Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о финансовом отделе исполнительного комитета районного Совета народных депутатов и Положение о финансовом отделе исполнительного комитета городского, районного в городе Совета народных депутатов

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 07.04.1972 № 164
редакция действует с 20.07.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 1972 р. N 164

Київ

Про затвердження Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів та Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 24 вересня 1981 року N 485
,
 від 13 квітня 1984 року N 164

(У тексті постанови та Положень слова "депутатів трудящих" замінено словами "народних депутатів" згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 13 квітня 1984 року N 164)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів та Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів, що додаються.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Керуючий Справами
Ради
Міністрів УРСР 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється районною Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і фінансовому відділу виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів.

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

Районний фінансовий відділ складає проект бюджету району і несе відповідальність за виконання бюджету району як по доходах, так і по видатках, за забезпечення необхідними грошовими коштами заходів, що передбачаються у плані економічного і соціального розвитку району, та інших заходів, що фінансуються з бюджету району, а також забезпечує мобілізацію на території району фінансових ресурсів на загальнодержавні потреби.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

2. Основними завданнями фінансового відділу виконавчого комітету районної Ради народних депутатів є:

мобілізація грошових коштів і спрямування їх у відповідності з затвердженими планами на фінансування заходів по розвитку місцевого господарства і дальшому поліпшенню соціально-культурного і побутового обслуговування населення;

економічно обгрунтоване планування доходів і видатків бюджету району, проведення заходів по забезпеченню своєчасного і повного надходження всіх доходів, передбачених у бюджеті району, та економного витрачання бюджетних коштів суворо за цільовим призначенням і в міру виконання виробничих і фінансових планів;

контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни, за виконанням підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району, фінансових зобов'язань перед державою.

3. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій районної Ради народних депутатів, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними.

(Положення доповнено новим пунктом 3 згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164,
у зв'язку з цим пункти 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 4, 5, 6)

4. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, районної Рад народник депутатів, рішеннями і розпорядженнями їх виконавчих комітетів, наказами, інструкціями та вказівками вищестоящих фінансових органів, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

(пункт 4 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

5. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) організує роботу по складанню проектів бюджету району, міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських бюджетів на підставі виконавчого комітету районної Ради народних депутатів і вказівок вищестоящих фінансових органів; складає проект бюджету району і подає його виконавчому комітету районної Ради народних депутатів;

(підпункт "а" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

б) вносить виконавчому комітету районної Ради народних депутатів пропозиції про розмежування доходів і видатків бюджету району між районним бюджетом і міськими /міст районного підпорядкування/, селищними і сільськими бюджетами; вживає заходів до всемірного зміцнення доходної бази кожного бюджету;

(підпункт "б" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

в) розглядає проекти зведених кошторисів управлінь і відділів виконавчого комітету районної Ради народних депутатів та окремих установ, що фінансуються районним фінансовим відділом, по видатках на освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та інші заходи по районному бюджету, проекти фінансових планів підприємств і організацій районного підпорядкування, кошторисів витрат на утримання апарату виконавчого комітету районної Ради народних депутатів та його управлінь і відділів;

(підпункт "в" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

г) організує і забезпечує виконання бюджету району, складає розпис доходів і видатків районного бюджету, затвердженого районною Радою народних депутатів, виконує районний бюджет і забезпечує в районі надходження доходів у союзний, республіканський і обласний бюджети;

д) здійснює контроль за ходом виконання міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських бюджетів, вживає заходів до забезпечення виконання цих бюджетів;

(підпункт "д" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

є) організує облік виконання бюджету району і веде облік виконання районного бюджету;

ж) розглядає звіти про виконання міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських бюджетів; складає і подає в установленому порядку звіт про виконання бюджету району та вносить пропозиції виконавчому комітету районної Ради народних депутатів з питань виконання бюджету;

(підпункт "ж" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

з) розглядає бухгалтерські звіти і баланси управлінь і відділів виконавчого комітету районної Ради народних депутатів, бухгалтерські звіти і баланси окремих підприємств і організацій районного підпорядкування і установ, що знаходяться на районному бюджеті, бухгалтерські звіти кооперативних підприємств і організацій та господарських органів громадських організацій, вносить виконавчому комітету районної Ради народних депутатів пропозиції про усунення виявлених недоліків і поліпшення їх фінансово-господарської діяльності;

розглядає бухгалтерські звіти і баланси підприємств та організацій союзного, республіканського і обласного підпорядкування, переведених на децентралізований порядок розрахунків з бюджетом по платежах з прибутку, і подає відповідним організаціям пропозиції про поліпшення їх фінансово-господарської діяльності і збільшення доходів бюджету;

і) перевіряє правильність обчислення і контролює своєчасність сплати підприємствами і господарськими організаціями податку з обороту, платежів з прибутку та інших платежів підприємств і організацій союзного, республіканського і місцевого підпорядкування; вивчає рентабельність виробництва товарів і послуг та розробляє пропозиції про встановлення нових і зміну діючих ставок податку з обороту;

к) здійснює контроль за правильним обчисленням і своєчасним перерахуванням колгоспами прибуткового податку, кооперативними та іншими організаціями прибуткового податку, податку з власників будівель і земельного податку; контролює повноту надходжень податку з доходів від демонстрації кінофільмів і правильність справляння державного мита і неподаткових доходів;

(підпункт "к" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

л) забезпечує правильне і своєчасне обчислення та справляння податків і зборів з населення, здійснює контроль за правильністю утримання податків із заробітної плати робітників і службовців та своєчасним перерахуванням утриманих сум в бюджет;

м) організує разом з державними трудовими ощадними касами реалізацію серед населення облігацій Державної внутрішньої виграшної позики та білетів грошово-речової лотереї;

(підпункт "м" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

н) здійснює контроль за дотриманням установами Держбанку СРСР правил касового виконання бюджету району, а також за правильністю і своєчасністю зарахування установами Держбанку СРСР сум, що надходять в доходи державного бюджету;

о) бере активну участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на більш повне задоволення платоспроможного попиту на товари і послуги, по економному витрачанню фондів заробітної плати, командировочних і господарсько-операційних затрат, сприяє виконанню касового плану Держбанку СРСР по району;

п) розглядає і затверджує зведені кошториси спеціальних коштів установ, що перебувають на районному бюджеті, а також кошториси по спеціальних коштах, що знаходяться у безпосередньому розпорядженні відділів і управлінь виконавчого комітету районної Ради народних депутатів;

(підпункт "п" пункту 5 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

р) забезпечує перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ та кошторисів на централізовані заходи, а також перевірку правильності тарифікації працівників соціально-культурних та інших установ, що знаходяться на бюджеті району, і контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам цих установ;

с) підпункт "c" пункту 5 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

т) здійснює контроль за правильним витрачанням коштів на виплату державних пенсій і допомоги, пенсій і допомоги членам колгоспів, за правильним призначенням і виплатою виконкомами селищних і сільських Рад народних депутатів щомісячної допомоги особам, які не мають права на одержання пенсії, за правильним і своєчасним внесенням колгоспами відрахувань у централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників;

(підпункт "т" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

у) здійснює контроль за правильним і економним витрачанням коштів на утримання апарату управління і за додержанням граничних асигнувань, що встановлюються на цю мету, та діючого порядку затвердження штатів і кошторисів витрат на утримання апарату управління, а також розмірів окладів і ставок заробітної плати;

ф) розробляє пропозиції по здешевленню апарату управління установ, підприємств і організацій;

х) проводить періодичні перевірки стану контрольно-ревізійної роботи в управліннях і відділах виконавчого комітету районної Ради народних депутатів, дає їм необхідні рекомендації по удосконаленню фінансового контролю;

ц) здійснює контроль за станом бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах районного підпорядкування, а також в виконкомах міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських Рад; проводить роботу по удосконаленню, централізації і механізації бухгалтерського обліку;

(підпункт "ц" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

ч) розглядає листи /заяви і скарги/ громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, і вживає по них необхідних заходів.

6. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів має право:

а) одержувати від установ, підприємств і організацій фінансові плани, кошториси та інші матеріали, необхідні для складання і виконання бюджету району, бухгалтерські звіти і баланси, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для фінансово-бюджетного планування, фінансування, здійснення контролю за виконанням установами, підприємствами і організаціями фінансових зобов'язань перед державою та за дотриманням державної фінансової дисципліни;

б) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з районного бюджету установ, підприємств і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше одержаних коштів та іншої встановленої звітності, доповідаючи про це виконавчому комітету районної Ради народних депутатів;

в) провадити в установленому порядку стягнення з платників не сплачених ними в строк податків і неподаткових платежів у бюджет, а з колгоспів - також відрахувань у централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників;

г) одержувати від кредитних установ у відповідності з їх статутами відомості про стан рахунків підприємств, установ і організацій-платників державних податків, зборів і неподаткових платежів у бюджет;

д) провадити ревізії і перевірки фінансової діяльності установ, що знаходяться на бюджеті району, та в установленому порядку - ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій місцевого підпорядкування, що знаходяться на господарському розрахунку; провадити по первинних документах установ, підприємств і організацій перевірку правильності платежів у бюджет і розрахунків на одержання коштів з бюджету; вимагати при ревізіях і перевірках пред'явлення грошової готівки, цінних паперів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів і планів та інших необхідних документів; одержувати від кредитних та інших установ необхідні відомості і копії документів, зв'язаних з операціями установ, підприємств і організацій, що перевіряються; одержувати пояснення службових осіб у питаннях, зв'язаних з ревізіями і перевірками; давати керівникам установ, підприємств і організацій, що перевіряються, обов'язкові для них вказівки про усунення виявлених порушень фінансової дисципліни, а в разі необхідності направляти матеріали ревізій і перевірок районному комітету народного контролю або слідчим органам для притягнення осіб, винних у порушеннях, до відповідальності;

є) провадити ревізії виконання міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських бюджетів, а також ревізії роботи виконкомів сільських Рад до прийманню податкових, страхових та інших платежів від населення і доповідати про результати ревізій виконавчим комітетами відповідних Рад народних депутатів;

(підпункт "є" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

ж) перевіряти в управліннях і відділах виконавчого комітету районної Ради народних депутатів роботу по розгляду кошторисів, фінансових планів, звітів і балансів підвідомчих установ, підприємств і організацій і давати їм вказівки про необхідні виправлення в кошторисах, фінансових планах, звітах і балансах та перевіряти виконання цих вказівок;

з) перевіряти постановку бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях районного підпорядкування, а також у виконкомах міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів;

(підпункт "з" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

і) видавати у необхідних випадках за клопотаннями виконкомів міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів позички з районного бюджету на покриття тимчасових касових розривів по сільських, селищних, міських /міст районного підпорядкування, бюджетах з погашенням цих позичок у межах даного року;

(підпункт "і" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

к) брати участь у доборі працівників для роботи у централізованих бухгалтеріях при виконкомах міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів.

(підпункт "к" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

Фінансовий відділ виконавчого комутету районної Ради народних депутатів поряд з правами, зазначеними в цьому пункті Положення, має також інші права, надані йому діючим законодавством.

7. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів звітує про свою роботу перед Радою та її виконавчим комітетом, фінансовим відділом виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

(Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з
постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164,
 у зв'язку з цим пункт 6, 7, 8, 9 вважати пунктом 8, 9, 10, 11)

8. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів очолює завідуючий, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується районною Радою народних депутатів.

(пункт 8 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

9. Завідуючий фінансовим відділом виконавчого комітету районної Ради народних депутатів:

а) керує діяльністю відділу і забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань;

б) видає у межах компетенції відділу накази на підставі і на виконання рішень районної Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади та управління, організує і перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету районної Ради спільні накази;

(підпункт "б" пункту 9 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

в) вирішує питання про перенесення в необхідних випадках асигнувань з бюджету управлінням /відділам/ райвиконкому і безпосередньо підпорядкованим виконкому установам з одного кварталу в інший без зміни річних призначень і при наявності вільних бюджетних ресурсів в тому кварталі, в якому збільшуються видатки;

г) здійснює контроль за виконанням інспекцією державного страхування в районі закону про страхування майна колгоспів і громадян, рішень Уряду СРСР і законодавства Української РСР по державному страхуванню, правил та інструкцій по страхуванню, а також планів надходження страхових платежів та виплатою страхового відшкодування і страхових сум;

д) приймає на роботу і звільняє в установленому порядку працівників фінансового відділу за встановленою номенклатурою, здійснює заходи по підвищенню кваліфікації працівників відділу.

10. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів утримується за рахунок коштів республіканського бюджету. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

11. Фінансовий відділ виконавчого комітету районної Ради народних депутатів користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів 

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР утворюється міською, районною в місті Радою і підпорядковується у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і відповідному вищестоящому фінансовому органові.

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Севастопольської міської Ради народних депутатів підпорядковується у своїй діяльності як міській Раді та її виконавчому комітетові, так і Міністерству фінансів УРСР.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 24.09.81 р. N 485
,
у редакції постанови Ради Міністрів
 Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

Міський, районний фінансовий відділ складав проект бюджету міста, району і несе відповідальність за виконання бюджету міста, району як по доходах, так і по видатках, за забезпечення необхідними грошовими коштами заходів, що передбачаються у плані економічного і соціального розвитку міста, району, та інших заходів, що фінансуються з бюджету міста, району, а також забезпечує мобілізацію на території міста, міського району фінансових ресурсів на загальнодержавні потреби.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

2. Основними завданнями фінансового відділу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів є:

мобілізація грошових коштів і спрямування їх у відповідності з затвердженими планами на фінансування заходів по розвитку місцевого господарства і дальшому поліпшенню соціально-культурного і побутового обслуговування населення;

економічно обгрунтоване планування доходів і видатків бюджету міста, району, проведення заходів по забезпеченню своєчасного і повного надходження всіх доходів, передбачених у бюджеті міста, району, та економного витрачання бюджетних коштів суворо за цільовим призначенням і в міру виконання виробничих і фінансових планів;

контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни, за виконанням підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста, міського району, фінансових зобов'язань перед державою.

3. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів вирішує покладені на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій міської, районної в місті Ради народних депутатів, профспілкових органів і органів інших громадських організацій та у взаємодії з ними.

(Положення доповнено новим пунктом 3 згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164,
у зв'язку з цим пункти 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 4, 5, 6)

4. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, міської і районної в місті Рад народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями їх виконавчих комітетів, наказами, інструкціями та вказівками вищестоящих фінансових органів, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

(пункт 4 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

5. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) організує роботу по складанню проектів бюджетів міста, району, міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських бюджетів на підставі рішень виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів і вказівок вищестоящих фінансових органів; складає проект бюджету міста, району і подає його виконавчому комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів;

(підпункт "а" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

б) вносить виконавчому комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів пропозиції про розмежування доходів і видатків бюджету міста, району між міським, районним бюджетом і міськими /міст районного підпорядкування/, селищними та сільськими бюджетами, вживає заходів до всемірного зміцнення доходної бази кожного бюджету;

(підпункт "б" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

в) розглядає проекти зведених кошторисів управлінь і відділів виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів та окремих установ, що фінансуються міським, районним в місті фінансовим відділом, по видатках на освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та інші заходи по міському, районному бюджету, проекти фінансових планів підприємств і організацій міського, районного підпорядкування, кошторисів витрат на утримання апарату виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів та його управлінь і відділів;

(підпункт "в" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

г) організує і забезпечує виконання бюджету міста, району, складає розпис доходів і видатків міського, районного бюджету, затвердженого міською, районною в місті Радою народних депутатів, виконує міський, районний бюджет і забезпечує в місті, районі надходження доходів у союзний, республіканський і обласний бюджети;

д) здійснює контроль за ходом виконання міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських бюджетів, вживає заходів до забезпечення, виконання цих бюджетів;

(підпункт "д" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

є) організує облік виконання бюджету міста, району і веде облік виконання міського, районного бюджету;

ж) розглядає звіти про виконання міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських бюджетів, складає і подає в установленому порядку звіт про виконання бюджету міста, району та вносить пропозиції виконавчому комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів з питань виконання бюджету;

(підпункт "ж" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

з) розглядає бухгалтерські звіти і баланси управлінь і відділів виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів, бухгалтерські звіти і баланси окремих підприємств і організацій міського, районного підпорядкування і установ, що знаходяться на міському, районному бюджеті, бухгалтерські звіти кооперативних підприємств і організацій та господарських органів громадських організацій, вносить виконавчому комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів пропозиції про усунення виявлених недоліків і поліпшення їх фінансово-господарської діяльності;

розглядає бухгалтерські звіти і баланси підприємств та організацій союзного, республіканського і обласного підпорядкування, переведених на децентралізований порядок розрахунків з бюджетом по платежах з прибутку, і подає відповідним організаціям пропозиції про поліпшення їх фінансово-господарської діяльності і збільшення доходів бюджету;

і) перевіряє правильність обчислення і контролює своєчасність сплати підприємствами і господарськими організаціями податку з обороту, платежів з прибутку та інших платежів підприємств і організацій союзного, республіканського і місцевого підпорядкування; вивчає рентабельність виробництва товарів і послуг та розробляє пропозиції про встановлення нових і зміну діючих ставок податку з обороту;

к) здійснює контроль за правильним обчисленням і своєчасним перерахуванням колгоспами прибуткового податку, кооперативними та іншими організаціями прибуткового податку, податку з власників будівель і земельного податку; контролює повноту надходжень податку з доходів від демонстрації кінофільмів і правильність справляння державного мита і неподаткових доходів;

(підпункт "к" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

л) забезпечує правильне і своєчасне обчислення та справляння податків і зборів з населення, здійснює контроль за правильністю утримання податків із заробітної плати робітників і службовців та своєчасним перерахуванням утриманих сум в бюджет;

м) організує разом з державними трудовими ощадними касами реалізацію серед населення облігацій Державної внутрішньої виграшної позики та білетів грошово-речової лотереї;

(підпункт "м" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

н) здійснює контроль за дотриманням установами Держбанку СРСР правил касового виконання бюджету міста, району, а також за правильністю і своєчасністю зарахування установами Держбанку СРСР сум, що надходять в доходи державного бюджету; 

о) бере активну участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на більш повне задоволення платоспроможного попиту на товари і послуги, по економному витрачанню фондів заробітної плати, командировочних і господарсько-операційних затрат, сприяє виконанню касового плану Держбанку СРСР по місту, міському району;

п) розглядає і затверджує зведені кошториси спеціальних коштів установ, що перебувають на міському, районному в місті бюджеті, а також кошториси по спеціальних коштах, що знаходяться у безпосередньому розпорядженні відділів і управлінь виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів;

(підпункт "п" пункту 5 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

р) забезпечує перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ та кошторисів на централізовані заходи, а також перевірку правильності тарифікації працівників соціально-культурних та інших установ, що знаходяться на бюджеті міста, району, і контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам цих установ; 

с) здійснює контроль за правильним витрачанням коштів на виплату державних пенсій і допомоги, пенсій і допомоги членам колгоспів, за правильним призначенням і виплатою виконкомами селищних і сільських Рад народних депутатів щомісячної допомоги особам, які не мають права на одержання пенсії, за правильним і своєчасним внесенням колгоспами відрахувань у централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників;

(підпункт "с" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

т) здійснює контроль за правильним і економним витрачанням коштів на утримання апарату управління і за додержанням граничних асигнувань, що встановлюються на цю мету, та діючого порядку затвердження штатів і кошторисів витрат на утримання апарату управління, а також розмірів окладів і ставок заробітної плати;

у) розробляє пропозиції по здешевленню апарату управління установ, підприємств і організацій;

ф) проводить періодичні перевірки стану контрольно-ревізійної роботи в управліннях і відділах виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів, дає їм необхідні рекомендації по удосконаленню фінансового контролю;

х) здійснює контроль за станом бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах міського, районного підпорядкування, а також в виконкомах міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських Рад; проводить роботу по удосконаленню, централізації і механізації бухгалтерського обліку;

(підпункт "х" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

ц) розглядає листи /заяви і скарги/ громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, і вживає по них необхідних заходів.

6. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів має право:

а) одержувати від установ, підприємств і організацій фінансові плани, кошториси та інші матеріали, необхідні для складання і виконання бюджету міста, району, бухгалтерські звіти і баланси, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для фінансово-бюджетного планування, фінансування, здійснення контролю за виконанням установами, підприємствами і організаціями фінансових зобов'язань перед державою та за дотриманням державної фінансової дисципліни;

б) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з міського, районного бюджету установ, підприємств і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше одержаних коштів та іншої встановленої звітності, доповідаючи про це виконавчому комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів;

в) провадити в установленому порядку стягнення з платників не сплачених ними в строк податків і неподаткових платежів у бюджет, а з колгоспів - також відрахувань у централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників;

г) одержувати від кредитних установ у відповідності з їх статутами відомості про стан рахунків підприємств, установ і організацій-платників державних податків, зборів і неподаткових платежів у бюджет;

д) провадити ревізії і перевірки фінансової діяльності установ, що знаходяться на бюджеті міста, району, та в установленому порядку - ревізії перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій місцевого підпорядкування, що знаходяться на господарському розрахунку; провадити по первинних документах установ, підприємств і організацій перевірку правильності платежів у бюджет і розрахунків на одержання коштів з бюджету; вимагати при ревізіях і перевірках пред'явлення грошової готівки, цінних паперів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів і планів та інших необхідних документів; одержувати від кредитних та інших установ необхідні відомості і копії документів, зв'язаних з операціями установ, підприємств і організацій, що перевіряються; одержувати пояснення службових осіб у питаннях, зв'язаних з ревізіями і перевірками; давати керівникам установ, підприємств і організацій, що перевіряються, обов'язкові для них вказівки про усунення виявлених порушень фінансової дисципліни, а в разі необхідності направляти матеріали ревізій і перевірок відповідним комітетам народного контролю або слідчим органам для притягнення осіб, винних у порушеннях, до відповідальності;

є) провадити ревізії виконання міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських бюджетів, а також ревізії роботи виконкомів сільських Рад по прийманню податкових, страхових та інших платежів від населення і доповідати про результати ревізій виконавчим комітетам відповідних Рад народних депутатів;

(підпункт "є" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

ж) перевіряти в управліннях і відділах виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів роботу по розгляду кошторисів, фінансових планів, звітів і балансів підвідомчих установ, підприємств і організацій і давати їм вказівки про необхідні виправлення в кошторисах, фінансових планах, звітах і балансах та перевіряти виконання цих вказівок;

з) перевіряти постановку бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях міського, районного підпорядкування, а також у виконкомах міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів;

(підпункт "з" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

і) видавати у необхідних випадках за клопотаннями виконкомів міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів позички з міського, районного бюджету на покриття тимчасових касових розривів по сільських, селищних, міських /міст районного підпорядкування/ бюджетах з погашенням цих позичок у межах даного року;

(підпункт "і" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

к) брати участь у доборі працівників для роботи у централізованих бухгалтеріях при виконкомах міських /міст районного підпорядкування/, селищних і сільських Рад народних депутатів.

(підпункт "к" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів поряд з правами, зазначеними в цьому пункті Положення, має також інші права, надані йому діючим законодавством.

7. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів звітує про свою роботу перед міською, районною в місті Радою та її виконавчим комітетом, вищестоящим фінансовим органом, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

(Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з
постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164,
 у зв'язку з цим пункт 6, 7, 8, 9 вважати пунктом 8, 9, 10, 11)

8. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів очолює завідуючий, який відповідно до законодавства Української РСР затверджується міською, районною в місті Радою народних депутатів.

(пункт 8 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

9. Завідуючий фінансовим відділом виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів:

а) керує діяльністю відділу і забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань;

б) видає у межах компетенції відділу накази на підставі і на виконання рішень міської, районної в місті Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади та управління, організує і перевіряє їх виконання; у необхідних випадках видає з керівниками інших відділів та управлінь виконавчого комітету міської, районної в місті Ради спільні накази;

(підпункт "б" пункту 9 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 13.04.84 р. N 164)

в) вирішує питання про перенесення в необхідних випадках асигнувань з бюджету управлінням, відділам міськ/рай/виконкому і безпосередньо підпорядкованим виконкому установам з одного кварталу в інший без зміни річних призначень і при наявності вільних бюджетних ресурсів в тому кварталі, в якому збільшуються видатки;

г) здійснює контроль за виконанням інспекціями державного урахування в місті, міському районі закону про страхування майна колгоспів і громадян, рішень Уряду СРСР і законодавства Української РСР по державному страхуванню, правил та інструкцій по страхуванню, а також планів надходження страхових платежів та виплатою страхового відшкодування і страхових сум;

д) приймає на роботу і звільняє в установленому порядку працівників фінансового відділу за встановленою номенклатурою, здійснює заходи по підвищенню кваліфікації працівників відділу.

10. Фінансовий, відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів утримується за рахунок коштів республіканського бюджету. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

11. Фінансовий відділ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос