Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о режиме труда работников виброопасных профессий

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 08.06.1973 № 266

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 червня 1973 р. N 266

Київ

Про затвердження Положення про режим праці працівників вібронебезпечних професій

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про режим праці працівників вібронебезпечних професій, погоджене з Міністерством охорони здоров'я СРСР, Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у питаннях праці і заробітної плати і ВЦРПС /додається/.

2. Республіканським міністерствам і відомствам УРСР, що мають підприємства і організації, які застосовують машини, технологічне устаткування і механізований інструмент, що викликають вібрацію:

розробити і до 1 січня 1974 р. затвердити погоджені з Міністерством охорони здоров'я УРСР і республіканськими комітетами профспілок заходи, що забезпечують установлений вказаним Положенням режим праці працівників вібронебезпечних професій з урахуванням специфіки і конкретних умов виробництв відповідної галузі народного господарства;

забезпечити впровадження технології, що дозволяє довести параметри вібрації машин, технологічного устаткування і механізованого інструменту до санітарних норм, а також своєчасний і якісний контроль за їх експлуатацією і ремонтом.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про режим праці працівників вібронебезпечних професій

1. Це Положення встановлює режим праці працівників вібронебезпечних професій у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 28 липня 1970 р. N 608 "Про заходи по дальшому зниженню шкідливої дії вібрації машин, технологічного устаткування і механізованого інструменту на працівників різних галузей народного господарства" і є обов'язковим для підприємств і організацій республіканських міністерств і відомств УРСР, які застосовують машини, технологічне устаткування і механізований інструмент, при роботі з якими виникають вібрації.

Положення поширюється на працівників вібронебезпечних професій, які піддаються впливу вібрації, що передається на руки працюючого, і вібрації робочих місць.

2. До вібронебезпечних відносяться машини, в тому числі самохідні, технологічне устаткування і механізований інструмент /які далі іменуються "машини"/, що не відповідають вимогам санітарних норм проектування промислових підприємств, затверджених Держбудом СРСР, санітарних норм і правил при роботі з інструментами, механізмами і устаткуванням, які створюють вібрації, санітарних норм і правил по обмеженню вібрації на робочих місцях тракторів, сільськогосподарських, будівельно-шляхових та інших машин, установлених Міністерством охорони здоров'я СРСР, і ГОСТу 17770-72 "Машини ручні. Допустимі рівні вібрацій", затвердженого Державним комітетом стандартів Ради Міністрів СРСР.

3. Оцінка ступеня шкідливості вібрації проводиться по спектру коливальної швидкості:

а) для поверхонь, що контактують з руками працюючого в діапазоні частот від 5,6 до 2800 Гц, який включає 9 октавних смуг з середньогеометричними частотами - 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000 Гц;

б) для постійних робочих місць у виробничих приміщеннях у діапазоні частот 1,4 - 90 Гц, який має 6 октавних смуг - 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц;

в) для робочих місць на машинах у діапазоні частот 0,35 - 355 Гц, який має 9 октавних смуг - 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250 Гц.

Для кожної октавної смуги встановлюється гранично допустиме значення середньоквадратичної коливальної швидкості в м/сек та її рівня в децибелах відносно величини 5·10-8 м/сек.

Величина 5·10-8 м/сек, умовно прийнята як стандартна, відповідає величині середньоквадратичної коливальної швидкості при стандартному порозі звукового тиску для тону з частотою 1000 Гц, який дорівнює 2·10-5 Н/м2.

4. Величини вібрацій, що генеруються машинами і передаються на руки працюючого і робоче місце у виробничих приміщеннях і на машинах, не повинні перевищувати граничних величин, вказаних відповідно в таблицях 1, 2, 3.

5. Граничні рівні коливальної швидкості допускаються при таких умовах:

- вага вібруючого устаткування або його частин, які утримуються руками робітника в різних положеннях в процесі роботи, не повинна перевищувати 100 Н;

- при роботі в паспортному режимі сила натиску працюючих на вібруюче устаткування або його частини не повинна перевищувати 200 Н;

- рукоятки механізму повинні забезпечувати найбільшу площу контакту з поверхнею долоні при рівномірному розподілі на них силового навантаження;

- коефіцієнт теплопровідності матеріалу рукояток не повинен перевищувати 0,5 Вт/ (м. К).

6. При роботі на машинах в умовах переривчастої дії вібрації тривалістю від 30 до 60 хвилин, що чергується з паузами тривалістю не менше 15 хвилин, які регулярно повторюються, гранично допустимі рівні вібрації, що передається на сидіння в діапазоні до 8 Гц, можуть бути збільшені на 3 дБ. При такій же тривалості вібрації, що чергується з паузами менше 8 хвилин, гранично допустимі рівні відповідають тим, які передбачені для безперервної дії вібрації.

7. Режим праці працівників вібронебезпечних професій повинен розроблятися з урахуванням форм організації праці - індивідуальної, бригадної, розподілу виробничого навантаження, суміщення професій, виконання допоміжних робіт, тривалості контакту з вібрацією, вібраційних характеристик застосовуваних машин.

8. В режимі праці повинні передбачатися:

- сумарна тривалість роботи з машинами, що викликають вібрацію, і розподіл періодів контакту з ними протягом робочої зміни або циклу;

- виконання інших видів робіт, не зв'язаних з дією вібрації, в тому числі підготовчих, заключних і допоміжних операцій, суміщення професій;

- регламентовані перерви для відпочинку і проведення гімнастики і процедур, передбачених у пункті 9 цього Положення.

9. При роботі з ручними машинами, що викликають вібрації в межах санітарних норм і ГОСТу 17770-72, сумарний час роботи в контакті з вібрацією не повинен перевищувати 2/3 робочої зміни. При цьому тривалість одноразової безперервної дії вібрації, включаючи мікропаузи, що входять в дану операцію, не повинна перевищувати для ручних машин 15 - 20 хвилин.

При такому режимі праці /якщо інші фактори умов праці відповідають санітарним нормам/ встановлюється обідня перерва не менше 40 хвилин і дві регламентовані перерви /для активного відпочинку, проведення виробничої гімнастики за спеціальним комплексом і лікувально-профілактичних процедур/:

- через 2 години після початку зміни тривалістю 20 хвилин, через 2 години після обідньої перерви - 30 хвилин;

- 20-хвилинна перерва через кожну годину роботи надається при переривчастій дії вібрації з співвідношенням 1:2 тривалості дії вібрації і паузи, що не перевищують 5 - 6 хвилин, і 40-хвилинна перерва через кожні 30 хвилин роботи при переривчастій дії вібрації з співвідношенням такої ж за тривалістю вібрації і паузи як 2:1.

Час регламентованих перерв для відпочинку, проведення гімнастики і процедур включається до норми виробітку.

10. При вимушеній необхідності експлуатації застарілих видів машин, вібрація яких перевищує значення, передбачені санітарними нормами, після одержання від місцевих органів санітарно-епідеміологічної служби дозволу на експлуатацію подібних машин розробляються тимчасові раціональні режими праці з метою зниження шкідливої дії виробничої вібрації на працюючих.

11. Розрахунок часу роботи з машинами, вібрація яких перевищує значення, передбачені санітарними нормами, провадиться у відповідності з таблицею 4.

Робота з машинами, вібрація яких більше ніж у 4 рази /більше 12 дБ/ перевищує санітарні норми, забороняється.

12. При роботах на машинах, які генерують загальні вібрації /транспортні засоби, самохідні машини і т. ін./, в разі неможливості запровадження внутрізмінних режимів, встановлюється режим робочих циклів шляхом організації комплексних бригад з взаємозамінністю професій, а також суміщення професій.

13. Для працівників вібронебезпечних професій при наявності інших несприятливих факторів /шум, температура, токсичні речовини, випромінювання та ін./, що перевищують санітарні норми, режим праці і відпочинку повинен встановлюватись на основі вивчення зміни працездатності, що відображає ступінь несприятливої дії всього комплексу факторів умов праці на організм людини.

14. Основним заходом профілактики вібраційної хвороби є застосування інструментів, устаткування і машин з параметрами вібрації в межах санітарних норм, а також впровадження прогресивної технології, яка виключає дію виробничої вібрації на працюючих.

15. Керівники підприємств і організацій повинні вживати всіх заходів до якнайшвидшої заміни парку вібронебезпечного устаткування, що є в експлуатації, удосконалення існуючих технологічних процесів.

16. Адміністрація підприємства, яке експлуатує вібронебезпечні машини, повинна забезпечити виконання діючих санітарних правил, звернувши особливу увагу на додержання таких умов:

а) допускати до експлуатації тільки справні машини, устаткування та інструменти;

б) на підприємствах повинен бути організований планово-запобіжний ремонт машин з обов'язковим контролем параметрів вібрації.

Параметри вібрації визначаються для нових машин за даними технічної документації; для тих, що знаходяться в експлуатації, і для всіх видів машин після ремонту - за даними фактичних замірів, що проводяться не рідше одного разу на рік, а для ручних машин - не рідше двох разів на рік.

При визначенні вібрації машин керуватись методикою вимірювання вібрації згідно з ГОСТом 16519-70 з урахуванням вимог до умов випробувань, викладених у ГОСТах: 15996-70, 15997-70, 16843-71, 16844-71, та іншими нормативно-технічними документами, що регламентують методи і засоби вимірювання параметрів вібрації;

в) робота з машинами повинна проводитись, як правило, в опалюваних приміщеннях з температурою повітря не менше 16° при вологості його 40 - 60 процентів і швидкості не більше 0,3 м/сек;

г) при роботі в холодний період року в неопалюваних приміщеннях або на відкритому повітрі для періодичного обігріву працюючих повинні передбачатися опалювані приміщення з температурою повітря 21 - 22° при швидкості його руху не більше 0,3 м/сек і вологості 40 - 60 процентів. Крім цього, на робочих місцях повинен бути забезпечений місцевий обігрів робітників;

д) допускати до роботи з вібруючими машинами осіб, не молодше 18 років, які пройшли попередньо медичний огляд, мають відповідну кваліфікацію і здали технічний мінімум з правил безпечного виконання робіт;

є) всі працівники, які піддаються дії вібрації, при прийнятті на роботу повинні проходити попередній медичний огляд і періодичні огляди у відповідності з наказом Міністра охорони здоров'я СРСР від 30 травня 1969 р. N 400, а також забезпечуватись у встановленому порядку індивідуальними засобами захисту від вібрації і шуму;

ж) не допускається перебування робітників під час роботи на віброплощадках, вібростолах. Роботи на цих установках повинні бути механізовані при дистанційному керуванні;

з) проведення надурочних робіт з вібронебезпечними машинами та інструментами не допускається;

і) не допускаються до роботи, зв'язаної з дією загальних вібрацій, жінки в період вагітності і з порушенням оваріально-менструальної функції;

к) для працюючих з вібронебезпечними машинами повинно бути організоване регулярне проведення фізико-терапевтичних процедур і видача вітамінів у відповідності з рекомендаціями медичних установ;

л) працівники вібронебезпечних професій повинні забезпечуватись профілактичним лікуванням у профілакторії підприємства.

17. Для реалізації заходів, передбачених цим Положенням і розроблених на його основі республіканськими міністерствами і відомствами УРСР, на підприємствах організується постійно діюча комісія, очолювана головним інженером, з участю представників відділів техніки безпеки, наукової організації праці, фабрично-заводського комітету профспілки і медико-санітарної частини підприємств.

Комісія забезпечує:

організацію з участю галузевих промислових лабораторій і санітарно-епідеміологічних станцій проведення паспортизації машин з встановленням фактичних параметрів вібрації і ступеня їх вібронебезпечності;

контроль за проведенням якісного монтажу машин і агрегатів;

встановлення порядку використання машин, розробку переліку вібронебезпечних професій і конкретних режимів праці та відпочинку працюючих;

визначення строків і заходів по модернізації або заміні машин, що викликають вібрацію;

контроль за своєчасним проведенням санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів на підприємстві.

18. Перелік вібронебезпечних професій, а також режим праці працівників вібронебезпечних професій затверджуються директором /керівником/ підприємства, організації за погодженням з місцевим фабрично-заводським комітетом профспілки і органами санітарно-епідеміологічної служби.

Таблиця 1

Граничні величини вібрацій, що генеруються машинами і передаються на руки працюючих

Середні геометричні частоти, Гц

Допустима коливальна швидкість

Рівень діючих значень, дБ

Діючі значення, м/сек

8

120

5,00·10-2

16

120

5,00·10-2

31,5

117

3,50·10-2

63

114

2,50·10-2

125

111

1,80·10-2

250

108

1,20·10-2

500

105

0,90·10-2

1000

102

0,63·10-2

2000

99

0,45·10-2

Таблиця 2

Граничні величини вібрацій, що генеруються машинами і передаються на робоче місце у виробничих приміщенняхх/

Середні геометричні частоти, Гц

Допустима коливальна швидкість

Рівень діючих значень, дБ

Діючі значення, м/сек

107

1,12·10-2

4

100

0,50·10-2

8

92

0,20·10-2

16

92

0,20·10-2

31,5

92

0,20·10-2

63

92

0,20·10-2

____________
х/ При безперервній дії протягом робочого дня.

Таблиця 3

Гранично допустимі величини вертикальної вібрації, яка передається на сидіння на машинах /тракторах, сільськогосподарських, будівельно-шляхових, землерийно-транспортних та інших /х/ по СН 1102-73 від 18.05.73 р.

Середні геометричні частоти, Гц

Допустима коливальна швидкість

Діючі значення, м/сек

Рівні діючих значень, дБ

1

12,6·10-2

128

2

7,1·10-2

123

4

2,5·10-2

114

8

1,3·10-2

107

16

1,1·10-2

107

31,5

1,1·10-2

107

63

1,1·10-2

107

125

1,1·10-2

107

250

1,1·10-2

107

____________
х/ При безперервній дії протягом робочого дня.

Примітка. До 1 січня 1978 р. можливо перевищення нормативних величин до 6 дБ.

Таблиця 4

Допустима сумарна тривалість дії за зміну вібрацій ручних машин і робочих місць, які не відповідають діючим санітарним нормам /для осіб, які працюють на п'ятиденному робочому тижні/

Перевищення допустимих рівнів коливальної швидкості в октавних смугах частот відносно санітарних норм

Допустима сумарна тривалість вібрації за робочу зміну /хвилин/

 

Ручні машини

Робочі місця

0 дБ /1 раз/

320

480

до 3 дБ /1,41 раза/

160

120

до 6 дБ /2 рази/

80

60

до 9 дБ /2,8 раза/

40

30

до 12 дБ /4 рази/

20

15

Примітки:

1. Проміжні значення інтерполюються.

2. При розробці режимів праці у відповідності з цією таблицею повинно дотримуватися співвідношення тривалості дії вібрації і виконання інших операцій, не зв'язаних з нею, не менше 1:2. Наприклад, при перевищенні санітарних норм вібрації ручної машини до 9 дБ доцільно встановлювати порядок роботи з машиною по 10 хвилин з періодами інших видів робіт по 20 хвилин кожний /тобто 10 хвилин + 20 хвилин + 10 хвилин + 20 хвилин + 10 хвилин + 20 хвилин + 10 хвилин = 100 хвилин/. В решту робочого часу /480 - 100 = 380 хвилин/ повинні проводитися роботи, не зв'язані з вібрацією.

____________

Опрос