Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем улучшении жилищных условий и культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих, проживающих в общежитиях

Совет Министров УССР, Украинский республиканский совет профессиональных союзов
Постановление от 30.09.1974 № 472
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 1974 р. N 472

Київ

Про дальше поліпшення житлових умов і культурно-побутового обслуговування робітників і службовців, які проживають у гуртожитках

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 1991 року N 280)

Рада Міністрів Української РСР і Українська Республіканська Рада Професійних Спілок відмічають, що, виконуючи постанову Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1966 р. N 849 "Про поліпшення житлово-побутових умов тих, що проживають у гуртожитках", міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми разом з профспілковими органами добилися поліпшення житлових умов і культурно-побутового обслуговування робітників і службовців, які проживають у гуртожитках.

За останні роки значно збільшено будівництво упорядкованих гуртожитків, що відповідають сучасним вимогам, поліпшились побутові умови та санітарний стан приміщень раніше збудованих гуртожитків, більш повно забезпечується потреба у меблях, культурно-побутовому і спортивному інвентарі. Підвищився рівень проведення виховної та культурно-масової роботи.

Проте деякі міністерства і відомства УРСР не приділяють належної уваги питанням дальшого поліпшення житлових умов і культурно-побутового обслуговування робітників і службовців, які проживають у гуртожитках, внаслідок чого в цій справі є істотні недоліки.

Ряд підприємств і організацій недостатньо забезпечують гуртожитки необхідними меблями та інвентарем, при проведенні капітального ремонту не здійснюють роботи по поліпшенню внутрішньої планіровки, обладнанню водопостачанням, центральним опаленням, каналізацією.

Мають місце непоодинокі факти, коли приміщення гуртожитків підприємств і організацій Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР та деяких інших міністерств і відомств УРСР використовуються не за призначенням; ряд гуртожитків перенаселені.

В багатьох гуртожитках не організовано громадське харчування. В окремих гуртожитках буфети та їдальні знаходяться в малопридатних приміщеннях, недостатньо оснащені меблями та необхідним технологічним обладнанням.

Деякі підприємства і організації Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства сільського будівництва УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, ради та комітети профспілок ще недостатньо приділяють уваги виховній та культурно-масовій роботі серед робітників і службовців, які проживають у гуртожитках, питанням зміцнення складу вихователів, підвищення їх кваліфікації, слабо здійснюють керівництво радами гуртожитків.

З метою дальшого поліпшення житлових умов і культурно-побутового обслуговування робітників і службовців, які проживають у гуртожитках, і на виконання постанови Ради Міністрів СРСР і Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 6 вересня 1974 р. N 706 "Про заходи по дальшому поліпшенню житлових умов і культурно-побутового обслуговування робітників і службовців, які проживають у гуртожитках" Рада Міністрів Української РСР і Українська Республіканська Рада Професійних Спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, радам і комітетам профспілок, підприємствам і організаціям розробити та здійснити в 1974 - 1975 роках заходи по забезпеченню значного поліпшення житлових умов і культурно-побутового обслуговування робітників і службовців, які проживають у гуртожитках, маючи на увазі:

забезпечити утримання гуртожитків у належному стані, не допускати їх перенаселеності, укомплектувати їх меблями та інвентарем у відповідності з встановленими нормами, вжити заходів до звільнення червоних кутків, кімнат для відпочинку і учбових занять та інших приміщень культурно-освітнього, побутового та комунального призначення, що використовуються не за призначенням, а також виділення для вказаної мети, де це потрібно, відповідних приміщень, створення спортивних майданчиків;

забезпечити в необхідних випадках виділення приміщень для організації у гуртожитках в установленому порядку їдалень і буфетів, оснащення їх за діючими нормами торговельно-технологічним обладнанням, меблями, посудом.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, які мають управління /відділи/ робітничого постачання, значно поліпшити організацію громадського харчування та культуру обслуговування в їдальнях і буфетах, що розміщені в гуртожитках;

підвищити якість культурно-масових заходів, які проводяться для тих, що проживають у гуртожитках, звернути увагу на поліпшення добору і підвищення кваліфікації вихователів.

2. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при складанні річних і п'ятирічних планів передбачати завдання по введенню в експлуатацію загальної площі гуртожитків для робітників і службовців. Ширше залучати кошти підприємств і організацій на будівництво гуртожитків у порядку дольової участі.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснювати будівництво гуртожитків за проектами, що відповідають сучасним вимогам.

Держбуду УРСР затвердити перелік таких проектів для застосування в республіці і здійснювати контроль за їх впровадженням у будівництво.

4. Держплану УРСР передбачати в річних планах, починаючи з 1977 року, виготовлення типових меблів для жилих кімнат і підсобних приміщень гуртожитків робітників і службовців за проектами, затвердженими Міністерством лісової і деревообробної промисловості СРСР, у рахунок загального плану виробництва меблів і в межах фондів, що виділяються на цю мету.

5. Зобов'язати виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих, ради і комітети профспілок забезпечити систематичний контроль за здійсненням заходів по дальшому поліпшенню житлово-побутових умов робітників і службовців, які проживають у гуртожитках, посиленню серед них виховної роботи, розвивати змагання між гуртожитками за зразковий порядок і високу культуру побуту, поліпшити обслуговування тих, що проживають у гуртожитках, підприємствами громадського харчування, торгівлі, служби побуту, заслуховувати звіти керівників підприємств і організацій про виконання цих заходів.

6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР і Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок постановою від 6 вересня 1974 р. N 706:

а) визнали за необхідне припинити з 1975 року повсюдно будівництво гуртожитків по застарілих типових проектах.

Доручили Держбуду СРСР затвердити до 1 січня 1975 р. перелік таких типових проектів, а також на основі узагальнення досвіду проектування, будівництва і експлуатації гуртожитків забезпечити в 1975 році уточнення діючих і розробку нових типових проектів гуртожитків, які передбачають створення найбільших зручностей для тих, що проживають, маючи на увазі скорочення числа жилих кімнат у блоках, можливість їх переобладнання в квартири для посімейного заселення, а також виділення достатніх за розмірами приміщень для організації громадського харчування і культурно-побутового обслуговування;

б) доручили Держплану СРСР, Держбуду СРСР і Міністерству фінансів СРСР за погодженням з ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ внести в 1975 році зміни в діючі типові норми обладнання гуртожитків меблями, постільними речами та іншим інвентарем, норми зносу меблів і інвентаря, норми витрати коштів на їх придбання, а також на ремонт гуртожитків, маючи на увазі уточнити номенклатуру меблів та інвентаря з урахуванням застосування нових типових проектів гуртожитків і діючих цін на меблі та інвентар;

в) Міністерству лісової і деревообробної промисловості СРСР доручили за завданням Державного комітету по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР розробити з урахуванням використання наявних зразків меблів і в 1976 році затвердити проекти типових меблів для жилих кімнат і підсобних приміщень гуртожитків робітників і службовців у відповідності з номенклатурою і вартістю виробів, передбачених типовими нормами обладнання гуртожитків, і з 1977 року організувати виробництво цих меблів.

Міністерству лісової і деревообробної промисловості СРСР доручено передбачати у річних планах виготовлення меблів для гуртожитків у рахунок загального плану виробництва їх, в межах фондів, що виділяються на цю мету;

г) встановили, що підприємства і організації, у віданні яких знаходяться гуртожитки, надають підприємствам громадського харчування III категорії, розташованим у цих гуртожитках, майно і послуги на умовах і в порядку, встановлених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1967 р. N 198 /постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1967 р. N 223/ і постановою Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1969 р. N 660 /постанова Ради Міністрів УРСР від 30 вересня 1969 р. N 552/;

д) доручили Міністерству фінансів СРСР за погодженням з ВЦРПС і з участю ЦК ВЛКСМ, міністерств і відомств розробити та затвердити в 1975 році примірні штатні нормативи персоналу гуртожитків.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
Республіканської Ради
Професійних Спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 26

Опрос