Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об органах государственного страхования в Украинской ССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 26.11.1958 № 1645
редакция действует с 22.09.1990

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 1958 р. N 1645

Київ

Про затвердження Положення про органи державного страхування в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 28 березня 1977 року N 148
,
від 1 жовтня 1984 року N 395
,
 від 22 вересня 1990 року N 277

Відповідно до постанови Ради Міністрів Союзу РСР від 25 жовтня 1958 року N 1187, Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про органи державного страхування в Українській РСР, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
Н. Кальченко
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
Я. Сірченко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про органи державного страхування в Українській РСР

(У тексті Положення указання на управління державного страхування в областях, містах республіканського підпорядкування, інспекції державного страхування в районах і містах, колгоспи, судові й адміністративні установи, а також арбітраж замінено відповідно указаннями на управління державного страхування, інспекції державного страхування, колгоспи, міжгосподарські підприємства /організації/ у сільському господарстві, радгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР, суд, арбітраж та інші органи згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 1 жовтня 1984 року N 395)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Органами державного страхування в Українській РСР є Головне управління державного страхування УРСР і підпорядковані йому управління державного страхування, інспекції державного страхування.

Організація управлінь і інспекцій державного страхування у відповідності з адміністративно-територіальним поділом провадиться в порядку, який визначається Радою Міністрів УРСР.

2. Головне управління державного страхування УРСР з усіма його органами на місцях є єдиною організацією Української РСР /Держстрах УРСР/ і знаходиться у віданні Міністерства фінансів УРСР.

3. Головне управління державного страхування УРСР з усіма його органами /Держстрах УРСР/ є юридичною особою, яка діє на засадах господарського розрахунку, здійснюваного в цілому по республіці.

4. Основними завданнями органів державного страхування є:

проведення обов'язкового страхування майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР, добровільного страхування майна кооперативних та інших громадських організацій;

проведення обов'язкового і добровільного страхування майна, що належить громадянам, а також особового страхування;

визначення суми страхового відшкодування і виплата її в разі загибелі, знищення, втрати або пошкодження застрахованого майна;

визначення і виплата страхових сум по особовому страхуванню;

здійснення заходів по дальшому розвитку і вдосконаленню державного страхування;

участь в розробці заходів по запобіганню загибелі і пошкодженню майна, що підлягає страхуванню.

(пункт 4 у редакції постанови Ради Міністрів
 Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

5. Державне страхування в Українській РСР провадиться на підставі законів СРСР, рішень Уряду СРСР та законодавства УРСР і за правилами та інструкціями, що видаються Міністерством фінансів СРСР.

Координація і методичне керівництво в проведенні державного страхування здійснюються Міністерством фінансів СРСР.

6. Органи державного страхування відповідають по своїх операціях і зобов'язаннях тим належним їм майном, на яке згідно з діючим законодавством може бути звернено стягнення. Державний бюджет по операціях і зобов'язаннях органів державного страхування відповідальності не несе.

7. Органи державного страхування звільняються від сплати державного мита по всіх справах, зв'язаних з операціями обов'язкового і добровільного страхування.

Суми страхового відшкодування і суми по особовому страхуванню, що їх виплачують органи державного страхування, не підлягають оподаткуванню податками і зборами і з цих сум не стягується державне мито.

8. Органам державного страхування надається право стягнення платежів по обов'язковому страхуванню в порядку, встановленому для стягнення податків і неподаткових платежів до бюджету.

9. Всі органи державного страхування мають печатку з зображенням Державного герба Української РСР.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СТРАХУВАННЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР

10. Керівництво і контроль за діяльністю органів державного страхування в Українській РСР здійснює Міністерство фінансів УРСР, яке:

а) дає вказівки по проведенню державного страхування; розглядає розроблені Головним управлінням державного страхування УРСР заходи по розвитку і удосконаленню державного страхування;

б) розглядає плани доходів і видатків по державному страхуванню і подає їх на затвердження Ради Міністрів УРСР; затверджує квартальні плани надходження страхових платежів;

в) розглядає і затверджує річні звіти і баланси по державному страхуванню;

г) затверджує структуру і штатний розпис Головного управління державного страхування УРСР, а також структуру управлінь та інспекцій державного страхування;

(підпункт "г" пункту 10 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

д) подав до Ради Міністрів УРСР на затвердження пропозиції про перелік заходів по запобіганню загибелі і пошкодженню майна, яке підлягає страхуванню, що проводяться за рахунок відрахувань від страхових платежів, а також пропозиції про порядок витрачання зазначених коштів. Ці кошти включаються в доходну частину республіканського бюджету і витрачаються тільки на зазначені цілі.

Порядок обліку надходжень коштів, що відраховуються від страхових платежів, і видатків, проведених за рахунок цих коштів, а також їх зберігання встановлюється Міністерством фінансів СРСР;

(підпункт "д" пункту 10 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

є) розглядає заяви і скарги на дії органів державного страхування.

11. Завідуючі обласними, Київським і Севастопольським міськими, районними, міськими і районними у містах фінансовими відділами виконавчих комітетів Рад народних депутатів здійснюють контроль за додержанням відповідними органами державного страхування законодавства Союзу РСР і Української РСР по державному страхуванню, правил та інструкцій з усіх видів страхування, а також за виконанням планів надходження страхових платежів і виплатою страхового відшкодування та страхових сум.

(пункт 11 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ УРСР

12. На Головне управління державного страхування УРСР покладається:

а) організація роботи органів державного страхування в республіці; здійснення контролю за діяльністю місцевих органів державного страхування і забезпечення виконання планів надходження платежів по кожному виду обов'язкового і добровільного страхування;

б) затвердження в установленому порядку штатних розписів працівників апарату управління для обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь державного страхування;

(підпункт "б" пункту 12 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

в) організація бухгалтерського і статистичного обліку за встановленими правилами і формами документації та контроль за веденням цього обліку; складання зведених звітів і балансів по органах державного страхування республіки і подання їх в установленому порядку Міністерству фінансів УРСР і в копії Міністерству фінансів СРСР;

г) організація і проведення роз'яснювальної і рекламної роботи для популяризації державного страхування;

є) відрахування до міжреспубліканського запасного фонду по страхуванню майна колгоспів і міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві і до міжреспубліканських запасних фондів по страхуванню майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР по 5,5 процента страхових платежів і 50 процентів сум перевищення доходів над видатками по цих видах страхування, що утворюються у органів державного страхування в Українській РСР на кінець року;

(підпункт "є" пункту 12 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

ж) відрахування до централізованого фонду розвитку державного страхування, централізованого фонду матеріального заохочення та централізованого фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва коштів у розмірі до 10 процентів суми вказаних фондів органів державного страхування Української РСР.

(пункт 12 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 28.03.77 р. N 148
,
підпункт "ж" пункту 12 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

13. Головному управлінню державного страхування УРСР надається право:

а) в установленому Міністерством фінансів УРСР порядку призначати і звільняти працівників апарату Головного управління і працівників підпорядкованих органів державного страхування;

б) залучати в установленому порядку для укладання договорів страхування і приймання платежів по добровільному страхуванню кредитні та інші установи і організації;

в) визначати для органів державного страхування республіки чисельність нештатних страхових агентів в межах їх загальної чисельності, встановленої для УРСР;

г) укладати в установлених випадках з підприємствами, установами й організаціями договори страхування від нещасних випадків робітників і службовців, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я;

(підпункт "г" пункту 13 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

д) провадити ревізію діяльності місцевих органів державного страхування;

є) відкривати і закривати в установах Держбанку СРСР та інших кредитних установах рахунки як для Головного управління, так і для інших органів державного страхування республіки; розпоряджатися у відповідності з діючим законодавством коштами та майном і укладати договори для здійснення покладених на Держстрах УРСР функцій; видавати в установленому порядку довіреності; вести справи в судах, арбітражах та інших органах;

ж) у встановленому порядку одержувати поворотні позички з міжреспубліканського запасного фонду по страхуванню майна колгоспів і міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, з міжреспубліканських запасних фондів по страхуванню майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР у ті роки, коли коштів, які є в розпорядженні органів державного страхування Української РСР, не вистачатиме для виплати зазначеним сільськогосподарським підприємствам страхового відшкодування;

(підпункт "ж" пункту 13 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

з) у встановленому порядку одержувати безповоротно кошти з централізованого фонду розвитку державного страхування, централізованого фонду матеріального заохочення і централізованого фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, коли економічні показники роботи страхових органів Української РСР тимчасово погіршилися з незалежних від них причин.

(пункт 13 доповнено підпунктом "з" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 28.03.77 р. N 148
,
підпункт "з" пункту 13 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

14. Головне управління державного страхування УРСР очолюється начальником, який затверджується Радою Міністрів УРСР за поданням Міністра фінансів УРСР.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

15. На Управління державного страхування покладається:

а) організація роботи по проведенню державного страхування і здійснення контролю за діяльністю страхових органів, безпосередньо підпорядкованих управлінню державного страхування, а також забезпечення виконання планів надходження платежів по кожному виду обов'язкового і добровільного страхування;

(підпункт "а" пункту 15 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

б) підбір і підготовка кадрів;

в) участь в розробці планів заходів по запобіганню пожежам і падежу худоби і заходів по боротьбі з пожежами і падежем худоби, які проводяться за рахунок відрахувань від платежів по обов'язковому окладному страхуванню; контроль за цільовим спрямуванням зазначених коштів;

г) ведення бухгалтерського і статистичного обліку страхових операцій і подання встановленої звітності, а також здійснення контролю за постановкою цього обліку в інспекціях державного страхування в районах і містах;

д) проведення роз'яснювальної і рекламної роботи для популяризації державного страхування;

є) затвердження в установленому порядку штатних розписів працівників апарату управління для органів державного страхування, безпосередньо підпорядкованих управлінню державного страхування.

(пункт 15 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

16. Управлінню державного страхування надається право:

а) в установленому Міністерством фінансів УРСР порядку призначати та звільняти працівників Управління і працівників інспекцій державного страхування;

б) провадити ревізію діяльності підпорядкованих органів державного страхування;

в) укладати з дозволу Головного управління державного страхування УРСР з підприємствами, установами й організаціями договори страхування від нещасних випадків робітників та службовців, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я;

(підпункт "в" пункту 16 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

г) розпоряджатися рахунками, відкритими для Управління в установах Держбанку СРСР та інших кредитних установах; укладати у відповідності з діючим законодавством договори, що необхідні для здійснення функцій, покладених на Управління; видавати в установленому порядку довіреності; вести справи в судах, арбітражах та інших органах.

17. Управління державного страхування періодично доповідає відповідному виконавчому комітетові Ради народних депутатів про виконання плану надходження страхових платежів, про проведення обов'язкового страхування майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР і громадян, про розвиток добровільного майнового та особового страхування, про стан роботи по виплаті страхового відшкодування і страхових сум, про виявлені факти безгосподарного утримання застрахованого майна і про порушення страхувальниками протипожежних, ветеринарних та інших правил.

(пункт 17 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

18. Управління державного страхування очолюється начальником, який призначається в порядку, що встановлюється Міністерством фінансів УРСР.

ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ В РАЙОНАХ І МІСТАХ

19. На інспекцію державного страхування покладається:

а) безпосереднє здійснення операцій по обов'язковому і добровільному страхуванню;

б) забезпечення дальшого розвитку державного страхування; виконання планів надходження платежів по кожному виду обов'язкового і добровільного страхування;

в) визначення і виплата в порядку, встановленому правилами та інструкціями, страхового відшкодування по майновому страхуванню і страхових сум - по особовому страхуванню;

г) забезпечення схоронності державних страхових коштів, а також правильне і економне їх витрачання;

д) керівництво роботою нештатних страхових агентів і здійснення контролю за їх діяльністю;

є) контроль за правильним справлянням і своєчасним перерахуванням організаціями повітряного, морського, внутрішнього водного й автомобільного транспорту страхових платежів по страхуванню пасажирів;

(підпункт "є" пункту 19 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

ж) введення масово-роз'яснювальної роботи по державному страхуванню;

з) ведення бухгалтерського і статистичного обліку страхових операцій і діловодства; подання встановленої звітності.

20. Інспекції державного страхування надається право:

а) провадити облік належного громадянам майна, що підлягає обов'язковому страхуванню, обчислення і справляння в установленому порядку платежів по обов'язковому страхуванню майна, яке належить громадянам, майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних, сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР;

(підпункт "а" пункту 20 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

б) провадити для цілей державного страхування в установленому порядку оцінку будівель, що знаходяться в сільських місцевостях; здійснювати контроль за проведенням для цих цілей оцінки будівель в міських місцевостях органами комунального господарства;

в) укладати договори добровільного майнового та особового страхування і приймати від страхувальників - громадян страхові платежі;

г) провадити огляд і оцінку як запропонованого для страхування, так і застрахованого майна, а також перевірку наявності і стану майна, застрахованого по обов'язковому і добровільному страхуванню;

д) ознайомлюватися з бухгалтерськими книгами, документами й записами, що відносяться до обліку застрахованого майна;

є) інструктувати осіб, які беруть участь в складанні актів про загибель тварин, і контролювати проведення цієї роботи;

ж/ інструктувати працівників виконавчих комітетів селищних або сільських Рад народних депутатів та інших осіб, що провадять прийом страхових платежів, і контролювати їх роботу в цій частині.

(підпункт "ж" пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

21. Старшому інспектору інспекції державного страхування надається право:

- в установленому Міністерством фінансів УРСР порядку призначати і звільняти працівників інспекції, а також нештатних страхових агентів;

- розпоряджатися в установленому порядку рахунками, відкритими для інспекції державного страхування в установах Держбанку СРСР та інших кредитних установах; укладати в установленому порядку договори, необхідні для здійснення покладених на інспекцію функцій; видавати довіреності; вести справи в судах, арбітражах та інших органах.

22. У випадку недодержання страхувальниками протипожежних, ветеринарних та інших правил, порушення яких може потягти за собою загибель, знищення, втрату або пошкодження застрахованого майна, інспекція державного страхування повинна пропонувати страхувальникам усунути виявлені порушення, а при неусуненні їх повідомляти виконавчим комітетам Рад народних депутатів для вжиття відповідних заходів; по добровільному страхуванню, в необхідних випадках, з дозволу вищестоящого управління інспекція державного страхування може розривати договори страхування.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

23. Інспекція державного страхування періодично доповідає відповідному виконавчому комітетові Ради народних депутатів про виконання плану надходження страхових платежів, про проведення державного обов'язкового страхування майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР і громадян, про розвиток добровільного майнового та особового страхування, про стан роботи по виплаті страхового відшкодування і страхових сум, про виявлені факти безгосподарного утримання застрахованого майна та про порушення страхувальниками протипожежних, ветеринарних та інших правил.

(пункт 23 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

24. Інспекція державного страхування в районі, місті очолюється старшим інспектором, який призначається в порядку, що встановлюється Міністерством фінансів УРСР.

241. У районах, містах і районах у містах з дозволу Міністерства фінансів УРСР можуть створюватися дільничні інспекції державного страхування.

Дільничні інспекції державного страхування здійснюють свою діяльність під керівництвом інспекції державного страхування в межах прав і обов'язків, установлених цим Положенням для інспекцій державного страхування.

(Положення доповнено пунктом 241 згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

III. КОШТИ ДЕРЖСТРАХУ УРСР

25. Кошти Держстраху УРСР складаються з:

а) фонду основних засобів;

б) запасного фонду для операцій з усіх видів страхування, крім обов'язкового страхування майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР;

в) 50 процентів сум перевищення доходів над видатками по страхуванню майна колгоспів та міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві;

г) 50 процентів сум перевищення доходів над видатками по страхуванню майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР;

д) 50 процентів сум перевищення доходів над видатками по страхуванню майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР;

є) резерву внесків по страхуванню життя;

ж) поточних надходжень по страхових операціях;

з) фонду розвитку державного страхування;

і) фонду матеріального заохочення;

к) фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 28.03.77 р. N 148
,
у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

26. Фонд основних засобів складається з належних органам державного страхування будівель, споруд та іншого майна, що належить до основних засобів.

(пункт 26 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

27. Запасний фонд призначається для виплати страхового відшкодування по майновому страхуванню /крім обов'язкового страхування майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР/ і страхових сум по особовому страхуванню в тих випадках, коли вони не покриваються поточними надходженнями по операціях цих видів страхування даного календарного року.

Кошти запасного фонду зберігаються в установах Держбанку СРСР на особливому рахунку. Витрачання коштів запасного фонду провадиться Головним управлінням державного страхування УРСР з дозволу Міністра фінансів УРСР.

Суми перевищення доходів над видатками по страхуванню майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР призначаються тільки для виплати зазначеним сільськогосподарським підприємствам і організаціям страхового відшкодування в роки, коли платежів поточного року для цього не вистачатиме, а також для своєчасного погашення позичок, одержаних відповідно з міжреспубліканського запасного фонду по страхуванню майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, з міжреспубліканських запасних фондів по страхуванню майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР. Зазначені суми зберігаються на особливих рахунках Головного управління державного страхування УРСР в установах Держбанку СРСР.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 28.03.77 р. N 148
,
у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

28. Резерв внесків по страхуванню життя утворюється шляхом відрахувань із сум надходжень по окремих видах страхування життя згідно з правилами, що затверджуються Міністерством фінансів СРСР.

281. Кошти фонду розвитку державного страхування, фонду матеріального заохочення і фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва зберігаються в установах Держбанку СРСР на поточних рахунках. Витрачання коштів вказаних фондів провадиться відповідно до положення про порядок утворення і витрачання цих фондів, затверджуваного Міністерством фінансів СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС.

(розділ III доповнено пунктом 281 згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 28.03.77 р. N 148
,
пункт 281 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 01.10.84 р. N 395)

29. Прибуток, обчислений по загальних річних результатах операцій державного страхування /крім операцій по обов'язковому страхуванню майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР/, після затвердження Міністерством фінансів УРСР річно звіту і балансу спрямовується:

80 процентів - до республіканського бюджету;

5 процентів - до запасного фонду з усіх видів страхування /крім державного обов'язкового страхування майна колгоспів, міжгосподарських підприємств /організацій/ у сільському господарстві, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств системи Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства плодоовочевого господарства СРСР/;

5 процентів - до фонду розвитку державного страхування;

6 процентів - до фонду матеріального заохочення;  

4 проценти - до фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

(пункт 29 у редакції постанов Ради Міністрів
 Української РСР від 28.03.77 р. N 148
,
від 01.10.84 р. N 395)

_____________

Опрос