Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему развитию бытового обслуживания населения в Украинском ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 23.09.1967 № 626
редакция действует с 11.06.1990

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 1967 р. N 626

Київ

Про заходи по дальшому розвитку побутового обслуговування населення в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Української РСР
 від 25 серпня 1977 року N 455
,
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 12 січня 1982 року N 15
,
від 12 січня 1982 року N 17
,
від 26 червня 1984 року N 262
,
від 30 грудня 1987 року N 433
,
 від 12 квітня 1988 року N 91
,
від 13 грудня 1988 року N 379
,
від 13 грудня 1988 року N 380
,
від 14 червня 1989 року N 156
,
від 14 червня 1989 року N 159
,
від 11 червня 1990 року N 139

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 серпня 1967 року N 822 відмітили, що за останні роки в нашій країні здійснено ряд заходів по поліпшенню побутового обслуговування населення. Збільшилась кількість фабрик хімічної чистки одягу, механізованих пралень, павільйонів, ательє, комбінатів та інших підприємств побутового обслуговування, помітно зросли обсяги послуг, що надаються населенню.

Проте досягнутий рівень розвитку побутового обслуговування не забезпечує задоволення зростаючих запитів радянських людей, що випливають з безперервного зростання матеріального добробуту народу. Сітка підприємств побутового обслуговування, особливо в сільській місцевості, недостатня, види послуг обмежені, культура обслуговування і якість виконуваних робіт низькі. Не повністю задовольняються потреби населення у послугах по хімічнім чистці одягу, пранню білизни, ремонту житла.

ЦК КП України і Рада Міністрів Української РСР відзначають, що зазначені недоліки в побутовому обслуговуванні населення мають місце і в нашій республіці. Трудящі в ряді випадків не можуть своєчасно відремонтувати взуття, телевізор, радіоприймач, холодильник, пральну машину та інші предмети, що застосовуються в побуті. Нерідко за цими послугами населення змушене їздити на великі відстані і витрачати багато часу або звертатись до приватників.

Незважаючи на недостатню кількість побутових підприємств, капіталовкладення, що виділяються на їх будівництво, з року в рік недовикористовуються.

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство комунального господарства УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР та облвиконкоми незадовільно займаються будівництвом підприємств служби побуту, внаслідок чого встановлені державним планом завдання по введенню в дію зазначених об'єктів не виконуються. Погано будуються ці об'єкти у Вінницькій, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кримській, Одеській, Ровенській, Харківській і Чернігівській областях. У багатьох областях слабо залучаються кошти промислових підприємств, колгоспів, радгоспів на розширення сітки майстерень, ательє, бань, перукарень та інших підприємств служби побуту.

Не виконуються встановлені завдання по будівництву і відкриттю бань і перукарень на селі Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством меліорації і водного господарства УРСР та Міністерством комунального господарства УРСР.

Радянські, профспілкові і господарські органи на місцях та міністерства і відомства, що займаються питаннями побутового обслуговування населення, не приділяють необхідної уваги наведенню належного порядку в майстернях, ательє, приймальних пунктах, багато цих підприємств мають непривабливий вигляд, допускаються численні факти неякісного виконання та порушення строків виконання замовлень, низької культури обслуговування трудящих. Обл/міськ/виконкоми недостатньо виділяють приміщень для підприємств і служби побуту.

Місцеві партійні органи не здійснюють систематичного контролю за роботою побутових підприємств, не пред'являють високої вимогливості до керівників цих підприємств за роботу з кадрами, виховання їх в дусі свідомого ставлення до праці, чесності, принципіальності і непримиренності до недоліків.

З метою дальшого поліпшення побутового обслуговування населення та на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1967 р. N 822 Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Прийняти постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1967 р. N 822 "Про заходи по дальшому розвитку побутового обслуговування населення" до керівництва і неухильного виконання.

2. Зобов'язати обкоми, міськкоми і райкоми КП України, виконкоми обласних, міських та районних Рад депутатів трудящих, Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство комунального господарства УРСР, Міністерство автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР та інші міністерства і відомства УРСР, які займаються побутовим обслуговуванням населення, в двомісячний строк затвердити і протягом 1967 - 1970 років здійснити заходи по дальшому розвитку служби побуту по кожному району, місту, області в цілому, звернувши особливу увагу на:

- поліпшення керівництва організаціями та підприємствами побутового обслуговування з урахуванням місцевих умов і ресурсів, забезпечення найбільш повного задоволення потреб населення в побутових послугах, поліпшення якості виконуваних робіт і культури обслуговування, розширення механізації робіт і вдосконалення технологічних процесів, підвищення рентабельності підприємств служби побуту за рахунок якнайкращого використання основних виробничих фондів і оборотних коштів, посилення відповідальності керівників служби побуту за організацію обслуговування трудящих, за виконання планів побутових послуг, що надаються населенню, і планів розвитку підприємств побутового обслуговування, а керівників будівельних організацій - за своєчасне введення в експлуатацію об'єктів служби побуту;

- прискорений розвиток побутового обслуговування сільського населення, забезпечення будівництва в 1967 - 1969 роках у кожному районному центрі і у великих сільських населених пунктах комбінатів та павільйонів побутового обслуговування, оснащення їх сучасник технологічним устаткуванням, а в радгоспах і колгоспах - організацію Будинків побуту або комплексних приймальних пунктів;

- забезпечення розширення побутових послуг тим, які проживають в готелях, Будинках колгоспника, мотелях, кемпінгах, пансіонатах, туристських базах, санаторіях, будинках і зонах відпочинку, маючи на увазі створення їм умов для одержання за відповідну плату, зокрема, таких послуг, як ремонт одягу і взуття, термінове прання білизни, перукарські послуги, технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам, видача на прокат предметів культурно-побутового призначення та інших послуг;

- зміцнення підприємств і організацій побутового обслуговування населення керівними кадрами з числа підготовлених, ініціативних і енергійних працівників, подаючи їм повсякденну допомогу в роботі; піднесення діяльності партійних, комсомольських та профспілкових організацій, зосередження їх уваги на посиленні виховної роботи серед працівників служби побуту, мобілізації їх на всемірне поліпшення якості і культури побутового обслуговування населення, на виконання і перевиконання встановлених обсягів робіт; систематичному розгляді питань побутового обслуговування в партійних комітетах, на сесіях місцевих Рад депутатів трудящих, вживаючи дійових заходів до усунення недоліків.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

4. Схвалити ініціативу промислових підприємств, колгоспів і радгоспів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей по будівництву і організації за рахунок власних коштів ательє, майстерень та приймальних пунктів для надання побутових послуг робітникам, колгоспникам і службовцям.

Запропонувати Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР та іншим міністерствам і відомствам УРСР разом з облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами і організаціями служби побуту розробити та здійснити заходи по поліпшенню побутового обслуговування трудящих підприємств і будов, особливо там, де працює багато жінок.

Затверджені заходи до 1 листопада 1967 року подати Раді Міністрів УРСР.

5. Українській Республіканській Раді Професійних Спілок зосередити увагу профспілкових організацій на посиленні роботи по побутовому обслуговуванню трудящих, наполегливо добиватися здійснення заходів, спрямованих на створення умов, які давали б можливість робітникам і службовцям без зайвих турбот користуватися послугами служби побуту, включати ці питання в колективні договори виробничих підприємств, ширше розгорнути соціалістичне змагання серед працівників і колективів підприємств служби побуту за виконання і перевиконання встановлених завдань.

6. Запропонувати радгоспам та рекомендувати колгоспам ширше здійснювати своїми силами і за рахунок власних коштів будівництво бань, комбінатів і павільйонів побутового обслуговування, а також надавати підприємствам служби побуту на договірних умовах необхідні приміщення, транспортні засоби, комунальні та інші послуги.

Облвиконкомам розробити та затвердити перелік побутових послуг, які повинні обов'язково надаватися населенню на території кожного сільського району.

7. Зобов'язати Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство комунального господарства УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми вжити невідкладних заходів до прискорення будівництва фабрик-пралень, підприємств по пранню білизни і хімічній чистці одягу, що будуються відповідно до постанов Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1963 р. N 1312 і 24 червня 1965 р. N 602 та забезпечити безумовне виконання встановлених народногосподарським планом завдань по введенню в дію зазначених об'єктів.

Про вжиті заходи до 20 листопада 1967 р. доповісти Раді Міністрів УРСР.

8. Держплану УРСР та Міністерству побутового обслуговування населення УРСР в двомісячний строк розробити і подати Раді Міністрів УРСР погоджені з Укрпрофрадою пропозиції:

- про введення на підприємствах /дільницях/ служби побуту, які виконують замовлення населення по ремонту та індивідуальному виготовленню швейних, взуттєвих, шкіряних, хутрових, трикотажних, текстильних виробів, головних уборів, галантереї і металовиробів, по ремонту машин і приладів побутового призначення і музичних інструментів, оплату праці робітників, виходячи з тарифних ставок і місячних складів, що діють для робітників аналогічних виробництв і професій на промислових підприємствах міністерств СРСР;

- про встановлення керівним, інженерно-технічним працівникам та службовцям, зайнятим на підприємствах /дільницях/ по ремонту і виготовленню металевих виробів, а також по ремонту машин і приладів побутового призначення та музичних інструментів, де обсяг робіт по побутовому обслуговуванню населення становить не менше 60 процентів в загальному обсязі продукції, робіт і послуг, посадових окладів, передбачених для працівників аналогічних виробництв і посад на промислових підприємствах міністерств СРСР.

Зазначені умови оплати праці можуть бути введені з 1 січня 1968 року в межах затвердженого фонду заробітної плати.

9. Зобов'язати Держплан УРСР, Міністерство побутового обслуговування населення УРСР та Міністерство комунального господарства УРСР у двомісячний строк підготувати і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про встановлення підприємствам служби побуту в залежності від якості і культури обслуговування населення дипломів вищого та першого ступеня, а окремим працівникам, які забезпечують високу якість виконання робіт та послуг, звання "Майстер вищого класу" і "Майстер першого класу", в яких визначити порядок і умови видачі підприємствам служби побуту зазначених дипломів і присвоєння працівникам звань, а також визначити розмір встановлюваних надбавок до діючих тарифних ставок і розцінок працівникам, яким присвоєно вказані звання.

10. Пункт 10 втратив чинність 

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380
,
втратив чинність згідно з постановою Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 159)

11. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом з Міністерством побутового обслуговування населення УРСР та Хмельницьким облвиконкомом організувати в 1967 році в м. Хмельницькому на базі філіалу Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. 

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР забезпечити в 1967 році прийом студентів на перший курс денного навчання Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування до 300 чоловік.

Збільшити на 1967 рік план прийому студентів на денне навчання до вузів Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР па 150 чоловік по спеціальностях:

0569 - 

Машини і апарати легкої промисловості 

- 50 чоловік, 

1103 - 

Хімічна технологія і устаткування опоряджувального виробництва 

- 50 чоловік, 

1741 - 

Економіка і організація побутового обслуговування 

- 50 чоловік. 

12. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті разом з Міністерством побутового обслуговування населення УРСР та Міністерством комунального господарства УРСР організувати в 1967 - 1968 роках міжреспубліканські постійно діючі дворічні курси в м. Львові для підготовки дипломованих закрійників-модельєрів і перукарів-модельєрів вищої кваліфікації за договорами з підприємствами побутового обслуговування населення і за їх кошти.

Виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих забезпечити виділення приміщень для зазначених курсів та гуртожитків при них.

13. Зобов'язати Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Тернопільський, Київський, Харківський, Херсонський, Черкаський, Чернігівський облвиконкоми та Міністерство промислового будівництва УРСР забезпечити введення в дію в 1968 - 1970 роках 6 професійно-технічних і технічних училищ /з гуртожитками при них/ на базі підприємств побутового обслуговування населення згідно з додатком N 2.

Міністерству побутового обслуговування населення УРСР та Міністерству комунального господарства УРСР разом з облвиконкомами організувати учбово-виробничі комбінати /з гуртожитками при них/ в областях і великих містах, де вони до цього часу не створені, для підвищення кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів, а також підготовки робітників масових професій для підприємств побутового обслуговування населення.

Держплану УРСР, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Міністерству комунального господарства УРСР, облвиконкомам забезпечити виділення необхідних капітальних вкладень для будівництва зазначених об'єктів.

14. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті забезпечити в 1967 - 1970 роках підготовку в профтехучилищах для підприємств побутового обслуговування населення 17900 кваліфікованих робітників по роках згідно з додатком N 3.

15. Зобов'язати Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство комунального господарства УРСР, Міністерство автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР та виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих вжити заходів до поліпшення реклами побутових послуг, що надаються населенню підприємствами служби побуту, широко використовуючи для цієї мети пресу, радіо, телебачення та інші способи реклами.

Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР, Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР забезпечити за замовленнями згаданих міністерств випуск короткометражних рекламних фільмів, видання довідників та брошур, підготовку телевізійних передач і радіопередач про досягнення передових колективів підприємств побутового обслуговування населення, дохідливо розповідати радянським людям про переваги, які вони одержують від користування послугами підприємств служби побуту.

16. Відмітити, що передбачені постановами ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1959 р. N 501 і від 25 вересня 1962 р. N 1132 заходи по поліпшенню матеріально-технічного постачання підприємств побутового обслуговування населення запасними частинами, фурнітурою, хімікатами, будівельними та іншими матеріалами, а також інструментом і устаткуванням виконуються незадовільно.

Держплану УРСР, Головному управлінню Ради Міністрів УРСР по матеріально-технічному постачанню, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Міністерству комунального господарства УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР вжити заходів до поліпшення постачання підприємств побутового обслуговування населення запасними частинами, фурнітурою, тканинами, хімікатами, будівельними та іншими матеріалами, інструментом та устаткуванням, а по питаннях, що потребують вирішення Уряду УРСР та Уряду СРСР, у місячний строк подати пропозиції Раді Міністрів УРСР.

17. Зобов'язати Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство комунального господарства УРСР розробити і здійснити в 1967 - 1968 роках заходи по підвищенню рівня науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі побутового обслуговування населення.

Тематику найбільш важливих науково-дослідних робіт і заходи по підвищенню рівня науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі побутового обслуговування населення до 25 вересня 1967 року подати Держплану УРСР.

Держплану УРСР узагальнені пропозиції до 27 вересня 1967 року подати Раді Міністрів УРСР.

18. З метою дальшого поліпшення побутового обслуговування населення, особливо в сільській місцевості, по ремонту радіотелевізійної апаратури, дальшої концентрації побутових підприємств в одній системі передати Укррадіотелетрест з підпорядкованими йому підприємствами і організаціями з відання Міністерства зв'язку УРСР у підпорядкування Міністерства побутового обслуговування населення УРСР.

Передачу провести за станом на 1 серпня 1967 року з усіма приміщеннями, устаткуванням, інвентарем, інструментами, матеріалами і затвердженими на 1967 рік планами, фондами матеріально-технічного постачання, чисельністю персоналу і фондами зарплати, а також з штатами адміністративно-управлінського апарату та всіма показниками проекту плану на 1968 рік.

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР внести в народногосподарський план і бюджет УРСР на 1967 рік та проект плану на 1968 рік зміни, що випливають з передачі цих підприємств.

19. Дозволити Міністерству побутового обслуговування населення УРСР:

- ввести в штати апарату обл/міськ/побутуправлінь посаду заступника начальника обл/міськ/управління по надрах у межах загальної чисельності адміністративно-управлінського персоналу і фонду заробітної плати Міністерства;

- створити на базі художньо-рекламного бюро "Укрпобутреклама" спеціалізований госпрозрахунковий трест "Укрпобутреклама" за рахунок загальних лімітів з чисельності персоналу і фонду заробітної плати Міністерства;

- збудувати протягом 1968 - 1970 років в м. Києві інженерно-лабораторний корпус для проектно-конструкторського технологічного інституту;

- створити республіканський госпрозрахунковий будівельно-монтажний трест за типовими штатами, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1960 р. N 1701.

Для організації зазначеного будівельно-монтажного тресту Держплану УРСР збільшити Міністерству побутового обслуговування населення УРСР ліміт чисельності адміністративно-управлінського персоналу на 37 одиниць в межах плану з праці, встановленого Міністерству на 1967 рік.

Норму накладних видатків будівельним організаціям Міністерства побутового обслуговування населення УРСР на будівельні роботи встановити в розмірі, передбаченому Міністерству сільського будівництва УРСР розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1966 р. N 237.

20. Зобов'язати Міністерство побутового обслуговування населення УРСР і Міністерство комунального господарства УРСР в двомісячний строк подати Раді Міністрів УРСР погоджені з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР пропозиції про особливості застосування до підприємств і організацій побутового обслуговування населення Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 року N 731, з урахуванням діючого законодавства по цих підприємствах і організаціях.

21. З метою створення умов для більш швидкого розвитку побутового обслуговування населення та планомірного розміщення підприємств служби побуту по окремих областях і районах УРСР.

- на зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1965 р. N 1274 /ЗП УРСР 1965 р. N 12, ст. 162/ дозволити Міністерству побутового обслуговування населення УРСР утворити з 1 січня 1968 року республіканський фонд розвитку побутового обслуговування населення.

Встановити, що відрахування в зазначений фонд провадяться в розмірі 20 процентів від суми прибутків підприємств системи Міністерства побутового обслуговування населення УРСР /республіканського, обласного, міського і районного підпорядкування/, які спрямовуються на розширення побутового обслуговування населення.

Міністерству побутового обслуговування населення УРСР за погодженням з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР в двомісячний строк подати Раді Міністрів УРСР проект Положення про зазначений фонд.

- Дозволити Міністерству комунального господарства УРСР утворити з 1 січня 1968 року республіканський фонд розвитку підприємств побутового обслуговування населення в розмірі 20 процентів відрахувань від суми прибутків побутових підприємств системи Міністерства.

22. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 серпня 1967 року N 822:

а) поширили на державні підприємства і організації побутового обслуговування населення, що знаходяться на господарському розрахунку і є юридичними особами, чинність Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. N 731 /ЗП СРСР 1965 р. N 19 - 20, ст. 155/;

б) підпункт "б" пункту 22 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 15)

в) надали право керівникам підприємств і організацій побутового обслуговування населення об'єднувати кошти, що спрямовуються в установленому порядку на будівництво об'єктів служби побуту за рахунок нецентралізованих джерел фінансування /включаючи банківські кредити/, і централізовані капітальні вкладення в порядку і на умовах, передбачених постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1964 р. N 690 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1964 р., N 1275/;

г) встановили, як виняток, що пенсіонерам, які одержують пенсію по старості і працюють в системі побутового обслуговування населення як приймальники замовлень, няні та прибиральниці, призначена пенсія виплачується у повному розмірі без врахування заробітку на вказаних роботах;

д) підпункт "д" пункту 22 втратив чинність 

(підпункт "д" пункту 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР
 від 30.12.87 р. N 433
,
втратив чинність згідно з постановою Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 379)

є) підпункт "є" пункту 22 втратив чинність з 1 жовтня 1977 року

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 25.08.77 р. N 455
,
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 17)

ж) підпункт "ж" пункту 22 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 159)

з) доручили Державному комітету Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті разом з Радою Міністрів РРФСР і Радою Міністрів Вірменської РСР забезпечити організацію в 1967 - 1968 роках міжреспубліканських постійно діючих дворічних курсів у мм. Ленінграді і Свердловську для підготовки дипломованих закрійників-модельєрів вищої кваліфікації і в м. Єревані - взуттєвиків-модельєрів вищої кваліфікації /по індивідуальному пошиттю взуття/ за договорами з підприємствами побутового обслуговування населення і за рахунок їх коштів;

і) встановили, що оплата праці спеціалістів, які залучаються до педагогічної роботи на міжреспубліканських курсах модельєрів, проводиться у відповідності з розділом I таблиці 13 додатка N 1 до постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1057 /підпункт "в" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1951 р. N 1462/, а спеціалістів, що залучаються для роботи як майстри виробничого навчання на зазначених курсах, - в розмірі середнього заробітку, одержуваного ними за попереднім місцем роботи;

(підпункт "і" пункту 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР
 від 26.06.84 р. N 262)

к) підпункт "к" пункту 22 втратив чинність 

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 12.04.88 р. N 91)

л) підпункт "л" пункту 22 втратив чинність 

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР від 11.06.90 р. N 139)

м) доручили Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерству радіопромисловості, Міністерству автомобільної промисловості, Міністерству авіаційної промисловості та іншим міністерствам, підприємства яких виготовляють побутові машини і прилади, забезпечити:

- виробництво і поставку за заявками союзних республік запасних частин до побутових машин і приладів за номенклатурою і в обсягах, необхідних для задоволення потреб підприємств побутового обслуговування населення;

- видачу міністерствам побутового обслуговування населення союзних республік технічної документації, необхідної для виконання ремонтних робіт, не пізніше як за три місяці до надходження в торговельну сітку побутових машин і приладів нових моделей, а також з зміненими схемами або конструкціями;

- видання в 1967 - 1968 роках ілюстрованих каталогів на запасні частини до побутових машин і приладів тиражем, який забезпечить задоволення потреб підприємств побутового обслуговування населення;

н) доручили:

- Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці разом з Радами Міністрів союзних республік розробити і здійснити в 1967 - 1968 роках заходи по підвищенню рівня науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі побутового обслуговування населення;

- Міністерству легкої промисловості СРСР разом з Міністерством хімічної промисловості СРСР забезпечити проведення в 1967 - 1968 роках силами підвідомчих науково-дослідних закладів науково-дослідних робіт по створенню нових видів гудзиків, пряжок та іншої фурнітури, клейових засобів, стійких до дії розчинників, що застосовуються при хімічній чистці одягу, і лугових розчинів, що застосовуються при пранні білизни, з тим щоб з 1969 року розпочати масове виробництво і використання у швейній та трикотажній промисловості цих виробів;

- Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР переглянути до 1 червня 1968 р. за поданням Міністерства легкої промисловості СРСР діючі державні стандарти на маркіровку та упаковку швейних і трикотажних виробів, передбачивши в них обов'язкову, чітку і стійку маркіровку з умовними позначеннями, які попереджають про можливі методи хімічної чистки, прання і теплової обробки виробів;

- Міністерству зовнішньої торгівлі, Міністерству торгівлі СРСР і Центроспілці встановити, починаючи з 1968 року, порядок, при якому всі тканини, швейні і трикотажні вироби, виготовлені з застосуванням синтетичних волокон і полімерних матеріалів, що поставляються по імпорту, забезпечуються розпізнавальною маркіровкою.

23. Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР разом з Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР та Міністерством побутового обслуговування населення УРСР подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення в рішення Уряду УРСР змін, що випливають з цієї постанови.

24. Обкомам, Київському і Севастопольському міськкомам КП України, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР доповісти ЦК КП України і Раді Міністрів Української РСР про хід виконання цієї постанови в липні 1968 року і в липні 1969 року.

* * *

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР вважають, що партійні, радянські, профспілкові, комсомольські і господарські органи повинні розглядати питання розвитку і поліпшення побутового обслуговування населення як одну з важливих ділянок своєї роботи і закликають всіх працівників служби побуту ще ширше розгорнути соціалістичне змагання за гідну зустріч 50-річчя Великого Жовтня і перетворення в життя рішень XXIII з'їзду КПРС і XXIII з'їзду КП України.

 

Секретар Центрального
Комітету КП України
 

 
П. ШЕЛЕСТ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Інд. 35

 

ЗАВДАННЯ
по виконанню обсягів робіт по побутовому обслуговуванню населення Української РСР на 1968 - 1970 роки

/тис. крб. в фактичних
відпускних цінах/

 

1968 рік 

1969 рік 

1970 рік 

Всього 

в т. ч. по сільській місцевості 

Всього 

в т. ч. по сільській місцевості 

Всього 

в т. ч. по сільській місцевості 

Всього по УРСР 

568000 

107700 

697400 

138300 

864700 

183800 

З загального обсягу: 

 

 

 

 

 

 

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 

404300 

79300 

496900 

106740 

600460 

147050 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

Обсяг робіт промисловості республіканського підпорядкування 

25300 

3200 

29600 

4000 

35750 

4800 

Обсяг робіт промисловості місцевих Рад 

379000 

76100 

467300 

102740 

564710 

142250 

З них облвиконкоми: 

 

 

 

 

 

 

Вінницький 

11150 

4580 

14800 

6350 

18940 

9150 

Волинський 

6030 

2060 

8000 

2980 

10190 

4350 

Дніпропетровський 

26200 

2620 

32100 

3750 

38930 

5420 

Донецький 

35450 

1540 

43700 

2260 

52830 

3330 

Житомирський 

12060 

4250 

15490 

5880 

19200 

8550 

Закарпатський 

6920 

1870 

8770 

2470 

10650 

3470 

Запорізький 

16280 

2750 

20150 

3620 

24350 

4900 

Івано-Франківський 

7610 

2400 

10290 

3350 

13300 

4750 

Київський 

8330 

3310 

9800 

4140 

11500 

5320 

Кіровоградський 

8970 

3190 

11240 

4170 

13500 

5600 

Кримський 

19180 

1960 

23700 

2620 

29850 

3600 

Луганський 

22100 

1540 

26700 

2050 

31450 

2900 

Львівський 

22910 

4340 

28000 

5700 

32950 

7750 

Миколаївський 

8820 

2660 

10700 

3600 

12650 

4950 

Одеський 

24200 

4140 

30150 

5650 

36700 

7800 

Полтавський 

13200 

4600 

16300 

6050 

19720 

8030 

Ровенський 

6300 

2600 

8250 

3660 

10300 

5270 

Сумський 

9300 

3250 

11830 

4370 

15000 

6100 

Тернопільський 

6900 

2920 

8890 

4000 

11300 

5700 

Харківський 

30650 

3950 

36800 

5150 

42530 

6800 

Херсонський 

7420 

1890 

9500 

2650 

11670 

3720 

Хмельницький 

8930 

2960 

11490 

4110 

13960 

5920 

Черкаський 

8850 

3300 

11000 

4350 

13400 

5670 

Чернівецький 

8630 

3240 

10640 

4250 

12920 

5720 

Чернігівський 

10900 

4140 

13640 

5500 

16670 

7400 

Міськвиконкоми: 

 

 

 

 

  

 

Київський 

28150 

31000 

35000 

Севастопольський 

3560 

40 

4370 

60 

5250 

80 

Міністерство комунального господарства УРСР - всього 

109130 

4150 

139360 

6000 

192100 

8400 

в тому числі по облвиконкомах: 

 

 

 

 

 

 

Вінницький 

2300 

180 

3100 

300 

4300 

400 

Волинський 

1400 

90 

1900 

150 

2600 

200 

Дніпропетровський 

10130 

170 

13200 

250 

18200 

380 

Донецький 

13200 

240 

16500 

350 

21290 

470 

Житомирський 

4400 

160 

5500 

230 

6600 

340 

Закарпатський 

1800 

70 

2200 

110 

3000 

160 

Запорізький 

5200 

190 

6600 

260 

9200 

360 

Івано-Франківський 

1810 

110 

2400 

160 

4300 

230 

Київський 

2250 

170 

3000 

270 

4400 

400 

Кіровоградський 

2000 

170 

2600 

230 

3500 

320 

Кримський 

8000 

160 

10100 

240 

13400 

310 

Луганський 

6800 

150 

8700 

210 

12900 

280 

Львівський 

7210 

330 

9640 

450 

14100 

590 

Миколаївський 

1800 

160 

2200 

210 

2900 

240 

Одеський 

8100 

300 

10300 

420 

14900 

570 

Полтавський 

3000 

170 

3700 

250 

5800 

380 

Ровенський 

1640 

170 

2100 

230 

2600 

300 

Сумський 

2000 

90 

2500 

140 

4120 

230 

Тернопільський 

1230 

90 

1600 

120 

2500 

220 

Харківський 

10000 

270 

13500 

380 

17500 

480 

Херсонський 

2320 

130 

2900 

170 

4300 

220 

Хмельницький 

1900 

240 

2400 

290 

3500 

430 

Черкаський 

2320 

130 

3000 

190 

4200 

350 

Чернівецький 

1800 

110 

2300 

150 

3100 

210 

Чернігівський 

2500 

100 

2900 

240 

3500 

330 

Севастопольський міськвиконком 

1700 

1900 

2500 

Республіканські трести 

2320 

2620 

2890 

Міністерство автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР - всього 

12650 

1497 

16000 

2095 

22050 

2890 

в тому числі по областях: 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

304 

35 

432 

42 

605 

67 

Волинська 

140 

35 

176 

40 

254 

52 

Дніпропетровська 

784 

95 

896 

132 

1245 

194 

Донецька 

1657 

114 

2240 

210 

2980 

307 

Житомирська 

240 

35 

320 

44 

455 

64 

Закарпатська 

127 

28 

160 

42 

216 

58 

Запорізька 

734 

110 

928 

139 

1235 

183 

Івано-Франківська 

200 

35 

272 

50 

375 

64 

Київська 

708 

84 

1072 

89 

1485 

119 

Кіровоградська 

164 

35 

192 

46 

260 

61 

Кримська 

1176 

120 

1526 

150 

2050 

194 

Луганська 

860 

29 

1235 

80 

1685 

104 

Львівська 

544 

47 

672 

57 

930 

73 

Миколаївська 

390 

42 

496 

50 

695 

78 

Одеська 

987 

132 

1168 

172 

1670 

218 

Полтавська 

266 

42 

304 

65 

440 

87 

Ровенська 

215 

55 

283 

64 

380 

87 

Сумська 

126 

30 

160 

38 

220 

49 

Тернопільська 

152 

65 

176 

80 

255 

100 

Харківська 

645 

50 

752 

104 

1060 

131 

Херсонська 

114 

20 

145 

42 

260 

84 

Хмельницька 

110 

42 

144 

60 

205 

77 

Черкаська 

177 

47 

224 

76 

360 

99 

Чернівецька 

120 

45 

150 

55 

210 

71 

Чернігівська 

140 

25 

192 

44 

295 

84 

м. Київ 

1570 

100 

1680 

124 

2225 

185 

Міністерство харчової промисловості УРСР - всього 

22750 

22750 

23460 

23460 

25450 

25450 

в тому числі по областях: 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

1110 

1110 

1200 

1200 

1300 

1300 

Волинська 

280 

280 

300 

300 

350 

350 

Дніпропетровська 

16400 

1644 

1680 

1680 

1750 

1750 

Донецька 

1860 

1860 

1880 

1880 

1950 

1950 

Житомирська 

650 

650 

670 

670 

720 

720 

Закарпатська 

Запорізька 

1591 

1591 

1600 

1600 

1750 

1750 

Івано-Франківська 

260 

260 

280 

280 

350 

350 

Київська 

800 

800 

830 

830 

900 

900 

Кіровоградська 

1020 

1020 

1050 

1050 

1150 

1150 

Кримська 

520 

520 

550 

550 

620 

620 

Луганська 

1100 

1100 

1150 

1150 

1240 

1240 

Львівська 

830 

830 

870 

870 

1000 

1000 

Миколаївська 

1203 

1203 

1203 

1230 

1320 

1320 

Одеська 

1522 

1522 

1550 

1550 

1700 

1700 

Полтавська 

1600 

1600 

1640 

1640 

1750 

1750 

Ровенська 

480 

480 

520 

520 

560 

560 

Сумська 

630 

630 

660 

660 

720 

720 

Тернопільська 

530 

530 

550 

550 

630 

630 

Харківська 

1650 

1650 

1670 

1670 

1770 

1770 

Херсонська 

550 

550 

570 

570 

620 

620 

Хмельницька 

750 

750 

770 

770 

830 

830 

Черкаська 

1100 

1100 

1130 

1130 

1250 

1250 

Чернівецька 

550 

550 

570 

570 

620 

620 

Чернігівська 

520 

520 

540 

540 

600 

600 

Міністерство охорони здоров'я УРСР 

4000 

4500 

5000 

10 

Міністерство соціального забезпечення УРСР 

1130 

1140 

1250 

Міністерство торгівлі УРСР 

800 

800 

1020 

Міністерство легкої промисловості УРСР 

485 

510 

550 

Київський міськвиконком /по підприємствах, які не входять до системи Міністерства побутового обслуговування населення УРСР/ 

12160 

14000 

16080 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР 

120 

130 

140 

Український республіканський комітет ДТСААФ 

475 

520 

600 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію професійно-технічних і технічних училищ /з гуртожитками при них/ на базі підприємств Міністерства побутового обслуговування населення УРСР

 

Введення в дію: 

Найменування будівельної підрядної організації 

училищ
/одиниць/ 

учнівських місць в них 

строк введення
/рік/ 

Всього по УРСР 

2400 

 

Міністерство промислового будівництва УРСР 

в тому числі в містах: 

 

 

 

 

Тернополі /розширення/ 

400 

1968 

- " - 

Білій Церкві /розширення/ 

400 

1969 

- " - 

Харкові 

400 

1970 

- " - 

Херсоні 

400 

1970 

- " - 

Черкасах 

400 

1970 

- " - 

Чернігові 

400 

1970 

- " - 

 

ЗАВДАННЯ
по підготовці в 1967 - 1970 роках Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті кваліфікованих робітників для підприємств Міністерства побутового обслуговування населення УРСР

/чоловік/

 

1967 - 1970 рр. 

В тому числі по роках: 

1967 

1968 

1969 

1970 

Всього по УРСР 

17900 

3390 

4400 

5050 

5060 

Підготовку кваліфікованих робітників по спеціальностях проводити за погодженням з Міністерством побутового обслуговування населення УРСР.

____________

Опрос