Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению строительства и введения в действие объектов на предприятиях черной металлургии, предусмотренных планами на 1973 - 1975 годы

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 10.04.1973 № 175
редакция действует с 13.12.1988

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 1973 р. N 175

Київ

Про заходи по забезпеченню будівництва і введення в дію об'єктів на підприємствах чорної металургії, передбачених планами на 1973 - 1975 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 8 квітня 1976 року N 161
,
 постановою Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 13 грудня 1988 року N 380

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що за минулі роки п'ятирічки допущено велике відставання в будівництві і введенні в дію виробничих потужностей в чорній металургії проти завдань, передбачених народногосподарськими планами, що викликає серйозне утруднення у задоволенні потреб народного господарства в металі.

В 1971 - 1972 роках по об'єктах виробничого призначення на підприємствах чорної металургії не введено в дію основних фондів на 567,7 млн. крб., або 40,8 проц., і недоосвоєно капіталовкладень в обсязі 133,5 млн. крб. Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР за цей період недовиконано план будівельно-монтажних робіт на 12,7 млн. крб. і Міністерством промислового будівництва УРСР на 5,8 млн. крб. і не введено в дію 24 об'єкти.

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР і Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР протягом багатьох років своєчасно не забезпечують будови чорної металургії необхідними матеріалами, конструкціями, машинами, механізмами і транспортними засобами. Будови чорної металургії, як правило, не укомплектовані робітниками. На ряді важливих об'єктів незадовільно організовано процес будівництва, допускається велика плинність робітників, систематично не виконуються організаційно-технічні заходи.

Міністерство чорної металургії УРСР не вживає належних заходів до концентрації капіталовкладень на будівництві найважливіших об'єктів, допускає їх розпорошення, не забезпечує своєчасної видачі проектно-кошторисної документації для будівництва та замовлення устаткування.

Проектні інститути "Укрдіпромез", "Діпросталь", Придніпровський "Промбудпроект", "Важпромелектропроект" порушують строки і допускають неякісне виготовлення технічної документації, в проекти часто вносять зміни та поправки в ході виконання робіт, що ускладнює будівництво та призводить до марної витрати коштів і матеріально-технічних ресурсів.

Таке становище склалось внаслідок вкрай недостатнього керівництва з боку міністрів тт. Куликова, Лубенця, Арешковича і Багратуні будівництвом підприємств чорної металургії, а також несвоєчасного забезпечення Головпостачем УРСР будов чорної металургії необхідним устаткуванням, комплектуючими виробами і кабельною продукцією.

Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Ворошиловградський і Одеський обкоми КП України, рад міськкомів і райкомів партії недостатньо здійснюють контроль за виконанням планів капітального будівництва і введення в дію виробничих потужностей на підприємствах чорної металургії, невимогливо ставляться до керівників будівельних організацій, які не забезпечують виконання встановлених завдань і не вживають заходів до створення робітникам належних виробничих і житлово-побутових умов.

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 березня 1973 р. N 141 Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністра чорної металургії УРСР т. Куликова, Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР т. Лубенця, Міністра промислового будівництва УРСР т. Арешковича, Міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР т. Багратуні і Начальника Головпостачу УРСР т. Тичиніна вжити термінових заходів до виправлення становища, яке створилось з будівництвом підприємств чорної металургії, з тим щоб забезпечити безумовне виконання завдань по введенню в дію потужностей, встановлених планами на 1973 - 1975 роки, і попередити їх, що вони несуть персональну відповідальність за виконання цих важливих державних завдань.

2. Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР забезпечити:

а) введення в дію в 1973 році на підприємствах чорної металургії пускових об'єктів у строки згідно з додатком N 1* і виконання обсягів будівельно-монтажних робіт на будівництві найважливіших задільних об'єктів згідно з додатком N 2*;

б) будівництво на Криворізькому металургійному заводі імені Леніна комплексу доменної печі N 9 /обсягом 5000 куб. метрів/ потужністю по виробництву чавуну в кількості 4 млн. тонн на рік, з введенням в дію цього комплексу в IV кварталі 1974 р. Виконати в 1973 році найважливіші роботи на будівництві цієї печі згідно з додатком N 3*;

в) своєчасну розробку та здійснення організаційно-технічних заходів по будівництву об'єктів, які підлягають введенню в дію в 1974 - 1975 роках.

3. Покласти на Начальника Головпостачу УРСР т. Тичиніна відповідальність за своєчасне вирішення всіх питань, зв'язаних з матеріально-технічним забезпеченням і комплектуванням устаткуванням будов чорної металургії.

4. Зобов'язати Головпостач УРСР і Міністерство чорної металургії УРСР у найкоротший строк закінчити розміщення замовлень на виготовлення та поставку для будівництва пускових і задільних об'єктів чорної металургії невистачаючого устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, кабельних та інших виробів. Забезпечити поставку всього устаткування, в тому числі і нестандартизованого, в строки, передбачені графіками виконання будівельно-монтажних робіт, а основного устаткування для доменної печі N 9 Криворізького металургійного заводу імені Леніна згідно з додатком N 4*.

5. Засудити порочну практику, яка має місце в ряді областей і міст, коли за рішенням місцевих партійних і радянських органів відволікаються матеріальні і фінансові ресурси, а також робоча сила з будов чорної металургії на об'єкти другорядного значення, інколи навіть на об'єкти, не передбачені планом.

Категорично заборонити місцевим партійним і радянським органам відволікати матеріальні і фінансові ресурси, а також робочу силу з будов чорної металургії на будівництво інших об'єктів, бо цим завдається серйозна шкода державі, і попередити керівників вказаних органів, що вони несуть за це відповідальність.

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

7. Зобов'язати Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерство промислового будівництва УРСР забезпечити виготовлення та поставку в 1973 році для будівництва пускових і задільних об'єктів на підприємствах чорної металургії металоконструкцій згідно з додатком N 5* і збірних залізобетонних конструкцій згідно з додатком N 6*.

____________
* Не наводиться.

Головпостачу УРСР і Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити поставку по фондах зазначених міністерств і за погодженими з ними графіками металопрокату, необхідного для виготовлення вказаних металевих і збірних залізобетонних конструкцій у встановлені строки.

8. З метою створення санітарно-захисної зони комплексу доменної печі N 9 Криворізького металургійного заводу імені Леніна вважати за необхідне звільнити територію селища Зелене Місто від існуючих будівель.

Для розселення громадян, які проживають в цьому селищі, Дніпропетровському облвиконкому, Міністерству чорної металургії УРСР і Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР забезпечити будівництво в 1973 - 1974 роках у м. Кривому Розі будинків, об'єктів культурно-побутового, торговельного, комунального та іншого призначення в обсягах, що відповідають діючим нормам проектування та будівництва населених пунктів, в тому числі в 1973 році будинків загальною жилою площею не менше 62 тис. кв. метрів.

9. Зобов'язати Міністерство чорної металургії УРСР в місячний строк визначити комплекс і основні обсяги робіт по реконструкції та будівництву об'єктів агломераційного виробництва, що підлягають виконанню в 1973 - 1974 роках на Новокриворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті, для забезпечення доменної печі N 9 Криворізького металургійного заводу імені Леніна агломератом підвищеної якості та видати до 15 травня 1973 р. специфікації для замовлення устаткування і матеріалів.

Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Головпостачу УРСР розробити і здійснити в 1973 - 1974 роках організаційно-технічні заходи по виконанню зазначених робіт.

10. Держплану УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР і Дніпропетровському облвиконкому з участю заінтересованих міністерств і відомств вжити заходів до забезпечення розробки в 1973 році та затвердження у встановленому порядку технічного проекту захисту повітряного басейну від промислових викидів металургійних та інших підприємств, розміщених у м. Кривому Розі, і створення відповідних санітарно-захисних зон.

11. Зобов'язати Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР разом з облвиконкомами забезпечити в 1973 році освоєння виділених капіталовкладень по всіх джерелах фінансування і введення в експлуатацію у встановлені строки для підприємств чорної металургії жилих будинків загальною площею 535,0 тис. кв. метрів, 10 дитячих дошкільних закладів на 2660 місць, 3 лікарень на 690 ліжок та інших об'єктів культурно-побутового і комунального призначення.

Заборонити виконкомам Рад депутатів трудящих удержувати жилу площу в більших розмірах, ніж це передбачено діючим законодавством.

12. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів першочергово направляти будівельним і монтажним організаціям зайнятих на будівництві об'єктів чорної металургії робітників у рахунок плану оргнабору Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР і Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР на 1973 - 1975 роки в строки, визначені зазначеними міністерствами.

13. Зобов'язати Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР та Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР вжити невідкладних заходів до поліпшення організації праці робітників, зайнятих на будівництві об'єктів чорної металургії, створення належних виробничих і житлово-побутових умов та організації їх культурного відпочинку.

14. Зобов'язати Держплан УРСР і Міністерство чорної металургії УРСР переглянути протягом 1973 - 1974 років на підприємствах чорної металургії комплекси об'єктів, що тривалий час будуються, маючи на увазі посилення концентрації капіталовкладень і прискорення введення в дію тих об'єктів, які безпосередньо зв'язані з удосконаленням і поліпшенням технології виробництва, збільшенням випуску продукції та підвищенням техніко-економічних показників. Розробити і здійснити організаційно-технічні заходи, спрямовані на значне зменшення обсягів незавершеного будівництва і підвищення ефективності капіталовкладень,

15. Донецькому, Дніпропетровському, Запорізькому, Ворошиловградському, Полтавському, Одеському, Кримському облвиконкомам передбачати в планах першочергове і повне забезпечення потреб будівельно-монтажних організацій, які здійснюють будівництво підприємств чорної металургії, в цеглі, щебені та інших місцевих будівельних матеріалах.

16. Зобов'язати секретаря ЦК КП України т. Титаренка, а такої секретарів обкомів партії: Донецького - т. Дегтярьова, Дніпропетровського - т. Ватченка, Запорізького - т. Всеволожського, Ворошиловградського - т. Шевченка, Полтавського - т. Моргуна, Одеського - т. Козиря і Кримського - т. Кириченка особисто здійснювати контроль за ходом будівництва і введенням з дію підприємств чорної металургії, передбачених планами на 1973 - 1975 роки, і вживати заходів до виконання цих планів.

17. Довести до відома Держплану УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Головпостачу УРСР, Української республіканської контори Будбанку СРСР і Держбуду УРСР, що:

- Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 5 березня 1973 р. N 141:

а) поклали на заступника Голови Ради Міністрів СРСР, Голову Держпостачу СРСР т. Димшиця відповідальність за своєчасне вирішення всіх питань, зв'язаних з матеріально-технічним забезпеченням і комплектуванням устаткуванням будов чорної металургії;

б) рекомендували ЦК ВЛКСМ направити в першому півріччі 1973 р. на будівництво підприємств чорної металургії 10 тис. чоловік за путівками комсомолу.

- Рада Міністрів СРСР розпорядженням від 22 лютого 1973 р. N 319:

а) доручила Міністерству енергетики і електрифікації СРСР розробити техно-робочий проект на будівництво ТЕЦ-ППС N 3 Криворізького металургійного заводу імені Леніна /з її допоміжними спорудами/, маючи на увазі видати креслення на будівельні металоконструкції і специфікації для замовлення устаткування в I кварталі 1973 р. і закінчити всі проектні роботи в II кварталі 1973 р.;

б) дозволила, як виняток, Міністерству чорної металургії СРСР до затвердження техно-робочого проекту на будівництво комплексу доменної печі N 9 Криворізького металургійного заводу імені Леніна фінансувати затрати на проектні і будівельно-монтажні роботи по спорудженню об'єктів, передбачених пусковим комплексом, по кошторисах до робочих креслень на будівництво цих об'єктів за рахунок асигнувань на капітальні вкладення, що виділяються вказаному заводу по річних планах.

Міністерству чорної металургії СРСР провадити оплату робіт по проектуванню нестандартизованого нетипового устаткування для об'єктів комплексу вказаної доменної печі в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР від 5 березня 1960 р. N 253, за рахунок асигнувань, виділених Міністерству на капітальні вкладення;

в) таємно.

- Рада Міністрів СРСР розпорядженням від 7 березня 1973 р. N 381:

а) зобов'язала Міністерство енергетики і електрифікації СРСР забезпечити виконання всіх будівельно-монтажних робіт, включаючи виготовлення металоконструкції, по розширенню і будівництву ТЕЦ Криворізького металургійного заводу імені Леніна та своєчасну поставку енергетичного устаткування для цього об'єкта, а Міністерство транспортного будівництва забезпечити виконання робіт по спорудженню зовнішніх і внутрішньозаводських залізничних колій /з штучними спорудами/ і по монтажу систем ТЕЦ і СЦБ на будівництві вказаного об'єкта;

б) дозволила міністерствам і відомствам додатково виплачувати премії робітникам та інженерно-технічним працівникам:

будівельно-монтажних організацій, що здійснюють будівництво доменної печі N 9 Криворізького металургійного заводу імені Леніна, за виконання місячних графіків робіт і введення в дію у встановлений строк виробничих потужностей, витрачаючи на цю мету кошти в межах 0,5 процента кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт по цьому об'єкту;

заводів-виготовлювачів устаткування і металоконструкцій за якісне виготовлення і своєчасну їх поставку на будівництво вказаного об'єкта, витрачаючи на цю мету кошти в межах 0,2 процента вартості цього устаткування і металоконструкція.

Преміювання працівників Союзголовметалургкомплекту провадити у відповідності з порядком, встановленим пунктом 3 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 18 червня 1969 р. N 1243.

Затрати, зв'язані з вказаним преміюванням, передбачати в зведених кошторисах на будівництво цього об'єкта;

в) поширила дію постанови Ради Міністрів СРСР від 20 квітня 1959 р. N 423 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1959 р. N 565/ на кваліфікованих робітників 3-го розряду і вище, які командируються в 1973 - 1974 роках будівельними міністерствами на будівництво доменної печі N 9 Криворізького металургійного заводу імені Леніна.

Дозволила Міністерству чорної металургії СРСР передбачати затрати, зв'язані з відрядженням вказаних робітників, у кошторисах цієї будови.

18. Зобов'язати Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та Головпостач УРСР доповісти ЦК КП України і Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови у липні 1973 р. і січні 1974 року.

* * *

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість в тому, що міністерства, партійні, радянські, профспілкові і комсомольські організації забезпечать на основі розвитку соціалістичного змагання виконання встановлених на 1973 - 1975 роки завдань по введенню в дію виробничих потужностей в чорній металургії.

 

Секретар Центрального
Комітету КП України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 21

Опрос