Идет загрузка документа (385 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики нормативной денежной оценки земельных участков

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень, Методика от 03.11.2021 № 1147
действует с 10.11.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2021 р. N 1147

Київ

Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.

2. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2021 р., N 65, ст. 4117), зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Установити, що затверджена з урахуванням вимог пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України до набрання чинності Методикою, затвердженою згідно з пунктом 1 цієї постанови, технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (на відповідній території) є чинною до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земельних ділянок

1. Ця Методика встановлює методологічні засади проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка застосовується у випадках, визначених Законом України "Про оцінку земель".

Об'єктом нормативної грошової оцінки є земельні ділянки усіх категорій та форм власності в межах території територіальної громади (або її частини).

2. Межі території територіальної громади, а також межі населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу територій територіальних громад, використовуються на підставі відомостей Державного земельного кадастру, а у разі, коли відомості про такі межі не внесені до Державного земельного кадастру, - на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад або інших матеріалів, за якими відповідно до законодавства, яке діяло на момент їх затвердження, здійснювалося встановлення (зміна) їх меж. У разі відсутності таких матеріалів і до моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі сіл, селищ, міст відомостями про такі межі, а також межі території територіальної громади (сільської, селищної, міської) ради вважаються дані, що збігаються з межами, відображеними на індексних кадастрових картах (планах) сіл, селищ, міст, районів згідно з відомостями Державного земельного кадастру, а межами територіальної громади вважаються дані згідно із зовнішніми межами юрисдикції ради територіальної громади (населених пунктів), що увійшли до її складу.

3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за такою формулою:

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кні,

де Пд - площа земельної ділянки, квадратних метрів;

Нрд - норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі згідно з додатком 1;

Км1 - коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст;

Км2 - коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів;

Км3 - коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення;

Км4 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки;

Кцп - коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру;

Кмц - коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням;

Кні - добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

4. Площа (Пд) та цільове призначення земельної ділянки використовуються на підставі відомостей Державного земельного кадастру. У разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та/або Державному реєстрі земель площею та цільовим призначенням земельної ділянки вважаються дані згідно з документацією із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки, або документом, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою.

Чисельність населення населених пунктів та територіальних громад використовується відповідно до відомостей про чисельність наявного населення за даними (довідниками) Держстату станом на 1 січня року, що передує року проведення оцінки.

5. Норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (Нрд) приймається відповідно до категорії земельної ділянки за основним цільовим призначенням.

Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатка 1.

Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду приймається відповідно до додатка 2.

6. Коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1), приймається відповідно до додатка 3 (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для територіальних громад, що розташовані поза зонами впливу великих міст, а також для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1), застосовується із значенням 1.

7. Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), приймається для територій окремих населених пунктів відповідно до додатка 4 (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду, населених пунктів, що не зазначені у додатку 4, а також земельних ділянок за межами населених пунктів коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), застосовується із значенням 1.

8. Коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), приймається відповідно до додатка 5 (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Території сільських, селищних, міських рад (у тому числі тих, де припинена діяльність місцевих рад) або територіальних громад, що належать до зони відчуження, зони безумовного (обов'язкового) відселення, зони гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю, визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 р. N 106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Для територій територіальних громад, що не входять до зон радіаційного забруднення, та земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який характеризує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), застосовується із значенням 1.

9. Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, диференціюється за оціночними районами.

Вся територія, що перебуває в межах юрисдикції сільської, селищної, міської ради або в межах території територіальної громади, поділяється на оціночні райони, що мають переважно однотипні функціонально-планувальні якості та обмежені природними (морське узбережжя, річки, канали, струмки, балки, рівчаки тощо), антропогенними (дороги, вулиці та провулки, сельбищні, шляхові споруди, лісосмуги, канали, історико-культурні, промислові, рекреаційні масиви тощо), адміністративними (межі територій сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, територіальних громад) та іншими (межі кадастрових кварталів тощо) межами та рубежами. Під час виділення меж оціночних районів можуть використовуватися матеріали опорних планів генеральних планів населених пунктів (за наявності).

Оціночні районі виділяються як замкнені полігони, межі яких не перетинаються. Межі оціночних районів не можуть перетинати межі сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, територіальних громад. Підлягають виділенню в окремі оціночні райони:

смуги відведення магістральної залізниці (за винятком вокзалів та привокзальних площ);

землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами;

смуги відведення магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів;

смуги відведення ліній електропередачі напругою 220 кВ і вище.

Площа оціночного району не може перевищувати 1000 гектарів.

10. Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), диференціюється за оціночними районами, які встановлюються на основі економічної оцінки території, з урахуванням таких груп факторів:

неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;

доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;

рівень інженерного забезпечення та благоустрою території (наявність і можливість підключення об'єктів нерухомості до мереж водо-, електро-, газо-, теплопостачання та водовідведення);

рівень розвитку сфери обслуговування населення (доступність основних закладів соціальної інфраструктури (школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, інші об'єкти соціальної інфраструктури);

екологічна якість території (рівень забруднення повітря, ґрунтів, акустичне та електромагнітне забруднення, площа санітарно-захисних зон, а також площа зелених насаджень загального користування, водних акваторій і місць відпочинку);

складність фізико-географічних та геоморфологічних умов (наявність ярів, крутосхилів, підтоплення тощо);

привабливість середовища (різноманітність місць докладання праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо).

Для кожної групи факторів оцінки встановлюється ваговий коефіцієнт, значення якого залежить від географічних та містобудівних особливостей території сільської, селищної, міської ради або території територіальної громади як об'єкта проведення оцінки. Сума вагових коефіцієнтів групи факторів оцінки дорівнює 1.

Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), визначається за результатами геоінформаційного моделювання. Для сільських, селищних, міських рад та територіальних громад із чисельністю населення менше 50 тис. осіб коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), може визначатися для кожного оціночного району за результатами бальної оцінки за критеріями економічної цінності, що наведені у додатку 6. Значення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), для оціночного району розраховується як відношення суми бальних оцінок цього оціночного району до середньої суми бальних оцінок оціночних районів територіальної громади.

Для оціночних районів, що сформовані в межах смуг відведення магістральної залізниці (за винятком вокзалів та привокзальних площ), смуг відведення магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, смуг відведення ліній електропередачі напругою 220 кВ і вище, коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), приймається таким, що дорівнює 1.

У разі коли розрахункове значення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), для оціночного району перевищує граничні максимальні значення, наведені у додатку 7, приймається відповідне граничне максимальне значення.

Розрахункове значення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), округлюється до третього знака після коми.

Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), застосовується із значенням 1.

11. Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), приймається відповідно до додатка 8.

12. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення (рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища) визначається за такою формулою:

Кмц = Кпсгр х Багр : Бпсгр,

де Кпсгр - коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району для відповідного угіддя, приймається відповідно до додатка 9;

Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району;

Бпсгр - середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, що приймається відповідно до додатка 9.

У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь та/або їх бал бонітету на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр), для відповідного сільськогосподарського угіддя та приймається відповідно до додатка 9.

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр), для несільськогосподарських угідь та приймається відповідно до додатка 9.

Схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель та картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів приймаються відповідно до затвердженої в установленому порядку технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що була розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 105 "Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 727). Для сільськогосподарських угідь, на які відсутні картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів, у разі потреби може здійснюватися визначення агровиробничих груп ґрунтів шляхом проведення ґрунтових обстежень.

13. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатків 10 і 11.

14. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення та земель історико-культурного призначення приймається відповідно до додатка 12.

15. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення приймається для земельних ділянок для збереження та використання біосферних заповідників (код згідно з КВЦПЗ 04.01), для збереження та використання природних заповідників (код згідно з КВЦПЗ 04.02) та для збереження та використання національних природних парків (код згідно з КВЦПЗ 04.03) приймається таким, що дорівнює 3,9, а для інших земельних ділянок природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення - таким, що дорівнює 3,3.

16. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель лісогосподарського призначення визначається за такою формулою:

Кмц = Клк х Клс,

де Клк - коефіцієнт, який враховує категорію лісів, приймається відповідно до додатка 13;

Клс - коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території, приймається відповідно до додатка 14.

17. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель водного фонду приймається для земельних ділянок із водними об'єктами загальнодержавного значення - 1,2, для інших земельних ділянок - 1.

18. У разі застосування відповідно до законодавства нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області приймається згідно з додатком 15.

19. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Датою нормативної грошової оцінки земельної ділянки є дата, зазначена в технічній документації.

До затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах територіальної громади для визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки за межами населених пунктів може складатися технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на підставі договору, який укладається заінтересованими особами. Значення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), у такій документації приймається таким, що дорівнює 1.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок включає:

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

завдання на виконання робіт;

пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування територіальної громади, чисельність населення територіальної громади, її адміністративного центру та інших населених пунктів, обґрунтування оціночного зонування території територіальної громади та визначення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);

відомості про величину нормативів капіталізованого рентного доходу;

схему оціночних районів;

таблицю із зазначенням для кожного оціночного району коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнта, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);

схему природно-сільськогосподарських районів на територію територіальної громади;

картограму агровиробничих груп ґрунтів на територію територіальної громади;

таблицю із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями;

таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують цільове призначення земельної ділянки (Кцп);

таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);

розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні).

У разі визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки за межами населених пунктів технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки включає:

завдання на виконання робіт;

пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування та чисельність населення територіальної громади, її адміністративного центру та інших населених пунктів;

відомості про величину нормативу капіталізованого рентного доходу;

таблицю із зазначенням коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнта, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнта, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4);

відомості про приналежність земельної ділянки до природно-сільськогосподарського району (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення);

картограму агровиробничих груп ґрунтів у межах земельної ділянки (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення за наявності відомостей про агровиробничі групи ґрунтів);

таблицю із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення за наявності відомостей про агровиробничі групи ґрунтів);

відомості про величину коефіцієнта, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп);

відомості про величину коефіцієнта, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);

розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні);

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

З метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок складається електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).

20. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою, форму якої наведено у додатку 16, як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за формою згідно з додатком 17.

У разі розташування земельних ділянок у межах кількох оціночних районів та/або адміністративно-територіальних одиниць, та/або категорій лісів нормативна грошова оцінка таких земельних ділянок визначається як сума нормативних грошових оцінок їх частин, що розташовані у відповідних землеоціночних районах та/або адміністративно-територіальних одиницях, та/або категоріях лісів.

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видається в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися в паперовій формі.

 

НОРМАТИВИ
капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням на 1 січня 2020 року

Чисельність населення у населеному пункті, що є адміністративним центром територіальної громади

Норматив капіталізованого рентного доходу, гривень за кв. метр

Менше 0,2 тис. осіб

58

Від 0,2 до 0,5 тис. осіб

70

Від 0,5 до 1 тис. осіб

76

Від 1 до 5 тис. осіб

87

Від 5 до 20 тис. осіб

133

Від 20 до 50 тис. осіб

196

Від 50 до 100 тис. осіб

268

Від 100 до 250 тис. осіб

344

Від 250 до 500 тис. осіб

386

Від 500 до 1000 тис. осіб

576

Від 1000 до 1500 тис. осіб

639

Більше 1500 тис. осіб

1302

 

НОРМАТИВИ
капіталізованого рентного доходу для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду (Нрд) на 1 січня 2020 року

Категорія земель

Норматив капіталізованого рентного доходу, гривень за гектар

Землі сільськогосподарського призначення

27520

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

73815

Землі оздоровчого призначення

47081

Землі історико-культурного призначення

74566

Землі лісогосподарського призначення

5976

Землі водного фонду

13210

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1)

Місто, що формує зону впливу

Об'єднані територіальні громади, що входять до зони впливу

Коефіцієнт, який характеризує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1)

Алчевськ

Алчевська міська (без м. Алчевська), Зимогір'ївська міська, Кадіївська міська Алчевського району Луганської області

1,1

Бердянськ

Андрівська сільська, Андріївська селищна, Бердянська міська (без м. Бердянська), Берестівська сільська, Осипенківська сільська Бердянського району Запорізької області

1,1

Біла Церква

Білоцерківська міська (без м. Білої Церкви), Гребінківська селищна, Ковалівська сільська, Маловільшанська сільська, Рокитнянська селищна, Узинська міська, Фурсівська сільська Білоцерківського району Київської області

1,1

Вінниця

Агрономічна сільська, Вінницька міська (без м. Вінниці), Вороновицька селищна, Гніванська міська, Іллінецька міська, Липовецька міська, Літинська селищна, Лука-Мелешківська сільська, Немирівська міська, Стрижавська селищна, Сутисківська селищна, Тиврівська селищна, Турбівська селищна, Якушинецька сільська Вінницького району, Райгородська сільська Гайсинського району, Жмеринська міська, Северинівська сільська, Станіславчицька сільська Жмеринського району, Брацлавська селищна Тульчинського району, Калинівська міська Хмільницького району Вінницької області

1,2

Горлівка

Вуглегірська міська, Горлівська міська (без м. Горлівки), Дебальцівська міська, Єнакієвська міська, Жданівська міська Горлівського району Донецької області

1,1

Дніпро

Дніпровська міська (без м. Дніпра), Китайгородська сільська, Любимівська сільська, Ляшківська сільська, Миколаївська сільська, Могилівська сільська, Новоолександрівська сільська, Обухівська селищна, Петриківська селищна, Підгородненська міська, Слобожанська селищна, Солонянська селищна, Сурсько-Литовська сільська, Царичанська селищна, Чумаківська сільська Дніпровського району, Губиниська селищна, Новомосковська міська, Піщанська сільська, Черкаська селищна Новомосковського району, Зайцівська сільська, Іларіонівська селищна, Раївська сільська, Роздорська селищна, Синельниківська міська, Славгородська селищна Синельниківського району Дніпропетровської області

1,3

Донецьк

Амвросіївська міська, Донецька міська (без м. Донецька), Іловайська міська, Макіївська міська, Харцизька міська, Ясинуватська міська Донецького району, Сніжнянська міська, Хрестівська міська, Чистяківська міська, Шахтарська міська Горлівського району, Докучаєвська міська, Кальміуська міська, Старобешівська селищна Кальміуського району Донецької області

1,2

Євпаторія

Території, що адміністративно підпорядковані міській раді м. Євпаторії (без м. Євпаторії), території Сакської міської територіальної громади та територій територіальних громад, що входили до складу Сакського району Автономної Республіки Крим

1,1

Житомир

Березівська сільська, Високівська сільська, Волицька сільська, Глибочицька сільська, Житомирська міська (без м. Житомира), Коростишівська міська, Новогуйвинська селищна, Оліївська сільська, Станишівська сільська, Старосілецька сільська, Тетерівська сільська, Харитонівська сільська, Черняхівська селищна Житомирського району Житомирської області

1,2

Запоріжжя

Біленьківська сільська, Вільнянська міська, Долинська сільська, Запорізька міська (без м. Запоріжжя), Комишуваська селищна, Кушугумська селищна, Матвіївська сільська, Михайлівська сільська, Михайло-Лукашівська сільська, Новомиколаївська селищна, Новоолександрівська сільська, Павлівська сільська, Петро-Михайлівська сільська, Степненська сільська, Таврійська сільська, Тернуватська селищна, Широківська сільська Запорізького району, Воздвижівська сільська, Малотокмачанська сільська, Оріхівська міська, Преображенська сільська Пологівського району Запорізької області

1,2

Івано-Франківськ

Більшівцівська селищна, Богородчанська селищна, Бурштинська міська, Галицька міська, Дзвиняцька сільська, Дубовецька сільська, Єзупільська селищна, Загвіздянська сільська, Івано-Франківська міська (без м. Івано-Франківська), Лисецька селищна, Старобогородчанська сільська, Тисменицька міська, Тлумацька міська, Угринівська сільська, Ямницька сільська Івано-Франківського району Івано-Франківської області

1,1

Кам'янське

Верхівцівська міська, Верхньодніпровська міська, Вільногірська міська, Кам'янська міська (без м. Кам'янського), Криничанська селищна, Кам'янського району Дніпропетровської області

1,1

Керч

Території Керченської міської територіальної громади (без м. Керчі) та території територіальних громад, що входили до складу Єдикуйського району Автономної Республіки Крим

1,1

Київ

Бориспільська міська, Вороньківська сільська, Гірська сільська, Золочівська сільська, Пристолична сільська Бориспільського району, Броварська міська, Великодимерська селищна, Зазимська сільська, Калинівська селищна, Калитянська селищна Броварського району, Білогородська сільська, Бородянська селищна, Борщагівська сільська, Бучанська міська, Вишнева міська, Гостомельська селищна, Дмитрівська сільська, Ірпінська міська, Коцюбинська селищна, Макарівська селищна, Немішаївська селищна, Пісківська селищна Бучанського району, Вишгородська міська, Димерська селищна, Петрівська сільська, Пірнівська сільська Вишгородського району, Васильківська міська, Кагарлицька міська, Козинська селищна, Обухівська міська, Ржищівська міська, Українська міська Обухівського району, Бишівська сільська, Боярська міська, Гатненська сільська, Глевахівська селищна, Калинівська селищна, Кожанська селищна, Томашівська сільська, Фастівська міська, Феодосіївська сільська, Чабанівська селищна Обухівського району Київської області

1,5

Краматорськ та Слов'янськ

Андріївська сільська, Дружківська міська, Іллінівська сільська, Костянтинівська міська, Краматорська міська (без м. Краматорська), Лиманська міська, Миколаївська міська, Святогірська міська, Слов'янська міська (без м. Слов'янська), Черкаська селищна Краматорського району Донецької області

1,1

Кременчук

Горішньоплавнівська міська, Кам'янопотоківська сільська, Кременчуцька міська (без м. Кременчука), Новогалещинська селищна, Омельницька сільська, Піщанська сільська, Пришибська сільська Кременчукського району Полтавської області

1,1

Кривий Ріг

Апостолівська міська, Вакулівська сільська, Глеюватська сільська, Гречаноподівська сільська, Грушіська сільська, Девладівська сільська, Зеленодольська міська, Карпівська сільська, Криворізька міська (без м. Кривогу Рогу), Лозуватська сільська, Нивотрудівська сільська, Новолатівська сільська, Новопільська сільська, Софіївська селищна, Широківська селищна Криворізького району, Вишнівська селищна, Жовтоводська міська, П'ятихатська міська, Саксаганська сільська Кам'янського району Дніпропетровської області

1,2

Кропивницький

Аджамська сільська, Великосеверинівська сільська, Катеринівська сільська, Кропивницька міська (без м. Кропивницького), Первозванівська сільська, Соколівська сільська, Суботцівська сільська Кропивницького району Кіровоградської області

1,1

Луганськ

Луганська міська (без м. Луганська), Лутугинська міська, Молодогвардійська міська Луганського району, Сорокинська міська Довжанського району Луганської області

1,2

Луцьк

Боратинська сільська, Городищенська сільська, Доросинівська сільська, Ківерцівська міська, Колківська селищна, Копачівська сільська, Луцька міська (без м. Луцька), Олицька селищна, Підгайцівська сільська, Рожищенська міська, Торчинська селищна, Цуманська селищна Луцького району Волинської області

1,1

Львів

Бібрська міська, Великолюбінська селищна, Глинянська міська, Городоцька міська, Давидівська сільська, Жовківська міська, Жовтанецька сільська, Зимноводівська сільська, Кам'янка-Бузька міська, Комарнівська міська, Куликівська селищна, Львівська міська (без м. Львова), Мурованська сільська, Новояричівська селищна, Оброшинська сільська, Підберізцівська сільська, Пустомитівська міська, Сокільницька сільська, Солонківська сільська, Щирецька селищна Львівського району, Івано-Франківська селищна Яворівського району Львівської області

1,2

Маріуполь

Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська (без м. Маріуполя), Нікольська селищна, Сартанська селищна Маріупольського району Донецької області

1,2

Мелітополь

Костянтинівська сільська, Мелітопольська міська (без м. Мелітополя), Мирненська селищна, Новенська сільська, Новобогданівська сільська, Семенівська сільська, Терпіннівська сільська Мелітопольського району Запорізької області

1,1

Миколаїв

Веснянська сільська, Воскресенська селищна, Галицинівська сільська, Костянтинівська сільська, Куцурубська сільська, Миколаївська міська (без м. Миколаєва), Мішково-Погорілівська сільська, Нечаянська сільська, Новоодеська міська, Ольшанська селищна, Очаківська міська, Первомайська селищна, Радсадівська сільська, Степівська сільська, Сухоєланецька сільська, Чорноморська сільська, Шевченківська сільська Миколаївського району Миколаївської області

1,2

Нікополь

Марганецька міська, Мирівська сільська, Нікопольська міська (без м. Нікополя), Першотравневська сільська, Покровська міська, Покровська сільська, Томаківська селищна, Червоногригорівська селищна Нікопольського району Дніпропетровської області

1,1

Одеса

Авангардівська селищна, Біляївська міська, Великодальницька сільська, Великодолинська селищна, Вигодянська сільська, Визирська сільська, Дальницька сільська, Дачненська сільська, Доброславська селищна, Красносільська сільська, Маяківська сільська, Нерубайська сільська, Овідіопольська селищна, Одеська міська (без м. Одеси), Таїровська селищна, Теплодарська міська, Усатівська сільська, Фонтанська сільська, Чорноморська міська, Чорноморська селищна, Южненська міська, Яськівська сільська Одеського району Одеської області

1,3

Павлоград

Богданівська сільська, Вербківська сільська, Межиріцька сільська, Павлоградська міська (без м. Павлограда), Тернівська міська, Троїцька сільська, Юр'ївська селищна Павлоградського району Дніпропетровської області

1,1

Полтава

Білицька селищна, Великорублівська сільська, Диканська селищна, Драбинівська сільська, Коломацька сільська, Котелевська селищна, Мачухівська сільська, Нехворощанська сільська, Новосанжарська селищна, Новоселівська сільська, Опішнянська селищна, Полтавська міська (без м. Полтави), Решетилівська міська, Терешківська сільська, Щербанівська сільська Полтавського району Полтавської області

1,2

Рівне

Варковицька сільська Дубенського району, Бабинська сільська, Білокриницька сільська, Бугринська сільська, Великоомелянська сільська, Головинська сільська, Городоцька сільська, Деражненська сільська, Дядьковицька сільська, Здовбицька сільська, Здолбунівська міська, Зорянська сільська, Клеванська селищна, Корнинська сільська, Олександрійська сільська, Рівненська міська (без м. Рівного), Шпанівська сільська Рівненського району Рівненської області

1,1

Сєвєродонецьк

Гірська міська, Кремінська міська, Лисичанська міська, Попаснянська міська, Рубіжанська міська, Сєвєродонецька міська (без м. Сєвєродонецька) Сєвєродонецького району Луганської області

1,1

Сімферополь

Території, що адміністративно підпорядковані міській раді м. Сімферополя (без м. Сімферополя) та території територіальних громад, що входили до складу Сімферопольського району Автономної Республіки Крим

1,2

Суми

Бездрицька сільська, Верхньосироватська сільська, Миколаївська сільська, Миропільська сільська, Нижньосироватська сільська, Садівська сільська, Степанівська селищна, Сумська міська (без м. Сум), Хотінська селищна, Юнаківська сільська Сумського району Сумської області

1,2

Тернопіль

Байковецька сільська, Білецька сільська, Великоберезовицька селищна, Великобірківська селищна, Великогаївська сільська, Залозецька селищна, Збаразька міська, Зборівська міська, Козівська селищна, Козлівська селищна, Купчинецька сільська, Озернянська сільська, Підгороднянська сільська, Саранчуківська сільська, Тернопільська міська (без м. Тернополя) Тернопільського району Тернопільської області

1,1

Ужгород

Баранинська сільська, Великодобронська сільська, Оноківська сільська, Середнянська селищна, Сюртівська сільська, Ужгородська міська (без м. Ужгорода), Холмківська сільська, Чопська міська Ужгородського району Закарпатської області

1,1

Харків

Валківська міська, Золочівська селищна Богодухівського району, Безлюдівська селищна, Височанська селищна, Вільхівська сільська, Дергачівська міська, Липецька сільська, Люботинська міська, Малоданилівська селищна, Мереф'янська міська, Нововодолазька селищна, Південноміська міська, Пісочинська селищна, Роганська селищна, Солоницівська селищна, Харківська міська (без м. Харкова), Циркунівська сільська Харківського району, Зміївська міська, Малинівська селищна, Новопокровська селищна, Печенізька селищна, Слобожанська селищна, Старосалтівська селищна, Чкаловська селищна, Чугуївська міська Чугуївського району Харківської області

1,3

Херсон

Голопристанська міська Скадовського району, Білозерська селищна, Дар'ївська сільська, Музиківська сільська, Олешківська міська, Станіславська сільська, Херсонська міська (без м. Херсона), Чорнобаївська сільська Херсонського району Херсонської області

1,2

Хмельницький

Війтовецька селищна, Вовковинецька селищна, Деражнянська міська, Заслучненська сільська, Красилівська міська, Летичівська селищна, Лісовогринівецька сільська, Меджибізька селищна, Миролюбненська сільська, Розсошанська сільська, Хмельницька міська (без м. Хмельницького), Чорноострівська селищна, Щиборівська сільська, Ярмолинецька селищна Хмельницького району Хмельницької області

1,2

Черкаси

Золотоніська міська Золотоніського району, Балаклеївська сільська, Березняківська сільська, Білозірська сільська, Будищенська сільська, Леськівська сільська, Ротмістрівська сільська, Руськополянська сільська, Смілянська міська, Степанківська сільська, Тернівська сільська, Червонослобідська сільська, Черкаська міська (без м. Черкас), Черкаського району Черкаської області

1,2

Чернівці

Боянська сільська, Великокучурівська сільська, Волоківська сільська, Горішньошеровецька сільська, Заставнівська міська, Кам'янська сільська, Кіцманська міська, Магальська сільська, Мамаївська сільська, Неполоковецька селищна, Острицька сільська, Топорівська сільська, Чагорська сільська, Чернівецька міська (без м. Чернівців), Юрковецька сільська Чернівецького району Чернівецької області

1,2

Чернігів

Іванівська сільська, Киїнська сільська, Киселівська сільська, Куликівська селищна, Михайло-Коцюбинська селищна, Новобілоуська сільська, Чернігівська міська (без м. Чернігова) Чернігівського району Чернігівської області

1,2

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2)

Населені пункти, що мають курортно-рекреаційне значення

Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2)

Місто Алушта, селища Бондаренкове, Виноградне, Лаванда, Партеніт, Семидвір'я, Утьос, Чайка, села Верхня Кутузовка, Запрудне, Ізобільне, Кипарисне, Лаврове, Лазурне, Лучисте, Малий Маяк, Нижня Кутузовка, Нижнє Запрудне, Пушкіне, Генеральське, Зеленогір'я, Малоріченське, Привітне, Рибаче, Розове, Сонячногірське, міста Алупка, Ялта, селища міського типу Берегове, Виноградне, Восход, Відрадне, Гаспра, Голуба Затока, Гурзуф, Кацівелі, Кореїз, Краснокам'янка, Курпати, Лівадія, Масандра, Ореанда, Паркове, Понизівка, Санаторне, Сімеїз, Форос, селища Високогірне, Гірне, Данилівка, Долосси, Ісар, Лінійне, Олива, Охотниче, Партизанське, села Ботанічне, Оползневе Ялтинського району Автономної Республіки Крим

3

Села Завітне, Набережне, Челядінове, Южне, Яковенкове Керченського району, міста Старий Крим, Судак, селище Новий Світ, села Веселе, Морське, Сонячна Долина, місто Феодосія, селища міського типу Кайгадор, Коктебель, Курортне, Приморський, Щебетовка, село Берегове, Миколаївка Феодосійського району Автономної Республіки Крим

2,5

Міста Євпаторія, Саки, селища міського типу Заозерне, Чорноморське, селище Озерівка, села Водопійне, Вітине, Володимирівка, Громове, Знам'янське, Коп-Аран, Лиманне, Ліснівка, Михайлівка, Молочне, Мар'їне, Міжводне, Новосільське, Окунівка, Оленівка, Оріхове, Попівка, Прибережне, Сєверне, Сніжне, Уютне, Штормове Євпаторійського району, села Берегове, Піщане, Углове Бахчисарайського району, села Портове, Стерегуще, Татиш-Конрат Перекопського району, місто Щолкіне, села Заводське, Золоте, Калинівка, Кам'янське, Курортне, Мисове, Нижньозаморське, Нововідрадне, Осовини, Пісочне, Семенівка, Соляне, Юркине Керченського району Автономної Республіки Крим

2,2

Місто Очаків, села Вікторівка, Коблеве, Морське, Рибаківка, Василівка, Покровка, Покровське, Чорноморка Миколаївського району Миколаївської області, села Кароліно-Бугаз, Косівка, Курортне, Миколаївка, Попаздра, Приморське, Лебедівка, Приморське, Тузли, селища міського типу Затока та Сергіївка Білгород-Дністровського району, села Вапнярка, Гвардійське, Ілічанка, селище Ліски, села Крижанівка, Нова Дофінівка, Сичавка, Грибівка, Дальник, Санжійка, Одеського району Одеської області, міста Скадовськ, Гола Пристань, села Залізний Порт, Приморське, Хорли, Красне, Приморське, селище Лазурне Скадовського району Херсонської області

2

Село Кваси Рахівського району, селище міського типу Чинадійово, села Поляна, Голубине Мукачівського району, села Шаян, Сойми Хустського району Закарпатської області, місто Яремче, селище міського типу Ворохта, села Микуличин, Татарів, Яблуниця Надвірнянського району, села Новий Мізунь, Мислівка Калуського району, село Шешори Косівського району, село Черче Івано-Франківського району Івано-Франківської області, місто Трускавець, селище міського типу Східниця, села Модричі, Опака Дрогобицького району, селища міського типу Великий Любінь, Брюховичі Львівського району, міста Моршин, Сколе, селища міського типу Верхнє Синьовидне, Славське, села Гребенів, Корчин, Лисовичі Стрийського району, села Смеречка, Розлуч Самбірського району, селища міського типу Івано-Франкове, Немирів, Шкло Яворівського району Львівської області

2,3

Місто Хмільник Хмільницького району Вінницької області, міста Слов'янськ, Святогірськ Краматорського району, місто Новоазовськ, селище міського типу Сєдове Кальміуського району, селище міського типу Ялта, села Мелекіне, Урзуф Маріупольського району Донецької області, села Новотроїцьке, Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області, міста Бердянськ, Приморськ Бердянського району, села Новокостянтинівка, Строганівка, селище міського типу Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області, село Дениші Житомирського району Житомирської області, міста Ірпінь, Буча, селище міського типу Ворзель Бучанського району Київської області, місто Миргород Миргородського району Полтавської області, селище міського типу Степань Сарненського району Рівненської області, селища міського типу Скала-Подільська, Гусятин, село Скоморохи Чортківського району, селище міського типу Микулинці, село Конопківка Тернопільського району Тернопільської області, селища Березівське, Рай-Оленівка, селище міського типа Пісочин Харківського району Харківської області, місто Генічеськ, села Генічеська Гірка, Стрілкове, Щасливцеве Генічеського району Херсонської області, селище міського типу Сатанів Хмельницького району, село Маків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

1,5

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3)

Найменування зони радіоактивного забруднення

Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3)

Зона відчуження

0,5

Зона безумовного (обов'язкового) відселення

0,6

Зона гарантованого добровільного відселення

0,8

Зона посиленого радіоекологічного контролю

0,9

 

КРИТЕРІЇ
бальної оцінки економічної цінності оціночних районів

Критерії оцінки економічної цінності

Бальна оцінка та примірний опис критерію економічної цінності оціночного району

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

Основні критерії

Близькість до центру громади

у центрі громади

суміжний із центром громади, віддаленість від центру громади до 15 хвилин пішохідної доступності або до 5 хвилин на автомобілі

черезсмужний із центром громади, віддаленість від центру громади до 15 хвилин на автомобілі

черезсмужний із центром громади, віддаленість від центру громади до 30 хвилин на автомобілі

черезсмужний із центром громади, віддаленість від центру громади до 1 години і більше на автомобілі

Близькість до виїзду на автомобільну дорогу районного, обласного та державного значення

виїзд на автомобільну дорогу

віддаленість виїзду на автомобільну дорогу до 15 хвилин пішохідної доступності або до 5 хвилин на автомобілі

віддаленість виїзду на автомобільну дорогу до 15 хвилин на автомобілі

віддаленість виїзду на автомобільну дорогу до 30 хвилин на автомобілі

віддаленість виїзду на автомобільну дорогу понад 30 хвилин на автомобілі

Близькість до автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції)

розміщено автовокзал (автостанцію) та/або залізничний вокзал (станції)

віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) до 15 хвилин пішохідної доступності або до 5 хвилин на автомобілі

віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) до 15 хвилин на автомобілі

віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) до 30 хвилин на автомобілі

віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) понад 30 хвилин на автомобілі

Забрудненість повітря і ґрунтів, наявність акустичного та електро-магнітного забруднення

відсутні

наявний прояв одного з видів забруднення до 25 відсотків району

наявний прояв одного виду забруднення від 25 до 50 відсотків району

наявний прояв не менш двох видів забруднення від 25 до 50 відсотків району

наявний прояв не менш двох видів забруднення більше 50 відсотків району

Забезпеченість зеленими насадженнями, водними об'єктами та місцями масового відпочинку населення

забезпечений зеленими насадженнями, водними об'єктами більш як 50 відсотків району, наявні місця масового відпочинку населення

забезпечено зеленими насадженнями, водними об'єктами від 25 до 50 відсотків району

забезпечено зеленими насадженнями, водними об'єктами до 25 відсотків району

наявні зелені насадження або водні об'єкти

наявні незначні та поодинокі зелені насадження

Складність інженерно-геологічних та фізико-географічних територіальних умов (наявність ярів, крутосхилів, підтоплення тощо)

відсутні

наявні незначні та поодинокі прояви одного із видів фактора до 25 відсотків району

наявний прояв одного із видів фактора від 25 до 50 відсотків району

наявний прояв не менш двох видів фактора від 25 до 50 відсотків району

наявний прояв не менш двох видів фактора забруднення більше 50 відсотків району

Забезпеченість інженерною інфраструктурою (електро-, газо-, водопостачання та водовідведення)

забезпечений усіма видами інженерної інфраструктури

забезпечений не менш як трьома видами інженерної інфраструктури

забезпечений не менш як двома видами інженерної інфраструктури

забезпечено не менш як одним видом інженерної інфраструктури

інженерна інфраструктура відсутня

Забезпеченість соціальною інфраструктурою (заклади освіти та охорони здоров'я)

наявні всі види соціальної інфраструктури (школа, дошкільний дитячий заклад, лікарня або поліклініка)

відсутня частина видів соціальної інфраструктури, наявні у суміжному оціночному районі, віддаленість до 15 хвилин пішохідної доступності (до 500 метрів)

відсутня частина видів соціальної інфраструктури, наявні у суміжному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хвилин пішохідної доступності (до 1000 метрів)

відсутні всі види соціальної інфраструктури, наявні у суміжному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хвилин пішохідної доступності (до 1000 метрів)

відсутні всі види соціальної інфраструктури та відсутня пішохідна доступність до неї

Додаткові критерії

Наявність історико-культурних об'єктів (міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення)

наявні всі види історико-культурних об'єктів

наявні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення

наявні об'єкти місцевого значення

наявні у суміжному або черезсмужному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хвилин пішохідної доступності (до 1000 метрів)

відсутні всі види історико-культурних об'єктів та відсутня пішохідна доступність до них

Наявність природно-рекреаційних об'єктів (міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення)

наявні всі види природно-рекреаційних об'єктів

наявні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення

наявні об'єкти місцевого значення

наявні у суміжному або черезсмужному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хвилин пішохідної доступності (до 1000 метрів)

відсутні всі види природно-рекреаційних об'єктів та відсутня пішохідна доступність до них

Містобудівна привабливість території (мальовничість ландшафту, престижність умов проживання тощо)

дуже висока

висока

середня

низька

відсутня

____________
Примітка.

 
Основні критерії застосовуються під час оцінки усіх оціночних районів; допоміжні критерії можуть застосовуються у разі наявності відповідних об'єктів, за якими проводиться оцінка, в межах громади.

 

ГРАНИЧНІ МАКСИМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнтів, які характеризують зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4)

Чисельність населення у населеному пункті, що є адміністративним центром територіальної громади

Граничне максимальне значення коефіцієнтів, які характеризують зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4)

До 20 тис. осіб

1,5

Від 20 до 50 тис. осіб

2

Від 50 до 100 тис. осіб

2,5

Від 100 до 250 тис. осіб

3

Від 250 до 500 тис. осіб

3,5

Від 500 до 1000 тис. осіб

4

Від 1000 до 1500 тис. осіб

5

Понад 1500 тис. осіб

7

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп)

Код згідно з КВЦПЗ

Цільове призначення земельної ділянки

Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп)

розділ

підрозділ

Секція A

Землі сільськогосподарського призначення

01

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1

01.02

Для ведення фермерського господарства

1

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1

01.05

Для індивідуального садівництва

1

01.06

Для колективного садівництва

1

01.07

Для городництва

1

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,7

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,7

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

2,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

0,1

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

1

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

0,1

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

0,5

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

0,5

Секція B

Землі житлової та громадської забудови

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1

02.02

Для колективного житлового будівництва

1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1

02.07

Для іншої житлової забудови

1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,5

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1,5

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

0,5

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,7

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,7

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

0,7

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,7

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,7

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,7

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,5

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,5

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

2,5

03.10

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку

2,5

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,7

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0,7

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,5

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС

0,5

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

0,7

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 - 03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення

2

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

0,5

03.19

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

03.20

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

0,5

Секція C

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,5

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,5

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,5

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,5

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,5

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,5

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

0,5

04.08

Для збереження та використання заказників

0,5

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,5

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

0,5

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,5

05

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

0,5

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

Секція D

Землі оздоровчого призначення

06

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0,5

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0,5

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0,5

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

06.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,5

Секція E

Землі рекреаційного призначення

07

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

0,5

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

0,5

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,5

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,5

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04, 07.06 - 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень

0,5

07.07

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

0,5

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

0,5

Секція G

Землі історико-культурного призначення

08

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

0,5

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,5

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,5

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

08.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

Секція H

Землі лісогосподарського призначення

09

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства

1

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

Секція I

Землі водного фонду

10

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

0,5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,65

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,5

10.06

Для сінокосіння

1

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,2

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,5

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,7

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,65

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,5

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13 - 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

10.14

Водні об'єкти загального користування

0,5

10.15

Земельні ділянки під пляжами

0,5

10.16

Земельні ділянки під громадськими сіножатями

0,5

Секція J

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

1

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,2

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,2

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

0,65

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04, 11.06 - 11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

11.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

11.07

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

0,5

11.08

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

0,5

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

0,5

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

0,5

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0,5

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

0,5

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

0,5

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

0,5

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

0,5

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

0,5

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

2,5

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

0,5

13

Землі зв'язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

1,2

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

1,2

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

1,2

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 - 13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,5

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

0,5

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

0,5

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії

0,5

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

0,5

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

0,5

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

0,5

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

0,5

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

0,5

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки

0,5

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

0,5

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

0,5

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань

0,5

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07, 15.09 - 15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

0,5

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

0,5

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

0,5

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр)

Найменування та шифр природно-сільськогосподарського району

Коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр)

Середній бал бонітету ґрунтів сільськогосподарського угіддя (Бпсгр)

рілля, перелоги

багаторічні насадження

сіножаті

пасовища

несільсько-
господарські угіддя

рілля, перелоги

багаторічні насадження

сіножаті

пасовища

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь

Чорноморський (1)

0,808

1,711

 

0,134

0,796

32

33

 

19

Курманський (2)

1,212

2,333

 

0,226

48

45

 

32

Сакський (3)

1,035

1,918

 

0,177

41

37

 

25

Керченський (4)

0,909

1,97

 

0,134

36

38

 

19

Джанкойський (5)

0,682

1,141

0,194

0,12

27

22

22

17

Сімферопольський (6)

1,162

2,696

0,466

0,17

46

52

53

24

Південнобережний (7)

1,035

2,955

0,51

0,233

41

57

58

33

Горний (8)

1,061

2,696

0,405

0,254

42

52

46

36

Вінницька область

Хмельницько-Липовецький (1)

1,28

2,541

0,123

0,085

0,896

52

49

14

12

Погребищенсько-Оратівський (2)

1,059

2,229

0,114

0,057

43

43

13

8

Вінницький (3)

0,665

1,296

0,106

0,049

27

25

12

7

Немирівський (4)

0,566

1,296

0,088

0,035

23

25

10

5

Жмеринський (5)

0,566

1,244

0,079

0,042

23

24

9

6

Могилів-Подільський (6)

1,132

2,489

0,132

0,071

46

48

15

10

Ямпільський (7)

1,452

2,644

0,141

0,092

59

51

16

13

Крижопільський (8)

1,034

2,333

0,106

0,085

42

45

12

12

Теплицько-Чечельницький (9)

1,502

2,955

0,167

0,092

61

57

19

13

Волинська область

Шацький (1)

0,533

0,778

0,202

0,141

0,586

19

15

23

20

Ратнівсько-Любешівський (2)

0,533

0,674

0,194

0,141

19

13

22

20

Маневицький (3)

0,561

0,674

0,22

0,163

20

13

25

23

Турійсько-Ковельський (4)

0,702

0,881

0,238

0,184

25

17

27

26

Ківерцівський (5)

0,589

0,881

0,202

0,163

21

17

23

23

Луцький (6)

1,066

2,178

0,22

0,205

38

42

25

29

Дніпропетровська область

Царичанський (1)

1,255

2,178

0,29

0,184

0,907

51

42

33

26

Магдалинівський (2)

1,428

2,696

0,352

0,276

58

52

40

39

Новомосковський (3)

1,403

2,489

0,378

0,226

57

48

43

32

Павлоградський (4)

1,132

2,281

0,246

0,212

46

44

28

30

Синельниківсько-Покровський (5)

1,059

2,022

0,299

0,226

43

39

34

32

Верхньодніпровський (6)

1,083

2,229

0,326

0,254

44

43

37

36

П'ятихатський (7)

1,132

2,281

0,317

0,254

46

44

36

36

Софіївсько-Томаківський (8)

0,96

1,866

0,211

0,212

39

36

24

30

Апостолівський (9)

0,862

1,452

0,299

0,198

35

28

34

28

Донецька область

Слов'янський (1)

0,925

1,711

0,22

0,177

1,015

40

33

25

25

Покровський (2)

1,156

1,97

0,317

0,233

50

38

36

33

Шахтарський (3)

0,971

2,022

0,238

0,17

42

39

27

24

Волноваський (4)

1,226

2,333

 

0,24

53

45

-

34

Старобешівський (5)

1,203

2,178

0,282

0,226

52

42

32

32

Володарсько-Тельманівський (6)

1,226

2,281

0,273

0,233

53

44

31

33

Житомирська область

Олевський (1)

0,342

0,363

0,097

0,085

0,652

12

7

11

12

Лугинський (2)

0,371

0,467

0,141

0,099

13

9

16

14

Овруцький (3)

0,77

1,296

0,211

0,148

27

25

24

21

Малинський (4)

0,456

0,57

0,194

0,127

16

11

22

18

Коростенський (5)

0,399

0,415

0,194

0,127

14

8

22

18

Красилівсько-Ушомирський (6)

0,371

0,415

0,141

0,113

13

8

16

16

Баранівсько-Пулинський (7)

0,513

0,674

0,22

0,148

18

13

25

21

Черняхівський (8)

0,627

0,83

0,229

0,163

22

16

26

23

Чуднівський (9)

0,684

1,244

0,255

0,163

24

24

29

23

Андрушівський (10)

1,112

1,659

0,264

0,205

39

32

30

29

Ружинський (11)

1,14

1,866

0,238

0,191

40

36

27

27

Новоград-Волинський (12)

1,311

2,333

0,229

0,205

46

45

26

29

Брусилівський (13)

0,941

1,089

0,282

0,247

33

21

32

35

Закарпатська область

Берегівський (1)

1,245

1,815

0,458

0,325

0,628

51

35

52

46

Середнянсько-Королівський (2)

0,732

1,037

0,246

0,184

30

20

28

26

Іршавсько-Тячівський (3)

0,83

1,4

0,273

0,177

34

27

31

25

Воловецько-Рахівський (4)

0,561

1,4

0,194

0,141

23

27

22

20

Запорізька область

Веселівський (1)

1,02

1,192

0,264

0,177

0,831

40

23

30

25

Приморський (2)

0,791

1,711

0,238

0,163

31

33

27

23

В'язівський (3)

0,944

1,659

0,194

0,184

37

32

22

26

Запорізький (4)

1,02

1,866

0,29

0,191

40

36

33

27

Оріхівський (5)

0,816

1,555

0,15

0,17

32

30

17

24

Михайлівський (6)

0,969

1,4

0,246

0,184

38

27

28

26

Мелітопольський (7)

0,791

0,985

0,238

0,155

31

19

27

22

Івано-Франківська область

Рогатинський (1)

0,953

1,918

0,238

0,254

0,7

38

37

27

36

Тлумацький (2)

0,953

1,4

0,246

0,184

38

27

28

26

Городенківський (3)

1,454

2,022

0,29

0,233

58

39

33

33

Івано-Франківський (4)

0,702

0,83

0,22

0,17

28

16

25

24

Рожнятівський (5)

0,401

0,726

0,15

0,113

16

14

17

16

Косівський (6)

0,927

0,778

0,185

0,127

37

15

21

18

Верховинський (7)

0,251

0,207

0,097

0,064

10

4

11

9

Київська область та м. Київ

Чорнобильсько-Бородянський (1)

0,376

0,622

0,194

0,127

0,854

15

12

22

18

Вишгородський (2)

0,501

0,83

0,255

0,163

20

16

29

23

Бориспільський (3)

0,451

0,933

0,176

0,127

18

18

20

18

Переяслав-Хмельницький (4)

0,852

1,763

0,282

0,177

34

34

32

25

Яготинський (5)

0,902

1,815

0,264

0,177

36

35

30

25

Фастівський (6)

0,727

1,244

0,282

0,148

29

24

32

21

Сквирський (7)

1,379

2,541

0,29

0,212

55

49

33

30

Білоцерківсько-Миронівський (8)

1,329

2,281

0,282

0,198

53

44

32

28

Трипільсько-Букринський (9)

1,053

1,866

0,255

0,155

42

36

29

22

Тетіївсько-Богуславський (10)

1,103

2,126

0,273

0,163

44

41

31

23

Кіровоградська область

Благовіщенський (1)

1,282

2,8

0,37

0,254

1,071

56

54

42

36

Новоархангельсько-Олександрівський (2)

1,19

2,541

0,29

0,212

52

49

33

30

Світловодський (3)

1,03

1,866

0,326

0,262

45

36

37

37

Добровеличківський (4)

1,19

2,437

0,343

0,219

52

47

39

31

Маловисківський (5)

1,305

2,696

0,299

0,254

57

52

34

36

Кропивницький (6)

1,213

2,541

0,334

0,24

53

49

38

34

Онуфрієвський (7)

0,984

1,866

0,194

0,205

43

36

22

29

Новгородківський (8)

1,03

2,022

0,396

0,219

45

39

45

31

Устинівський (9)

0,939

1,918

0,114

0,17

41

37

13

24

Луганська область

Луганський (1)

0,935

1,711

0,264

0,177

0,776

38

33

30

25

Білокуракинський (2)

1,083

1,918

0,326

0,24

44

37

37

34

Новоайдарський (3)

0,886

1,4

0,264

0,198

36

27

30

28

Біловодський (4)

0,911

1,711

0,29

0,219

37

33

33

31

Придонецький (5)

0,837

0,933

0,246

0,177

34

18

28

25

Львівська область

Сокальський (1)

1,051

1,97

0,29

0,226

0,584

38

38

33

32

Городоцький (2)

0,857

1,296

0,202

0,191

31

25

23

27

Борщовицький (3)

1,327

1,815

0,326

0,29

48

35

37

41

Перемишлянський (4)

0,774

1,348

0,158

0,148

28

26

18

21

Яворівський (5)

0,415

0,467

0,097

0,078

15

9

11

11

Кам'янсько-Бузький (6)

0,691

1,141

0,194

0,141

25

22

22

20

Радехівський (7)

0,829

1,037

0,22

0,163

30

20

25

23

Золочівський (8)

1,493

0,467

0,29

0,254

54

9

33

36

Дрогобицький (9)

0,47

0,674

0,132

0,106

17

13

15

15

Самбірсько-Жидачівський (10)

0,553

0,778

0,158

0,106

20

15

18

15

Турківський (11)

0,276

0,57

0,097

0,071

10

11

11

10

Миколаївська область

Кривоозерський (1)

1,255

2,489

0,238

0,262

0,894

51

48

27

37

Доманівсько-Арбузинський (2)

1,206

2,385

0,317

0,254

49

46

36

36

Вознесенський (3)

1,083

1,037

0,422

0,24

44

20

48

34

Єланецько-Казанський (4)

0,985

1,918

0,37

0,205

40

37

42

29

Новоодеський (5)

0,862

1,607

 

0,17

35

31

 

24

Баштансько-Снігурівський (6)

0,837

1,504

0,211

0,184

34

29

24

26

Очаківський (7)

0,714

1,296

0,238

0,155

29

25

27

22

Одеська область

Балтський (1)

1,318

2,696

0,352

0,269

1,037

57

52

40

38

Окнянський (2)

1,203

2,229

0,343

0,254

52

43

39

36

Великомихайлівсько-Миколаївський (3)

1,133

2,074

0,273

0,254

49

40

31

36

Роздільнянський (4)

1,041

2,126

0,396

0,276

45

41

45

39

Лиманський (5)

1,087

2,178

0,299

0,24

47

42

34

34

Арцизький (6)

1,203

2,385

0,326

0,269

52

46

37

38

Ізмаїльський (7)

0,971

1,815

0,273

0,212

42

35

31

30

Одеський (8)

1,041

2,178

0,317

0,262

45

42

36

37

Полтавська область

Карлівський (1)

1,382

2,8

0,229

0,233

0,964

59

54

26

33

Семенівсько-Кременчуцький (2)

0,914

1,607

0,167

0,099

39

31

19

14

Правобережний (3)

0,703

0,881

0,088

0,106

30

17

10

15

Гребінківський (4)

1,054

2,126

0,097

0,141

45

41

11

20

Чорнухинський (5)

1,007

2,333

0,202

0,163

43

45

23

23

Миргородський (6)

1,078

2,178

0,246

0,17

46

42

28

24

Зіньківсько-Решетилівський (7)

1,078

2,178

0,229

0,177

46

42

26

25

Диканський (8)

1,172

3,007

0,211

0,205

50

58

24

29

Глобинський (9)

1,148

2,333

0,15

0,134

49

45

17

19

Кобеляцький (10)

0,984

1,97

0,158

0,141

42

38

18

20

Приорельський (11)

1,289

1,97

0,202

0,205

55

38

23

29

Малоперещепинсько-Орлицький (12)

0,984

2,126

0,176

0,099

42

41

20

14

Рівненська область

Зарічненський (1)

0,442

0,259

0,158

0,12

0,632

16

5

18

17

Володимирецький (2)

0,415

0,311

0,15

0,106

15

6

17

15

Костопільсько-Сарненський (3)

0,498

0,518

0,211

0,134

18

10

24

19

Радзивилівський (4)

0,608

 

0,211

0,155

22

 

24

22

Башарівсько-Вербський (5)

0,857

2,489

0,264

0,184

31

48

30

26

Плосківсько-Будеразький (6)

0,498

1,4

0,167

0,113

18

27

19

16

Старосільський (7)

0,359

0,156

0,132

0,071

13

3

15

10

Рокитнівський (8)

0,415

0,415

0,141

0,085

15

8

16

12

Рівненський (9)

1,078

2,178

0,238

0,184

39

42

27

26

Корецький (10)

0,802

1,141

0,211

0,184

29

22

24

26

Сумська область

Середино-Будський (1)

0,373

0,622

0,114

0,085

0,781

15

12

13

12

Шосткинський (2)

0,447

0,726

0,158

0,127

18

14

18

18

Глухівський (3)

0,844

1,815

0,308

0,177

34

35

35

25

Буринський (4)

1,068

1,97

0,194

0,17

43

38

22

24

Недригайлівський (5)

0,944

1,918

0,167

0,148

38

37

19

21

Липоводолинсько-Білопольський (6)

1,217

2,333

0,387

0,233

49

45

44

33

Тростянецький (7)

0,993

2,126

0,246

0,17

40

41

28

24

Охтирський (8)

1,242

2,385

0,29

0,226

50

46

33

32

Тернопільська область

Приіквинський (1)

0,597

0,933

0,141

0,127

0,929

25

18

16

18

Заложцівсько-Кременецький (2)

0,836

1,97

0,176

0,17

35

38

20

24

Тернопільський (3)

1,051

2,281

0,273

0,233

44

44

31

33

Лановецько-Гримайлівський (4)

1,338

2,644

0,282

0,254

56

51

32

36

Бережанський (5)

0,621

1,037

0,167

0,141

26

20

19

20

Чортківський (6)

1,075

1,348

0,238

0,198

45

26

27

28

Заліщицький (7)

1,099

3,163

0,194

0,212

46

61

22

30

Харківська область

Валківський (1)

1,161

2,385

0,211

0,24

1,042

51

46

24

34

Харківський (2)

1,161

2,437

0,238

0,226

51

47

27

32

Великобурлуцький (3)

1,161

2,489

0,238

0,226

51

48

27

32

Зачепилівсько-Близнюківський (4)

1,206

2,385

0,229

0,233

53

46

26

33

Балаклійський (5)

1,184

2,385

0,229

0,247

52

46

26

35

Куп'янський (6)

1,093

2,437

0,238

0,226

48

47

27

32

Херсонська область

Бериславський (1)

1,017

1,607

0,317

0,184

0,831

39

31

36

26

Нижньосірогозький (2)

1,017

1,815

0,282

0,184

39

35

32

26

Білозерський (3)

0,938

1,815

0,317

0,184

36

35

36

26

Олешківський (4)

0,678

0,622

0,114

0,099

26

12

13

14

Скадовський (5)

0,756

1,296

0,167

0,141

29

25

19

20

Чаплинський (6)

0,834

1,296

0,202

0,17

32

25

23

24

Генічеський (7)

0,678

1,296

0,15

0,12

26

25

17

17

Хмельницька область

Ганнопільський (1)

0,543

1,037

0,185

0,141

0,957

23

20

21

20

Славутський (2)

0,448

1,4

0,141

0,099

19

27

16

14

Ізяславський (3)

0,92

1,815

0,229

0,184

39

35

26

26

Старокостянтинівський (4)

1,18

2,229

0,264

0,233

50

43

30

33

Віньковецький (5)

0,59

1,296

0,141

0,127

25

25

16

18

Чемеровецький (6)

1,321

2,8

0,334

0,226

56

54

38

32

Теофіпольсько-Ярмолинецький (7)

1,486

2,903

0,308

0,29

63

56

35

41

Черкаська область

Драбівський (1)

1,346

2,592

0,352

0,262

1,165

60

50

40

37

Черкаський (2)

0,987

2,178

0,326

0,233

44

42

37

33

Канівсько-Чигиринський (3)

0,875

2,903

0,326

0,163

39

56

37

23

Шполянський (4)

1,167

2,541

0,273

0,198

52

49

31

28

Звенигородський (5)

1,032

2,437

0,246

0,17

46

47

28

24

Жашківський (6)

1,593

3,266

0,29

0,29

71

63

33

41

Маньківський (7)

1,301

3,059

0,211

0,226

58

59

24

32

Тальнівський (8)

1,279

2,748

0,282

0,226

57

53

32

32

Чернівецька область

Кіцмансько-Кельменецький (1)

1,471

2,903

0,317

0,262

1,034

65

56

36

37

Сокирнянський (2)

0,928

1,711

0,185

0,148

41

33

21

21

Чернівецький (3)

0,905

2,644

0,167

0,127

40

51

19

18

Сторожинецький (4)

0,747

1,141

0,167

0,148

33

22

19

21

Путильський (5)

0,498

1,037

0,167

0,134

22

20

19

19

Чернігівська область

Ріпкинсько-Корюківський (1)

0,447

0,83

0,22

0,127

0,706

17

16

25

18

Городнянсько-Семенівський (2)

0,552

0,726

0,22

0,141

21

14

25

20

Коропський (3)

1

2,229

0,352

0,233

38

43

40

33

Менський (4)

1,184

3,007

0,405

0,247

45

58

46

35

Козелецько-Сосницький (5)

0,894

1,918

0,414

0,247

34

37

47

35

Ніжинсько-Бахмацький (6)

0,947

3,215

0,299

0,205

36

62

34

29

Варвинсько-Талалаєвський (7)

0,973

1,866

0,264

0,198

37

36

30

28

Бобровицький (8)

1,026

1,97

0,273

0,177

39

38

31

25

Прилуцький (9)

0,579

1,244

0,194

0,141

22

24

22

20

Ріпкинсько-Корюківський (10)

0,474

0,778

0,194

0,127

18

15

22

18

Чернігівський (11)

0,71

1,452

0,29

0,191

27

28

33

27

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (в межах населених пунктів), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), відповідно до чисельності населення у населеному пункті, що є адміністративним центром громади

менше 0,2 тис. осіб

від 0,2 до 0,5 тис. осіб

від 0,5 до 1 тис. осіб

від 1 до 5 тис. осіб

від 5 до 20 тис. осіб

від 20 до 50 тис. осіб

від 50 до 100 тис. осіб

від 100 до 250 тис. осіб

від 250 до 500 тис. осіб

від 500 до 1000 тис. осіб

від 1000 до 1500 тис. осіб

більше 1500 тис. осіб

Автономна Республіка Крим

1,702

1,635

1,515

1,616

2,384

1,913

2,253

1,068

1,371

1

1

1

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

0,938

0,945

0,926

0,89

1,018

1,079

1

1

1,428

1

1

1

Волинська

0,645

0,599

0,59

0,618

0,64

0,671

0,812

1,125

1

1

1

1

Дніпропетровська

1,059

1,016

1,058

1,052

1,098

1,186

0,636

0,848

1

0,95

1,017

1

Донецька

0,836

0,851

0,836

0,804

0,808

0,727

0,667

0,642

0,786

0,868

1

1

Житомирська

1,174

1,287

1,296

1,271

0,929

0,792

0,614

1

1,226

1

1

1

Закарпатська

0,986

0,985

0,985

0,984

0,883

0,957

1,321

1,758

1

1

1

1

Запорізька

0,716

0,557

0,553

0,584

0,41

0,372

1,703

0,514

1

0,789

1

1

Івано-Франківська

0,663

0,607

0,536

0,542

0,557

0,703

0,997

1,287

1

1

1

1

Київська

1,351

1,272

1,298

1,336

1,216

1,072

1,142

0,881

1

1

1

1

Кіровоградська

0,572

0,729

0,753

0,737

0,761

0,618

0,859

1,374

1

1

1

1

Луганська

0,747

0,758

0,842

0,726

0,689

0,675

0,654

0,595

0,79

1

1

1

Львівська

1,298

1,2

1,165

1,072

1,415

1,223

1,032

1

1

1,393

1

1

Миколаївська

0,864

0,907

0,914

0,946

1,017

0,86

0,983

1

1

1

1

1

Одеська

1,738

1,78

1,949

1,946

1,854

2,036

1,081

1

1

1

0,668

1

Полтавська

1,442

1,492

1,455

1,457

1,268

0,989

1,041

0,829

1

1

1

1

Рівненська

1,042

1,017

0,996

0,963

0,986

1,168

1

1

0,971

1

1

1

Сумська

0,943

1,159

1,194

1,215

1,079

0,868

0,713

1

1,072

1

1

1

Тернопільська

1,026

0,915

0,924

0,9

1,026

0,928

1

0,732

1

1

1

1

Харківська

1,459

1,468

1,398

1,521

1,304

1,398

0,851

1

1

1

1,001

1

Херсонська

0,657

0,723

0,747

0,782

0,844

1,223

1,021

1

0,937

1

1

1

Хмельницька

0,801

0,784

0,81

0,814

0,703

0,933

1

0,992

1

1

1

1

Черкаська

0,469

0,508

0,471

0,488

0,547

0,608

0,745

1

0,663

1

1

1

Чернівецька

1,227

1,144

1,088

1,045

0,943

1

1

1,356

1

1

1

1

Чернігівська

0,647

0,661

0,701

0,689

0,622

1

0,875

1

0,755

1

1

1

м. Київ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

м. Севастополь

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц)

Автономна Республіка Крим

0,91

Область:

 

Вінницька

0,79

Волинська

0,96

Дніпропетровська

1,11

Донецька

1,23

Житомирська

1,19

Закарпатська

0,89

Запорізька

1,1

Івано-Франківська

0,89

Київська

1,08

Кіровоградська

0,7

Луганська

0,98

Львівська

1,1

Миколаївська

0,89

Одеська

1,68

Полтавська

0,87

Рівненська

0,93

Сумська

0,81

Тернопільська

0,77

Харківська

1,19

Херсонська

0,94

Хмельницька

0,81

Черкаська

0,83

Чернівецька

1,15

Чернігівська

0,89

м. Севастополь

1,3

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення та земель історико-культурного призначення

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц)

землі оздоровчого призначення

землі історико-культурного призначення

Автономна Республіка Крим (крім південного, південно-східного та західного узбережжя)

3,6

2,3

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим (Ялтинський район)

7,6

2,3

Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим (Білогірський, Джанкойський, Керченський, Феодосійський райони)

4,5

2,4

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим (Бахчисарайський, Євпаторійський, Перекопський, Сімферопольський райони)

5,4

2,3

Вінницька область

0,8

1,2

Волинська область

0,9

1,3

Дніпропетровська область

0,6

0,7

Донецька область (крім Азовського узбережжя)

0,7

0,5

Азовське узбережжя Донецької області (Кальміуський, Маріупольський райони)

1,2

0,5

Житомирська область

1

0,7

Закарпатська область

3

1,4

Запорізька область (крім Азовського узбережжя)

0,7

0,8

Азовське узбережжя Запорізької області (Бердянський, Мелітопольський райони)

1,2

0,5

Івано-Франківська область (крім гірської і передгірської частини)

1,4

1,5

у тому числі гірська і передгірська частини (Верховинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський райони)

2,5

1,5

Київська область

1

0,8

Кіровоградська область

0,6

0,5

Луганська область

0,6

0,4

Львівська область (крім гірської і передгірської частини)

1,4

3,1

Гірська і передгірська частини Львівської області (Дрогобицький, Самбірський, Стрийський райони)

2,5

3,1

Миколаївська область (крім Чорноморського узбережжя)

1,1

0,4

Чорноморське узбережжя Миколаївської області (Миколаївський район)

1,5

0,4

Одеська область (крім Чорноморського узбережжя)

1,2

0,4

Чорноморське узбережжя Одеської області (Білгород-Дністровський, Одеський, Ізмаїльський райони)

1,5

0,4

Полтавська область

0,9

0,6

Рівненська область

1

0,8

Сумська область

0,9

0,8

Тернопільська область

1,1

1,3

Харківська область

0,8

0,7

Херсонська область (крім Чорноморського та Азовського узбережжя)

1,2

0,6

Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області (Скадовський, Херсонський райони)

1,5

0,7

Хмельницька область

0,8

1,2

Черкаська область

1,1

0,9

Чернівецька область (крім гірської і передгірської частини)

1,3

1,2

Гірська і передгірська частини Чернівецької області (Сторожинецький район)

2,5

1,2

Чернігівська область

1,4

1,2

м. Севастополь

3,6

2,3

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує категорію лісів (Клк)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Коефіцієнт, який враховує категорію лісів (Клк)

ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси

експлуатаційні ліси

Автономна Республіка Крим

1,44

 

Область:

 

 

Вінницька

0,991

0,587

Волинська

0,909

0,538

Дніпропетровська

1,696

 

Донецька

1,908

 

Житомирська

0,877

0,519

Закарпатська

0,349

0,209

Запорізька

2,935

 

Івано-Франківська

0,373

0,223

Київська

0,942

0,558

Кіровоградська

1,861

1,103

Луганська

1,387

 

Львівська

0,82

0,487

Миколаївська

2,826

 

Одеська

1,659

 

Полтавська

1,527

 

Рівненська

0,867

0,514

Сумська

0,931

0,551

Тернопільська

1,174

0,696

Харківська

1,075

 

Херсонська

1,957

 

Хмельницька

1,09

0,646

Черкаська область

0,887

0,525

Чернівецька область

0,364

0,219

Чернігівська область

0,877

0,519

м. Київ

0,942

 

м. Севастополь

1,44

 

____________
Примітка.

 
У разі коли категорія лісу на земельній ділянці не визначена, застосовується значення коефіцієнта для лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих та захисних лісів.

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує фактичну лісистість території (Клс)

Природно-сільськогосподарська зона (область)

Коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території (Клс)

Зона Полісся

1

Зона Лісостепу

1,4

Зона Степу, зона Степу Посушливого, Сухостепова зона

1,7

Кримська гірська природно-сільськогосподарська область

1,5

Карпатська гірська природно-сільськогосподарська область

1

 

НОРМАТИВНА
грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та за областями на 1 січня 2020 року

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Нормативна грошова оцінка 1 гектара, гривень

Автономна Республіка Крим

26005

Область:

 

Вінницька

27184

Волинська

21806

Дніпропетровська

30251

Донецька

31111

Житомирська

21411

Закарпатська

27268

Запорізька

24984

Івано-Франківська

26087

Київська

26531

Кіровоградська

31888

Луганська

27125

Львівська

21492

Миколаївська

27038

Одеська

31017

Полтавська

30390

Рівненська

21938

Сумська

26793

Тернопільська

29035

Харківська

32237

Херсонська

24450

Хмельницька

30477

Черкаська

33646

Чернівецька

33264

Чернігівська

24065

 

 

_________________________________________
(найменування територіального органу
_________________________________________
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних відносин /
центр надання адміністративних послуг)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я,
_________________________________________
по батькові фізичної особи, місцезнаходження
(місце проживання), номер телефону)

ЗАЯВА

Прошу надати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок щодо земельної ділянки (земельних ділянок):

(1) кадастровий номер _________________________________________________________________

(2) місце розташування _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(3) категорія земель ____________________________________________________________________

(4) цільове призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(5) площа земельної ділянки, кв. метрів ___________________________________________________

(6) категорія лісів _____________________________________________________________________
                                                                                              (для земельних ділянок лісогосподарського призначення)

(7) значення водного об'єкта ____________________________________________________________
                                                                                                                  (для земельних ділянок водного фонду)

(8) додаток (у разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі):

засвідчена копія документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки;

засвідчена копія документа, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою.

_______________________________________
(керівник юридичної особи / фізична особа)

_________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

___________
Примітки:

 
1. У разі подання заяви про надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок щодо кількох земельних ділянок пункти (1) - (8) заяви повторюються щодо кожної земельної ділянки.

2. Особа, що заповнює бланк, забезпечує повноту та достовірність наданої інформації.

 

ВИТЯГ
із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Кадастровий номер земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень

 

 

Витяг сформував _____________________________________________________________________
                                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Дата формування витягу _______________________________________________________________

____________
Примітки:

 
1. Для земельних ділянок, кадастровий номер яких не визначено, у графі "Кадастровий номер земельної ділянки" зазначається їх місце розташування, категорія земель, цільове призначення та площа земельної ділянки.

2. У разі надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на кілька земельних ділянок кількість рядків із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно збільшується.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. У додатку 1 до Порядку:

1) абзаци сьомий - чотирнадцятий підпункту 9 пункту 6911 виключити;

2) після розділу "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, проведену після 1 січня 2022 року"

6916. Елемент "Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, проведену після 1 січня 2022 року" (LandsValuation), наведений у додатку 57 до вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земель, в яких зазначаються:

1) в елементі "Блок опису меж зовнішніх полігонів оціночної території" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до вимог;

2) в елементі "Опис території, оцінка земель якої проведена" (DescriptionOfTerritory) - дані про територію, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, а саме:

в елементі "Назва регіону" (Region) - дані про назву області чи Автономної Республіки Крим, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі "Назва району" (District) - дані про назву району, в межах якого розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі "Назва сільської, селищної, міської ради або територіальної громади" (Rada) - дані про назву сільської, селищної, міської ради або територіальної громади, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

3) в елементі "Чисельність населення" (Population) - дані про чисельність населення;

4) в елементі "Площа оціночної території" (AreaTerritory) - дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

5) в елементі "Рік виконання" (ValuationYear) - дані про рік проведення нормативної грошової оцінки;

6) в елементі "Норматив капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд)" (Nrd) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд), дані зазначаються згідно з додатком 1 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

7) в елементі "Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст" (Км1) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст, дані зазначаються згідно з додатком 3 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

8) в елементі "Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів" (Км2) - дані про коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів, дані зазначаються згідно з додатком 4 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

9) в елементі "Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення" (Км3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення, дані зазначаються згідно з додатком 5 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

10) в елементі "Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (в межах населених пунктів), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням" (Кmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (в межах населених пунктів), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, дані зазначаються згідно з додатком 10 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

11) в елементі "Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів)" (KmcIndustry) - дані про коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів), дані зазначаються згідно з додатком 11 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

12) в елементі "Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення" (KmcHealth) - дані про коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням, для земель оздоровчого призначення, дані зазначаються згідно з додатком 12 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

13) в елементі "Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель історико-культурного призначення" (KmcNatureReserve) - дані про коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням, для земель історико-культурного призначення, дані зазначаються згідно з додатком 12 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

14) в елементі "Коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території (Клс)" (Kls) - дані про коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території (Клс), дані зазначаються згідно з додатком 14 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

15) в елементі "Оціночні райони" (ValuationDistricts) - дані про оціночні райони, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Для зазначення відомостей про кожний оціночний район окремо застосовується елемент "Оціночний район" (ValuationDistrict), який включає елементи, що містять відомості про окремий оціночний район, а саме:

в елементі "Ідентифікатор (номер) оціночного району" (DistrictNumber) - дані про ідентифікатор чи номер оціночного району, який зазначений у технічній документації з оцінки земель;

в елементі "Площа оціночного району" (DistrictArea) - дані про площу оціночного району;

в елементі "Блок опису меж зовнішніх полігонів оціночного району" (Externals) - блок опису меж зовнішніх полігонів оціночного району згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4)" (Km4) - дані про коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

в елементі "Коефіцієнт, який враховує категорію лісів (Клк)" (Klk) - дані про коефіцієнт, який враховує категорію лісів (Клк), дані зазначаються згідно з додатком 13 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

16) в елементі "Природно-сільськогосподарський район" (NaturalAgriculturalsDistrict) - дані про природно-сільськогосподарський район, а саме:

в елементі "Блок опису меж зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території" (AreaAgrDistrict) - дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі "Шифр природно-сільськогосподарського району" (AgrDistrictNumber) - дані про шифр природно-сільськогосподарського району, дані зазначаються згідно з додатком 9 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

в елементі "Назва природно-сільськогосподарського району" (AgrDistrictName) - дані про назву природно-сільськогосподарського району, дані зазначаються згідно з додатком 9 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для відповідного угіддя" (Kpsgr) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для відповідного угіддя, дані зазначаються згідно з додатком 9 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення коефіцієнта, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення коефіцієнта, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення коефіцієнта, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення коефіцієнта, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для пасовищ;

елемент "Несільськогосподарські угіддя" (Nsg) - застосовується для зазначення коефіцієнта, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для несільськогосподарських угідь;

в елементі "Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району" (Bpsgr) - дані про середній бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, дані зазначаються згідно з додатком 9 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. N 1147, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету ґрунтів ріллі та перелогів природно-сільськогосподарського району;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету ґрунтів сіножатей природно-сільськогосподарського району;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення бала бонітету ґрунтів пасовищ природно-сільськогосподарського району;

в елементі "Агровиробничі групи ґрунтів" (AgroGroups) - дані про агровиробничі групи ґрунтів на території природно-сільськогосподарського району, а саме:

в елементі "Шифр агровиробничої групи ґрунтів" (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі "Площа агровиробничої групи ґрунтів" (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі "Блок опису меж зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів" (Externals) - блок опису меж зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району" (Bagr) - дані про бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів пасовищ.".

2. Доповнити вимоги додатком 57 такого змісту:

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,
проведена після 1 січня 2022 року

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
NormativValuation/

NormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель

Склад елемента

Додаткова інформація

 

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа оціночної території

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона оціночної території

 

 

DescriptionOfTerritory
Опис території, оцінка земель якої проведена

Region
Назва та КОАТУУ регіону

Name
Назва регіону

 

 

 

KOATUU
Код класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України

 

 

 

District
Назва району

 

 

 

 

Rada
Назва сільської, селищної, міської ради або території територіальної громади (або їх частини)

 

 

 

 

Population
Чисельність населення

 

 

 

 

 

AreaTerritory
Площа оціночної території

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

 

Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона

ValuationYear
Рік виконання

 

 

 

 

 

Nrd
Норматив капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд)

 

 

 

 

 

Км1
Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Км2
Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Км3
Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Kmc1
Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (в межах населених пунктів), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

KmcIndustry
Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів)

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

KmcHealth
Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

KmcNatureReserve
Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель історико-культурного призначення

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Kls
Коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території (Клс)

 

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 14 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

ValuationDistricts
Оціночні райони

ValuationDistrict
Оціночний район

DistrictNumber
Ідентифікатор (номер) оціночного району

 

 

 

 

 

Км4
Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

 

Klk
Коефіцієнт,
який враховує категорію лісів (Клк)

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 13 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

 

DistrictArea
Площа оціночного району

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

 

 

DeterminationMethod
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона

 

 

 

Externals
Блок опису меж зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary
typeBoundary
Межа економіко-планувальної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

 

Internals
Блок опису меж внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

NaturalAgriculturalsDistrict
Природно-сільськогосподарські райони

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів

Boundarytype Boundary
Межа внутрішнього полігона

 

AreaAgrDistrict
Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

 

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

DeterminationMethod
Метод визначення площі

 

 

 

AgrDistrictNumber
Номер природно-сільськогосподарського району

 

 

 

 

AgrDistrictName
Назва природно-сільськогосподарського району

 

 

 

 

Kpsgr
Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для відповідного угіддя

Arable
Рілля, перелоги

 

 

 

PerennialPlants
Багаторічні насадження

 

 

 

Grasslands
Сіножаті

 

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

 

Nsg
Несільськогосподарські угіддя

 

 

 

Bpsgr
Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги

 

 

 

PerennialPlants
Багаторічні насадження

 

 

Grasslands
Сіножаті

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

CodeAgroGroup
Шифр агровиробничої групи ґрунтів

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

AgroGroupArea
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size
Значення площі

 

 

DeterminationMethod
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа агровиробничої групи ґрунтів

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

Bagr
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги

 

 

PerennialPlants
Багаторічні насадження

 

 

Grasslands
Сіножаті

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 151).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 951 "Про внесення змін до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасової)" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1475).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 843 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1782).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1185 "Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 90, ст. 3271).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1278 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3538).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 492 "Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 та від 23 листопада 2011 р. N 1278" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 42, ст. 1625).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 268 "Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 і від 23 листопада 2011 р. N 1278" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1142).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 637 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 і від 16 листопада 2016 р. N 831" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 71, ст. 2165).

10. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 105 "Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 727).

11. Пункти 1 та 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 477 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 47, ст. 1614).

12. Пункт 98 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 90, ст. 3000).

13. Пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. N 489 (Офіційний вісник України, 2021 р., N 42, ст. 2542).

____________

Опрос