Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации экспериментального проекта относительно внедрения новой модели предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.10.2021 № 1121
действует с 03.11.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2021 р. N 1121

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки стосовно реалізації до 31 грудня 2022 р. експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг філіями обласних та Київського міського центрів зайнятості, а також міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості, що додається.

3. Установити, що координатором експериментального проекту є Міністерство економіки, відповідальним за організацію та забезпечення його реалізації - Державний центр зайнятості.

4. Державному центру зайнятості:

1) здійснити протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою підготовчі заходи щодо запровадження реалізації експериментального проекту;

2) вжити вичерпних заходів до побудови комплексної системи захисту інформації та запровадити обмін інформацією на постійній основі з органами державної влади для виконання функцій, визначених законодавством;

3) забезпечити до кінця строку реалізації експериментального проекту технічну можливість цифровізації послуг, які надаються Державною службою зайнятості, подання роботодавцями звітності, інформації та відомостей в електронній формі, самообслуговування осіб, які шукають роботу, зареєстрованих безробітних та роботодавців;

4) надавати щомісяця до 10 числа Міністерству економіки інформацію про стан реалізації експериментального проекту, в тому числі за показниками роботи та ефективності діяльності Державної служби зайнятості під час реалізації експериментального проекту згідно з додатком до Порядку, затвердженого цією постановою.

5. Міністерству економіки за участю Державного центру зайнятості протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів у сфері зайнятості населення.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості

1. Цей Порядок визначає механізм організації та реалізації у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг філіями обласних та Київського міського центрів зайнятості, а також міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (далі - експериментальний проект).

Метою запровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг філіями обласних та Київського міського центрів зайнятості, а також міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (далі - центри зайнятості) є поглиблення співпраці Державної служби зайнятості з роботодавцями та іншими учасниками ринку праці, прискорене працевлаштування, сприяння поверненню до легальної зайнятості та інтеграція до ринку праці зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу, встановлення контакту з економічно неактивним населенням та його активізація, підвищення культури обслуговування клієнтів та довіри суспільства до Державної служби зайнятості.

Послуги та заходи із сприяння зайнятості населення, передбачені цим Порядком, надаються та здійснюються у межах та спосіб, передбачені законодавством про зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор центру зайнятості - співробітник центру зайнятості, який забезпечує первинний прийом, профілювання та організацію надання послуг особам, які шукають роботу, та роботодавцям;

активні програми зайнятості - заходи із сприяння зайнятості населення, передбачені Законами України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", спрямовані на підвищення конкурентоспроможності осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних, прискорення їх працевлаштування та інтеграцію до ринку праці;

кар'єрний радник - співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування;

консультант роботодавця - співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг роботодавцям, зокрема добір працівників з числа зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу, в тому числі в рамках реалізації державних цільових програм, якими передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектів; надання допомоги в підготовці та поданні звітності, інформації та відомостей, передбачених законодавством; здійснення заходів випереджувального характеру, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків; надання інформаційних та консультаційних послуг щодо стану національного та регіонального ринку праці; виконання активних програм на ринку праці; застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

спеціалізований кар'єрний радник з питань інклюзивного працевлаштування (далі - спеціалізований кар'єрний радник) - співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг зареєстрованим безробітним, які мають низькі можливості працевлаштування та ризик тривалого безробіття, здійснює супровід таких осіб під час пошуку роботи та після працевлаштування;

суб'єкти ринку праці - особи, які шукають роботу, зареєстровані безробітні та роботодавці;

первинне профілювання особи, яка шукає роботу, - оцінка можливостей працевлаштування особи, яка шукає роботу, на основі її особистісних та професійних характеристик;

поглиблене профілювання - система оцінки ступеня мотивації до праці зареєстрованого безробітного, попиту на його професію на ринку праці, можливості працевлаштування, у тому числі з урахуванням мобільності, схильності до започаткування та провадження підприємницької діяльності, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаються у разі потреби з метою його інтеграції до ринку праці;

профільна група - група, до якої належать зареєстровані безробітні за результатами оцінки їх ступеня мотивації до праці та можливостей працевлаштування.

3. Реалізація експериментального проекту передбачає забезпечення у центрах зайнятості:

1) функціонального розподілу обов'язків співробітників центрів зайнятості, які забезпечують організацію заходів із сприяння зайнятості населення, та етапності під час надання послуг суб'єктам ринку праці адміністратором центру зайнятості, кар'єрним та спеціалізованим кар'єрним радником, а також консультантом роботодавця;

2) поглиблення співпраці з роботодавцями та надання їм якісних послуг;

3) поглиблення та розвиток співпраці із:

закладами освіти з метою урахування поточної та перспективної потреби ринку праці для запобігання професійно-кваліфікаційному дисбалансу та забезпечення якісної підготовки зареєстрованих безробітних;

службами у справах дітей, регіональними центрами соціальних служб для пошуку кандидатів у патронатні вихователі з числа зареєстрованих безробітних;

інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, з метою вжиття заходів, спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних.

4. З метою забезпечення надання співробітниками центрів зайнятості виключно сервісних послуг для суб'єктів ринку праці та максимального звільнення від функцій з нарахування, поточної верифікації, виплати допомоги, здійснення адміністративно-господарських функцій під час реалізації експериментального проекту Державний центр зайнятості разом з регіональними центрами зайнятості забезпечує:

створення належних умов та перерозподіл функцій між співробітниками та установами Державної служби зайнятості;

співпрацю з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, регіональними центрами соціальних служб, інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю;

проведення моніторингу реалізації експериментального проекту.

5. Державний центр зайнятості забезпечує здійснення таких підготовчих заходів щодо реалізації експериментального проекту:

актуалізація поданих роботодавцями відомостей щодо вакансій для їх укомплектування та повноти заповнення для підбору підходящої кандидатури;

функціональний розподіл обов'язків співробітників центрів зайнятості, які забезпечують організацію здійснення заходів із сприяння зайнятості населення та надають послуги суб'єктам ринку праці;

організація проведення тренінгів та навчання для співробітників центрів зайнятості, які забезпечують організацію здійснення заходів із сприяння зайнятості населення та надають послуги суб'єктам ринку праці, зокрема у рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

максимальне вивільнення співробітників центрів зайнятості, які забезпечують організацію здійснення заходів із сприяння зайнятості населення та надають послуги суб'єктам ринку праці, від функцій з нарахування, поточної верифікації, виплати допомоги, здійснення адміністративно-господарських функцій;

наявність в центрах зайнятості вільного доступу до Інтернету для самостійного пошуку вакансій відвідувачами та оргтехніки для копіювання та/або сканування документів, які подаються до центрів зайнятості;

підготовка та розміщення інформаційних матеріалів і рекомендацій в залах центрів зайнятості, де здійснюється приймання відвідувачів.

Оцінка реалізації експериментального проекту проводиться Мінекономіки та Державним центром зайнятості за показниками роботи та ефективності діяльності Державної служби зайнятості згідно з додатком.

6. Надання послуг у рамках реалізації експериментального проекту здійснюється такими етапами.

Перший етап - приймання відвідувачів та надання первинних послуг адміністратором центру зайнятості.

Адміністратор центру зайнятості забезпечує:

прийом документів (у тому числі засобами електронної ідентифікації) для:

- взяття на облік осіб, які шукають роботу, шляхом внесення даних до Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості (далі - Інформаційна система);

- оформлення довідок про перебування на обліку в центрі зайнятості, про проведені виплати та про суми нарахованого доходу тощо;

- отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці;

- надання допомоги на поховання у разі смерті зареєстрованого безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;

- видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

інформування відвідувачів про:

- їх права та обов'язки у процесі надання послуг;

- послуги та заходи, що надаються та організовуються центром зайнятості;

- можливості доступу до послуг центру зайнятості в електронному вигляді;

- актуальні на дату звернення вакансії, відомості щодо яких наявні в Інформаційній системі;

- перелік документів, необхідних для взяття на облік у центрі зайнятості, реєстрації як безробітного та/або призначення допомоги по безробіттю, порядок і строки отримання допомоги по безробіттю;

- суть і зміст патронату над дитиною та можливість подання документів як кандидата у патронатні вихователі до служби у справах дітей для первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі;

надання у разі потреби допомоги з питань:

- використання інформації, наявної в Інформаційній системі, та самостійного пошуку вакансій через веб-сайт Державної служби зайнятості або інші пошукові сайти, у тому числі спеціалізовані інтернет-ресурси, для сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю;

- підготовки резюме;

- проходження особою первинного/поглибленого профілювання;

направлення:

- роботодавця або його представника - до консультанта роботодавця;

- зареєстрованого безробітного - до кар'єрного або спеціалізованого кар'єрного радника.

Зал, де приймає відвідувачів адміністратор центру зайнятості, повинен бути обладнаним:

робочими місцями, в тому числі адаптованими до потреб осіб з інвалідністю, для самостійного пошуку вакансій відвідувачами;

інформаційними матеріалами щодо переліку усіх видів послуг для суб'єктів ринку праці, у тому числі заходів із сприяння зайнятості населення, переліку документів, необхідних для реєстрації особи як безробітної, призначення та виплати допомоги по безробіттю, інших видів допомог, отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями. Відповідні інформаційні матеріали повинні відповідати вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю;

рекомендаціями щодо підготовки резюме та проходження співбесіди;

покроковою інструкцією щодо пошуку вакансій;

оргтехнікою для копіювання та/або сканування документів, які подаються до центру зайнятості.

Другий етап - визначення потреб та можливостей щодо працевлаштування.

Адміністратор центру зайнятості забезпечує:

самостійне проходження особою первинного/поглибленого профілювання в електронному вигляді для визначення:

- можливості працевлаштування;

- трудової мобільності особи (готовності та можливості особи змінити професію, спеціальність, вид зайнятості, а також тимчасово змінити місце перебування, проживання з метою працевлаштування, зайнятості);

- схильності особи до підприємницької діяльності;

- рекомендованого переліку заходів та послуг із сприяння зайнятості;

складення профілю особи за результатами проведеного профілювання та визначення її належності до однієї з трьох цільових груп:

- група 1 - особи, які мають високі можливості працевлаштування;

- група 2 - особи, які мають середні можливості працевлаштування;

- група 3 - особи, які мають низькі можливості працевлаштування;

направлення осіб, які належать до груп 1 і 2, на прийом до кар'єрного радника, а осіб, які належать до групи 3, - до спеціалізованого кар'єрного радника.

Первинне та поглиблене профілювання здійснюється відповідно до методики, передбаченої пунктом 10 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662).

До групи 1 належать особи, яким за результатами проведення поглибленого профілювання відповідно до зазначеної методики встановлено профіль 1; групи 2 - профіль 2 - 4; групи 3 - профіль 5;

організацію роботи з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;

організацію роботи з видачі ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Третій етап - консультування і сприяння у працевлаштуванні.

Кар'єрний або спеціалізований кар'єрний радник забезпечує:

прийом, перевірку та уточнення документів і відомостей щодо осіб, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні;

проведення перевірки профілю особи та у разі потреби додаткового поглибленого профілювання, корегування групи, до якої віднесено особу, та необхідності перенаправлення до кар'єрного або спеціалізованого кар'єрного радника;

підбір підходящої роботи та направлення особи до роботодавця для проходження співбесіди щодо актуальних вакансій (у разі наявності), в тому числі за згодою особи з урахуванням її трудової мобільності;

узгодження з роботодавцем дати та часу проведення співбесіди з претендентами на вакансію;

підготовку у разі потреби особи до співбесіди та/або надання допомоги щодо підготовки, корегування резюме;

організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;

проведення у разі потреби професійної орієнтації та діагностики;

направлення на проходження професійної підготовки;

складення разом із зареєстрованим безробітним індивідуального плану працевлаштування, в якому визначаються погоджені заходи та зобов'язання;

надання зареєстрованим безробітним консультацій щодо працевлаштування, групових та індивідуальних консультацій;

проведення моніторингу виконання та корегування у разі потреби індивідуального плану працевлаштування, внесення інформації про результати його виконання до Інформаційної системи;

підтримку постійного контакту з особою, в тому числі через електронний кабінет зареєстрованого безробітного, з метою прискорення її працевлаштування;

тісну співпрацю з консультантом роботодавця з метою ефективного працевлаштування осіб;

внесення даних особи до Інформаційної системи для прийняття відповідних рішень щодо неї.

Четвертий етап - надання додаткових послуг зареєстрованим безробітним, які мають низькі можливості працевлаштування.

З метою сприяння зареєстрованим безробітним у працевлаштуванні спеціалізований кар'єрний радник забезпечує:

проведення у разі потреби психологічної діагностики;

проведення співбесід, спрямованих на підвищення мотивації до працевлаштування та самооцінки;

організацію та/або проведення групових чи індивідуальних занять щодо подолання психологічних бар'єрів, які перешкоджають працевлаштуванню, підготовки до проходження співбесіди тощо;

тісну співпрацю з консультантом роботодавця з метою ефективного працевлаштування осіб;

визначення потреб у залученні допоміжних фахівців, а також інститутів громадянського суспільства, у тому числі громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які провадять діяльність із сприяння працевлаштуванню осіб, які мають низькі можливості працевлаштування, до процесу працевлаштування та закріплення на робочому місці;

встановлення партнерських відносин з іншими спеціалізованими службами соціальної підтримки, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, для спрямування (у разі потреби) до них осіб та надання допомоги в отриманні їх послуг;

залучення у разі потреби (для сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю) членів сім'ї та близьких родичів особи з інвалідністю, а також громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які провадять діяльність із сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю, до процесу працевлаштування, зокрема під час профілювання, профорієнтації, пошуку підходящої роботи, підбору роботи, адаптаційного періоду;

супровід у разі потреби під час співбесід у роботодавця, у тому числі представлення інтересів особи з метою досягнення домовленостей між особою та роботодавцем.

Для виконання зазначених функцій спеціалізований кар'єрний радник може співпрацювати безпосередньо з роботодавцями, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, громадськими об'єднаннями та волонтерськими організаціями, реабілітаційними або лікувальними установами та іншими організаціями, які можуть сприяти працевлаштуванню особи.

7. Застосування активних програм зайнятості здійснюється починаючи з третього етапу надання послуг на умовах і в порядку, визначених законодавством про зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Застосування активних програм зайнятості здійснюється для окремих зареєстрованих безробітних, переважно віднесених до групи 2 і 3 за результатами профілювання, зокрема осіб, які можуть бути залучені до таких програм відповідно до законодавства, та зареєстрованих безробітних, яких понад два місяці не вдалося повернути на ринок праці.

Для застосування активних програм зайнятості кар'єрним або спеціалізованим кар'єрним радником у співпраці з консультантом роботодавця забезпечується:

інформування зареєстрованих безробітних про зміст, умови та очікувані результати активних програмах зайнятості;

здійснення індивідуального підбору активної програми зайнятості, яка буде найбільш ефективною для сприяння працевлаштуванню;

пропонування їм участі у підібраній активній програмі зайнятості;

підготовка до участі в активній програмі зайнятості;

контроль за участю в активній програмі зайнятості, проведення моніторингу її реалізації, оцінювання впливу участі в такій програмі на поточні та перспективні можливості працевлаштування.

8. Консультант роботодавця забезпечує надання роботодавцям таких послуг:

ініціювання та налагодження співпраці з роботодавцем, визначення поточної та перспективної потреби роботодавця у робочій силі, підвищення кваліфікації персоналу;

надання роботодавцям інформації про ринок праці, пропозиції щодо робочої сили;

надання роботодавцю інформаційних та консультаційних послуг з питань діяльності Державної служби зайнятості;

надання допомоги у створенні та веденні електронного кабінету роботодавця, в доступі та користуванні даними Інформаційної системи;

збір та внесення до Інформаційної системи відомостей щодо вакансій та проведення моніторингу їх актуальності на постійній основі;

надання допомоги в підготовці інформації, звітності, відомостей, опису вакансій, які подаються до центру зайнятості відповідно до законодавства;

здійснення індивідуального підбору кандидатів на вакансії, відомості щодо яких подані роботодавцем, з числа зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу;

проведення моніторингу та аналізу причин відмов роботодавця у працевлаштуванні осіб, направлених на співбесіду центром зайнятості;

сприяння в укладенні роботодавцем, який залучений до виконання державної цільової програми, що передбачає створення нових робочих місць, або реалізації інфраструктурного проекту, договору з центром зайнятості про працевлаштування зареєстрованих безробітних;

організацію проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;

визначення потреб роботодавця у робочій силі, пропонування участі в активних програмах зайнятості;

визначення потреб роботодавця у професійному навчанні зареєстрованих безробітних, профілактиці настання страхових випадків та організація здійснення відповідних заходів;

пропонування роботодавцю партнерської участі в дуальній формі здобуття освіти зареєстрованими безробітними в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

підбір та направлення зареєстрованих безробітних для проходження навчання на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування у роботодавця;

організація ярмарків вакансій та інших заходів, спрямованих на підбір працівників відповідно до вимог роботодавців;

надання у разі потреби консультацій щодо порядку та одержання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, у тому числі відряджених працівників;

консультування з питань планування і розвитку кадрових ресурсів роботодавця;

забезпечення тісної співпраці з кар'єрним та спеціалізованим кар'єрним радником з метою ефективного підбору кандидатів на вакансії.

9. Кар'єрний та спеціалізований кар'єрний радник, консультант роботодавця забезпечують:

проведення суб'єктами ринку праці, яким надавалися послуги, оцінки роботи центру зайнятості, якості наданих послуг, ефективності активних програм зайнятості у разі залучення, а також надання рекомендацій щодо покращення роботи центру зайнятості або окремих послуг;

збір та аналіз даних щодо ефективності активних програм зайнятості, зокрема щодо впливу таких програм на успішність працевлаштування та закріплення на робочому місці;

консультування щодо можливостей підвищення кваліфікації та кар'єрного зростання з метою запобігання випадкам настання безробіття;

супровід у разі потреби осіб, які працевлаштувалися або започаткували підприємницьку діяльність за сприяння центру зайнятості.

 

ПОКАЗНИКИ
роботи та ефективності діяльності Державної служби зайнятості під час реалізації експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості

1. Обсяг охоплення населення послугами Державної служби зайнятості (далі - Служба).

2. Частка зареєстрованих безробітних у загальній кількості отримувачів послуг Служби.

3. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних.

4. Рівень працевлаштування осіб, які шукають роботу.

5. Кількість зареєстрованих безробітних, у тому числі тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

6. Кількість працевлаштованих за сприяння Служби зареєстрованих безробітних, у тому числі тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

7. Середня тривалість безперервного перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного.

8. Частка зареєстрованих безробітних, працевлаштованих з моменту реєстрації у період:

до трьох місяців;

від трьох до шести місяців;

від шести до 12 місяців;

від 12 і більше місяців.

9. Кількість зареєстрованих безробітних, яким припинено статус безробітного, зокрема, на підставі:

відмови від двох пропозицій підходящої роботи;

невідвідування без поважних причин центру зайнятості;

встановлення факту виконання оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України "Про зайнятість населення";

відмови від складення, підписання, а також встановлення факту невиконання без поважних причин індивідуального плану працевлаштування;

відмови від отримання послуг центру зайнятості.

10. Кількість вакансій, поданих роботодавцями до Служби за формою звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)", в тому числі за видами економічної діяльності.

11. Кількість укомплектованих за сприяння Служби вакансій, поданих роботодавцями до Служби за формою звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)", в тому числі за видами економічної діяльності.

12. Кількість зареєстрованих безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

13. Рівень працевлаштування осіб на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які продовжували працювати більше двох, але не більше трьох років з дня працевлаштування.

14. Середня тривалість зайнятості осіб, працевлаштованих з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

15. Середні витрати на компенсацію роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

16. Кількість роботодавців, які отримали компенсацією витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

17. Середньомісячний заробіток працевлаштованої особи з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

18. Частка звільнених осіб, працевлаштованих з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, із відповідного робочого місця.

19. Кількість осіб, які отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

20. Кількість осіб, які розпочали провадження підприємницької діяльності завдяки виплаті допомоги по безробіттю одноразово для організації такої діяльності та продовжують її провадити з дня отримання зазначеної допомоги:

до шести місяців;

від шести до 12 місяців;

від 12 і більше місяців.

21. Кількість осіб, яким виплачено допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності у розмірі:

до 25 тис. гривень;

від 25 тис. до 50 тис. гривень;

від 50 тис. до 100 тис. гривень;

від 100 тис. гривень і більше.

22. Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, в тому числі зареєстрованих безробітних.

23. Частка випускників закладів освіти у загальній кількості зареєстрованих безробітних, які після закінчення навчання зареєструвалися у Службі як безробітні.

24. Кількість та частка зареєстрованих безробітних, які проходили професійне навчання.

25. Кількість та частка зареєстрованих безробітних, які мають вищу освіту та проходили професійне навчання.

26. Кількість та частка зареєстрованих безробітних, які мають професійну освіту та проходили професійне навчання за іншою професією.

27. Кількість осіб, які підтвердили результати неформального професійного навчання за робітничими професіями за направленням Служби.

28. Середньомісячні витрати на проходження професійного навчання на одну особу:

в закладах освіти;

у центрах професійно-технічної освіти Служби;

у роботодавця.

29. Середня тривалість безробіття осіб після закінчення професійного навчання.

30. Рівень працевлаштування після проходження професійного навчання за отриманою професією/спеціальністю.

31. Кількість осіб, які отримали ваучер для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

32. Середня тривалість зайнятості працевлаштованих осіб після проходження професійного навчання.

33. Кількість осіб, які повторно звернулися за сприянням у працевлаштуванні до Служби:

протягом трьох місяців;

від трьох до шести місяців;

від шести до 12 місяців;

від 12 місяців і більше.

34. Кількість осіб, працевлаштованих за направленням кар'єрного / спеціалізованого кар'єрного радника (на одного радника).

35. Середньомісячні витрати Служби на одну працевлаштовану особу.

36. Частка витрат на виплату допомоги по безробіттю у загальних витратах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

37. Частка витрат на утримання Служби у загальних витратах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

38. Частка витрат на фінансування активних програм зайнятості у загальних витратах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

39. Кількість роботодавців, що створили електронний кабінет роботодавця для користування даними Єдиної інформаційно-аналітичної системи Служби.

40. Кількість зареєстрованих безробітних, що зареєструвалися в електронному кабінеті зареєстрованого безробітного.

41. Обсяг охоплення роботодавців послугами Служби.

42. Частка роботодавців, вакансії яких укомплектовані за сприяння Служби.

____________

Опрос