Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке проведения концессионного конкурса и конкурентного диалога в электронной торговой системе

КМ Украины
Постановление КМ от 20.08.2021 № 909
действует с 01.09.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2021 р. N 909

Київ

Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 6, абзацу шостого частини першої статті 10, абзацу восьмого частини першої статті 11, абзацу третього частини п'ятої статті 13, частини шостої статті 14, частини шостої статті 16, абзацу другого частини сьомої статті 17 та частини шостої статті 18 Закону України "Про концесію" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі (далі - Порядок), що додається.

2. Визначити відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи - адміністратором електронної торгової системи (далі - адміністратор):

1) державне підприємство "Прозорро.Продажі" - для проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації) щодо проектів, що здійснюються на умовах концесії, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, становить менше ніж 250000000 гривень, і для публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна;

2) державне підприємство "Прозорро" - для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу щодо проектів, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, дорівнює або перевищує 250000000 гривень, і щодо проектів з проведенням попереднього відбору (прекваліфікації) незалежно від їх вартості.

3. Установити, що:

1) до 1 січня 2023 р. за рішенням концесієдавця проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, публікація документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, можуть здійснюватися з використанням електронної торгової системи відповідно до Порядку;

2) з 1 січня 2023 року проведення усіх концесійних конкурсів, конкурентного діалогу, публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, здійснюється виключно з використанням електронної торгової системи відповідно до Порядку;

3) завершення концесійних конкурсів, конкурентного діалогу, процедур прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, розпочатих до дня початку функціонування електронної торгової системи, та укладення концесійних договорів за результатами їх проведення здійснюються з використанням процедури, за якою вони розпочаті;

4) до концесійних договорів, укладених за результатами концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, процедур прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, розпочатих до набрання чинності цією постановою, застосовуються положення щодо опублікування укладеного концесійного договору в електронній торговій системі, передбачені Порядком;

5) до появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі Порядок застосовується з урахуванням таких особливостей:

в частині використання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, нерезидентом - шляхом надання довіреності (доручення) резиденту на створення та подання документів та даних, вчинення інших дій від імені нерезидента в електронній торговій системі з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";

в частині підписання договору про конфіденційність наданої інформації з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, - шляхом завантаження в електронну торгову систему електронної копії оригіналу (фотокопії) договору про конфіденційність наданої інформації у паперовій формі;

в частині розміщення інформації у віртуальній кімнаті в даних електронної торгової системи - шляхом розміщення інформації на захищеному відповідно до законодавства інтернет-ресурсі, посилання на який обов'язково розміщується в електронній торговій системі.

Адміністратор повідомляє про появу технічної можливості в електронній торговій системі шляхом оприлюднення відповідної інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на власному веб-сайті відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", але не пізніше 1 січня 2023 року.

4. Внести зміну до пункту 8 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1168; 2020 р., N 35, ст. 1166), доповнивши його після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"вартість проекту;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять першим.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. N 1210 "Деякі питання використання електронної торгової системи для проведення концесійних конкурсів" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 101, ст. 3271).

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу та публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, з використанням електронної торгової системи, включаючи порядок функціонування, випадки використання електронної торгової системи для проведення концесійних конкурсів, розмір, порядок, строки сплати та повернення винагороди оператора електронного майданчика відповідно до положень Закону України "Про концесію" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) авторизаційні дані - ідентифікаційні дані, що створюються користувачем під час проходження реєстрації в електронній торговій системі через електронний майданчик, за допомогою яких проводиться перевірка його повноважень щодо доступу до особистого кабінету та для участі в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі з використанням електронної торгової системи та вчинення будь-яких дій в такій системі;

2) винагорода оператора електронного майданчика - грошова винагорода оператора електронного майданчика, яка сплачується відповідно до договору між оператором електронного майданчика та учасником відповідно до умов цього Порядку;

3) користувач - потенційний концесіонер, претендент, учасник, концесієдавець (конкурсна комісія);

4) індивідуальний код потенційного концесіонера - набір цифр та літер, автоматично присвоєний електронною торговою системою потенційному концесіонеру після його реєстрації для участі в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі та вчинення будь-яких дій в такій системі;

5) особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу концесієдавцю (конкурсній комісії), потенційному концесіонеру, претенденту, учаснику провадити діяльність в такій системі відповідно до цього Порядку;

6) потенційний концесіонер - юридична особа (резидент та/або нерезидент) або об'єднання таких юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів), які мають намір взяти участь в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі;

7) прикладний програмний інтерфейс - інтерфейс програмування додатків, доступ до якого надається як відкритий код, який визначає функціональність, що надається електронною торговою системою, та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів електронних майданчиків) до такої системи;

8) унікальне гіперпосилання - текст із записом адреси сторінки в Інтернеті (за наявності), натискання на який дає змогу перейти на сторінку концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, дає доступ до документів, опублікованих у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, в електронній торговій системі та можливість участі в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі і який є єдиним ідентифікатором учасника.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Строки, установлені цим Порядком, розпочинаються з дня, наступного після настання події, з якою вони пов'язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Функціонування електронної торгової системи

4. Особливості функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, відповідно до Закону та цього Порядку визначаються адміністратором у регламенті роботи електронної торгової системи.

5. Доступ до електронної торгової системи здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами електронних майданчиків, відповідно до цього Порядку.

6. Доступ до інформації, що розміщується в електронній торговій системі, забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.

7. Інформація в електронній торговій системі розміщується державною мовою. За рішенням концесієдавця ним може надаватися переклад англійською мовою. Використання латинських та інших символів під час написання слів кирилицею не допускається.

8. Для проведення концесійного конкурсу щодо проектів, що здійснюються на умовах концесії (далі - проект), вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії (далі - техніко-економічне обґрунтування), дорівнює або перевищує 250000000 гривень, та щодо проектів з проведенням попереднього відбору (прекваліфікації) незалежно від їх вартості електронна торгова система забезпечує можливість вибору мов інтерфейсу - державної та англійської.

9. Потенційні концесіонери отримують доступ до електронної торгової системи через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика. Для участі в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі оператор електронного майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, за яким надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля концесійного конкурсу, конкурентного діалогу.

10. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування електронної торгової системи, крім часу, протягом якого здійснюватиметься модернізація такої системи (регламентні роботи) та доступ до неї буде тимчасово зупинено, і технічну можливість доступу до концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, документів, опублікованих у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, в тому числі до інформації про їх проведення. Електронна торгова системи працює за київським часом. Форматом позначення дати в електронній торговій системі є рік, місяць, день. Адміністратор забезпечує взаємодію електронної торгової системи з електронною платформою підготовки та управління проектами (Sustainable Infrastructure Foundation (SIF) SOURCE або еквівалентом).

11. Електронна торгова система забезпечує можливість встановлення початку проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу протягом робочого часу (понеділок - п'ятниця з 9:00 до 18:00 години).

12. Форматами позначення часу є години; години та хвилини; хвилини, секунди і мілісекунди (час зазначається у 24-годинному форматі).

13. Будь-яка дія, вчинена в електронній торговій системі з особистого кабінету потенційного концесіонера, претендента, учасника або концесієдавця, вважається такою, що вчинена відповідною особою.

14. Створення, розміщення, оприлюднення, перегляд, надсилання, використання інформації, відомостей (даних) та електронних документів у електронній торговій системі, внесення змін та доповнень до них здійснюються користувачами відповідно до законодавства.

15. Документообіг в електронній торговій системі здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи, що вносяться до електронної торгової системи, накладається електронний підпис користувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

16. Захист інформації в електронній торговій системі здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

17. Обробка персональних даних в електронній торговій системі та віртуальній кімнаті даних, розміщеній за межами електронної торгової системи, здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

18. Учасники подають запитання щодо концесійного конкурсу, конкурентного діалогу в електронній торговій системі через інтерфейс електронного майданчика в текстовому вигляді з можливістю приєднання файлів відповідно до цього Порядку. Усі запитання зберігаються в електронній торговій системі.

19. Відповіді на запитання щодо концесійного конкурсу, конкурентного діалогу розміщуються конкурсною комісією в електронній торговій системі для доведення до відома усіх учасників без розкриття інформації про учасників, що подали запитання, протягом строку, визначеного інструкцією для учасників.

20. Інформація про учасників, що подали запитання, автоматично розкривається в електронній торговій системі після відображення в ній результатів оцінки конкурсних пропозицій.

Основні завдання та функції адміністратора та оператора електронного майданчика, а також вимоги до оператора електронного майданчика

21. Авторизація електронних майданчиків в електронній торговій системі здійснюється адміністратором такої системи в порядку, встановленому Мінекономіки.

22. Адміністратор електронної торгової системи проводить тестування вже авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей виконання цього Порядку. Порядок проведення тестування електронних майданчиків визначається адміністратором електронної торгової системи та оприлюднюється на його веб-сайті та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Тестування електронних майданчиків здійснюється на умовах договору про тестування, що укладається між адміністратором електронної торгової системи та оператором електронного майданчика. Вартість тестування електронного майданчика повинна встановлюватися на рівні собівартості відповідної послуги та не може перевищувати вісім мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому проводиться тестування електронного майданчика.

23. Оператор електронного майданчика забезпечує функціонування електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до електронної торгової системи або приймаються від такої системи, коректне та своєчасне відображення в електронній торговій системі даних та можливість вчинення концесієдавцями, потенційними концесіонерами дій в такій системі через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика відповідно до цього Порядку.

24. Оператор електронного майданчика розміщує на веб-сайті електронного майданчика інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі, доступу до документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, та забезпечує антивірусну і технічну перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової системи та/або збереженням.

25. Оператор електронного майданчика, який авторизований, повинен забезпечити можливість проведення передбачених Законом концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, в електронній торговій системі.

26. Основні завдання та функції адміністратора, оператора електронного майданчика, а також вимоги до оператора електронного майданчика встановлюються в договорі про використання електронної торгової системи, що укладається між ними, примірну форму якого затверджує Мінекономіки за погодженням з Антимонопольним комітетом, з урахуванням вимог цього Порядку.

Винагорода оператору електронного майданчика, порядок розподілу реєстраційного внеску, розміри, строки його внесення і перерахування

27. Розмір реєстраційного внеску визначається відповідно до частини п'ятої статті 13 Закону.

28. Оператор електронного майданчика вираховує винагороду оператора електронного майданчика з реєстраційного внеску, сплаченого кожним учасником концесійного конкурсу, конкурентного діалогу на рахунок оператора електронного майданчика в розмірі 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому опубліковане оголошення про проведення концесійного конкурсу, за умови, що учасник подавав заявку на участь в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі, подав заявку шляхом заповнення зазначеної у пункті 99 цього Порядку електронної форми (у разі проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації) через електронний майданчик такого оператора електронного майданчика.

29. Частина винагороди оператора електронного майданчика, що не перевищує 50 відсотків, відраховується адміністратору електронної торгової системи в розмірі та порядку, передбаченому договором про використання електронної торгової системи, укладеним з адміністратором.

30. Оператор електронного майданчика вираховує винагороду в розмірі, встановленому пунктом 28 цього Порядку, з реєстраційного внеску учасника протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій.

31. Залишок реєстраційного внеску (після вирахування винагороди оператора електронного майданчика) перераховується оператором електронного майданчика до спеціального фонду відповідного місцевого або державного бюджету чи на рахунок концесієдавця протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій.

32. Реєстраційний внесок повертається учаснику лише у випадках:

1) неподання учасником конкурсної пропозиції до закінчення строку для подання конкурсних пропозицій;

2) відкликання учасником своєї конкурсної пропозиції до закінчення строку для подання конкурсних пропозицій;

3) відміни концесійного конкурсу, конкурентного діалогу в разі відсутності подальшої потреби в реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії.

33. У випадках, визначених пунктом 32 цього Порядку, винагорода оператора електронного майданчика не вираховується.

Кабінет користувача

34. Доступ до електронної торгової системи відповідно до цього Порядку надається особі, яка має намір взяти участь у концесійному конкурсі, конкурентному діалозі, отримати доступ до документів, що підлягають опублікуванню у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, після проходження процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика.

35. Оператор електронного майданчика розміщує на веб-сайті електронного майданчика інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі та забезпечує антивірусну і технічну перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової системи та/або збереженням.

36. Користувачі-нерезиденти можуть надати особі-резиденту, уповноваженій вчиняти дії в електронній торговій системі від імені користувачів-нерезидентів, довіреність (доручення) та/або інший документ, що підтверджує повноваження представника користувача-нерезидента зареєструватися в електронній торговій системі та вчиняти інші дії, передбачені цим Порядком. Копія довіреності (доручення) та/або іншого документа, що підтверджує повноваження представника користувача-нерезидента зареєструватися в електронній торговій системі та вчиняти інші дії, підлягає обов'язковому завантаженню до електронної торгової системи.

37. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній торговій системі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

38. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній торговій системі.

39. У разі розміщення в електронній торговій системі інформації, що має шкідливий та/або образливий характер та що не стосується підготовки або проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, концесієдавець приймає рішення про надання дозволу адміністратору на зняття з оприлюднення такої інформації. Адміністратор повідомляє користувачу про рішення концесієдавця про надання дозволу адміністратору на зняття з оприлюднення такої інформації через електронну торгову систему.

Віртуальна кімната даних

40. Концесієдавець розміщує інформацію про проект у віртуальній кімнаті даних в електронній торговій системі або на іншому захищеному відповідно до законодавства Інтернет-ресурсі, посилання на який обов'язково розміщується концесієдавцем в електронній торговій системі.

41. Концесієдавець розміщує у віртуальній кімнаті даних:

1) інформацію про об'єкт концесії, балансоутримувача, зокрема про його фінансовий стан;

2) документи та відомості, необхідні для отримання дозволу на концентрацію;

3) інші відомості, зокрема інформацію з обмеженим доступом (крім таємної та службової інформації);

4) іншу інформацію, визначену концесієдавцем за пропозицією радника (у разі його залучення).

42. Доступ до інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних, надається:

1) до відкритої інформації - потенційному концесіонеру після реєстрації та авторизації в електронній торговій системі за попередньо отриманими логіном та паролем відповідно до пунктів 34 - 35 цього Порядку;

2) до інформації з обмеженим доступом - учаснику концесійного конкурсу, конкурентного діалогу після укладення з концесієдавцем договору про конфіденційність наданої інформації відповідно до пункту 97 цього Порядку за попередньо отриманими логіном та паролем відповідно до пунктів 34 - 35 цього Порядку або за посиланням на інший захищений відповідно до законодавства Інтернет-ресурс, яке обов'язково розміщується концесієдавцем в електронній торговій системі.

43. Концесієдавець (конкурсна комісія):

1) визначає порядок доступу до інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних, та особливості користування віртуальною кімнатою даних, які завантажуються в електронній торговій системі;

2) завантажує, редагує інформацію, розміщену у віртуальній кімнаті даних, переміщує, додає та видаляє інформацію, зокрема за запитами користувачів;

3) визначає режим доступу до інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних, в тому числі інформацію, яка може бути завантажена користувачами;

4) розміщує уточнення, роз'яснення щодо інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних, надані за запитами користувачів;

5) розміщує посилання на інші інформаційні ресурси, на яких міститься інформація про проект;

6) здійснює інші дії щодо інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних.

44. Потенційний концесіонер, претендент, учасник та їх уповноважені представники, зазначені в договорі про конфіденційність отриманої інформації, мають право на умовах, визначених цим Порядком:

1) переглядати інформацію, розміщену у віртуальній кімнаті даних та електронній платформі підготовки та управління проектами;

2) завантажувати інформацію, розміщену у віртуальній кімнаті даних, яка визначена концесієдавцем;

3) звертатися із запитами до концесієдавця про оновлення інформації, надання додаткової інформації, про надання уточнень, роз'яснень щодо інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних.

45. Доступ до інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних, є цілодобовим, багатоканальним та надійним, без перерв на техобслуговування та налаштування більше ніж на одну годину на добу.

46. Концесієдавець може розміщувати інформацію у віртуальній кімнаті даних за межами електронної торгової системи на Інтернет-ресурсі, що забезпечує обробку та захист інформації із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Посилання на Інтернет-ресурс, де розміщена віртуальна кімната даних за межами електронної торгової системи, розміщується концесієдавцем в електронній торговій системі.

47. Будь-які документи, файли або частини інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом з віртуальної кімнати даних, повинні безпечно зберігатися та використовуватися, щоб запобігти будь-якому несанкціонованому доступу третіх осіб до конфіденційної інформації або її неправомірному розкриттю з порушенням вимог договору про конфіденційність наданої інформації, укладеного відповідно до пункту 97 цього Порядку.

48. У разі наявності потреби в додатковій інформації, оновленні інформації, необхідності отримання уточнень, роз'яснень щодо інформації, розміщеної у віртуальній кімнаті даних, потенційний концесіонер, претендент, учасник може надіслати концесієдавцю відповідний запит. Концесієдавець повинен надати відповідь протягом 10 робочих днів з дня відповідного запиту шляхом розміщення у віртуальній кімнаті даних додаткової інформації, оновленої інформації, уточнення, роз'яснення та повідомлення відповідного користувача.

49. Після обробки запиту, наданого відповідно до пункту 48 цього Порядку, запит та відповідь на нього розміщуються у віртуальній кімнаті даних. Якщо запит та/або відповідь на нього не містять конфіденційної інформації, вони розміщуються у віртуальній кімнаті даних, що містить відкриту інформацію. Якщо запит та/або відповідь на нього містять конфіденційну інформацію, вони розміщуються у віртуальній кімнаті даних, де міститься інформація з обмеженим доступом.

50. Усі дії користувача у віртуальній кімнаті даних фіксуються оператором електронного майданчика з ідентифікацією користувача за логіном, часом та діями, що були ними здійснені.

51. Концесієдавець має доступ до інформації щодо дій інших користувачів у віртуальній кімнаті даних.

52. Концесієдавець може встановити систему захисту окремих файлів, що розміщуються у віртуальній кімнаті даних, із шифруванням кожного файла, додаванням "водяного знака" з найменуванням користувача на сторінках документів у завантажених файлах, забороною на друк або в інший спосіб.

Підготовка до проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу

53. Концесієдавець після укладення з оператором електронного майданчика договору про проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу в електронній торговій системі через свій особистий кабінет розміщує в такій системі інформацію відповідно до цього Порядку.

54. Після прийняття рішення про доцільність здійснення концесії до оголошення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу концесієдавець в електронній торговій системі може:

1) розміщувати інформацію про проект, зокрема із зазначенням:

назви, опису проекту;

назви, дати і номера рішення концесієдавця про доцільність здійснення концесії;

контактних даних концесієдавця, його уповноважених осіб;

контактних даних конкурсної комісії;

мови (мов), якою (якими) може здійснюватися комунікація з потенційними концесіонерами;

посилання для доступу до відкритої інформації щодо проекту, розміщеної у віртуальній кімнаті даних та в електронній платформі підготовки та управління проектами;

маркетингових матеріалів;

іншої інформації про проект за рішенням концесієдавця;

2) розміщувати копію рішення про доцільність здійснення концесії;

3) розміщувати проект конкурсної документації для отримання запитань, пропозицій та коментарів від потенційних концесіонерів без ідентифікації їх ініціатора;

4) отримувати запитання від потенційних концесіонерів щодо інформації, розміщеної в електронній торговій системі, та надавати відповіді.

55. Доступ до інформації, розміщеної в електронній торговій системі відповідно до пункту 53 цього Порядку, надається особі, яка має намір взяти участь в концесійному конкурсі, конкурентному діалозі, після проходження процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика відповідно до пунктів 34, 35 цього Порядку.

Організація та проведення концесійного конкурсу

56. Для організації та проведення концесійного конкурсу концесієдавцем утворюється конкурсна комісія, яка діє на підставі загального положення про конкурсну комісію з визначення концесіонера, що затверджується концесієдавцем відповідно до Закону.

57. Концесійний конкурс, конкурентний діалог щодо проектів, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні, дорівнює або перевищує 250000000 гривень, та щодо проектів з проведенням попереднього відбору (прекваліфікації) незалежно від їх вартості складаються з таких етапів:

1) попередній відбір претендентів (прекваліфікація);

2) подання конкурсних пропозицій учасниками;

3) оцінка конкурсних пропозицій і визначення учасника, який запропонував найкращі умови здійснення концесії;

4) укладення концесійного договору.

58. Концесійний конкурс без проведення попереднього відбору (прекваліфікації) щодо проектів, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні, становить менше ніж 250000000 гривень, складається з таких етапів:

1) подання конкурсних пропозицій учасниками;

2) оцінка конкурсних пропозицій і визначення учасника, який запропонував найкращі умови здійснення концесії;

3) розгляд та перевірка документів переможця концесійного конкурсу, в тому числі документів, що підтверджують відповідність вимогам до переможця, зазначеним в умовах проведення концесійного конкурсу;

4) укладення концесійного договору.

59. Після прийняття рішення про проведення концесійного конкурсу конкурсна комісія налаштовує параметри конкурсу в електронній торговій системі відповідно до конкурсної документації, зокрема подає:

1) інформацію про порядок визначення концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог);

2) строки проведення концесійного конкурсу відповідно до етапів;

3) форму заявки або електронну форму відповідно до пунктів 60 і 100 цього Порядку;

4) опис критеріїв оцінки конкурсних пропозицій;

5) інформацію про незалежних експертів (у разі їх залучення), зокрема щодо юридичних осіб, в яких незалежні експерти є засновниками, учасниками, або осіб, пов'язаних із ними відносинами контролю, а також осіб, з якими такі незалежні експерти перебувають у трудових чи інших договірних відносинах;

6) інформацію про радників (у разі їх залучення), зокрема щодо юридичних осіб, з якими вони перебувають у трудових чи інших договірних відносинах;

7) інформацію про ініціатора пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії;

8) іншу інформацію за рішенням конкурсної комісії.

60. Форма заявки на участь у попередньому відборі претендентів (прекваліфікації) створюється конкурсною комісією в електронній торговій системі відповідно до інструкції для претендентів та повинна містити:

1) найменування претендента;

2) реєстраційні дані (номер, дату, місце реєстрації тощо) претендента;

3) адресу, дані щодо засобів зв'язку з претендентом (номер телефону, адресу електронної пошти тощо);

4) дані про представників претендента (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про посвідчення особи, найменування посади, документи на представництво тощо);

5) інформацію про основні види діяльності претендента;

6) поточний список учасників (акціонерів) претендента / пов'язаної (пов'язаних) компанії (компаній) претендента та дані про відносини контролю із зазначенням акції (та прав голосу, які надають контроль над господарським товариством);

7) структуру учасників (акціонерів) претендента / пов'язаної компанії (компаній) претендента у відсотках, що відображають розмір часток (кількість акцій) та прав голосу у статутному капіталі претендента / пов'язаної компанії (компаній) претендента;

8) інформацію про членів об'єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) (за наявності);

9) опис критеріїв попереднього відбору, мінімальні вимоги щодо кожного з критеріїв;

10) інформацію та документи, які можуть бути надані для підтвердження відповідності критеріям попереднього відбору, визначеним інструкцією для претендентів, та відсутності підстав, визначених частиною четвертою статті 12 Закону;

11) іншу інформацію за рішенням конкурсної комісії.

61. Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення концесійного конкурсу у строк, визначений абзацом другим частини першої статті 11 Закону.

62. В оголошенні про проведення концесійного конкурсу зазначаються:

1) умови проведення концесійного конкурсу;

2) конкурсна документація відповідно до частини другої статті 8 Закону;

3) інформація про незалежних експертів, радників (у разі їх залучення);

4) строки проведення концесійного конкурсу відповідно до етапів, у тому числі:

строк підготовки та подання заявок на участь у попередньому відборі, який визначається конкурсною комісією відповідно до Закону (в разі проведення концесійного конкурсу з проведенням прекваліфікації); строк отримання додаткової інформації про подання заявок; строк підготовки та подання заявок, який визначається конкурсною комісією відповідно до Закону (в разі проведення концесійного конкурсу без проведення прекваліфікації);

строк відвідування об'єкта концесії;

строк проведення спільних зустрічей з усіма учасниками (у разі проведення концесійного конкурсу з проведенням прекваліфікації);

строк подання зазначених заявок, внесення змін до заявок, повідомлення заявників про допущення/недопущення до участі у конкурсі пропозицій;

строк отримання інструкції для учасників та іншої конкурсної документації, відкриття конфіденційної частини віртуальної кімнати даних для учасників;

строк розгляду та оцінки конкурсних пропозицій;

строк підготовки та затвердження висновку щодо визначення найкращих умов здійснення концесії;

строк отримання дозволу на концентрацію;

строк проведення переговорів та укладення концесійного договору;

5) інша інформація за рішенням концесієдавця.

63. Концесієдавець має право з власної ініціативи та/або ініціативи конкурсної комісії або за результатами розгляду звернень, наданих відповідно до цього Порядку, внести зміни до конкурсної документації.

64. Зміни, що вносяться концесієдавцем до конкурсної документації, розміщуються в електронній торговій системі у вигляді нової редакції конкурсної документації додатково до початкової редакції конкурсної документації. Конкурсна комісія разом із змінами до конкурсної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Конкурсна комісія оновлює параметри конкурсу в електронній торговій системі, визначені в пункті 59 цього Порядку, з урахуванням змін, внесених до конкурсної документації.

Подання заявок на участь у попередньому відборі

65. Концесієдавець проводить процедуру попереднього відбору претендентів для виявлення потенційних учасників, які мають належний рівень компетенції та фінансової спроможності для реалізації проекту, якщо вартість такого проекту, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні, дорівнює або перевищує 250000000 гривень, та за рішенням концесієдавця щодо інших проектів незалежно від їх вартості.

66. Заявки на участь у попередньому відборі з підтвердними документами подаються через електронну торгову систему відповідно до інструкції для претендентів, що є частиною конкурсної документації, розміщеної в оголошенні про проведення концесійного конкурсу відповідно до пункту 62 цього Порядку.

67. Потенційний концесіонер або уповноважена ним особа має право звернутися до концесієдавця за роз'ясненням щодо конкурсної документації та/або з вимогою про усунення порушення не пізніш як за 10 днів до закінчення строку подання заявки на участь у попередньому відборі, визначеному в оголошенні про проведення концесійного конкурсу відповідно до пункту 62 цього Порядку.

68. Концесієдавець протягом семи робочих днів з дня подання звернення, поданого відповідно до пункту 67 цього Порядку, повинен надати роз'яснення та оприлюднити його в електронній торговій системі.

69. Усі звернення за роз'ясненням та про усунення порушень, подані відповідно до пункту 67 цього Порядку, а також роз'яснення концесієдавця на такі звернення оприлюднюються в електронній торговій системі без ідентифікації ініціатора звернення.

70. Потенційний концесіонер через електронну торгову систему подає заявку на участь у попередньому відборі (прекваліфікації) шляхом заповнення такої заявки у формі за принципом Єдиного Європейського Закупівельного Документа (European Single Procurement Document), форма якого затверджена Імплементаційним Регламентом Єврокомісії (EU) 2016/7 від 5 січня 2016 р., та надання підтвердних документів щодо:

1) відповідності критеріям попереднього відбору, визначеним інструкцією для претендентів (підтвердні документи можуть подаватися як щодо самого претендента, так і щодо осіб, пов'язаних з претендентом відносинами контролю);

2) відсутності підстав, визначених частиною четвертою статті 12 Закону, щодо претендента та осіб, пов'язаних з претендентом відносинами контролю.

71. Електронна торгова система забезпечує можливість автоматичного порівняння даних, внесених під час налаштування параметрів концесійного конкурсу відповідно до пункту 59 цього Порядку, та заявок на участь у попередньому відборі (прекваліфікації), поданих відповідно до пункту 70 цього Порядку, для перевірки відсутності підстав, визначених пунктами 10 - 12 частини четвертої статті 12 Закону. Результати автоматичного порівняння є доступними лише для конкурсної комісії та використовуються нею під час оцінки заявок на участь у попередньому відборі (прекваліфікації) та підготовки висновків щодо допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій.

72. Заявка на участь у попередньому відборі та підтвердні документи відповідно до пункту 70 цього Порядку подаються державною мовою. Якщо це передбачено інструкцією для претендентів, заявка на участь у попередньому відборі та підтвердні документи щодо нерезидентів можуть подаватися іноземною мовою. Такі документи повинні бути видані компетентними органами іноземної держави, легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.

73. Для участі у попередньому відборі претендент повинен відповідати щонайменше трьом з критеріїв, визначених частиною третьою статті 12 Закону:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання проектних, будівельних та експлуатаційних робіт і матеріально-технічного обслуговування;

2) наявність працівників, відповідного рівня професійної і технічної кваліфікації;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом договорів;

4) наявність ресурсів для забезпечення фінансування проекту або досвіду гарантованого залучення фінансування для реалізації подібних проектів;

5) інші критерії за рішенням конкурсної комісії.

Оцінка заявок на участь у попередньому відборі (прекваліфікації)

74. За критерієм наявності обладнання та матеріально-технічної бази для виконання проектних, будівельних та експлуатаційних робіт і матеріально-технічного обслуговування за рішенням концесієдавця оцінюється один або декілька таких критеріїв:

1) наявність необхідного обладнання, матеріально-технічного обладнання;

2) інші показники за рішенням концесієдавця.

75. За критерієм наявності та відповідності рівня професійної і технічної кваліфікації працівників за рішенням концесієдавця оцінюється один або декілька таких критеріїв:

1) наявність працівників, які мають відповідний досвід супроводу реалізації проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, в Україні або інших країнах світу;

2) інші показники за рішенням концесієдавця.

76. За критерієм наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом договорів за рішенням концесієдавця оцінюється один або декілька таких критеріїв:

1) досвід будівництва об'єктів, подібних до об'єкта концесії;

2) досвід експлуатації та технічного обслуговування об'єктів, подібних до об'єкта концесії;

3) досвід успішної реалізації проектів, що здійснювались на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії;

4) інші показники за рішенням концесієдавця.

77. За критерієм наявності ресурсів для забезпечення фінансування проекту або досвіду гарантованого залучення фінансування для реалізації подібних проектів за рішенням концесієдавця оцінюється один або декілька таких критеріїв:

1) рівень річного доходу;

2) середній дохід за певний період часу;

3) фінансові коефіцієнти (співвідношення боргу до власного капіталу / капіталізації, коефіцієнт ліквідності, співвідношення власного капіталу до капітальних інвестицій, інші коефіцієнти для проекту);

4) наявність фінансових ресурсів для фінансування проекту та/або досвід залучення фінансових ресурсів;

5) загальна сума боргового фінансування, залученого об'єднанням юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів);

6) інші показники за рішенням концесієдавця.

78. Для підтвердження відповідності критеріям попереднього відбору, визначених конкурсною комісією відповідно до Закону, претендент завантажує в електронній торговій системі підтвердні документи відповідно до інструкції для претендентів.

79. Підтвердні документи на виконання вимог пункту 72 цього Порядку щодо відповідності критеріям попереднього відбору, визначеним інструкцією для претендентів, подаються як щодо самого претендента, так і щодо осіб, пов'язаних з претендентом відносинами контролю, відповідно до вимог конкурсної документації. У разі подання заяви тимчасовим об'єднанням юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) підтвердні документи на виконання вимог пункту 72 цього Порядку щодо відповідності критеріям попереднього відбору, визначеним інструкцією для претендентів, подаються щодо об'єднання юридичних осіб загалом і щодо окремих його членів чи осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю.

80. Склад тимчасового об'єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) може бути змінено до моменту подання конкурсної пропозиції. Після завершення попереднього відбору (прекваліфікації) склад тимчасового об'єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) може бути змінено за згодою концесієдавця, таке об'єднання повинне повторно отримати висновок щодо допущення до участі у конкурсі пропозицій. Електронна торгова система повинна забезпечити можливість повторного подання заявки на участь у попередньому відборі тимчасовим об'єднанням юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) у зміненому складі та проведення її оцінки відповідно до вимог цього Порядку.

81. Претендент несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, яка міститься у заявці на участь у попередньому відборі. Поданням заявки на участь у попередньому відборі свідчить про те, що претендент погоджується з тим, що:

1) уся подана в заявці на участь у попередньому відборі інформація є дійсною протягом усього строку проведення концесійного конкурсу включно до моменту укладення концесійного договору (в разі визнання відповідного претендента переможцем концесійного конкурсу);

2) концесієдавець має право скасувати своє рішення про допущення претендента до участі у конкурсі пропозицій та відмовитися від підписання концесійного договору на будь-якому етапі концесійного конкурсу, якщо концесієдавець виявить обставини, що доводять неповноту та/або недостовірність інформації, наданої у поданій претендентом заявці на участь у попередньому відборі;

3) концесієдавець не несе відповідальності за достовірність та повноту інформації, яка міститься у заявці на участь у попередньому відборі.

82. Потенційний концесіонер або уповноважена ним особа має право звернутися до концесієдавця за роз'ясненням щодо конкурсної документації та/або з вимогою про усунення порушення не пізніш як за 10 днів до закінчення строку подання заявки на участь у попередньому відборі, визначеному в оголошенні про проведення концесійного конкурсу відповідно до пункту 62 цього Порядку.

83. Концесієдавець може надати консолідовану відповідь на декілька подібних або однакових запитів, отриманих відповідно до пункту 82 цього Порядку.

84. Претендент може внести зміни до заявки на участь у попередньому відборі або відкликати свою заявку в будь-який час до закінчення строку подання заявок, визначеного інструкцією для претендентів та зазначеним в оголошенні про проведення концесійного конкурсу, опублікованому відповідно до пункту 62 цього Порядку, крім випадків внесення змін за запитом концесієдавця, наданим відповідно до пункту 87 цього Порядку.

85. Претендент, який відкликав заявку на участь у попередньому відборі, може до закінчення строку подання заявок, визначеного інструкцією для претендентів та зазначеного в оголошенні про проведення концесійного конкурсу, опублікованому відповідно до пункту 62 цього Порядку, скористатися правом подати нову заявку на участь у попередньому відборі.

86. Концесієдавець (конкурсна комісія) отримує доступ до заявки на участь у попередньому відборі з дати реєстрації заявки в електронній торговій системі.

87. У разі потреби концесієдавець (конкурсна комісія) звертається до претендента із запитом про надання уточнень та/або додаткової інформації чи документів щодо заявки на участь у попередньому відборі (зокрема щодо кожного учасника об'єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) для визначення повноти заявки або для розгляду заявки по суті протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заявки в електронній торговій системі, але в будь-якому випадку до прийняття рішення концесієдавця та висновків щодо допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій. Разом із запитом концесієдавець надає вичерпний перелік зауважень до заявки та доданих до неї документів щодо суттєвих помилок, які є підставою для прийняття рішення про недопущення до участі у конкурсі пропозицій.

88. Претендент може внести зміни до заявки на участь у попередньому відборі з урахуванням зауважень концесієдавця, наданих відповідно до пункту 87 цього Порядку, не пізніше ніж за два робочих дні до закінчення строку, визначеного частиною п'ятою статті 12 Закону.

89. Неподання інформації та/або документів щодо заявки на участь у попередньому відборі на запит концесієдавця відповідно до пункту 87 цього Порядку є підставою для відхилення заявки.

90. Не можуть бути підставою для недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій формальні (несуттєві) помилки в оформленні заявки на участь у попередньому відборі або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявкою, які не впливають на зміст заявки або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

91. Рішення концесієдавця та висновки щодо допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій завантажуються в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного після прийняття такого рішення, та є доступними виключно для претендентів, щодо яких прийнято відповідне рішення.

92. У разі недопущення претендента до участі у конкурсі пропозицій концесієдавець надсилає через електронну торгову систему претендентам, не допущеним до участі у конкурсі пропозицій, повідомлення про недопущення із зазначенням причини такого недопущення.

93. Претендент, якого не допущено до участі у конкурсі пропозицій, може надіслати через електронну торгову систему запит про надання уточнення, роз'яснення щодо рішення концесієдавця про недопущення такого претендента до участі у конкурсі пропозицій протягом трьох днів з дня повідомлення про недопущення відповідно до пункту 92 цього Порядку, який є доступним лише для концесієдавця.

94. Запит про надання уточнення, роз'яснення щодо рішення концесієдавця про недопущення претендента до участі у конкурсі пропозицій, надісланий відповідно до пункту 93 цього Порядку, не зупиняє проведення концесійного конкурсу.

95. До завершення концесійного конкурсу рішення концесієдавця, висновки щодо допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій та запити не можуть бути опубліковані.

96. Концесієдавець надсилає через електронну торгову систему претендентам, допущеним до участі у конкурсі пропозицій, повідомлення про допущення до участі у конкурсі разом з:

1) проектом договору про конфіденційність наданої інформації;

2) інформацією про розмір та порядок сплати реєстраційного внеску та укладення договору про конфіденційність наданої інформації.

97. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про допущення до участі у конкурсі пропозицій претендент зобов'язаний завантажити в електронній торговій системі документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, розмір якого визначається концесієдавцем відповідно до Закону, та договір про конфіденційність наданої інформації з накладеним електронним підписом претендента, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

98. Після виконання претендентами вимог, визначених пунктом 97 цього Порядку, концесієдавець наступного робочого дня реєструє учасників концесійного конкурсу та протягом трьох робочих днів надсилає учасникам запрошення для участі у конкурсі пропозицій разом з:

1) порядком отримання інструкції для учасників;

2) інформацією про проект концесійного договору;

3) інформацією про інші документи, що є частиною конкурсної документації;

4) порядком доступу до інформації з обмеженим доступом, що міститься у віртуальній кімнаті даних (у разі її створення);

5) порядком доступу до методології оцінки конкурсних пропозицій.

Особливості подання заявки в разі проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації)

99. У разі проведення концесійного конкурсу без прекваліфікації юридична особа (резидент та/або нерезидент), об'єднання юридичних осіб, підприємств (резидентів та/або нерезидентів) протягом 20 робочих днів з дня опублікування оголошення про проведення концесійного конкурсу відповідно до пункту 62 цього Порядку подає заявку шляхом заповнення в електронній торговій системі електронної форми за принципом Єдиного Європейського Закупівельного Документа (European Single Procurement Document) (далі - електронна форма), подає підтвердні документи щодо відповідності вимогам до переможця та відсутності підстав, визначених частиною четвертою статті 12 Закону (як щодо самого претендента, так і щодо осіб, пов'язаних з претендентом відносинами контролю), та завантажує в електронну торгову систему документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, розмір якого визначається концесієдавцем відповідно до Закону, та копію підписаного договору про конфіденційність поданої інформації.

100. Електронна форма створюється конкурсною комісією в електронній торговій системі відповідно до інструкції для претендентів та передбачає надання:

1) найменування потенційного концесіонера;

2) реєстраційних даних (номер, дата, місце реєстрації тощо);

3) адреси, даних про засоби зв'язку (номер телефону, адреса електронної пошти тощо);

4) даних про представників претендента (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), даних про посвідчення особи, найменування посади, документів на представництво тощо);

5) інформації про основні види діяльності;

6) поточного списку учасників (акціонерів) претендента / пов'язаної (пов'язаних) компанії (компаній) претендента та даних про відносини контролю із зазначенням акції (та прав голосу, які надають контроль над господарським товариством);

7) інформації про структуру учасників (акціонерів) претендента / пов'язаної компанії (компаній) у формі діаграми (цифри), що відображає розмір часток (кількість акцій) та прав голосу в статутному капіталі пов'язаної компанії претендента / претендента;

8) інформації про членів об'єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) (за наявності);

9) інформації та документів, які можуть бути надані для підтвердження відповідності вимогам до переможця, визначеним інструкцією для претендентів, та відсутності підстав, визначених частиною четвертою статті 12 Закону;

10) іншої інформації за рішенням концесієдавця.

101. Після подання електронної форми та завантаження в електронній торговій системі документів, зазначених у пункті 100 цього Порядку, юридична особа (резидент та/або нерезидент), об'єднання юридичних осіб, підприємств (резидентів та/або нерезидентів) отримує через електронну торгову систему підтвердження набуття статусу учасника та запрошення для участі в конкурсі пропозицій.

Подання конкурсних пропозицій

102. Учасники концесійного конкурсу подають конкурсні пропозиції у порядку, визначеному інструкцією для учасників, протягом строку подання конкурсних пропозицій, установленого конкурсною комісією.

103. Конкурсна пропозиція складається з двох частин - технічної та фінансово-економічної та є доступною виключно для учасника концесійного конкурсу, який її подав.

104. За рішенням концесієдавця від учасників концесійного конкурсу, що передбачає прекваліфікацію, може вимагатися забезпечення конкурсної пропозиції у формі гарантії чи в іншій формі відповідно до умов концесійного конкурсу.

105. У разі проведення концесійного конкурсу без проведення прекваліфікації надання забезпечення конкурсної пропозиції є обов'язковим.

106. Забезпечення конкурсної пропозиції є доступним для перегляду виключно учасником концесійного конкурсу, який його подав.

107. Конкурсна пропозиція, яка не містить оформленого відповідно до вимог інструкції для учасників забезпечення конкурсної пропозиції, підлягає відхиленню.

108. Забезпечення конкурсних пропозицій учасників конкурсу, які не були визначені як переможці концесійного конкурсу, підлягають поверненню відповідно до інструкції для учасників.

109. У будь-який час до закінчення строку подання конкурсних пропозицій, визначеного інструкцією для учасників та зазначеного в оголошенні про проведення концесійного конкурсу, опублікованому відповідно до пункту 62 цього Порядку, учасник має право змінити або відкликати свою конкурсну пропозицію та/або забезпечення конкурсної пропозиції.

110. Концесієдавець проводить перевірку забезпечення конкурсної пропозиції до початку оцінки конкурсної пропозиції учасника.

111. У разі невідповідності забезпечення конкурсної пропозиції вимогам, установленим інструкцією для учасників, концесієдавець протягом п'яти робочих днів зобов'язаний повідомити учаснику про необхідність усунення виявлених недоліків та подати учаснику вичерпний перелік недоліків, що потребують усунення. Учасник може усунути недоліки та надати забезпечення конкурсної пропозиції для повторної перевірки до завершення строку оцінки конкурсних пропозицій учасника.

112. Учасник або уповноважена ним особа має право звернутися до концесієдавця за роз'ясненням щодо конкурсної документації та/або з вимогою про усунення порушення не пізніш як за 10 днів до закінчення строку подання конкурсної пропозиції, визначеного в оголошенні про проведення концесійного конкурсу відповідно до пункту 62 цього Порядку.

113. Концесієдавець протягом семи робочих днів з дня звернення, поданого відповідно до пункту 112 цього Порядку, повинен надати роз'яснення та оприлюднити його в електронній торговій системі.

114. Усі звернення за роз'ясненням та про усунення порушень, подані відповідно до пункту 112 цього Порядку, а також роз'яснення концесієдавця на такі звернення оприлюднюються в електронній торговій системі без ідентифікації ініціатора звернення мовою, визначеною відповідно до пункту 7 цього Порядку.

115. Концесієдавець може внести зміни до конкурсної документації не пізніше ніж за 45 днів до дати закінчення строку для подання конкурсних пропозицій.

116. Концесіонер може надати консолідовану відповідь на декілька подібних або однакових (повторюваних) запитів через віртуальну кімнату даних.

Оцінка конкурсних пропозицій

117. Після закінчення строку для подання конкурсних пропозицій концесієдавець отримує доступ до забезпечення конкурсної пропозиції, поданої учасником, та проводить перевірку відповідності його вимогам, установленим інструкцією для учасників.

118. У разі невідповідності забезпечення конкурсної пропозиції вимогам, установленим інструкцією для учасників, концесієдавець зобов'язаний повідомити учаснику про необхідність усунення виявлених недоліків та подати учаснику вичерпний перелік недоліків, що потребують усунення. Учасник може усунути недоліки та подати забезпечення конкурсної пропозиції для повторної перевірки до початку оцінки конкурсної пропозиції учасника.

119. Результати перевірки забезпечення конкурсної пропозиції відображаються в електронній торговій системі та є доступними лише учаснику, який подав конкурсну пропозицію.

120. Концесієдавець (конкурсна комісія) отримує доступ до технічної частини конкурсної пропозиції учасника після проведення перевірки забезпечення конкурсної пропозиції за умови відповідності забезпечення конкурсної пропозиції вимогам, установленим інструкцією для учасників.

Оцінювання технічної частини конкурсної пропозиції

121. Оцінка конкурсних пропозицій проводиться у два етапи відповідно до критеріїв та методики оцінки конкурсної пропозиції, питомої ваги кожного з критеріїв, визначених інструкцією для учасників.

122. На першому етапі оцінюється технічна частина конкурсних пропозицій учасників на предмет відповідності умовам конкурсу та вимогам щодо показників результативності, визначеним в інструкції для учасників.

123. Оцінка технічної частини конкурсної пропозиції може мати вагу у сумарній оцінці конкурсної пропозиції з урахуванням підходу, застосованого до оцінювання відповідно до пункту 127 цього Порядку.

124. Максимальна питома вага оцінки технічної частини конкурсної пропозиції встановлюється інструкцією для учасників.

125. Оцінка конкурсної пропозиції проводиться шляхом присвоєння оцінок у вигляді балів за кожним критерієм оцінки конкурсної пропозиції з урахуванням ваги кожного з критеріїв у загальній оцінці конкурсної пропозиції, визначених у конкурсній документації.

126. Пропозиція учасника за кожним критерієм оцінки оцінюється шляхом присвоєння найкращій пропозиції за таким критерієм найвищої оцінки (кількості балів) та присвоєння іншим пропозиціям пропорційної оцінки стосовно найкращої пропозиції.

127. Технічна частина конкурсної пропозиції оцінюється за одним із таких підходів, який визначається в інструкції для учасників:

1) прохідний принцип оцінювання (критерій "виконується" / критерій "не виконується"), результати якого не впливають на загальний бал оцінки конкурсної пропозиції;

2) автоматичне порівняльне оцінювання на основі кількісних критеріїв, що визначаються концесієдавцем в інструкції для учасників, показники (ставки) яких надані учасником конкурсу;

3) порівняльне оцінювання членами конкурсної комісії в електронній торговій системі шляхом оцінювання кожного критерію для кожного учасника.

128. Для оцінювання технічної частини конкурсної пропозиції за прохідним принципом оцінювання усі технічні критерії повинні бути оцінені як такі, що "виконуються". Оцінювання "не виконується" за будь-яким з технічних критеріїв є підставою для визнання технічної частини конкурсної пропозиції учасника такою, що не пройшла оцінювання.

129. Під час автоматизованого порівняльного оцінювання критерії оцінюються на основі числового показника (ставки), наданого учасником у конкурсній пропозиції, шляхом порівняння з показниками (ставками) інших учасників концесійного конкурсу. Оцінка критерію автоматично визначається електронною торговою системою для кожного учасника концесійного конкурсу за певним критерієм.

130. Під час порівняльного оцінювання членами конкурсної комісії в електронній торговій системі кожен критерій оцінюється кожним членом конкурсної комісії щодо кожного учасника. Кінцевий бал за кожним з критеріїв визначається електронною торговою системою як середнє арифметичне показників оцінки кожного члена конкурсної комісії за кожним критерієм для кожного учасника. Кожен член конкурсної комісії здійснює дії в електронній торговій системі під своїм логіном/паролем з урахуванням Методичних рекомендацій щодо окремих питань діяльності конкурсної комісії з проведення заходів з підготовки та проведення концесійного конкурсу, затверджених Мінекономіки.

131. Порівняльне оцінювання членами конкурсної комісії в електронній торговій системі застосовується лише у разі, коли застосування інших підходів, визначених пунктом 127 цього Порядку, є неможливим.

132. Конкурсні пропозиції, що відповідають умовам конкурсу та вимогам щодо показників результативності, визначеним в інструкції для учасників, допускаються до другого етапу оцінки.

133. Результати оцінювання технічної частини конкурсної пропозиції відображаються в електронній торговій системі та є доступними лише для учасника, який подав конкурсну пропозицію.

Оцінювання фінансово-економічної частини конкурсної пропозиції

134. На другому етапі оцінюється фінансово-економічна частина конкурсної пропозиції із застосуванням одного або кількох критеріїв, визначених концесієдавцем відповідно до Закону, згідно з пунктами 126 і 127 цього Порядку.

135. Концесієдавець отримує доступ до фінансово-економічної частини конкурсної пропозиції учасника після оцінки технічної частини конкурсної пропозиції учасників на предмет відповідності умовам конкурсу та вимогам щодо показників результативності відповідно до пункту 132 цього Порядку.

136. Концесієдавець може запитувати додаткову інформацію про конкурсну пропозицію учасника, а учасник може надавати таку додаткову інформацію на усіх етапах оцінки конкурсної пропозиції учасника.

137. Результати оцінки конкурсних пропозицій відображаються в електронній торговій системі протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій.

138. У разі проведення концесійного конкурсу без прекваліфікації інформація про переможця та учасників концесійного конкурсу, зокрема конкурсні пропозиції переможця та учасників концесійного конкурсу, подані ними документи, розкриваються в електронній торговій системі після відображення в електронній торговій системі результатів оцінки конкурсних пропозицій.

Результати оцінювання конкурсних пропозицій

139. Переможцем концесійного конкурсу визнається учасник, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, визначену шляхом поєднання оцінки технічної та фінансово-економічної частин конкурсної пропозиції.

140. У разі коли концесійний конкурс проводився відповідно до пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, ініціатор такої пропозиції, якщо конкурсна пропозиція ініціатора не отримала найвищу оцінку, може надіслати концесієдавцю повідомлення про згоду укласти концесійний договір на умовах конкурсної пропозиції, яка отримала найвищу оцінку, протягом трьох робочих днів з дня відображення результатів оцінки конкурсних пропозицій відповідно до пункту 138 цього Порядку.

141. У разі коли ініціатор пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії не надіслав згоду укласти договір на умовах конкурсної пропозиції, яка отримала найвищу оцінку, або відмовився від укладення договору у строк, визначений пунктом 140 цього Порядку, концесієдавець надсилає учаснику, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, запрошення до укладення концесійного договору відповідно до пункту 145 цього Порядку.

142. Після отримання згоди укласти концесійний договір на умовах конкурсної пропозиції, яка отримала найвищу оцінку, надісланої відповідно до пункту 140 цього Порядку, або після отримання відмови від укладення договору чи ненадання відповіді, як передбачено пунктом 141 цього Порядку, конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій за результатами оцінки всіх конкурсних пропозицій визначає конкурсну пропозицію, що отримала найвищу оцінку, оформлює протокол конкурсної комісії з висновком щодо визначення найкращих умов здійснення концесії та подає його на затвердження концесієдавцю.

143. У випадку, визначеному пунктом 140 цього Порядку, переговори щодо укладення концесійного конкурсу проводяться відповідно до цього Порядку.

144. Протягом трьох робочих днів з дати затвердження протоколу конкурсної комісії, яким оформлено висновок щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, концесієдавець надсилає учаснику, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, запрошення до укладення концесійного договору.

Розгляд та перевірка документів переможця концесійного конкурсу у разі проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації)

145. У разі проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації) концесієдавець протягом десяти робочих днів з дати затвердження протоколу конкурсної комісії, яким оформлено висновок щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, здійснює розгляд та перевірку документів переможця концесійного конкурсу та надсилає запрошення до укладення концесійного договору.

146. Протягом строку, визначеного пунктом 145 цього Порядку, у разі потреби концесієдавець звертається до переможця концесійного конкурсу із запитом про надання уточнень та/або додаткової інформації про документи переможця (зокрема про кожного учасника об'єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів). Разом із запитом концесієдавець подає вичерпний перелік зауважень щодо суттєвих помилок, які є підставою для прийняття рішення про припинення переговорів.

147. Переможець може надати уточнення та/або додаткову інформацію про документи переможця з урахуванням зауважень концесієдавця, наданих відповідно до пункту 146 цього Порядку, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

148. У разі встановлення невідповідності вимогам до переможця концесійного конкурсу, що визначені в інструкції для учасників, або неподання інформації та/або документів відповідно до пункту 147 цього Порядку, концесієдавець повідомляє такому учаснику про припинення переговорів та запрошує до укладення концесійного договору наступного за результатом конкурсу учасника.

149. Не можуть бути підставою для припинення переговорів формальні (несуттєві) помилки в оформленні документів переможця концесійного конкурсу, які не впливають на зміст таких документів, зокрема технічні помилки та описки.

Укладення концесійного договору

150. Учасник, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, може подати через електронну торгову систему пропозиції до тексту концесійного договору, які не можуть змінювати істотні умови концесійного договору, а також положень, що відображають зміст конкурсної пропозиції переможця.

151. Усі пропозиції до тексту концесійного договору в процесі узгодження істотних умов концесійного договору зберігаються в електронній торговій системі.

152. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості щодо всіх істотних умов і підписання сторонами тексту концесійного договору.

153. Укладений концесійний договір є публічним та протягом трьох робочих днів з моменту укладення підлягає опублікуванню в електронній торговій системі, а також оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайті адміністратора електронної торгової системи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

154. Концесієдавець через особистий кабінет користувача протягом трьох робочих днів з моменту укладення концесійного договору надсилає на офіційну електронну пошту копію такого договору з усіма додатками до нього до Мінекономіки, яке веде облік укладених концесійних договорів відповідно до Закону.

155. Цивільно-правові договори, укладені для виконання концесійного договору, включаючи прямий договір, протягом трьох робочих днів з моменту укладення завантажуються до електронної торгової системи та є доступними виключно для концесієдавця та концесіонера.

156. Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим частини п'ятої статті 17 Закону, учасник, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, не підписав концесійний договір, концесієдавець надсилає такому учаснику повідомлення про припинення переговорів та запрошує до укладення концесійного договору наступного за результатом конкурсу учасника.

157. Переговори з наступним за результатом концесійного конкурсу учасником щодо умов концесійного договору тривають протягом строку, визначеного частиною п'ятою статті 17 Закону.

158. Якщо сторони знову (вдруге) не досягли згоди щодо неістотних умов концесійного договору, конкурс визнається таким, що не відбувся, а концесієдавець може прийняти рішення про проведення повторного концесійного конкурсу відповідно до Закону.

159. Концесієдавець не може поновлювати переговори з тим учасником концесійного конкурсу, переговори з яким були припинені.

Особливості проведення конкурентного діалогу

160. До проведення конкурентного діалогу застосовуються положення цього Порядку щодо проведення концесійного конкурсу з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

161. Конкурентний діалог складається з таких етапів:

1) попередній відбір претендентів (прекваліфікація);

2) подання учасниками пропозицій щодо технічних та якісних характеристик проекту, що здійснюється на умовах концесії;

3) проведення конкурсною комісією переговорів з кожним учасником;

4) розроблення конкурсною комісією умов концесійного конкурсу, інструкції для учасників та проекту концесійного договору;

5) запрошення учасників до участі у конкурсі пропозицій;

6) оцінка конкурсних пропозицій і вибір учасника, який запропонував найкращі умови здійснення концесії;

7) переговори з учасником, який запропонував найкращі умови здійснення концесії.

162. Оголошення про проведення конкурентного діалогу публікується відповідно до пункту 62 цього Порядку та повинне містити інструкцію для претендентів, в якій також наводиться опис робіт, які необхідно виконати, та/або послуг, що повинні бути надані в рамках реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії.

163. Учасники, які пройшли попередній відбір відповідно до положень пунктів 65 - 98 цього Порядку, подають пропозиції щодо технічних та якісних характеристик проекту.

164. Строк подання учасниками пропозицій визначається у конкурсній документації та не може бути меншим ніж 60 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурентного діалогу в електронній торговій системі.

165. Усі переговори з учасниками фіксуються шляхом складення протоколу, копії яких завантажуються до електронної торгової системи. Копії протоколів, складених за результатами переговорів, доступні для перегляду виключно учасникам, що брали участь в таких переговорах.

166. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюються відповідно до інструкції для учасників з урахуванням положень статті 16 Закону та пунктів 117 - 138 цього Порядку.

167. У будь-який час до закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасник має право змінити або відкликати свою конкурсну пропозицію.

Публікація документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію

168. Концесієдавець публікує в електронній торговій системі:

1) пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, подані орендарем концесієдавцю, разом з документами, визначеними частиною п'ятою статті 21 Закону (крім інформації, що визначена орендарем конфіденційною та/або таємною відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"), якою не може бути визначена інформація та документи, які підтверджують, що орендар не підпадає під дію обмежень, визначених частиною четвертою статті 12 Закону;

2) рекомендації щодо доцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування, надані концесієдавцем у процесі підготовки орендарем пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії (за наявності);

3) копію договору (договорів) оренди з усіма додатками, змінами та доповненнями;

4) акти перевірки виконання умов договору оренди;

5) надані орендарем підтвердження відповідності вимогам до претендента, передбаченим пунктами 1, 2, 4 - 9 частини четвертої статті 12 Закону, а також іншим вимогам, установленим Законом до орендаря;

6) документи, що підтверджують можливість забезпечення фінансування проекту, який планується реалізувати на умовах концесії, та/або наявність досвіду залучення фінансування для реалізації подібних проектів (наявність досвіду може бути підтверджена за рахунок осіб, пов'язаних з орендарем відносинами контролю);

7) висновки про доцільність (недоцільність) прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії;

8) рішення Кабінету Міністрів України про доцільність здійснення концесії та проведення прямих переговорів;

9) проект концесійного договору, пропозиції концесієдавця та орендаря щодо умов концесійного договору, надані у процесі прямих переговорів;

10) концесійний договір, укладений за результатами проведення прямих переговорів.

Публікація документів у разі проведення концесійного конкурсу не в електронній торговій системі

169. У разі коли концесійний конкурс проводиться не в електронній торговій системі, концесієдавець після укладення концесійного договору у строк, визначений Законом, публікує в електронній торговій системі:

1) конкурсну документацію та зміни, що вносилися до конкурсної документації;

2) заявки претендентів для участі в попередньому відборі;

3) рішення та висновки щодо допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі пропозицій;

4) оголошення про проведення концесійного конкурсу;

5) конкурсні пропозиції;

6) протоколи засідання конкурсної комісії;

7) укладений концесійний договір;

8) звернення за роз'ясненням та щодо усунення порушень у процесі проведення конкурсу.

Оскарження

170. Спори, що виникають у зв'язку з концесійним конкурсом, конкурентним діалогом, вирішуються в судовому порядку.

171. Суб'єктом оскарження можуть бути виключно претенденти та/або учасники концесійного конкурсу, конкурентного діалогу.

____________

Опрос