Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Украинского республиканского добровольного общества автомотолюбителей

Совет Министров УССР
Постановление, Устав от 16.04.1974 № 193
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 квітня 1974 р. N 193

Київ

Питання Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 27 серпня 1976 року N 420
,
 від 15 січня 1980 року N 35
,
 від 20 травня 1987 року N 195

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 26 вересня 1990 року N 290)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Статут Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів, що додається.

2. Затвердити структуру апарату Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів згідно з додатком N 1.

3. Встановити чисельність працівників апарату Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів - 32 одиниці та платних працівників обласних рад Товариства - 95 одиниць, міських і районних рад при кількості членів Товариства понад 1000 чоловік - в межах 1 - 2 одиниць.

4. Посадові оклади працівникам апарату Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів, обласних, міських і районних рад Товариства встановити в розмірах згідно з додатком N 2.

5. Встановити Республіканській раді Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів ліміт витрат на утримання службових легкових автомобілів у сумі 5 тис. карбованців з розрахунку на рік.

6. Доручити Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР визначити розмір граничних асигнувань на утримання апарату управління Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів та підвідомчих йому організацій і установ.

7. Зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Міністерство автомобільного транспорту УРСР і Міністерство внутрішніх справ УРСР подавати радам Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів допомогу в роботі і зміцненні матеріально-технічної бази Товариства.

8. Зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми в двомісячний строк виділити відповідні приміщення для апаратів Республіканської, обласних, міських і районних рад добровільного товариства автомотолюбителів.

9. Держплану УРСР передбачити на II і III квартали 1974 р. виділення Українському республіканському добровільному товариству автомотолюбителів фондів на меблі позаринкового призначення для обладнання службових приміщень та на папір за заявками Президії Республіканської ради Товариства.

10. Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити виготовлення до 1 грудня 1974 р. членських квитків, журналів обліку, розрахункових книжок та ін. за заявками Президії Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 34

 

СТАТУТ
Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українське республіканське добровільне товариство автомотолюбителів - "Автомотолюбитель УРСР" є масовою громадською організацією і має на меті об'єднання громадян-автомотолюбителів, виховання їх високої дисциплінованості і відповідальності при управлінні транспортними засобами, забезпечення активної участі у масовій роз'яснювальній роботі по запобіганню порушенням правил шляхового руху, вдосконалення їх навиків водіїв і знань з автомототехніки.

Товариство будує свого роботу на основі Конституції СРСР і Конституції УРСР, цього Статуту, при широкій ініціативі членів Товариства і в тісній взаємодії з Міністерством автомобільного транспорту УРСР, Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерством внутрішніх справ УРСР, ДТСААФ УРСР, з їх місцевими органами, а також з іншими державними і громадськими організаціями.

(абзаци другий, четвертий пункту 1 замінено абзацом другим
 згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

Добровільне товариство "Автомотолюбитель УРСР" діє на основі повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування.

(абзац третій пункту 1 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

2. Основними завданнями добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" є:

об'єднання громадян - власників автомобілів, мотоциклів і моторолерів, а також любителів автомототуризму і автомотоспорту;

виховання членів Товариства в дусі комуністичної моралі, радянського патріотизму, соціалістичного ставлення до праці, товариськості і дружби, бережливого ставлення до навколишнього середовища і природи;

проведення силами і засобами Товариства профілактичних і організаційно-масових заходів, спрямованих на запобігання шляхово-транспортним пригодам;

залучення членів Товариства та інших громадян до співробітництва в справі удосконалення організації руху на вулицях і шляхах в інтересах постійного підвищення безпеки шляхового руху;

популяризація технічних і юридичних знань в галузі безпеки шляхового руху, широка пропаганда правил шляхового руху і утримання транспортних засобів, кращих прийомів їх водіння та обслуговування;

початкова підготовка водіїв-автомотолюбителів, систематичне підвищення їх кваліфікації, а також сприяння вступу до автошкіл інших організацій;

(абзац сьомий пункту 2 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

поширення передового досвіду в галузі безпеки шляхового руху;

подання членам Товариства допомоги у зберіганні, технічному обслуговуванні, ремонті автомобілів і мотоциклів на місці стоянки та на шляхах;

організація консультацій для власників транспортних засобів з технічних і правових питань, зв'язаних з придбанням, зберіганням, експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів;

(абзац десятий пункту 2 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

популяризація серед населення і насамперед серед молоді автомобільного і мотоциклетного спорту і туризму;

організація автомототуристичних і спортивних таборів, зльотів і таборів відпочинку;

розвиток автомототуристичної і спортивної діяльності членів Товариства;

сприяння членам Товариства і всім індивідуальним власникам автомототранспортних засобів у вивченні рідного краю, організації різноманітного відпочинку та культурного проведення вільного часу.

3. Добровільне товариство "Автомотолюбитель УРСР" у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) веде пропаганду серед населення про мету і завдання Товариства;

б) організує для членів Товариства і населення лекції, доповіді, бесіди і консультації з питань шляхового руху, автомототехніки, автомототуризму і автомотоспорту;

в) організує в установленому порядку курси, гуртки та групи по підготовці і підвищенню майстерності водіїв автомобілів, мотоциклів і моторолерів, а також інструкторів і суддів з автомототуризму і автомотоспорту і необхідних спеціалістів з інших видів діяльності Товариства, виділяє індивідуальним власникам автомобілів, мотоциклів і моторолерів інструкторів з практичного водіння транспортних засобів;

г) набуває та виготовляє майно для потреб Товариства і володіє ним, створює в установленому порядку підприємства, організації і установи, діяльність яких відповідає меті і завданням Товариства, здійснює будівництво автошкіл, комплексних учбових пунктів, підприємств по обслуговуванню та ремонту автомобілів і мотоциклів, пунктів технічної допомогу на шляхах, мийок для автомобілів, споруд для проведення автомотозмагань за рахунок коштів Товариства, а також автомобільних стоянок і гаражів за рахунок коштів Товариства або індивідуальних власників транспортних засобів;

(підпункт "г" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420
,
 у редакції постанови Ради Міністрів
 Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

д) сприяє членам Товариства в проведенні ремонту і обслуговування належних їм автомототранспортних засобів на станціях технічного обслуговування та інших підприємствах;

є) сприяє членам Товариства в організації в установленому порядку кооперативів по будівництву гаражів і відкритих стоянок для автомототранспортних засобів, що належать членам Товариства.

Забезпечує проведення в установленому порядку радами місцевих організацій Товариства разом з правліннями гаражно-будівельних кооперативів заходів, спрямованих на підвищення безпеки шляхового руху;

(підпункт "є" пункту 3 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

ж) бере участь у проведенні органами Державтоінспекції технічних оглядів автотранспортних засобів індивідуальних власників, а також у роботі комісій по безпеці шляхового руху виконкомів Рад народних депутатів;

(підпункт "ж" пункту 3 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

з) встановлює взаємовідносини з Українською республіканською радою по туризму і екскурсіях, а також з іншими організаціями з метою забезпечення членів Товариства туристичним інвентарем і спорядженням з прокатних пунктів, місцями в мотелях, кемпінгах і автопансіонатах та іншими видами обслуговування;

і) організує для членів Товариства туристичні походи, подорожі, раллі і зльоти;

к) проводить серед автомотолюбителів змагання з автомобільного і мотоциклетного спорту, а також організує тренування автомотолюбителів-спортсменів та їх виступи на змаганнях;

л) вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід підприємств і організацій Товариства, проводить конкурси на краще виконання завдань, що стоять перед Товариством, організує соціалістичне змагання серед членів і колективів організацій Товариства, нагороджує переможців конкурсів і змагань;

(підпункт "л" пункту 3 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

м) видає в установленому порядку довідники, путівники, брошури, плакати з питань безпеки руху, автомобільного і мотоциклетного туризму і спорту; систематично висвітлює у періодичній пресі, по радіо і телебаченню діяльність Товариства;

н) скликає в установленому порядку наради, семінари, конференції з питань, зв'язаних з діяльністю Товариства;

о) сприяє школам та іншим учбовим закладам у вихованні у молоді почуття відповідальності за додержання правил шляхового руху; всемірно сприяє організації й роботі дитячих майданчиків безпеки руху;

п) організує виставки по роду своєї діяльності;

р) веде серед членів Товариства пропаганду по розширенню добровільного страхування автомототранспортних засобів індивідуальних власників;

с) проводить вивчення причин шляхово-транспортних пригод, вчинених членами Товариства, розробляє і вживає заходів до усунення цих причин;

т) організує міжреспубліканські зв'язки з питань розвитку автотуризму і автомотоспорту;

у) встановлює зв'язок з державними, громадськими, науковими, господарськими та іншими організаціями з метою спільної розробки і проведення заходів, що відповідають завданням Товариства;

ф) організує і здійснює на автомобільних шляхах республіки платну технічну допомогу членам Товариства по усуненню несправностей в належних їм транспортних засобах.

(пункт 3 доповнено підпунктом "ф" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

4. Обласні, районні, міжрайонні і міські організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР", підприємства, учбові заклади користуються правами юридичної особи, мають печатку та штамп з своїм найменуванням і несуть відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах власних засобів і майна, за винятком майна, на яке за законом не може бути звернене стягнення.

(пункт 4 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради
 Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

5. Члени Товариства не відповідають особистим майном за борги Товариства, так само як і Товариство не відповідає за борги окремих членів Товариства.

6. Добровільне товариство "Автомотолюбитель УРСР" має емблему і прапор, а для членів Товариства - нагрудний значок.

Зразки емблеми, прапора і нагрудного значка для членів Товариства затверджуються Президією Республіканської ради Товариства.

II. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

7. Членами добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" можуть бути громадяни СРСР, які досягли 16 років, визнають Статут Товариства і беруть участь в роботі однієї з його первинних організацій. Особи, які не мають 16 років, об'єднуються в юнацькі, дитячі групи або секції при первинних організаціях Товариства, що діють на основі положення, затверджуваного Президією Республіканської ради Товариства.

8. Прийом громадян в члени добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" провадиться первинними організаціями Товариства на підставі заяви бажаючого вступити в Товариство.

Скарги на відмовлення в прийомі в члени Товариства розглядаються президіями рад відповідних вищестоящих організацій Товариства.

9. Члени добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" мають право:

а) брати участь з правом вирішального голосу в зборах і нарадах членів Товариства, обирати і бути обраними на з'їзди, конференції, а також у керівні і ревізійні органи Товариства;

б) брати участь у роботі науково-технічної ради, секцій, комісій, що організуються Товариством, публікувати у виданнях Товариства праці, які відповідають меті і завданням Товариства;

в) брати участь у змаганнях, походах, раллі, зльотах, конкурсах, виставках та інших заходах, що організуються і проводяться Товариством;

г) користуватися послугами пересувної технічної допомоги, консультативно-технічних пунктів, станцій діагностики, автомайстерень, автомотоклубів, платних автостоянок, туристських таборів, прокатних пунктів, що належать Товариству;

(підпункт "г" пункту 9 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

д) бути прийнятими в першу чергу до автошкіл і на курси Товариства для початкового навчання та підвищення кваліфікації, туристської і спортивної майстерності;

(підпункт "д" пункту 9 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

є) при безперервному п'ятирічному стажі перебування в Товаристві користуватись пільгами на послуги, що надаються підприємствами і організаціями Товариства. Перелік пільг на послуги визначається Республіканською радою Товариства за погодженням з відповідними органами;

(пункт 9 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35
,
 у зв'язку з цим підпункт "є" вважати підпунктом "ж"
)

ж) встановлювати на індивідуальних транспортних засобах емблему Товариства і носити нагрудний значок Товариства.

(підпункт "ж" пункту 9 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради
 Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

10. Члени добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" зобов'язані:

а) додержувати вимог Статуту Товариства: виконувати рішення з'їздів, конференцій, зборів і керівних органів Товариства;

б) пропагувати серед населення завдання Товариства, залучати у Товариство нових членів;

в) з гідністю носити звання члена Товариства, показувати приклад дисциплінованості і організованості, систематично підвищувати свою технічну кваліфікацію, вдосконалювати майстерність водіння, суворо додержувати правил шляхового руху, вживати всіх заходів, що від нього залежать, для запобігання порушенням цих правил та усунення наслідків їх;

г) дбайливо ставитися до матеріальної частини і майна Товариства;

д) своєчасно сплачувати членські внески.

11. Члену товариства "Автомотолюбитель УРСР" видається членський квиток і нагрудний значок встановленого зразка.

Порядок видачі членських квитків і значків визначається Республіканською радою Товариства.

(пункт 11 у редакції постанов Ради
 Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420
,
 від 20.05.87 р. N 195)

12. За активну участь у діяльності Товариства і досягнуті успіхи в роботі члени Товариства можуть бути нагороджені грамотою, дипломом, цінним подарунком, грошовою премією і нагрудним значком "За безаварійне водіння".

Члену товариства "Автомотолюбитель УРСР" за особливі заслуги по виконанню поставлених перед Товариством завдань може бути присвоєне звання "Почесний член Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів".

Вказане звання присвоюється Президією Республіканської ради Товариства відповідно до затвердженого нею Положення.

(пункт 12 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

13. За порушення Статуту добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" до членів Товариства можуть бути застосовані заходи громадського впливу, аж до виключення з членів Товариства.

Рішення про виключення з членів Товариства приймаються первинними організаціями Товариства. Ці рішення можуть бути оскаржені у вищестоящі органи Товариства, аж до його з'їзду.

Члени Товариства, які не сплатили членських внесків в поточному році без поважної причини, вважаються вибулими з Товариства.

(абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

III. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

14. Вищим керівним органом добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" є з'їзд Товариства, що скликається Республіканською радою Товариства не рідше як один раз на п'ять років.

Позачергові з'їзди можуть бути скликані з ініціативи Республіканської ради Товариства або за вимогою не менше однієї третини обласних рад Товариства.

15. Час і місце скликання, а також норми представництва і порядок денний засідання з'їзду оголошуються Республіканською радою Товариства не пізніше ніж за два місяці до з'їзду.

З'їзд Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутньо не менше двох третин обраних делегатів.

16. Делегати на з'їзд добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" обираються на конференціях обласних, Київської і Севастопольської міських організацій Товариства.

17. Члени Республіканської ради і Ревізійної комісії добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР", не обрані делегатами на з'їзд, беруть участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

18. З'їзд добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР":

а) розглядає і затверджує звіти Республіканської ради і Ревізійної комісії Товариства;

б) приймає, змінює і доповнює Статут добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР";

в) визначає чергові завдання Товариства;

г) обирає Республіканську раду і Ревізійну комісію Товариства;

д) розглядає інші питання, внесені Республіканською радою Товариства.

19. Керівним органом добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" у період між з'їздами є Республіканська рада, що обирається строком на 5 років у складі, який визначається з'їздом.

В період між з'їздами члени Республіканської ради Товариства, що вибули з різних причин, можуть замінятися новими, які обираються на пленумі ради Товариства, за пропозицією Президії Республіканської ради Товариства.

20. Республіканська рада добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" проводить не менше одного пленарного засідання на рік.

21. Республіканська рада добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР":

а) керує діяльністю Товариства у відповідності з Статутом Товариства;

б) проводить в життя рішення з'їздів, організує виконання рішень і вказівок Партії та Уряду, що стосуються діяльності Товариства, контролює виконання Статуту Товариства;

в) обирає з складу Республіканської ради Товариства Президію Республіканської ради у складі голови, заступників голови, відповідального секретаря і членів Президії у кількості, що визначається Республіканською радою Товариства;

г) розглядає і затверджує кошториси, звіти Президії Республіканської ради Товариства, пропозиції організацій Товариства;

д) скликає з'їзди Товариства;

є) розглядає інші питання, внесені Президією Республіканської ради і Ревізійною комісією Товариства.

22. Виконавчим, розпорядчим і керівним органом добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" в період між пленумами Республіканської ради Товариства є її Президія.

23. Президія Республіканської ради добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР":

а) розробляє плани роботи, складає кошториси і звіти Товариства;

б) проводить роботу у відповідності з рішеннями, прийнятими Республіканською радою Товариства і затвердженими планами;

в) керує роботою обласних, міських, районних і міжрайонних організацій Товариства;

(підпункт "в" пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

г) скликає пленуми Республіканської ради Товариства;

д) створює при Президії Республіканської ради Товариства науково-технічну раду, секції та інші органи, що сприяють діяльності Товариства, і керує їх роботою;

є) затверджує положення про установи і організації, підпорядковані Республіканській раді Товариства, та інструкції з питань їх діяльності;

ж) проводить наради, конференції, екскурсії та інші заходи, зв'язані з діяльністю Товариства;

з) керує організаційно-масовою та агітаційно-пропагандистською роботою Товариства;

і) видає в установленому порядку літературу з питань, зв'язаних з діяльністю Товариства;

к) керує господарсько-фінансовою діяльністю Товариства;

л) затверджує обласним, Київській і Севастопольській міським радам Товариства виробничі плани, кошториси доходів і видатків, плани з праці, граничні асигнування на утримання апарату управління, витрати на службові відрядження і плани виробничих витрат для підвідомчих підприємств, установ і організацій в межах цих показників, встановлених Товариству;

м) затверджує структуру і штати апарату управління підвідомчих підприємств, установ і організацій у межах встановлених для Товариства граничних асигнувань на утримання апарату управління і фонду заробітної плати;

н) укладає від імені Товариства договори, видає зобов'язання і довіреності, відкриває і закриває рахунки у відповідних установах Держбанку СРСР, розпоряджається майном Товариства у межах, встановлених законодавством і цим Статутом;

о) представляє інтереси Товариства в державних, судових, арбітражних органах і громадських організаціях;

п) затверджує єдині зразки печатки і штампа для місцевих організацій Товариства;

р) організує разом з Українським республіканським комітетом профспілки робітників автомобільного транспорту і шосейних шляхів соціалістичне змагання колективів організацій Товариства, затверджує умови змагання, засновує Червоні прапори, вимпели, почесні грамоти для нагородження переможців у соціалістичному змаганні;

(пункт 23 доповнено новим підпунктом "р" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35
,
 у зв'язку з цим підпункт "р" вважати підпунктом "с"
)

с) вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

24. Ревізійна комісія добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР":

а) обирається з'їздом з числа членів Товариства, які не входять до Республіканської ради Товариства, і підзвітна з'їздові.

У період між з'їздами члени Ревізійної комісії, які вибули з різних причин, можуть замінятися новими, які обираються на засіданні Ревізійної комісії, за пропозицією голови Ревізійної комісії Товариства.

Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть займати штатні посади в апараті Республіканської ради Товариства;

б) обирає з свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;

в) перевіряє господарську і фінансову діяльність Президії Республіканської ради Товариства, установ і організацій Товариства, додержання ними кошторисної і штатної дисципліни, облік і звітність, строки і правильність проходження справ в апараті Республіканської ради Товариства і в його організаціях;

г) доводить до відома Президії і пленуму Республіканської ради Товариства про результати ревізій /перевірок/.

Члени Ревізійної комісії Товариства беруть участь з правом дорадчого голосу в роботі пленуму Республіканської ради і засіданнях Президії Республіканської ради Товариства.

IV. МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА

25. В областях, містах Києві і Севастополі створюються обласні, Київська і Севастопольська міські організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР", з наступним їх затвердженням Президією Республіканської ради Товариства.

В решті міст і в районах створюються міські і районні, а в окремих випадках міжрайонні організації Товариства з наступним їх затвердженням президією ради вищестоящої організації Товариства.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

26. Вищим органом організацій добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" в області, місті і районі є обласна, міська, районна і міжрайонна конференції, що скликаються один раз на два - три роки.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

Конференції обирають ради організацій Товариства і ревізійні комісії в кількісному складі і на строк, що встановлюються конференцією.

Рада місцевої організації Товариства обирає з свого складу президію у складі голови, його заступників, відповідального секретаря і членів президії.

Ревізійна комісія з свого складу обирає голову, заступника голови і секретаря.

У період між конференціями члени обласних, районних, міжрайонних і міських рад Товариства, а також ревізійних комісій, які вибули з різних причин, можуть замінятися новими на пленумі відповідної ради Товариства за пропозиціями президій рад Товариства і голів ревізійних комісій.

(абзац пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

27. Конференція, рада, президія ради і ревізійна комісія обласної, міської, районної і міжрайонної організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" здійснює свою діяльність стосовно до порядку, передбаченого цим Статутом для з'їзду, Республіканської ради, Президії Республіканської ради і Ревізійної комісії Товариства.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

V. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА

28. Основою добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" є первинні організації.

Первинна організація складається з членів Товариства, що працюють на одному підприємстві, в установі, колгоспі, радгоспі, навчаються в одному учбовому закладі або проживають в одному сільському населеному пункті, в будинках однієї житлово-експлуатаційної контори, а також з числа осіб, які зберігають свої автотранспортні засоби в одному кооперативному гаражі, на одній кооперативній стоянці і т. д.

29. Первинні організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" створюються при наявності не менше 10 членів Товариства.

30. Вищим керівним органом первинної організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" є загальні збори /конференція/ членів Товариства.

Збори /конференція/ вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Товариства або делегатів.

Загальні збори /конференції/ первинних організацій проводяться в міру необхідності.

31. Первинні організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" організують свою роботу на основі цього Статуту, ініціативи і самодіяльності членів Товариства.

32. Первинні організації Товариства:

а) сприяють адміністрації підприємств, організацій і установ у навчанні робітників і службовців правилам шляхового руху; проводять роботу серед населення по вивченню правил шляхового руху;

б) створюють і обладнують технічні кабінети і кутки, гуртки по вивченню будови і експлуатації автомобілів, мотоциклів і моторолерів, правил шляхового руху, пункти для дрібного ремонту і миття автомобілів, мотоциклів і моторолерів і керують їх роботою;

в) організують і проводять серед членів Товариства і населення лекції, доповіді і бесіди з питань безпеки руху, автомототуризму і автомотоспорту;

г) сприяють органам Держстраху СРСР у проведенні добровільного страхування засобів транспорту, що знаходяться в особистому користуванні членів Товариства;

д) ведуть роз'яснювальну роботу серед населення про мету і завдання Товариства;

є) здійснюють прийом громадян в члени Товариства і ведуть їх облік;

ж) вивчають причини порушень правил шляхового руху і шляхово-транспортних пригод, заподіяних членами Товариства, розробляють і здійснюють заходи по забезпеченню безаварійної експлуатації автотранспортних засобів;

(пункт 32 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

з) організують групи дружинників-автоінспекторів для участі в спільній роботі з організаціями Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ УРСР по нагляду за додержанням правил шляхового руху, проведенню оглядів безпеки руху, конкурсів, змагань і виставок по безпеці руху;

(пункт 32 доповнено підпунктом "з" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

і) сприяють членам Товариства у вступі в кооперативи по будівництву та експлуатації колективних гаражів і відкритих платних стоянок;

(пункт 32 доповнено підпунктом "і" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

к) подають шефську допомогу загальноосвітнім школам у комплектуванні в школах кутків і класів наочними засобами пропаганди правил шляхового руху, в спорудженні автомістечок і майданчиків по цій тематиці, у поліпшенні діяльності дитячих і юнацьких секцій Товариства;

(пункт 32 доповнено підпунктом "к" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

л) подають районним /міжрайонним/ радам Товариства матеріали щодо нагородження членів первинної організації нагрудними значками "За безаварійне водіння".

(пункт 32 доповнено підпунктом "л" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

33. Для ведення поточної роботи первинні організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР", які налічують 15 і більше членів, обирають на загальних зборах /конференціях/ ради і ревізійні комісії у кількісному складі, що визначається зборами /конференцією/.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

Рада обирає з свого складу голову, заступника голови і скарбника. В організаціях, які налічують менше 15 членів, для ведення поточної роботи обираються голова первинної організації і скарбник.

34. Первинні організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" працюють під керівництвом президії ради місцевої організації Товариства, спрямовуючи свою практичну діяльність на виконання завдань, що стоять перед Товариством.

35. При радах добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" можуть створюватись секції з організаційної, учбової роботи, безпеки руху, роботи серед дітей, виробничої діяльності та інші.

Порядок роботи секцій визначається положеннями про них, що затверджуються Президією Республіканської ради Товариства.

36. Усі органи керівництва добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" обираються відкритим голосуванням. Обраними вважаються особи, які одержали більше половини голосів членів або делегатів, що взяли участь у голосуванні.

VI. КОШТИ ТОВАРИСТВА

37. Кошти добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" складаються з:

а) вступних і щорічних членських внесків;

б) доходів від виробничої, учбової та іншої господарської діяльності Товариства;

в) добровільних внесків та інших надходжень.

38. Члени добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" сплачують вступні внески в розмірі 1 карбованця.

(пункт 38 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

39. Членські внески для членів товариства "Автомотолюбитель УРСР" встановлюються в такому розмірі:

власників автомобілів

- 5 карбованців

власників мотоциклів, моторолерів

- 2 карбованці

тих, що не мають в особистому користуванні автомототранспортних засобів

- 1 карбованець.

(абзац пункту 39 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

Членські внески сплачуються один раз на рік.

Сплата вступних і членських внесків погашається в членських квитках марками.

(пункт 39 доповнено абзацом згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

40. Члени юнацьких, дитячих груп і секцій при первинних організаціях Товариства звільняються від сплати вступних і членських внесків.

(пункт 40 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

41. Члени добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" - інваліди, які одержали безплатно в особисте користування за рішенням органів соціального забезпечення автомобіль або мотоколяску, від сплати вступних і членських внесків звільняються.

42. Кошти добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" спрямовуються на забезпечення його діяльності і на утворення відповідних фондів. Перелік фондів, порядок їх утворення і витрачання визначаються Президією Республіканської ради Товариства.

(абзац перший пункту 42 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 20.05.87 р. N 195)

Прибуток від виробничої діяльності, що залишився після сплати прибуткового податку, і кошти, що надходять з інших джерел, витрачаються організаціями Товариства на проведення заходів, які випливають з мети і завдань Товариства, в порядку, передбачуваному планом і затвердженими кошторисами.

43. Для утримання апарату Республіканської ради добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" і проведення централізованих заходів обласні, Київська і Севастопольська міські організації Товариства відраховують в розпорядження Республіканської ради Товариства кошти в розмірі до 4 процентів від суми надходжень вступних і членських внесків. Порядок, розмір і строки цих відрахувань визначаються Республіканською радою Товариства.

(абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420)

Для утримання апаратів обласних, Київської і Севастопольської міських рад Товариства, а також для проведення централізованих заходів в областях, містах Києві і Севастополі міські, районні і міжрайонні ради Товариства відраховують необхідні кошти від суми вступних, членських внесків та інших надходжень у розпорядження вищестоящих рад Товариства в розмірах, що встановлюються Президією Республіканської ради Товариства.

(абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Ради Міністрів Української РСР від 27.08.76 р. N 420,
 від 15.01.80 р. N 35)

44. З метою фінансування крупних заходів Республіканська рада, обласні, Київська і Севастопольська міські ради добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" можуть зосереджувати у своєму розпорядженні частину коштів підвідомчих підприємств і організацій. Розміри цих відрахувань і порядок їх використання встановлюються Президією Республіканської ради Товариства, але не можуть перевищувати 25 процентів коштів зазначених підприємств і організацій.

45. Всі вільні кошти організацій добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" зберігаються у відповідних відділеннях Держбанку СРСР.

VII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

46. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до діючого Положення про бухгалтерські звіти і баланси.

47. Ради Товариства подають бухгалтерські і статистичні звіти відповідним вищестоящим радам Товариства та в організації, передбачені Положенням про бухгалтерські звіти і баланси.

Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" затверджуються Президією Республіканської ради Товариства.

(розділ VII у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 15.01.80 р. N 35)

VIII. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА

48. Добровільне товариство "Автомотолюбитель УРСР" припиняє свою діяльність:

а) за рішенням з'їзду Товариства;

б) за постановою Ради Міністрів УРСР.

49. Все майно, що залишилося після ліквідації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР", використовується в порядку, встановленому статтею 40 Цивільного кодексу УРСР.

 

СТРУКТУРА
апарату Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів

Відділ організаційно-масової роботи, реклами і пропаганди безпечних методів водіння

Відділ підготовки і підвищення кваліфікації водіїв

Відділ організації технічного обслуговування і ремонту

Планово-фінансовий відділ

Бухгалтерія

Адміністративно-господарський відділ

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ
працівників Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів, обласних, міських і районних рад Товариства

/в крб. на місяць/

Республіканська рада

 

Голова

230

Заступник голови

190 - 200

Начальник самостійного структурного підрозділу і головний бухгалтер

140 - 160

Старший спеціаліст /ст. економіст, ст. інструктор, ст. інженер, відповідальний секретар, ст. бухгалтер-ревізор/

95 - 135

Спеціаліст /економіст, інструктор, інженер, консультант, бухгалтер-ревізор/

85 - 120

Начальник адміністративно-господарського відділу

100

Службовці і молодший обслуговуючий персонал

у відповідності з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 19 вересня 1959 р. N 1120 /додаток N 2, таблиця 49, перша колонка/ і постановою Держкомпраці і Президії ВЦРПС від 20 листопада 1967 р. N 511/П-28

Примітка.

Посадові оклади заступникам начальників структурних підрозділів і заступнику головного бухгалтера встановлюються на 10 - 15 % нижче посадових окладів, передбачених для начальників відповідних структурних підрозділів і головного бухгалтера.

Обласні ради

 

Місячні посадові оклади по групах областей

  

I

II

III

150 - 170

140 - 160

130 - 150

85 - 110

85 - 100

80 - 95

80 - 95

80 - 95

80 - 95

100 - 110
  

90 - 100

70 - 90

 

62,5 - 67,5

 


 
Голова

Старший інструктор
  
Інструктор
  
Старший бухгалтер /на правах головного
бухгалтера/
  
Секретар-друкарка

Міські ради

 
 

м. Київ

м. Севастополь

в обласних центрах

150 - 170

110 - 130

100 - 120

85 - 110

-

-

80 - 95

80 - 90

80 - 90

100 - 110
  

-

-

62,5 - 67,5

 

 


Голова
  
Старший інструктор
  
Інструктор
  
Старший бухгалтер /на правах головного
бухгалтера/
  
Секретар-друкарка

Примітка.

Посадові оклади працівників міських рад Товариства в інших містах встановлюються в таких розмірах:

голові             - 100 - 110 крб.

інструктору    - 80 - 90 крб. на місяць

Районні ради

Голова

90 - 100

Інструктор

80 - 90

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос