Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возмещении убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель для государственных или общественных нужд

Совет Министров УССР
Постановление от 10.10.1974 № 485
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 1974 р. N 485

Київ

Про відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для державних або громадських потреб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 11 жовтня 1983 року N 429
,
 від 22 грудня 1983 року N 523
,
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 163

Постанова втратила чинність в частині
 відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 1991 року N 238)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 квітня 1993 року N 284)

(Збитки, заподіяні висушенням, підтопленням, заболочуванням земельних ділянок та іншим шкідливим впливом вод на них, а також збитки, зв'язані з порушенням умов експлуатації споруд, зведених на водних об'єктах, відшкодовуються в порядку і розмірах, встановлених цією постановою, згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 травня 1978 року N 267)

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1974 р. N 636 "Про відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для державних або громадських потреб" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Державний комітет Ради Міністрів УРСР по охороні природи, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми вжити заходів до дальшого поліпшення використання земель і охорони сільськогосподарських угідь, виділяти для державних або громадських потреб землі несільськогосподарського призначення або непридатні для сільського господарства, або сільськогосподарські угіддя гіршої якості, а також посилити контроль за використанням земель колгоспами, радгоспами та іншими землекористувачами.

2. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР і облвиконкоми забезпечити відшкодування підвідомчими підприємствами, організаціями і установами землекористувачам збитків, заподіяних вилученням або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, а також відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, зв'язаних з вилученням сільськогосподарських угідь для будівництва та інших несільськогосподарських потреб.

3. Довести до відома облвиконкомів, міністерств і відомств УРСР, що Рада Міністрів СРСР постановою від 9 серпня 1974 р. N 636:

1) Встановила, що:

а) у відповідності з статтею 18 Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік збитки, заподіяні землекористувачам вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб чи тимчасовим зайняттям земельних ділянок, підлягають відшкодуванню підприємствами, організаціями і установами, яким відводяться земельні ділянки.

Відшкодуванню підлягають вартість жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення, виробничих та інших будинків і споруд або витрати по їх перенесенню на нове місце; вартість плодово-ягідних, захисних та інших вирощених господарством багаторічних насаджень; вартість незавершеного виробництва /оранки, внесення добрив, посіву та інших робіт/; вартість врожаю сільськогосподарських культур, а також інші збитки землекористувачів, зв'язані з вилученням земельних ділянок або тимчасовим зайняттям їх;

б) збитки колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств, організацій і установ, заподіяні вилученням земельних ділянок або тимчасовим зайняттям їх, визначаються в такому порядку:

- оцінка жилих будинків, об'єктів культурно-побутового призначення, виробничих та інших будинків і споруд, розташованих на земельній ділянці, що відводиться або тимчасово займається, а також будинків і споруд та інших об'єктів, які знаходяться за межами земельної ділянки, що вилучається, якщо дальше їх використання за призначенням виявиться неможливим, провадиться за балансовою вартістю об'єкта з урахуванням зносу.

Підприємства, організації і установи, яким надаються для державних або громадських потреб ділянки із земель колгоспів, радгоспів та інших підприємств, організацій і установ, за погодженням між заінтересованими сторонами в разі доцільності замість відшкодування вартості розташованих на них будинків, споруд та інших об'єктів здійснюють своїми силами і засобами /а також силами організацій, що залучаються/ перенесення їх на нове місце або будівництво відповідних нових будинків, споруд та інших об'єктів.

При цьому різниця між кошторисною вартістю споруджуваних об'єктів і балансовою вартістю /з урахуванням зносу/ об'єктів, що зносяться, оплачується землекористувачем, для якого споруджується об'єкт;

- оцінка плодоносних плодово-ягідних, захисних та інших вирощених господарством багаторічних насаджень провадиться за їх балансовою вартістю, а неплодоносних плодово-ягідних насаджень - по сумі проведених затрат на підготовку грунту, садіння, догляд за насадженнями і на інші роботи;

- вартість незавершеного виробництва /оранка, внесення добрив, посів та інші роботи/ визначається по фактичних затратах на виконані роботи;

- вартість урожаю сільськогосподарських культур /якщо на земельній ділянці проведено основний комплекс агротехнічних заходів по вирощуванню відповідної сільськогосподарської культури/ визначається виходячи з середньої за останні 5 років урожайності цієї культури і закупочних цін, що діють у даній зоні;

- збитки, викликані припиненням користування водними джерелами /колодязями, ставами, водоймами, свердловинами і т. п./, визначаються виходячи з фактично проведених затрат на їх спорудження або по вартості робіт на будівництво нових вододжерел рівного дебіту.

При вилучанні або тимчасовому зайнятті земельних ділянок, внаслідок чого частково або повністю порушується робота зрошувальних, осушувальних, протиерозійних і протиселевих споруд /систем/ збитки визначаються виходячи з кошторисної вартості робіт по будівництву нових або реконструкції існуючих споруд /систем/, включаючи вартість проектно-розвідувальних робіт за діючими нормами і розцінками.

Інші збитки землекористувачів, зв'язані з вилученням або тимчасовим зайняттям земельної ділянки, визначаються виходячи з фактично проведених затрат;

в) підпункт "в" підпункту 1 пункту 3 втратив чинність

(підпункт "в" підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 22.12.83 р. N 523
,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 163)

2) З метою збереження сільськогосподарських угідь, а також забезпечення необхідного рівня сільськогосподарського виробництва і у відповідності з статтею 19 Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік встановила, що підприємства, організації і установи, яким відводяться для будівництва та інших несільськогосподарських потреб земельні ділянки, зайняті сільськогосподарськими угіддями, відшкодовують /крім відшкодування збитків землекористувачам/ втрати сільськогосподарського виробництва, зв'язані з вилученням цих ділянок, у розмірі вартості освоєння рівновеликої площі нових земель з урахуванням проведення на новоосвоюваних землях заходів по їх окультурюванню і підвищенню родючості грунтів.

Підприємства, організації і установи, яким відводяться земельні ділянки для несільськогосподарських потреб, повинні передбачати у відповідних кошторисах кошти /в розмірах сум по відшкодуванню втрат/ на проведення заходів, зв'язаних з освоєнням земель і підвищенням родючості грунтів.

3) Встановила, що для визначення збитків землекористувачів і втрат сільськогосподарського виробництва, зв'язаних з вилученням земельних ділянок або тимчасовим зайняттям їх, виконавчі комітети районних /міських/ Рад депутатів трудящих утворюють оціночні комісії в складі члена районної /міської/ Ради депутатів трудящих - голова, державного районного інспектора по використанню і охороні земель, представників фінансового і комунального відділів райвиконкому /міськвиконкому/, сільської /селищної/ Ради депутатів трудящих, землекористувача, із земель якого провадиться вилучення або тимчасове зайняття ділянки, представника підприємства, організації, установи, заінтересованої у відведенні земельної ділянки, а також представників інших органів за розсудом виконкому районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

По результатах роботи комісії складається акт з зазначенням розміру збитків землекористувачів і втрат сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню, який розглядається і затверджується виконкомом районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

Абзац третій підпункту 3 пункту 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 Української РСР від 22.08.91 р. N 163)

4) Встановила, що суми коштів, які виплачуються підприємствами, організаціями і установами у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1974 р. N 636 на відшкодування збитків землекористувачів і втрат сільськогосподарського виробництва, включаються в кошторисну вартість будівництва об'єктів або відносяться за рахунок виробничої діяльності підприємств, організацій і установ, яким надаються земельні ділянки.

5) Встановила, що втрати сільськогосподарського виробництва не відшкодовуються:

при відведенні земельних ділянок для будівництва меліоративних систем, призначених для зрошення і осушення земель сільськогосподарського призначення;

при відведенні земельних ділянок /за винятком ріллі і ділянок, зайнятих багаторічними насадженнями, культурними сіножатями і пасовищами/ під будівництво ставкових і озерних рибних господарств, риборозплідників, нерестово-виросних господарств і рибоводних заводів системи Міністерства рибного господарства СРСР;

при вилученні земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, під будівництво шкіл і дитячих дошкільних закладів, торгових об'єктів, лікувальних закладів і об'єктів культурно-побутового призначення;

при наданні земельних ділянок у тимчасове користування, якщо за умовами відведення ці ділянки надалі повинні бути приведені у стан, придатний для використання в сільському господарстві.

Порядок визначення втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земельних ділянок, зайнятих сільськогосподарськими угіддями, під будівництво найбільш великих гідроенергетичних об'єктів встановлюється Радою Міністрів СРСР при вирішенні питання про будівництво цих об'єктів.

6) Встановила, що органи, які здійснюють державну експертизу проектів будівництва і розміщення об'єктів, в яких передбачається вилучення земельних ділянок із земель, що знаходяться в користуванні колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, організацій і установ, розглядають ці проекти з участю представників землевпорядної служби системи Міністерства сільського господарства СРСР, які здійснюють державний контроль за використанням земель.

7) Зобов'язала Держбанк СРСР і Будбанк СРСР здійснювати фінансування проектних робіт /за винятком робіт, зв'язаних з складанням техніко-економічного обгрунтування/ лише при наявності відповідних документів про попереднє погодження з землекористувачами і органами, які здійснюють державний контроль за використанням земель /а в передбачених законодавством випадках і з іншими органами, які здійснюють державний контроль за використанням природних ресурсів/, місця розташування об'єкта і примірного розміру земельної ділянки, що намічається до вилучення.

Фінансування будівництва об'єктів здійснювати лише по пред'явленні замовником документа землевпорядного органу про встановлення меж наданої у користування земельної ділянки в натурі /на місцевості/ і документа, що посвідчує право користування землею, виданого відповідним органом.

Використання наданих колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам, організаціям і установам земель для внутрігосподарського будівництва провадиться в установленому порядку.

8) Доручила Міністерству сільського господарства СРСР, Міністерству фінансів СРСР і Міністерству юстиції СРСР розробити і затвердити у тримісячний строк інструкцію про порядок відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва, зв'язаних з відведенням земель для державних або громадських потреб.

4. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР і Міністерству фінансів УРСР у тримісячний строк розробити нормативи визначення вартості освоєння нових земель замість тих, що вилучаються для несільськогосподарських потреб, погодити їх з Держпланом СРСР, Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством фінансів СРСР та подати Раді Міністрів УРСР на затвердження.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству комунального господарства УРСР і Міністерству фінансів УРСР у двомісячний строк розробити і подати Раді Міністрів УРСР на затвердження нормативи для визначення вартості плодово-ягідних насаджень, що підлягає відшкодуванню громадянам у зв'язку з вилученням чи тимчасовим зайняттям земельних ділянок.

5. Встановити, що кошти, призначені для відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, переказуються на спеціальні рахунки обласних управлінь сільського господарства в установах Держбанку СРСР і витрачаються на освоєння нових земель і проведення заходів по підвищенню родючості новоосвоюваних земель або поліпшення сільськогосподарських угідь, наявних у колгоспах, а також радгоспах незалежно від їх підпорядкованості. Невикористані грошові кошти, призначені на відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, в кінці року не вилучаються і спрямовуються в наступному році на фінансування заходів по освоєнню земель і підвищенню родючості грунтів.

Переказ вказаних коштів на спеціальні рахунки обласних управлінь сільського господарства підприємства, установи і організації, яким відводяться сільськогосподарські угіддя, провадять після відкриття фінансування будівництва.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 11.10.83 р. N 429)

Обов'язки замовника робіт по освоєнню нових земель або будівництву зрошувальних /осушувальних/ систем покласти на обласні управління сільського господарства. Фінансування цих робіт провадити в установленому порядку.

Держплану УРСР передбачати в проектах народногосподарських планів за пропозиціями Міністерства сільського господарства УРСР, погодженими з облвиконкомами, обсяги капіталовкладень, проектно-розвідувальних і будівельно-монтажних робіт, зв'язаних з освоєнням нових земель, підвищенням родючості новоосвоюваних земель або поліпшенням наявних сільськогосподарських угідь, за рахунок коштів, призначених на відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, понад встановлювані обсяги капітальних вкладень по галузі "Сільське господарство".

6. Встановити, що колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські підприємства, організації і установи при здійсненні внутрігосподарського будівництва попередньо погоджують місце розташування і розмір земельної ділянки, що намічається для забудови, з головним державним інспектором по використанню і охороні земель області, а при розмірі ділянки понад 25 гектарів сільськогосподарських угідь з головним державним інспектором по використанню і охороні земель республіки.

7. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам вжити необхідних заходів до зміцнення землевпорядної служби в областях і районах, створити належні умови в її роботі.

Ввести з 1 січня 1975 р. в управліннях сільського господарства виконкомів районних Рад депутатів трудящих посаду головного інженера-землевпорядника замість старшого інженера-землевпорядника, що є в управліннях, в межах передбачених по бюджету області граничних сум видатків на утримання органів державного управління.

8. Міністерствам і відомствам УРСР та облвиконкомам здійснити відповідні заходи по посиленню охорони і поліпшенню використання земельних ресурсів, а також по забезпеченню неухильного додержання земельного законодавства.

9. Внести до Положення про порядок порушення клопотань і вирішення питань про відведення земельних ділянок для державних і громадських потреб, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 20 листопада 1970 р. N 591 /ЗП УРСР 1970 р. N 11, ст. 127; 1973 р. N 6, ст. 45/, зміни і доповнення, що додаються.

10. Доручити Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству юстиції УРСР подати Раді Міністрів УРСР перелік рішень Уряду УРСР, що підлягають зміні або визнанню такими, що втратили силу в зв'язку з прийняттям цієї постанови.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок порушення клопотань і вирішення питань про відведення земельних ділянок для державних і громадських потреб

1. Пункт 8 доповнити абзацем другим такого змісту:

"Місце розташування водоймищ і примірні розміри земельних угідь, що намічаються до затоплення, погоджуються на стадії розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва гідротехнічних споруд".

Абзац другий цього пункту вважати абзацем третім.

2. Пункт 9 доповнити абзацем третім такого змісту:

"Попереднє погодження місця розташування об'єкта дійсне протягом трьох років".

3. В абзаці третьому пункту 10 /в редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1973 р. N 267/ після слів: "та висновками" включити слово: "облвиконкомів,".

4. Пункти 12, 18 і 32 викласти в такій редакції:

"12. Місце розташування і розмір земельної ділянки під господарські двори, ферми, підсобні підприємства та інші об'єкти колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, організацій і установ попередньо погоджуються з головним державним інспектором по використанню і охороні земель області, а при розмірі ділянки понад 25 гектарів сільськогосподарських угідь - з головним державним інспектором по використанню і охороні земель республіки".

"18. Для визначення збитків землекористувачів і втрат сільськогосподарського виробництва, зв'язаних з вилученням земельних ділянок або тимчасовим зайняттям їх, виконавчі комітети районних /міських/ Рад депутатів трудящих утворюють оціночні комісії в складі члена виконкому районної /міської/ Ради депутатів трудящих - голова, державного районного інспектора по використанню і охороні земель, представників фінансового і комунального відділів райвиконкому /міськвиконкому/, сільської /селищної/ Ради депутатів трудящих, землекористувача, із земель якого провадиться вилучення або тимчасове зайняття ділянки, представника підприємства, організації, установи, заінтересованої у відведенні земельної ділянки, а також представників інших органів за розсудом виконкому районної /міської/ Ради депутатів трудящих.

По результатах роботи комісії складається акт з зазначенням розміру збитків землекористувачів і втрат сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню, який розглядається і затверджується виконкомом районної /міської/ Ради депутатів трудящих".

"32. На основі матеріалів відведення земельних ділянок філіал /відділення/ Укрземпроекту виготовляє, а виконком районної /міської/ Ради депутатів трудящих видає підприємству, організації, установі, яким відведена земельна ділянка, відповідні документи на право користування землею за встановленими формами".

____________

Опрос