Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ставках и порядке выплаты авторского гонорара за издание, публичное исполнение и другие виды использования произведений науки, литературы и искусства

Совет Министров УССР
Постановление от 01.02.1974 № 62
редакция действует с 01.11.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 1974 р. N 62

Київ

Про ставки і порядок виплати авторського гонорару за видання, прилюдне виконання та інші види використання творів науки, літератури і мистецтва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 24 лютого 1989 року N 61
,
 від 22 вересня 1990 року N 277
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 листопада 1991 року N 308

У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1973 р. N 574 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 24.02.89 р. N 61)

2. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР постановою від 14 серпня 1973 р. N 574 "Про ставки і порядок виплати авторського гонорару за видання, прилюдне виконання та інші види використання творів науки, літератури і мистецтва":

1) Встановила, що іноземним авторам та їх правонаступникам, права яких на території СРСР підлягають охороні у зв'язку в приєднанням СРСР до Всесвітньої /Женевської/ конвенції про авторське право /в редакції 1952 року/, авторська винагорода за використання в СРСР їх творів, вперше опублікованих /виданих, прилюдно виконаних або іншим способом випущених у світ/ після 27 травня 1973 р. за межами СРСР, нараховується:

а) за видання /перевидання/ творів художньої, політичної, наукової, виробничо-технічної, учбової та іншої літератури в перекладі на мови народів СРСР і за публікації перекладів зазначених творів у журналах - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

б) за видання творів мовою оригіналу, а також за видання музичних творів - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за перевидання відповідних творів авторів - громадян СРСР;

в) за використання на телебаченні і радіо, а також у кінофільмах перекладів творів, які раніше не публікувалася в перекладі на дану мову, - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

г) за використання оповідних творів для переробки в сценарії кіно - і телефільмів, у драматичні і музично-драматичні радіо- і телевізійні постановки - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

д) за випуск творів у запису на грампластинки, магнітофільми і т. п. - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

є) за прилюдне виконання драматичних і музично-драматичних творів /п'єс, опер, оперет, балетів і т. п./ - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

ж) за прилюдне виконання літературних і музичних творів у концертних, циркових, танцювальних та інших збірних програмах - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

з) за використання творів образотворчого мистецтва - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР;

і) за використання музичних творів в перекладенні, оркестровці або обробці - в розмірі і порядку, встановлених в СРСР для виплати авторської винагороди за відповідне використання творів авторів - громадян СРСР.

Не для преси.

2) Встановила, що за публікацію в радянських журналах у перекладі на мови народів СРСР або іноземні мови творів, які вперше видані однією з мов народів СРСР /крім творів художньої літератури/, авторська винагорода виплачується радянським авторам та їх спадкоємцям у розмірі 30 процентів ставок, що застосовуються для оплати за публікацію в журналі аналогічних творів мовою оригіналу, незалежно від мовних варіантів і тиражу.

За публікацію в радянських журналах у перекладі на мови народів СРСР або іноземні мови творів, які до цього не публікувалися ні однією з мов, винагорода радянським авторам та їх спадкоємцям виплачується, незалежно від мовних варіантів і тиражу, в розмірах, що застосовуються журналами для оплати за публікації мовою оригіналу творів, які до цього не публікувалися ні однією з мов.

3) Підпункт 3 пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.11.91 р. N 308)

4) Встановила, що розміри і порядок виплати авторської винагороди, передбачені пунктами 2 - 4 названої вище постанови Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1973 р. N 574 /пункт 1 і підпункти 2 і 3 даного пункту цієї постанови/, застосовуються щодо радянських авторів та їх спадкоємців у всіх тих випадках, коли право на одержання авторської винагороди виникло у автора або його спадкоємця починаючи з 1 червня 1973 р.

5) Доручила Державному комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі затвердити за погодженням з Міністерством фінансів СРСР і Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у питаннях праці і заробітної плати положення про розміри і порядок виплати авторської винагороди радянським авторам та їх спадкоємцям за твори образотворчого мистецтва, які видаються в СРСР починаючи з 1 червня 1973 р., разом з текстом в перекладі на інші мови.

6) Доручила Державному комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі за погодженням з заінтересованими організаціями видавати в межах його компетенції інструкції по застосуванню вказаної постанови Ради Міністрів СРСР.

7) Встановила, що авторська винагорода, право на одержання якої за використання в СРСР творів радянських авторів виникло починаючи з 1 червня 1973 р., нараховується спадкоємцям радянських авторів в тому ж розмірі, в якому цю винагороду слід було б нарахувати самому авторові, якщо б він був живий.

8) Не для преси.

Доручила Міністерству фінансів СРСР за погодженням з іншими заінтересованими міністерствами, відомствами і організаціями укладати з відповідними організаціями іноземних держав угоди про порядок удержання податків з сум авторської винагороди.

Визнала такою, що втратила силу, постанову Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1947 р. N 2533 "Про порядок обкладання прибутковим податком літераторів і працівників мистецтв".

9) Встановила, що розрахунки, зв'язані з виплатою авторської винагороди, яка нараховується у відповідності з зазначеною постановою іноземним авторам /правонаступникам іноземних авторів/ за використання їх творів в СРСР, провадяться у валюті країни постійного проживання автора /постійного місцезнаходження правонаступника автора/ або, за бажанням автора /правонаступника автора/, в радянській валюті з використанням її в СРСР.

10) Встановила, що розрахунки, зв'язані з виплатою авторської винагороди, яка надходить через Всесоюзне агентство по авторських правах дія радянських авторів /спадкоємців радянських авторів/ за правомірне використання творів радянських авторів за рубежем, провадяться, за бажанням радянського автора /його спадкоємців/, шляхом перерахування суми, яка належить до виплати, на рахунок типу "Б" у Зовнішторгбанку СРСР, або, при надходженні авторської винагороди у конвертованих і прирівняних до них валютах, - обміну належної до виплати суми на сертифікати "Зовнішпосилторгу" /на умовах, встановлених для працівників установ СРСР за кордоном/, або - видачі належної до виплати суми в радянській валюті.

11) Не для преси.

3. Визнати такими, що втратили силу:

постанову Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1958 р. N 1105 "Про розмір авторського гонорару, що сплачується спадкоємцям авторів" /ЗП УРСР 1958 р. N 8, ст. 160/;

підпункт "а" пункту 12, пунктів 13, 17 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 березня 1963 р. N 351 "Про авторський гонорар за твори політичної, наукової, виробничо-технічної, учбової та іншої літератури" /ЗП УРСР 1963 р. N 3, ст. 23/;

пункт 2, підпункт "в" пункту 8, пункт 45 Інструкції по застосуванню постанови Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1967 р. N 511 "Про авторську винагороду за драматичні і музичні твори" /ЗП УРСР 1967 р. N 8, ст. 87/; в пункті 48 цієї Інструкції виключити цифру "2";

розділ XVI постанови Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1968 р. N 659 "Про авторський гонорар за літературно-художні твори" /ЗП УРСР 1968 р. N 12, ст. 179/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

Опрос