Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилой площади в Украинской ССР

Совет Министров УССР, Украинский республиканский совет профессиональных союзов
Положение, Постановление от 20.12.1974 № 562
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 1974 р. N 562

Київ

Про затвердження Положення про порядок надання жилої площі в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР і
 Української республіканської ради професійних спілок
 від 24 серпня 1976 року N 407

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 і Української республіканської ради професійних спілок
 від 11 грудня 1984 року N 470)

Рада Міністрів Української РСР і Українська Республіканська Рада Професійних Спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Положення про порядок надання жилої площі в Українській РСР, що додається, і ввести його в дію з 1 січня 1975 року.

2. Встановити, що правила квартирного обліку громадян, передбачені Положенням, застосовуються до осіб, взятих на облік після 1 січня 1975 року. Правила пунктів 16, 17, 18 і 19 розділу I, а також правила розділів II і III Положення застосовуються незалежно від часу взяття на облік.

3. Зобов'язати виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, облпрофради, міністерства і відомства УРСР, а також підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкованості, суворо додержувати Положення про порядок надання жилої площі в Українській РСР.

4. Зобов'язати виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих і облпрофради довести до відома населення Положення про порядок надання жилої площі в Українській РСР.

Доручити Міністерству юстиції УРСР разом з Міністерством комунального господарства УРСР організувати проведення з відповідними працівниками виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих, підприємств, установ та організацій необхідної роз'яснювальної роботи щодо застосування Положення про порядок надання жилої площі в Українській РСР.

5. Визнати такою, що втратила силу з 1 січня 1975 р., постанову Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 5 жовтня 1966 р. N 755 "Про порядок розподілу жилої площі в Українській РСР" /ЗП УРСР 1966 р. N 10, ст. 102; N 12, ст. 123; 1973 р. N 6, ст. 42/.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
Республіканської Ради
Професійних Спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 35

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання жилої площі в Українській РСР

I. Облік громадян, які потребують житла

1. Облік громадян, які потребують житла, провадиться за місцем їх постійного проживання виконкомами місцевих Рад депутатів трудящих або за місцем роботи підприємствами, установами, організаціями, що провадять житлове будівництво або одержують жилу площу від виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих. У виробничих об'єднаннях /комбінатах/ облік може провадитись також по виробничих одиницях.

Робітники і службовці, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що ведуть квартирний облік, беруться на облік за місцем роботи.

Перелік підприємств, установ, організацій, які ведуть квартирний облік, затверджується виконкомом місцевої Ради депутатів трудящих за погодженням з відповідною радою профспілок.

У виконкомах місцевих Рад депутатів трудящих ведення обліку покладається на відділи /сектори/ обліку і розподілу жилої площі або на відповідного працівника, а на підприємствах, в установах, організаціях - на житлово-побутові /житлово-комунальні/ відділи або на працівника, призначеного адміністрацією за погодженням з фабзавмісцевкомом профспілки.

Голови виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих, керівники підприємств, установ, організацій та голови фабзавмісцевкомів профспілки несуть персональну відповідальність за стан обліку громадян, які потребують житла, та правильність надання жилої площі.

2. Громадяни подають заяви про взяття їх на квартирний облік відповідно до виконкому місцевої Ради депутатів трудящих за місцем проживання або до адміністрації підприємства, установи, організації за місцем роботи. Заяви подаються в письмовій формі і підписуються всіма повнолітніми членами сім'ї, що проживають разом та виявили бажання стати на облік.

До заяви додаються:

- виписка з домової книги про склад сім'ї та прописку, видана відповідним житлово-комунальним органом, а в будинках, належних громадянам на праві особистої власності, - власником будинку /додаток N 1/;

- клопотання адміністрації і фабзавмісцевкому профспілки підприємства, установи, організації про взяття на квартирний облік /при зарахуванні на облік у виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих/;

- довідки з місця роботи усіх повнолітніх членів сім'ї про те, чи перебувають вони на квартирному обліку за місцем роботи;

- довідки медичного закладу, санепідстанції, бюро технічної інвентаризації /в необхідних випадках - на запит виконкому місцевої Ради або адміністрації підприємства, установи, організації/.

Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття за квартирний облік.

3. Кожна сім'я може перебувати на квартирному обліку тільки в одному місці.

Якщо члени сім'ї працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях, місце взяття на облік обирається за взаємною згодою членів сім'ї.

4. На квартирний облік беруться громадяни, які потребують житла, не менше встановленого часу постійно проживають, а також прописані в даному населеному пункті. На квартирний облік за місцем роботи беруться вказані вище громадяни, якщо вони не менше встановленого часу працюють на даному підприємстві, в установі, організації.

Тривалість часу проживання в даному населеному пункті, потрібна для взяття на квартирний облік, встановлюється виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих разом з облпрофрадами, а відповідна тривалість часу роботи на даному підприємстві, в установі, організації - адміністрацією разом з фабзавмісцевкомом профспілки.

Громадяни, які користуються правом першочергового одержання жилої площі /пункт 26 Положення/, беруться на облік при наявності передбачених у цьому пункті умов, незалежно від тривалості проживання та роботи.

Порядок забезпечення житлом осіб, які у зв'язку з специфічними умовами роботи не мають постійного місця проживання, регулюється спеціальними рішеннями Уряду СРСР і Уряду УРСР.

Потреба в житлі визначається відсутністю мінімального розміру жилої площі на кожного члена сім'ї, який встановлюється і періодично переглядається виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих разом з облпрофрадами. Незалежно від розміру жилої площі, тими, хто потребує житла, вважаються особи, що проживають у непридатних для житла приміщеннях або в гуртожитках, чи користуються жилою площею на умовах піднайму, а також ті, хто згідно з висновком лікарсько-контрольної комісії /ЛКК/ за станом здоров'я потребують ізольованої жилої площі /перелік хвороб, визначений Міністерством охорони здоров'я УРСР, - додаток N 2/.

Підставою для взяття на квартирний облік при розмірі жилої площі нижче середньої забезпеченості в даному населеному пункті є проживання в одній кімнаті двох або більше сімей, незалежно від їх родинних відносин, або осіб різної статі, крім подружжя, в тому числі дітей різної статі старше 12 років.

Середня забезпеченість жилою площею визначається спільними рішеннями виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих та облпрофрад, виходячи з даних державної статистичної звітності. Ці рішення переглядаються не рідше одного разу в 5 років.

5. Ветерани праці - робітники, інженерно-технічні працівники і службовці, які тривалий час безперервно працюють на одному підприємстві, в установі, організації, успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки та проживають у загальних квартирах або в квартирах, не впорядкованих стосовно до умов даного населеного пункту, незалежно від розміру жилої площі, яку вони займають, чи в ізольованих квартирах при розмірі жилої площі нижче середньої забезпеченості, беруться на облік для одержання ізольованої квартири за місцем роботи відповідним підприємством, установою, організацією або за місцем їх проживання виконкомами місцевих Рад депутатів трудящих.

Середня забезпеченість жилою площею визначається за правилами останнього абзаца пункту 4 цього Положення. Тривалість часу безперервної роботи ветеранів на одному підприємстві, в установі, організації встановлюється: для взяття на облік за місцем роботи - адміністрацією і фабзавмісцевкомом профспілки підприємства, установи, організації, а для взяття на облік за місцем проживання - виконкомом місцевої Ради депутатів трудящих разом з профспілковим органом, але не може бути менше 10 років.

6. Особи, які залишили роботу в зв'язку з виходом на пенсію, беруться на квартирний облік і забезпечуються жилою площею підприємствами, установами, організаціями, в яких вони працювали до виходу на пенсію, нарівні з робітниками і службовцями цих підприємств, установ, організацій, а якщо там не ведеться облік - виконкомами місцевих Рад депутатів трудящих.

Працівники медичних, культурно-освітніх, торговельних та інших закладів, що безпосередньо обслуговують трудящих даного підприємства і членів їх сімей, беруться на облік і забезпечуються жилою площею в порядку, передбаченому цим Положенням, за рахунок відомчого житлового фонду нарівні з працівниками даного підприємства.

7. Виконкоми міських Рад депутатів трудящих мають право за поданням адміністрації та фабзавмісцевкому підприємства, установи, організації дозволяти взяття на квартирний облік для одержання жилої площі за місцем роботи громадян, які проживають у приміській зоні /крім тих, що мають будинки на праві особистої власності/ та потребують житла, якщо вони працюють на даному підприємстві, в установі, організації міста не менше 10 років. Потреба цих осіб в житлі визначається за правилами абзаца п'ятого пункту 4 цього Положення.

8. Члени житлово-будівельних кооперативів та члени їх сімей беруться на квартирний облік на загальних підставах.

Громадяни, яким належать будинки /частини будинків/ на праві особистої власності, беруться на облік у випадках, коли ці будинки /частини будинків/ непридатні для проживання. Члени сімей вказаних громадян беруться на облік на загальних підставах.

9. Не підлягають взяттю на квартирний облік громадяни, які протягом останніх 5 років штучно погіршили свої житлові умови внаслідок:

- обміну житла;

- відчуження придатних для проживання будинків /частин будинків/, належних їм на праві особистої власності;

- руйнування чи псування жилого приміщення.

Не підлягають взяттю на облік також працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею.

10. Заяви про взяття на квартирний облік розглядаються протягом місяця з дня одержання всіх документів, передбачених пунктом 2 цього Положення. Попередній розгляд заяв за місцем проживання громадян провадиться житловими комісіями при виконкомах місцевих Рад депутатів трудящих, а за місцем роботи - житлово-побутовими комісіями фабзавмісцевкомів профспілки підприємств, установ, організацій, що ведуть облік.

Житлові комісії утворюються в складі заступника голови виконкому місцевої Ради /голова комісії/, депутатів місцевої Ради, представника відповідного профспілкового органу, керівника відділу /сектора/ обліку і розподілу жилої площі або працівника, на якого покладено ведення квартирного обліку, представників житлово-комунальних органів та органів охорони здоров'я. Склад житлової комісії затверджується виконкомом місцевої Ради депутатів трудящих, а склад житлово-побутової комісії - фабзавмісцевкомом профспілки.

Житлова комісія при виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих здійснює постійний контроль за станом квартирного обліку на підприємствах, в установах, організаціях, вносить по результатах перевірки пропозиції на розгляд адміністрації і фабзавмісцевкому профспілки, а в необхідних випадках вносить пропозиції на розгляд виконкому місцевої Ради депутатів трудящих, який приймає відповідні рішення.

11. Житлові комісії при виконкомах місцевих Рад депутатів трудящих, а у відповідних випадках - житлово-побутові комісії фабзавмісцевкомів профспілки ретельно обстежують житлові умови громадян і про наслідки обстеження складають акт /додаток N 3/.

Житлові та житлово-побутові комісії розглядають заяви про взяття на квартирний облік у присутності заявників.

Пропозиції житлової комісії про взяття на квартирний облік або про відмову в цьому розглядаються на засіданні виконкому місцевої Ради депутатів трудящих і по них приймаються відповідні рішення. Житлово-побутова комісія подає свої пропозиції на спільне вирішення адміністрації і фабзавмісцевкому профспілки.

При внесенні вказаними комісіями пропозицій про відмову у взятті на облік на засідання виконкому місцевої Ради депутатів трудящих або відповідно на спільне засідання адміністрації та фабзавмісцевкому профспілки запрошуються заявники.

12. У рішенні виконкому місцевої Ради депутатів трудящих, а також у спільному рішенні адміністрації та фабзавмісцевкому профспілки з питань взяття на квартирний облік зазначається:

дата взяття на облік /пункт 15 Положення/;

місце і тривалість проживання заявника в даному населеному пункті;

місце і тривалість його роботи на підприємстві, в установі, організації;

склад сім'ї;

підстава для взяття на облік /проживає в аварійному будинку, потребує ізоляції за станом здоров'я та ін./ або причина відмови.

Про взяття на облік заявникові повідомляється у письмовій формі з зазначенням номера черги, а в разі відмови у взятті на облік - з зазначенням причин відмови.

13. Списки осіб, що беруться на квартирний облік за місцем роботи, протягом місяця подаються адміністрацією та фабзавмісцевкомом профспілки на погодження до виконкому місцевої Ради депутатів трудящих, на території якої знаходиться підприємство, установа, організація /додаток N 4/.

14. Відмова виконкому місцевої Ради депутатів трудящих у взятті на квартирний облік, а також його відмова у погодженні спільного рішення адміністрації та фабзавмісцевкому профспілки про взяття на облік можуть бути оскаржені до виконкому вищестоящої Ради депутатів трудящих.

Спори між адміністрацією та фабзавмісцевкомом профспілки з питання взяття на облік розглядаються вищестоящими господарськими і профспілковими органами. Відмова адміністрації та фабзавмісцевкому профспілки у взятті на облік може бути оскаржена до виконкому відповідної Ради депутатів трудящих.

15. Особи, взяті на квартирний облік, заносяться в книгу обліку громадян, яких взято на чергу для одержання жилої площі /додаток N 5/. Книга обліку зберігається як документ суворої звітності.

З числа громадян, що перебувають на черзі для одержання жилої площі, складаються окремі списки осіб, яким жила площа надається в першочерговому порядку /пункт 26 Положення/.

Датою взяття на облік за місцем проживання вважається день прийняття рішення про це виконкомом місцевої Ради депутатів трудящих, а за місцем роботи - день прийняття рішення адміністрацією та фабзавмісцевкомом профспілки.

Списки осіб, взятих на квартирний облік, вивішуються на видному місці.

16. На кожного громадянина, взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, де зберігаються всі необхідні документи. Обліковій справі надається номер, який відповідає номеру в книзі обліку.

Облікові справи до надання жилої площі зберігаються за місцем обліку громадян, а після надання - у виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих, що видав ордер на заселення.

Облікові справи зберігаються як документи суворої звітності, протягом 10 років, після чого знищуються у встановленому порядку. Облікові справи громадян, знятих з обліку, зберігаються за місцем обліку протягом 5 років.

17. Для впорядкування облікових даних про осіб, що перебувають на квартирному обліку, виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих, підприємства, установи, організації щорічно в період з 1 січня до 1 квітня проводять їх перереєстрацію і при наявності підстав вносять відповідні зміни до книги обліку громадян, яких взято на чергу для одержання жилої площі. Про внесені зміни заінтересовані особи повідомляються у письмовій формі.

18. Зняття громадян з квартирного обліку провадиться відповідно за рішенням виконкому місцевої Ради депутатів трудящих або за спільним рішенням адміністрації та фабзавмісцевкому профспілки у випадках:

а) поліпшення житлових умов особи, яка перебуває на обліку, якщо внаслідок цього відпадають підстави для перебування на обліку;

б) вибуття з населеного пункту особи, яка перебуває на обліку, крім випадків, коли за законом за нею зберігається право на жилу площу;

в) виявлення неправдивих відомостей або протиправних дій, внаслідок чого було прийнято рішення про взяття на облік;

г) звільнення з роботи /якщо працівник перебував на квартирному обліку на підприємстві, в установі або організації/, крім випадків, вказаних в абзаці першому пункту 6 цього Положення. Якщо на одному підприємстві, в установі чи організації працюють також члени сім'ї працівника, що звільнився, облікова справа може бути переоформлена на них;

д) руйнування чи псування жилого приміщення;

є) якщо виявиться, що працездатні особи, які перебувають на обліку, не займаються суспільно корисною працею.

В разі смерті особи, яка перебувала на обліку для одержання жилої площі, за членами сім'ї зберігається право дальшого перебування на обліку.

Питання про зняття з обліку розглядається в присутності заінтересованих осіб.

Громадяни, зняті з обліку, повинні бути про це повідомлені у письмовій формі з зазначенням мотивів.

Рішення виконкому місцевої Ради депутатів трудящих та рішення адміністрації і фабзавмісцевкому профспілки про зняття з обліку можуть бути оскаржені в порядку, встановленому пунктом 14 цього Положення.

19. Особи, які перебувають на квартирному обліку на підприємстві, в установі, організації і перейшли на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, беруться на облік за новим місцем роботи, а якщо там не ведеться облік - то відповідним виконкомом місцевої Ради депутатів трудящих за місцем проживання з урахуванням часу взяття їх на облік за попереднім місцем роботи.

Особи, які перебувають на обліку у виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих і перейшли на роботу на підприємство, в установу, організацію, що провадять житлове будівництво або одержують жилу площу від виконкому місцевої Ради депутатів трудящих, беруться /за згодою цих осіб/ на облік за місцем роботи з урахуванням часу взяття їх на облік у виконкомі.

В разі припинення трудових відносин у зв'язку з звільненням працівника за власним бажанням або за порушення трудової дисципліни, чи за вчинення злочину час перебування на обліку за попереднім місцем роботи або за місцем проживання не враховується. Такі особи беруться на облік на загальних підставах.

II. Надання жилої площі

20. На підставі затверджених планів розподілу жилої площі за поданням відповідно житлової чи житлово-побутової комісії виконком місцевої Ради депутатів трудящих, а також адміністрація і фабзавмісцевком профспілки підприємства, установи, організації, що веде квартирний облік, не пізніше другого кварталу поточного року складають списки осіб, яким передбачається надати жилу площу в цьому році. Списки вивішуються на видному місці.

21. Надання жилих приміщень у будинках місцевих Рад депутатів трудящих провадиться виконкомом місцевої Ради з участю представників громадських організацій. В будинках державних, кооперативних і громадських організацій надання жилих приміщень провадиться за спільним рішенням адміністрації і фабзавмісцевкому профспілки, затвердженим виконкомом Ради депутатів трудящих.

Надання жилих приміщень у випадках, коли жила площа збудована виробничими об'єднаннями /комбінатами/, а також підприємствами та організаціями, на які поширюється Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, за рахунок коштів цих виробничих об'єднань /комбінатів/, підприємств та організацій, що згідно з законодавством можуть направлятись на житлове будівництво, провадиться за спільним рішенням адміністрації і відповідного профспілкового органу з наступним повідомленням виконкому місцевої Ради депутатів трудящих, з додержанням правил квартирного обліку, надання жилої площі, оформлення та видачі ордерів, встановлених Положенням про порядок надання жилої площі в Українській РСР.

22. Рішення про надання жилого приміщення може бути переглянуте до видачі ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі і могли вплинути на вирішення питання про надання житла даній особі.

23. Громадяни, взяті на квартирний облік у зв'язку з непридатністю для проживання будинків, належних їм на праві особистої власності, при наданні жилої площі повинні знести вказані будинки і звільнити земельні ділянки.

24. Жила площа надається лише громадянам, які перебувають на квартирному обліку, крім випадків невідкладного відселення /в разі стихійного лиха, з будинків, що загрожують обвалом, підлягають знесенню або вилучаються для державних чи громадських потреб/, відселення з службових жилих приміщень у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою ст. 321 Цивільного кодексу УРСР, передачі в користування наймачеві суміжної неізольованої кімнати, що звільнилася /абзац другий пункту 35 Положення/, а також при наданні жилої площі за рішеннями Уряду СРСР і Уряду УРСР та за рішеннями судових органів.

25. Громадяни, що перебувають на квартирному обліку, одержують жилу площу в порядку загальної черги, крім осіб, які мають право на першочергове забезпечення житлом /пункт 26 Положення/ та наймачів, яким передається в користування ізольована кімната, що звільнилася в загальній квартирі /абзац третій пункту 35 Положення/.

При наданні жилої площі за місцем роботи перевагою /в межах черговості календарного року взяття на облік/ користуються ветерани праці - робітники, інженерно-технічні працівники і службовці, які тривалий час безперервно працюють на даному підприємстві, в установі, організації та успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, передовики і новатори виробництва. Така ж перевага при наданні жилої площі за місцем роботи і за місцем проживання надається кращим народним дружинникам, а також сім'ям, що мають у своєму складі хворих, які згідно з висновком лікарсько-контрольної комісії /ЛКК/ за станом здоров'я потребують ізольованої жилої площі /додаток N 2/.

26. Правом першочергового одержання жилої площі користуються:

а) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці і особи, нагороджені орденами Слави, Трудової слави або "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

б) особи, які проживають: у підвалах, бараках, а також в аварійних і ветхих будинках, що не підлягають ремонту; в будинках, що зносяться за планом реконструкції населеного пункту; в будинках шкіл, учбових, лікувальних закладів тощо;

в) особи, хворі на заразні форми туберкульозу, та психічно хворі, які у відповідності з висновком лікарсько-контрольної комісії /ЛКК/ потребують невідкладного поліпшення житлових умов;

г) генерали, адмірали, офіцери і ті, що перебували на військовій службі не менше 20 календарних років, військовослужбовці надстрокової служби, прапорщики і мічмани Збройних Сил СРСР, військ і органів Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР, внутрішніх військ, внутрішньої і конвойної охорони Міністерства внутрішніх справ СРСР, звільнені з військової служби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів;

д) інваліди Вітчизняної війни та інші інваліди з числа військовослужбовців, інваліди з числа осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР або при виконанні інших обов'язків військової служби, чи внаслідок захворювання, зв'язаного з перебуванням на фронті, а також сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули чи пропали без вісті під час Вітчизняної війни.

До членів сімей військовослужбовців і партизанів, які загинули чи пропали без вісті під час Вітчизняної війни, відносяться: утриманці загиблого чи пропалого без вісті, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки, подружжя, яке не одружилося вдруге, незалежно від одержання ними пенсії; діти, які не мають своїх сімей, або хоч і мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття; діти, обоє батьків яких загинули чи пропали без вісті;

є) інваліди з числа бійців і командирів складу винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу, що діяли в період з 1 січня 1944 р. на території Української, Білоруської, Литовської, Латвійської та Естонської РСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків у цих батальйонах, взводах і загонах;

ж) одинокі жінки, які брали участь у Вітчизняній війні в складі діючої армії або партизанських загонів;

з) сім'ї, що мають трьох і більше дітей;

і) працівники, переведені в установленому порядку на роботу в даний населений пункт, крім переведених за їх проханням;

к) молоді спеціалісти, які прибули з посвідченнями про направлення на роботу після закінчення вищих і середніх спеціальних учбових закладів і працюють за місцем призначення.

В першочерговому порядку вказаним молодим спеціалістам надається жила площа, зазначена у посвідченні /гуртожиток, кімната, квартира/. Дальше поліпшення житлових умов цих осіб провадиться в загальному порядку з зарахуванням їх на облік незалежно від тривалості роботи за місцем призначення;

(абзац другий підпункту "к" пункту 26 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української
 республіканської ради професійних спілок від 24.08.1976 р. N 407)

л) громадяни, які стали інвалідами I та II груп у зв'язку з каліцтвом, що сталося на виробництві, або професійним захворюванням, а також у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків, або у зв'язку з виконанням обов'язку громадянина СРСР по рятуванню людського життя, по охороні соціалістичної власності, соціалістичного правопорядку;

м) сім'ї осіб, що загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

н) інші громадяни, яким це право надано за окремими рішеннями Уряду СРСР і Уряду УРСР.

Виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих, підприємства, установи, організації щорічно визначають кількість новозбудованої та звільнюваної жилої площі, яка направляється цільовим призначенням для надання особам, вказаним у цьому пункті.

Жила площа, збудована за рахунок капіталовкладень, спеціально виділених для забезпечення житлом додаткової кількості працівників у зв'язку з введенням нових виробничих потужностей, з дозволу виконкому обласної, Київської, Севастопольської міської Ради депутатів трудящих і ради профспілок може надаватись кваліфікованим робітникам і спеціалістам у першочерговому порядку незалежно від строку перебування їх на квартирному обліку.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою Ради Міністрів Української
 РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 24.08.1976 р. N 407)

Розмір жилої площі, що направляється для забезпечення вказаних працівників, визначається адміністрацією разом з комітетом профспілки підприємства.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою Ради Міністрів Української
 РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 24.08.1976 р. N 407)

27. Особам, до яких протягом року застосовувались заходи дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності або громадського впливу за порушення трудової дисципліни, крадіжку державного чи громадського майна, пияцтво або хуліганські дії, черга на одержання жилої площі може бути перенесена на наступний рік.

Перенесення черги на наступний рік може бути застосовано також до громадян, які безпідставно відмовилися від наданої їм придатної для проживання жилої площі, що відповідає встановленій нормі.

Перенесення черги особам, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, провадиться за рішенням виконкому місцевої Ради депутатів трудящих. Вирішення цього питання щодо осіб, які перебувають на обліку за місцем роботи, провадиться адміністрацією та фабзавмісцевкомом профспілки з залученням громадськості.

28. Перед прийняттям рішення про надання жилої площі житлова комісія при виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих, а у відповідних випадках - житлово-побутова комісія фабзавмісцевкому профспілки знову перевіряють документи та житлові умови кожного, кому передбачається надати житло.

29. Підприємства, установи, організації не пізніше ніж за місяць до здачі будинку в експлуатацію подають виконкому відповідної місцевої Ради депутатів трудящих затверджені адміністрацією і фабзавмісцевкомом профспілки списки осіб, яким надається жила площа.

В разі незгоди виконкому з рішенням адміністрації та фабзавмісцевкому профспілки про надання жилої площі окремим особам це питання передається для додаткового розгляду адміністрації і фабзавмісцевкому профспілки. При повторній незгоді остаточне рішення приймає виконком місцевої Ради депутатів трудящих з участю представника вищестоящого профспілкового органу.

Виконком місцевої Ради депутатів трудящих при розгляді списків не має права включати до них інших громадян.

30. Надання жилих приміщень провадиться в розмірах не нижче середньої забезпеченості жилою площею громадян в даному населеному пункті і не більше 13,65 кв. метра на одну особу, крім випадків, коли кімната /однокімнатна квартира/, що надається, перевищує вказану норму.

Середня забезпеченість жилою площею визначається за правилами останнього абзаца пункту 4 цього Положення.

31. Громадянам, що перебувають на квартирному обліку, житло надається на тих членів сім'ї, які були вказані в рішенні про взяття на облік і зберегли право перебування на обліку, а також на дітей, що народилися пізніше, та на другого з подружжя, який переїхав на жилу площу першого з подружжя після взяття сім'ї на облік.

32. Інвалідам, престарілим і хворим на серцево-судинні хвороби жилі приміщення надаються на їх прохання на нижніх поверхах або в будинках, що мають ліфти.

33. В окремих випадках за згодою громадян, що перебувають на квартирному обліку, допускається надання їм жилої площі меншої проти встановленого розміру, як тимчасовий захід поліпшення їх житлових умов, зі збереженням права перебування на обліку.

34. Заселення квартир, збудованих за типовими проектами для однієї сім'ї, двома та більше сім'ями або кількома одинокими особами, а в інших будинках - заселення двома та більше сім'ями або кількома одинокими особами суміжних неізольованих кімнат не допускається.

35. Жилі приміщення, що звільняються у будинках місцевих Рад депутатів трудящих, державних, кооперативних і громадських організацій, заселяються в порядку, передбаченому цим Положенням.

Якщо в квартирі, де проживає наймач, звільнилася кімната, не ізольована від приміщення, яке він займає, і суміжна з ним, вказана кімната підлягає передачі в користування цьому наймачеві.

Якщо звільняється ізольована кімната в загальній квартирі, в якій проживає сім'я, що перебуває на квартирному обліку за місцем проживання або за місцем роботи, ця кімната на прохання вказаної сім'ї підлягає передачі в її користування, незалежно від належності будинку, при умові додержання правил щодо норми жилої площі, передбаченої пунктом 30 цього Положення.

При відсутності такої сім'ї ізольована кімната, що звільнилася в загальній квартирі, в тому числі в квартирі, яка була збудована за типовим проектом для однієї сім'ї, може заселятися іншими особами.

36. При наданні підприємством, установою, організацією працівникам, зазначеним у пункті 5 цього Положення, ізольованих квартир звільнена ними жила площа в будинках місцевих Рад депутатів трудящих за погодженням з виконкомами цих Рад заселяється відповідним підприємством, установою, організацією іншими працівниками.

Якщо підприємством або організацією надається жиле приміщення працівникам, які проживають у будинках для малосімейних, збудованих за кошти цих підприємств /організацій/ та переданих місцевим Радам, звільнена жила площа за погодженням з виконкомом відповідної місцевої Ради заселяється іншими працівниками цих підприємств /організацій/.

37. Заселення звільнених підвальних та інших не пристосованих для житла приміщень, жилої площі в бараках, а також в аварійних і ветхих будинках, що не підлягають ремонту, в будинках шкіл, учбових, лікувальних закладів тощо, які звільняються для використання за прямим призначенням, та в будинках, жильці з яких були відселені тому, що ці будинки підлягають знесенню, забороняється.

III. Порядок оформлення і видачі ордера

38. Єдиним документом, що дає право на вселення в жиле приміщення, незалежно від належності будинку, є ордер, виданий виконкомом районної, міської Ради депутатів трудящих /додаток N 6/.

Ордер може бути виданий лише на фактично вільне жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом десяти днів.

39. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

40. Ордер одержують громадяни особисто або інші особи за їх дорученням при умові обов'язкового пред'явлення паспортів /чи документів, що їх заміняють/ всіх членів сім'ї, які вписані в ордер, та їх зобов'язання про звільнення жилої площі, яку вони займають, одночасно з заселенням жилого приміщення, що надається. Підписи на зобов'язанні засвідчуються житлово-експлуатаційною організацією. У випадках, передбачених пунктом 23 цього Положення, подається довідка про знесення будинку та звільнення земельної ділянки або клопотання чи зобов'язання власника будинку про його знесення.

41. Особа, яка одержала ордер, при заселенні здає його в житлово-експлуатаційну контору або, відповідно, в іншу житлово-експлуатаційну організацію.

42. Ордер, виданий з порушенням порядку, встановленого законом, може бути визнаний судом недійсним, а громадяни, що вселилися в жиле приміщення на підставі цього ордера, можуть бути виселені з нього /ст. ст. 278 та 3161 Цивільного кодексу УРСР/.

 

Штамп

ДОВІДКА
/виписка з домової книги про склад сім'ї та прописку/

Дана гр. ______________________________________________________________________________
                                                                                         /прізвище, ім'я та по батькові/
в тому, що він /вона/ проживає та ________________________________________________________
                                                                                                                          /постійно, тимчасово/
прописаний/а/ в м. /сел./ по вул. _________________________________________________________
буд. N _____ кв. N _____ та займає жилу площу ______ кімнат _______ кв. м ___________________
                                                                                                                                                                       /загальна чи ізольована квартира/
на _____ поверсі _____ поверхового будинку, який належить _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особовий рахунок відкрито на гр. ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Будинок має вигоди: ___________________________________________________________________
                                                                                            /газ, водопровід, каналізація, вид опалення/

Технічний стан будинку та характеристика жилої площі _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На цій жилій площі проживають та прописані ___ чоловік:

NN пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Родинні відносини з особою, на ім'я якої відкрито особовий рахунок

Рік народження

Дата прописки

в даному будинку /тимчасово, постійно/

в даному населеному пункті

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Сусіди по квартирі:

1. _________________________, сім'я з ___ чол., займає ___ кімн. ___ кв. м
                    /прізвище та ініціали/

2. _________________________    - " -   ___         - " -       ___  - " -   ___ - " -

3. _________________________    - " -   ___         - " -       ___  - " -   ___ - " -

4. _________________________    - " -   ___         - " -       ___  - " -   ___ - " -

5. _________________________    - " -   ___         - " -       ___  - " -   ___ - " -

 

Керівник житлово-експлуатаційної
організації

 
_____________________
/підпис/

 

Паспортистка

_____________________
/підпис/

Печатка

Бухгалтер

_____________________
/підпис/

Примітка.

Довідка особам, які проживають в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, видається та підписується власником будинку і засвідчується в порядку, встановленому відповідним виконкомом місцевої Ради депутатів трудящих.

 

ПЕРЕЛІК
хвороб, при яких за висновком лікарсько-контрольної комісії /ЛКК/ хворим надається ізольована жила площа

I. Захворювання серцево-судинної системи

1. Ревматичні та інші органічні ураження серця з порушенням кровообігу II - III ступенів.

2. Стан після перенесеного інфаркту міокарда з недостатністю кровообігу II-Б і III ступенів.

3. Стенокардія з частими приступами.

4. Гіпертонічна хвороба, ускладнена органічними порушеннями кровообігу головного мозку.

II. Захворювання органів дихання

1. Пневмосклероз, емфізема легенів, ускладнені розладами дихання і серцево-судинною недостатністю II - III ступенів.

2. Гангрена, абсцес легенів, бронхоектатична хвороба /розповсюджені форми з розладом дихання, які не підлягають хірургічному лікуванню/.

3. Бронхіальна астма з частими приступами, ускладнена емфіземою, пневмосклерозом.

III. Захворювання опорно-рухового апарату

1. Залишкові явища захворювань і травм хребта: паралічі і парези з порушенням трофіки /пролежні/ і розладом функції тазових органів.

2. Тяжкі форми остеомієліту з фістулами та великою кількістю гнійних виділень.

3. Двобічні високі ампутації нижніх кінцівок /у випадках неможливості протезування/.

IV. Нервово-судинні захворювання

1. Крововилив у мозок, залишкові явища захворювань і травм головного мозку з необоротними ускладненнями /паралічі і парези, гіперкінези; розлад мови, порушення психіки, розлад функції тазових органів/.

2. Облітеруючий ендартеріїт і ендартеріоз з ускладненнями, що привели до ампутації кінцівки.

V. Психічні захворювання

1. Всі види психозів з стійкою втратою працездатності.

2. Розумова відсталість будь-якого походження, при якій хворий потребує стороннього догляду.

3. Епілепсія з частими припадками або з деградацією особистості.

4. Травматична енцефалопатія з деградацією особистості.

5. Тяжкі форми неврозів, при яких хворі підлягають періодичному лікуванню у психіатричних стаціонарах.

VI. Туберкульоз легенів та інших органів в активній формі:

а) відкриті форми туберкульозу легенів;

б) туберкульоз легенів в активній фазі з деструктивними змінами;

в) позалегенні форми туберкульозу з наявністю фістул, бактеріоурії, туберкульозна вовчанка лиця і рук.

VII. Захворювання шкіри

1. Проказа.

2. Екзема /розповсюджені форми з великими виділеннями, що не піддаються лікуванню/.

3. Псоріаз /лускатий лишай/ - розповсюджені форми, які не піддаються лікуванню.

VIII. Невиліковані форми недержання сечі і калу будь-якого походження.

 

АКТ
обстеження житлових умов заявника

"    " ____________ 19     р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    /прізвище, ім'я та по батькові/
який /яка/ проживає за адресою __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Комісія в складі: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
при перевірці на місці житлових умов встановила:

1. Жила площа /кількість кімнат, їх площа, поверх, підсобні приміщення тощо/ ___________________
_____________________________________________________________________________________

2. Будинок належить /місцевій Раді, підприємству, установі, організації, житлово-будівельному кооперативу, громадянинові на праві особистої власності/ ___________________________________

3. Коротка характеристика будинку та жилої площі /будинок з цегли, дерев'яний, ветхий, аварійний; кімната суха, світла, ізольована, прохідна, сира, квартира окрема тощо/ _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Благоустрій будинку і даної квартири: газ, водопровід, каналізація, опалення /центральне, пічне/, ванна, ліфт тощо ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. На кого відкрито особовий рахунок ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Хто проживає на даній площі __________________________________________________________

NN пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Родинні відносини

Рік народження

З якого часу проживає в населеному пункті

Місце роботи та посада

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Додаткові дані про заявника та членів його сім'ї /сім'я загиблого, інвалід Вітчизняної війни, хворий, багатодітний тощо/
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Висновки комісії: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Підписи членів комісії:

1. __________________________

 

 

2. __________________________

 

 

3. __________________________

Керівник житлово-експлуатаційної
організації

 
____________________________

Печатка

 

 

 

Підпис заявника

____________________________

 

СПИСОК
працівників _______________________________,
                            /назва підприємства, установи, організації/
прийнятих на облік
за місцем роботи для одержання жилої площі

NN пп

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження заявника та членів його сім'ї

Місце роботи заявника, його посада, стаж роботи на даному підприємстві, в установі, організації

Місце роботи членів сім'ї заявника

Адреса, характеристика жилої площі та її відомча належність

З якого часу проживають та прописані

Підстава для взяття на облік /відсутність мінімального розміру жилої площі, непридатність житла тощо/

Наявність підстав для надання пільг

Дата подання заяви про зарахування на облік

Рішення адміністрації та ФЗМК про взяття на облік

Рішення виконкому місцевої Ради про погодження взяття на облік

Примітка

за даною адресою

в даному населеному пункті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

КНИГА N ________
обліку громадян, яких взято на чергу для одержання жилої площі

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
/найменування виконкому місцевої Ради депутатів трудящих,
_________________________________________________________________
підприємства, установи, організації/

Почато ____________ 19__ р.

Закінчено ____________ 19__ р.

NN пп

Прізвище, ім'я, по батькові, рік наро-
дження заявника та членів його сім'ї

Місце роботи заявника, його посада, стаж роботи на даному підпри-
ємстві, в установі, організації

Місце роботи членів сім'ї заявника

Адреса, характе-
ристика жилої площі та її відомча належність

З якого часу проживають та прописані

Підстава для взяття на облік /відсутність мінімаль-
ного розміру жилої площі, непри-
датність житла тощо/

Наявність підстав для надання пільг

Рішення виконкому про взяття на облік за місцем прожи-
вання або рішення адміні-
страції і ФЗМК про взяття на облік за місцем роботи

Рішення виконкому місцевої Ради про погодження взяття на облік

Відмітка про перереєс-
трацію

Відмітка про надання жилої площі
/номер і дата рішення, кількість кімнат, розмір жилої площі, адреса/

Рішення про зняття з обліку

Примітка

за даною адресою

в даному населеному пункті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Примітки:

1. Книга повинна бути пронумерована, підписана відповідальною особою, скріплена печаткою виконкому місцевої Ради депутатів трудящих, яким вона видана.

2. Книга зберігається як документ суворої звітності. В книзі не допускаються підчистки або поправки. Зміни в графах вносяться відповідальною особою і завіряються її підписом та печаткою.

3. Зміни у складі сім'ї вносяться до графи "Примітка".

 

Виконавчий комітет ___________________ Ради депутатів трудящих
міста ___________________________ "       " ____________ 19__ року

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА N ________ серія _____

        Ордер виданий гр. _______________________________________
                                                                                /прізвище, ім'я та по батькові/
______________________________________, сім'я якого складається
з _____ чоловік, на право зайняття _____ кімн.
N _____ загальною площею _____ кв. м в квартирі
/окремій, загальній/ N _______ будинку N _______ корпусу N _______
по вул. _____________________________________________________

Ордер видано на підставі рішення виконкому

_____________________________________ Ради депутатів трудящих
міста _________________ від "       " ____________ 19__ року N _____

Відомості про особу, якій видано ордер

Місце перебування на обліку __________________________________
                                                                                   /назва виконкому місцевої Ради
___________________________________________________________
                           депутатів трудящих або підприємства, установи, організації/

       Дата взяття на облік ______________________________________

       Місце роботи та посада ___________________________________
___________________________________________________________

Інші відомості ______________________________________________

                           Голова виконкому _____________________________

Ради депутатів трудящих міста ________________________________

       Ордер одержав _______________________ /підпис/

       Дата ________________________________ /підпис/

Виконавчий комітет ___________________ Ради депутатів трудящих
міста ___________________________ "       " ____________ 19__ року

ОРДЕР N ________ серія _____

        Виданий гр. _____________________________________________
                                                                       /прізвище, ім'я та по батькові/
______________________________________, сім'я якого складається
з _____ чоловік, на право зайняття _____ кімн.
N _____ загальною площею _____ кв. м в квартирі
/окремій, загальній/ N _______ будинку N _______ корпусу N _______
по вул. _____________________________________________________

Ордер видано на підставі рішення виконкому

_____________________________________ Ради депутатів трудящих
міста _________________ від "       " ____________ 19__ року N _____

       Голова виконкому ___________________________ Ради депутатів
трудящих міста _____________________

       Печатка                                                   /підпис/

Цей ордер є єдиним документом, що дає право на зайняття вказаної жилої площі.

       Ордер дійсний протягом 10 днів.

Передача ордера іншій особі забороняється.

                                                                                 /зворотний бік ордера/

СКЛАД СІМ'Ї

/зворотний бік корінця ордера/

СКЛАД СІМ'Ї

Прізвище, ім'я та по батькові

Родинні відносини

Прізвище, ім'я та по батькові

Родинні відносини

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Голова виконкому
Ради депутатів трудящих міста

 
__________________
/Підпис/

Голова виконкому
Ради депутатів трудящих міста

 
__________________
/Підпис/

Печатка

 

 

 

____________

Опрос