Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке работы Совета Народных Комиссаров, Украинского Экономического Совещания, Комиссии Рассмотрения Законодательных Проектов и Администрационно-финансовой Комиссии при СНК ССР

Совет Народных Комиссаров УССР
Постановление, Приказ от 05.03.1925
Утратил силу

РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 1925 р.

Харків

Про порядок роботи Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової Комісії при РНК ССР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Народніх Комісарів
 від 23 жовтня 1925 року

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
від 22 серпня 1950 року N 2563)

Для встановлення твердішого ладу в роботах Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової Комісії при РНК УСРР, так у підготовчій частині, як і в частині виконавчій, Рада Народніх Комісарів УСРР, на розвиток положення "Про Раду Народніх Комісарів УСРР" (Зб. Уз. 1924 рік, ч. 45, арт. 277), положень про Комісію Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансову Комісію при РНК УСРР" (Зб, Уз. 1924 р., ч. 19, арт. арт. 165 і 166), про Редактора-Консультанта РНК і у Екнаради УСРР (Зб. Уз. 1924 р., ч. 25, арт. 205), а також на розвиток постанови ВУЦВК і РНК УСРР про порядок дачі висновків на проєкти союзного законодавства (Зб. Уз. 1924 р., ч. 6, арт. 38), - постановила затвердити й надати чинности від 1-го травня 1925 року нижчеподаному Наказові про порядок роботи Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової Комісії при РНК УСРР.

 

НАКАЗ
про порядок роботи Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Нарада, Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової Комісії при РНК УСРР.

Розділ I.
Про склад Ради Народніх Комісарів УСРР і про осіб, що беруть участь на її засіданнях.

1. Рада Народніх Комісарів УСРР складається з:

а) Голови Ради Народніх Комісарів УСРР;

б) Заступників Голови Ради Народніх Комісарів УСРР;

в) Народніх Комісарів УСРР: Голови Вищої Ради Народнього Господарства, Народнього Комісара Земельних Справ, Народнього Комісара Фінансів, Народнього Комісара Внутрішньої Торгівлі, Народнього Комісара Праці, Народнього Комісара Внутрішніх Справ, Народнього Комісара Юстиції і Прокурора Республіки, Народнього Комісара Робітничо-Селянської Інспекції, Народнього Комісара Освіти, Народнього Комісара Охорони Здоровля, Народнього Комісара Соціяльного Забезпечення;

г) Уповноважених Народніх Комісаріятів Союзу РСР при УСРР, як-що особливими постановами Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету їм надано право ухвального голосу в Раді Народніх Комісарів УСРР, і

д) инших осіб, що їм право ухвального голосу надано в Раді Народніх Комісарів УСРР спеціяльними постановами Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Примітка. У разі відсутности згаданих у п. п. "в" і "г" цього артикулу Народніх Комісарів УСРР і Уповноважених Народніх Комісаріятів Союзу РСР при УСРР, до складу Ради Народніх Комісарів УСРР увіходять їхні Заступники з правом ухвального голосу.

2. В Раді Народніх Комісарів УСРР беруть участь з правом дорадчого голосу:

а) Уповноважені Народніх Комісаріятів Союзу РСР при УСРР, як-що особливими постановами Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету їм не надано права ухвального голосу;

б) Голова Державного Політичного Управління УСРР;

в) Керовничий Центрального Статистичного Управління УСРР;

г) Голови: Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансової Комісії, Державної Планової Комісії й Концесійної Комісії;

д) Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

е) Редактор - Консультант Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

ж) инші особи, що відносно їх були спеціяльні постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.

3. На засіданнях Ради Народніх Комісарів УСРР окрім того мають право бути присутні й брати участь з дорадчим голосом:

а) Члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) члени центральних виконавчих комітетів і ради народніх комісарів СРСР і союзних республік;

в) Голови Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР і їхні заступники;

г) Постійний Представник АМСРР;

д) голови губерніяльних виконавчих комітетів УСРР і їхні заступники;

е) заступники народніх комісарів УСРР;

ж) члени колегій народніх комісаріятів УСРР.

Примітка. Члени колегій народніх комісаріятів УСРР і уповноважених народніх комісаріятів СРСР при УСРР беруть участь на засіданнях Ради Народніх Комісарів у згоді з Народнім Комісаром або Уповноваженим Народнього Комісаріяту для правильнішого розподілу роботи в наркоматі.

з) Голова Всеукраїнської Ради Професійних Спілок або Член Президії, що його заступає;

и) Голова Центральної Комісії Незаможніх Селян або Член Президії, що його заступає;

к) Голова Правління Всеукраїнської Кооперативної Спілки (Вукопспілка) або член Правління, що його заступає;

л) Голова Правління Сільсько-Господарсько-Кредитової Кустарно-Промислової і Промислово-Кредитової Кооперації ("Сільський Господар") або член Правління, що його заступає;

м) Керовничий Всеукраїнської Контори Державного Банку;

н) инші особи на підставі спеціяльної постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.

4. На засіданнях Ради Народніх Комісарів УСРР бувають: Секретар Ради Народніх Комісарів УСРР, що має дорадчий голос кожного разу з особливого дозволу Голови Ради Народніх Комісарів УСРР, а також потрібний для обслуговання засідань секретарсько-технічний персонал.

5. Особи, запрошувані на засідання Ради Народніх Комісарів УСРР і не згадані в арт. 3-му, можуть бувати на засіданнях Ради Народніх Комісарів УСРР тільки як доповідачі в окремих справах.

6. На закритих засіданнях Ради Народніх Комісарів УСРР, окрім осіб, згаданих у арт. 1, 2 і п. п. "в", "д", "е" і "з" арт. 3-го цього Наказу, мають право бути присутні тільки особи з особливого дозволу того, що головує а також Секретар і потрібний для обслуговання закритих засідань секретарсько-технічний персонал.

Розділ II.
Про склад Украінськоі Економічноі Наради і осіб, що беруть участь на іі засіданнях.

7. Українська Економічна Нарада складається з:

а) Голови, за якого є Голова Ради Народніх Комісарів УСРР;

б) Заступників Голови, і

в) Членів Української Економічної Наради, що їх персонально настановлює Рада Народніх Комісарів УСРР.

8. На засіданнях Української Економічної Наради, крім її членів, що мають право ухвального голосу, можуть брати участь з правом дорадчого голосу:

а) народні комісари УСРР і уповноважені народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР, а в разі відсутности їх, їхні заступники;

б) Голови Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР і їхні заступники;

в) голови губерніяльних виконавчих комітетів УСРР і їхні заступники;

г) Голова Державного Політичного Управління УСРР;

д) Керовничий Центрального Статистичного Управління УСРР;

е) Голови: Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансової Комісії, Концесійної Комісії, Головного Кооперативного Комітету, а також Державної Планової Комісії, Вищої Арбітражної Комісії і инших постійних Комісій при Українській Економічній Нараді;

ж) Голова Всеукраїнської Ради Професійних Спілок або член Президії, що його заступає;

з) Керовничий Всеукраїнської Контори Державного Банку;

и) Голова Всеукраїнського Сільсько-Господарського Банку;

к) Голови Правлінь "Вукопспілки" і "Сільського Господаря", або члени Правлінь, що їх заступають;

л) Постійний представник АМСРР;

м) Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

н) Редактор - Консультант Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

о) особи, що мають по закону право, в силу становища, яке вони займають, брати участь на всіх засіданнях вищих центральних органів УСРР;

п) инші особи, що одержали право брати участь на засіданнях Української Економічної Наради на підставі особливих про те постанов Української Економічної Наради.

9. На засіданнях Української Економічної Наради бувають: Секретар Української Економічної Наради, що має дорадчий голос кожного разу з особливого дозволу Голови Української Економічної Наради, а також потрібний для обслуговання засідань секретарсько-технічний персонал.

10. Особи, запрошувані на засідання Української Економічної Наради і не згадані в арт. 8-му, можуть бути присутні на засіданнях Української Економічної Наради тільки як доповідачі в окремих справах.

11. На закритих засіданнях Української Економічної Наради окрім осіб, зазначених в арт. 7 і п. п. "а", "б", "в", "г", ".д", "е", "ж", і "м" арт. 8, мають право бувати тільки особи з особливого дозволу того, що головує, а також секретар і потрібний для обслуговання закритих засідань секретарсько-технічний персонал.

Розділ III.
Про Голов Ради Народніх Комісарів і Украінськоі Економічноі Наради та іхніх заступників.

12. Голова Ради Народніх Комісарів УСРР:

а) наглядає за вчасним і правильним переведенням в життя постанов і заходів Уряду й видає в порядку управління потрібні розпорядження про їхне виконання;

б) скликає засідання Ради Народніх Комісарів УСРР і керує підготовленням справ до них, а також керує самими засіданнями Ради Народніх Комісарів УСРР;

в) затверджує в порядку цього Наказу постанови Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової Комісії;

г) у невідкладних випадках, вживає заходів розпорядчого характеру від імени Ради Народніх Комісарів УСРР, доповідаючи потім про вжиті заходи Раді Народніх Комісарів УСРР на найближчому її засіданні;

д) провадить зносини від імени Ради Народніх Комісарів УСРР з усіма державними й иншими установами й урядництвами;

е) зупинює від імени Ради Народніх Комісарів УСРР розпорядження народніх комісарів і керовників инших центральних урядництв і установ УСРР, а також розпорядження уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР з наступною доповіддю про те Раді Народніх Комісарів УСРР на найближчому її засіданні;

ж) приймає від народніх комісарів УСРР уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР, керовників центральних урядництв і установ УСРР, Голови Ради Народніх Комісарів АМСРР, голов губерніяльних виконавчих комітетів, голов комісій, що знаходяться при Ради Народніх Комісарів УСРР і Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів УСРР - доповіди звітового характеру, а також доповіди в справах біжучого законодавства й управління;

з) дає звіт про діяльність Уряду З'їздам Рад і Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітетові;

и) дає в екстрених випадках висновки на проєкти Уряду Союзу РСР в разі уповноваження на це Ради Народніх Комісарів УСРР (літ. "б" арт. 3 постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 6/II-1924 р. "Про порядок дачі висновків на проєкти Союзного Законодавства" (Зб. Уз. 1924 р., ч. 6, арт. 38);

к) виступає від імени Ради Народніх Комісарів УСРР на з'їздах і зборах працюючих;

л) підписує протоколи засідань Ради Народніх Комісарів УСРР, а також декрети й постанови, ухвалені на її засіданнях;

м) здійснює загальне керовництво й наглядає за діяльністю комісій, що знаходяться при Раді Народніх Комісарів УСРР, за діяльністю Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР, а також за діяльністю инших установ, що знаходяться при Раді Народніх Комісарів УСРР;

н) скликає, в разі потреби, для погодження роботи Ради Народніх Комісарів з Урядом АМСРР і губерніяльними виконавчими комітетами наради з представників Уряду АМСРР і губерніяльних виконавчих комітетів;

о) затверджує, на подання Керуючого Справами РНК УСРР, Секретаря Ради Народніх Комісарів УСРР і помічників Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів УСРР.

Примітка. Всі розпорядження Голови Ради Народніх Комісарів УСРР і його заступників проводиться через Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів УСРР, який відповідає за взаємну погодженість цих розпоряджень. Виявивши непогодженість, Керуючий Справами мусить негайно доповісти про це Голові Ради Народніх Комісарів УСРР або його заступникам за належністю.

13. Права й обов'язки Голови Ради Народніх Комісарів УСРР, у разі його хвороби, від'їзду або відпустки, здійснює один із його заступників. В инших випадках заступники Голови Ради Народніх Комісарів УСРР виконують права й обов'язки Голови на підставі особливої з ним згоди.

14. Голова Української Економічної Наради:

а) наглядає за вчасним і правильним переведенням у життя постанов і заходів Української Економічної Наради й дає в порядку управління потрібні розпорядження про їхнє виконання;

б) скликає засідання Української Економічної Наради і керує підготовленням справ до них, а також керує самими засіданнями Української Економічної Наради;

в) затверджує в порядку цього наказу постанови й рішення Адміністраційно-Фінансової Комісії, видавані від імени Української Економічної Наради;

г) у невідкладних випадках вживає заходів розпорядчого харатеру від імени Української Економічної Наради в межах її компетенції, наступно доповідаючи про вжиті заходи Українській Економічній Нараді на найближчому її засіданні;

д) провадить зносини від імени Української Економічної Наради з усіма державними й иншими установами й урядництвами;

е) приймає від народніх комісарів УСРР, уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР, Голови Ради Народніх Комісарів АМСРР, голов губерніяльних виконавчих комітетів і постійних комісій при Українській Економічній Наради доповіді в справах, належних до компетенції Української Економічної Наради;

ж) дає звіт про діяльність Української Економічної Наради Раді Народніх Комісарів УСРР;

з) підписує протоколи засідань Української Економічної Наради, а також постанови, ухвалені на її засіданнях;

и) здійснює загальне управління і наглядає за діяльністю комісій при Українській Економічній Нараді, а також за діяльністю инших установ, що мнаходяться при Українській Економічній Нараді;

к) скликає, в разі потреби, для погодження роботи Української Економічної Наради з Урядом АМСРР і губерніяльними виконавчими комітетами, наради з представників Уряду АМСРР, губерніяльних виконавчих комітетів і инших місцевих органів;

л) затверджує на подання Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, Секретаря Української Економічної Наради.

Примітка. Всі розпорядження Голови Української Економічної Наради і його заступників проводиться через Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, який відповідає за взаємну погодженість цих розпоряджень. Виявивши непогодженість Керуючий Справами мусить негайно доповісти про це Голові Української Економічної Наради або його заступникам за належністю.

15. Права й обов'язки Голови Української Економічної Наради, в разі його хвороби, від'їзду або відпустки, здійснює один з його заступників. В инших випадках заступники голови Української Економічної Наради здійснюють права й обов'язки на підставі особливої з ним угоди.

Розділ IV.
Про установи, урядництва й особи, що мають право подавати на розгляд Ради Народніх Комісарів і Укрїнської Економічної Наради справи, пропозиціі і проєкты декретів та постанов.

16. В Раді Народніх Комісарів УСРР, окрім справ, які передають на її розгляд Всеукраїнський З'їзд Рад, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і його Президія, розглядається також справи, що їх подають:

а) Рада Народніх Комісарів і Рада Праці й Оборони Союзу РСР, а також ради народніх комісарів союзних республік;

б) Голови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради і їхні заступники;

в) Члени Ради Народніх Комісарів УСРР;

г) загально союзні народні комісаріяти (через своїх уповноважених при УСРР);

д) Українська Економічна Нарада;

е) Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів АМСРР;

ж) губерніяльні виконавчі комітети;

з) Комісія Розгляду Законодавчих Проєктів;

и) Адміністраційно-Фінансова Комісія;

к) Державна Планова Комісія;

л) Концесійна Комісія;

м) Головний Кооперативний Комітет;

н) Голови Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР;

о) Голови Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансової Комісії, Державної Планової Комісії, а також Концесійної Комісії, Головного Кооперативного Комітету й инших постійних комісій при Раді Народніх Комісарів УСРР;

п) Уповноважений Об'єднаного Державного Політичного Управління СРСР при Раді Народніх Комісарів УСРР - Голова Державного Політичного Управління УСРР;

р) Керовничий Центрального Статистичного Управління УСРР;

с) Керовничий Всеукраїнської Контори Державного Банку;

т) голови губерніяльних виконавчих комітетів;

у) Члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР;

ф) Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Українськой Економічної Наради;

х) Голова Всеукраїнської Ради Професійних Спілок;

ц) Голова Центральної Комісії Незаможніх Селян;

ч) Український Червоний Хрест;

ш) Голова Всеукраїнської Кооперативної Спілки (Вукопспілка);

щ) Голова Правління Сільсько-Господарсько-Кредитової, Кустарно-Промислової та Промислово - Кредитової Кооперації ("Сільський Господар");

ю) инші урядові особи, установи й громадські організації, яким таке право надане законом або особливими постановами Ради Народніх Комісарів УСРР.

17. В Українській Економічній Нараді УСРР, окрім справ, які передали на її розгляд Рада Народніх Комісарів УСРР і Рада Праці й Оборони СРСР, розглядається також справи, що їх подають:

а) Голови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради і їхні Заступники;

б) члени Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

в) загально-союзні народні комісаріяти (через своїх уповноважених при УСРР);

г) Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів АМСРР;

д) губерніяльні виконавчі комітети;

е) Комісія Розгляду Законодавчих Проєктів;

ж) Адміністраційно - Фінансова Комісія;

з) Державна Планова Комісія;

и) Концесійна Комісія;

к) Головний Кооперативний Комітет;

л) Голови Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР;

м) Голови: Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансової Комісії, Державної Плано-Комісії, Концесійної Комісії, Головного Кооперативного Комітету, Вищої Арбітражної Комісії й инших постійних Комісій при Раді Народніх Комісарів і Українській Економічній Нараді;

н) Уповноважений Об'єднаного Державного Політичного Управління СРСР при Раді Народніх Комісарів УСРР - Голова Державного Політичного Управління УСРР.

о) Керовничий Всеукраїнської Контори Державного Банку;

п) Керовничий Центрального Статистичного Управління УСРР;

р) Керовничий Українського Сільсько-Господарського Банку й Керовничі инших державних кредитових установ всеукраїнського маштабу;

с) Голови "Вукопспілки", "Сільського Господаря" й инших Всеукраїнських Кооперативных об'єднань;

т) голови губерніяльних виконавчих комітетів;

у) Члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР;

ф) Голова Центральної Комісії Незаможніх Селян;

х) Голова Всеукраїнскої Центральної Ради Професійних Спілок;

ц) Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

ч) инші урядові, особи, установи й громадські організації, яким це право надане законом або особливими постановами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

Розділ V.
Про умови подання справ на розгляд Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради й про речинці погодження іх із заінтересованими урядництвами.

18. До розгляду Ради Народніх Комісарів й Української Економічної Наради за належністю належать предмети, відношувані до їхньої компетенції Положеннями про Раду Народніх Комісарів і Українську Економічну Нараду.

19. Рада Народніх Комісарів і Українська Економічна Нарада приймають до свого розгляду тільки ті справи, які, на підставі чинних законів, не могли розвязати урядництва або установи, що їх подають порядком відомчим або порядком згоди між урядництвами, а також ті справи, які належить розвязати порядком згоди між урядництвами, але такої з будь-якої причини не можна було досягти, з тим що всі подавані до Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради справи мають задовольняти нижчеподаним обов'язковим умовам:

а) бути викладеними в формі проєктів постанов;

б) мати підпис керовника урядництва або установи чи його заступника (як-що справу подає урядництво або установа), або підпис особи, що має право подати справу до Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради (як-що справу подає ця особа від свого імени);

в) містити точну вказівку законоположень або адміністраційних постанов на скасування, зміну, доповнення, розвиток або в тлумачення яких подається проєкт, з покликанням на рік, місяць і число видання або ухвалення їх, ч. Збірника Узаконень або протокольних постанов, перед оголошенням у Збірникові Узаконень иншого офіційного органу, де оголошено ці постанови;

г) супроводжуватися з'ясувальною запискою, а також додатком инших матеріялів, потрібних для обгрунтовання проєкту;

д) мати писані висновки або думки всіх заінтересованих урядництв і установ, а ці висновки й думки належить подавати з точною формульовкою розбіжностей з подаваним проєктом; документи, що посвідчують висновки й думки, мають бути завірені підписом відповідального керовника заінтересованого урядництва й установи або його заступника;

е) мати довідку про час вручення проєкта декрету або постанови заінтересованим урядництвам і установам, у випадках, зазначених у арт. 21 цього Наказу.

Примітка. Попереднє погодження справ із заінтересованими урядництвами не обов'язкове для Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР і для губерніяльних виконавчих комітетів.

Як-що Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народнїх Комісарїв АМСРР і Губерніяльні виконавчі комітети подають проєкти, непогоджені з заінтересованими урядництвами й установами, то на такі проєкти висновки заінтересованих урядництв і установ вимагає Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

20. Для погодження проєктів або подання на них мотивованих відзивів установляється такі кінцеві строки з дня, відколи урядництва або установи одержали для відзиву проєкта із з'ясувальною запискою:

а) тижневий строк для заінтересованих урядництв і установ, як-що ініціятор справи й заінтересоване урядництво перебувають у столиці УСРР;

б) двохтижневий речинець для Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР та губерніяльних виконавчих комітетів, як-що проєкт безпосередньо їх тичеться.

Примітка. Для погодження проєктів кодексів і инших особливо складних справ, установляється строк в один місяць або инший на підставі особливих постанов Ради Народніх Комісарів і її комісій.

21. Урядництво, установа або особа, що подає справу, не одержавши в установлені арт. 20 цього Наказу строки виявлення згоди або мотивованого відзиву від заінтересованих урядництв і установ - може подати проєкта до Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради додавши документи, що стверджують звертання до заінтересованих урядництв і установ і дату одержання заінтересованим урядництвом або установоюцього звертання.

Примітка. У випадках, особливо негайних, справи разом з відповідними проєктами постанов можна подавати до Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради безпосередньо, без попереднього їх погодження, але з неоднінним надісланням заінтересованим урядництвам і установам копій подаваних проєктів одночасно надсилаючи їх Раді Народніх Комісарів або Українській Економічній Нараді.

Розділ VI.
Про порядок направлення справ і проєктів належних до розгляду Ради Народніх Комісарів і Украінськоі Економічноі Наради.

22. Проекти, що їх вноситься до Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, треба подавати разом з записками-поясненнями та потрібними довідками в 15 примірниках.

(арт. 22 у редакції постанови Ради
 Народніх Комісарів УСРР від 23.10.1925 р.)

23. Усі проєкти й инші папери, адресовані Раді Народніх Комісарів і Українській Економічної Нараді направляють урядництва, установи й особи до Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

24. Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради направляє лише ті справи, що задовольняють умовам, зазначеним в арт. арт. 18 - 21 цього Наказу.

Управлінню Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради надається право або повертати назад справи, що не задовольняють цим умовам, або зажадати до них матеріяли й відомости, яких бракує.

25. Справи, одержані для провадження Управлінням Справами Раді Народніх Комісарів і Української Економічної Наради направляє останнє, стосовно до їх характеру, Раді Народніх Комісарів, Українській Економічній Нараді, Комісіям: Розгляду Законодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансовій і иншим постійним Комісіям, або на розгляд Голові Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради або его заступникам.

25. Проєкти законодавчих і инших постанов, що надійшли до Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради від Постійного Представництва УСРР при Уряді СРСР для відзиву Українського Уряду, направляється для попереднього розгляду й підготовлення висновків та відзивів до Комісій: Розгляду Законодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансової, або Державної Планової Комісії - за належністю.

Розділ VII.
Про порядок розгляду й провадження справ у Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансовій Комісії.

27. Комісія Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансова Комісія одержують до свого розгляду й провадження надійшлі через Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, справи й питання, належні до їхньої компетенції, що задовольняють всім обов'язковим умовам, передбаченим артикулами 18 - 21 цього Наказу й відповідним артикулам Положень про Комісію Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансову Комісію.

28. Усі справи й питання, що задовольняють зазначеним в арт. 27 цього Наказу умовам, розподіляють Голови Комісій Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової між їх членами, для попереднього розроблення, з метою, передбаченою арт. 8 Положення про Комісію Розгляду Законодавчих Проєктів і арт. 8 Положення про Адміністраційно-Фінансову Комісію.

Примітка 1. Як-що виявиться недостатність або неповність поданих до проєктів матеріялів, Голова Комісії вживає через апарат Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради потрібних заходів, щоб відповідні урядництва або установи поповнили матеріяли, яких бракує.

Примітка 2. Як-що Голова Комісії визнає, що справа, направлена Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради на розгляд Комісії під його головуванням, не належить до компетенції Комісії, то він погоджує з Керуючим Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради питання про правильне направлення справи. Розбіжності між Головою Комісії й Керуючим Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради розвязує Голова Ради Народніх Комісарів УСРР або його заступники.

29. У кожній справі, переданій Головою Комісії тому чи иншому членові її, залежно від терміновости, складности й обсягу справи, встановлюється кінцевий речинець, в який її належить подати до слухання на засіданні Комісії, з тим, що підготовлені до слухання справи повинні негайно передавати члени-доповідачі Секретареві Комісії для складення порядку денного.

30. Секретар комісії по поданих доповідачами до слухання справах, а також і до тих, що строк їх подання уплив, складає порядок денний засідання Комісії і не пізніш як за 72 години перед засіданням надсилає його, з усіма належними до нього матеріялами, усім членам Комісії, а також і Народньому Комісаріятові Юстиції.

31. По проєктах союзного законодавства, надісланих на висновок Українському Урядові і направлених на розгляд Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів або Адміністраційно-Фінансовій Комісії, справу можна, з розпорядження Голов цих Комісій, залежно від її терміновости, чи то, поставити загальним порядком на розгляд Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів, або Адміністраційно Фінансової Комісії, або (при терміновости проєктів) обмірковувати на спеціяльно скликаній для розгляду даної справи нараді з представників заінтересованих урядницв і Народнього Комісаріяту Юстиції. Як-що висновок на проєкт є звязаний і з розвязанням конституційних справ, то для розвязання їх проєкт можна направити, з розпорядження Голов Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів або Адміністраційно-Фінансової Комісії, чи на підставі постанови Комісій, на розгляд Конституційної Комісії при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті.

32. До кожної розглядуваної на засіданні Комісії справи викликається для оборони проєкту і поправок до нього представників урядництва або установи - ініціятора проєкту й инших заінтересованих установ, з тим що неявка їх не зупиняє розгляду справи.

Представники ці повинні мати посвідки за підписом керовника урядництва або установи й висловляти офіційний погляд урядництва або установи, що їх вони представляють на розглядувану Комісією справу.

33. До розглянених справ Комісії виносять протокольні постанови. Обмірковані Комісіями проєкти з усіма поправками і змінами передають Секретарі Комісій Секретареві Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради за належністю, а останні направляють для остаточного зредагування тексту проєктів декретів і постанов, а в необхідних випадках і для складення з'ясувальних записок, Редактору-Консультантові.

Остаточну редакцію проєктів декретів і постанов, а також з'ясувальних записок передається за візою Редактора-Консультанта Секретареві Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради за належністю, для дальшого їх направлення установленим порядком.

Примітка 1. Голови Комісій мають право вимагати проекти на попередній перегляд і внесення своїх зауважень або поправок в остаточний текст проєктів, перед поданням їх на затвердження РНК або Уекнаради або їхніх Голов.

Примітка 2. Комісії можуть доручати попереднє зредагування проєктів декретів і постанов заінтересованим урядництвам або поодиноким членам Комісій.

Примітка 3. На підставі постанови Комісій або з розпорядження Голов Комісій складення проєкту з'ясувальної записки можна доручити будь-якому урядництву, що йому для цієї роботи призначається певного строка.

34. Вживають заходів разпорядчого характеру до організування робот Комісій, розподіляють справи між їхніми членами, жадають потрібних відомостей ї матеріялів в справах Комісій одноособово Голови Комісій і їхні розпорядження є в цій частині обов'язкові для всіх урядництв, установ і урядових осіб УСРР.

35. Щоб урядництва й установи вчасно виконували доручення Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради та Комісій при Раді Народніх Комісарів УСРР Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової, а також для точного виконання порядку і правил, установлених так для подання на розгляд Раді Народніх Комісарів і Українській Економічній Нараді питань і проєктів постанов, як і для подання протестів, усі народні комісаріяти, уповноважені народніх комісаріятів СРСР при УСРР і керовники центральних установ УСРР повинні настановити по одному відповідальному робітникові, поклавши на них персональну відповідальність за точне і вчасне виконання покладених на них обов'язків.

Розділ VIII.
Про порядок направлення справ, розглянених Комісіями при Раді Народніх Комісарів, і опротестування іхніх постанов.

36. Проєкти постанов, ухвалені Комісією Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансовою Комісією і неопротестовані протягом установленого в арт. 39 цього Наказу строку, подається в зредагованому вигляді українською і російською мовами, з зазначеною в арт. 33 цього Наказу візою і за підписом Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради на остаточне, з наступною на найближчому засіданні Ради Народніх Комісарів або Української Єкономічної Наради доповіддю, затвердження і підпис Голови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, за належністю, після чого в належних випадках їх оголошується від імени Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, згідно з установленим порядком.

Проєкти постанов Союзного Уряду негайно надсилає Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради Постійному Представництву УСРР при Уряді СРСР.

Примітка. Копії висновків Уряду УСРР на проєкти постанов Уряду Союзу РСР не пізніш як через 3 дні, з моменту надіслння їх Постійному Представництву, направляється до Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

37. У разі, коли урядництва, установи або особа, зазначені в арт. 38 цього Наказу, опротестують постанови Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів або Адміністраційно-Фінансової Комісії, а також незгоди Голови Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради з постановами Комісій, а також у випадках, коли Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради вважає за потрібне справи, розвязані Комісіями, взяти на обміркування в Раді Народніх Комісарів або Українській Єкономічній Нараді, за належністю, постанови ці вноситься в порядок денний чергових засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради загальним порядком.

38. Постанови Комісій: Розгляду Законодавчих Проєктів і Адміністраційно-Фінансової можуть опротестувати в Раду Народніх Комісарів або Українську Економічну Нараду за належністю:

а) Члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) Члени Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

в) Голови Комісій: Розгляду Закодавчих Проєктів, Адміністраційно-Фінансової і Державної Планової Комісії;

г) Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Української Еконономічної Наради, і

д) инші урядові особи - керовники центральних установ УСРР, шо беруть участь у Раді Народніх Комісарів або Українській Економічній Нараді з правом дорадчого голосу.

39. Протести належить подати в листовній формі не пізніш як через 48 годин з моменту одержання відповідного витягу з протоколу засідання Комісії, і їх мусить підписати керовник урядництва, установи або особа, що має право протесту. Протести подані з пропуском зазначеного строку як загальне правило, розглядові не підлягають, крім випадків, коли протест подав Прокурор Республіки, або коли Голова Ради Народніх Комісарів або Економічної Наради визнає за потрібне передати їх на розгляд у Раду Народніх Комісарів або Українську Економічну Нараду.

Розділ IX.
Про порядок денний засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

40. Підготовлені, згідно з порядком і правилами, передбаченими цим Наказом, до розгляду Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради справи подає Управління Справами на найближче засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

41. Порядок денний засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради складають їхні Секретарі за 4 дні перед засіданням і після затвердження їх Керуючим Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, розсилається не пізніш як за два дні перед засіданням Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради:

а) Голові і Заступникам Голови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

б) Народнім Комісарам УСРР і уповноваженим народніх комісаріятів Союзу РСР при УСРР;

в) Секретареві Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

г) Голові Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів;

д) Голові Адміністраційно-Фінансової Комісії;

е) Голові Державної Планової Комісії;

ж) Голові Концесійної Комісії;

з) Голові Головного Кооперативного Комітету;

и) Уповноваженому Об'єднаного Державного Політичного Управління СРСР при Раді Народних Коімсарів УСРР (порядок денний Ради Народніх Комісарів УСРР);

к) Керовничому Центрального Статистичного Управління;

л) Керовничому Української Контори Державного Банку;

м) Голові Всеукраїнської Ради Професійних Спілок;

н) Голові Всеукраїнської Кооперативної Спілки ("Вукопспілка"):

о) Голові Правління Сільсько-Господарсько-Кредитової, Кустарно-Промислової і Промислово-Кредитової Кооперації ("Сільський Господар");

п) Голові Вищої Арбітражної Комісії при Українській Економічній Нараді (порядок денним Української Економічної Наради);

р) Керуючому Справами Ради Народніх Комісарів і Української Еконономічної Наради;

с) Редактору-Консультантові Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради;

т) Завідувачеві Кодвідділу Народнього Комісаріяту Юстиції;

у) Иншим особам, з особливого розпорядження Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

42. У порядках денних засідань, окрім назви справ, розкладених у порядку сходящої важливости або терміновости, належить зазначити:

а) рік, місяць, день і час засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради;

б) NN справ і покликання на попередніші протоколи засідань Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, а також на протоколи засідань Комісії Розгляду Законодавчих Проєктів або Адміністраційно-Фінансової Комісії;

в) назву урядництв, установ і осіб, що подають справи;

г) приблизний час слухання кожної справи, що є на порядку дєнному;

д) підписи Керуючого Справами і Секретаря Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

43. Одночасово з порядками денними засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради розсилається короткі інформаційні записки-довідки, що складає Секретаріят Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, які мають у собі містити:

а) коротку суть справ, що є в порядку денному;

б) рік, місяць, число, порядкові нумери протоколів засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, для виконання постанов яких справи внесено в порядок денний (як-що такі постанови відбулися);

в) покликання на вирішення, що відбулися в цих справах у піготовчих Комісіях при Раді Народніх Комісарів або Українській Економічній Нараді і, по змозі, покликання на відповідне законодавство.

Примітка: Окрім того, з порядком денним надсилається проєкти постанов, що їх належить розглянути в Раді Народніх Комісарів або Українській Економічній Нараді.

44. Основні порядки денні засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради можна збільшувати додатковими порядками денними тільки у випадках, коли надійдуть справи надзвичайної важливости й екстрености. Матеріяли до додаткових порядків денних повинні подати урядництва установи або особи-ініціятори не пізніш як за 12 годин перед засіданнями Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

Розділ X.
Про доповідачів на засіданнях Ради Народніх Комісарів і Української Єкономічної Наради.

45. За доповідачів на засіданнях Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради можуть бути:

а) особи, зазначені в арт. арт. 1, 2, 3, 7 і 8 цього Наказу;

б) особи, настановлені Радою Народніх Комісарів або Українською Економічною Нарадою або їхніми Головами для доповіди в спеціяльних справах;

в) представники урядництв, що не підходять під чинність літ. "а" цього артикулу, і фахівці, настановлювані керовниками урядництв для доповідей або дачі довідок, з дозволу Головуючого.

Примітка. Народні Комісарі УСРР, Керовники центральних установ і урядництв є відповідальні за доповіді і довідки особ, що їм вони доручили доповіді на засіданнях Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

46. Мандати доповідачів, яким належить брати участь на засіданнях Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради у справах урядництв і установ, обов'язково підписують керовники цих урядництв і установ або їхні заступники.

47. Доповідачі від урядництв і установ бувають на засіданнях Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради тільки при обміркуванні тих справ, що їх для доповіди в них допущено й їх запрошує на засідання Секретар стосовно до часу постановки їхніх справ.

Розділ XI.
Про порядок засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічноі Наради.

48. Засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради бувають чергові і надзвичайні, відкриті й закриті.

49. Чергові засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради відбуваються у дні й години, встановлювані особливими постановами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, але не рідше як один раз на тиждень.

50. Надзвичайні засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради відбуваються з ініяціятиви Голов Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради або на заяву не менш як 1/3 Членів Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

51. Закриті засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради відбуваються на підстані постанов відповідно Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, або з розпорядження Голови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

52. Засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради відкривають їхні Голови або Заступники Голов у встановлену в порядку денному годину, без запізнення.

Примітка. Членів Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, що запізнилися на засідання по-над 10 хвилин, відзначається в протоколі окремо.

53. Засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради дійсні при наявності не менш як половини числа членів Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, що мають право ухвального голосу.

54. Відносно осіб, що систематично запізняються на засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, або не з'являються на їхнє засідання без уважних причин, Голова ставить справу на обміркування Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, за належністю, для накладення дисціплінарного стягання.

55. Засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради розпочинається затвердженням порядку денного, з тим що по ньому допускається постановку попередніх заяв:

а) про зняття справ з обміркування;

б) про відкладення розгляду справ;

в) про доповнення порядку денного невідкладними справами;

г) про зміну порядку черговости справ, підлеглих розглядові.

Примітка. Змінюючи порядок черговости справ, береться на увагу наявність доповідачів од урядництв і установ. Для уникнення довгочасного чекання доповідачів, першими справами ставляться ті, до яких явилися доповідачі.

56. Як правило, справи належить обмірковувати в тому порядкові, в якому їх зазначено на порядку денному, зі зміненням порядку черговости, що його ухвалила по відкритті засідання Рада Народніх Комісарів і Українська Економічна Нарада, по змозі, стосовно до часу, зазначеного в кожному пакті порядку денного.

57. По кожній справі порядку денного дозволяється постановку попередніх питань:

а) про конституційну правильність постановки справи на розгляд Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради;

б) про правільність ініціятиви;

в) про погодженість проєкту з заінтересованими урядництвами й установами;

г) про спільне обміркування даної справи з иншими однохарактерними справами, що є на порядку денному засідання;

д) про вчасність справи.

58. При відсутності попередніх питань і заяв, або по їх розвязанні, Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради чи їхні заступники розпочинають дискусію на загальну тему, а потім до артикулів. За постановою Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради обміркування проєкту може розпочатися безпосередньо з обміркування до артикулів, або бути обмежене розглядом тільки тих артикулів, що викликають розбіжності.

59. По кожній справі що є на порядку денному, Голова дає доповідачеві, як загальне правило, від трьох до п'ятьох хвилин.

Примітка. По окремих справах для доповіди й співдоповіди час може бути збільшений вирішенням Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

60. Регламентацію дискусії здійснює Голова на самому засіданні.

61. Кожний Член Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради у всілякий момент може подати пропозицію про зупинення промов.

62. Усі справи на засіданнях Ради Народніх Комісарів або Україньської Економічної Наради розвязується звичайною більшістю голосів відкритим голосуванням.

63. По припиненні дискусій Головуючий або сам дає висновкову формулу або пропонує подати відповідні формули присутнім (у разі потреби-в листовній формі) а потім ставить ці формули на голосування.

64. До кожної справи Члени Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, не згодні з вирішенням більшости, мають право заявити свою окрему думку, яку в листовній формі передається Секретареві на самому засіданні для залучення до протоколу.

65. У разі, як-що перед моментом обмірковання чергової за порядком денник справи не буде доповідача, справу знімається з обміркування, але справу виняткової терміновости або важливости можна розглядати й вирішати й у відсутности доповідача.

Розділ XII.
Про порядок редагування, підписання й переховання оригіналів декретів і постанов, ухвалених Радою Народніх Комісарів і Украіньською Економічною Нарадою і про порядок направлення до оголошення й виконання.

66. Декрети й постанови, ухвалені Радою Народніх Комісарів і Українською Економічною Нарадою, передає Секретар Ради Народніх Комісарів або Україньської Економічної Наради для зредагування Редактору-Консультантові.

67. Зредаговані Редактором-Консультантом декрети й постанови, ухвалені Радою Народніх Комісарів і Українською Економічною Нарадою, українською і російською мовами за візами Секретаря Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради і Редактора - Консультанта, надходять на підпис Керуючому Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, а потім подається їх на підпис Голові Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради - за належністю. Обидва тексти, так український, як і російський вважається за оригінали й автентичні.

68. На декретах і постановах, що їх ухвалює Рада Народніх Комісарів або Українська Економічна Нарада остаточно, без направлення їх на затвердження до Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й до Ради Народніх Комісарів, за належністю, ставиться дату засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

На декретах і постановах, що їх ухвалила Комісія Розгляду законодавчих Проєктів і Адміністраційно - Фінансова Комісія і які затверджують від імени Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради голови їхні, ставиться дату дня, коли підписав їх Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

69. Проєкти декретів і постанов, що їх ухвалила Рада Народніх Комісарів УСРР і що потрібують затвердження Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або його Президії, по підписанні їх Головою Ради Народніх Комісарів УСРР надсилає Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР до Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету для розгляду й остаточного затвердження їх Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом або його Президією. Але ці проєкти складається від імени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР; а проєкти, що їх мають розглянути й затвердити Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету - складається від імени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

70. Оригінали декретів і постанов, що їх ухвалила Рада Народніх Комісарів і Українська Економічна Нарада, після того, як підпише їх Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, як-що ці декрети й постанови не потрібують затвердження Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або його Президії, залишаються на перехованні в Управлінні Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

71. Оригінали декретів і постанов, затверджених Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом або його Президією і видаваних від імени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР, переховується в справах Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а завірені копії їх направляється в Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР.

72. У разі, як-що Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету визнає за потрібне цілком або частково змінити проєкта, що подала Рада Народніх Комісарів, і проєкта цього поверне Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету до Ради Народніх Комісарів для відповідного перероблення, то про це доповідаєтся Голові Ради Народніх Комісарів, який дає проєктові дальший напрямок.

73. Усі декрети й постанови, що їх належить оголосити, не пізніш як протягом 3 днів, а для особливо обширних актів і постанов - не пізніш як протягом 7 днів, направляє Секретаріят Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради у копіях українською й російською мовою, належно завірених підписами Секретаря Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, за належністю, числом не менш як три примірники кожною мовою до Народнього Комісаріяту Юстиції (по Підвідділу Оголошення Законів), який вживає заходів до своєчасного їх оголошення в Збірникові Узаконень і Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду УСРР і у "Вістях Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету".

74. Направляти до оголошення належить всі декрети й постанови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, крім декретів і постанов, зазначених у арт. 75 цього Наказу.

75. Не належить направляти до оголошення:

а) декрети й постанови, що про їхнє неоголошення відбулася спеціяльна постанова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради або розпорядження їхніх голов;

б) постанови адміністраційного й адміністраційно-господарського характеру Ради Народніх Комісарів і Українскої Економічної Наради, що оголошення їх, як таких, що не мають загального значіння, порядком арт. 76 цього наказу визнається за зайве.

76. Відносить ті чи инші постанови до категорії, зазначеної п. в "б" арт. 75 цього Наказу, відносно постанов Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

Примітка. Вказівку на те, що постанову не належить оголошувати, робить шляхом надпису на первотворі постанови Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

77. Адміністраційні й адміністраційно-господарські постанови, зазначені в п. "б" арт. 75, можна оголошувати в належних випадках у відомствених органах преси за персональною відповідальністю керовників відомств або установ.

78. Надрукування інформаційних нотаток про декрети й постанови, передбачені в арт. 74 і п. "б" арт. 75, дозволяється не инакше як по одержанні на текстах нотаток дозвольної візи Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

79. Декрети й постанови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, яким належить надати чинности телеграфом, негайно після того як підпише їх Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради розсилає Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради відповідним урядництвам і установам, а також розсилається телеграфом відповідним виконавчим комітетам і иншим органам місцевої влади, що на них покладається безпосереднє їхне виконання. Разом з тим, оскільки ці декрети й постанови належить оголосити, їх направляється згідно з арт. 73, цього наказу, до Народного Комісаріяту Юстиції для оголошення загальним порядком.

80. Декрети й постанови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, що не належать оголошенню, виконують нідповідні народні комісаріяти й центральні установи УСРР, виконавчі комітети й инші установи з моменту одержання копій декретів і постанов або відповідних витягів з протоколів засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

Розділ XIII.
Про протоколи засідань Ради Народніх Комісарів і Украінськоі Економічноі Наради.

81. Про кожне засідання Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради ведеться протоколи де відзначається:

а) дату й час початку (на який час було скликано засідання і коли воно фактично розпочалось) і кінець засідання;

б) список членів, що прибули й не прибули, а також тих, що запізнилися, зазначивши на скільки спізнились;

в) короткий зміст заслуханих справ і ухвалених по них постанов.

82. Протоколи засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради підписує зпочатку Секретар, потім Керуючий Справами, а далі Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, за належністю.

83. Окрім протоколів, на засіданнях Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради можна вести стенограми дискусій з особливих розпоряджень Голови.

84. Протоколи засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, після того як підпише їх Секретарь, Керуючий Справами й Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, а також завірені належним чином копії ухвалених постанов розмножується й розсилається по одному примірникові:

а) урядовим особам, перерахованим у арт. 1 (у тому числі окремо для Прокурора Республіки) 2, 7 і в п. п. "в", "г", "д", "е", "з", "к", "л", і "м" арт. 3-го, а також у п. п. "а", "б", "в", "д", "е" "ж", "з", "л", "м" і "н" арт 8-го цього наказу;

б) Секретареві Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (для Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету), і

в) Завідувачеві Кодифікаційного Відділу Народнього Комісаріяту Юстиції.

Примітка 1. Окрім розсилання протоколів засіданнь Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, особам, зазначеним у цьому артикулі, заінтересованим урядництвам і установам і виконавчим комітетам розсилається витяги з протоколів по предметах, що вимагають виконання з боку цих урядництв, установ і виконавчих комітетів.

Примітка 2. Не розмножується й не розсилається ті пакти протоколів, що їхню секретність застережено в самій постанові.

Витяги протоколів секретних пакетів надсілається для виконання секретним порядком виключно керовникам урядництв і установ, а також головам губерніяльних виконавчих комітетів, до яких вони безпосередньо стосуються.

85. Розсилані протоколи засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради належить переховувати секретним порядком.

86. Розмноження і розсилання протоколів засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради робить Секретаріят Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради під відповідальністю секретарів Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради за точність із первотвором розмножуваних копій і за вчасність розмноження і розіслання їх за призначенням.

87. Протоколи належить розіслати за призначенням протягом 3-ох днів із дня відповідного засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

88. Витяги постанов із протоколів засідань Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, що вимагають негайного виконання, належить розсилати не пізніш як через 24 години з моменту закінчення відповідного засідання Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради.

Членам Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради надається право на черговому засіданні подавати в листовній формі заяви про потребу внесення поправок у редакцію передущого протоколу.

Розділ XIV.
Про порядок опротестовання постанов Української Економічної Наради.

89. Постанови Української Економічної Наради можуть опротестувати до Ради Народніх Комісарів УСРР:

а) Голова й члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) Голова Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради й його заступники;

в) члени Української Економічної Наради;

г) народні комісари й уповноважені Народніх Комісаріятів Союзу РСР при УСРР;

д) Президія Центрального Виконавчого Комітету й Рада Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянскої Республіки;

е) президії губерніяльніх виконавчих Комітетів;

ж) Прокурор Республіки;

з) керовники центральних установ УСРР, що подавали справи на розгляд Української Економічної Наради.

90. Опротестовання постанов Української Економічної Наради провадять:

а) Президія Центрального Виконавчого Комітету й Рада Народніх Комісарів АМСРР, а також президії губерніяльніх виконавчих комітетів протягом 2-ох тижнів із дня відколи вони одержали ухвалені в Українській Економічній Нараді постанови;

б) инші урядові особи, пойменовані в арт. 89 цього Наказу, протягом 48 годин із моменту відколи вони одержали протокола або витяг з протоколу, дотичного до відповідної постанови.

Примітка. Протести Прокурора Республіки терміном не обмежені.

91. Опростестування постанов Української Економічної ради не зупиняє приведені в дію опротестованих постанов і рішень.

92. Протести подається в Раду Народніх Комісарів УСРР за підпісом осіб, що їх подають, і їх направляється в Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради.

Розділ XV.
Про порядок опротестовання постанов Ради Народніх Комісарів УСРР.

93. Постанови Ради Народніх Комісарів УСРР можуть опротестовувати установленим порядком до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету:

а) Голова й члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) Голова Ради Народніх Комісарів і його заступники;

в) члени Ради Народніх Комісарів УСРР;

г) Президія Центрального Виконавчого Комітету й Рада Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки;

д) президії губерніяльних виконавчих Комітетів;

е) Прокурор Республіки;

ж) Керовники центральних установ УСРР, що подавали справу на розгляд Раді Народніх Комісарів УСРР.

94. Опротестовання постанов Ради Народніх Комісарів УСРР провадять:

а) Президія Центрального Виконавчого Комітету і Рада Народніх комісарів АМСРР, а також президії губерніяльних виконавчих комітетів протягом 2-х тижнів із моменту відколи вони одержали ухвалені Радою Народніх Комісарів УСРР постанови;

б) инщі урядові особі, пойменовані в арт. 93 цього наказу, протягом 48 годин, із моменту відколи вони одержали протокола або витяга із протоколу засідання Ради Народніх Комісарів УСРР.

Примітка. Протести Прокурора Республіки терміном не обмежені.

95. Опротестовання постанов Ради Народчіх Комісарів УСРР не зупиняє виконання опротестованих постанов і вирішень Ради Народніх Комісарів УСРР.

96. Протести подається до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету за підписом осіб, що подають їх, рівночасно надсилаючи копії протестів Голові Ради Народніх Комісарів УСРР.

 

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР

В. ЧУБАР

Керуючий Справами
Раднаркому УСРР

Ф. БЕГА

Опрос