Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном управлении Совета Министров Украинской ССР по садоводству, виноградарству и винодельной промышленности

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 03.07.1973 № 311
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 3 липня 1973 р. N 311

Київ

Про затвердження Положення про Головне управління Ради Міністрів Української РСР по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 20 червня 1989 року N 166)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Головне управління Ради Міністрів Української РСР по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління Ради Міністрів Української РСР по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості /Головплодвинпром УРСР/

1. Головне управління Ради Міністрів УРСР по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості /Головплодвинпром УРСР/ є союзно-республіканським органом і підпорядковується Раді Міністрів Української РСР і Міністерству харчової промисловості СРСР.

Головплодвинпром УРСР здійснює керівництво сільськогосподарським виробництвом у підпорядкованих радгоспах і підприємствах, а також виноробною промисловістю.

Головплодвинпром УРСР несе відповідальність за стан і дальший розвиток садівництва і виноградарства, виноробної промисловості, науково-технічний прогрес, якість продукції, що виробляється, і за найбільш повне задоволення потреб населення і народного господарства в сільськогосподарській та виноробній продукції.

2. Головними завданнями Головплодвинпрому УРСР є:

забезпечення дальшого розвитку сільськогосподарського виробництва і виноробної промисловості, високих темпів розвитку виробництва і зростання продуктивності праці на основі науково-технічного прогресу з метою найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства в продукції садівництва, виноградарства і виноробства;

виконання завдань державного плану і забезпечення суворого дотримання державної дисципліни;

забезпечення при мінімальних затратах суспільної праці виробництва високоякісної продукції, підвищення ефективності виробництва, поліпшення використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

забезпечення проведення єдиної технічної політики в галузі виноробства, впровадження найновіших досягнень науки і техніки і передового досвіду та забезпечення високих техніко-економічних показників виробництва;

підвищення культури землеробства, врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва;

забезпечення розвитку інтенсивного садівництва і виноградарства, впровадження прогресивних технологій вирощування плодових і виноградних насаджень;

забезпечення садивним матеріалом плодоягідних культур і винограду колгоспів і радгоспів, виконання за їх замовленням проектно-вишукувальних робіт по закладці нових і реконструкції наявних садів, ягідників і виноградників;

раціональне використання капітальних вкладень і підвищення їх ефективності, зниження вартості і скорочення строків будівництва, своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів;

впровадження наукової організації праці і управління, забезпечення підприємств, організацій і установ Головного управління кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників, висування на керівну роботу молодих спеціалістів, які добре себе зарекомендували;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов робітників та службовців підприємств, організацій та установ Головного управління, створення для них безпечних умов праці.

3. Головплодвинпром УРСР забезпечує правильне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, найбільш повне використання таких економічних важелів, як прибуток, ціна, премія і кредит, впровадження ефективних систем керування з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, удосконалення структури та організаційних форм управління.

4. Головплодвинпром УРСР забезпечує здійснення ленінських принципів добору, висування і розстановки керівних господарських, інженерних та наукових кадрів; зосереджує свою увагу на перевірці і контролі за виконанням керівними кадрами директив і рішень Партії і Уряду, проводить з участю громадських організацій роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці, суворого дотримання державних інтересів і дисципліни, забезпечує правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів піднесення суспільного виробництва і підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і за спільні результати роботи колективу.

5. Головплодвинпром УРСР керує підприємствами, організаціями і установами безпосередньо або через створювані в установленому порядку органи.

Головплодвинпром УРСР, підпорядковані йому трести, радгоспи, промислові підприємства, організації і установи становлять систему Головного управління Ради Міністрів УРСР по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості.

6. Головплодвинпром УРСР забезпечує розвиток демократичних начал в управлінні, створює умови для виявлення ініціативи і активної участі трудящих і їх громадських організацій в роботі по удосконаленню виробництва і усуненню недоліків у діяльності Головного управління і підвідомчих йому підприємств, організацій та установ.

Питання праці і побуту робітників і службовців вирішується Головним управлінням з урахуванням пропозицій радянських і профспілкових органів, а у випадках, передбачених діючим законодавством, - спільно або за погодженням з цими органами.

7. Головплодвинпром УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також наказами, інструкціями та вказівками Міністерства харчової промисловості СРСР і забезпечує правильне застосування діючого законодавства на підпорядкованих підприємствах, в організаціях та установах системи Головного управління.

Головплодвинпром УРСР узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по його удосконаленню і вносить їх на розгляд Ради Міністрів УРСР і Міністерства харчової промисловості СРСР.

8. Головплодвинпром УРСР у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) вивчає потреби народного господарства республіки в плодах, ягодах, винограді, виноробній та інших видах продукції, виявляє структуру попиту і на цій основі розробляє довгострокові прогнози розвитку садівництва, виноградарства і виноробства;

б) доводить до підвідомчих підприємств, організацій і установ контрольні цифри перспективних і річних планів.

Розробляє на основі контрольних цифр розвитку народного господарства і проектів планів, що подаються підприємствами, організаціями і установами, проекти перспективних і річних планів по системі Головного управління і подає їх на затвердження в установленому порядку.

Розглядає з участю підприємств, організацій та установ і затверджує їм перспективні і річні плани за встановленими показниками відповідно до завдань народногосподарського плану; забезпечує виконання встановлених планів всіма підприємствами, організаціями і установами; в разі необхідності змінює в установленому порядку по підвідомчих підприємствах, організаціях і установах завдання по виробництву, капітальному будівництву та інших показниках в межах планових завдань, встановлених Головному управлінню.

Організує роботу по складанню проектів перспективних і річних планів підприємствами, організаціями і установами Головного управління;

в) здійснює необхідні заходи по охороні природи, раціональному використанню земель;

г) розробляє і затверджує в установленому порядку техніко-економічні нормативи, норми витрати і запасів сировини, палива і матеріалів на виробничі та експлуатаційні потреби; забезпечує впровадження затверджених нормативів і норм;

д) затверджує або подає на затвердження у відповідності з діючим законодавством ціни і тарифи на продукцію і послуги підприємств та організацій Головного управління; здійснює контроль за правильним застосуванням цін і тарифів підприємствами, організаціями та установами Головного управління;

є) забезпечує високий рівень розвитку сільськогосподарського виробництва і виноробної промисловості на основі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки; організує проведення наукових досліджень по садівництву, виноградарству і виноробству, робіт по освоєнню виробництва і випуску нових видів продукції, які відповідають сучасним досягненням науки і техніки та вимогам народного господарства;

ж) розробляє і подає на затвердження проекти державних стандартів; забезпечує впровадження державних стандартів і сучасних засобів та методів вимірювання і випробування якості продукції, а також контроль за додержанням стандартів і станом засобів вимірювання і випробування;

з) організує науково-технічну інформацію, забезпечує підготовку і видання в установленому порядку наукової і науково-технічної літератури;

і) керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації, забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організовує обмін досвідом з цих питань. Роботу по розвитку винахідництва і раціоналізації Головне управління проводить разом з республіканським комітетом профспілки і Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів;

к) здійснює капітальне будівництво в системі Головного управління, забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва, концентрацію капітальних вкладень на пускових будовах та скорочення незавершеного будівництва; затверджує в установленому порядку титульні списки і проектно-кошторисну документацію; забезпечує фінансування будов і постачання їм устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких лежить на обов'язку замовника; забезпечує своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння в стислі строки виробничих потужностей; призначає в межах своєї компетенції державні комісії для приймання в експлуатацію завершених будівництвом підприємств, будов і споруд; затверджує акти про прийняття їх і приймає рішення про закриття зведених кошторисно-фінансових розрахунків; організує капітальний ремонт основних фондів, а також поліпшення технічного та експлуатаційного стану будинків і споруд;

л) організує матеріально-технічне постачання підприємств, організацій і установ Головного управління; визначає потребу підприємств, організацій і установ у сировині, паливі, устаткуванні та інших матеріальних ресурсах, розподіляє і в необхідних випадках перерозподіляє виділені Головному управлінню фонди між підприємствами, організаціями та установами і здійснює контроль за їх реалізацією, а також за своєчасним укладанням підприємствами, організаціями і установами договорів на поставку продукції і виконанням договірних зобов'язань; забезпечує правильне зберігання і використання підприємствами, організаціями і установами Головного управління сировини, палива, устаткування та інших матеріальних ресурсів і вживає заходів до реалізації зайвих і невикористовуваних матеріальних ресурсів; розробляє і здійснює заходи по економному витрачанню матеріалів, сировини і палива, скороченню втрат у виробництві, використанню виробничих відходів і вторинної сировини та інші заходи, спрямовані на ефективне використання матеріальних ресурсів;

м) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень підприємств і організацій Головного управління, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує в установленому порядку підприємства, організації і установи Головного управління, керує їх фінансовою діяльністю; здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів;

н) забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями Головного управління фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, поставщиками, підрядчиками, банками, а також перерахування підприємствами та організаціями власних коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом; утворює в установленому порядку фонд освоєння нової техніки, фонд для преміювання за створення і впровадження нової техніки та інші централізовані фонди, а також резерв для подання фінансової допомоги підприємствам і організаціям;

о) відкриває в банках розрахункові рахунки для перерозподілу між підприємствами і організаціями власних оборотних коштів, прибутків, сум на утворення фонду освоєння нової техніки та інших коштів, а також окремі рахунки по збереженню коштів резерву для подання фінансової допомоги підприємствам та організаціям і коштів резерву амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;

п) затверджує звіти і баланси підпорядкованих підприємств, організацій і установ; складає зведені звіти і баланси по видах діяльності Головного управління;

р) організує первинний облік на підприємствах, в організаціях та установах Головного управління; одержує в установленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність, здійснює заходи по централізації і механізації облікових робіт, по впровадженню прогресивних методів обліку;

с) організує контрольно-ревізійну роботу, забезпечує регулярне проведення ревізій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії, здійснює контроль за правильним веденням і достовірністю обліку та звітності в системі Головного управління, а також заходи по охороні державного майна і відшкодуванню заподіяних матеріальних збитків;

т) виявляє потребу і забезпечує підприємства, організації та установи Головного управління кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації; вивчає кадри, забезпечує поєднання старих досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, створює умови для висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають справу і користуються авторитетом і довір'ям у колективі; вживає заходів до раціонального використання молодих спеціалістів та здійснює заходи, спрямовані на створення постійних кадрів;

у) розробляє основні напрями удосконалення наукової організації праці і керує роботою по впровадженню наукової організації праці та управління на підприємствах, в організаціях і установах Головного управління; забезпечує створення безпечних умов праці на виробництві, проведення заходів по дальшому поліпшенню та оздоровленню умов праці і суворому додержанню правил техніки безпеки і вимог виробничої санітарії;

ф) впроваджує в установленому порядку на підприємствах, в організаціях та установах Головного управління єдині і типові норми виробітку /обслуговування/ і нормативи чисельності працівників.

Разом з республіканським комітетом профспілки організує роботу по перегляду норм виробітку /обслуговування/ на підприємствах, в організаціях Головного управління і здійснює інші заходи по удосконаленню нормування праці.

Забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці і преміювання, а також правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати, здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати і заохочувальних фондів;

х) встановлює і змінює посадові оклади працівникам центрального апарату Головного управління з додержанням схем посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми посадовими окладами;

ц) в установленому порядку утворює, реорганізує і ліквідує підприємства, організації і установи, затверджує статути підприємств і положення /статути/ про організації та установи Головного управління;

ч) разом з республіканським комітетом профспілки;

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників підприємств, організацій та установ Головного управління, а також проведення оздоровчих заходів;

організує соціалістичне змагання, затверджує умови республіканського змагання підприємств, сприяє розвиткові руху за комуністичну працю, високу культуру виробництва.

Підводить підсумки соціалістичного змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні Прапори і грошові премії, присвоює звання колективів підприємств і організацій комуністичної праці, організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці і передового досвіду;

нагороджує в установленому порядку передових працівників підприємств, організацій, установ Головного управління нагрудними значками, почесними грамотами і застосовує інші види заохочення;

ш) забезпечує збереження соціалістичної державної власності на підприємствах, в організаціях та установах Головного управління і бережливе ставлення до неї.

9. Головплодвинпром УРСР організує свою роботу на основі поєднання колегіальності і єдиноначальності в обговоренні та розв'язанні всіх питань діяльності Головного управління, з встановленням точної відповідальності службових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи і виконання визначених завдань.

10. Головплодвинпром УРСР очолює Начальник, який призначається у відповідності з Конституцією УРСР Верховною Радою Української РСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради УРСР з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради УРСР.

Начальник Головплодвинпрому УРСР має заступників, яких призначає Рада Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками Начальника Головного управління провадиться Начальником Головплодвинпрому УРСР.

11. Начальник Головплодвинпрому УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників Начальника, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів за діяльність підприємств, організацій та установ Головного управління.

12. Начальник Головплодвинпрому УРСР в межах компетенції Головного управління видає на підставі і на виконання діючих законів СРСР і УРСР, а також постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, наказів і інструкцій Міністерства харчової промисловості СРСР накази та інструкції і дає вказівки, обов'язкові для виконання підприємствами, організаціями та установами Головного управління, і перевіряє їх виконання.

13. У Головплодвинпромі УРСР утворюється колегія в складі Начальника Головного управління /голова/ і заступників Начальника за посадою, а також інших керівних працівників Головного управління.

Члени колегії Головплодвинпрому УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.

14. Колегія Головплодвинпрому УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає основні питання розвитку садівництва, виноградарства і виноробства та інші питання діяльності Головного управління, обговорює питання практичного керівництва підприємствами, організаціями та установами, перевірки виконання добору і використання кадрів, проекти найважливіших наказів та інструкцій, заслуховує звіти управлінь і відділів Головного управління, а також підприємств, організацій і установ Головного управління.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Начальника Головплодвинпрому УРСР. В разі розбіжностей між Начальником Головного управління і колегією Начальник проводить в життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР.

15. Для розгляду пропозицій по основних напрямах розвитку садівництва і виноградарства, визначення науково обґрунтованої технічної політики у виноробній промисловості, розробки рекомендацій по використанню і впровадженню найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і передового досвіду в Головплодвинпромі УРСР створюється науково-технічна рада з вчених, висококваліфікованих спеціалістів, новаторів виробництва, а також представників науково-технічних товариств та інших організацій.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджуються Начальником Головплодвинпрому УРСР.

16. Головплодвинпром УРСР утворює для розгляду господарських спорів між підприємствами, організаціями і установами системи Головного управління арбітраж. Арбітражу Головплодвинпрому УРСР надається право видавати накази на примусове виконання рішень, що ним виносяться.

Положення про арбітраж затверджується Начальником Головплодвинпрому УРСР.

17. Головплодвинпром УРСР скликає в установленому порядку наради активу з участю громадських організацій, на яких заслуховуються і обговорюються доповіді про заходи по виконанню рішень Партії і Уряду, найважливіші проблеми розвитку галузі, а також обговорюються на основі розгортання критики і самокритики питання, зв'язані з поліпшенням діяльності Головного управління і підвідомчих йому підприємств, організацій та установ.

18. Головплодвинпром УРСР організує своєчасний і уважний розгляд листів /заяв і скарг/ трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності підприємств, організацій та установ Головного управління, про які повідомляється в листах трудящих.

19. Структура і чисельність працівників центрального апарату Головплодвинпрому УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з Міністерством харчової промисловості СРСР.

Штатний розпис центрального апарату Головплодвинпрому УРСР, кошторис, а також положення про управління і відділи Головного управління затверджуються Начальником Головплодвинпрому УРСР.

20. Головплодвинпром УРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос