Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке и сроках разработки проектов Государственного плана развития народного хозяйства УССР и Государственного бюджета УССР на 1974 год

Совет Министров УССР
Постановление от 05.04.1973 № 168

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 1973 р. N 168

Київ

Про порядок і строки розробки проектів Державного плану розвитку народного господарства УРСР і Державного бюджету УРСР на 1974 рік

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 29 березня 1973 р. N 183 "Про порядок і строки розробки проектів Державного плану розвитку народного господарства СРСР і Державного бюджету СРСР на 1974 рік" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на основі завдань Державного п'ятирічного плану розвитку народного господарства Української РСР на 1971 - 1975 роки, пропозицій підприємств, будов і організацій та з урахуванням підсумків виконання п'ятирічного плану за 1971 - 1972 роки, ходу виконання плану в 1973 році і соціалістичних зобов'язань, взятих колективами підприємств, будов і організацій, розробити і подати:

не пізніше 1 червня 1973 р. Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР - проекти планів на 1974 рік по підвідомчих підприємствах, будовах і організаціях /з необхідними техніко-економічними обгрунтуваннями і розрахунками/, включаючи титульні списки будов, погоджені з підрядними організаціями, по формах і показниках, встановлених Держпланом УРСР;

не пізніше 20 червня 1973 р. Раді Міністрів УРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР і Держплану УРСР - проекти балансів доходів і видатків, проекти планів доходів і кошторисів витрат на 1974 рік /з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями/ по формах і показниках, встановлених Міністерством фінансів УРСР. Облвиконкоми подають проекти балансів доходів і видатків обласних паливних трестів, а Київський міськвиконком - проекти балансів доходів і видатків тресту "Київпаливо", Головкиївміськбуду, тресту промисловості будівельних матеріалів та інституту "Київпроект".

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при розробці проектів планів на 1974 рік передбачити:

завдання по виробництву промислової продукції, продуктивності праці, економії матеріальних ресурсів, використанню основних фондів і виробничих потужностей, зниженню собівартості і зростанню прибутку в розмірах, що забезпечують виконання відповідних завдань Державного п'ятирічного плану розвитку народного господарства Української РСР на 1971 - 1975 роки в два роки п'ятирічки, що залишаються;

більш високі завдання /порівняно з завданнями, передбаченими в п'ятирічному плані на 1974 рік/ по приросту потужностей на діючих підприємствах за рахунок інтенсифікації виробничих процесів та проведення інших організаційно-технічних заходів, маючи на увазі у максимальній мірі компенсувати недовиконання плану по введенню в дію виробничих потужностей за попередні роки п'ятирічки;

посилення концентрації капітальних вкладень на здійсненні будівництва пускових об'єктів 1974 і 1975 років та організаційно-технічних заходів по забезпеченню приросту виробничих потужностей на діючих підприємствах;

здійснення заходів, які забезпечують впровадження найновіших досягнень науки і техніки, неухильне підвищення продуктивності праці, що є вирішальним фактором розвитку економіки, найбільш повне використання діючого устаткування, всемірну економію сировини, матеріалів, електроенергії, палива, поліпшення використання вторинних матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції виробничо-технічного призначення, скорочення строків будівництва, найшвидше введення в дію і освоєння виробничих потужностей, зниження собівартості продукції, збільшення виробництва, розширення асортименту і поліпшення якості товарів народного споживання.

3. Академії наук УРСР подати не пізніше 25 квітня 1973 р. Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР пропозиції про використання в народному господарстві результатів закінчених наукових досліджень і технічних розробок, що мають важливе народногосподарське значення, для врахування їх при розробці проекту Державного плану розвитку народного господарства Української РСР на 1974 рік.

4. Держплану УРСР на основі Державного п'ятирічного плану розвитку народного господарства Української РСР на 1971 - 1975 роки і проектів планів, розроблених міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, з урахуванням підсумків виконання п'ятирічного плану за 1971 - 1972 роки і ходу виконання плану в 1973 році, а також з урахуванням пропозицій Академії наук УРСР про використання в народному господарстві науково-технічних досягнень розробити проект Державного плану розвитку народного господарства Української РСР на 1974 рік і подати його Раді Міністрів УРСР не пізніше 30 червня 1973 р.

5. Встановити, що проект плану капітального будівництва на 1974 рік розробляється в кошторисних цінах, введених у дію з 1 січня 1969 р., без урахування понижуючих коефіцієнтів, встановлених постановою Ради Міністрів СРСР від 28 липня 1972 р. N 560. Перерахунок кошторисів на будівництво, передбачений зазначеною постановою, провести одночасно з урахуванням у кошторисах нових цін на машини і устаткування, введених у дію з 1 січня 1973 р.

6. Міністерству фінансів УРСР розробити проект Державного бюджету УРСР на 1974 рік і подати його Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР 18 липня 1973 р. для подання не пізніше 25 липня 1973 р. Раді Міністрів СРСР і в копії Міністерству фінансів СРСР та Держплану СРСР.

7. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам до 10 серпня 1973 р. подати Раді Міністрів УРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР проекти місцевих бюджетів областей м. Києва і м. Севастополя на 1974 рік з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями.

8. Українським республіканським конторам Держбанку СРСР і Будбанку СРСР розробити, погодити з Держпланом УРСР та подати до 10 липня 1973 р. Держбанку СРСР і Будбанку СРСР і в копії Міністерству фінансів УРСР проекти кредитних планів по Українській РСР на 1974 рік.

9. Встановити, що розробка і погодження розділів проектів планів на 1974 рік /включаючи подання або повідомлення необхідних показників, заявок, розрахунків, пропозицій, висновків та інших матеріалів і даних/ здійснюються міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами в такі ж строки і в такому ж порядку, як це було передбачено постановою Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1967 р. N 400 для розробки і погодження відповідних розділів проектів Державного плану розвитку народного господарства УРСР і Державного бюджету УРСР на 1968 рік, з урахуванням наступних рішень Уряду Української РСР про порядок і строки складання річних планів.

При цьому замовлення на виконання підрядних будівельно-монтажних робіт у 1974 році направляються міністерствам і відомствам УРСР, організації яких здійснюють виконання цих робіт, до 30 травня 1973 р., а відповідним міністерствам і відомствам СРСР до 10 червня 1973 р.

Республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР, капітальні вкладення яким виділяються безпосередньо Радою Міністрів УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам замовлення на обсяги підрядних будівельно-монтажних робіт, що будуть виконуватися організаціями міністерств і відомств СРСР, та копії замовлень, виданих міністерствам і відомствам УРСР, направити Держплану УРСР до 30 травня 1973 р.

Держплану УРСР узагальнити і до 10 червня 1978 р. направити міністерствам і відомствам СРСР замовлення на обсяги підрядних будівельно-монтажних робіт, що будуть виконуватися їх організаціями в 1974 році для міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

10. Міністерствам і відомствам УРСР забезпечити подання підпорядкованими підприємствами, будовами та організаціями проектів планів на 1974 рік у відповідні обласні, Київську та Севастопольську міські планові комісії за встановленими формами і показниками.

11. Зобов'язати союзно-республіканські міністерства і відомства УРСР подавати проекти планів на 1974 рік по підвідомчому господарству відповідним міністерствам і відомствам СРСР за погодженням з Держпланом УРСР.

12. Зобов'язати ЦСУ УРСР:

а) надіслати Держплану УРСР не пізніше 15 травня 1973 р. базисні статистичні матеріали по показниках, передбачених у формах до складання проекту плану розвитку народного господарства Української РСР на 1974 рік;

б) дати вказівки статистичним управлінням областей і м. Києва про подання обласним та міським /мм. Києва та Севастополя/ плановим комісіям статистичних даних по показниках і в строки, погоджені з плановими комісіями.

13. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР в разі необхідності дати міністерствам, відомствам і обл/міськ/виконкомам додаткові вказівки по окремих питаннях про порядок і строки розробки проектів Державного плану розвитку народного господарства УРСР і Державного бюджету УРСР на 1974 рік.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 26

Опрос