Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по исполнению постановления ЦК КПСС "О работе партийных, советских и хозяйственных органов Украинской ССР по исполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР об ускорении развития производства товаров народного потребления"

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 16.07.1974 № 374

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 липня 1974 р. N 374

Київ

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС "Про роботу партійних, радянських і господарських органів Української РСР по виконанню постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про прискорення розвитку виробництва товарів народного споживання"

Центральний Комітет КПРС постановою від 28 червня 1974 року "Про роботу партійних, радянських і господарських органів Української РСР по виконанню постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про прискорення розвитку виробництва товарів народного споживання" відмітив, що в республіці в цьому напрямку проводиться значна організаторська робота. Повніше використовуються можливості по збільшенню випуску промислових і продовольчих товарів, поліпшується торговельне і побутове обслуговування населення. За останні роки достроково введено в дію ряд крупних підприємств по виготовленню взуття, бавовняних тканин, фарфоро-фаянсового посуду та інших виробів. Зросло виробництво товарів на підприємствах важкої індустрії і місцевої промисловості. Широко розгорнуто соціалістичне змагання за перевиконання планових завдань 1974 року по випуску товарів народного споживання.

Поряд з цим ЦК КПРС вказав на ряд серйозних недоліків в роботі партійних, радянських і господарських органів республіки по використанню наявних резервів для дальшого збільшення виробництва, поліпшення якості і асортименту товарів широкого вжитку. За три роки обсяг випуску предметів споживання зріс на 18,5 процента проти 21,8 процента по контрольних цифрах. Не виконуються завдання п'ятирічки по випуску вовняних тканин, швейних і трикотажних виробів, холодильників та деяких інших товарів. Не введено ряд виробничих об'єктів, низькими темпами освоюються нові потужності. На багатьох підприємствах допускаються значні втрати робочого часу, велика плинність кадрів, не приділяється належної уваги підготовці кваліфікованих робітників масових професій, створенню необхідних виробничих і побутових умов.

ЦК КПРС в своїй постанові особливо відзначив істотні недоліки в роботі по підвищенню якості товарів. Деякі господарські керівники і партійні організації миряться з фактами випуску низькоякісних виробів застарілих конструкцій і моделей, які не користуються попитом населення. Мало виготовляється товарів з державним Знаком якості. Нерідко підприємства важкої індустрії виробляють найпростіші товари і в незначних обсягах.

Повільно усуваються недоліки в організації роздрібної торгівлі, особливо швейними і трикотажними виробами, товарами культурно-побутового призначення, у вивченні та прогнозуванні попиту населення. Не приділяється достатньої уваги поліпшенню оптової торгівлі, зміцненню і розвитку її матеріально-технічної бази. Протягом останніх трьох з половиною років не виконуються плани роздрібного товарообороту.

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Прийняти постанову ЦК КПРС від 28 червня 1974 року "Про роботу партійних, радянських і господарських органів Української РСР по виконанню постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про прискорення розвитку виробництва товарів народного споживання" до керівництва і неухильного виконання.

2. Схвалити додаткові заходи на 1974 - 1975 роки по збільшенню виробництва, підвищенню якості і розширенню асортименту товарів народного споживання та поліпшенню організації торгівлі в республіці /додаються*/.

____________
* Не наводяться.

Міністерствам і відомствам УРСР, обкомам партії і облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, партійним, профспілковим і комсомольським організаціям підприємств обговорити постанови ЦК КПРС, ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, розробити заходи по їх виконанню та забезпечити широку організаторську і масово-політичну роботу по розгортанню соціалістичного змагання за надпланове виробництво в 1974 - 1975 роках товарів народного споживання з тим, щоб в цілому по республіці досягти рівня, передбаченого на ці роки контрольними цифрами п'ятирічки.

3. Прийняти до відома, що постановою Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1974 року N 364 міністерства і відомства республіки, а також ряд підприємств союзного підпорядкування зобов'язані виготовити в другому півріччі 1974 року додатково до раніше встановлених завдань товарів народного споживання на 194,9 млн. карбованців.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам продовжити роботу по вишукуванню можливостей додаткового виробництва товарів народного споживання в IV кварталі поточного року і в наступному році. Пропозиції по додатковому випуску товарів подати Держплану УРСР до 1 вересня 1974 року і 1 лютого 1975 року. Держплану УРСР разом з Головпостачем УРСР узагальнити внесені пропозиції і подати їх Раді Міністрів УРСР відповідно до 15 вересня 1974 року і до 15 лютого 1975 року.

4. Міністерствам і відомствам республіки, обкомам партії, облвиконкомам, міськкомам і райкомам партії, партійним, профспілковим організаціям і господарським керівникам підприємств спрямувати зусилля колективів на поліпшення організації виробництва, прискорення освоєння нових і більш повне використання діючих виробничих потужностей, скорочення простоїв устаткування, ліквідацію втрат робочого часу, раціональне використання сировини і матеріалів.

Держплану УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, облвиконкомам вжити заходів по дальшому розвитку художніх промислів та виробництва сувенірів, залучаючи до цього народних умільців.

5. Вважати найважливішим завданням партійних, радянських, профспілкових, комсомольських організацій, керівників міністерств, відомств і промислових підприємств республіки докорінне поліпшення якості і асортименту товарів народного споживання, значне збільшення виготовлення виробів з державним Знаком якості. Не допускати випуску продукції, що не користується попитом населення. Значно поліпшити роботу по моделюванню і конструюванню виробів масового попиту. Наполегливо поширювати досвід виробничих колективів, що випускають продукцію відмінної якості, активніше залучати трудящих до боротьби за честь фабричної марки.

6. Міністерствам і відомствам, обкомам партії і облвиконкомам вжити заходів по підготовці кадрів, особливо робітників масових професій і керівників середньої ланки для повного забезпечення потреб промисловості, створенню необхідних виробничих і побутових умов для високопродуктивної праці. Забезпечити безумовне виконання планів по введенню в дію виробничих потужностей для випуску товарів, а також профтехучилищ, житла і дитячих дошкільних закладів та інших об'єктів соціального призначення.

7. Зобов'язати Держплан УРСР, міністерства і відомства республіки, облвиконкоми, господарських керівників підприємств союзного підпорядкування забезпечити в 1974 - 1975 роках створення спеціалізованих цехів і дільниць та необхідних технічних служб по виготовленню предметів для населення. Всебічно розширяти випуск товарів культурно-побутового призначення складного асортименту, забезпечувати підвищення технічного рівня і зниження собівартості виробів.

8. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам, які мають торговельну мережу, облвиконкомам посилити роботу по виконанню планів роздрібного товарообороту, значно поліпшити торгівлю одягом, взуттям та іншими товарами складного асортименту, сконцентрувати продаж цих товарів лише в спеціалізованих магазинах та універмагах. Підвищити відповідальність оптових організацій за якість товарів, що надходять в торгівлю, забезпечити безперебійне постачання їх в роздрібну мережу, правильне розміщення товарних ресурсів по областях і районах з урахуванням попиту населення.

9. Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по контролю за виробництвом і поставкою ринку товарів народного споживання посилити контроль за роботою міністерств і відомств республіки, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по збільшенню випуску товарів для населення за рахунок максимального завантаження виробничих потужностей, кращого використання промислових відходів і місцевих сировинних ресурсів.

10. Редакціям республіканських і місцевих газет та журналів, телебачення і радіо систематично висвітлювати хід виконання завдань п'ятирічки по виробництву товарів народного споживання, поліпшенню їх якості і асортименту, оперативно реагувати на недоліки і упущення в цій справі.

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тт. Погребняка Я. П., Степаненка І. Д., Шевчука Г. І., Махиню М. М.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 23

Опрос