Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов в народном хозяйстве УССР Главнефтеснабсбыта УССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 03.09.1974 № 447
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 1974 р. N 447

Київ

Про затвердження Положення про Інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві УРСР Головнафтопостачзбуту УРСР

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 11 травня 1981 року N 263)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві УРСР Головнафтопостачзбуту УРСР /додається/.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Г. ВАЩЕНКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Інспекцію по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві УРСР Головнафтопостачзбуту УРСР

1. Інспекція по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві УРСР /Нафтоінспекція/ є структурним підрозділом Головнафтопостачзбуту УРСР.

2. Основним завданням Нафтоінспекції є контроль за раціональним і економним використанням нафтопродуктів всіма підприємствами, установами, організаціями, а також колгоспами та іншими кооперативними і громадськими організаціями.

3. Нафтоінспекція має інспекторські групи в товарно-транспортних та міжобласних управліннях Головнафтопостачзбуту УРСР, які підпорядковуються як Нафтоінспекції, так і відповідним управлінням.

4. Нафтоінспекція у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також наказами та інструкціями Головнафтопостачзбуту УРСР.

5. У відповідності з основним завданням Нафтоінспекція здійснює контроль за:

а) використанням виділених споживачам фондів на нафтопродукти та виконанням планів здачі відпрацьованих нафтопродуктів;

б) правильним прийманням, зберіганням, відпуском і транспортуванням нафтопродуктів;

в) нормуванням та обліком нафтопродуктів і єдиних талонів на одержання палива і мастил через автозаправні станції;

г) виконанням організаційно-технічних заходів по економії, поліпшенню порядку приймання, зберігання, відпуску, транспортування та витрачання нафтопродуктів;

д) своєчасним і повним зливом нафтопродуктів з залізничних та автомобільних цистерн, танкерів і нафтоналивних суден;

е) технічним станом нафтоскладського господарства і заправних пунктів /станцій/.

6. Нафтоінспекція інструктує працівників підприємств, установ і організацій з питань правильного приймання, зберігання, відпуску, транспортування, витрачання, обліку та економії нафтопродуктів.

7. Нафтоінспекція має право:

а) одержувати від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій необхідні планові та звітні документи в питаннях використання нафтопродуктів, дані про агрегати, якими споживаються нафтопродукти, норми витрати нафтопродуктів, плани заходів по їх економії, зокрема по застосуванню в агрегатах менш дефіцитних нафтопродуктів;

б) відвідувати та оглядати об'єкти, де зберігаються, відпускаються і витрачаються нафтопродукти, давати обов'язкові для всіх підприємств, установ та організацій вказівки про усунення виявлених порушень діючих правил приймання, зберігання і відпуску нафтопродуктів та раціональне їх використання;

в) залучати до перевірок використання нафтопродуктів у народному господарстві УРСР спеціалістів підприємств, установ, організацій, а також колгоспів та інших кооперативних і громадських організацій;

г) одержувати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення про виявлені факти перевитрачання, неправильного застосування і використання нафтопродуктів та з інших питань, які відносяться до компетенції Нафтоінспекції.

8. Нафтоінспекцію очолює начальник, який призначається начальником Головнафтопостачзбуту УРСР.

9. Начальник Нафтоінспекції:

а) керує діяльністю Нафтоінспекції, здійснює права і обов'язки, що випливають з покладених на Нафтоінспекцію завдань, та несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання цих завдань;

б) координує роботу Нафтоінспекції з відділами центрального апарату Головнафтопостачзбуту УРСР;

в) забезпечує правильну організацію праці у Нафтоінспекції, додержання її працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та розподіл обов'язків між ними.

10. Працівники інспекторських груп у товарно-транспортних та міжобласних управліннях Головнафтопостачзбуту УРСР призначаються і звільняються начальником відповідного управління за погодженням з начальником Нафтоінспекції.

11. Структура і штатний розпис Нафтоінспекції затверджується начальником Головнафтопостачзбуту УРСР.

____________

Опрос