Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об издательстве официального органа Центрального Исполнительного Комитета УССР "Вісті ЦВК УСРР"

Центральный Исполнительный Комитет УССР
Постановление от 04.12.1935

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УСРР

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 1935 р.

Київ

Положення про видавництво офіціального органу Центрального Виконавчого Комітету УСРР "Вісті ЦВК УСРР"

I. Загальні засади

1. Для здійснення видавничих функцій, зв'язаних з випуском офіціального органу "Вісті Центрального Виконавчого Комітету УСРР", а також щоб сприяти масовому громадсько-політичному й культурному розвиткові мас трудящих, при Центральному Виконавчому Комітеті УСРР існує видавництво під назвою "Видавництво газети "Вісті ЦВК УСРР".

2. Видавництво газети "Вісті ЦВК УСРР" має основним завданням випускати й розповсюджувати щоденну газету "Вісті Центрального Виконавчого Комітету УСРР", що зветься скорочено "Вісті ЦВК УСРР". Крім того, видавництву надається право випускати й розповсюджувати, додержуючи чинних законів, також і інші періодичні та неперіодичні видання.

3. Видавництво газети "Вісті ЦВК УСРР" є державний орган, що діє на засадах господарського розрахунку, не маючи на меті одержання комерційного зиску.

4. Видавництво газети "Вісті ЦВК УСРР" користується всіма правами юридичної особи; на нього поширюються всі права, переваги й пільги, встановлені законодавчим порядком для центральних і місцевих органів друку і їх допоміжних підприємств.

Видавництво звільняється від усіх місцевих податків і зборів.

5. Видавництво має право у межах чинного законодавства набувати й вивласнювати майно, право забудови, приймати зобов'язання і взагалі укладати різні угоди, зв'язані з безпосередньою його діяльністю, відкривати в банках рахунки, провадити всі дозволені законом операції по розповсюдженню видань, організовувати й володіти допоміжними підприємствами і провадити всі інші дозволені законом операції, потрібні для здійснення завдань, що стоять перед видавництвом.

6. За своїми зобов'язаннями видавництво відповідає всім належним йому майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути направлене стягнення.

7. Видавництву надається право відкривати встановленим порядком свої філії й агентства, які діють на правах представництв, і мати, як своїх представників, окремих агентів.

8. Видавництво має печатку з державним гербом УСРР.

II. Кошти видавництва

9. Кошти видавництва складаються з капіталів: а) статутного, б) амортизаційного і в) фонду поліпшення побуту робітників і службовців.

10. Статутний капітал видавництва газети "Вісті ЦВК УСРР" за балансом на 1 січня 1935 року становить 1768141 крб. 52 к.

11. У видавництві газети "Вісті ЦВК УСРР" щороку провадиться амортизація майна через певне процентне відрахування з його вартості (за оцінкою на момент включення в інвентар) до амортизаційного капіталу, згідно з правилами, затвердженими Радою Праці та Оборони і чинною інструкцією про застосування цих правил. Амортизація майна виробничого значення включається в собівартість продукції.

12. Щороку, при затвердженні річного звіту і балансу видавництва, визначається розмір прибутків і збитків за минулий операційний рік.

Чистий зиск (за покриттям збитків минулих років, що залишилися на балансі) розподіляється за постановою Президії ЦВК УСРР.

III. Керування видавництвом

13. На чолі видавництва стоїть редактор, який відповідає за діяльність видавництва в цілому.

14. Редактор призначається і звільняється Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

15. Редактор керує як ідейним напрямом в діяльності видавництва, так і господарсько-фінансовими й адміністративними функціями.

16. Безпосереднє керування роботою видавництва в адміністративно-господарській частині покладається на директора видавництва, підпорядкованого редакторові.

Директор видавництва і головбух призначаються й звільняються Секретаріатом ЦВК УСРР на подання редактора.

17. Розподіл обов'язків між редактором і директором видавництва провадиться редактором через особливі інструкції і накази, ним же видавані.

18. На час тривалої відсутності редактора (хвороба, відрядження, відпустка) його права і обов'язки привласнюються заступникові редактора.

19. Виробничо-фінансовий план (включаючи і кошторис) видавництва затверджується Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

20. Річний звіт про діяльність видавництва, з доданням заключного балансу на останнє число звітного року, разом із проектом розподілу прибутків і покриття збитків вноситься не пізніше 15 березня наступного року на затвердження Президії ЦВК УСРР.

Примітка. Видавництво газети "Вісті ЦВК УСРР" звільняється від встановленої за правилами публічної звітності обов'язкової публікації балансу і рахунку прибутків і збитків.

21. Перевірку періодичних звітів і балансів, а також обслідування загального стану і окремих частин діяльності видавництва провадить Секретаріат Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

IV. Про порядок зміни цього Положення і про ліквідацію видавництва

22. Вносити зміни чи доповнення до цього Положення можна не інакше як з затвердження Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

23. Ліквідація видавництва і порядок її встановлюється Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

 

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР

Г. Петровський

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР

Ю. Войцехівський

Опрос