Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете Совета Министров УССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 27.02.1974 № 104
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 1974 р. N 104

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 серпня 1992 року N 443)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, що додається.

2. Визнати такою, що втратила силу, постанову Ради Міністрів УРСР від 22 березня 1965 р. N 297 "Про затвердження Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР по пресі" /ЗП УРСР 1965 р. N 3, ст. 29/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет Ради Міністрів Української РСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі

1. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі є союзно-республіканським органом і підпорядковується Раді Міністрів Української РСР і Державному комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі здійснює керівництво видавничою справою, поліграфічною промисловістю і книжковою торгівлею в республіці, а також здійснює контроль за тематичною спрямованістю та змістом літератури в усіх її видах, що видається в республіці.

Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі несе відповідальність за стан і дальше підвищення ідейно-політичного рівня творів друку, за якість продукції, що випускається поліграфічною промисловістю, і найбільш повне задоволення потреб республіки в ній, за науково-технічний прогрес і технічний рівень поліграфічного виробництва та за стан книжкової торгівлі.

2. Головними завданнями Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі є:

забезпечення випуску літератури на високому ідейному, теоретичному і професійному рівні та підвищення її дієвості у вирішенні завдань комуністичного будівництва; здійснення централізації та спеціалізації видавничої справи в республіці; координація тематичних планів видавництв незалежно від їх відомчої підпорядкованості; розробка зведених річних і перспективних планів випуску книг і розвитку періодики; вдосконалення економіки і організації видавничої справи; здійснення державної реєстрації та статистики творів друку;

здійснення єдиної технічної політики в поліграфічній промисловості, що проводиться Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, здійснення практичних заходів по розвитку цієї галузі на основі найновіших досягнень науки і техніки, по реконструкції діючих і будівництву нових поліграфічних підприємств, їх спеціалізації та кооперуванню;

керівництво книжковою торгівлею, правильне визначення тиражів книг з урахуванням глибокого вивчення попиту населення на літературу, комплектування бібліотек через систему бібліотечних колекторів;

повсякденний контроль за виконанням рішень Партії і Уряду з питань книговидавничої справи і поліграфії;

підготовка кадрів для видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та підвищення їх кваліфікації;

координація роботи видавництв, поліграфічних підприємств і книготорговельних організацій міністерств, відомств та громадських організацій;

виконання завдань державного плану і забезпечення суворого дотримання державної дисципліни видавництвами, поліграфічними підприємствами і книготорговельними організаціями;

забезпечення при мінімальних затратах суспільної праці виробництва високоякісної продукції, підвищення ефективності виробництва, поліпшення використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

раціональне використання капітальних вкладень і підвищення їх ефективності, зниження вартості та скорочення строків будівництва, своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння виробничих потужностей в короткі строки;

впровадження наукової організації праці і управління, забезпечення видавництв, поліграфічних підприємств і книготорговельних організацій системи Комітету кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників, висування на керівну роботу молодих спеціалістів, що добре себе зарекомендували;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов робітників і службовців системи Комітету, створення безпечних умов праці на виробництві.

3. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечує правильне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, найбільш повне використання таких економічних важелів, як прибуток, ціна, премія і кредит, впровадження ефективних систем керування з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, удосконалення структури і організаційних форм управління.

4. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечує здійснення ленінських принципів добору, висування і розстановки керівних господарських, інженерних та наукових кадрів, зосереджує свою увагу на перевірці і контролі за виконанням керівними кадрами директив і рішень Партії і Уряду, проводить з участю громадських організацій роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці, суворого дотримання державних інтересів і дисципліни, забезпечує правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів піднесення суспільного виробництва і підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і за спільні результати роботи колективу.

5. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі здійснює керівництво видавничою справою, поліграфією і книжковою торгівлею, як правило, через управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих і управляє організаціями, підприємствами і установами республіканського підпорядкування безпосередньо або через створювані в установленому порядку органи.

6. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих і підпорядковані їм організації, підприємства і установи становлять систему Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

7. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також наказами, інструкціями і вказівками Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі і забезпечує правильне застосування діючого законодавства в організаціях, на підприємствах і в установах системи Комітету.

Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі узагальнює практику застосування законодавства в галузі видавничої справи, поліграфії і книжкової торгівлі, розробляє пропозиції по його вдосконаленню і вносить їх у встановленому порядку на розгляд Ради Міністрів УРСР та Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

8. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) розробляє проекти річних і перспективних планів за показниками, включеними до народногосподарського плану УРСР: по випуску книг, журналів, газет, образотворчих видань та іншої друкованої продукції по республіці в цілому /за винятком газетних і газетно-журнальних видавництв партійних органів/, з виділенням видавництв Комітету та видавництв міністерств і відомств УРСР;

розглядає і затверджує річні і перспективні тематичні плани випуску літератури видавництвами, безпосередньо підпорядкованими Комітетові; розглядає і затверджує разом з відповідними організаціями річні і перспективні тематичні плани випуску літератури видавництвами незалежно від відомчого підпорядкування; розглядає з метою координації проекти планів видання літератури, які затверджуються Президією Академії наук УРСР; затверджує зведені тематичні плани видавництв, безпосередньо підпорядкованих Комітетові, управлінь у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих; затверджує в установленому порядку зведені тематичні плани видавництв міністерств, відомств і громадських організацій /за винятком планів науково-технічної інформації/;

дає згоду на затвердження зведених річних і перспективних планів випуску літератури організаціями міністерств і відомств, яким надано право видавничої діяльності; встановлює граничні обсяги випуску зазначеної літератури по міністерствах і відомствах УРСР, а також по областях;

затверджує виробничо-фінансові плани по видавництвах, поліграфічних, книготорговельних та інших підприємствах, безпосередньо підпорядкованих Комітетові; вносить уточнення в профіль діяльності видавництв; здійснює контроль за тематичною спрямованістю і змістом літератури, що випускається відомчими організаціями, яким надано право видавничої діяльності;

забезпечує високий ідейно-теоретичний, науковий і художній рівень неперіодичних видань, високу якість художнього оформлення, поліграфічного виконання та їх своєчасний випуск, а також високу якість художнього оформлення, поліграфічного виконання, технічного і художнього редагування і своєчасність випуску журналів та інших періодичних видань, що випускаються в системі Комітету;

одержує контрольні примірники всіх друкованих видань, що випускаються в республіці;

проводить аналіз виданої неперіодичної літератури і складає по ній тематичні огляди; забезпечує вдосконалення редакційно-видавничого процесу;

розглядає пропозиції, що подаються на погодження, про створення, перетворення і ліквідацію видавництв, редакційно-видавничих відділів міністерств, відомств та інших організацій, про надання видавничих прав установам і організаціям республіканського підпорядкування /за винятком органів науково-технічної інформації/;

проводить конкурси на кращі твори друку, з виплатою премій у встановленому порядку; організує виставки радянської літератури і книжкові ярмарки, бере участь у підготовці і проведенні книжкових виставок у відповідності з загальносоюзним планом;

сприяє розвитку громадських начал у видавничій справі; видає газету "Друг читача";

б) розробляє проекти річних і перспективних планів розвитку поліграфічної промисловості по підприємствах системи Комітету за показниками, включеними до народногосподарського плану УРСР; розробляє і здійснює заходи по розвитку поліграфічної промисловості /за винятком газетних і газетно-журнальних виробництв видавництв партійних органів/ на основі найновіших досягнень науки і техніки, збільшенню виробничих потужностей та їх використанню, здійсненню спеціалізації і кооперування поліграфічного виробництва; розробляє з участю заінтересованих організацій і затверджує технологічні регламенти на всі нові виробничі процеси;

розподіляє виробничі потужності поліграфічних підприємств системи Комітету і координує завантаження і використання поліграфічних потужностей міністерств, відомств та інших організацій /за винятком поліграфічної бази органів науково-технічної інформації і партійних органів/;

в) дає в установленому порядку згоду на відкриття поліграфічних підприємств міністерств, відомств і організацій; здійснює контроль за використанням потужностей поліграфічних підприємств, ротапринтних баз /дільниць/ міністерств, відомств і громадських організацій;

г) організує пропаганду і рекламу неперіодичних видань, а також інформацію про них; керує розповсюдженням неперіодичних видань у республіці; розробляє річні і перспективні плани розвитку книготорговельної сітки в республіці та здійснює заходи по розвитку прогресивних форм книжкової торгівлі і громадських начал у розповсюдженні книг, по підвищенню культури обслуговування покупців;

у встановленому порядку проводить поіменний облік книжкових фондів у книготорговельних організаціях республіки; перевіряє фонди роздрібної і оптової книготорговельної сітки системи Комітету; проводить в необхідних випадках уцінку і списання застарілих видань по підприємствах книжкової торгівлі системи Комітету; забезпечує планомірне постачання бібліотекам літератури через систему бібліотечних колекторів і книжкових магазинів; у встановленому порядку проводить книжкові лотереї та республіканські книжкові ярмарки;

д) у встановленому порядку розробляє і затверджує нормативи витрати основних матеріалів, сировини, палива, трудових затрат і техніко-економічні показники роботи за винятком нормативів і показників, що затверджуються Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; розробляє і здійснює заходи по економії сировини і матеріалів; розробляє вимоги до суміжних галузей промисловості щодо асортименту, якості і кількості паперу для друку, палітурного картону, поліграфічного і книготорговельного устаткування та поліграфічних матеріалів; готує висновки по ресурсах паперу для друку і палітурного картону, їх асортименту і якісних показниках; дає висновки по проектах номенклатурних планів випуску поліграфічного устаткування, запасних частин до нього і матриць, а також по планах виробництва книготорговельного устаткування і поліграфічних матеріалів; дає висновки по пропозиціях міністерств і відомств УРСР про закупку за кордоном поліграфічного устаткування;

є) розробляє і затверджує в установленому порядку річні і перспективні плани науково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт у галузі видавничої справи, поліграфії і книжкової торгівлі, що проводяться організаціями і підприємствами, безпосередньо підпорядкованими Комітетові, і здійснює контроль за їх виконанням; вносить у встановленому порядку пропозиції про виконання організаціями міністерств і відомств науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт у галузі видавничої справи, поліграфії і книжкової торгівлі;

ж) здійснює розширення, реконструкцію діючих і будівництво нових підприємств і об'єктів, безпосередньо підпорядкованих Комітетові; забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва в галузі; розробляє і затверджує у встановленому порядку титульні списки і проектно-кошторисну документацію, здійснює технічний нагляд за якістю будівельно-монтажних робіт і устаткування, яке поставляється для об'єктів, що будуються; забезпечує фінансування будов і своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів;

розглядає пропозиції, що подаються на погодження, про проектування і будівництво /реконструкцію/ поліграфічних підприємств міністерств і відомств УРСР;

з) вивчає і узагальнює потребу в поліграфічному устаткуванні і запасних частинах до нього, поліграфічних матеріалах і приладді, наборних меблях і книготорговельному обладнанні в масштабі республіки, розподіляє цю продукцію між споживачами незалежно від їх відомчої підпорядкованості; бере участь у розробці проектів планів розподілу паперу для друку і палітурного картону по споживачах; розробляє розрахунки потреби в папері для друку і палітурному картоні та проекти планів розподілу фондів на цей папір і картон по системі Комітету;

і) розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку ставки авторського гонорару за всі види літературних, драматичних і музичних творів, призначених для друку;

к) розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку номінали /роздрібні ціни/ на книги, ноти, образотворчу та іншу видавничу продукцію, оптові ціни на поліграфічну продукцію і поліграфічні шрифти; здійснює контроль за правильним застосуванням цін організаціями, підприємствами і установами системи Комітету;

л) розробляє і здійснює в установленому порядку заходи по впровадженню у виробництво нових високопродуктивних машин, устаткування, систем автоматизації, технологічних процесів і нових матеріалів для поліграфічної промисловості, видавничої справи і книжкової торгівлі;

розробляє і затверджує у встановленому порядку технічні умови;

керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації, розробляє перспективні та поточні тематичні плани по винахідництву і раціоналізації, забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організує обмін досвідом з цих питань. Роботу по розвитку винахідництва і раціоналізації Комітет проводить разом з республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів;

м) здійснює техніко-економічну інформацію з питань передового виробничого і науково-технічного вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі видавничої справи, поліграфії і книжкової торгівлі;

н) здійснює в установленому порядку матеріально-технічне постачання видавництв, поліграфічних підприємств, книготорговельних та інших організацій системи Комітету; розробляє і здійснює заходи, зв'язані з реалізацією підприємствами системи Комітету продукції, що ними виробляється;

о) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень організацій, підприємств і установ системи Комітету, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує у встановленому порядку організації, підприємства і установи республіканського підпорядкування, керує їх фінансовою діяльністю, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів у системі Комітету;

забезпечує виконання організаціями, підприємствами, установами системи Комітету фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, поставщиками, банками, а також перерахування організаціями, підприємствами та установами власних коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом;

утворює в установленому порядку фонд освоєння нової техніки, фонд для преміювання за створення і впровадження нової техніки та інші централізовані фонди, а також резерв для подання фінансової допомоги організаціям, підприємствам і установам;

п) організує первинний облік в організаціях, на підприємствах і в установах системи Комітету, затверджує для них форми первинного обліку; одержує в установленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність, проводить заходи по централізації облікових робіт, по впровадженню прогресивних методів обліку; складає зведені періодичні та річні звіти і баланси по всіх видах виробничої та фінансово-господарської діяльності Комітету;

р) організує контрольно-ревізійну роботу в системі Комітету, забезпечує у відповідності з діючим законодавством про відомчий контроль регулярне проведення ревізій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії; здійснює контроль за правильним веденням і достовірністю обліку та звітності в системі Комітету, а також заходи по охороні державного майна і відшкодуванню заподіяних матеріальних збитків;

с) одержує від міністерств, відомств і громадських організацій республіки відомості, необхідні Комітетові для виконання покладених на нього функцій;

т) здійснює єдиний державний облік організацій, що мають право видавничої діяльності, поліграфічних підприємств, книготорговельних організацій республіки; веде державну статистику та єдину бібліографічну реєстрацію творів друку;

у) виявляє потребу і забезпечує організації, підприємства і установи системи Комітету кваліфікованими кадрами працівників, вивчає кадри, забезпечує поєднання старих досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, створює умови для висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу і користуються авторитетом і довір'ям у колективі, і здійснює заходи, спрямовані на створення постійних кадрів в системі Комітету; організує підвищення кваліфікації кадрів видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі;

ф) проводить заходи по науковій організації і нормуванню праці, зміцненню трудової дисципліни; забезпечує проведення заходів по дальшому поліпшенню та оздоровленню умов праці і суворому додержанню правил охорони праці, техніки безпеки і вимог виробничої санітарії;

х) разом з республіканським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників організацій, підприємств і установ системи Комітету, а також проведення оздоровчих заходів;

організує соціалістичне змагання, затверджує умови республіканського змагання організацій і підприємств Комітету, сприяє розвиткові руху за комуністичну працю, за високу культуру виробництва;

підводить підсумки соціалістичного змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні Прапори та грошові премії, організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

нагороджує в установленому порядку передовиків, які працюють у видавництвах, на поліграфічних підприємствах і в книготорговельних організаціях, а також на інших підприємствах і в організаціях системи Комітету, нагрудними значками, почесними грамотами, дипломами і застосовує інші види заохочення;

ц) забезпечує охорону соціалістичної державної власності в організаціях, на підприємствах, в установах Комітету і бережливе ставлення до неї.

9. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі вирішує всі питання по керівництву видавничою справою, поліграфічною промисловістю і книжковою торгівлею в межах наданих йому прав і може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, управлінням у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих, а також організаціям, підприємствам і установам республіканського підпорядкування.

10. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі очолює Голова, який призначається у відповідності з Конституцією УРСР Верховною Радою УРСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради УРСР з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради УРСР.

Голова Комітету має заступників, яких призначає Рада Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками Голови проводиться Головою Комітету.

11. Голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі в межах встановленої компетенції видає на основі і на виконання діючих законів, а також постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, наказів та інструкцій Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі накази та інструкції і дає вказівки, обов'язкові для виконання управліннями у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих, підприємствами, організаціями і установами системи Комітету, і перевіряє їх виконання.

Голова Комітету в необхідних випадках видає з керівниками міністерств і відомств УРСР спільні накази та інструкції.

12. У Державному комітеті Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі утворюється колегія в складі Голови Комітету /голова колегії/ і заступників Голови Комітету за посадою, а також інших керівних працівників Комітету і представників заінтересованих організацій. Члени колегії затверджуються Радою Міністрів УРСР.

13. Голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови, головних редакторів головних редакційних колегій, начальників головних управлінь, управлінь і керівників інших структурних підрозділів Комітету за керівництво окремими галузями діяльності Комітету, а також за роботу організацій, підприємств і установ системи Комітету.

14. Колегія Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає основні питання, пов'язані з створенням високоідейних і високохудожніх творів друку, дальшим поліпшенням керівництва видавничою справою, поліграфією і книжковою торгівлею, перевіркою виконання, добором і використанням кадрів, проекти найважливіших наказів та інструкцій, заслуховує звіти управлінь у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих, головних редакційних колегій і головних управлінь, а також інших організацій, підприємств і установ системи Комітету.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Голови Комітету.

У разі розбіжностей між Головою і колегією Голова проводить в життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР.

15. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі утворює для розгляду господарських спорів між організаціями, підприємствами і установами Комітету арбітраж.

Арбітражу Комітету надається право видавати накази про примусове виконання рішень, що ним виносяться.

Положення про арбітраж затверджується Головою Комітету.

16. При Державному комітеті Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі на правах дорадчих органів є науково-видавнича і науково-технічна ради. Склади рад і положення про них затверджуються Головою Комітету.

17. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі у встановленому порядку створює, реорганізує і ліквідує організації, підприємства і установи республіканського підпорядкування.

Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі затверджує статути /положення/ підприємств, організацій і установ республіканського підпорядкування.

18. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі організує своєчасний і уважний розгляд листів /заяв і скарг/ трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності підприємств, організацій і установ системи Комітету, про які повідомляється в листах трудящих.

19. Структура і чисельність працівників центрального апарату Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

Штатний розпис структурних підрозділів Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, а також положення про них затверджуються Головою Комітету.

Головні управління, управління і відділи Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі можуть бути переведені Головою Комітету на господарська розрахунок.

20. Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі має печатку з зображенням Державного герба УРСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос