Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению введения в действие в 1973 - 1975 годах мощностей в легкой и пищевых отраслях промышленности

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 10.04.1973 № 174

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 1973 р. N 174

Київ

Про заходи по забезпеченню введення в дію в 1973 - 1975 роках потужностей в легкій та харчових галузях промисловості

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що за минулі два роки п'ятирічки допущено серйозне відставання в будівництві і введенні в дію виробничих потужностей, а також житла та дитячих дошкільних закладів у легкій, харчовій, м'ясо-молочній і рибній промисловості, що позначилось на обсязі виробництва товарів народного споживання.

Будови легкої, харчової, м'ясо-молочної і рибної промисловості, як правило, не укомплектовані робітниками, несвоєчасно забезпечуються проектно-кошторисною документацією, будівельними матеріалами і механізмами, технологічним, електротехнічним та іншими видами устаткування. Недостатньо приділяють уваги розвитку вказаних галузей промисловості окремі партійні і радянські органи.

Не виконано планів капітального будівництва за рахунок державних централізованих капітальних вкладень в 1972 році. По Міністерству легкої промисловості УРСР план виконано на 88 проц., по Міністерству харчової промисловості УРСР на 95 проц., по Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР на 86 проц. і по Укрголоврибгоспу на 95 процентів.

Внаслідок недовиконання планів капітального будівництва в 1972 році не введено в дію ряд важливих виробничих потужностей і пускових об'єктів легкої, харчової і м'ясо-молочної промисловості республіки.

Таке становище склалось внаслідок незадовільного керівництва з боку міністрів тт. Касьяненка, Санова, Сеннікова, Арешковича, Лубенця, Михайлова і Багратуні будівництвом підприємств в згаданих галузях промисловості.

В минулому році тільки на важливіших будовах легкої промисловості не вистачало близько 2500, харчової промисловості - 3000, м'ясної і молочної промисловості - 1500 робітників.

Головпостач УРСР /т. Тичинін/ та міністерства-замовники не забезпечили своєчасну поставку на окремі пускові будови технологічного устаткування, кабельно-провідникової продукції і контрольно-вимірювальних приладів.

Ворошиловградським, Донецьким, Кримським, Одеським, і Херсонським облвиконкомами та міністерствами-замовниками не вирішено всіх питань, пов'язаних з приєднанням до міських інженерних мереж і очисних споруд підприємств легкої, харчової, м'ясної і молочної промисловості. Незадовільно здійснювалось в 1972 році будівництво житла і об'єктів соцкультпобутового призначення для підприємств цих галузей промисловості.

З метою поліпшення будівництва підприємств легкої та харчових галузей промисловості і на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 березня 1973 р. N 142 "Про заходи по забезпеченню введення в дію в 1973 - 1975 роках потужностей у легкій та харчових галузях промисловості" і розпорядження Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1973 р. N 382 Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрголоврибгосп, Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, обкоми КП України та облвиконкоми:

- забезпечити введення в дію в 1973 році виробничих потужностей по легкій, харчовій, м'ясо-молочній, виноробній і рибній промисловості в кількостях згідно з додатком N 1*, у тому числі найважливіших пускових об'єктів і потужностей згідно з додатком N 2*, та створити необхідні умови колективам підприємств і будов для успішного виконання ними соціалістичних зобов'язань по докроковому введенню в дію пускових об'єктів і потужностей згідно з додатком N 3*;

- здійснювати постійний контроль за ходом будівництва об'єктів і введенням в дію потужностей в цих галузях промисловості, передбачених планами на 1973 - 1975 роки, звернувши особливу увагу на повне забезпечення вказаних об'єктів робочою силою, а також матеріалами, устаткуванням і механізмами;

- забезпечити безумовне виконання планів будівництва і введення в дію об'єктів житла і дитячих дошкільних закладів для підприємств вказаних галузей промисловості в обсягах і строки, передбачені планом на 1973 рік.

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР попереджають міністрів тт. Касьяненка, Санова, Сеннікова, Арешковича, Лубенця, Михайлова, Гаркушу, Багратуні, а також начальників Головплодвинпрому УРСР т. Мельникова та Укрголоврибгоспу т. Горошка про їх персональну відповідальність за виконання планів будівництва, реконструкції і введення в дію виробничих потужностей, жилих будинків і соціально-культурних об'єктів у згаданих галузях.

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР попереджають обкоми КП України, облвиконкоми, керівників партійних, радянських і господарських організацій, що в разі невиконання планів будівництва і введення в дію потужностей в легкій, харчовій, м'ясо-молочній, виноробній і рибній промисловості винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

2. Засудити і категорично заборонити місцевим партійним і радянським органам порочну практику відволікання матеріальних і фінансових ресурсів, а також робочої сили з будов легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості на об'єкти другорядного значення.

Облвиконкомам передбачати в планах першочергове і повне забезпечення потреб будівельно-монтажних організацій, що здійснюють будівництво підприємств легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості, в цеглі, щебені та в інших місцевих будівельних матеріалах.

3. Головпостачу УРСР разом з Міністерством легкої промисловості УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Міністерством м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР та Укрголоврибгоспом забезпечити повну занарядку на пускові будови 1973 року технологічного та іншого устаткування з тим, щоб воно та кабельно-провідникова продукція і контрольно-вимірювальні прилади були поставлені будовам не пізніше як за три місяці до строку введення в дію об'єктів і потужностей, а устаткування, для монтажу якого потрібен більш тривалий час, в строки, які забезпечують своєчасне введення в дію запланованих потужностей.

Покласти на Начальника Головпостачу УРСР т. Тичиніна відповідальність за своєчасне вирішення всіх питань, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням і укомплектуванням устаткуванням будов легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості.

4. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР разом з міністерствами-замовниками в місячний строк розробити і затвердити організаційно-технічні заходи по всіх пускових будовах 1973 року, в яких передбачити строки поставки устаткування, приладів і матеріалів, які поставляються замовниками, включаючи і нестандартизоване устаткування, розробити графіки забезпечення будов збірними залізобетонними і металевими конструкціями, механізмами, транспортом і робочого силою, з також закріпити за будовами відповідальних працівників міністерств для здійснення постійного контролю за будівництвом вказаних об'єктів.

По питаннях, які потребують рішення Уряду, будівельним міністерствам та міністерствам-замовникам до 20 квітня 1973 р. внести відповідні пропозиції Раді Міністрів УРСР.

5. Держплану УРСР разом з Головпостачем УРСР га з участю заінтересованих міністерств до 20 квітня 1973 р. розглянути і вирішити питання, пов'язані з виготовленням і поставкою для будівництва об'єктів легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості невистачаючого технологічного, електротехнічного і нестандартизованого устаткування, а також приладів, виробів і кабельної продукції у відповідності зі строками введення в дію на цих об'єктах потужностей, передбачених планом на 1973 рік.

6. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Укрголоврибгоспу:

а) направити в установленому порядку в погоджені строки і кількостях будівельно-монтажним організаціям Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР робітників з діючих підприємств для участі у виконанні будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на пускових об'єктах 1973 року;

б) поліпшити керівництво власними будівельними організаціями, вжити заходів по нарощенню їх виробничо-технічної бази і забезпечити виконання ними встановлених на 1973 - 1975 роки планів капітального будівництва і введення в дію пускових об'єктів і виробничих потужностей;

в) забезпечити своєчасне виготовлення і затвердження технічної документації та розробку пускових комплексів для будівництва і реконструкції підприємств, введення в дію яких передбачається на 1974 - 1975 роки.

7. Зобов'язати обкоми КП України та облвиконкоми подавати будівельним організаціям, що здійснюють будівництво підприємств легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості, постійну допомогу в забезпеченні житлом, автотранспортом та робочою силою.

8. Облвиконкомам забезпечити введення в експлуатацію загальноміських каналізаційних і водопровідних мереж і споруд, що будуються згідно з титульними списками будов, які затверджуються виконкомами Рад депутатів трудящих, з урахуванням введення в дію потужностей в легкій, харчовій, м'ясо-молочній, виноробній і рибній промисловості в строки, встановлені планом на 1973 рік.

9. Прийняти пропозицію ЦК ЛКСМ України про направлення в 1973 році на будови легкої і харчових галузей промисловості по путівках комсомолу 900 чоловік молодих робітників, в тому числі на об'єкти Міністерства промислового будівництва УРСР - 500 чоловік і Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР - 400 чоловік.

10. ЦСУ УРСР /т. Вертікову/ починаючи з квітня 1973 р. встановити місячну звітність по виконанню планів капітального будівництва підприємств легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості, вказаних у додатках NN 2 і 3*.

11. Довести до відома міністерств, відомств, обкомів КП України та облвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР розпорядженням від 7 березня 1973 р. N 382:

1) Доручила Держплану СРСР разом з Держпостачем СРСР та з участю заінтересованих міністерств у місячний строк розглянути і вирішити питання, пов'язані з виготовленням і поставкою для будівництва об'єктів легкої, харчової, м'ясної, молочної і рибної промисловості невистачаючого технологічного, електротехнічного та нестандартизованого устаткування, а також приладів, виробів і кабельної продукції у відповідності зі строками введення в дію на цих об'єктах потужностей, передбачених планом на 1973 рік.

2) Зобов'язала:

- Міністерство енергетики і електрифікації СРСР у відповідності з затвердженим планом підрядних робіт забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву ліній електропередачі, підстанцій і об'єктів зовнішнього енергопостачання, необхідних для введення в дію потужностей на об'єктах легкої, харчової, м'ясної, молочної і рибної промисловості в строки, передбачені планом на 1973 рік;

- Міністерство транспортного будівництва у відповідності з затвердженим планом підрядних робіт забезпечити виконання робіт по прокладанню зовнішніх залізничних колій /з штучними спорудами/ на будівництві пускових об'єктів легкої, харчової, м'ясної, молочної і рибної промисловості в строки, передбачені планом на 1973 рік, за графіками, погодженими з генеральним підрядчиком;

- Держпостач СРСР забезпечити поставку до 1 травня 1973 р. будівельним міністерствам для будівельно-монтажних організацій, що здійснюють будівництво підприємств легкої, харчової, м'ясної, молочної і рибної промисловості, будівельних машин, механізмів і транспортних засобів в обсязі фондів, виділених їм на перше півріччя 1973 р.

3) Поширила дію постанови Ради Міністрів СРСР від 20 квітня 1959 р. N 423 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1959 р. N 565/ на кваліфікованих робітників III розряду і вище, що командируються в 1973 році на будівництво пускових об'єктів легкої, харчової, м'ясної, молочної і рибної промисловості.

Дозволила Міністерству легкої промисловості СРСР, Міністерству харчової промисловості СРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР і Міністерству рибного господарства СРСР передбачати затрати, пов'язані з командируванням згаданих робітників, у зведених кошторисах відповідних будов.

4) Доручила Держплану СРСР, Міністерству легкої промисловості СРСР, Міністерству харчової промисловості СРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР і Міністерству рибного господарства СРСР при складанні планів підрядних робіт на 1974 - 1975 роки передбачати виконання будівельними міністерствами будівельно-монтажних робіт в обсягах, що забезпечують введення в дію потужностей в легкій, харчовій, м'ясній, молочній і рибній промисловості, що плануються на вказані роки.

12. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрголоврибгоспу, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР разом з Головпостачем УРСР систематично розглядати хід будівництва об'єктів легкої, харчової, м'ясо-молочної, виноробної і рибної промисловості і до 10 числа кожного місяця доповідати Раді Міністрів Української РСР і Держплану УРСР про стан будівництва пускових об'єктів, перелічених в додатках N N 2, 3*.

____________
* Не наводяться.

* * *

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють впевненість у тому, що міністерства, відомства, партійні, радянські, профспілкові і комсомольські організації забезпечать на основі розвитку соціалістичного змагання виконання встановлених на 1973 рік завдань по будівництву об'єктів і введенню в дію потужностей в легкій, харчовій, м'ясо-молочній, виноробній і рибній промисловості і створять необхідні заділи в будівництві підприємств, що виробляють товари народного споживання, для виконання Директив XXIV з'їзду КПРС по підвищенню життєвого рівня радянського народу.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 23, 24

Опрос