Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к зданиям, строениям, сооружениям любого назначения, их комплексам и частям, объектам инженерно-транспортной инфраструктуры или их разумного приспособления

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.06.2021 № 668
действует с 06.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2021 р. N 668

Київ

Про затвердження Порядку влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування, що додається.

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування

1. Цей Порядок визначає механізм влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єкти) або їх розумного пристосування.

Дія цього Порядку не поширюється на засоби безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів, що влаштовуються відповідно до проектної документації на будівництво об'єктів під час нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення підприємств, реставрації, капітального ремонту (включаючи роботи з реконструкції вхідних груп, під час яких здійснюється влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів).

2. У цьому Порядку термін "розумне пристосування" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права осіб з інвалідністю. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про архітектурну діяльність".

3. Проектна документація на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування розробляється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. N 45.

4. Параметри засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування визначаються відповідно до вимог будівельних норм, стандартів і правил.

5. Перед початком виконання робіт із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування замовник надсилає повідомлення про наміри щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування (далі - наміри) структурному підрозділу обласної, районної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань архітектури або виконавчому органу сільської, селищної, міської ради з питань архітектури (далі - уповноважений орган з питань містобудування та архітектури):

в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги;

у паперовій формі (зокрема через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

До повідомлення про наміри замовник додає затверджену проектну документацію на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування.

6. Уповноважений орган з питань містобудування та архітектури на підставі документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, визначає відповідність намірів замовника вимогам нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і надсилає протягом п'яти робочих днів замовнику повідомлення про погодження намірів.

У разі невідповідності намірів замовника вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам уповноважений орган з питань містобудування та архітектури протягом п'яти робочих днів подає зауваження та пропозиції щодо приведення намірів замовника у відповідність із зазначеними вимогами.

Повідомлення про погодження намірів або про подання зауважень та пропозицій створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера, на який накладається кваліфікований електронний підпис керівника уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Повідомлення про погодження намірів або про подання зауважень та пропозицій надсилається замовнику поштовим відправленням з описом вкладення або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є уповноважений орган з питань містобудування та архітектури.

Після врахування зауважень та пропозицій замовник має право повторно звернутись до уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури за погодженням намірів.

У разі ненадання уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури відповіді на повідомлення про наміри протягом п'яти робочих днів з дати його надходження наміри вважаються погодженими зазначеним органом без зауважень за вмовчанням.

7. Уповноважений орган з питань містобудування та архітектури має право відмовити замовнику в погодженні намірів у разі неподання, подання не в повному обсязі документів, визначених у пункті 5 цього Порядку.

8. Замовник має право розпочати роботи із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування після надходження повідомлення про погодження намірів від уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури чи погодження таким органом намірів за вмовчанням.

9. Роботи з влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів виконуються без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил.

10. Засоби безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування, влаштовані відповідно до вимог цього Порядку, не підлягають прийняттю в експлуатацію.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Абзац шостий пункту 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599; 2017 р., N 49, ст. 1530) після слова "правил" доповнити словами ", у тому числі щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

2. Пункт 7 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595), доповнити абзацом такого змісту:

"Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил.".

3. Пункт 11 переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 49, ст. 1527), викласти в такій редакції:

"11. Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.".

____________

Опрос