Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Временные правила о порядке публичной отчетности

Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров УССР
Постановление, Правила от 03.09.1924
редакция действует с 07.05.2022

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 1924 р.

Харків

Тимчасові правила про порядок публічної звітности

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету,
 Ради Народних Комісарів
 від 3 грудня 1924 року
,
 від 23 вересня 1925 року

Постанова не застосовується на території України,
 крім положень, що не суперечать
Конституції України і
 
Закону України "Про правонаступництво" та стосуються правовідносин, зазначених у
 
підпункті 2 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 21 квітня 2022 року N 2215-IX
(згідно із Законом України
 від 21 квітня 2022 року N 2215-IX)

Змінюючи й доповнюючи арт. 1-й п. п. "а - ж" і арт. арт. 2 - 6 постанови ВУЦВК від 17-го січня 1923 року "Про обов'язкові платні публікації" (Зб. Уз за 1923 р. N 3, арт. 48) і розвиваючи постанову РПО СРСР від 10-го березня 1924 року "Про звітність держпідприємств, що функціонують на підставах комерційного розрахунку" ("Известия ЦИК СРСР й ВЦИК" від 15 березня 1924 р. ч. 62) Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів постановили затвердити нижчеподані тимчасові правила про порядок публічної звітности:

Відділ I.
Зміст публічної звітности

1. Публічна звітність полягає в тому, що підприємства й організації повинні:

а) подавати органам догляду свої баланси й инші звітні дані та відомости, і

б) оголошувати в пресі свої баланси, та инші звітні дані й відомости.

Відділ II.
Підприємства й організації, обов'язані публічною звітністю

2. Публічною звітністю обов'язані:

а) усі акційні товариства, пайові товариства, концесійні підприємства й мішані товариства, що проводять свою діяльність на підставі статутів, затверджених належним порядком;

б) усі торговельно-промислові товариства, що проводять свою діяльність на підставі зареєстрованих установленим порядком товариських договорів, як-що розмір їхнього фірмового капіталу становить не менш як 50.000 золотих карбованців.

Примітка. Як-що розмір фірмового капіталу на початку був менший проти зазначеної суми, але потім її досяг, то з цього останнього моменту наступає для товариства обов'язок публічної звітности;

в) усі державні, промислові, торговельні і торговельно-промислові підприємства так республіканські, як і місцеві, що функціонують на підставах господарського розрахунку (республіканські й місцеві трести, синдикати, комбінати, торги, окремі відділи підприємств, безпосередньо підпорядковані відомствам).

Примітка 1. З зазначених під літ. "в" цього артикулу держпідприємств Наркомфін звільнює від обов'язку публічної звітности цілком або частково ті, що-до яких буде визнано за потрібне зробити виняток із міркувань державної доцілности.

Примітка 2. Хоч підприємство й об'єднання увіходить до складу, синдикату, але це не звільнює їх від обов'язку публічної звітности.

г) приватні об'єднання й особи, що орендують держпідприємства, як-що їх, здаючи в оренду, оцінено в сумі не нижче як 100.000 золотих карбованців;

д) кооперативні об'єднання другого й третього ступня всіляної кооперації і кооперативи першого ступня, засновувані для спеціальної мети й які не ввіходять у систему союзного будівництва вищеперейменованих форм кооперації, як ось - видавничі й инші;

е) усі кредитові установи державні, кооперативні, товариські й приватні, за винятком ощадних і кредитових кооперативних товариств;

ж) всеукраїнські й губерніяльні філії всіх вищеперейменованих підприємств і організацій СРСР і союзних республік, що функціонують в УСРР і мають свої самостійні баланси.

Відділ III.
Про звітний період, речинець складення звітности й її форми

3. Операційний рік для всіх підприємств і організацій, обов'язаних публічною звітністю, встановлюється від 1-го жовтня до 30-го вересня.

4. Усі підприємства й організації, обов'язані публічною звітністю, повинні скласти свої висновкові генеральні збірні баланси не пізніш як через три місяці по скінченні звітного року.

5. Загальнообов'язкові для всіх підприємств і організацій форми звітностей із вступним і висновковим балансом, коштосписом прибутків і втрат, обіговою відомостю до рахунків головної книги то-що, а також принціпи оцінки балансових статтів визначається згідно з існуючими для цього положеннями.

6. Дані, уміщені в публічній звітности, мають точно відповідати записям у бухгалтерських книгах.

Відділ IV.
Про пресові органи, де уміщується публікації

7. Підприємства республіканського, а також підприємства більші від округового маштабу (з винятком підприємств АМСРР) публікують свої оголошення в газеті "Вісти ВУЦВК".

(арт. 7 у редакції постанови Всеукраїнського Центрального
 Виконавчого Комітету, Ради Народних Комісарів від 23.09.25 р.)

 8. Підприємства округового маштабу, а також підприємства АМСРР публікують:

а) свої звіти й баланси - один раз на рік у газеті "Вісти ВУЦВК" і в офіційних округових органах друку, чи в офіційному органі АМСРР, за належністю;

б) инші оголошення, зазначені в арт. арт. 9 і 10 цих "Тимчасових Правил" - в офіційних округових органах друку чи в органах АМСРР, за належністю.

(арт. 8 у редакції постанов Всеукраїнського Центрального
 Виконавчого Комітету, Ради Народних Комісарів від 03.12.24 р.
,
 від 23.09.25 р.)

Відділ V.
Відомости, що їх належить опубліковувати незалежно від характеру й роду підприємства або організації, і речинці опублікування таких відомостей

9. Незалежно від характеру й роду підприємства або організації, обов'язаних публічною звітністю, всі пойменовані у відділі II підприємства й організації мусять опубліковувати протягом нижчезазначених речинців такі відомости:

а) Про час зареєстрування статутів (положень), товариських договорів, укладення договорів про оренду підприємств, що їх перед моментом задачі в оренду оцінюється в сумі не нижче від 100.000 золотих карбованців, а також про час затвердження концесійних договорів установленим законом порядком - протягом 2 (двох) тижнів із дня реєстрування статуту, товариського договору, укладення договорів про оренду й затвердження концесійних договорів.

б) Про розпочин діяльности - протягом 2-ох тижнів від дня розпочину діяльности.

в) Про всі зміни в статуті, договорі, то-що, що наступили законним порядком - протягом 2-х тижнів із дня постановлення про зміни.

г) Вступний баланс - протягом 6-ох тижнів від дня розпочину діяльности.

10. Кредитові організації мусять публікувати, крім пойменованих під літ. "а", "б", "в" і "г" п. 9-го цього відділу відомостей протягом вищезазначених речинців ще й

а) перелік вчинених операцій, - розмір стягуваних відсотків і про умови операцій - протягом одного тижня від дня початку операцій,

б) про зміни стягання відсотків, умов і про розпочин нових операцій - протягом 1-го тижня з дня постановлення про зміни й про розпочинання нових операцій.

Відділ VI.
Відомости, що їх мають опубліковувати підприємства й організації в порядку й речинці, залежні від характеру й роду підприємства або організацій, обов'язаних публічною звітністю.

11. Підприємства й організації, обов'язані публічною звітністю, де:

а) не беруть участи як пайщики, акціонери або спілники державні установи, підприємства й організації;

б) до їхніх статутових і фірмових капіталів не вкладено державних коштів, і

в) які необов'язані відраховувати державі певну частку прибутку або не мають права відносити за рахунок держави (держустанови, держпідприємства, держорганізації) своїх втрат, - обов'язані опубліковувати не пізніш як 1-го лютого, наступного за звітним роком, такі звітні дані:

1) висновковий, генеральний (збірний) баланс за звітний рік;

2) рахунок прибутків і втрат за звітний рік;

3) постанову про розподіл прибутків або про спосіб ліквідування втрат у балансі даного звітного року й, незалежно від цього, піврічні баланси з графами обігів не пізніш як 1-го серпня.

12. Підприємства й організації, обов'язані публічною звітністю, де не передбачено статутом участи приватніх особ і кооперативних організацій:

а) ні як пайщиків, ні як вкладачів, акціонерів або спільників,

б) ні через вкладення своїх коштів до капіталів підприємства або організації,

в) ні через участь у певній частці в прибутках і втратах.

Опубліковують перейменовані в арт. 11 цього відділу звітні дані тільки після того як уповноважені на те органи комісії розподілу прибутків і затвердження балансів при НКФ і при ВРНГ), затвердять баланс, рахунок прибутків і втрат і розподіл прибутків або постановлення про спосіб ліквідування втрат.

Звітні дані належить опубліковувати в формі визначеній органами, які уповноважені остаточно затверджувати баланси й розподіл прибутків або вказувати спосіб ліквідування втрат не пізніш, як протягом двох тижнів по затвердженні балансу й рахунку прибутків і втрат та постановлення про розподіл прибутків і спосіб ліквідування втрат.

13. Підприємства й організації, обов'язані публічною звітністю, де разом з приватніми особами або кооперативними організаціями беруть участь також:

а) як пайщики, акціонери й спільники державні установи, підприємства або організації,

б) у статутових і фірмових капіталах є кошти, вкладені державними установами, підприємствами й організаціями, і

в) які обов'язані відраховувати державним установам, підприємствам і організаціям певну частку своїх прибутків або мають право відносити за іхній рахунок свої втрати - опубліковують звітні дані, перейменовані в арт. 11 цього відділу не пізніш як протягом двох тижнів по відбулих зборах акціонерів, пайщиків, спільників, уповноважених затвердити баланс, кошторис прибутків і втрат і проект розподілу прибутків та втрат і способа ліквідування втрат, але з тою, проте, умовою, щоб перед скликанням загальних зборів були подані до органів догляду, принаймні за місяць перед загальними зборами, звітні дані, перейменовані в арт. 11 під цифр. "1", "2" в арт. 15 цих правил, і проєкт розподілу прибутків або ліквідування втрат.

Відділ VII.
Про органи догляду, про їхні права та обов'язки й про подання звітних даних підприємствами й організаціями, обов'язаними публічною звітністью органам догляду

14. За підприємствами й організаціями, обов'язаними публічною звітністю в межах цих правил, доглядає Народній Комісаріят Фінансів і його місцеві органи.

15. Підприємства й організації, пойменовані у відд. II цих правил, повинні подавати: республіканські - до НКФ, а місцеві - до Губфінвідділів у місці, де перебувають Правління або начальні органи, нижчеподані звітні дані:

а) звітні дані, перейменовані в арт. арт. 9 і 10 цих правил, не пізніш як протягом установленого для їхнього опублікування речинця;

б) звітні дані, перейменовані в арт. 11 цих правил, що-року не пізніш як 31 грудня;

з) піврічні й обігові відомости до рахунків головної, допомогової книг і з'ясувальні записки, - не пізніш як 1-го липня;

г) докладні з'ясувальні записки до вступного й висновивкового балансу; обігові відомости рахунків головної і допомогової книги; фінансово-операційний і виробничий план за звітний рік і на наступний звітний рік; порівняльну відомість назначеного на початку звітного року плану з його викованням і калькуляційну відомість не пізніш як 31-го грудня, а статути, положення й договори, списки акціонерів, пайщиків і спільників, зазначивши належні їм акції, паї, та частки участи в прибутках і втратах і зміни до статутів, положень і договорів - із дня затвердження, протягом 2-ох тижнів.

16. Наркомати й відомства, яким підпорядковані підприємства й організації, з'обов'язані публічною звітністю, повинні подати свої висновки і, в разі перескладення - перескладені ними звітні дані підпорядкованих підприємств і організацій до органів догляду не пізніш як 1-го лютого наступного за звітним роком.

17. Органи догляду мають наглядати, щоб підприємства й організації, пойменовані в п. 13 відд. VI цих правил, вчасно й правильно опубліковували баланси, кошториси прибутків і втрат і розподіл прибутків або спосіб ліквідування втрат.

Орган догляду має наглядати, щоб підоглядні підприємства й організації вчасно й правильно виконували всі инші пакти цих правил.

18. Для цілковитого здійснення догляду НКФ має право додатково вимагати від підприємств і організацій усі потрібні для перевірки поданих звітних даних додаткові матеріяли й відомости і перевіряти їхню правильність.

Відділ VIII.
Про відповідальність за невиконання правил публічної звітности

19. В разі невиконання вимог цих правил голови правління (управителі) й голови фірм, а також головні бухгалтери й відомчі керовники підпадають під кримінальну відповідальність.

 

За Голову Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету -
Член Президії ВУЦВК

А. МЕДВЕДЕВ

За Голову
Ради Народніх Комісарів

І. КЛИМЕНКО

Секретар ВУЦВК

А. БУЦЕНКО

Опрос