Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по упорядочению использования служебных легковых автомобилей и сокращению расходов на их содержание

Совет Министров УССР
Постановление от 24.07.1973 № 341
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 липня 1973 р. N 341

Київ

Про заходи по впорядкуванню використання службових легкових автомобілів і скороченню витрат на їх утримання

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 16 грудня 1987 року N 414)

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми ослабили останнім часом контроль за додержанням встановленого порядку використання службових легкових автомобілів, не вживають необхідних заходів до скорочення витрат на їх утримання і ліквідації надмірностей у цій справі. Парк службових легкових автомобілів продовжує зростати. Витрати на його утримання невиправдано великі. На обслуговуванні відомчих службових автомобілів зайнята велика кількість штатних шоферів, в той час як через недостачу водіїв допускаються значні простої вантажного і пасажирського автомобільного транспорту.

Разом з тим не приділяється належної уваги розвиткові парку службових легкових автомобілів, що знаходяться в автогосподарствах транспорту загального користування. За останні 10 років цей парк істотно скоротився.

Багато підприємств, організацій і установ витрачають кошти на утримання службового легкового автомобільного транспорту у розмірах, що значно перевищують затверджені асигнування на цю мету. Часто службові легкові автомобілі використовуються не за призначенням.

Міністерства і відомства УРСР не організували навчання працівників підприємств, організацій та установ керуванню автомобілем, як це було передбачено постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1959 р. N 1750. Внаслідок цього в республіці досі не дістала поширення форма використання службових легкових автомобілів без штатних шоферів.

З метою впорядкування використання службових легкових автомобілів і скорочення витрат на їх утримання та на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 31 травня 1973 р. N 372 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скоротити в 1973 році парк легкових автомобілів, що обслуговують працівників апарату управління, і витрати на утримання парку легкових автомобілів /проти витрат на цю мету в 1972 році/ згідно з додатком.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

навести суворий порядок у використанні службових легкових автомобілів і посилити контроль за витрачанням коштів на їх утримання;

забезпечити передачу торговельним організаціям для продажу населенню через комісійні магазини легкових автомобілів, вивільнених у зв'язку з скороченням парку легкових автомобілів, передбачених цією постановою.

Автомобілі передаються торговельним організаціям за діючими роздрібними цінами /з урахуванням зносу/ за вирахуванням комісійної винагороди, а одержані за них суми вносяться в доход союзного бюджету.

Міністерству фінансів СРСР доручено визначити порядок скорочення витрат на утримання службових легкових автомобілів і перерахування економії до бюджету, а також порядок оцінки вивільнених автомобілів і внеску до бюджету сум, одержаних від їх реалізації.

3. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР:

підготувати і подати на затвердження Ради Міністрів УРСР погоджені з Міністерством фінансів СРСР загальні розміри асигнувань на утримання службових легкових автомобілів по республіці, виходячи з витрат на цю мету, проведених у 1972 році, з урахуванням їх скорочення в 1973 році у відповідності з пунктом 1 цієї постанови, з розподілом цих асигнувань по міністерствах і відомствах УРСР;

внести поправки в розміри граничних асигнувань на утримання апарату управління по міністерствах і відомствах УРСР у зв'язку зі змінами розмірів асигнувань на утримання службових легкових автомобілів, що випливають з цієї постанови.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

забезпечити скорочення в 1974 році витрат на утримання службових легкових автомобілів на 15 - 20 процентів. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР передбачити це скорочення в планах 1974 року;

забезпечити, виходячи з встановлених загальних розмірів асигнувань, затвердження для підвідомчих підприємств, організацій і установ асигнувань на утримання службових легкових автомобілів.

Асигнування на утримання службових легкових автомобілів передбачати в кошторисах на утримання апарату управління підприємств, організацій і установ окремим рядком.

Заборонити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам збільшувати асигнування на утримання службових легкових автомобілів на існуючих підприємствах, в організаціях і установах. Збільшення асигнувань на утримання легкових автомобілів може провадитися Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР за погодженням з Міністерством фінансів СРСР лише для забезпечення обслуговування підприємств, що знову вводяться в дію, та новостворюваних організацій і установ.

Встановити, що підприємства, організації і установи можуть використовувати кошти на оплату витрат за користування легковими автомобілями з автогосподарств транспорту загального користування і на утримання належних їм службових легкових автомобілів тільки в межах асигнувань, затверджених для них на цю мету.

Попередити керівників підприємств, організацій і установ, що вони несуть персональну відповідальність за витрачання коштів на утримання службових легкових автомобілів понад встановлені асигнування на цю мету.

5. Встановити, що на підприємствах, в організаціях і установах основною формою користування службовими легковими автомобілями повинно бути надання їх працівникам для службових поїздок без штатних шоферів. Перехід на цю форму користування службовими легковими автомобілями здійснити протягом 3 років.

Доручити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснити заходи по створенню на підприємствах, в організаціях і установах необхідних умов для переходу на вказану форму користування службовими легковими автомобілями і в міру створення таких умов провести скорочення кількості штатних шоферів службових легкових автомобілів. Для забезпечення поїздок, зв'язаних з задоволенням господарських та інших потреб підприємств, організацій і установ, а також для обслуговування осіб, які мають право користування службовими легковими автомобілями, але за станом здоров'я не можуть керувати автомобілем, зберігати на підприємствах, в організаціях і установах, що мають до 3 службових легкових автомобілів, по одній штатній посаді шофера, легкового автомобіля, від 3 до 10 службових легкових автомобілів по три штатні посади шофера легкового автомобіля і понад 10 службових легкових автомобілів додатково по одній штатній посаді шофера легкового автомобіля на кожні 5 легкових автомобілів понад 10 автомобілів.

Для технічного обслуговування службових легкових автомобілів і належної підготовки їх для поїздок без штатних шоферів /заправка пальним і мастильними матеріалами, миття, підкачка шин та інші роботи/ передбачати в штатах підприємств, організацій і установ /там, де це необхідно/ посаду слюсаря-механіка.

Держплану СРСР доручено разом з Міністерством фінансів СРСР, Міністерством внутрішніх справ СРСР і Міністерством торгівлі СРСР в 6-місячний строк розробити і подати Раді Міністрів СРСР пропозиції про порядок компенсації працівникам підприємств, організацій і установ частини затрат, зв'язаних з використанням для службових поїздок легкових автомобілів, що знаходяться в їх особистій власності, а також про організацію технічного обслуговування та ремонту таких автомобілів.

6. Держплану УРСР передбачати в проектах народногосподарських планів виділення легкових автомобілів для службового користування міністерствам, відомствам УРСР і облвиконкомам з урахуванням затверджених в установленому порядку розмірів асигнувань на утримання цих автомобілів.

7. ЦК ДТСААФ Української РСР забезпечити навчання керуванню автомобілем працівників підприємств, організацій і установ, яким надано право користування легковими автомобілями для службових поїздок без штатних шоферів, за програмами і на умовах за погодженням з Міністерством внутрішніх справ УРСР та заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР.

8. Зобов'язати Міністерство фінансів УРСР посилити контроль за витрачанням коштів на утримання службових легкових автомобілів.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам забезпечити контроль за використанням спеціальних легкових автомобілів суворо за призначенням.

Міністерству внутрішніх справ УРСР підготувати і до 20 грудня 1973 року подати на затвердження Раді Міністрів УРСР погоджений з Міністерством фінансів СРСР і Міністерством внутрішніх справ СРСР перелік зазначених автомобілів.

Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити реєстрацію спеціальних легкових автомобілів у відповідності з вказаним переліком.

9. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 31 травня 1973 р. N 372 визнала за необхідне скоротити виділення починаючи з 1974 року міністерствам і відомствам СРСР та в розпорядження Рад Міністрів союзних республік легкових автомобілів для службового користування, збільшивши виділення легкових автомобілів для автогосподарств транспорту загального користування і для поповнення таксомоторного парку.

10. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР до 1 грудня 1973 року.

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР підготувати до 20 грудня 1973 р. проект доповіді Раді Міністрів СРСР з цього питання.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 34

Опрос