Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О повышении технического уровня строительства и эксплуатации систем водоснабжения республики из подземных источников

Совет Министров УССР
Постановление от 23.08.1974 № 431
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 1974 р. N 431

Київ

Про підвищення технічного рівня будівництва і експлуатації систем водопостачання республіки з підземних джерел

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 січня 1996 року N 56)

За роки поточної п'ятирічки значно підвищився технічний рівень будівництва і експлуатації систем водопостачання з підземних джерел, які забезпечують господарсько-питною водою переважну більшість великих міст, промислових і сільськогосподарських об'єктів республіки.

Впроваджено прогресивні методи буріння свердловин, що дало можливість скоротити в 1,5 раза строки їх будівництва. Розширюються дослідження і геологорозвідувальні роботи по збільшенню експлуатаційних запасів підземних вод. Здійснюються роботи по механізації і автоматизації трудомістких процесів, автоматизовано 50 процентів свердловин.

Проте технічний рівень будівництва і експлуатації систем водопостачання з підземних джерел, а також якість води, що надходить до споживачів, не відповідають зрослим вимогам народного господарства. Пояснюється це в першу чергу тим, що міністерства і відомства УРСР не приділяють належної уваги цим питанням.

Бурінням свердловин та їх частковим ремонтом займається понад 600 бригад, підпорядкованих більш як 20 організаціям республіканських, союзно-республіканських і союзних міністерств. Значна кількість цих організацій не має достатньої матеріальної бази, необхідного технологічного устаткування, кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників.

Свердловини на воду споруджуються з порушенням технології буріння і встановлених правил експлуатації підземних вод. Геолого-технічна документація ведеться незадовільно, а в ряді випадків її немає. Незадовільно ведеться також розробка і впровадження у виробництво раціональних режимів водозаборів.

Будівництво більшості свердловин закінчується без монтажу насосного устаткування і засобів автоматизації. З п'яти тисяч свердловин, пробурених на території республіки в 1973 році, більше половини було передано в експлуатацію без насосного обладнання.

Відбір води з експлуатаційних свердловин і колодязів провадиться без налагодженого обліку, з порушенням встановлених правил охорони підземних вод від виснаження та забруднення. Строки служби майже трьох чвертей всієї кількості свердловин не відповідають встановленим нормативам експлуатації.

В результаті неякісного буріння свердловин і несвоєчасного обладнання їх устаткуванням, відсутності чіткої системи ремонтів щороку виходить з ладу значна кількість свердловин.

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та Міністерство сільського будівництва УРСР не вживають дійових заходів до підвищення технічного рівня будівництва систем водопостачання з підземних джерел, а Міністерство геології УРСР не забезпечило належного контролю за станом експлуатації цих систем та охороною підземних вод від забруднення і виснаження.

Проектні інститути міністерств і відомств при складанні документації на будівництво промислових і сільськогосподарських об'єктів не завжди враховують особливості родовищ підземних вод, не додержуються встановлених строків видачі проектно-технічної документації, у багатьох випадках допускають серйозні помилки і недоробки, що призводить до затримки введення в дію та освоєння проектних потужностей об'єктів водопостачання з підземних джерел.

Обсяги та рівень науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт по створенню нових зразків устаткування, приладів, нових технологічних процесів не забезпечують необхідних темпів науково-технічного прогресу в будівництві та експлуатації об'єктів водопостачання з підземних джерел. Якість наукових досліджень, особливо в питаннях демінералізації та використання слабомінералізованих підземних вод, залишається низькою, виконуються вони дуже повільно. Недостатніми темпами впроваджуються у виробництво результати наукових досліджень.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР:

- забезпечити проведення в республіці єдиної технічної політики при спорудженні і експлуатації систем водопостачання з підземних джерел та раціональне використання підземних вод;

- разом з Міністерством геології УРСР вжити заходів до посилення державного контролю за охороною підземних вод від виснаження і забруднення;

- узагальнити передовий досвід роботи по бурінню і раціональному використанню свердловин на воду та разом з Держбудом УРСР затвердити технічні умови на проектування, спорудження, експлуатацію і ремонт систем водопостачання з підземних джерел. Встановити систематичний контроль за додержанням міністерствами і відомствами вказаних технічних умов;

- разом з Міністерством сільського господарства УРСР та облвиконкомами забезпечити технічний нагляд за спорудженням і експлуатацією шахтних колодязів;

- протягом 1975 - 1977 років провести інвентаризацію і технічну паспортизацію всіх об'єктів водопостачання з підземних джерел. Заборонити починаючи з 1978 року користування вказаними об'єктами без наявності технічного паспорту єдиного зразка, затвердженого Міністерством меліорації і водного господарства УРСР. Витрати на проведення вказаних робіт провести за рахунок асигнувань, які виділяються Міністерству меліорації і водного господарства УРСР на операційні видатки, за кошторисом, погодженим з Міністерством фінансів УРСР;

- за погодженням з Міністерством фінансів УРСР подати Раді Міністрів УРСР до 1 листопада 1974 р. пропозиції про створення в системі органів Державної інспекції по нагляду за водними джерелами на місцях спеціальних служб по контролю за використанням підземних вод і проведенням робіт по проектуванню, спорудженню та експлуатації систем водопостачання з підземних джерел у містах і сільській місцевості.

2. Встановити, що проектування, будівництво, передача в експлуатацію і капітальний ремонт систем водопостачання з підземних джерел на території республіки провадяться підприємствами і організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, за погодженням з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР та Міністерством геології УРСР.

3. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Держбуду УРСР та Міністерству геології УРСР посилити контроль за суворим додержанням затверджених будівельних нормативів проектування і спорудження систем водопостачання з підземних джерел з урахуванням конкретних геологічних умов.

4. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Академії наук УРСР та Міністерству геології УРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР до 1 січня 1975 р. розробити і затвердити координаційний план комплексних науково-дослідних робіт з проблем використання існуючих та створення штучних запасів підземних вод в Українській РСР до 1980 року.

5. Міністерству геології УРСР посилити пошукові геологорозвідувальні роботи на підземні води та починаючи з 1977 року забезпечити випереджаючий приріст експлуатаційних запасів підземних вод проти щорічного збільшення потреб міст і населених пунктів республіки в цьому важливому виді природних ресурсів.

6. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР та Міністерству геології УРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР визначити великі родовища підземних вод, що є на території республіки, які потребують спеціальних умов і засобів експлуатації та охорони від забруднення і виснаження, і в січні 1975 року затвердити перелік і положення про ці родовища.

7. Дозволити Міністерству геології УРСР, як виняток, виконувати в окремих випадках при вивченні родовищ підземних вод, що мають складні гідрогеологічні умови, буріння експлуатаційних свердловин за договорами.

8. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті розпочати в 1975 році підготовку кваліфікованих робітників для будівництва і експлуатації систем водопостачання з підземних джерел за заявками Міністерства меліорації і водного господарства УРСР.

9. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР до 1 жовтня 1974 р. подати Держплану УРСР пропозиції про розширення випуску спеціалістів з вищою і середньою освітою по будівництву і експлуатації систем водопостачання з підземних джерел.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Г. ВАЩЕНКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

Опрос