Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обязательности платных публикаций

Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет
Постановление от 17.01.1923
Утратил силу

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОСТАНОВА

від 17 січня 1923 року

Харків

Про обов'язковість платних публікацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і
 Ради Народніх Комісарів УСРР
 від 9 вересня 1925 року

Постанова втратила чинність
(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
 від 24 травня 1967 року N 97-VII)

(Змінюючи й доповнюючи арт. 1-й п. п. "а - ж" і арт. арт. 2 - 6 цієї постанови затверджено тимчасові правила про порядок публічної звітности постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народніх Комісарів від 3 вересня 1924 року)

В додаток та зміну своєї постанови від 4-го січня 1922 р. "Про друкування за плату матеріялів у відділі оголошень "Вістей" (Зб. Уз. 1922 р. ч. 1, ст. 10), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет ухвалив:

1. В газеті "Вісти" ВУЦВК'у мусять вміщатися такі обов'язкові публікації:

а) Про час затвердження чи реєстрації статуту Товариства або організації з зазначенням органу, що їх затвердив чи зареєстрував;

б) місяшні баланси товариств або організацій, не пізніш 2-х тижнів після звітного місяця;

в) шостимісяшний баланс не пізніш 11/2 міс. після звітного періоду;

г) кінцевий річний баланс товариств, стоваришень або організацій, не пізніш трьох місяців після звітного року;

д) розмір відсоткових ставок по активних та пасивних операціях та їхні зміни;

е) про початок нових операцій з викладенням їхніх принципів;

ж) про початок ліквідації товариств, стоваришень, або організацій та про закінчення її;

з) списки підприємств, що здаватимуться в оренду, відомости про їхній стан, термін оренди та инші найважливіші умови здачі;

і) про загублення й розшук іменних цінних паперів товариств та стоваришень в установленому порядку;

к) про скликання всеукраїнських зїздів, конференцій, ріжних загальних зборів товариств та організацій, що функціонують у всеукраїнському обсязі;

л) про осіб, що приймають українське підданство, або вибувають з нього;

м) про патенти на винаходи;

н) про дозвіл до вживаний патентованих медичних засобів;

о) про всілякого роду конкурси, торги у всеукраїнському обсязі, і сільськогосподарських та иншіх виставках во всеукраїнськом обсязі, та

п) взагалі всі ті оголошення, що їхня обов'язкова публікація в газеті "Вісти" приписується по закону або статуту.

2. Відомости, зазначені в п. "а" ст. 1, обов'язані публікувати за свій рахунок трести, сіндікати, товариства й пайові товариства, рівно ж торговельно-промислові товариства, що функціонують не на підставі статутів, а угод, при умові, коли розмір фірменного капіталу товариств по угодах, що заявлений органами їхньої реєстрації не менш п'ятидесяти тисяч карбованців золотом по встановленому курсу, так само всі кредітові установи - державні, кооперативні, громадські й приватні (Держбанк, акційні банки, товариства взаємного кредіту, й ниш.) за винятком ощадно-позичкових і кредітових кооперативних товариств.

3. Балянси, зазначені в п. "б" ст. 1 обов'язані публікувати за свій рахунок всі кредитові установи - державні, кооперативні, громадські й приватні (Держбанк, акційні банки, товариства взаємного кредіту й инші), за винятком ощадно-позичкових і кредітових кооперативних товариств.

4. Шостимісяшні балянси, зазначені в п. "в" ст. 1 обов'язані публікувати всі види об'єднань державних підприємств (сіндікати, трести, комбінати, кущі й инші), так центральні, як і місцеві, що перебувають під зарядом губерніяльних органів, господарчих Наркоматів і Уповнаркоматів, всі держпідприємства й установи, що функціонують на підставі особливих, положень, статутів і правил (Дум, Добровільна Фльота, Держстрах, Губстрах й инше).

5. Кінцевий, річний балянс з коротким витягом зі звіту й відомостями що-до росподілу прибутків обов'язані публікувати за свій рахунок всі акцийні товариства й паєві товариства, рівно ж і торговельно-промислові товариства, що функціонують не на підставі статутів, а угод, коли розмір фірменного капіталу товариств по угодах, що зазначений в органах їхньої реєстрації не менший п'ятидесяти тисяч карбованців золотом по встановленому курсу, а також усі види об'єднань державних підприємств (сіндікати, трести, комбінати, кущі й инші), так центральні, як і місцеви, що перебувають під зарядом губерніальних органів господарчих Наркоматів і Уповнаркоматів усі держпідприємства й установи, що функціонують на підставі особливих положень, статутів і правил (Дум, Добровільна Фльота, Держстрах, Губстрах і инші), Вукопспілка, Губспілки, й ин. кооперативні об'єднання, так всеукраїнського обсягу, як і прирівнені до Губспілок об'єднання, що орендують державні підприємства, коли останні при здачі в оренду оцінені більш ста тисяч карбованців золотом по встановленому курсу, а також усі кредітові установи, - державні, кооперативні, громадські й приватні (Держбанк, акційні банки, товариства взаємного кредиту й инш.) за винятком ощадно-позичкових і кредитових кооперативних товариств.

6. Відомости, зазначені в п. п. "д", "е", "ж" ст. 1 обов'язані за свій рахунок публікувати всі кредітові установи - державні, кооперативні й приватні (Держбанк, акційні банки, товариства взаємного кредіту й инш.) за винятком ощадно-позичкових і кооперативних товариств, рівно ж обов'язані публікувати за свій рахунок про роспочинання ліквідації та про її закінчення Вукопспілка, Губспілка й инші кооперативні об'єднання так всеукраїнського обсягу, як і прирівнені до Губспілок.

7. Списки підприємств, що здаватимуться в оренду, відомости про їхній стан, термін оренди та инші найважливіші умови здачі обов'язані за їхній рахунок публікувати центральні органи Наркоматгів і Уповнаркоматів, що мають здавати в оренду державні підприємства, не пізніше двох тижнів до менту здачі.

8. Відомости зазначені в п. п. "і", "л", "м" і "н" ст. 1, обов'язані публікувати свій рахунок особи, що вони загубили іменні цінні папери, а також що їм видані патенти на винаходу або кому дозволено набути українського підданства, або же залишити його, с тим, що зазначені в цій статті особи обов'язані за публікувати про загублення іменних паперів не пізніш трьох днів з часу загублення, а про патенти й дозволи на приймання й вибуття з українського підданства не пізніш двох тижнів з часу видачі відповідного дозволу.

9. Відомости, зазначені в п. п. "к" і "о" ст. 1 обов'язані за свій рахунок публікувати влаштовувачі з'їздів, конференцій, загальних зборів, так само конкурсів і виставок не пізніш місяшного терміну перед скликанням з'їздів, конференцій і зборів і двох місяців перед влаштуванням конкурсів і виставок.

10. Данні про намічені торгина державні підряди й поставки, коли останні робляться на сумму по-над одну тисячу карбованців золотом по встановленому курсу, обов'язані публікувати всі вище зазначені державні установи й підприємства, рівно ж центральні установи всіх Наркоматів і Уповнаркоматів. Публікації про торги на суму по-над 10000 карбованців золотом робляться двічі.

11. Операційний період підприємств, зобов'язаних в силу цієї постанови публічною звітністю закінчується що-року 31-го грудня. Установи, що роспочали свою діяльність в першій половині року, вважають неповний рік за повний, а ті, що роспочали свою діяльність в другій половині року, можуть приєднати кінець року до наступного операційного року. За дозволом Уповнаркомфіну окремим галузям промисловости, що їхня продукційна програма не припадає до календарного періоду, залишається инший період звітности, про що одночасно Уповнаркомфін повідомляє "Вісти".

12. Зобов'язати акційні товариства, кампанії, трести, сіндікати, приватні банки, товариства взаємного кредіту, так само приватні товариства й спілки з районом діяльности всеукраїнського обсягу, незалежно від оголошення постанов про реєстрацію зазначенних організацій, що засновуються за їхній рахунок, публікувати статути й всі зміни в них, негайно після їх затвердження або реєстрації в "Збірнику Узаконень та Роспоряджень Робітничо-Селянського Уряду".

Примітка. Товариства взаємного кредиту, засновувані на підставі нормального статуту, затвердженого й оголошенного встановленим порядком, без посутних ухилень від нормального статуту, звільняється від оголошення своїх статутів у Збірникові Узаконень і Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду, але вони повинні оголосити постанови Народнього Комісаріяту Фінансів про затвердження їхніх статутів, зазначаючи числа й артикули Збірника Узаконень і Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду, де оголошено нормального статуту, що на підставі його засновано дане товариство взаємного кредиту, а також розмір обігового капіталу й найменшого кредиту, що його допускає дане Товариство поодинокій особі.

(арт. 12 доповнено приміткою згідно з постановою
 Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і
 Ради Народних Комісарів УСРР від 09.09.25 р.)

13. Вищезазначені в ст. 13 товариства й організації, виключаючи кооперативи й профспілки, що виникли перед виданцям цієї постанови, обов'язані їхні статути, коли вони до цього часу не оголошені в "Збірникові Узаконень" оголосити за волосний кошт в "Збірникові Узаконень" оголосити за власний кошт в "Збірникові Узаконень" не пізніше 2-х місяців після видання цього закону.

14. Установи, підприємства, товариства й окремі особи, обов'язані вміщати за плату оголошення й справоздання в газеті "Вісти ВУЦВК", а статути в "Збірникові Узаконень" мусять подавати до редакції "Вістей", або до редакції "Збірн. Узакон.", при папері, або заяві, що з ним перепроваджується, текст матер'ялу, належного до оголошення в такому виді, що в ньому його належить публікувати, без жадних змін і скорочень, додаючи до того поквитку про внесення до Фінвідділу Виконкому або до контори редакції газети "Вісти" чи "Збір. Узаконень" належних за публікаццію сум.

15. Текст матеріялу, належного до оголошення муснть писатися українською або російською мовою, цілком виразно, орфографично правильно, на одному боці орігіналу, залишаючи оборотний бік чистим і додаючи підпис особи відповідальної за текст матеріялу, зазнаючи в папері, або в заяві, що при ньому припроваджуэться, ім'я, по батькові та прізвище и місцеперебування особи, підписавшої текст. До повідомления від імени державних установ прикладається печатка установи.

Примітка. Тексти, що подаютсься до оголошення в "Зб. Уз." мусять писатися двома мовами, українською й російською, і так само оголошуються двома мовами.

16. Коли оригінал викладений більш, ніж на одній сторонці, то так перша, як і останні сторінки нумеруються й скріпляються по листах належними підписами.

17. Редакція "Вісти" або "Збірник Узаконень" зобов'язується публікувати матер'ял в тому виді, що в ньому його подано, коли до того немає законних перешкод і заявець виконав усі встановлені цією постановою вимоги, або відмовити в публікації.

Про відмову в публікації заявець повідомляється в письмовій формі. Відмову можна оскаржувати в НКЮ, (Відділ Кодіфікації), що він розв'язує справу остаточно.

18. Редакція "Вістей" або "Зб. Уз." оголошує матер'ял в порядку його одержання, але не пізніш тижневого терміну, за винятком публікації про державні підряди й поставки, що вони оголошуються в установлений законом термін (Збір. Узак. 1921 р., ч. 26, ст. 767).

19. Зносини з реакцією "Вістей", або "Зб. Уз." про переведення обов'язкових публікацій не оплачуються ні гербовим, ані канцелярським збором.

20. Балянси, що подаються до оголошення, складаються відповідно до форм, до цього доданих (форма ч. ч. 1, 2, 3, 4).

Примітка. До піврічних і річних балансів подаються докладні пояснюючі записки й справоздання, що не публікуються акційні ж товариства додають окрім того постанови загальних зборів акціонерів про затвердження балансів та узгляднення що до звітів ревізійних комісій.

21. Невиконання приватніми особами, членами правлінь, товариств, спілок і організацій покладених на них законом обов'язків уміщення за їхній рахунок в офіційних виданнях Радянської Влади публікацій, рівно ж не оголошення в визначених законом випадках статутів і справоздань про діяльність товариств, спілок, та организацій - карається по ст. 1032 Кримінального Кодексу.

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Секретарь ВУЦВК'у

ЄРМОЩЕНКО

 

Форми звітности

Схема балянсу
Акційних Товариств і Паєвих Стоваришень.

АКТИВ.

ПАСИВ.

1

Рахунок каси

 

 

1

Рахунок основного капіталу

 

 

2

- " - біжучих рахунків

 

 

2

- " - облігаційного капіталу

 

 

3

- " - векселів та ин. зобов'язань

 

 

3

- " - запасового капіталу

 

 

4

- " - цінних паперів

 

 

4

- " - амортізації майна

 

 

5

- " - будівель та споруджень

 

 

5

- " - спеціяльн. капіталів

 

 

6

- " - незакінчених будівель і спорудж.

 

 

6

- " - позик і кредитів

 

 

7

- " - машин і апаратів

 

 

7

- " - заборгованности по дісконту векселів

 

 

8

- " - рухомого майна

 

 

8

- " - заборгованности по спеціяльн. біж. рахунках

 

 

9

- " - краму й напівфабрикатів

 

 

9

- " - векселів виданих

 

 

10

- " - матеріялів і палива

 

 

10

- " - кредиторів

 

 

11

- " - виробництва

 

 

11

- " - ріжних осіб і установ

 

 

12

- " - відділків і агенств

 

 

12

- " - службовців і робітників

 

 

13

- " - дебіторів

 

 

13

- " - закладів і забезпечень

 

 

14

- " - податків

 

 

14

- " - прибутків наступного року

 

 

15

- " - робітників і службовців

 

 

15

- " - переоцінки матеріяльних цінностів

 

 

16

- " - ріжних осіб і установ

 

 

16

- " - прибутків

 

 

17

- " - дебіторів сумнівних

 

 

 

 

 

 

18

- " - видатків на майбутнє

 

 

 

 

 

 

19

- " - збитків

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ (Схема)
про операції Акційного Товариства (або Паєвого Стоваришення)
за 1921-ий рік

ПРИБУТКИ.

ВИДАТКИ.

Одержано за крам

 

 

Надійшло краму

 

 

Залишилось на 1-ше січня 1922-го року:

 

 

"     " матеріяли, облишки й инші речі

 

 

Краму

 

 

Матеріялів

 

 

Залишилось на 1-ше січня 1922-го року:

 

 

Торговельні видатки

 

 

Фабричні видатки

 

 

Краму

 

 

Инші видатки

 

 

Сумнівні борги

 

 

Матеріялу

 

 

Амортізація майна

 

 

Разом крб.

 

 

Прибутків від ріжних статтів

 

 

Прибуток, що утворився в звітности 1921 р. крб.

 

 

Разом крб.

 

 

Разом крб.

 

 

До звіту слід додавати докладну спеціфікацію прибутків і видатків.

(Див. схему ції відомости).

Схема групових рахунків установ і підприємств УРНГ.

Ч. Ч. по пор.

ГРУПОВІ РАХУНКИ АКТИВУ

Сума

Ч. Ч. по пор.

ГРУПОВІ РАХУНКИ ПАСИВУ

Сума

к.

к.

к.

к.

1

Майно:
а) будівлі й спорудження
б) машини й техничне обладновання
в) обладновання
г) реманент
д) здане до аренди

 

 

1

Основний фонд або капітал.

 

 

2

Матеріяли:
а) основні
б) паливо
в) на складах постачання
г) ріжні

 

 

2

Фонд або капітал амортізації майна.

 

 

3

Продукти й напівпродукти, що здобув. обр. обл. промисловістю:

 

 

3

Обіговий фонд або капітал.
а) фонд виробництва
б) - " - постачання
в) - " - розподілу

 

 

4

Крам:

 

 

4

Операційні капітали:

 

 

5

Переоцінка матеріяльних цінностів та зменшення їхньої вартости:

 

 

5

Фінансовані установи по закл. кошторису.

 

 

6

Грошеві кошти:
а) каса
б) біжучі рахунки

 

 

6

Переоцінка матеріяльних цінностів та збільшення їхньої вартости.

 

 

7

Розрахунки з державними установами:
а) продукти в касах УповНКФ
б) біж. рах. фінансованих установ по відпуску їм коштів
в) фінансуюча установа по переданих ій прибутках
г) держ. установи по безгрошевому плановому відпуску

 

 

7

Розрахунок з державними установами.
а) біж. рах. фінансованих установ, і підприємств по одержаних з них надходженнях
б) фінансуюча установа по одержаних від неї коштах
в) держ. установи по безгрошевому плановому постачанню

 

 

8

Підготовчі суми.

 

 

8

Позики і кредіт:

 

 

9

Позики.

 

 

9

Кредіторы:
а) робітники
б) службовці
в) поставці й підрядчики
г) депозити й невиплачені суми
д) боргові зобов'язання (векселі й ин.)
е) одержані аванси
ж) решта кредіторів

 

 

10

Дебітори:
а) аванси службовцям і робітникам
б) аванси поставцям і підрядчикм
в) покупці й споживачі
г) боргові зобов'язання (векселі і инш.)
д) решта дебіторів

 

 

10

Надходження.
а) від випуску виробів
б) транспорту й нових операцій
в) орендових статтів
г) від продажу краму
д) ріжні випадкові надходження

 

 

11

Видатки:
а) загальних керувань
б) загально-заводські
в) загально заводські торговельні
г) продукційні
д) допомогові операції

 

 

11

Результати:
а) облишки
б) прибутки

 

 

12

Незакінчені будівлі, спорудження й капіт. ремонт.

 

 

 

 

 

 

13

Результати:
а) дефіціт
б) збитки
в) нараховання

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА продукційн. (техничн.) справоздання треста.

Виготовання продуктів виробництва.

З 1-го січня 1921 року по 1-ше січня 1922 року

1. Назва продукту

 

 

2. Рід (гатунок сировини)

 

 

3. Кількість (пудів, аршин, штук)

 

 

4. Калькуляційна ціна (середня)

 

 

5 Вартість

 

 

6. Яка виробка складає
(максимальної) продукційности підпримства треста і
відсотки по відношенню до виробничої програми треста
при теперішньому стані обладновання і
відсотки довійськового виробу

 

 

ВИДАТКИ ПО ПЕРЕВЕДЕННЮ ПРОДУКЦІІ (карбов.)

Єдин. розм.

 

Сума

Відношення до собівартости

 

А. Матеріяли.

 

 

 

1

Сировина й основні

 

 

 

2

Допомогові

 

 

 

3

Напівфабрикати

 

 

 

 

Б. Зарібна плата й винагорода службовців.

 

 

 

4

Робітникам основного виробництва

 

 

 

5

Робітн. допомог. майстерень і відділів

 

 

 

6

Платня фабр. адмін. персоналу

 

 

 

 

В. Решта безпосередніх витрат по виробництву.

 

 

 

7

Паливо до виробн господарств

 

 

 

8

Вартість електричної енергії

 

 

 

9

Струменти і прилади, зроблені замісць витрач і налаг. їх

 

 

 

10

Допомогові тимчасові снорудження

 

 

 

11

Біжучий ремонт будинків машин, проводів і т. д.

 

 

 

12

Дрібний ремонт

 

 

 

13

Амортизація майна

 

 

 

14

Освітлення

 

 

 

15

Опалення

 

 

 

16

Зіпсуття краму

 

 

 

17

Спецзодях

 

 

 

18

Переведення спроб і дослідів

 

 

 

19

Недостача краму й матер'ялїв

 

 

 

 

Г. Накладні й загальні витрати виробництва.

 

 

 

20

Утримання транспорту

 

 

 

21

- " - підїздних шляхів

 

 

 

22

- " - невиробн. житлових помешкань і двору

 

 

 

23

- " - пожежного двору

 

 

 

24

- " - фабр.-заводської організації

 

 

 

25

- " - Культ.-освітн. установ

 

 

 

26

- " - захистків, лікарень, лазнів та инт. саніт.-гігієничн. установ

 

 

 

27

Водотяг і каналізація

 

 

 

28

Утримання охорони

 

 

 

29

Пакування й экспедіція краму

 

 

 

30

Перевозка матеріялів і виробів

 

 

 

31

Оренда помешкань і склепів

 

 

 

32

Канцелярські й конторські прилади

 

 

 

33

Телефони

 

 

 

34

Пошт.-телеграфні витрати

 

 

 

35

Гербовий збір

 

 

 

36

Командіровочні й розїздні

 

 

 

37

Соціяльне запезпечення

 

 

 

38

Охорона праці

 

 

 

39

Місцеві й державні податки й збори

 

 

 

40

Утримання центральних органів

 

 

 

41

Решта витрат

 

 

 

 

Зразковий Балянс для кредітових установ У. С. Р. Р.

АКТИВ.

ПАССИВ

1

Каса

 

 

1

Капітали:

а) ...................
б) ...................
в) ...................

 

 

2

Суми, що перебувають в рухові

 

 

2

Вклади:

а) термінові
б) безтермінові

 

 

3

Біжучий рах. у Всеукр. Контори Держбанку

 

 

3

Біжучі рахунки:

а) прості
б) умовні

 

 

4

Біжучий рах. у инш. кредит. установах

 

 

4

Рахунок з банками:

а) по переучоту векселів
б) по спец. біжуч. рах.

 

 

5

Цінні папери, що належать Банкові

 

 

5

Акредитиви, видані Банком

 

 

6

Чужеземна валюта

 

 

6

Невиплачені Банком перекази

 

 

7

Дорогоцінні метали

 

 

7

Відсотки, що належать вкладчикам

 

 

8

Дісконтовані векселі

 

 

8

Ріжн. осіб і установ:

а) клієнти по тов. опер.
б) перехідн. суми
в) ...........................

 

 

9

- " - боргові зобов'язання

 

 

9

Філії

 

 

10

Спец. біж. рах.:

а) під векселі
б) під крам и крамові документи
в) під инш. зобов'язання

 

 

10

Кореспонденти "Лоро"

 

 

11

Позики:

а) під заклад цінних паперів
б) під крам і крамові документи
в) ..................................................

 

 

11

- " - "Ностро"

 

 

12

Акредитиви крамові

 

 

12

Відсотки, комісія та решта витрат по операціях

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБАЛЯНСОВІ РАХУНКИ:

 

 

13

Позики довготермінові:

а) ........................
б) ........................
в) ........................

 

 

1

Вклади на переховання

 

 

14

Філії

 

 

2

Переходові цінности

 

 

15

Кореспонденти "Лоро"

 

 

3

Документи прийняті на комісію

 

 

16

- " - "Ностро"

 

 

4

Комісійний крам

 

 

17

Ріжн. осіб і установ:

а) кліенти по крам. операц.
б) аванси
в) ріжні

 

 

5

Забезпечення по активних рахунках

 

 

18

Крам, що належить банкові

 

 

 

 

 

 

19

Рухоме майно

 

 

 

 

 

 

20

Організаційні витрати

 

 

 

 

 

 

21

Опротестовані векселі

 

 

 

 

 

 

22

Біжучі витрати

 

 

 

 

 

 

23

Відсотки виплачені

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос