізації наявних резервів і спрямування їх на безумовне виконання завдань народногосподарського плану 1975 року.

2. Зобов'язати Міністерство промислового будівництва УРСР:

в місячний строк затвердити заходи по кожному комбінату і тресту по забезпеченню виконання встановлених на 1975 рік завдань по зростанню продуктивності праці;

посилити організаторську роботу по більш широкому впровадженню передових методів організації праці по методу тт. Злобіна, Ганчева і Заболотного. Здійснювати постійний контроль за роботою бригад, що працюють за підрядним методом, і подавати їм систематичну допомогу;

підвищити роль і відповідальність головних інженерів будівельних організацій, зосередивши їх увагу на керівництві інженерною підготовкою виробництва, впровадженні нової техніки, поліпшенні організації і технології будівельного виробництва, поширенні передового досвіду і здійсненні інших заходів по підвищенню продуктивності праці. Не допускати відволікання головних інженерів будівельних організацій для керівництва будівництвом окремих об'єктів і комплексів;

посилити ефективність діючої системи управління будівельним виробництвом, основаної на декадно-добовому плануванні і оперативному диспетчерському контролі;

вжити необхідних заходів до поліпшення стилю і методів роботи центрального апарату Міністерства, спрямувавши його діяльність на удосконалення управління будівництвом, зміцнення державної планової і фінансової дисципліни та організацію своєчасного виконання прийнятих рішень;

з метою використання надпланової чисельності робітників, що утворилась у зв'язку з зменшенням програми в окремих комбінатах і трестах, встановити їм додаткові завдання по виконанню обсягів будівельно-монтажних робіт на перше півріччя 1975 року;

значно поліпшити використання будівельних машин, механізмів і транспорту шляхом переведення їх на 2 - 3-змінну роботу, скорочення простоїв та більш ефективного використання ремонтної бази. Забезпечити широке впровадження засобів малої механізації і зменшення ручної праці в будівництві;

докорінно поліпшити будівництво об'єктів власної виробничої бази, а також баз Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР; притягати до суворої відповідальності керівників будівельних організацій, які допускають невиконання планів будівництва;

ввести в дію в 1975 році об'єкти виробничого призначення власної бази будівельних міністерств за переліком і в строки згідно з додатком N 1*;

забезпечити в 1975 році виготовлення на підприємствах Міністерства металооснастки для збірних залізобетонних конструкцій у кількості 11,4 тис. тонн, в тому числі для дефіцитних конструкцій в першому півріччі - 3,8 тис. тонн;

здійснити протягом 1975 року заходи по удосконаленню системи матеріально-технічного постачання будов шляхом переведення їх на виробничо-технологічну комплектацію і створити в 1975 - 1977 роках при управліннях виробничо-технологічної комплектації відповідні виробничі бази;

докорінно поліпшити роботу по комплектації будов збірними залізобетонними конструкціями у відповідності з технологічною послідовністю монтажу і на основі широкого впровадження нарядної системи;

посилити контроль за виконанням комбінатами, трестами і підприємствами встановлених завдань по економії основних будівельних матеріалів, значним скороченням наднормативних запасів матеріалів і залученням їх у виробництво.

3. Дозволити Міністерству промислового будівництва УРСР здійснити будівництво об'єктів виробничої бази згідно з додатком N 2* за рахунок централізації витрат на тимчасові будівлі і споруди, передбачених зведеними кошторисами забудовників.

Держбуду УРСР, Держплану УРСР, Українській республіканській конторі Будбанку СРСР і Міністерству промислового будівництва УРСР вирішити в установленому порядку питання фінансування вказаного будівництва.

4. Міністерству промислового будівництва УРСР разом з Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР:

в декадний строк визначити додаткові обсяги робіт, що підлягають виконанню спеціалізованими організаціями, і оформити їх передачу в установленому порядку для включення в план організаціям Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР;

в місячний строк розробити і здійснити заходи по поліпшенню роботи і зміцненню спеціалізованих організацій Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР в районах діяльності Міністерства промислового будівництва УРСР;

забезпечити комплектну поставку на будови збірного залізобетону і металевих конструкцій в суворій відповідності з технологією монтажу, графіками поставки, затвердженими спільними наказами, і встановити постійний контроль за додержанням договірних зобов'язань та застосуванням санкцій за несвоєчасну їх поставку.

5. Держплану УРСР:

виділити додатково на 1975 рік Міністерству промислового будівництва УРСР:

будівельні матеріали і труби для колгоспного будівництва у відповідності з обсягами виконуваних робіт за рахунок наднормативних залишків по міністерствах і відомствах УРСР за станом на 1 липня 1975 р. згідно з додатком N 3*;

керамзитового гравію 20 тис. куб. м і встановити йому додаткове завдання по виробництву керамзиту в кількості 20 тис. куб. м;

ліміт на капітальний ремонт агрегатів для автомобілів у кількості 950 одиниць і розглянути по підсумках роботи за I квартал 1975 р. питання про додаткове виділення ремонтних місць на капітальний ремонт автомобілів;

разом з Міністерством місцевої промисловості УРСР вирішити питання поставки в 1975 році Міністерству промислового будівництва УРСР 45 тис. чавунних каналізаційних і телефонних люків.

6. Головпостачу УРСР:

перевести починаючи з 1976 р. всі організації Міністерства промислового будівництва УРСР на матеріально-технічне забезпечення через територіальні управління Головпостачу УРСР;

забезпечити в установлені строки повне прикріплення до постачальників фондів на металопрокат і труби у відповідності з специфікаціями Міністерства промислового будівництва УРСР;

оформити поставку пиловочника хвойного по фондах Міністерства промислового будівництва УРСР на 1975 рік в основному з Архангельського, Тюменського, Свердловського і Красноярського лісопостачзбутів;

поставити Міністерству промислового будівництва УРСР додатково на 1975 рік 3 тис. тонн декоративного цементу за рахунок загальних фондів Міністерства;

забезпечити додаткове виділення перхлорвінілової продукції Міністерству промислового будівництва УРСР на 1975 рік для будівництва об'єктів хімічної промисловості по розрахунках Міністерства;

поставити Міністерству промислового будівництва УРСР з наявності на базах територіальних управлінь 500 тонн електродів зварювальних, а Міністерству передати Головпостачу УРСР відповідну кількість зварювального дроту;

забезпечити оформлення поставки на 1975 рік за рахунок фондів Міністерства промислового будівництва УРСР електрозварювального устаткування: АТМС-14х75 - 2 штуки; МТП-150/1200 - 4 штуки, МТМК-3х100 - 3 штуки, МТПП-75 - 15 штук, АДФ-2001 - 2 штуки, ВКСМ-1000 - 13 штук;

прикріпити до заводів-поставщиків фонди Міністерства промислового будівництва УРСР на 1 тис. куб. м напірних залізобетонних труб діаметром 500 мм;

виділити додатково Міністерству промислового будівництва УРСР на 1975 рік за рахунок ресурсів Головпостачу УРСР:

матеріали і устаткування згідно з додатком N 4*;

120 тис. кв. м деревноволокнистих ізоляційних м'яких плит, 500 тис. кв. м скла віконного мірного за рахунок фондів на скло заводського асортименту;

4 тис. куб. м пиловочника дубового за рахунок фондів на пиловочник хвойний;

350 куб. м меблевих деревностружкових плит взамін деревностружкових плит будівельних, що виготовляються на підприємствах Міністерства;

977 електродвигунів змінного струму потужністю до 100 квт для виготовлення засобів малої механізації;

100 тис. підшипників кочення по відбору з баз.

7. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР додатково виготовити в 1975 році за замовленням Міністерства промислового будівництва УРСР:

40 тис. кв. м акустичних гіпсових плит, 11,3 тис. кв. м плитки облицьовувальної, 12,4 тис. кв. м плитки метласької;

5 тис. тонн сульфатостійкого цементу за рахунок загальних фондів Міністерства промислового будівництва УРСР.

8. Укрсільгосптехніці виділити додатково в 1974 році Міністерству промислового будівництва УРСР запасні частини і агрегати до автомобілів згідно з додатком N 5*.

____________
* Не наводяться.

9. Міністерству автомобільного транспорту УРСР забезпечити в 1975 році додатково до плану перевезення 2 млн. тонн вантажів для будівельних організацій Міністерства промислового будівництва УРСР і збільшити кількість автобусів, що використовуються для перевезення робітників, на 75 одиниць на умовах погодинної оплати згідно з діючими тарифами.

10. Міністерству чорної металургії УРСР:

виготовити для Міністерства промислового будівництва УРСР 1 тис. тонн оцинкованого листа за рахунок його фондів по нарядах Головпостачу УРСР на холоднокатаний лист з рівномірною поставкою по кварталах. Головпостачу УРСР поставити Міністерству чорної металургії УРСР необхідну кількість цинку;

встановити контроль за поставкою організаціям і підприємствам Міністерства промислового будівництва УРСР металопрокату і труб в суворій відповідності з виданими Укрголовметалом замовленнями.

11. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР забезпечити поставку в 1975 році Міністерству промислового будівництва УРСР 60 тис. куб. м плитного утеплювача.

12. Міністерству сільського будівництва УРСР поставити в 1975 році за замовленням Міністерства промислового будівництва УРСР збірні залізобетонні конструкції елеваторів типу "СОГ" у кількості 2 тис. куб. метрів.

13. Київському міськвиконкому поставити Міністерству промислового будівництва УРСР у 1975 - 1976 роках по 1 тис. куб. м освітлювальних залізобетонних опор на рік.

14. Міністерству комунального господарства УРСР виготовити додатково в 1975 році для Міністерства промислового будівництва УРСР фітинги в кількості 22 тонни.

15. Держбуду УРСР забезпечити в 1975 році розробку типових проектів великопанельних гуртожитків та жилих будинків для малосімейних до серій 94, 96, будинків для малосімейних серії 134 та для м. Харкова з застосуванням виробів, що виготовляються діючим домобудівним комбінатом.

16. Міністерству фінансів УРСР до 15 березня 1975 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про джерела поповнення недостачі власних оборотних коштів у будівельно-монтажних організаціях Міністерства промислового будівництва УРСР.

17. Прийняти пропозиції Міністерства промислового будівництва УРСР і Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР про передачу Курязького заводу силікатної цегли і об'єднання "Нерудбудматеріали" у м. Кременчук у підпорядкування Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР. Передачу здійснити в установленому порядку за станом на 1 січня 1975 року.

18. Дозволити Міністерству промислового будівництва УРСР:

- абзац другий пункту 18 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 19.04.88 р. N 102)

- будівництво в м. Києві інженерно-лабораторного корпусу для Київського філіалу конструкторсько-технологічного бюро "Будіндустрія" Міністерства промислового будівництва СРСР робочою площею 10,0 тис. кв. м з розміщенням у ньому також центрального апарату Міністерства промислового будівництва УРСР.

19. Про хід виконання цієї постанови Міністерству промислового будівництва УРСР інформувати Раду Міністрів УРСР щомісяця у 1975 р. і в січні 1976 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

Опрос