Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О структуре и штатах Народного Комиссариата Юстиции

Совет Народных Комиссаров УССР
Постановление от 13.11.1923
Утратил силу

РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 1923 р.

Харків

Про структуру та штати Народнього Комісаріяту Юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Народніх Комісарів
 від 7 лютого 1924 року

Постанову скасовано
(згідно з постановою Ради Народніх Комісарів УСРР
 від 6 липня 1925 року)

Рада Народніх Комісарів постановила:

Затвердити структуру та штати Народнього Комісаріяту Юстиції в такому складі:

Назва

Число осіб

Народній Комісаріат Юстиції.

Нарком'юстиції і Прокурор Республіки

1

Заступник Наркома

1

Членів Колегії

3

Разом

5 ч.

I. Відділ судоустрою і догляду.

Завідувач Відділу - Член Колегії

-

Заступник Завідувача Відділу

1

Секретар Відділу

1

Разом

2 ч.

1) П/відділ загальний і персонального складу.

Завід. П/відділ. Заступн. Зав. Відділ. судоустрою і догляду

-

Консультантів

2

Завід Облікросподілом

1

Помішник його

1

Діловод

1

Разом

5 ч.

Резерв кандидатів на відповідальні судові посади

10 ч.

2) П/відділ ревізії та інструктування.

Завідувач П/відділу

1

Інспекторів

4

Діловодів

1

Разом

6 ч.

3) П/відділ інформаційно-статистичний.

Завідувач П/відділу

1

Секретар

1

Лічбарів

6

Статистиків

6

Інформатор

1

Конторист

1

Разом

16 ч.

4) Бюро для видачі відомостей довідок про судимість.

Завідувач Бюром

1

Діловодів

2

Разом

3 ч.

Всього у Відділі

42 ч.

II. Відділ Адміністраційно-Фінансовий

Завідувач Відділу

1

1) Секретаріат Нарком'юсту.

Секретар Колегії

1

Секретар Наркома

1

Протоколіст

1

Разом

3 ч.

а) Обліково-контрольна частина.

Завід. частини - Секретар Колегії НКЮ

-

Контрольор, що виконує внутрішні завдання

1

Контрольор - виконавець завдань, що надходять до НКЮ

1

Контрольор - представник НКЮ в ріжних комісіях

1

Разом

3 ч.

б) Секретна частина.

Завід. частини

1

Діловод

1

Реєстратор

1

Машиністка

1

Шифровач

1

Разом

5 ч.

2) П/відділ фінансовий.

Завідувач П/відділу

1

Головний Бухгалтер

1

Бухгалтерів

3

Рахівників

3

Касир

1

Разом

9 ч.

3) П/відділ адміністраційний з господарською частиною.

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

4

Реєстраторів

4

Машиністок

14

Експедиторів

2

Зав. бібліотеки

1

Архівар

1

Чергових

2

Разом

29 ч.

а) Господарська частина.

Завгосп

1

Агент для доручень

1

Конторист

1

Телефоністок

2

Кур'єрів

8

Паливників

2

Двірників

2

Шоферів

1

Візників

3

Прибиральниць

4

Разом

25 ч.

Всього у Відділі

75 ч.

III. Відділ законодавчих проектів і кодифікації.

Завідувач Відділу - Член Колегії НКЮ

-

Заступник Завідувача Відділу

1

Секретар

1

Разом

2 ч.

1) П/відділ попереднього розгляду законів.

Завідувач П/відділу

1

Консультантів

5

Разом

6 ч.

2) П/відділ загально-консультаційний.

Завідувач П/відділу

1

Консультантів

4

Разом

5 ч.

3) П/відділ оголошення законів.

Редактор Збірн. Узакон. і Бюлетеня НКЮ (російський текст)

1

Редактор Збірн. Узак. і Бюлетеня НКЮ (український текст і офіційна частина газети ("Вісти")

1

Перекладачів на українську мову

3

Завідувач картотекою і архівом

1

Діловодів

3

Разом

9 ч.

Всього у Відділі

22 ч.

IV. Відділ Прокуратури.

Завід. Відділу - Старший Помішник Прокурора Республіки - Член Колегії НКЮ

-

Секретар Відділу

1

Разом

1 ч.

1) Загальний П/відділ.

Прокурор при НКЮ, Завідуюч. Загальн. п/відділ

1

Реєстраторів

2

Діловодів

2

Разом

5 ч.

2) П/відділ адміністраційного догляду.

Завід. П/відділу - Помішник Прокурора Республіки

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за центральн. адмін. органами

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за місцевими адміністраційними органами

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за адміністраційними судовими установами

1

Секретар П/відділу

1

Діловодів

2

Разом

7 ч.

3) П/відділ догляду за слідством і довіддю.

Завід. П/відділу - Пом. Прокурора Республ.

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за органами Крим. розшуку

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за слідчою частиною НКЮ і Найвищого Суду

2

Секретар П/відділу

1

Діловодів

1

Разом

6 ч.

4) П/відділ догляду за органами ДПУ.

Завід. П/відділу - Пом. Прокурора Республіки

1

Прокурорів при НКЮ

2

Секретар П/відділу

1

Діловод

1

Разом

5 ч.

5) П/відділ державного звинувачення та догляду за судовими установами.

Зав. П/відділу - Помішн. Прокурора Республіки

1

Прокурорів Найвищого Суду

8

Секретар П/відділу

1

Діловодів

3 ч.

Разом

13 ч.

6) Слідча частина.

Слідчих в найважливіших справах

3

Діловод

1

Разом

4 ч.

Всього у Відділі

41 ч.

V. Видавничий Відділ.

Завідувач Відділу

1

Секретар Відділу

1

Разом

2 ч.

а) Редакційна частина.

Редактор

1

Коректор російський

1

Коректор український

1

Разом

3 ч.

Всього в Відділі

5 ч.

Всього в Наркомюсті

190 ч.

А. Найвищий Суд.

I. Президія.

Голова Найвищого Суду

1

Заступник Голови

1

Разом

2 ч.

II. Колегія.

а) Судова Колегія кримінальних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

б) Судова Колегія цивільних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

в) Касаційна Колегія кримінальних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

г) Касаційна Колегія цивільних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

Всього членів Найвищого Суду

22 ч.

III. Слідча частина.

Слідчих важливих справ

6

Секретар

1

Діловодів

2

Машиністок

2

Разом

11 ч.

IV. Канцелярія Колегії.

а) Канцелярія Судов. Колег. кримінальних справ.

Секретар

1

Помішник Секретаря

1

Діловод

1

Машиністка

1

Разом

4 ч.

б) Канцелярія Судов. Колег. цивільних справ.

Секретар

1

Помішник Секретаря

1

Діловод

1

Машиністка

1

Разом

4 ч.

в) Канцелярія Касаційн. Колег. кримінальних справ.

Секретар Колегії

1

Помішників секретаря

4

Діловодів

2

Машиністок

2

Разом

9 ч.

г) Канцелярія Касаційн. Колег. цивільних справ.

Секретар Колегії

1

Помішників Секретаря

4

Діловодів

2

Машиністок

2

Разом

9 ч.

Всього

37 ч.

V. Керування Справами.

Старш. Секретар, він же Керуючий Справами

1

Секретар Пленуму

1

Разом

2 ч.

а) Загальна Канцелярія

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

3

Шифровач-діловод

1

Машиністок

2

Експедитор

1

Журналістів

2

Статистиків

2

Бібліотекар

1

Телефоністів

2

Кур'єрів в будинку

4

Розсильних

3

Судових роспорядчиків

3

Разом

25 ч.

б) Господарська частина.

Завгосп

1

Бухгалтер

1

Рахівник

1

Агент для доручень

1

Швейцар

1

Двірників

2

Паливників

2

Прибиральниць

4

Візників

3

Разом

16 ч.

Разом в Керуванні Справами

43 ч.

VI. Архів.

Зав. Архіву

1

Архівар

1

Разом

2 ч.

Всього у Найвищому Суді

104 ч.

Б. Губсуд.

I. Пленум Губсуду.

Голова Губсуду

1

Заст. Голови цивільн. відділу

1

Заст. Голови кримінальн. відділу

1

Членів цивільн. відділу

6

Членів кримінальн. відділу

6

Разом

15 ч.

Додаткових суддів

10

Практикантів на судові посади

51)

____________
1) Для Одещини, Харківщини, Київщини й Катеринославщини 10 человік.

На практикантів зараховуються робітники й селяни, що мають річний стаж відповідальної політичної роботи в робіт.-селянськ., громадськ., профес. і парт. організаціях.

Тривалість практиканства - 1 рік.

Секретар Пленуму й Дисциплінарної Наради

1

II. Адміністраційно-Господарський Відділ.

Старш. Секретар Губсуду

1

а) Загальна Канцелярія.

Завканц

1

Діловодів

2

Машиністок

41)

____________
1) В тому числі і для обслуговування Пленуму Губсуду.

Реєстраторів

4

Разом

11 ч.

б) Частина персонального складу.

Завідувач частини

1

Діловод

1

Разом

2 ч.

в) Архівна частина.

Завідувач частини

1

Діловод

1

Реєстраторів

2

Разом

4 ч.

г) Відділ інструкт.-ревізійний.

Завідувач відділом

1

Інструкторів

2

Статистиків

22)

____________
2) Для Одеського, Київського і Харківського Губсудів по 3 статистики.

Діловодів

2

Разом

7 ч.

д) Бухгалтерія.

Бухгалтер

1

Помішник Бухгалтера

1

Рахівників

2

Касир

1

Разом

5 ч.

е) Госпчастина.

Завідувач Господарства

1

Конторист

1

Завідувач схорон. річев доказ

1

Кур'єрів

2

Агентів для доручень

1

Прибиральниць

5

Двірників

2

Візників

2

Разом

15 ч.

Всього у Відділі

45 ч.

III. Цивільний Відділ.

а) Секретаріат Відділу.

Секретар Відділу

1

Секретар Судов. Відділу

1

Секретар Касаційн. Відділу

1

Секретарів Колегії

6

Судових роспорядчиків

2

Судових розсильних

3

Разом

14 ч.

б) Канцелярія Цивільного Відділу.

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

3

Контористів

2

Машиністок

4

Реєстратор

1

Разом

11 ч.

в) Нотаріяльний Відділ.

Завідувач Відділу

1

Помішн. Завід. Відділу

1

Секретар

1

Діловод

1

Машиністка

1

Разом

5 ч.

Разом у Відділі

30 ч.

IV. Кримінальний Відділ.

а) Секретаріят Відділу.

Секретар Відділу

1

Секретар Судов. Відділу

1

Секретар Касаційн. Відділу

1

Секретарів Колегії

6

Судових роспорядчиків

2

Судових розсильних

3

Разом

14 ч.

б) Канцелярія Кримінального Відділу.

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

4

Контористів

2

Реєстратор

1

Машиністок

5

Разом

13 ч.

в) Слідча частина.

Старш. слідчих

101)
23

____________
1) НКЮ надаеться право встановлену норму для всіх Губсудів - 90 ч. - росподілити на свій погляд по Губсудах.

Діловодів

5

Машиністок

5

Розсильних

5

Разом

25 ч.

Всього у Відділі

52 ч.

V. Судово-виконавча частина.

Судових виконавців при Губсудах (на всю Україну)

71 ч.1)

____________
1) Росподіл судистів по Губсудах надається НКЮ.

В. Штат Губпрокуратури.

Губпрокурорів по 1 на губерню

9

Помішн. Губпрокурорів по 7 на губ.

63

Для м. м. Харкова, Київа, Одеси й Катеринослава крім того для обслуговування міських частин по 3 на кожне місто

12

Окружних Прокурорів

53

Районових помішників Окрпрокур.:

а) для 16 район. 1-го розр. по 2 чол.

32

б)  "   37     "      2-го   "     "  1   "

37

Разом

206 ч.

Росподіл районів додається (див. додаток).

Канцелярія Губпрокурора2).

____________
2) До 1-го розряду належить Одещина, Київщина, Харківщина й Катеринославщина. До 2-го - решта.

 

1 розр.

2 розр.

Секретар

1

1

Завід. Відділ. адмін. догляд.

1

1

Завід. Відділ. обвинувач. і слідства

1

1

Діловодів

4

3

Машиністок

3

2

Журналістів

2

2

Кур'єрів

2

2

Візників

2

2

Убиральниць

1

1

Палівників

1

1

Разом

18

16 ч.

Назва

Число осіб

Канцелярія Окружних Прокурорів і райнових помішників Окпрокурорів1).

Секретар

1

Машиніст-діловод

1

Кур'єр

1

Разом

3 ч.

____________
1) У м. Харкові, Київі, Одесі й Катеринославі по 3 участкових канцелярії

12 канц.

В округах

53     "    Окрпрок.

"       "

69 Район. канцел. Пом. Окр. Пр.

Всього

134 канц.

 

Заст. Голови
Ради Народніх Комісарів

М. ФРУНЗЕ

За Керуючого
Справами Раднаркому

І. СТРІЛКОВ

За Секретаря РНК

А. ДУДЕЛІТ

(структура та штати із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Народніх Комісарів від 07.02.24 р.)

 

Росподіл участків Помішників Окрпрокурорів на розряди

1-й розряд.

1.

Шепетівський

на Волині.

2.

Таганрізький

 "  Донеччині.

3.

Луганський

 "          "

4.

Маріупольський

 "          "

5.

Мелітопільський

 "  Катериносл.

6.

Запорізький

 "          "

7.

Криворізький

 "          "

8.

Уманський

 "  Київщині.

9.

Черкаський

 "          "

10.

Лисаветгородський

 "  Одещині.

11.

Херсонський

 "          "

12.

Камінецький

 "  Поділлі.

13.

Могилівський

 "          "

14.

Проскурівський

 "          "

15.

Роменський

 "  Полтавщині.

16.

Сумський

 "  Харківщині.

2-й розряд.

1.

Житомирський

на Волині.

2.

Коростенський

 "          "

3.

Бахмутський

 "  Донеччині.

4.

Юзівський

 "          "

5.

Старобільський

 "          "

6.

Шахтинський

 "          "

7.

Катеринославський

 "  Катериносл.

8.

Бердянський

 "          "

9.

Запорізький

 "          "

10.

Павлогородський

 "          "

11.

Київський

 "  Київщині.

12.

Малинський

 "          "

13.

Білоцерківський

 "          "

14.

Бердичівський

 "          "

15.

Корсунський

 "          "

16.

Одеський

 "  Одещині.

17.

Миколаївський

 "          "

18.

Балтський

 "          "

19.

Першотравневий

 "          "

20.

Винницький

 "  Поділлі.

21.

Тульчинський

 "          "

22.

Гайсинський

 "          "

23.

Полтавський

 "  Полтавщині.

24.

Золотоноський

 "          "

25.

Прилуцький

 "          "

26.

Лубенський

 "          "

27.

Красногородський

 "          "

28.

Кремінчуцький

 "          "

29.

Харківський

 "  Харківщині.

30.

Богодуховський

 "          "

31.

Куп'янський

 "          "

32.

Изюмський

 "          "

33.

Чернигівський

 "  Чернигівщ.

34.

Сновський

 "          "

35.

Новгород-Сіверський

 "          "

36.

Конотопський

 "          "

37.

Ніженський

 "          "

____________

Опрос