Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 14.04.2021 № 420
редакция действует с 22.05.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2021 р. N 420

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 травня 2021 року N 505
(яка застосовується з
1 травня 2021 року)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що:

фінансування та виплата житлових субсидій, призначених у грошовій безготівковій формі до 1 травня 2021 р., та облік відповідних коштів в АТ "Ощадбанк" проводяться згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., N 69, ст. 2390), в редакції, що діяла до набрання чинності цією постановою;

абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.05.2021 р. N 505,
яка застосовується з
01.05.2021 р.)

протягом травня - вересня 2021 р. документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян у порядку, визначеному пунктом 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848, а структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій - також у паперовому вигляді;

житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні - вересні 2021 р., призначається починаючи з травня 2021 року.

3. Національній соціальній сервісній службі, обласним і Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити дотримання умов надання житлових субсидій, визначених цією постановою, та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2021 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., N 69, ст. 2390, N 86, ст. 2897; 2020 р., N 89, ст. 2888; 2021 р., N 1, ст. 45, N 11, ст. 469):

1) друге речення абзацу першого пункту 3 після слів "з урахуванням яких призначалася субсидія" доповнити словами ", за письмовим зверненням такої особи, поданим до закінчення періоду, на який призначено житлову субсидію";

2) у пункті 8:

абзац перший після слів "для розрахунку" доповнити словом "розміру";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, під час розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.";

3) у першому реченні абзацу другого пункту 9 слова "у грошовій формі" виключити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, призначаються на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (далі - понаднормова площа житла), якщо про це зазначено у заяві.

Площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової площі, розраховується шляхом збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30 відсотків.

Призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім'ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів, про що одержувач житлової субсидії зобов'язаний повідомити протягом 30 календарних днів структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про виникнення таких обставин.";

5) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про належність членів домогосподарства до відповідних категорій осіб зазначається в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація).";

6) пункт 12 виключити;

7) у пункті 14:

підпункт 1 після слів "опіку чи піклування" доповнити словами і цифрами "; житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках";

у підпункті 2:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у власності:

транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа);

більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії" виключити;

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування); або

такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазначених в абзацах дев'ятому - одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - п'ятим цього підпункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 471 Закону України "Про зайнятість населення";

надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров'я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі - складні життєві обставини);

мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 50 відсотків, а у мм. Києві та Севастополі, обласних центрах і містах обласного значення - не більш як на 20 відсотків, і водночас єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду;

сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія;

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об'єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;";

у підпункті 5:

в абзаці першому слова ", а також заборгованості, що виникла у зв'язку з тим, що управитель, об'єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ "Ощадбанк" (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі" виключити;

в абзаці другому слова "у грошовій формі" виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"Житлова субсидія у випадку, передбаченому абзацом першим цього підпункту, призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку - з місяця, що настає за тим, у якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).";

у підпункті 7:

абзац перший після слова "крім" доповнити словами "осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти,";

абзац другий виключити;

доповнити пункт підпунктами 8 - 10 такого змісту:

"8) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2271; 2015 р., N 70, ст. 2312). Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації;

9) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому призначається житлова субсидія;

10) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.";

8) пункти 15 і 16 виключити;

9) пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

"17. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення ведуть облік домогосподарств, яким житлову субсидію призначено у випадку, зазначеному в абзаці десятому підпункту 3 пункту 14 цього Положення. Для цього на запит вони отримують від органів Пенсійного фонду України інформацію про сплату особами (або за них) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також про його розмір.

18. Якщо під час проведення автоматичного розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон у випадку, зазначеному в абзаці десятому підпункту 3 пункту 14 цього Положення, до структурного підрозділу з питань соціального захисту надійде інформація про несплату особою (або за неї) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи сплату його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання раніше призначеної житлової субсидії.";

10) пункти 19 - 21 виключити;

11) пункти 22 і 25 викласти в такій редакції:

"22. Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства:

які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі - орендарі), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

У випадках, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.";

"25. У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.

Доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за цією адресою не проживають, у сукупний дохід домогосподарства не враховуються. Ця норма не поширюється на випадок, визначений в абзаці третьому пункту 24 цього Положення (за винятком осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти).";

12) у пункті 26 слова "Відповідно до рішення комісії, прийнятого на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства" замінити словами і цифрами "Відповідно до рішення про призначення житлової субсидії у випадку, передбаченому пунктом 25 цього Положення,";

13) у першому реченні пункту 27 слова "за рішенням комісії житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може бути призначена" замінити словами "або за однією адресою є декілька житлових приміщень (будинків) з розділеними особовими рахунками, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається";

14) у пункті 28:

в абзаці першому слова "за рішенням комісії можуть включатися" замінити словом "включаються";

перше речення абзацу другого після слів "Під час призначення житлової субсидії" доповнити словами "у такому випадку";

15) пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Рішення у випадках, передбачених пунктами 25, 27 і 28 цього Положення, приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та/або документів, що підтверджують непроживання особи за адресою домогосподарства.";

16) у пункті 43:

в абзаці третьому слова "про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація)" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).";

17) пункт 49 викласти в такій редакції:

"49. У разі коли документи, передбачені пунктом 43 цього Положення, подано не в повному обсязі, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує заявника про необхідність подання таких документів. Питання призначення житлової субсидії розглядається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за умови надходження документів, які не були подані одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви.

Громадянин, який звернувся за призначенням житлової субсидії, має право надавати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення додаткові документи, що не передбачені цим Положенням, але необхідні для прийняття об'єктивного рішення.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості в заяві, декларації, інших документах, що вплинули на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.";

18) доповнити Положення пунктом 502 такого змісту:

"502. Проведення перевірки даних, зазначених у підпунктах 4 і 10 пункту 14 цього Положення, здійснюється, зокрема, на підставі рекомендацій Мінфіну щодо виявлених невідповідностей, що впливають на встановлення права на житлову субсидію, отриманих відповідно до Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". Інформаційний обмін здійснюється у порядку, встановленому Мінфіном та Мінсоцполітики.";

19) у пункті 54 слово "комісією" замінити словами "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення";

20) у пункті 55 слово "комісії" замінити словами і цифрами ", прийнятого відповідно до пункту 54 цього Положення,";

21) у пункті 58:

абзац перший після слова і цифр "пункту 50" доповнити словами і цифрами "та в абзацах другому - четвертому пункту 501";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі коли заявник не згоден з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову у призначенні житлової субсидії або визначений розмір субсидії, що прийнято на підставі інформації, отриманої під час обміну інформацією із суб'єктами надання інформації, державними реєстрами чи ресурсами, яку заявник вважає некоректною, заявник самостійно вживає заходів до уточнення такої інформації у відповідних першоджерелах.";

22) у другому реченні пункту 59 слова "може бути продовжено за рішенням комісії з причин, визнаних комісією поважними" замінити словами "продовжується на час хвороби заявника, що підтверджується документально";

23) абзац п'ятий пункту 60 виключити;

24) пункт 63 виключити;

25) у пункті 64 слова "до комісії або" і ", а також рішення щодо подання документів на розгляд комісії" виключити;

26) пункти 65 - 67 виключити;

27) пункт 70 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалювальний сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.";

28) пункт 74 виключити;

29) у пункті 76 слова "може бути призначена" замінити словом "призначається", а слова "за рішенням комісії" виключити;

30) пункт 77 виключити;

31) в абзаці другому пункту 78 слова "шостому та сьомому" замінити словами "шостому - дванадцятому";

32) у пункті 79 слова і цифри "пунктами 50 - 59 цього Положення" замінити словами "цим Положенням", слова "або подання документів на розгляд комісії" виключити, а цифри "61 - 63" замінити цифрами "61, 62";

33) у пункті 81 слова "з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис" замінити словами та цифрами "у порядку, визначеному пунктом 62 цього Положення";

34) у пункті 82:

слова "сезон" і "сезону" замінити відповідно словами "період" і "періоду";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Зазначений строк продовжується на час хвороби заявника, що підтверджується документально.";

35) у пункті 83 слово "сезон" замінити словом "період", а після слів "вчинив такі дії" доповнити словами ", після подання нових заяви і декларації";

36) пункти 84 і 87 виключити;

37) у пункті 90:

в абзаці восьмому слова і цифри "у підпунктах 2 і 4 пункту 14 цього Положення" замінити словами і цифрами "у підпунктах 2, 4, 8 - 11 пункту 14 цього Положення";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"отримання ним або членом сім'ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.";

38) пункт 91 після слів "умов їх надання" доповнити словами та цифрами ", настання умов, зазначених в абзаці дев'ятому пункту 90 цього Положення,";

39) абзац п'ятий пункту 93 виключити;

40) пункт 100 викласти в такій редакції:

"100. Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий в уповноваженому банку, чи виплачується йому готівкою через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання.

Громадяни, яким надається житлова субсидія, зобов'язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.

Відшкодування витрат на оплату послуг з виплати і доставки житлової субсидії за місцем фактичного проживання одержувачів із числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд, здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.

Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій у грошовій готівковій формі є банки, визначені відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2020 р., N 6, ст. 278).

Відповідні дані, необхідні для проведення виплати житлової субсидії структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, одержувач субсидії зазначає у заяві.";

41) пункти 101 - 103 виключити;

42) у пункті 104 слова "(безготівковій та готівковій)" замінити словом "готівковій", а слова "між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України, АТ "Ощадбанк" та управителями багатоквартирного будинку, об'єднаннями, виконавцями комунальних послуг" виключити;

43) у пункті 105 слова "(безготівковій та готівковій)" замінити словом "готівковій";

44) абзац третій пункту 106 виключити;

45) пункти 107 - 1143 виключити;

46) абзаци перший - шостий пункту 115 виключити;

47) у пункті 116:

у підпункті 2 цифри "12" замінити цифрами "10";

у підпункті 3 слова і цифри "Розмір житлової субсидії у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ "Ощадбанк", що становить 0,7 відсотка такого розміру." виключити;

48) у підпункті 4 пункту 118 слова і цифри "Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ "Ощадбанк", що становить 0,7 відсотка такого розміру." виключити;

49) у пункті 119:

абзац перший викласти в такій редакції:

"119. За рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, у тому числі за поданням управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг у разі, коли:";

в абзаці другому слова "внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги" виключити;

50) пункт 121 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі прийняття рішення про припинення надання житлової субсидії структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє одержувачу житлової субсидії про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Водночас структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує одержувача про прийняте рішення із зазначенням причин відмови та порядку оскарження прийнятого рішення в порядку, встановленому пунктом 62 цього Положення.";

51) у пункті 124 слова "за рішенням комісії" виключити;

52) пункт 126 виключити.

2. В абзаці другому пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177; 2018 р., N 84, ст. 2765; 2020 р., N 3, ст. 161), слова і цифри "(за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2018 р., N 37, ст. 1311), -" замінити словом "або".

3. В абзаці першому підпункту 6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2064) слово "електропостачання" замінити словами "постачання та розподілу електричної енергії".

4. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. N 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 36, ст. 1263; 2020 р., N 3, ст. 161; 2021 р., N 1, ст. 45):

1) доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Пільги на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховуються у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалювальний сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку розміру пільги в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.

Форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затверджується Мінсоцполітики.

У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, під час розрахунку розміру пільги в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.";

2) у першому реченні підпункту 3 пункту 131 слова "АТ "Ощадбанк" протягом наступних трьох робочих днів припиняє проведення в автоматизованих системах банку платежів за обліковими записами пільговиків, включеними до реєстрів надміру перерахованих коштів пільг, та передає Мінсоцполітики інформацію про залишки коштів на рахунку для виплати пільг у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів зазначених пільговиків" замінити словами "АТ "Ощадбанк" протягом наступних трьох робочих днів передає Мінсоцполітики інформацію про залишки коштів на рахунку для виплати пільг у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів зазначених пільговиків та припиняє проведення в автоматизованих системах банку платежів за обліковими записами пільговиків, які включені до реєстрів надміру перерахованих коштів пільг і в яких сума надміру перерахованих коштів пільг перевищує суму наявних залишків пільг.";

3) пункт 133 після слів "перерахованих коштів пільг" доповнити словами і цифрами "і щодо яких припинено проведення платежів відповідно до підпункту 3 пункту 131 цього Порядку";

4) в абзаці другому пункту 19 слова "до державного бюджету" виключити.

5. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. N 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 61, ст. 1981; 2021 р., N 4, ст. 212):

1) пункт 4 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"доходи від розміщення депозитів;

дивіденди від цінних паперів".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

2) абзац п'ятий пункту 7 виключити.

____________

Опрос