Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по улучшению семеноводства многолетних трав в колхозах и совхозах Украинской ССР

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 01.11.1974 № 510
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 1 листопада 1974 р. N 510

Київ

Про заходи по поліпшенню насінництва багаторічних трав у колгоспах і радгоспах Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 24 червня 1983 року N 277

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 липня 1994 року N 522)

Надаючи винятково важливого значення поліпшенню насінництва багаторічних трав для дальшого підвищення культури землеробства і створення міцної кормової бази для тваринництва, Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним з першочергових завдань партійних, радянських і сільськогосподарських органів, керівників і спеціалістів колгоспів і радгоспів здійснення заходів по докорінному поліпшенню насінництва багаторічних трав з тим, щоб кожне господарство забезпечувало себе насінням за рахунок власного виробництва в розмірах, необхідних для польового травосіяння, поліпшення природних лук і пасовищ та створення страхових фондів.

2. Затвердити подані Держпланом УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР погоджені з обкомами партії і облвиконкомами обсяги виробництва насіння багаторічних трав у колгоспах і радгоспах та інших державних господарствах на 1975 - 1980 роки по областях згідно з додатком N 1*.

3. З метою поліпшення сортового насінництва багаторічних трав затвердити сітку насінницьких господарств по травах та обсяги продажу ними насіння багаторічних трав на 1976 - 1980 роки по областях і господарствах згідно з додатком N 2*.

Покласти на ці господарства також вирощування і продаж у державні ресурси сортового насіння зернових, зернобобових і олійних культур.

Дозволити Міністерству сільського господарства УРСР при необхідності за погодженням з Міністерством радгоспів УРСР та облвиконкомами вносити зміни в сітку насінницьких господарств та обсяги виробництва і продажу ними насіння багаторічних трав.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, об'єднанню "Укрсортнасіннєовоч", обкомам партії і облвиконкомам вжити заходів до поліпшення роботи насінницьких господарств по травах, оснастити їх комплексом машин для виконання всіх робіт по виробництву насіння, забезпечити виділення необхідної кількості мінеральних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів. При складанні планів розвитку народного господарства на наступну п'ятирічку переглянути у цих господарствах структуру і обсяги виробництва та продажу державі сільськогосподарської продукції.

Ввести з 1 січня 1975 р. у насінницьких господарствах по травах /колгоспах/ посади агрономів-насіннєводів за рахунок скорочення їх чисельності у насінницьких господарствах по кукурудзі, де вони утримуються за рахунок держави.

5. З метою поліпшення організації виробництва, заготівель, обробки і реалізації насіння багаторічних трав вважати за необхідне створити в областях міжколгоспні спеціалізовані насіннєві станції, а при Міністерстві сільського господарства УРСР - республіканське міжколгоспне об'єднання по насінництву багаторічних трав.

Міністерству сільського господарства УРСР у тримісячний строк розробити положення про республіканське міжколгоспне об'єднання і міжколгоспні спеціалізовані насіннєві станції в областях, штати для них, визначити джерела утримання апарату, фінансування будівництва та подати на розгляд Раді колгоспів УРСР.

6. Побудувати в 1976 - 1978 рр. при насіннєвих станціях по травах 25 міжколгоспних механізованих пунктів по прийманню, сушінню, очищенню і зберіганню насіння трав.

Міністерству сільського господарства УРСР забезпечити в 1975 - 1976 рр. виготовлення проектно-кошторисної документації для спорудження спеціалізованих насіннєвих станцій, а Міністерству сільського будівництва УРСР і Укрміжколгоспбуду здійснити їх будівництво.

Поставку технологічного обладнання міжколгоспним спеціалізованим насіннєвим станціям по травах та його монтаж покласти на Укрсільгосптехніку.

7. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР і Південного відділення ВАСГНІЛ про обсяги реалізації міжколгоспним спеціалізованим насіннєвим станціям по травах, починаючи з урожаю 1976 року, насіння еліти і першої репродукції багаторічних трав науково-дослідними установами та учбово-дослідними господарствами сільськогосподарських вузів у кількості згідно з додатком N 3*.

____________
* Не наводиться.

8. На часткову зміну пункту 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 24 жовтня 1972 р. N 486 встановити такий порядок виробництва сортового насіння багаторічних трав:

- науково-дослідні установи та учбово-дослідні господарства сільськогосподарських вузів щороку вирощують і продають насіння еліти і першої репродукції міжколгоспним спеціалізованим насіннєвим станціям по травах у розмірах, необхідних для забезпечення насінницьких господарств на всю площу насінників;

- насінницькі господарства вирощують насіння першої і другої репродукцій в обсягах, необхідних для сортопоновлення і сортозаміни у колгоспах і радгоспах, а також для поставок у загальносоюзний і республіканський фонди:

- міжколгоспні спеціалізовані насіннєві станції по травах на основі контрактаційних договорів приймають від насінницьких господарств насіння багаторічних трав, обробляють, зберігають і за рознарядками обласних управлінь сільського господарства відпускають колгоспам і радгоспам для сортопоновлення і досіву на зрошуваних культурних пасовищах та виділяють у встановлених розмірах насіння в загальносоюзний і республіканський фонди;

- колгоспи і радгоспи одержують насіння першої і другої репродукцій на всю площу насінників один раз на чотири - п'ять років і розмножують його з розрахунку повного забезпечення потреб господарства в цьому насінні для посіву в польових, спеціальних і кормових сівозмінах, поліпшення лук і пасовищ та створення страхових фондів.

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 24.06.83 р. N 277)

10. До створення на міжколгоспних спеціалізованих насіннєвих станціях матеріально-технічної бази залишити заготівлі насіння багаторічних трав від насінницьких та інших господарств, а також обробку і реалізацію його за Міністерством заготівель УРСР та за об'єднанням "Укрсортнасіннєовоч" від радгоспів своєї системи.

Встановити, що насіння еліти і першої репродукції урожаю 1974 і 1975 років науково-дослідні установи та учбово-дослідні господарства сільськогосподарських вузів відпускають безпосередньо насінницьким господарствам за рознарядками Міністерства сільського господарства УРСР.

11. Міністерству сільського господарства УРСР до 1 січня 1975 р. підготувати погоджені з заінтересованими міністерствами і відомствами пропозиції про вдосконалення діючих закупівельних і відпускних цін на насіння багаторічних трав і подати їх Державному комітету цін Ради Міністрів УРСР для підготовки пропозицій Раді Міністрів УРСР.

12. Міністерству сільського господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ поліпшити науково-дослідну роботу по селекції, насінництву і агротехніці, методах штучного запилення багаторічних трав та впровадженню комплексної механізації на вирощуванні, збиранні і очищенні їх насіння. Підвищити вимогливість до керівників науково-дослідних установ за виконання планів виробництва і реалізації насіння трав еліти і першої репродукції для сортопоновлення і сортозаміни. Розробити рекомендації по технології вирощування високих урожаїв насіння трав у різних грунтово-кліматичних зонах республіки, а Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі видати їх на замовлення Міністерства сільського господарства УРСР до 1 вересня 1975 року.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

Опрос