Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по улучшению родильной помощи в Украинской ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 30.09.1974 № 469

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 1974 р. N 469

Київ

Про заходи по поліпшенню родильної допомоги в Українській РСР

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що, в результаті постійного піклування Партії і Уряду про підвищення матеріального і культурного рівня життя народу, поліпшення умов праці і побуту жінок, про розвиток охорони здоров'я трудящих, в республіці досягнуто зміцнення здоров'я, зниження захворюваності і смертності вагітних жінок, породіль і новонароджених.

Поряд з тим в справі охорони здоров'я вагітних жінок і новонароджених є ще ряд істотних недоліків.

У ряді областей виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих та органи охорони здоров'я недостатньо здійснюють заходи по розширенню мережі і зміцненню матеріально-технічної бази родильних стаціонарів. За останні десять років в мм. Донецьку, Житомирі, Києві, Хмельницькому, Чернівцях та деяких інших не збудовано жодного родильного стаціонару. Переважна більшість існуючих родопомічних закладів значно перевантажені, розміщені в пристосованих приміщеннях, внаслідок чого в окремих родильних стаціонарах допускаються порушення санітарно-гігієнічного режиму, що є однією з основних причин виникнення захворювань серед породіль і новонароджених.

В мм. Києві, Ворошиловграді, Донецьку, Вінниці, Кіровограді, Харкові та інших містах ще незадовільно проводиться робота по розширенню мережі жіночих консультацій, мало виділяється приміщень для їх організації, особливо в районах нових житлових масивів.

Міністерство охорони здоров'я УРСР та його органи на місцях не приділяють належної уваги питанням організації спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам і новонародженим, слабо проводять санітарно-освітню роботу серед населення про шкідливий вплив абортів на здоров'я жінок, недостатньо залучають до активної участі в цій роботі кваліфікованих спеціалістів.

Виконкоми обласних Рад депутатів трудящих, міністерства і відомства УРСР, керівники ряду промислових і транспортних підприємств, будівельних організацій не забезпечили безумовного додержання трудового законодавства про заборону застосування праці жінок на важких роботах і на роботах з шкідливими умовами праці.

Внаслідок грубих порушень правил по охороні праці і техніки безпеки на окремих промислових підприємствах жінки працюють в умовах впливу токсичних речовин та інтенсивного теплового випромінювання, в сільському господарстві - в зонах впливу пестицидів, що значно перевищують санітарно-гігієнічні норми, виконують важкі роботи на будівництві автомобільних шляхів. Мають місце випадки залучення до надурочних робіт, робіт у нічний час та у вихідні дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до одного року.

Міністерство охорони здоров'я УРСР недостатньо здійснює заходи по організації наукових досліджень з питань впливу шкідливих факторів на жіночий організм і плід, профілактики спадкових захворювань, запобігання родовим травмам і аномаліям розвитку новонароджених.

З метою поліпшення охорони та зміцнення здоров'я матері і дитини Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я УРСР і виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих:

а) в 3-місячний строк розробити заходи, спрямовані на поліпшення медичної допомоги вагітним жінкам і новонародженим, передбачивши в них:

дальше розширення і зміцнення матеріально-технічної бази родопомічних закладів шляхом нового будівництва, добудови, реконструкції та капітального ремонту приміщень, а також виділення приміщень у перших поверхах жилих будинків для розміщення жіночих консультацій;

розвиток та удосконалення діяльності жіночих консультацій, поліпшення профілактичної і оздоровчої роботи, спрямованої на запобігання ускладненням вагітності і родів;

укрупнення міських родильних стаціонарів з доведенням їх в середньому до 60 ліжок;

б) передбачити проектування і будівництво в 1975 - 1980 роках окремих корпусів для акушерсько-гінекологічних відділень та родильних будинків з жіночими консультаціями, згідно з додатком, і використання їх як центрів спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам, консультативної та організаційно-методичної допомоги;

в) забезпечити протягом 1975 - 1976 років у всіх обласних центрах організацію відділень для хворих новонароджених;

г) оснастити протягом 1974 - 1975 років родильні стаціонари і жіночі консультації необхідною медичною апаратурою та інструментарієм;

д) укомплектувати в 1975 - 1976 роках всі райони лікарями акушерами-гінекологами згідно з встановленими штатними нормативами.

2. Держплану УРСР передбачати з урахуванням коштів, виділених постановою Ради Міністрів СРСР від 16 вересня 1974 р. N 732 "Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 20 квітня 1974 р.", в проектах планів розвитку народного господарства УРСР на 1975 - 1980 роки відповідні капіталовкладення на проектування і будівництво об'єктів, зазначених у додатку.

3. Рекомендувати виконкомам місцевих Рад депутатів трудящих для будівництва великих родильних стаціонарів при міських і центральних районних лікарнях, а також медично-санітарних частинах об'єднувати, за згодою промислових підприємств, колгоспів і радгоспів, кошти, що виділяються на цю мету.

4. Міністерствам і відомствам, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам підвищити вимогливість до керівників промислових підприємств, установ і організацій, колгоспів і радгоспів:

за неухильне додержання трудового законодавства про заборону застосування праці жінок у важких і шкідливих для їх здоров'я виробництвах, здійснення заходів по поліпшенню умов праці та побуту жінок, своєчасне переведення вагітних жінок на легшу роботу;

за організацію та оснащення кімнат особистої гігієни жінки на промислових підприємствах, молочно-товарних фермах колгоспів і радгоспів згідно з існуючими нормативами.

5. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я УРСР:

а) забезпечити дальший розвиток та удосконалення медичної допомоги вагітним жінкам і новонародженим, організувати в складі родильних стаціонарів спеціалізовані відділення /палати/ для лікування хворих вагітних жінок і породіль, недоношених та хворих новонароджених;

б) розширити наукові дослідження з питань організації медичної допомоги вагітним жінкам і новонародженим, впливу на жіночий організм і плід шкідливих факторів, особливо промислових, отрутохімікатів, профілактики спадкових захворювань, ускладнень вагітності і родів, запобігання родовим травмам і захворюванням новонароджених, зниження захворюваності і смертності новонароджених;

в) посилити державний санітарний нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями гігієнічних норм, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил;

г) забезпечити своєчасне та якісне проведення періодичних медичних оглядів жінок-робітниць і поліпшити якість обстеження вагітних жінок.

6. Міністерству охорони здоров'я УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам доповісти Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови до 1 квітня 1976 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву родильних будинків і корпусів для акушерсько-гінекологічних відділень та жіночих консультацій на 1975 - 1980 роки

Найменування областей

Корпуси акушерсько-гінекологічних відділень /ліжок/

Родильні будинки /ліжок/

Жіночі консультації /відвідувань/

Вінницька

120

 

 

Волинська

120

 

 

Ворошиловградська

120

150

 

Дніпропетровська

100

250

300

Донецька

220

250

300

Житомирська

120

 

 

Закарпатська

120

 

 

Запорізька

120

 

 

Івано-Франківська

120

 

 

Київська

120

 

 

Кіровоградська

120 

 

 

Кримська

120

 

 

Львівська

120

 

 

Миколаївська

120

 

 

Одеська

120

159

 

Полтавська

120

 

 

Ровенська

120

 

 

Сумська

120

 

 

Тернопільська

 

100

200

Харківська

120

250

300

Херсонська

120

 

 

Хмельницька

 

200

400

Черкаська

120

 

 

Чернівецька

120

 

 

Чернігівська

120

 

 

м. Київ

240

250

300

м. Севастополь

120

 

 

Всього

3200

1609

1800

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос