Идет загрузка документа (357 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 28.07.2021 № 821
действует с 11.08.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 липня 2021 р. N 821

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатках 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2019 р., N 69, ст. 2414):

1) пункт 3 додатка 2 виключити;

2) у пункті 17 додатка 3 слово "(використання)" виключити.

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992; 2017 р., N 9, ст. 280, N 100, ст. 3069; 2018 р., N 22, ст. 727, N 72, ст. 2429; 2019 р., N 47, ст. 1614, N 69, ст. 2397; 2020 р., N 4, ст. 198, N 21, ст. 787, N 84, ст. 2714):

1) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 6 слова "землі в межах державного кордону," замінити словами "державний кордон, землі в межах";

2) підпункт 4 пункту 20 викласти в такій редакції:

"4) підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів (електронні копії документів, на підставі яких встановлено такі межі (відповідні накази Держгеокадастру та його територіальних органів, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, відповідні накази Держгеокадастру про внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про державний кордон, документація із землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць та рішення уповноважених органів про її затвердження).";

3) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон:

1) графічне зображення лінії державного кордону:

послідовно з'єднані лініями поворотні точки державного кордону;

координати прикордонних знаків та поворотних точок;

протяжність державного кордону (в цілому та окремих ділянок);

2) повне найменування суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв;

3) облікові номери лінії державного кордону згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

4) інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон (в цілому та/або окремих ділянок):

назва, дата та номер рішення про затвердження документа, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено державний кордон;

5) дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону:

кількість засобів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону (в цілому та окремих ділянок);

дата встановлення кожного засобу демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону;

координати засобів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону;

інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких проведено демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону.";

4) доповнити пункт 22 підпунктами 11, 62 і 63 такого змісту:

"11) відомості Державного адресного реєстру;";

"62) відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності:

назва, код (номер) територіальної зони згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

відомості про об'єкти, які передбачається розмістити на території;

опис меж;

площа;

інформація про документи, на підставі яких відомості про межі території внесено до Державного земельного кадастру;

63) відомості про межі функціональних зон:

назва, код (номер) виду функціональної зони згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

опис меж;

площа;

інформація про документи, на підставі яких відомості про межі функціональних зон внесено до Державного земельного кадастру;";

5) у пункті 24:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) місце розташування, у тому числі дані Державного адресного реєстру (за наявності);";

підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) цільове призначення (категорія земель, вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель):

категорія земель згідно з підпунктом 6 пункту 22 цього Порядку;

цільове призначення згідно з додатками 58, 59, 60;";

доповнити пункт підпунктами 102 і 103 такого змісту:

"102) код (номер) території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності згідно з підпунктом 62 пункту 22 цього Порядку, до складу якого входить земельна ділянка;

103) код (номер) функціональної зони згідно з підпунктом 63 пункту 22 цього Порядку, до складу якого входить земельна ділянка;";

6) у пункті 28:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Значення ВОК для функціональної зони встановлюється згідно з додатками 1, 58, 60.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

в абзаці шостому слова і цифри "коду Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97" замінити словами "першим десяти цифрам номера кадастрової зони, визначеним згідно з індексними кадастровими картами (планами). Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад застосовується після впровадження відповідних функціональних можливостей в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру";

7) у пункті 36:

в абзаці першому слова "в межах державного кордону та адміністративно-територіальних" замінити словами "в межах лінії державного кордону та межах адміністративно-територіальних";

у підпункті 1 слова "меж державного кордону," замінити словами "лінії державного кордону, меж";

8) в абзаці другому підпункту 1 пункту 37 та пункті 40 слова "межам державного кордону," замінити словами "лінії державного кордону, межам";

9) пункт 45 доповнити підпунктами 102 і 103 такого змісту:

"102) карти (плани) територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

103) карти (плани) меж функціональних зон;";

10) у пункті 61 слово "ініціалів" замінити словами "ініціалів/ініціала власного імені";

11) у пункті 69:

абзац перший після слів "відповідних робіт" доповнити словами і цифрами ", або власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки у випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про Державний земельний кадастр";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Заява у паперовій формі разом з документацією із землеустрою або оцінки земель, електронним документом та іншими документами, зазначеними у пунктах 91 - 129, 135 - 137 цього Порядку, а у визначених законодавством випадках виключно заява подається заявником Державному кадастровому реєстраторові особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а заява в електронній формі надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через окрему офіційну веб-сторінку Держгеокадастру (далі - веб-сторінка Держгеокадастру), що забезпечує формування та подання заяви.";

12) у пункті 78:

у підпункті 5 слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

у підпункті 9 слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал власного імені";

13) абзац третій підпункту 2 пункту 89 після слів "Державного земельного кадастру" доповнити словами ", в тому числі адреси об'єктів нерухомого майна (за наявності)";

14) у пункті 91:

підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон до Державного земельного кадастру;

3) документи щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (зміни до них) про державний кордон до Державного земельного кадастру приймається шляхом видання відповідного наказу Держгеокадастру.

Розроблення електронного документа для внесення відомостей про державний кордон до Державного земельного кадастру забезпечує Держгеокадастр, який погоджує такий документ.";

15) у пункті 97:

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів (якщо межі адміністративно-територіальної одиниці встановлені до набрання чинності Законом України "Про землеустрій");";

доповнити пункт підпунктами 52 і 53 такого змісту:

"52) щодо відомостей про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, - затверджених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів;

53) щодо відомостей про межі функціональних зон - затверджених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів;";

доповнити підпункт 6 абзацом такого змісту:

"робочих проектів землеустрою;";

16) доповнити Порядок пунктом 971 такого змісту:

"971. Відомості про межі функціональних зон, визначені до набрання чинності Законом України від 17 червня 2020 р. N 711-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" у затвердженій містобудівній документації, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі:

щодо функціональних зон у межах населених пунктів - плану зонування (щодо земельних ділянок, на які не розроблені детальні плани територій), генерального плану населеного пункту (в разі відсутності плану зонування та в разі, коли на земельну ділянку не розроблений детальний план території), детального плану території;

щодо функціональних зон за межами населених пунктів - детального плану території, а в разі його відсутності - містобудівної документації регіонального рівня.

Витяг із затвердженої містобудівної документації, визначеної в абзацах другому і третьому цього пункту, виданий відповідним органом місцевого самоврядування, подається ним державному кадастровому реєстраторові в електронній формі.

Витяг із затвердженої містобудівної документації в електронній формі засвідчується за допомогою електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", особи, яка відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про землеустрій" є розробником містобудівної документації. Наявність електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", підтверджує відповідність зазначеного витягу оригіналу містобудівної документації у паперовій формі.

Виготовлення витягу із затвердженої містобудівної документації в електронній формі здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат зображення - кольоровий;

роздільна здатність - 300 точок на дюйм;

глибина кольору - не менш як 4 біти;

формат готового файла - PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення);

розмір файла - не більш як 3 мегабайти.

Якість містобудівної документації в електронній формі повинна забезпечувати розбірливе читання його змісту.";

17) пункт 102 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

"11) комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій;";

18) пункт 104 доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості про обмеження у використанні земель у сфері забудови, передбачені Класифікацією обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. N 654 (Офіційний вісник України, 2021 р., N 52, ст. 3201), що встановлені до набрання чинності Законом України від 17 червня 2020 р. N 711-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" у затвердженій містобудівній документації на місцевому рівні, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі такої документації.";

19) пункт 108 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.";

20) пункт 1102 після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру сертифікований інженер-землевпорядник у разі потреби здійснює автоматизовану перевірку відповідності електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, встановленим вимогам щодо змісту, структури і технічних характеристик до розроблення такого документа та відомостям Державного земельного кадастру до подання заяви про внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру. За результатами перевірки формується електронний протокол перевірки з описом помилок (за наявності).".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий і двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим;

21) у пункті 118 слова "виду використання" замінити словами "виду цільового призначення";

22) пункт 121 викласти в такій редакції:

"121. Для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 12;

2) оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін;

3) електронний документ.";

23) доповнити Порядок пунктом 1211 такого змісту:

"1211. Внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо її цільового призначення здійснюється згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, Класифікатором видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правилами їх застосування, наведеними у додатках 58 - 60.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського, лісогосподарського призначення здійснюється за умови надання її власником (а для земель державної та комунальної власності - користувачем) забезпечення виконання зобов'язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, крім випадків, визначених законом, у вигляді гарантії. Державний кадастровий реєстратор, який вносить до Державного земельного кадастру відомості про зміну цільового призначення такої земельної ділянки, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру негайно повідомляє установі, що видала гарантію, про настання підстави для відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва за формою згідно з додатком 61.";

24) у пункті 139:

в абзаці першому слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем розташування";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Повідомлення про виявлення помилки може бути надіслано також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.";

25) в абзаці другому пункту 1391 слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем розташування";

26) пункт 162 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності та межі функціональних зон надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

27) абзац другий підпункту 1 пункту 163 після слів "Публічну кадастрову карту" доповнити словами ", що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру";

28) у підпункті 4 пункту 165:

доповнити підпункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

межі функціональних зон;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

абзац тринадцятий виключити;

29) у підпункті 4 пункту 170 слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

30) в абзаці десятому пункту 1711 слова "інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка)," замінити словами "веб-сторінку Держгеокадастру";

31) у другому реченні пункту 176 слова "Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) посвідчує власним кваліфікованим електронним підписом" замінити словами "містить обов'язкове посилання на Державний земельний кадастр";

32) у пункті 181:

в абзаці п'ятому слова і цифри "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)," виключити;

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

"відомості про облікові номери та межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

відомості про облікові номери та межі функціональних зон;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим;

в абзацах чотирнадцятому і п'ятнадцятому слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

33) у пункті 187:

у підпункті 6 слова "для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку" виключити;

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) приватним виконавцям, арбітражним керуючим під час виконання своїх повноважень.";

34) у пункті 190:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) державний кордон (графічне зображення державного кордону, повне найменування суміжних іноземних держав, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону);";

підпункт 4 після слів "до Державного земельного кадастру)" доповнити словами ", межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (назва, код (номер), межі зони, опис меж, площа, відомості про об'єкти, які передбачається розмістити на території, документи, на підставі яких відомості про територіальну зону внесено до Державного земельного кадастру), функціональні зони (назва, код (номер), межі зони, опис меж, площа, документи, на підставі яких відомості про функціональну зону внесено до Державного земельного кадастру)";

у підпункті 7:

слова "вид використання" замінити словами "вид цільового призначення";

слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

після слів "до складу якого входить земельна ділянка" доповнити словами ", відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу яких входить земельна ділянка, відомості про межі функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка";

доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"Суб'єктам, зазначеним у підпункті 7 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру надається до відомостей, передбачених підпунктом 7 цього пункту.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

35) у пункті 195:

підпункт 1 після слів "та редакторів без" доповнити словом "необхідності";

підпункт 2 виключити;

у підпункті 3 цифри "13 - 17" замінити цифрами "9 - 13";

36) пункт 196 викласти в такій редакції:

"196. На офіційному веб-сайті Держгеокадастру за допомогою технологічних та програмних засобів Державного земельного кадастру оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про:

1) картографічну основу;

2) індексні кадастрові карти (плани);

3) державний кордон:

графічне зображення лінії державного кордону;

повне найменування суміжних держав;

координати прикордонних знаків та поворотних точок;

інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон;

дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону;

4) землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах):

найменування адміністративно-територіальної одиниці;

відомості Державного адресного реєстру;

опис меж адміністративно-територіальної одиниці;

площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;

повне найменування суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць;

відомості про категорії земель в межах адміністративно-територіальної одиниці:

- назва, код (номер), межі категорії земель;

- опис меж;

- площа;

- інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель;

відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:

- назва, код (номер);

- опис меж та угідь, що входять до складу масиву;

- контури угідь;

- площа;

- інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;

- інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру;

відомості про межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності:

- назва, код (номер) територіальної зони;

- відомості про об'єкти, які передбачається розмістити на території;

- опис меж;

- площа;

- інформація про документи, на підставі яких відомості про межі території внесено до Державного земельного кадастру;

відомості про межі функціональних зон:

- назва, код (номер) функціональної зони;

- опис меж;

- площа;

- інформація про документи, на підставі яких відомості про межі функціональної зони внесено до Державного земельного кадастру;

відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:

- назва, код (номер);

- контури угідь;

- площа;

- інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя;

- інформація про якісні характеристики угідь;

відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;

відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

якісні характеристики земельних угідь (в цілому і за окремими контурами) згідно з абзацом шостим підпункту 7 пункту 22 цього Порядку;

5) обмеження у використанні земель:

вид;

опис меж;

площа;

зміст обмеження;

опис режимоутворюючого об'єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об'єкта);

інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель;

6) земельні ділянки:

кадастровий номер;

місце розташування, у тому числі дані Державного адресного реєстру (за наявності);

опис меж;

площа;

міри ліній по периметру;

координати поворотних точок меж;

дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;

дані про якісний стан земель та бонітування ґрунтів;

відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до складу яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;

цільове призначення (категорія земель, вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель);

склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;

відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;

відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

нормативна грошова оцінка;

інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку;

7) розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права);

8) зведені дані щодо кількісного та якісного обліку земель;

9) суб'єкта права власності на земельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження;

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті; найменування і податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави - відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;

10) суб'єкта речового права на земельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження;

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер;

11) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

У разі надання відомостей про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається її цільове призначення;

12) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.

З метою інформування заявників про стан та результат розгляду їх звернень на офіційному веб-сайті Держгеокадастру забезпечується безоплатний відкритий доступ до відомостей, що передбачені пунктами 214 - 218 цього Порядку.

Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру здійснюється автоматизовано з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.

Відомості Державного земельного кадастру, зазначені в цьому пункті, оприлюднюються Держгеокадастром у вигляді відкритих даних на Публічній кадастровій карті.

Відомості про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення за результатами загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Безоплатний доступ до оприлюднених даних Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру здійснюється за допомогою таких електронних сервісів:

сервіси пошуку даних;

сервіси перегляду (візуалізації) даних;

аналітичні сервіси;

сервіси для вивантаження даних;

інтерфейси прикладного програмування для доступу до даних без права їх редагування.

Відомості Державного земельного кадастру підлягають передачі у таких формі та вигляді, в яких вони внесені до Державного земельного кадастру.";

37) у підпункті 1 пункту 197 слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

38) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 198 слово "(використання)" виключити;

39) в абзацах четвертому і п'ятому пункту 210 слова "за допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу адміністративних послуг" замінити словами "з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг";

40) у пункті 222 слова ", його територіальних органів" виключити;

41) пункти 223 і 224 викласти в такій редакції:

"223. Держгеокадастр розглядає скарги:

1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

2) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об'єкти Державного земельного кадастру або про відмову у здійсненні такої дії;

3) щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка допущена органом, що здійснює його ведення;

4) на прийняті рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора в межах його повноважень.

224. Територіальні органи Держгеокадастру розглядають скарги на рішення щодо надання відомостей Державного земельного кадастру.";

42) у пункті 225:

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слово "третьому" замінити словом "другому";

43) у тексті Порядку:

слова "через Єдиний державний веб-портал електронних послуг", "через Єдиний державний портал адміністративних послуг", "Єдиний державний портал адміністративних послуг" в усіх відмінках замінити словами "з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг";

після слів "прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами" доповнити словами "містобудівною документацією";

слова "інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки" і "у формі Інтернет-сторінки" замінити словами "веб-сторінку Держгеокадастру";

слова "Інтернет-сторінка" в усіх відмінках замінити словами "веб-сторінка Держгеокадастру" у відповідному відмінку;

слова "виконавчі органи органів місцевого самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";

слова "межі державного кордону" замінити словами "державний кордон";

слово "ім'я" замінити словами "власне ім'я";

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";

44) у додатку 1 до Порядку:

у пункті 29 слово і цифру "додатку 7" замінити словами і цифрами "додатках 7 і 71";

у пункті 37:

в абзаці третьому слова "/Вид використання земельної ділянки" виключити;

доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка" (DispossessionZone);

"Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка" (FunctionalZone);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - вісімнадцятим;

у назві розділу "Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" та пункті 41 слова "/Вид використання земельної ділянки" виключити;

у пункті 42:

в абзаці першому слова "/Вид використання земельної ділянки" виключити;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) в елементі "Цільове призначення земельної ділянки" (Purpose) - цільове призначення земельної ділянки, яке визначається згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, Класифікатором видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правилами їх застосування, наведених у додатках 58 - 60;";

підпункт 3 виключити;

доповнити додаток розділами такого змісту:

"Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

432. Елемент "Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка" (DispossessionZone) наведений у додатку 172 та складається з елемента "Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності" (DispossessionZoneNumber).

Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка

433. Елемент "Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка" (FunctionalZone) наведений у додатку 173 та складається з елемента "Обліковий номер функціональної зони" (FunctionalZoneNumber).";

у пункті 692:

у підпункті 1:

абзац перший після слів "Графічне зображення" доповнити словом "лінії";

абзац другий після слова "лініями" доповнити словами "місця встановлення прикордонних знаків та";

абзац третій викласти в такій редакції:

"номера прикордонних знаків (делімітаційних точок);";

абзац четвертий виключити;

у підпункті 2 слово "іноземних" виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) в елементі "Координати прикордонних знаків та поворотних точок" (BorderSignsInfo) - інформація про координати прикордонних знаків та поворотних точок;";

підпункт 5 після слова "демаркації" в усіх відмінках доповнити словами "(редемаркації, делімітації)" у відповідному відмінку;

пункт 694 доповнити підпунктами 62 і 63 такого змісту:

"62) в елементі "Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності" (DispossessionZone) - відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності у межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) територіальної зони згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

відомості про об'єкти, які передбачається розмістити на території;

опис меж;

площа;

інформація про документи, на підставі яких відомості про територіальну зону внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження містобудівної документації, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

63) в елементі "Функціональна зона" (FunctionalZone) - відомості про функціональну зону в межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) функціональної зони згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

опис меж;

площа;

інформація про документи, на підставі яких відомості про функціональну зону внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження містобудівної документації, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;";

пункт 695 викласти в такій редакції:

"695. Елементи "Обмеження у використанні земель" (LandsRestrictions) та "Обмеження у використанні земель" (TerritorialZoneInfo) наведені відповідно у додатках 43 і 431.";

у підпункті 9 пункту 6911:

доповнити підпункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"в елементі "Назва фактороутворюючого об'єкта" (NameFactorObject) - дані про назву фактороутворюючого об'єкта;

в елементі "Тип фактороутворюючого об'єкта" (Type) - дані про тип фактороутворюючого об'єкта (1 - точка, 2 - лінія, 3 - полігон);

в елементі "Точка, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об'єкт" (Point) - дані про точку, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об'єкт;

в елементі "Блок опису ліній фактороутворюючого об'єкта" (Line) - дані про лінії, за допомогою яких зазначається фактороутворюючий об'єкт;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;

абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:

"в елементі "Площа локального фактора" (LocalFactorArea) - дані про площу локального фактора;

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів локального фактора" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів локального фактора згідно з додатком 11;";

абзац сімнадцятий виключити;

в абзаці четвертому пунктів 6913 і 6915 слова "/вид використання" в усіх відмінках виключити;

назву розділу "Кваліфікований електронний підпис електронного документа" викласти в такій редакції:

"Електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", електронного документа";

пункти 71 і 72 викласти в такій редакції:

"71. Залежно від порядку формування та проведення перевірки електронного документа його зміст доповнюється елементами, які включають електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", та відомості про осіб, відповідальних за формування електронного документа.

72. Електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", в електронному документі накладається згідно із Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".";

у тексті додатка, крім абзацу четвертого підпункту 5 пункту 70, слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

45) у додатках 4 і 7 до вимог склад елементу "Qualification Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника" після слів "інженера-землевпорядника" доповнити словом ", архітектора";

46) доповнити вимоги додатком 71 такого змісту:

Межі територій адміністративно-територіальних одиниць
(населений пункт)

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart/
 
TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo
 
Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Маска заповнення

TerritorialZoneNumber
 
Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode
 
Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

 

Зазначається код територіальної зони згідно із додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, числовий, 3 знаки

 

TerritorialZoneID
 
Ідентифікатор визначення територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

 

Числовий, 6 знаків відповідно до додатка 42 до вимог

TerritorialZoneShortNumber
 
Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду

 

10 знаків KOATUU

TerritorialZoneName
 
Назва адміністративно-територіальної одиниці

 

 

Текстовий

Executor
 
Виконавець
Min-1. Max-2

ExecutorName
type FullNameType
 
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition
 
Посада виконавця

 

Текстовий

Qualification
 
Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера

QualificationNumber
 
Номер кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката)

Числовий

 

QualificationDate
 
Дата
кваліфікаційного
свідоцтва (сертифіката)

Дата: 0000-00-00
(рік-місяць-число)

ContactInfo
 
Контактна інформація

Phone
 
Номер телефону

Текстовий

 

Fax
 
Номер факсу

Текстовий

 

Email
 
Електронна адреса

Текстовий

Chief
 
Відповідальна особа
Min-1. Max-2

ChiefName
type FullNameType
 
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition
 
Посада відповідальної особи

 

Текстовий

Qualification
 
Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера

QualificationNumber
 
Номер кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката)

Числовий

 

QualificationDate
 
Дата кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката)

Дата: 0000-00-00
(рік-місяць-число)

TechDocumentation
 
Документація із землеустрою

DocumentationType
 
Вид документації із землеустрою (код), інших документів

 

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог

BookNumber
 
Обліковий номер документації

 

Текстовий

DocumentList
 
Перелік документів, з яких складається документація

 

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

DateDrafted
 
Дата складання документації

 

Дата: 0000-00-00
(рік-місяць-число)

DateSigned
 
Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

 

Дата: 0000-00-00
(рік-місяць-число)

DocumentationApproval
 
Затвердження документації із землеустрою

ApprovedBy
 
Найменування органу

 

Текстовий

 

ApprovalDate
 
Дата рішення

 

Дата: 0000-00-00
(рік-місяць-число)

ApprovalNumber
 
Номер рішення

 

Текстовий

AdditionalInfoBlock
 
Додаткова інформація

 

 

Текстовий

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони
Min-1, Max-n

Boundary
type Boundary
 
Межа зовнішнього полігона територіальної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони
Min-1, max-n

Boundary
type Boundary
 
Межа внутрішнього полігона територіальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

AdjacentUnits
 
Суміжники адміністративно-територіальної одиниці

AdjacentUnitInfo
 
Суміжник адміністративно-територіальної одиниці

KOATUU
 
Код

10 знаків

 

 

AdjacentName
 
Назва адміністративно-територіальної одиниці

 

 

 

AdjacentBoundary
 
Опис межі з суміжником

Boundary
type Boundary
 
Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог";

47) у додатку 8 до вимог:

в елементі "ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки" слово "місцезнаходження" замінити словами "місце розташування";

виключити таку позицію:

"024

Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону";

48) у додатку 14 до вимог:

в елементі "ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки" слово "Місцезнаходження" замінити словами "Місце розташування";

в елементі "CategoryPurposeInfo Категорія/Цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" слова "/вид використання" виключити;

після елемента "LandsMassif Масив, до складу якого входить земельна ділянка" доповнити такими елементами:

"

DispossessionZone
Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

 

Зазначаються дані згідно з додатком 172 до вимог

FunctionalZone
Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка

 

Зазначаються дані згідно з додатком 173 до вимог

";

49) у додатку 15 до вимог:

назву додатка викласти в такій редакції: "МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ земельної ділянки";

в елементі "ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки" слово "Місцезнаходження" замінити словами "Місце розташування";

50) додаток 16 до вимог викласти в такій редакції:

КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ/
Цільове призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart /
 
CadastralZoneInfo /
 
CadastralQuarters/
 
CadastralQuarterInfo /
 
Parcels/
 
ParcelInfo/
 
CategoryPurposeInfo

CategoryPurposeInfo
 
Категорія та цільове призначення земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Category
 
Категорія земель

Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Purpose
Цільове призначення земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатками 58, 59, 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру";

51) доповнити вимоги додатками 172 і 173 такого змісту:

Межі території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart /
 
CadastralZoneInfo /
 
CadastralQuarters/
 
CadastralQuarterInfo/
 
Parcels/
 
ParcelInfo/
 
LandsMassif/
 
DispossessionZone

DispossessionZone
 
Територія, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

Склад елемента

Додаткова інформація

DispossessionZoneNumber
 
Обліковий номер

Зазначаються дані згідно з додатками 2 - 6 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart /
 
CadastralZoneInfo /
 
CadastralQuarters/
 
CadastralQuarterInfo/
 
Parcels/
 
ParcelInfo/
 
LandsMassif/
DispossessionZone/
FunctionalZone

FunctionalZone
 
Функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка

Склад елемента

Додаткова інформація

FunctionalZoneNumber
 
Обліковий номер

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру та додатком 41 до вимог";

52) додатки 40 і 41 до вимог викласти в такій редакції:

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart/
 
TerritorialZoneInfo/
 
Objects/
 
Border/

Border
 
Державний кордон України

Склад елемента

Додаткова інформація

BorderMetricInfo
Графічне зображення лінії державного кордону України

 

 

 

CountryName
Повні назви іноземних держав

 

 

 

BorderSignsInfo
Дані щодо прикордонних знаків та поворотних точок

 

 

 

 

MetePoints
Прикордонні знаки

 

 

 

 

MetePoint
Прикордонний знак

 

 

 

 

Name
Назва прикордонного знака

 

 

 

X
Координата X

 

 

 

Y
Координата Y

Border Documentation
Інформація про документи

 

 

 

DemarcationInfo
Дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації)

 

 

 

 

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ
адміністративно-територіальних одиниць

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart/
 
TerritorialZoneInfo/
 
Objects/
 
Lands/

Lands
 
Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone
 
Name
 
Назва адміністративно-територіальної одиниці

ZoneType
 
Тип

 

 

 

ZoneName
 
Назва

 

 

LandsMetricInfo
 
Опис меж адміністративно-територіальної одиниці

 

 

 

LandsArea
 
Площа земель

MeasurementUnit
 
Одиниці виміру площі

Гектарів

 

 

Size
 
Значення площі

 

 

 

DeterminationMethod
 
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
 
За координатами вузлів полігона

 

OutsideLands
 
Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць

OutsideType
 
Тип

 

 

 

OutsideName
 
Назва

 

 

LandsDocumentation
 
Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі

 

 

 

LandsCategory
 
Відомості про категорії земель

 

 

 

LandsMassif
 
Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення

 

 

 

 

LandsMassifCode
 
Обліковий номер масиву земель сільськогоспо-дарського призначення

 

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

LandsMassifArea
 
Площа масиву земель сільськогоспо-дарського призначення

MeasurementUnit
 
Одиниця виміру площі, гектарів

 

 

 

Size
 
Значення площі

 

 

DeterminationMethod
 
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
 
За координатами вузлів полігона

 

 

LandsMassifExternals
 
Блок опису зовнішніх полігонів масиву земель сільськогоспо-дарського призначення

BoundarytypeBoundary
 
Межа зовнішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів масиву земель сільськогоспо-дарського призначення

BoundarytypeBoundary
 
Межа внутрішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

LandsMassifParcels
 
Текстовий опис складу угідь

LandsMassifParcels
 
Назва угіддя

 

 

LandsMassifCadastralNumbers
 
Блок опису кадастрових номерів земельних ділянок, які входять до складу масиву земель сільськогоспо-дарського призначення

LandsMassifCadastralNumbers
 
Кадастровий номер земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з пунктом 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру. Кадастрові номери відокремлюються один від одного знаком "/"

DispossessionZone
Відомості про територію можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

KATOTTG
Затверджений кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

 

 

 

 

 

NameIKZ
Відповідає першим дванадцяти цифрам номера кадастрової зони, визначеним згідно з індексними кадастровими картами (планами)

 

 

 

 

 

ZoneName
 
Назва

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

Dispossession
ZoneObjectInfoBlock
Відомості
про об'єкти, які передбачається розмістити
на території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

Dispossession
ZoneArea
 
Площа території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

MeasurementUnit
 
Одиниця виміру площі, гектарів

 

 

 

 

 

Size
 
Значення площі

 

 

 

 

DeterminationMethod
 
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
 
За координатами вузлів полігона

 

 

 

 

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

BoundarytypeBoundary
 
Межа зовнішнього полігона території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів
території можливого примусового відчуження земельних
ділянок з мотивів суспільної необхідності

BoundarytypeBoundary
 
Межа внутрішнього полігона території можливого примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

FunctionalZones
 
Відомості про функціональні зони

 

 

 

 

 

 

FunctionalZone
 
Відомості про функціональну зону

 

 

 

 

 

 

KATOTTG
 
Затверджений кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

 

 

 

 

 

NameIKZ
 
Відповідає першим дванадцяти цифрам номера кадастрової зони, визначеним згідно з індексними кадастровими картами (планами)

 

 

 

 

 

ZoneName
 
Назва виду функціонального призначення території

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

FunctionalZoneNumber
 
Обліковий номер функціональної зони

 

 

 

 

 

 

FunctionalZoneCode

 

Зазначаються дані
(КГО - тризначне число) згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

 

FunctionalZoneID

 

Зазначаються дані
(ВОК - шестизначне число) згідно з додатком 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

 

FunctionalZoneShortNumber

 

Зазначаються дані
(ПНО - десятизначне число, яке присвоюється автоматично системою)

 

 

FunctionalZoneArea
 
Площа функціональної зони

MeasurementUnit
 
Одиниця виміру площі, гектарів

 

 

 

 

 

Size
 
Значення площі

 

 

 

 

DeterminationMethod
 
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
 
За координата-ми вузлів полігона

 

 

 

 

Externals

 
Блок опису зовнішніх полігонів функціональної зони

Boundary type Boundary
 
Межа зовнішнього полігона функціональної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

 

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів функціональної зони

Boundary type Boundary
 
Межа внутрішнього полігона функціональної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

FunctionalZoneBuilding
Indexmax
 
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки, відсотків

 

 

Додаткова інформація із документації

 

 

FunctionalZoneDensityIndexmax
 
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови, осіб/гектарів

 

 

Додаткова інформація із документації

 

 

FunctionalZoneDistanceIndexmin
 
Мінімально допустимі відстані між будівлями та спорудами, метрів

 

 

Додаткова інформація із документації";

LandsParcels
 
Відомості про угіддя

 

 

 

LandsValuation
 
Відомості про нормативну грошову оцінку земель

 

 

 

LandsSoils
 
Відомості про бонітування ґрунтів

 

 

 

53) доповнити вимоги додатком 431 такого змісту:

Обмеження у використанні земель

UkrainianCadastralExchangeFile/
 
InfoPart/
 
TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo
 
Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Обов'язковість заповнення

Маска заповнення

TerritorialZoneNumber
 
Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode
 
Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

 

Обов'язковий

Зазначається код територіальної зони згідно з додатком 2
до Порядку ведення Державного земельного кадастру, числовий,
3 знаки

 

TerritorialZoneID
 
Ідентифікатор визначення територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

 

Обов'язковий

Зазначається ідентифікатор обмеження у використанні земель згідно із додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, числовий,
6 знаків

TerritorialZoneShortNumber
 
Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (восьмизначний)

 

Не заповнюється

Числовий, 8 знаків, присвоюється системою автоматично

TerritorialZoneName
 
Назва обмеження у використанні земель

 

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

TerritorialZoneAddress
 
Місце розташування обмеження у використанні земель

 

 

Обов'язковий

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

Ban
 
Заборонені види діяльності згідно із класифікатором
Min-0. Max-n.

 

 

Обов'язковий за наявності

Числовий

BanText
 
Заборонені види діяльності

 

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

Liability
 
Обов'язки щодо вчинення певних дій згідно із класифікатором
Min-0. Max-n.

 

 

Обов'язковий за наявності

Числовий

LiabilityText
 
Обов'язки щодо вчинення певних дій

 

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

RestrictionTerm
 
Строк дії обмеження у використанні земель

Duration
 
Строк дії обмеження у використанні земель

 

Обов'язковий за наявності

Числовий

 

Measure
 
Одиниця виміру строку дії обмеження

Year
 
Роки

Обов'язковий за наявності

Числовий

Month
 
Місяці

Обов'язковий за наявності

Числовий

Day
 
Дні

Обов'язковий за наявності

Числовий

Permanent
 
Постійний

 

Обов'язковий за наявності

<Permanent/>

Area
 
Площа обмеження у використанні земель

MeasurementUnit
 
Одиниця виміру площі

Hectare
 
Гектар

Обов'язковий

<Hectare/>

SquareMeter
 
Квадратний метр

<SquareMeter/>

Size
 
Площа

 

Обов'язковий

Числовий

AdditionalInfoBlock
 
Додаткова інформація про обмеження у використанні земель

 

 

Рекомендується заповнювати

Текстовий

Executor
 
Виконавець

ExecutorName
type FullNameType
 
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи

 

Обов'язковий

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

 

ExecutorPosition
 
Посада виконавця

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

Qualification
 
Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера

QualificationNumber
 
Номер кваліфікацій-ного свідоцтва (сертифіката)

Обов'язковий

Числовий

 

 

QualificationDate
 
Дата кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката)

Обов'язковий

Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число)

ContactInfo
 
Контактна інформація

Phone
 
Номер телефону

Рекомендується заповнювати

Текстовий

 

Fax
 
Номер факсу

Рекомендується заповнювати

Текстовий

 

Email
 
Електронна адреса

Рекомендується заповнювати

Текстовий

Chief
 
Відповідальна особа
Min-1. Max-2.

ChiefName
type FullNameType
 
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи

 

Обов'язковий

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition
 
Посада відповідальної особи

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

Qualification
 
Кваліфікаційне свідоцтво (сертифікат) інженера

Qualification
Number
 
Номер кваліфікацій-ного свідоцтва (сертифіката)

Обов'язковий

Числовий

 

QualificationDate
 
Дата кваліфікацій-ного свідоцтва (сертифіката)

Обов'язковий

Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число)

TechDocumentation
 
Документація із землеустрою

DocumentationType
 
Вид документації із землеустрою (код), інших документів

 

Обов'язковий

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог

BookNumber
 
Обліковий номер документації

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

 

DocumentList
 
Перелік документів, з яких складається документація

 

Обов'язковий

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

DateDrafted
 
Дата складання документації

 

Обов'язковий

Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число)

DateSigned
 
Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

 

Рекомендується заповнювати

Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число)

DocumentationApproval
 
Затвердження документації із землеустрою

ApprovedBy
 
Найменування органу

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

ApprovalDate
 
Дата рішення

 

Обов'язковий за наявності

Дата: 0000-00-00 (рік-місяць-число)

ApprovalNumber
 
Номер рішення

 

Обов'язковий за наявності

Текстовий

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони
Min-1, Max-n

Boundary
type Boundary
 
Межа зовнішнього полігона територіальної зони

 

Обов'язковий

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони
Min -1, Max- n

Boundary
type Boundary
 
Межа внутрішнього полігона територіальної зони

Обов'язковий за наявності

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог";

54) додаток 46 до вимог викласти в такій редакції:

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
земельних ділянок населених пунктів

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
MunicipalUnitNormativValuation/
MunicipalUnitNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary
 
Межа оціночної території

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary
 
Межа внутрішнього полігона оціночної території

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

AreaNP
 
Площа оціночної території (населеного
пункту)

MeasurementUnit
 
Одиниця виміру площі

Гектарів

 

 

 

Size
 
Значення площі

 

 

 

 

DeterminationMethod
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

 

 

ValuationYear
 
Рік виконання

 

 

 

 

 

DescriptionOfTerritory
 
Опис території, оцінка земель якої проведена

Region
 
Назва регіону

 

 

 

 

District
 
Назва району

 

 

 

 

Rada
 
Назва сільської, селищної, міської ради

 

 

 

 

 

Status
 
Тип населеного пункту

Settlement
 
Селище

 

 

 

Village
 
Село

 

 

 

UrbanTypeSettlement
 
Селище міського типу

 

 

 

City
 
Місто

 

 

 

MunicipalUnitName
 
Назва населеного пункту

 

 

 

 

KOATUU
 
Код Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України

 

 

 

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України
ДК 014-97 (КОАТУУ)

Population
 
Чисельність населення

 

 

 

 

Km1
 
Регіональний коефіцієнт (Км1)

Km1Z
 
Значення коефіцієнта Км1

 

 

 

 

Km1_1
 
Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 47 до вимог

Km1_2
 
Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 48 до вимог

 

Km1_3
 
Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 49 до вимог

 

Km1_4
 
Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 50 до вимог

PriceM
 
Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)

Витрати на освоєння та облаштування території, гривень

 

 

 

 

IncludedArea
 
Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів

 

 

 

 

Cnm
 
Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень

 

 

 

 

EstimatedAreas
 
Оціночні райони

EstimatedArea
 
Окремий оціночний район

RegionNumber
 
Ідентифікатор (номер) оціночного району

 

 

 

RegionIndex
 
Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii)

 

 

 

RegionArea
 
Площа оціночного району

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size

Значення площі

 

 

Determination Method

Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates

За координатами вузлів полігона

 

 

 

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району

Boundary
type Boundary
 
Межа оціночного району

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів оціночного району

Boundary
type Boundary
 
Межа внутрішнього полігона оціночного району

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

EconPlanZones
 
Економіко-планувальні зони

LevelKm2
 
Код граничних значень коефіцієнта, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 51 до вимог

EconPlanZone
 
Окрема економіко-планувальна зона

ZoneNumber
 
Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони

 

 

 

Km2
 
Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2)

 

 

 

ZoneArea
 
Площа економіко-планувальної зони

MeasurementUnit

Одиниця виміру площі

гектарів

 

Size

Значення площі

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates

За координатами вузлів полігона

 

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type
Boundary

Межа економіко-планувальної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

 

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type Boundary
 
Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

LocalFactors
 
Локальні фактори

LocalFactor
 
Окремий локальний фактор

LocalFactorCode

Код локального фактора

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

NameFactor

Назва локального фактора

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

LocalFactorIndex

Коефіцієнт локального фактора

LocalFactorIndexmin

Мінімальний допустимий коефіцієнт

 

Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

LocalFactorIndexmax

Максимально допустимий коефіцієнт

 

Зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

LocalFactorArea
 
Площа локального фактора

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size

Значення площі

 

 

DeterminationMethod
Метод визначення площі локального фактора

ExhangeFile
Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів локального фактора

Boundary type
Boundary
 
Межа локального фактора

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
 
Блок опису внутрішніх локального фактора

Boundary type
Boundary
 
Межа внутрішнього полігона локального фактора

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

AgroGroup

Агровиробнича група ґрунтів

CodeAgroGroup
 
Шифр агровиробничої групи ґрунтів

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 5
до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

AgroGroupArea
 
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size

Значення площі

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFile
Coordinates

За координатами вузлів полігона

 

Externals
 
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary type
Boundary
 
Межа агровиробничої групи ґрунтів

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
 
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary type
Boundary
 
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

BonitetBall
 
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів

Arable
 
Рілля, перелоги

 

 

PerennialPlants
 
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

 

Vineyard
 
Виноградники

 

Plants
 
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

 

 

 

 

 

Grasslands
 
Сіножаті

 

 

Pasture
 
Пасовища

 

 

BonitetBallHa
 
Бал бонітету
гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві/Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
 
Рілля, перелоги

 

 

 

 

PerennialPlants
 
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
 
Сади

 

 

 

Vineyard
 
Виноградники

 

 

 

Plants
 
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

 

 

 

 

Grasslands
 
Сіножаті

 

 

 

 

Pasture
 
Пасовища

 

 

 

 

FarmlandsValueHa
 
Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському
підприємстві (у гривнях)/ Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар

Arable
 
Рілля, перелоги

 

 

 

 

PerennialPlants
 
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
 
Сади

 

 

 

Vineyard
 
Виноградники

 

 

 

Plants
 
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

 

 

 

 

Grasslands
 
Сіножаті

 

 

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

 

 

";

55) у додатках 54 та 56 до вимог:

в елементі "ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки" слово "Місцезнаходження" замінити словами "Місце розташування";

в елементі "CategoryPurposeInfo Категорія /цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" слова "/вид використання" виключити;

56) додаток 2 до Порядку доповнити такими позиціями:

"023

Межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

024

Межі функціональних зон

025

Державний кордон України";

57) додатки 6 і 7 до Порядку викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
обмежень щодо використання земель та земельних ділянок

Код

Назва

01

Охоронна зона

01.01

Охоронна зона навколо території та об'єкта природно-заповідного фонду

01.02

Зона охорони пам'ятки культурної спадщини

01.02.1

Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини

01.02.2

Зона регулювання забудови

01.02.3

Зона охоронюваного ландшафту

01.02.4

Зона охорони археологічного культурного шару

01.03

Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта транспорту

01.03.1

Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта транспорту

01.04

Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта зв'язку

01.04.1

Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта електрозв'язку

01.04.2

Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта електрозв'язку

01.05

Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи

01.05.1

Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи

01.06

Охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності

01.07

Охоронна зона навколо геодезичного пункту

01.08

Охоронна зона навколо інженерних комунікацій

01.08.1

Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій

01.09

Охоронна зона навколо промислового об'єкта

01.09.1

Санітарно-захисна смуга навколо промислового об'єкта

02

Зона санітарної охорони

02.01

Зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

02.01.1

Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)

02.01.2

Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)

02.01.3

Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)

02.01.4

Санітарно-захисна смуга об'єкта водопостачання

02.02

Округ санітарної охорони курортів

02.02.1

Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)

02.02.2

Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)

02.02.3

Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)

03

Санітарні зони, відстані, розриви

03.01

Санітарно-захисна зона навколо об'єкта

03.02

Санітарна відстань (розрив) від об'єкта

04

Зона особливого режиму використання земель

04.01

Прикордонна смуга

04.02

Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань

04.03

Зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів

05

Водоохоронне обмеження

05.01

Водоохоронна зона

05.02

Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах

05.03

Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

05.04

Берегова смуга водних шляхів

05.05

Смуга відведення

05.06

Пляжна зона

06

Інше обмеження

06.01

Зона особливого режиму забудови

06.01.1

Території в червоних лініях

06.01.2

Території в зелених лініях

06.01.3

Території в блакитних лініях

06.01.4

Території в жовтих лініях

06.01.5

Території в лініях регулювання забудови

06.02

Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

06.02.1

Зона відчуження

06.02.2

Зона безумовного (обов'язкового) відселення

06.02.3

Зона гарантованого добровільного відселення

06.03

Зона надзвичайної екологічної ситуації

06.04

Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт

06.05

Авіаційне, радіолокаційне обмеження

06.05.1

Зона обмеження забудови від радіотехнічних, радіолокаційних об'єктів

06.05.2

Поверхня обмеження забудови

06.05.3

Зона обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму

06.05.4

Захисна зона аеронавігаційного обладнання

06.05.5

Смуга повітряних підходів

06.06

Історико-культурне обмеження

06.06.1

Буферна зона об'єкта всесвітньої спадщини

06.06.2

Історичний ареал населеного місця

06.06.3

Охоронювана археологічна територія

06.06.4

Історико-культурний заповідник

06.06.5

Історико-культурна заповідна територія

07

Земельні сервітути

07.01

Право проходу та проїзду на велосипеді

07.02

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

07.03

Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

07.04

Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

07.05

Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку

07.06

Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

07.07

Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

07.08

Право прогону худоби по наявному шляху

07.09

Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд

07.10

Інші земельні сервітути

08

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

09

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

10

Території та об'єкти природно-заповідного фонду

10.01

Національні природні парки

10.02

Біосферні заповідники

10.03

Регіональні ландшафтні парки

10.04

Заказники

10.05

Пам'ятки природи

10.06

Заповідні урочища

10.07

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

10.08

Заповідні зони національних природних парків

10.09

Зони регульованої рекреації національних природних парків

10.10

Зони стаціонарної рекреації національних природних парків

10.11

Господарські зони національних природних парків

10.12

Заповідні зони біосферних заповідників

10.13

Буферні зони біосферних заповідників

10.14

Зони антропогенних ландшафтів біосферних заповідників

10.15

Зони регульованого заповідного режиму біосферних заповідників

10.16

Заповідні зони регіональних ландшафтних парків

10.17

Зони регульованої рекреації регіональних ландшафтних парків

10.18

Зони стаціонарної рекреації регіональних ландшафтних парків

10.19

Господарські зони регіональних ландшафтних парків

10.20

Заповідні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.21

Експозиційні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.22

Наукові зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.23

Адміністративно-господарські зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

10.24

Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду

10.25

Території, зарезервовані з метою наступного заповідання

10.26

Природний заповідник

10.27

Ботанічний сад

10.28

Заповідна зона ботанічного саду

10.29

Експозиційна зона ботанічного саду

10.30

Наукова зона ботанічного саду

10.31

Адміністративно-господарська зона ботанічного саду

10.32

Дендрологічний парк

10.33

Заповідна зона дендрологічного парку

10.34

Експозиційна зона дендрологічного парку

10.35

Наукова зона дендрологічного парку

10.36

Адміністративно-господарська зона дендрологічного парку

10.37

Зоологічний парк

10.38

Експозиційна зона зоологічного парку

10.39

Наукова зона зоологічного парку

10.40

Рекреаційна зона зоологічного парку

10.41

Господарська зона зоологічного парку

11

Території, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

12

Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту

13

Заборона на провадження окремих видів діяльності

14

Обов'язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг

 

ВИКОПІЮВАННЯ
з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Умовні позначення:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _________

Назва адміністративно-територіальної одиниці (одиниць):

____________________________
____________________________

Номер кадастрової зони (зон):

____________________________
____________________________

Номер кадастрового кварталу (кварталів):

____________________________
____________________________

Обліковий номер масиву (масивів) земель сільськогосподарського призначення:

____________________________
____________________________

Обліковий номер території (територій), на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності:

____________________________
____________________________

Обліковий номер функціональної зони (зон):

____________________________
____________________________

Обліковий номер обмеження (обмежень) у використанні земель:

____________________________
____________________________

Назва режимоутворюючого об'єкта (об'єктів):

____________________________
____________________________

Кадастрові номери земельних ділянок:

___________________________
___________________________

Кадастрові номери земельних ділянок, відомості про межі яких набули статусу архівних:

___________________________
___________________________

Номер викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану):

<Номер викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)>

Дата формування:

<Число, місяць та рік формування викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)>

Надано на заяву:

<Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи, за заявою якої надано викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)>

 

<Число, місяць та рік реєстрації заяви>

 

<Реєстраційний номер заяви>

Державний кадастровий реєстратор

___________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
територіального органу
)

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали/ініціал власного імені,
прізвище)

М. П.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

58) у додатку 8 до Порядку:

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

розділ 1 після елементу "Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка" доповнити такими елементами:

"

Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Обліковий номер функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Обліковий номер контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

";

59) у додатку 9 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

60) у додатку 10 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

61) у додатку 11 до Порядку:

слово "використання" замінити словами "цільового призначення";

слова "ім'я, по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

62) додаток 12 до Порядку викласти в такій редакції:

 

Державному кадастровому реєстратору
_________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
_________________________________________________
територіального органу)
_________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи /
_________________________________________________
найменування юридичної особи)
_________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи,
_________________________________________________
яка через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття номера)
_________________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
_________________________________________________
яка звернулася із заявою
_________________________________________________
(назва документа, номер та серія (за наявності), дата видачі),
та ________________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи)
_________________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_________________________________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

Об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

€ державний кордон України;

€ землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;

€ обмеження у використанні земель;

€ земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

 

Інші відомості:

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

 

До заяви додаються*:

€ копія документа, що посвідчує особу;

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

€ копія документа про присвоєння податкового номера;

€ документація із землеустрою;

€ документація із оцінки земель;

€ рішення Держгеокадастру про внесення відомостей (змін до них) про державний кордон України до Державного земельного кадастру;

€ документи щодо демаркації, редемаркації, делімітації державного кордону України;

€ електронний документ;

€ рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

€ договір;

€ рішення суду;

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

€ документи, що підтверджують погодження з органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, фізичною, юридичною особою зміни цільового призначення земельної ділянки у разі обов'язкового погодження такої документації відповідно до законодавства та/або забезпечення виконання зобов'язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії у разі обов'язкового відшкодування таких втрат відповідно до законодавства.

  У разі застосування норм статті 121 Земельного кодексу України в квадраті ставиться символ "V".

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

€ у паперовій формі

€ в електронній формі на адресу:_________________________________

 

 

Службова інформація

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 


 

 
 


 

Прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності) Державного кадастрового реєстратора

 

 
 


 

М. П. (за наявності)

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви

 


 

 


 

М. П.

____________
* Не застосовується у випадку, передбаченому пунктом 1211 Порядку ведення Державного земельного кадастру.";

63) у додатках 13 і 14 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

64) у додатку 15 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

65) у додатку 16 до Порядку слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

66) у додатку 17 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

67) у додатках 18 і 19:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

68) у додатку 22 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

69) у додатку 23 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

70) у додатках 24 - 26 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

71) у додатку 27 до Порядку слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

72) у додатках 28 і 29 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

73) у додатку 30 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

74) у додатку 301 до Порядку слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

75) у додатку 31 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

76) у додатку 32 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

77) у додатках 33 і 34 до Порядку:

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

78) у додатку 35 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

79) у додатку 36 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

80) у додатках 37 і 371 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

81) у додатку 38 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

82) у додатку 39 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

83) у додатку 40 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

84) у додатку 41 до Порядку:

після елементу "Площа масиву, гектарів" доповнити такими елементами:

"Відомості про межі територій, на яких розташовані
земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо
яких відповідно до закону може здійснюватися примусове
відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про функціональні зони у межах
адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер функціональної зони

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа функціональної зони, гектарів

<значення площі, гектарів>";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

85) у додатку 42 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

86) у додатку 43 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

87) у додатку 431 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

88) додаток 44 до Порядку викласти в такій редакції:

 

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про державний кордон України

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Відомості про державний кордон України

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відомостей про державний кордон України)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Повна назва суміжних іноземних держав

<назва суміжних іноземних держав>

Обліковий номер лінії державного кордону України

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону України

< >

Інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа> <інформація про ратифікацію документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про державний кордон України

Витяг підготував та надав

< ініціали/ініціал власного імені та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр>

  

 

 

Графічне зображення державного кордону України на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
 
Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

  

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

89) у додатку 45 до Порядку:

після елементу "Площа масиву, гектарів" доповнити такими елементами:

"Відомості про межі територій, на яких розташовані
земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо
яких відповідно до закону може здійснюватися примусове
відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про функціональні зони у
межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер функціональної зони

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа функціональної зони, гектарів

<значення площі, гектарів>";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

90) у додатку 46 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

91) у додатку 47 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "використання" замінити словами "цільового призначення";

після елементу "Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка" доповнити такими елементами:

"Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Обліковий номер функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Обліковий номер контура об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку викласти в такій редакції:

 

Кадастровий план земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки ___________________

Опис меж:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Умовні позначення:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Масштаб 1:

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Координати поворотних точок меж земельної ділянки

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Розробник документації із землеустрою (за наявності):

______________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові
(за наявності) фізичної

________________________________________________________________
особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Прізвище та ініціали/ініціал власного імені особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

  

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

92) у додатку 471 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "використання" замінити словами "цільового призначення";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

після елементу "Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка" доповнити такими елементами:

"Обліковий номер території, на якій розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, до складу якої входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Обліковий номер функціональної зони, до складу якої входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Обліковий номер контуру об'єкта будівництва та закінченого будівництвом об'єкта, розташованого на земельній ділянці

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку викласти в такій редакції:

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Умовні позначення:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Масштаб 1:__________

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Координати поворотних точок меж земельної ділянки

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

 

 

 

Місце розташування

 

Цільове призначення

 

Категорія земель

 

Вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Розробник документації із землеустрою (за наявності):

_______________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
фізичної

_________________________________________________________________
особи/найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Прізвище та ініціали/ініціал власного імені особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

  

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

93) у додатках 48 - 50 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

94) у додатку 51 до Порядку:

у назві додатка слово "(використання)" виключити;

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

слова "<назва цільового призначення; код згідно з класифікацією кодів цільового призначення>" замінити словами і цифрами "<назва виду цільового призначення; код згідно додатком 59>";

95) у додатку 52 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

слово "використання" замінити словами "цільового призначення";

96) у додатку 53 до Порядку слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

97) у додатку 54 до Порядку:

слова "ім'я та по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові за (наявності)";

слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

98) у додатку 55 до Порядку слово "ініціали" замінити словами "ініціали/ініціал";

99) доповнити Порядок додатками 58, 59, 60, 61 такого змісту:

Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила їх застосування

1. Загальні положення

Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок (далі - Класифікатор), видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила їх застосування, розроблено відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 червня 2020 р. N 711-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель".

Класифікатор призначений для використання органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які здійснюють землеустрій, землевласниками та землекористувачами.

Класифікатор призначений для вирішення таких основних завдань:

забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у Державному земельному кадастрі;

застосування єдиних підходів під час визначення видів цільового призначення земельних ділянок, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів;

отримання інформації, необхідної для нарахування та справляння плати за землю;

встановлення відповідності виду цільового призначення земельних ділянок та виду функціонального призначення території;

забезпечення потреб під час планування просторового розвитку територій, ведення містобудівного кадастру.

Об'єктами класифікації у Класифікаторі є земельні ділянки з певним видом їх цільового призначення в межах відповідних категорій земель та функціональних зон територій.

Вид цільового призначення земельної ділянки - визначений відповідно до встановлених законом вимог конкретний напрям використання земельної ділянки та її правовий режим в межах відповідної категорії земель та функціонального призначення територій.

Терміни "функціональна зона території", "функціональне призначення територій" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Одиницею класифікації є вид цільового призначення земельної ділянки. Земельній ділянці визначається один вид цільового призначення.

Класифікатор побудовано за принципом послідовної системи кодування.

2. Визначення виду цільового призначення земельної ділянки.

Під час встановлення цільового призначення земельних ділянок здійснюється віднесення їх до певної категорії земель та виду цільового призначення в межах відповідних функціональних зон територій.

Встановленим вид цільового призначення земельної ділянки вважається з моменту прийняття відповідного рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування, власником земельної ділянки в межах повноважень, визначених законодавством, та внесення відповідних відомостей про її цільове призначення до Державного земельного кадастру.

Вид цільового призначення земельної ділянки складається із п'ятизначного коду виду цільового призначення та його назви, зазначених у додатку 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок).

Загальна структура коду виду цільового призначення відповідає такій схемі:

XX - розділ;

XX.XX - підрозділ.

Усі види цільового призначення згруповані у секції відповідних категорій земель.

На рівні класифікаційного угруповання "розділ" Класифікатора даються пояснення, які саме землі чи земельні ділянки включає конкретний розділ.

Види функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок визначені згідно з додатком 60 до Порядку.

Вид функціонального призначення території складається із семизначного коду виду функціонального призначення території та його назви і визначається на рівні класифікаційного угруповання "тип" (згідно з додатком 60 до Порядку); на рівні класифікаційного угруповання "підклас" (згідно з додатком 60 до Порядку), - у разі відсутності його подальшого поділу на типи; на рівні класифікаційного угруповання "клас" (згідно з додатком 60 до Порядку), - у разі відсутності його подальшого поділу на підкласи і типи.

Категорія земель та вид цільового призначення земельної ділянки визначаються у випадках, установлених законодавством, у межах відповідного виду функціонального призначення території, передбаченого затвердженим комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території. Перелік кодів переважних (основних) та супутніх видів цільового призначення земельної ділянки в межах відповідного виду функціонального призначення території наведено у додатку 60 до Порядку. Сукупна площа земельних ділянок з усіма видами цільового призначення, визначеними як супутні для відповідного виду функціонального призначення території, не може перевищувати 40 відсотків площі території відповідного виду функціонального призначення в межах однієї функціональної зони.

Під час формування земельної ділянки визначення її виду цільового призначення здійснюється розробником документації із землеустрою та містобудівної документації (детального плану території та/або його планувальних рішень у складі комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади) згідно з рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення відповідної документації, наданим відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

Під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на який не надано відповідного дозволу, у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 118 та частиною третьою статті 123 Земельного кодексу України, віднесення земельних ділянок до певної категорії та виду цільового призначення земельних ділянок здійснюється розробником такої документації із землеустрою та містобудівної документації з урахуванням вимог, затверджених у встановленому законом порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів. У разі визначення категорії земель та виду цільового призначення земельної ділянки приватної власності віднесення земельних ділянок до певної категорії та виду цільового призначення земельних ділянок здійснюється розробником такої документації із землеустрою та містобудівної документації згідно з договором на виконання відповідних робіт із землеустрою, укладеним з власником такої земельної ділянки.

Земельні ділянки, що резервуються з метою наступного заповідання, залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням із додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища та обмежень, що визначаються рішенням про резервування.

При визначенні облікових номерів функціональних зон згідно з пунктом 28 Порядку застосовуються коди згідно з додатком 60 до Порядку.

3. Зміна цільового призначення земельної ділянки.

Під час зміни цільового призначення земельних ділянок здійснюється зміна категорії земель та/або виду цільового призначення.

Зміна виду цільового призначення земельної ділянки відповідно його коду та назви здійснюється згідно з вимогами статті 20 Земельного кодексу України.

Зміна виду цільового призначення земельної ділянки у відомостях Державного земельного кадастру в разі наявності відомостей про функціональні зони здійснюється на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки, яка розташовується в межах відповідної функціональної зони, за формою згідно з додатком 12 до Порядку.

У разі коли відомості про функціональне призначення території внесено до Державного земельного кадастру, зміна виду цільового призначення не потребує:

розроблення документації із землеустрою (крім випадків формування земельної ділянки із земель державної та комунальної власності, не сформованих у земельні ділянки);

прийняття рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (крім рішень про встановлення і зміну цільового призначення земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють такі органи).

Оскільки під час внесення до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення або зміну цільового призначення земельної ділянки належність земельної ділянки до відповідної функціональної зони визначається за даними Державного земельного кадастру, до моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональне призначення території, зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється за проектом землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки.

У такому разі для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові подаються:

заява за формою згідно з додатком 12 до Порядку;

оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін;

електронний документ.

Для приведення у відповідність цільового призначення земельної ділянки із Класифікатором, у разі коли таке цільове призначення визначене відповідно до Українського класифікатора цільового використання землі, затвердженого листом Державного комітету по земельних ресурсах від 24 квітня 1998 р. N 14-1-7/1205 (далі - УКЦВЗ), а також у разі коли таке цільове призначення визначено до набрання чинності УКЦВЗ, Державному кадастровому реєстраторові подаються:

заява за формою згідно з додатком 12 до Порядку;

електронний документ з визначеним цільовим призначенням земельної ділянки відповідно до Класифікатора;

лист структурного підрозділу Держгеокадастру, який здійснює повноваження на відповідній території, щодо можливості визначення цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікатором, який надається на запит власника або користувача земельної ділянки з урахуванням матеріалів формування земельної ділянки.

У разі коли відомості про цільове призначення земельної ділянки містять інформацію з такими кодами цільового використання УКЦВЗ 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.4, 1.10.5, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.8, 1.14.1, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5, 1.14.6, 1.14.7, 1.14.8, 1.20, 1.21.1, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.4, 6.1, внесення змін до відомостей щодо цільового призначення земельної ділянки здійснюється виключно за заявою власника або користувача земельної ділянки, за згодою власника (розпорядника).

Відповідність кодів цільового призначення, присвоєних згідно з УКЦВЗ, певним кодам Класифікатора наведено у додатку 59 до Порядку.

Відповідність кодів цільового призначення земельних ділянок, присвоєних відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. N 548 (далі - КВЦПЗ), певним кодам Класифікатора наведено у додатку 59 до Порядку.

У разі коли код КВЦПЗ відповідає коду виду цільового призначення, зазначеному у Класифікаторі зміни до відомостей про земельну ділянку щодо її цільового призначення не вносяться.

У разі коли код КВЦПЗ не відповідає коду виду цільового призначення, зазначеному у Класифікаторі, внесення змін до відомостей про земельну ділянку щодо її цільового призначення здійснюється згідно із заявою і документами, зазначеними у абзацах чотирнадцятому - п'ятнадцятому цього пункту.

Введення в дію Класифікатора припиняє чинність КВЦПЗ та УКЦВЗ.

 

Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок

Код виду цільового призначення

Назва виду цільового призначення

Код згідно з УКЦВЗ

Код згідно з КВЦПЗ

розділ

підрозділ

Категорія: землі сільськогосподарського призначення

01

 

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

 

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.1; 2.1

01.01

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

1.5; 2.5

01.02

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1.2; 2.2; 2.4

01.03

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1.4; 2.2; 2.4

01.04

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1.2; 2.2

01.05

 

01.06

Для колективного садівництва

1.2; 2.2

01.06

 

01.07

Для городництва

1.2; 2.2

01.07

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1.2; 2.2

01.08

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1.3; 2.3

01.09

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1.3; 2.3

01.10

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1.6; 2.6

01.11

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

01.12

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1.7; 2.7

01.13

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

01.14; 19.00

 

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

 

16.00

 

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

 

01.13

 

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

 

16.00

 

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

 

18.00

 

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

 

18.00

Категорія: землі житлової та громадської забудови

02

 

Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

 

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1.8

02.01

 

02.02

Для колективного житлового будівництва

1.9

02.02

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

 

02.03

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

 

02.04

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1.8

02.05

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1.9

02.06

 

02.07

Для іншої житлової забудови

1.13.1

02.07

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

02.08; 19.00

 

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1.13

02.09

 

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1.13

02.10

 

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

 

18.00

03

 

Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування)

 

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1.12.1

03.01

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1.12.3

03.02

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

1.12.5

03.03

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1.12.6

03.04

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1.12.4

03.05

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1.12.8

03.06

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1.11; 1.11.2; 1.11.3; 1.13.4; 1.11.6; 1.21

03.07

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1.11

03.08

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1.11

03.09

 

03.10

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку

1.11; 1.11.1; 1.11.3; 1.11.4; 1.11.5; 1.11.6; 1.12; 1.12.7; 1.12.9; 1.13.2; 1.13.3; 1.13.4; 1.21

03.10

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1.11.5

03.11

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1.12.9

03.12

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1.11

03.13

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС

 

03.14

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1.11.5; 1.12.9;

03.15

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 - 03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

03.16; 19.00

 

03.17.

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення

1.6; 1.11; 1.11.3; 1.11.6; 1.17; 2.6; 4.3

03.17

 

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

 

03.18

 

03.19

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

03.20

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

 

18.00

Категорія: землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

04

 

Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)

 

 

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1.15

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

1.15

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

1.15

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

1.15

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1.15

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1.15

 

 

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

1.15

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

1.15

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1.15

 

 

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

1.15

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1.15

 

05

 

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення

 

 

 

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

4.1

05.00

 

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

Категорія: землі оздоровчого призначення

06

 

Земельні ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

4.2; 1.16

06.01

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

4.2; 1.16

06.02

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

4.2; 1.16

06.03

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

06.04; 19.00

 

06.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

Категорія: землі рекреаційного призначення

07

 

Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

 

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

4.3; 1.17

07.01

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

4.3; 1.17

07.02

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1.8; 4.3; 1.17

07.03

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

1.8; 4.3; 1.17

07.04

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04, 07.06 - 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

07.05; 19.00

 

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень

 

07.01

 

07.07

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

 

18.00

 

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

 

18.00

Категорія: землі історико-культурного призначення

08

 

Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

 

 

 

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

4.4; 1.18

08.01

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

4.4; 1.18

08.02

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

4.4; 1.18

08.03

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

08.04; 19.00

 

08.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

Категорія: землі лісогосподарського призначення

09

 

Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

 

 

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

5.1; 1.19

09.01

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

5.1; 1.19

09.02

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5.1; 1.19

09.03; 19.00

 

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства

5.1; 1.19

 

 

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

Категорія: землі водного фонду

10

 

Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

 

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

6.1

10.01

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

6.1

10.02

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

6.1

10.03

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

6.1; 1.20

10.04

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

 

10.05

 

10.06

Для сінокосіння

1.2; 2.2

10.06

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

6.1

10.07

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1.12.7

10.08

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

 

10.09

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

6.1; 1.20

10.10

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1.16; 4.2

10.11

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13 - 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

10.12; 19.00

 

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

10.14

Водні об'єкти загального користування

 

18.00

 

10.15

Земельні ділянки під пляжами

 

18.00

 

10.16

Земельні ділянки під громадськими сіножатями

 

18.00

Категорія: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11

 

Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

 

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

1.10.1; 3.1.1

11.01

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1.10; 1.10.2; 1.10.5; 1.13.1; 3.1; 3.1.2; 3.1.5

11.02

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1.10.4; 3.1.4

11.03

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1.10.5; 3.1.5

11.04

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04, 11.06 - 11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

11.05; 19.00

 

11.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

11.07

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

 

18.00

 

11.08

Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами

 

18.00

12

 

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

 

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1.14.1; 3.2.1

12.01

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

1.14.4; 3.2.4

12.02

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

1.14.5; 3.2.5

12.03

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1.14.2; 3.2.2

12.04

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1.14.6; 3.2.6

12.05

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

1.14.3; 3.2.3

12.06

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1.14.7, 1.14.8; 3.2.7; 3.2.8

12.07

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3.2.10; 1.14.10

12.08

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1.14.10; 3.2.10

12.09

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

12.10; 19.00

 

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

1.14; 3.2.10

12.11

 

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

 

18.00

13

 

Земельні ділянки зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

 

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

1.14; 1.14.9; 3.2; 3.2.9

13.01

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

1.14.9; 3.2; 3.2.9

13.02

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

1.14; 1.14.9; 1.14.10; 3.2; 3.2.10; 3.4

13.03

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 - 13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

1.14.9

13.04; 19.00

 

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

11.14; 1.14.9;

13.05

 

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

14

 

Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1.10.3; 3.1.3;

14.01

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії

1.10.3; 3.1.3

14.02

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

14.03; 19.00

 

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

16.00

 

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

 

18.00

 

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

 

18.00

15

 

Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)

 

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

1.12.2; 3.3

15.01

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

1.12.2; 3.3

15.02

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

1.12.2; 3.3

15.03

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки

1.12.2; 3.3

15.04

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

1.12.2; 3.3

15.05

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

1.12.2; 3.3

15.06

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань

1.12.2; 3.3

15.07

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07, 15.09 - 15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонд

 

15.08; 19.00

 

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

1.12.2; 3.3

15.09

 

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

1.12.2; 3.3

15.10

 

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

 

 

 

Класифікатор видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок

Код класифікаційного угруповання

Код виду функціонального призначення території

Назва виду функціонального призначення території

Код згідно з Класифікатором видів цільового використання земельних ділянок

підгрупи

класу

підкласу

Переважні (основні) види

Супутні види

1

 

 

 

Сельбищні території

 

 

 

01

 

10100.0

території житлової забудови

02.01; 02.03; 02.04; 02.10; 08.01

02.05; 02.06; 02.09; 02.12; 03.02; 03.03; 03.05; 04.10; 05.01; 07.02; 07.03; 07.04; 07.07; 12.13;
03.06 (в частині резиденцій);
03.07; 03.08; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

10101.0

території житлової багатоквартирної забудови

02.03; 02.04; 02.10; 08.01

02.06; 02.09; 02.12; 03.02; 03.03; 03.05; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07;
03.06 (в частині резиденцій);
03.07; 03.08; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

10102.0

території житлової садибної забудови

02.01; 08.01

02.05; 02.06; 02.09; 02.12; 03.02; 03.03; 03.05; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07;
03.06 (в частині резиденцій);
03.07; 03.08; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

03

10103.0

території дачної забудови

07.03; 07.04; 08.01

04.10; 05.01; 07.02;
03.07; 03.08; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

02

 

10200.0

території громадської забудови

03.01; 03.02; 03.03; 03.05; 03.06; 03.10; 03.11; 03.14; 08.01

03.08; 03.09; 03.18; 03.20; 12.13; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02;
13.02 (в частині поштових відділень);
03.07; 03.12; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

10201.0

території адміністративно-офісної забудови

03.01; 03.06; 03.09; 03.10; 03.11; 03.14;
03.18; 08.01; 13.02 (в частині поштових відділень);
13.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11

03.04; 03.05; 03.08; 03.18; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02;
03.07; 03.12; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10201.1

території адміністративно-управлінських закладів

03.01; 03.06; 03.14; 03.18; 08.01; 13.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11

03.05; 03.08; 03.09; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02;
03.07; 03.12; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10201.2

території науково-дослідних, проектних та вишукувальних закладів

01.09; 03.11; 08.01; 10.09

02.04; 03.05; 03.08; 03.10; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.07; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10201.3

території фінансових установ та офісної забудови

03.09; 03.10; 08.01

03.01; 03.04; 03.05; 03.06; 03.08; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11;
03.07; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

10202.0

території закладів освіти

03.02; 08.01

01.09; 02.04; 03.05; 03.08; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 10.09;
03.07 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

03

10203.0

території закладів охорони здоров'я та соціального захисту

03.03; 08.01

02.04; 03.05; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.07 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

04

10204.0

території закладів культури, спорту та дозвілля

03.04; 03.05; 07.02; 08.01; 08.02; 10.08

02.04; 03.02; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10204.1

території закладів культури та мистецтва

03.05; 08.01; 08.02

03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10204.2

території культових закладів

03.04; 08.01

02.04; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 08.02;
03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10204.3

території спортивних закладів

07.02; 08.01; 10.08

02.04; 03.02; 03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10204.4

території розважальних комплексів та закладів

03.08; 08.01

03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 08.02;
03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

05

10205.0

території закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування

03.07; 03.08; 03.13; 08.01; 01.12

03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10205.1

території закладів громадського харчування

03.08; 08.01

03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.07; 03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10205.2

території закладів побутового обслуговування

03.13; 08.01

03.07; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

 

10205.3

території закладів торгівлі

01.12; 03.07; 08.01

03.08; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07;
03.13 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

06

10206.0

території багатофункціо-нальних центрів

03.10; 08.01

03.01; 03.02; 03.03; 03.04; 03.05; 03.06; 03.08; 03.09; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.07; 08.02; 15.09; 15.10;
03.07; 03.12; 03.13; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

2

 

 

 

Виробничі території

 

 

 

01

 

20100.0

території промислових підприємств

08.01; 11.01; 11.02; 11.03; 11.07; 11.08

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 12.13; 13.01; 13.02; 13.03; 14.02

 

02

 

20200.0

території рибогосподарських підприємств

08.01; 10.07

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

03

 

20300.0

території лісогосподарських підприємств та лісомисливських господарств

08.01; 09.04

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

04

 

20400.0

території інноваційних комплексів

01.09; 03.11; 08.01; 10.09; 11.02

02.04; 03.02; 03.03; 03.05; 03.07; 03.08; 03.09; 03.10; 03.12; 03.13; 03.14; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 08.02; 11.04; 11.07; 11.08; 12.13; 13.01; 13.02; 13.03; 14.02

 

05

 

20500.0

території інженерно-комунальної забудови

03.12; 07.08; 08.01; 10.10; 11.04; 11.08; 13.01; 13.03; 13.05; 14.01; 14.02; 14.06

03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 12.13; 14.05

 

 

01

20501.0

території об'єктів енергозабезпечення

08.01; 10.10; 11.04; 14.01; 14.02; 14.05; 14.06

03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 13.01; 13.03

 

 

 

20501.1

території об'єктів електрозабезпечення

08.01; 10.10; 14.01; 14.02; 14.05; 14.06

03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 13.01; 13.03

 

 

 

20501.2

території об'єктів теплопостачання

08.01; 11.04

03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02; 14.05

 

 

 

20501.3

території об'єктів газопостачання

08.01; 11.04

03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02; 14.05

 

 

02

20502.0

території об'єктів водопостачання та водовідведення

08.01; 11.04

03.14; 04.10; 05.01; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

03

20503.0

території об'єктів телекомунікацій

08.01; 13.01; 13.03; 13.05

03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 14.02

 

 

04

20504.0

території складування та утилізації відходів

08.01; 11.08; 14.06

03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02; 14.05

 

 

05

20505.0

території житлово-експлуатаційних організацій

03.12; 08.01

03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

06

20506.0

території кладовищ та крематоріїв

07.08; 08.01

04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

07

20507.0

території захоронення трупів тварин

07.08; 08.01

04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02

 

06

 

20600.0

території транспортно-складської забудови

08.01; 10.04; 10.05; 10.10; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08; 12.09; 12.11; 13.02

02.05; 02.06; 02.09; 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.02; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

01

20601.0

території зовнішнього транспорту

08.01; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

 

20601.1

території автомобільного транспорту

08.01; 12.04

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

 

20601.2

території залізничного транспорту

08.01; 12.01

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

 

20601.3

території повітряного транспорту

08.01; 12.05

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

 

20601.4

території водного транспорту

08.01; 10.04; 10.05; 10.10; 12.02; 12.03

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

 

20601.5

території магістральних трубопроводів

08.01; 12.06

04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

02

20602.0

території транспортних підприємств

08.01; 12.04; 12.07; 12.08; 12.09

04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

03

20603.0

території логістичних центрів, складів та баз

08.01; 11.02; 12.08; 13.02

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

04

20604.0

території автостоянок і гаражів

08.01; 02.05; 02.06; 02.09; 12.04

04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

05

20605.0

території закладів з обслуговування автотранспортних засобів

08.01; 12.04; 12.11

03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02

 

 

06

20606.0

території вулиць та доріг

08.01; 12.13

07.07; 11.07

 

07

 

20700.0

території спецпризначення

08.01; 03.18; 13.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.09; 15.10; 15.11

04.10; 05.01; 11.04; 11.07; 13.01; 13.03; 14.02

3

 

 

 

Сільськогосподарські території

 

 

 

01

 

30100.0

території під ріллею та перелогами

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.07; 01.09; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

30101.0

меліоровані території

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.07; 01.09; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

30102.0

не меліоровані території

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.07; 01.09; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

02

 

30200.0

території під багаторічними насадженнями

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

30201.0

території під садами

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

30202.0

території під плантаціями

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

03

30203.0

території під розсадниками

01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.09; 04.01; 04.03; 04.08; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

03

 

30300.0

території для сінокосіння та випасання худоби

01.08; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01; 10.06; 10.16

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

30301.0

території для сінокосіння

01.08; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01; 10.06; 10.16

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

30302.0

території для випасання худоби

01.08; 04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

04

 

30400.0

території для розміщення сільськогосподар-ських будівель і дворів

01.15; 08.01

04.10; 05.01; 11.07;
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

05

 

30500.0

території під полезахисними лісовими смугами

01.16; 04.01; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01; 11.07

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу)

4

 

 

 

Природо-охоронні та ландшафтно-рекреаційні території

 

 

 

01

 

40100.0

рекреаційно-туристичні території

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 09.02

03.03; 03.05; 03.08; 03.17; 06.01; 07.01; 07.02; 10.08
03.07; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

40101.0

території санаторно-курортних та оздоровчих закладів

06.01; 10.11

03.03; 06.02; 06.03; 10.08;
03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

40102.0

території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла

03.08; 03.17; 07.01; 10.08

03.03; 03.05; 07.02;
03.07; 03.14 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території);
13.02 (в частині поштових відділень);
11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

03

40103.0

території природних ландшафтів, призначені для рекреаційних цілей

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 09.02

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

04

40104.0

території пляжів

10.08; 10.15

04.10; 05.01; 10.02;

 

02

 

40200.0

території лісів

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 08.01; 09.01; 09.02; 11.07

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу)

 

 

01

40201.0

захисні ліси

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 09.02; 11.07

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу)

 

 

02

40202.0

рекреаційно-оздоровчі ліси

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 07.07; 09.02

06.03; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

03

40203.0

ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 08.01

08.03; 09.02; 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

04

40204.0

експлуатаційні ліси

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01; 09.01; 09.02; 11.07

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу)

 

03

 

40300.0

озеленені території

04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.10; 05.01; 07.07; 11.07; 14.05

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

01

40301.0

зелені насадження загального користування

04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.10; 05.01; 07.07

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

02

40302.0

зелені насадження спеціального призначення

04.10; 05.01; 11.07; 14.05

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів транспортування та розподілу)

 

04

 

40400.0

водні поверхні/об'єкти

04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 10.01; 10.14

 

 

05

 

40500.0

території природно-заповідного фонду, вилучені з господарського використання

04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

06

 

40600.0

території природних ландшафтів, призначені для проведення науково-дослідних робіт

04.01; 04.02; 04.03; 04.08; 04.09; 04.10; 04.11; 05.01

11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)

 

 

________________________________________________
найменування банку, іншої фінансової установи, ________________________________________________
страхової організації (гаранта) місцезнаходження гаранта
________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про настання підстав для відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва

N ____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ "___" ____________ 20__ р. і настання підстав для відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, зобов'язання яких забезпечено гарантією від _______, виданою
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування територіального органу Держгеокадастру)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали/ініціал власного імені
та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.".

3. У пункті 63 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. N 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 45, ст. 1193; 2017 р., N 90, ст. 2743) слово "(використання)" виключити.

4. У Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р. N 205 "Деякі питання ведення Державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 25, ст. 992):

1) пункт 3 виключити;

2) підпункт 3 пункту 8 виключити;

3) пункт 10 виключити;

4) у пункті 11 слова і цифру "та доданих до них документів проводить перевірку щодо відповідності осіб кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку," виключити;

5) пункт 12 виключити.

____________

Опрос