Идет загрузка документа (215 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 23.12.2021 № 1417
действует с 31.12.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2021 р. N 1417

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. N 455 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 48, ст. 1516).

3. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів разом із Державною службою геології та надр, Державній службі з питань праці у місячний строк забезпечити інформаційну взаємодію для надання (у тому числі через Публічну кадастрову карту та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки) відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів, необхідних для виконання цієї постанови.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру у тримісячний строк забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для виконання цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців шостого і сьомого підпункту 36 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно з набранням чинності абзацами четвертим і п'ятим підпункту 21 пункту 31 розділу I Закону України від 28 квітня 2021 р. N 1423-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374, N 73, ст. 2734; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2019 р., N 69, ст. 2414):

1) у додатку 2:

пункт 1 виключити;

підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

"1) витягів з Державного земельного кадастру про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

земельну ділянку з:

- відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закони України "Про Державний земельний кадастр" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

- відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

- усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

- усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру";

2) пункт 7 додатка 3 виключити.

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 79, ст. 2650; 2016 р., N 25, ст. 992; 2018 р., N 72, ст. 2429; 2019 р., N 69, ст. 2397; 2020 р., N 4, ст. 198, N 84, ст. 2714; 2021 р., N 65, ст. 4117):

1) у підпункті 1 пункту 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1) звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру - такі заяви та повідомлення в електронній формі:";

доповнити підпункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"звернення щодо користування відповідними відомостями - такі заяви в електронній або паперовій формі;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим;

2) у пункті 6:

абзац четвертий підпункту 1 після слів "(Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах)" доповнити словами ", території територіальних громад";

у підпункті 6 слово "законодавства" замінити словами "законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації";

підпункт 7 після слів "(Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах)" доповнити словами ", території територіальних громад";

3) у пункті 91:

у підпункті 1 слова "заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру" замінити словами "звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та звернень щодо користування відповідними відомостями";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) проведення перевірки поданих звернень та документів до них вимогам законодавства;";

у підпункті 4 слова "заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру" замінити словами "звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та звернень щодо користування відповідними відомостями";

4) у пункті 15 слова "паперовій або" виключити;

5) доповнити Порядок пунктом 151 такого змісту:

"151. Відомості Державного земельного кадастру, документи, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності зберігаються розподільно (шляхом створення, збереження та захисту їх резервної копії) в:

адміністратора Державного земельного кадастру в рамках адміністрування Державного земельного кадастру відповідно до вимог цього Порядку;

Держгеокадастрі на підставі договорів, укладених з адміністратором Державного земельного кадастру на проведення робіт та надання послуг, пов'язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру;

Національному центрі резервування державних інформаційних ресурсів відповідно до вимог Порядку функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. N 94 "Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 14, ст. 578).

Перелік державних органів, державних підприємств, державних установ, визначений в абзацах другому - четвертому цього пункту, у разі потреби може бути доповнено шляхом внесення змін до цього Порядку.";

6) абзац дев'ятий підпункту 8 пункту 22 виключити;

7) доповнити Порядок пунктом 221 такого змісту:

"221. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про землі в межах території територіальної громади:

1) найменування територіальної громади;

2) опис меж території територіальної громади:

графічне зображення меж території територіальної громади з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі території територіальної громади (в цілому та окремих ділянок);

площа земель у межах території територіальної громади;

3) найменування суміжних територіальних громад;

4) інформація про матеріали, на підставі яких встановлені межі території територіальної громади:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад, найменування органу, що його прийняв;

сканкопії/фотокопії документів, на підставі яких встановлено межі території територіальної громади.";

8) пункт 23 доповнити абзацами такого змісту:

"До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про опис меж та обмеження у використанні земель з координатами поворотних точок таких меж щодо території пам'яток культурної спадщини, зон охорони, об'єктів культурної всесвітньої спадщини, буферних зон, історичних ареалів населених місць, охоронюваних археологічних територій, історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій, до Державного земельного кадастру включаються такі відомості про зазначені обмеження у використанні земель:

вид;

зміст обмеження;

опис режимоутворюючого об'єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень;

відстань від контуру режимоутворюючого об'єкта, на яку поширюється обмеження у використанні земель;

інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.

Технологічні та програмні засоби Державного земельного кадастру повинні забезпечувати автоматизоване визначення меж обмежень у використанні земель в обсязі та випадках, передбачених абзацом шістнадцятим цього пункту, шляхом визначення відстані від контуру режимоутворюючого об'єкта без необхідності проведення робіт із землеустрою з визначення координат поворотних точок зазначених меж.";

9) підпункт 9 пункту 45 виключити;

10) доповнити Порядок пунктом 541 такого змісту:

"541. Поземельна книга відкривається одноразово в електронній і паперовій формі (крім випадку відновлення втраченої Поземельної книги) та ведеться постійно і безперервно.

У разі внесення відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку такі відомості вносяться до Поземельної книги:

в паперовій формі - Державним кадастровим реєстратором за місцем розташування земельної ділянки;

в електронній формі - Державним кадастровим реєстратором, обраним за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості.";

11) пункт 62 доповнити абзацом такого змісту:

"Повідомлення про скасування (поновлення) запису засвідчується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису Державного кадастрового реєстратора та надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі окрему офіційну веб-сторінку Держгеокадастру (далі - веб-сторінка Держгеокадастру), що забезпечує формування та подання заяви.";

12) підпункт 2 пункту 64 викласти в такій редакції:

"2) надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.";

13) абзац сьомий пункту 67 викласти в такій редакції:

"Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель в електронній формі засвідчуються шляхом накладення електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу.";

14) у пункті 69:

в абзаці першому слова "(у паперовій або електронній формі)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Заява разом з документацією із землеустрою або технічною документацією оцінки земель в електронній формі, електронним документом та іншими документами, зазначеними у пунктах 91 - 129, 135 - 137 цього Порядку, а у визначених законодавством випадках виключно заява подається заявником особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

15) у пункті 70:

підпункт 1 після слів "до Державного земельного кадастру" доповнити словами "та наявність електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи у зверненні";

підпункт 3 виключити;

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"5) наявність накладеного на документацію із землеустрою, технічну документації з оцінки земель в електронній формі електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу.".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"У разі звернення щодо внесення відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи (особи, яка не може бути заявником відповідно до цього Порядку), подання заявником не повного пакета документів та/або непридатності електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або відсутності на документації із землеустрою, технічній документації з оцінки земель в електронній формі електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу Державний кадастровий реєстратор відмовляє такій особі, заявникові у прийнятті заяви безпосередньо у момент її подання або у день надходження засобами телекомунікаційного зв'язку зазначених документів за формою згідно з додатком 13 із зазначенням рекомендацій щодо усунення причин, що є підставою для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до повноважень якого належить внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного земельного кадастру (крім випадків, встановлених підпунктом 3 цього пункту).";

16) в абзаці першому пункту 71 слово "копій" замінити словом "форм";

17) у підпункті 3 пункту 72:

абзац другий після слів "(номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що його видав" доповнити словами ", контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)";

абзац третій після слів "податковий номер" доповнити словами ", контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)";

абзац четвертий після слів "податковий номер органу місцевого самоврядування" доповнити словами ", контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)";

абзац п'ятий після слів "податковий номер органу державної влади" доповнити словами ", контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)";

18) абзац другий підпункту 2 пункту 73 викласти в такій редакції:

"Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру видає або надсилає заявникові таке рішення в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

19) в абзаці першому пункту 741 слово "законодавства" замінити словами "законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації";

20) у пункті 75:

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2) накладає на документацію із землеустрою, технічну документацію з оцінки земель, яка подана заявником в електронній формі, кваліфікований електронний підпис;";

абзац другий виключити;

підпункт 6 виключити;

21) в абзаці першому пункту 76 слова "подають або" виключити;

22) підпункт 2 пункту 77 викласти в такій редакції:

"2) надсилає заявникові протокол проведення перевірки електронного документа в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, разом з електронним документом та іншими документами для виправлення зазначених у протоколі проведення перевірки електронного документа помилок та подання документів разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.";

23) абзац одинадцятий пункту 78 викласти в такій редакції:

"На протокол проведення перевірки накладається кваліфікований електронний підпис Державного кадастрового реєстратора.";

24) у пункті 80 слова "паперовій або" виключити;

25) підпункт 3 пункту 84 виключити;

26) у пункті 85:

абзац перший викласти в такій редакції:

"85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання видає або надсилає заявникові таке рішення в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

абзац другий виключити;

27) підпункти 6 і 7 пункту 87 викласти в такій редакції:

"6) межі територій територіальних громад;

7) нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць;";

28) назву розділу "Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць" після слів "адміністративно-територіальних одиниць" доповнити словами ", про землі в межах територій територіальних громад";

29) абзац перший пункту 96 після слів "адміністративно-територіальних одиниць" доповнити словами ", про землі в межах територій територіальних громад";

30) у пункті 97:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці:

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (щодо земель сільськогосподарського призначення);

проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;

робочих проектів землеустрою;

затверджених комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території;";

підпункт 7 виключити;

31) абзац п'ятий пункту 971 викласти в такій редакції:

"На витяг із затвердженої містобудівної документації в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис особи, яка відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про землеустрій" є розробником містобудівної документації. Наявність кваліфікованого електронного підпису підтверджує відповідність зазначеного витягу оригіналу містобудівної документації у паперовій формі.";

32) доповнити Порядок пунктом 972 такого змісту:

"972. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про землі в межах територій територіальних громад, зазначені у пункті 221 цього Порядку, на підставі:

1) щодо найменування територіальної громади та найменування суміжних територіальних громад - відповідного рішення органу місцевого самоврядування;

2) щодо меж територіальної громади, площі земель у межах території територіальної громади - проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад;

3) щодо інформації про акти, на підставі яких встановлені межі територіальної громади, - відповідного рішення органу місцевого самоврядування.";

33) абзац перший пункту 98 після слів "адміністративно-територіальних одиниць" доповнити словами ", про землі в межах територій територіальних громад";

34) пункт 99 після слів "адміністративно-територіальної одиниці" доповнити словами ", про землі в межах території територіальної громади";

35) у пункті 100 слова і цифри "у пункті 22" замінити словами і цифрами "у пунктах 22 і 221";

36) пункт 102 доповнити підпунктами 41, 42, 51, 52 і 9 такого змісту:

"41) робочих проектів землеустрою;

42) проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;";

"51) технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;

52) технічної документації із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об'єктів;";

"9) матеріалів, за якими відповідно до законодавства, що діяло на момент їх розроблення, здійснювалося встановлення обмежень у використанні земель, визначених відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" і встановлених частиною сьомою статті 47 Закону України "Про землеустрій" до набрання чинності Законом України від 28 квітня 2021 р. N 1423-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

У разі коли з таких матеріалів неможливо встановити дійсні межі зазначених обмежень, такі відомості вносяться до Державного земельного кадастру на підставі науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, передбаченої Законом України "Про охорону культурної спадщини", а до її розроблення - технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об'єктів культурної спадщини.";

37) у пункті 103:

підпункт 2 виключити;

у підпункті 4 слово "законодавства" замінити словами "законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації";

38) доповнити Порядок пунктом 1061 такого змісту:

"1061. За допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель виключаються з Державного земельного кадастру в автоматизованому режимі без прийняття рішення Державним кадастровим реєстратором у разі, коли:

обмеження встановлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об'єктів, - через п'ять років з дня їх внесення;

обмеження встановлені для земельних ділянок, щодо яких на підставі містобудівної документації передбачається примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності, - після закінчення визначеного у такій документації строку, на який такі обмеження встановлені.

Відомості про обмеження у використанні земель у разі їх виключення з Державного земельного кадастру в автоматизованому режимі:

набувають статусу архівних;

відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.";

39) пункт 109 доповнити підпунктами 5 і 6 такого змісту:

"5) власника земельної частки (паю) або його спадкоємця (у разі формування земельної ділянки в порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);

6) особи, визначеної частиною першою статті 118 Земельного кодексу України, у тому числі власника нерухомого майна (будівлі, споруди), розташованої на земельній ділянці, що надається (передається) із земель державної чи комунальної власності, або його спадкоємця.";

40) пункт 110 викласти в такій редакції:

"110. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, в електронній формі подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

2) документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки;

3) електронний документ.

У разі коли відповідно до закону поділ, об'єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, сформованої в результаті поділу або об'єднання земельних ділянок, також додаються документи, що належним чином підтверджують таку згоду.";

41) пункт 1101 викласти в такій редакції:

"1101. Заявники, зазначені у пункті 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками та розробниками відповідної документації із землеустрою, мають право надсилати документи, зазначені у пункті 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі з накладеним електронним підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу засобами телекомунікаційного зв'язку та отримувати документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4 і 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом Державного кадастрового реєстратора.";

42) у пункті 1102:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1102. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником від імені замовника з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

в абзаці другому слова "в електронній формі" виключити;

в абзаці третьому слова "(разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації)" виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "контактний телефон" замінити словами "контактний номер телефону";

в абзаці двадцять першому слова "передає їх у паперовій формі зазначеному у заяві центру надання адміністративних послуг та за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа з використанням технічних засобів телекомунікацій" замінити словами "та за бажанням заявника передає їх у паперовій формі зазначеному у заяві центру надання адміністративних послуг або надсилає такі відомості в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку";

43) у пункті 111:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"3) наявність документа, що підтверджує згоду органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи про поділ, об'єднання земельних ділянок, з нотаріально засвідченою справжністю підпису на такому документі - у разі, коли відповідно до закону поділ, об'єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"- засвідчує документацію із землеустрою, технічну документацію з оцінки земель в електронній формі відповідно до підпункту 2 пункту 75 цього Порядку;";

в абзаці дванадцятому слова і цифри "у підпунктах 1 і 2" замінити словами і цифрами "у підпунктах 1 і 3";

абзац чотирнадцятий виключити;

44) в абзаці першому пункту 112 слова "Держгеокадастру або його територіальному органові" замінити словами "до органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру,";

45) пункт 115 викласти в такій редакції:

"115. Державна реєстрація земельних ділянок, переданих у власність (користування) без проведення їх державної реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, не внесені до державного реєстру земель), здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, або комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території за заявою їх власників (користувачів земельних ділянок державної чи комунальної власності) або їх спадкоємців чи особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом, або особи, якій надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що розробляється для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з метою передачі її в оренду в порядку управління спадщиною, або органу місцевого самоврядування, що затвердив комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території, або іншої визначеної законом особи в порядку, визначеному для державної реєстрації земельної ділянки.

Заява також може подаватися особою, якій на підставі рішення Кабінету Міністрів України та відповідного договору передано у господарське відання об'єкт державної власності, що використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії і транспортування та/або зберігання природного газу, і на замовлення якої розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, у постійне користування зазначеній особі.";

46) абзац перший пункту 116 після слів "цього Порядку, здійснюється" доповнити словами "Державним кадастровим реєстратором, обраним за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості,";

47) підпункт 1 пункту 122 виключити;

48) підпункт 1 пункту 127 виключити;

49) доповнити Порядок пунктом 1362 такого змісту:

"1362. Земельні ділянки можуть бути об'єднані, якщо вони мають однакове цільове призначення. У разі поділу земельної ділянки, об'єднання земельних ділянок сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове призначення.";

50) у пункті 139:

в абзаці першому слова "територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцем розташування земельної ділянки" замінити словами "органові, що здійснює ведення Державного земельного кадастру,";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Повідомлення разом із доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

51) в абзаці другому пункту 1391 слова "за місцем розташування земельної ділянки" виключити;

52) в абзаці першому пункту 140 слово "копій" замінити словом "форм";

53) підпункт 1 пункту 144 викласти в такій редакції:

"1) складає в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30;";

54) абзац дев'ятий пункту 145 викласти в такій редакції:

"На протокол виправлення помилки накладається кваліфікований електронний підпис Державного кадастрового реєстратора.";

55) у пункті 151:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"151. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та технічній документації з оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), Державний кадастровий реєстратор зазначеного органу в п'ятиденний строк:

1) письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 36 в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у зверненні адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру;

2) виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 140 - 148 цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

56) абзац шостий пункту 152 викласти в такій редакції:

"Заява разом із доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

57) пункт 155 викласти в такій редакції:

"155. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та технічній документації з оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об'єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у його відомостях (у тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та технічній документації з оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), Державний кадастровий реєстратор зазначеного органу в п'ятиденний строк:

1) письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 38 в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у зверненні адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру;

2) виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 152 - 154 цього Порядку.";

58) абзаци п'ятий, восьмий та десятий пункту 1562 викласти в такій редакції:

"Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

"формування в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 301;";

"Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається або надсилається заявникові в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у зверненні адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.";

59) у пункті 157:

в абзаці першому слова "зазначений орган у" замінити словами "Державний кадастровий реєстратор зазначеного органу у";

підпункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

"1) складає в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису чи печатки протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30;";

"3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 31 в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису чи печатки засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у зверненні адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

60) у пункті 159:

в абзаці першому слова "відповідному територіальному органові Держгеокадастру" замінити словами "органові, що здійснює ведення Державного земельного кадастру,";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

61) у підпункті 1 пункту 165 слова "земельну ділянку" замінити словами "об'єкт Державного земельного кадастру";

62) у назві підрозділу "Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), засвідчених копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, та витягів з них" слова "Надання витягів" замінити словами "Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів";

63) у пункті 166:

абзац перший викласти в такій редакції:

"166. Для отримання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі, засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:";

в абзаці третьому слова "надання витягу" замінити словами "надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу";

в абзаці шостому слова "за дорученням власника земельної ділянки" виключити, а слово "електрозв'язку" замінити словами "телекомунікаційного зв'язку";

64) у пункті 167:

абзац перший викласти в такій редакції:

"167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або в електронній формі - засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи через Публічну кадастрову карту або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

в абзаці другому слова "(у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у паперовій формі - у день її надходження)" замінити словами "(у разі особистого подання заявником чи уповноваженою ним особою заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження)";

65) у пункті 1671:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"1671. У разі подання заяви в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи, у тому числі через Публічну кадастрову карту, оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей надсилаються заявникові в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку на вказану у зверненні адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, за бажанням заявника видаються Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування у паперовій формі.";

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "у формі електронного документа" замінити словами "в електронній формі";

66) в абзаці першому пункту 169 слово "копій" замінити словом "форм";

67) у пункті 171:

абзац перший викласти в такій редакції:

"171. Відомості з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру надаються про:";

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) обмеження у використанні земель, у тому числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру, за формою згідно з додатком 46;

4) земельну ділянку з:

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за формою згідно з додатком 47, а також за формою згідно з додатком 472 з:

- відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці;

- посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру;

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., за формою згідно з додатком 471, а також за формою згідно з додатком 473 з:

- відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці;

- посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.";

68) у пункті 1711:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі відсутності відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відкриває відповідно до пунктів 107 - 161 цього Порядку Поземельну книгу на таку земельну ділянку.";

абзац третій виключити;

абзац дев'ятий після слів "в електронній формі" доповнити словами "засобами телекомунікаційного зв'язку";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "контактний телефон" замінити словами "контактний номер телефону";

в абзаці двадцять восьмому слова "відомості у формі електронного документа технічними засобами телекомунікацій" замінити словами "відомості в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку";

в абзаці двадцять дев'ятому слова "у формі електронного документа технічними засобами телекомунікацій" замінити словами "в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку";

69) абзац перший пункту 1771 замінити абзацами такого змісту:

"1771. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також за бажанням заявника відомості:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці;

про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

70) в абзаці другому пунктів 180 і 186 слова "територіальному органі Держгеокадастру" замінити словами "Держгеокадастрі або його територіальному органі відповідно до компетенції";

71) у підпункті 4 пункту 190 слова "економічна та" виключити;

72) пункт 206 доповнити підпунктом 21 такого змісту:

"21) авторизація заявників, уповноважених ними осіб та інших заінтересованих осіб для подання ними звернень в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи;";

73) в абзацах другому і третьому пункту 210 слова "апаратом чи територіальним органом Держгеокадастру" замінити словами "органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру,";

74) у тексті Порядку, додатках до Порядку, додатках до вимог слова "економічну та" виключити;

75) у тексті Порядку слово "Мінекономіки" в усіх відмінках замінити словом "Мінагрополітики" у відповідному відмінку;

76) у додатку 1 до Порядку:

слова "ім'я, по батькові" та "ім'я та по батькові" замінити відповідно словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)" та "власне ім'я та по батькові (за наявності)";

слово "Мінекономіки" в усіх відмінках замінити словом "Мінагрополітики" у відповідному відмінку;

пункт 3 після слів "у паперових документах" доповнити словами "та їх аналогах в електронній формі";

абзац другий пункту 4 після слова "результати" доповнити словами "(існуючі, за наявності - проектні)";

підпункти 3 і 4 пункту 23 виключити;

у пункті 24 слова і цифри "з підпунктами 3 і 4 пункту 23 цих вимог, використовується під час проведення перевірки належності подання електронного документа на перевірку, систематизації електронних документів, з метою упорядкування даних Державного земельного кадастру, інформація, що зазначається в елементах згідно" виключити;

підпункт 5 пункту 30 виключити;

пункт 31 виключити;

підпункт 2 пункту 35 виключити;

пункт 40 доповнити підпунктом 31 такого змісту:

"31) в елементі "Назва територіальної громади" (LocalCommunity) - назва територіальної громади, в якій розташовано населений пункт;";

у пункті 54:

в абзаці першому слова ", проведення її державної експертизи та" замінити словами "та її";

у підпункті 2 слова "(з урахуванням витрат часу на доопрацювання, що обумовлені зауваженнями, викладеними у висновку державної експертизи землевпорядної документації)" виключити;

підпункт 5 виключити;

пункт 55 виключити;

пункт 65 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

"11) в елементі "Режимоутворюючий об'єкт, що обумовлює обмеження у користуванні земельною ділянкою" (ModeObject) - відомості про тип режимоутворюючого об'єкта (Type) та його опис (Point/ Lines/ Externals).";

назву глави "Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць" викласти в такій редакції:

"Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, землі в межах території територіальної громади";

пункт 693 викласти такій редакції:

"693. Елемент "Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць / Землі в межах території територіальної громади" (Lands) наведено у додатках 41 і 411 до цих вимог.";

у пункті 694:

абзац перший та підпункти 1 - 5 викласти в такій редакції:

"694. Елемент "Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць / Землі в межах території територіальної громади" (Lands) включає елементи, які містять відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами / про землі в межах території територіальної громади, в яких зазначаються:

1) в елементі "Назва адміністративно-територіальної одиниці / Найменування територіальної громади" (TerritorialZoneName) - відомості про тип та назву адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв та Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, який застосовується з впровадженням відповідних функціональних можливостей в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру, до впровадження яких - Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 / відомості про тип та найменування територіальної громади;

2) в елементі "Опис меж адміністративно-територіальної одиниці / Опис меж території територіальної громади" (LandsMetricInfo) - метричні відомості про межі адміністративно-територіальної одиниці / території територіальної громади, а саме:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці / території територіальної громади з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці / території територіальної громади (в цілому та окремих ділянок);

3) в елементі "Площа земель" (LandsArea) - площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці / території територіальної громади;

4) в елементі "Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць / Найменування суміжних територіальних громад" (OutsideLands) - відомості про типи та назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв та Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, який застосовується з впровадженням відповідних функціональних можливостей в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру, до впровадження яких - Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 / відомості про тип та найменування суміжних територіальних громад;

5) в елементі "Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі" (LandsDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальної одиниці / території територіальної громади, а саме:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць / території територіальної громади, найменування органу, що його прийняв;

сканкопії/фотокопії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць / території територіальної громади;";

доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

"51) в елементі "KATOTTG"- відомості затвердженого кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;";

у підпункті 7:

абзац перший після слів "відомості про" доповнити словом "проектні";

абзац п'ятий виключити;

абзац восьмий підпункту 8 виключити;

назву глави "Електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", електронного документа" викласти в такій редакції:

"Електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, електронного документа";

у пунктах 71 і 72 слова "відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу";

77) у додатках 1, 4, 7, 13 і 28 до вимог слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";

78) у додатках 3, 26 і 38 до вимог слова "ім'я, по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";

79) у додатку 2 до вимог елементи "ReceiverName Найменування територіального органу Держгеокадастру", "ReceiverIdentifier Ідентифікатор територіального органу Держгеокадастру" виключити;

80) додаток 6 до вимог після елемента "PN Ім'я вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру" доповнити елементами такого змісту:

"

 

Landmark

Ознака наявності межового знака на даній точці

 

 

 

True

Наявний межовий знак

 

 

False

Відсутній межовий знак

 

LandmarkNumber

Номер межового знака

 

 

LandmarkType

Вид межового знака

 

 

DescriptionLandmark

Опис місцезнаходження межового знака

 

 

";

81) у додатку 7 до вимог:

після елемента "Lands type Lands Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць" доповнити елементом такого змісту:

"

 

Землі в межах території територіальної громади

 

зазначаються дані згідно з додатком 411 до вимог

";

елемент "DocumentExpertise Державна експертиза землевпорядної документації" (разом з елементами "ExpertiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи", "ExpertiseAuthority Найменування органу Держгеокадастру", "ExpertiseDate Дата висновку", "ExpertiseNumber Номер висновку") виключити;

82) у додатку 8 до вимог:

позицію

"020

Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель";

замінити такою позицією:

"020

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель";

виключити таку позицію:

"027

Технічна документація з економічної оцінки земель";

доповнити додаток такими позиціями:

"031

Проект землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

032

Проект землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад

033

Робочі проекти землеустрою

034

Проект створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

035

Технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об'єктів

036

Матеріали, за якими відповідно до законодавства, що діяло на момент їх розроблення, здійснювалося встановлення обмежень у використанні земель, визначених відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" і встановлених частиною сьомою статті 47 Закону України "Про землеустрій" до набрання чинності Законом України від 28 квітня 2021 р. N 1423-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин"

037

Науково-проектна документація у сфері охорони культурної спадщини";

83) у додатку 9 до вимог:

виключити таку позицію:

"035

Висновок державної експертизи землевпорядної документації";

доповнити додаток такою позицією:

"073

Документ, що підтверджує згоду органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи про поділ, об'єднання земельних ділянок із нотаріально засвідченою справжністю підпису на такому документі";

84) додаток 10 до вимог виключити;

85) у додатку 13 до вимог елемент "RegionalContacts Інформація про регіон" (разом з елементами "LocalAuthorityHead type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування", "DKZRHead type FullNameType Прізвище, ім'я та по батькові начальника територіального органу Держгеокадастру") виключити;

86) додаток 15 до вимог після елемента "District Назва району" доповнити елементом такого змісту:

"

LocalCommunity

Назва територіальної громади

 

 

";

87) у додатку 24 до вимог елемент "Expertise Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації" (разом з елементами "ExperiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи", "ExpertiseAuthority Найменування органу Держгеокадастру", "ExpertOpinion Висновок державної експертизи землевпорядної документації", "ExpertiseDate Дата висновку державної експертизи землевпорядної документації", "ExpertiseNumber Номер висновку державної експертизи землевпорядної документації") виключити;

88) додаток 25 до вимог виключити;

89) додаток 33 до вимог після елемента "SENumber Обліковий номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту" доповнити елементами такого змісту:

"

ModeObject

Режимоутворюючий об'єкт, що обумовлює обмеження у користуванні земельною ділянкою

 

 

Необов'язково для заповнення

 

Type

Тип режимоутворюючого об'єкта

 

 

1 - точка;

2 - лінія;

3 - полігон

 

Point

Точка, за допомогою якої зазначається режимоутворюючий об'єкт

 

Обов'язково для заповнення, якщо тип 1

 

Lines

Блок опису ліній режимоутворюючого об'єкта

Line

Опис ліній

ULID

Унікальний ідентифікатор (номер) лінії

Обов'язково для заповнення, якщо тип 2

 

 

 

FP

Унікальний ідентифікатор (номер) точки початку лінії

Обов'язково для заповнення, якщо тип 2

 

 

 

TP

Унікальний ідентифікатор (номер) точки кінця лінії

Обов'язково для заповнення, якщо тип 2

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів режимоутворюючого об'єкта

 

 

Обов'язково для заповнення, якщо тип 3

 

 

Boundary type

Boundary

Межа режимоутворюючого об'єкта

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів режимоутворюючого об'єкта

Boundary type

Boundary

Межа внутрішнього полігона режимоутворюючого об'єкта

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

";

90) у додатку 41 до вимог елемент "LandsParcels Відомості про угіддя" викласти в такій редакції:

"

LandsParcels

Відомості про угіддя в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

 

 

 

LandsParcel

Відомості про угіддя

 

 

 

 

 

 

LandsCode

Код угіддя

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

LandsName

Назва угіддя

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

Externals

Межа угіддя

Boundary

Межа зовнішньо-го полігона угіддя

 

Boundary type Boundary

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

 

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів угідь

 

Boundary type Boundary

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

LandsArea

Площа угіддя

 

 

 

 

 

 

MeasurementUnit

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

Size

Значення площі

 

 

 

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення площі

 

 

 

 

 

 

ExhangeFileCoordinates

За координатами вузлів полігона

 

 

 

LandsCharacteristics

Якісні характеристики угідь

 

 

 

 

 

 

Relief

Дані про рельєф

 

 

 

 

 

 

HeightSystemBaltic

Відмітка висот у Балтійській системі координат

 

 

 

 

 

HorizontalRelief

Горизонталі рельєфу

 

 

 

 

 

SlopeSteepness

Ареали крутизни схилів

 

 

 

 

 

ReliefObjects

Об'єкти рельєфу

 

 

 

 

 

HeightSection

Висота перерізу рельєфу

 

 

 

 

 

Angles

Кути крутизни схилів

 

 

 

 

CodeAgroGroup

Шифр агровиробничої групи ґрунтів

 

Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

 

HumusContent

Вміст гумусу

 

 

 

 

 

ResultAgrochemical

Результати агрохімічних обстежень

 

 

 

 

 

NegativeSigns

Негативні ознаки

 

 

";

91) доповнити вимоги додатком 411 такого змісту:

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ
територіальної громади

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Lands/

Lands

Землі в межах території територіальної громади

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone

Name

Найменування територіальної громади

ZoneType

Тип

 

 

 

ZoneName

Найменування

 

 

LandsMetricInfo

Опис меж території територіальної громади

 

 

 

 

Externals

Межа території

 

 

 

 

Boundary

Межа зовнішнього полігона

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals

Межа внутрішнього полігона

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

LandsArea

Площа земель

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

Size

Значення площі

 

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates

За координатами вузлів полігона

 

OutsideLands

Найменування суміжних територіальних громад

OutsideType

Тип

 

 

 

OutsideName

Найменування

 

 

 

Externals

Межа суміжної територіальної громади

 

 

 

 

Boundary

Межа зовнішнього полігона

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals

Межа внутрішнього полігона

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

KATOTTG

Відомості затвердженого кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

 

 

 

";

92) додаток 6 до Порядку доповнити такими позиціями:

"07.11

Право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

07.12

Право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування

07.13

Право на розміщення об'єктів трубопровідного транспорту

07.14

Право на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, за умови що при цьому не порушуються права землевласника, передбачені статтею 98 Земельного кодексу України

07.15

Право розміщення (переміщення, пересування) об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем";

"12

Буферна зона

12.01

Буферна зона навколо об'єкта культурної спадщини

13

Території та об'єкти культурної спадщини

13.01

Пам'ятки культурної спадщини та/або їх території

13.02

Історико-культурні заповідники

13.03

Історико-культурні заповідні території

13.04

Охоронювані археологічні території

13.05

Музеї просто неба

13.06

Меморіальні музеї-садиби

13.07

Історичні ареали населених місць

13.08

Об'єкти культурної всесвітньої спадщини

13.09

Інші території та об'єкти культурної спадщини";

93) у додатку 8 до Порядку:

елемент "Координати поворотних точок меж земельної ділянки" розділу 2 викласти в такій редакції:

"КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж

охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності)

 

земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)

 

Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки)

 

Розробник документації із землеустрою

_________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та

 

________________________________
ініціали/ініціал фізичної особи - підприємця)

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

після елемента "€ інший земельний сервітут" доповнити елементами такого змісту:

"

€ Право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

€ Право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування

€ Право на розміщення об'єктів трубопровідного транспорту

€ Право на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, за умови, що при цьому не порушуються права землевласника, передбачені статтею 98 Земельного кодексу України

€ Право розміщення (переміщення, пересування) об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем

";

94) елемент "Координати поворотних точок меж земельної ділянки" додатка 11 до Порядку викласти в такій редакції:

"КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж

охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності)

 

земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)

 

Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки)

 

Розробник документації із землеустрою

__________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та

 

__________________________________
ініціали/ініціал фізичної особи - підприємця)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

95) додаток 12 до Порядку після елемента "€ землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці" доповнити елементом такого змісту:

"

€ землі в межах території територіальної громади

";

96) додаток 13 до Порядку викласти в такій редакції:

 

______________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
______________________________________
фізичної особи / найменування юридичної особи)
______________________________________
(місце проживання фізичної
______________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи,
______________________________________
адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

N ____________

м. ________________

У прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (об'єкт Державного земельного кадастру)
поданій ___ ____________ 20__ р. Державному кадастровому реєстраторові у __________________ районі (місті) ______________________ області відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, відмовлено у зв'язку з тим, що (необхідне позначити):

€ із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення державного земельного кадастру;

€ документи подані не в повному обсязі;

€ електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

€ відсутній електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, сертифікованого інженера-землевпорядника з використанням кваліфікованої електронної позначки часу.

Рекомендую __________________________________________________________________________
                                            (зазначаються рекомендації щодо усунення обставин, які є підставою для такої відмови)
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________________
(ініціали/ініціал та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

97) додаток 14 до Порядку викласти в такій редакції:

 

______________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
______________________________________
фізичної особи / найменування юридичної особи)
______________________________________
(місце проживання фізичної
______________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи,
______________________________________
адреса електронної пошти)

РІШЕННЯ N ___
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

___ ____________ 20__ р.

м. __________________

Державним кадастровим реєстратором ____________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                               що здійснює ведення Державного земельного кадастру)
розглянуто заяву про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________) разом з доданими до неї документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких підстав (необхідне позначити):

  невідповідність поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації, а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

  електронний документ не відповідає установленим вимогам, про що зазначено у протоколі проведення перевірки електронного документа;

  подання заявником документів не в повному обсязі, а саме відсутні такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

  обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

  із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, та/або відсутній електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інший альтернативний засіб ідентифікації особи;

  заявлене обмеження вже зареєстроване;

  розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

  заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги.

Рекомендую: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки:

  протокол проведення перевірки електронного документа;

  документація із землеустрою;

  документація з оцінки земель;

  електронний документ;

  рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

  договір;

  рішення суду;

  документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________________
(ініціали/ініціал та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

98) додаток 15 до Порядку виключити;

99) у додатку 16 до Порядку слова "ім'я, по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";

100) у додатку 19 до Порядку елемент "€ із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру" викласти в такій редакції:

"€  із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, та/або відсутній електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інший альтернативний засіб ідентифікації особи;";

101) додаток 22 до Порядку після елемента "€ електронний документ" доповнити елементом такого змісту:

"€ документи, що підтверджують згоду на поділ, об'єднання земельних ділянок (у разі, коли відповідно до закону поділ, об'єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами)";

102) у додатку 27 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";

103) у додатку 38 до Порядку слова "(контактний телефон)" виключити;

104) у додатку 42 до Порядку елемент "витяг з Державного земельного кадастру" викласти в такій редакції:

" витяг з Державного земельного кадастру

 

про:

  державний кордон України

  землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

  обмеження у використанні земель

      у тому числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

  земельну ділянку з:

      відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також з:

       відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці;

        посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру;

       усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з:

        відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці;

        посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

  видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки";

105) у додатку 431 до Порядку елемент "із заявою (запитом) звернулася неналежна особа" викласти в такій редакції:

"із заявою (запитом) звернулася неналежна особа та/або відсутній електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інший альтернативний засіб ідентифікації особи";

106) доповнити Порядок додатком 451 такого змісту:

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Строк дії

<три місяці з дати формування / безстроковий>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу місцевого самоврядування, за заявою (запитом) якого надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Загальна інформація про землі у межах території територіальної громади

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територіальної громади (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відповідних відомостей)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Обліковий номер адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять межі території територіальної громади

<€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€>

Найменування територіальної громади

<найменування територіальної громади >

Площа земель в межах території територіальної громади

<значення площі, гектарів>

Найменування суміжних територіальних громад

<найменування суміжних територіальних громад>

Інформація про матеріали, на підставі яких встановлені межі територіальної громади

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлені межі територіальної громади >
<число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру та надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території територіальної громади

Витяг підготував та надав

<ініціали/ініціал та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

  

 

 

Додаток N 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади від ___ ____________ 20__ р. N ______

Графічне зображення меж території територіальної громади на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

  

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

107) у додатку 46 до Порядку:

після елемента "Дата формування" доповнити додаток елементом такого змісту:

"Строк дії

<три місяці з дати формування / безстроковий>";

після елемента "Орган, що здійснив державну реєстрацію" доповнити додаток елементами такого змісту:

"Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

<дата реєстрації та реєстраційний номер заяви>

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування заявника

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>";

108) у додатках 47 і 471 до Порядку:

після елемента "Дата формування" доповнити додатки елементом такого змісту:

"Строк дії

<три місяці з дати формування / безстроковий>";

елемент "Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)" викласти в такій редакції:

"Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область>";

після елемента "Строк дії обмеження" доповнити додатки елементами такого змісту:

"Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

<дата реєстрації та реєстраційний номер заяви>

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування заявника

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>";

додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку викласти в такій редакції:

 

"Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ ____________ 20__ р. N _____

Кадастровий номер земельної ділянки _________________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Умовні позначення:

Опис меж:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Масштаб 1: _______

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж

охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності)

 

земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)

 

Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки)

 

Розробник документації із землеустрою

_____________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

 

_____________________________________
фізичної особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

109) доповнити Порядок додатками 472 і 473 такого змісту:

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Строк дії

<три місяці з дати формування / безстроковий>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер

€€€€€€€€€€

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид цільового призначення земельної ділянки

<вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Дата проведення нормативної грошової оцінки

<дата проведення нормативної грошової оцінки>

Скасований кадастровий номер (номери) у разі, коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності / право постійного користування згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид права

<право власності / постійного користування>

Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього>

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Орендар:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки, переданої в оренду

<площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Суборендар:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Ідентифікаційний номер

€€€€€€€€€€

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду

<площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид сервітуту

<вид земельного сервітуту>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для встановлення земельного сервітуту

<договір / закон / заповіт / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту

<найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту>

Дата державної реєстрації сервітуту

<число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту>

Строк дії сервітуту

<строк дії сервітуту / безстроково>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обтяження згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

Вид обтяження

<заборона відчуження та/або користування / арешт / іпотека / вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна / податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва / інші обтяження відповідно до закону>

Опис предмета обтяження

<земельна ділянка з кадастровим номером €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€>

Дата державної реєстрації обтяження

<число, місяць та рік державної реєстрації обтяження>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обтяження

<найменування органу державної реєстрації прав>

Документ, який є підставою для виникнення обтяження

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло обтяження> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки

<вид обмеження у використанні земельної ділянки>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки

<закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

<найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки>

Дата державної реєстрації обмеження

<число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки>

Строк дії обмеження

<строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки / безстроково>

Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

<дата реєстрації та реєстраційний номер заяви>

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування заявника

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці

Реєстраційний номер спеціального дозволу на користування надрами

<€€€€>

Дата видачі спеціального дозволу на користування надрами

<число, місяць та рік видачі спеціального дозволу на користування надрами>

Підстава для надання спеціального дозволу на користування надрами

<наказ Держгеонадр / протокол аукціону / договір купівлі-продажу / акт Ради міністрів Автономної Республіки Крим> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Вид користування надрами

<вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України "Про нафту і газ" та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832)>

Відомості про ділянку надр, що надається у користування

<назва родовища>

Площа ділянки надр, що надається у користування

<площа ділянки надр, гектарів>

Вид корисної копалини

<вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42)*>

Відомості про власника спеціального дозволу:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / найменування юридичної особи>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ

<реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера / код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи>

Строк дії спеціального дозволу

<строк дії спеціального дозволу на користування надрами>

Документ, який засвідчує надання гірничого відводу

<назва документа> <найменування органу, яким видано документ про надання гірничого відводу> <число, місяць та рік видачі документа> <номер документа>

Відомості про користувача гірничого відводу:

 

Найменування / прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

<найменування юридичної особи, її власника чи уповноваженого нею органу з управління майном /  прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи>

Мета надання гірничого відводу

<для розробки родовища корисних копалин із зазначенням найменування родовища та виду корисних копалин; для будівництва підземної споруди із зазначенням її найменування і призначення; для поховання шкідливих речовин тощо>

Площа проекції гірничого відводу

<площа проекції гірничого відводу, гектарів>

Строк дії акта про надання гірничого відводу

<строк, на який встановлено дію акта про надання гірничого відводу>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону та надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності)

Витяг підготував та надав

<прізвище та ініціали/ініціал власного імені особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону / найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

  

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

____________
* Позначка про належність виду до корисних копалин загальнодержавного значення, зазначених у пункті "а" частини першої статті 1301 Земельного кодексу України (проставляється за наявності).

 

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ ____________ 20__ р. N _____

Кадастровий номер земельної ділянки _________________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Умовні позначення:

Опис меж:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Масштаб 1: _______

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж

охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності)

 

земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)

 

Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки)

 

Розробник документації із землеустрою:

___________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

 

___________________________________
фізичної особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наявності)

Прізвище та ініціали/ініціал власного імені особи, яка склала
кадастровий план земельної ділянки

  

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

 

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Строк дії

<три місяці з дати формування / безстроковий>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер

€€€€€€€€€€

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, територіальна громада, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид цільового призначення земельної ділянки

<вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Дата проведення нормативної грошової оцінки

<дата проведення нормативної грошової оцінки>

Скасований кадастровий номер (номери) у разі, коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об'єднання

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності / право постійного користування, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права, що виникли після 1 січня 2013 р.

Вид права

<право власності / постійного користування>

Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього>

Відомості про оренду, суборенду згідно з Державним реєстром земель

Стан відомостей

<актуальні / не актуальні>

Орендар:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки, переданої в оренду

<площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Суборендар:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Ідентифікаційний номер

€€€€€€€€€€

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду

<площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про земельний сервітут згідно з Державним реєстром земель

Стан відомостей

<актуальні / не актуальні>

Вид сервітуту

<вид земельного сервітуту>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для встановлення земельного сервітуту

<договір / закон / заповіт / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту

<найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту>

Дата державної реєстрації сервітуту

<число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту>

Строк дії сервітуту

<строк дії сервітуту / безстроково>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки

<вид обмеження у використанні земельної ділянки>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки

<закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

<найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки>

Дата державної реєстрації обмеження

<число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки>

Строк дії обмеження

<строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки / безстроково>

Інформація про документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру

Реквізити заяви про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

<дата реєстрації та реєстраційний номер заяви>

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування заявника

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи>

Інформація про документацію із землеустрою, інші документи, на підставі яких внесені відомості про обмеження у використанні земель

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення> <договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці

Реєстраційний номер спеціального дозволу на користування надрами

<€€€€>

Дата видачі спеціального дозволу на користування надрами

<число, місяць та рік видачі спеціального дозволу на користування надрами>

Підстава для надання спеціального дозволу на користування надрами

<наказ Держгеонадр / протокол аукціону / договір купівлі-продажу / акт Ради міністрів Автономної Республіки Крим> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Вид користування надрами

<вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України "Про нафту і газ" та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832)>

Відомості про ділянку надр, що надається у користування

<назва родовища>

Площа ділянки надр, що надається у користування

<площа ділянки надр, гектарів>

Вид корисної копалини

<вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42)*>

Відомості про власника спеціального дозволу:

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) / найменування

<прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / найменування юридичної особи>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ

<реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера / код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи>

Строк дії спеціального дозволу

<строк дії спеціального дозволу на користування надрами, років>

Документ, який засвідчує надання гірничого відводу

<назва документа> <найменування органу, яким видано документ про надання гірничого відводу> <число, місяць та рік видачі документа> <номер документа>

Відомості про користувача гірничого відводу:

 

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові

<найменування юридичної особи, її власника чи уповноваженого нею органу з управління майном / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи>

Мета надання гірничого відводу

<для розробки родовища корисних копалин із зазначенням найменування родовища та виду корисних копалин; для будівництва підземної
споруди із зазначенням її найменування і призначення; для поховання шкідливих речовин тощо>

Площа проекції гірничого відводу

<площа проекції гірничого відводу, гектарів>

Строк дії акта про надання гірничого відводу

<строк, на який встановлено дію акта про надання гірничого відводу>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону та надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності)

Витяг підготував та надав

<прізвище та ініціали/ініціал власного імені особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону /
найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

  

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

____________
* Позначка про належність виду до корисних копалин загальнодержавного значення, зазначених у пункті "а" частини першої статті 1301 Земельного кодексу України (проставляється за наявності).

 

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від ___ ____________ 20__ р. N _____

Кадастровий номер земельної ділянки _________________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Умовні позначення:

Опис меж:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Масштаб 1: _______

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж

охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності)

 

земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)

 

Відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки)

 

Розробник документації із землеустрою

____________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

 

____________________________________
фізичної особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наявності)

Прізвище та ініціали/ініціал власного імені особи, яка склала
кадастровий план земельної ділянки

  

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

110) у додатку 56 до Порядку слова "ім'я, по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";

111) у додатку 57 до Порядку слова "Пристрій для зчитування оптичних дисків" виключити;

112) у додатку 60 до Порядку слова "Код згідно з Класифікатором видів цільового використання земельних ділянок" замінити словами "Код згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок".

113) у тексті додатків до Порядку слова "Держгеокадастр або найменування його територіального органу", "Держгеокадастр або його територіальний орган", "найменування територіального органу Держгеокадастру" замінити словами "найменування органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру,";

114) у тексті додатків до Порядку:

у додатках 8 - 11 слова "по батькові за (наявності)" замінити словами "по батькові (за наявності)";

у додатках 10, 18, 19, 23, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 431, 48 після слів "(місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи" доповнити словами ", адреса електронної пошти";

у додатках 12, 17, 22, 25, 29, 35, 37, 371, 39, 42 слова "контактний телефон", "номер контактного телефону" замінити словами "контакти особи (адреса електронної пошти, контактний номер телефону)";

у додатках 17 - 19, 22 - 26, 28 - 40, 42 - 431, 46 - 471, 48 - 54 слова "по батькові за (наявності)" замінити словами "по батькові (за наявності)".

3. Пункт 16 додатка до Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 53, ст. 1934; 2020 р., N 21, ст. 787), після слів "спеціальні дозволи на користування надрами" доповнити словами ", гірничі відводи, інші геопросторові відомості, кількісні та якісні характеристики об'єктів єдиної державної електронної геоінформаційної системи".

4. Підпункт 88 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 59, ст. 1853), викласти в такій редакції:

"88) надає в межах повноважень, передбачених законом, до складу документації із землеустрою інформацію про обмеження у використанні земель, додержання режиму охорони та використання відповідної території та вимоги природоохоронного законодавства;".

____________

Опрос