Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности сотрудников кадрового состава разведывательных органов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 21.04.2021 № 391
действует с 24.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 квітня 2021 р. N 391

Київ

Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів

Відповідно до частин першої та четвертої статті 38 Закону України "Про розвідку" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1331 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3255);

пункт 49 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 71, ст. 2870).

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів

1. Ці Порядок та умови визначають механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (далі - одноразова грошова допомога) співробітників кадрового складу розвідувальних органів, що настали у зв'язку з виконанням ними посадових (службових) обов'язків, а також розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності таким співробітникам.

2. Співробітники кадрового складу, які є військовослужбовцями, вважаються такими, що виконують посадові (службові) обов'язки, за умов, визначених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", у межах обов'язків, безпосередньо пов'язаних з організацією, провадженням і забезпеченням розвідувальної діяльності.

Співробітники кадрового складу, які є державними службовцями, вважаються такими, що виконують посадові (службові) обов'язки під час провадження ними професійної діяльності в період проходження державної служби в межах посадових обов'язків, передбачених нормативно-правовими актами та контрактом (у разі укладення), безпосередньо пов'язаних з організацією, провадженням і забезпеченням розвідувальної діяльності.

3. Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

у разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії, а в разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;

у разі встановлення часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності - дата, зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії про результати визначення ступеня втрати працездатності у відсотках.

4. Одноразова грошова допомога призначається в разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання посадових (службових) обов'язків.

5. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім'ї, батькам, усиновлювачам та особам, які перебували на утриманні загиблого (померлого) співробітника кадрового складу (крім випадків, коли утримання відбувається за цивільно-правовими правочинами) (далі - утриманці), у розмірі, визначеному частиною другою статті 38 Закону України "Про розвідку", із застосуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель (смерть).

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Члени сім'ї, батьки та усиновлювачі загиблого (померлого) співробітника кадрового складу визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" або за рішенням суду.

6. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується в разі встановлення інвалідності співробітнику кадрового складу внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання посадових (службових) обов'язків, чи встановлення інвалідності звільненому із служби співробітнику кадрового складу внаслідок зазначених причин у розмірах, визначених частиною третьою статті 38 Закону України "Про розвідку", із застосуванням розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.

7. У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією, співробітнику кадрового складу, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання ним посадових (службових) обов'язків, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, у розмірі, що визначається у відсотках із застосуванням 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено ступінь втрати працездатності.

8. Якщо протягом двох років після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду співробітнику кадрового складу буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата здійснюється з урахуванням раніше виплаченої суми.

У разі повторного встановлення інвалідності, зміни групи інвалідності, її причини або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності (ступеня втрати працездатності) виплата одноразової грошової допомоги у зв'язку із змінами, що відбулися, не здійснюється.

9. Граничний розмір одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності не повинен перевищувати розміру допомоги в разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу.

10. Члени сім'ї, батьки, усиновлювачі та утриманці загиблого (померлого), які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, подають в письмовій чи електронній формі до розвідувального органу заяву про виплату одноразової грошової допомоги, а в разі наявності малолітніх та (або) неповнолітніх дітей - заяву іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей.

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) співробітника кадрового складу, зокрема про те, що вона не пов'язана з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

свідоцтва про смерть загиблого (померлого);

свідоцтва про народження загиблого (померлого) - для виплати одноразової грошової допомоги його батькам або усиновлювачам;

свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові) загиблого (померлого);

паспорта громадянина України заявника та документа, що підтверджує відомості про зареєстровану адресу місця проживання (у разі коли таких відомостей до паспорта не внесено), або за технічної можливості е-паспорта заявника (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, оформленому особі засобами Єдиного державного демографічного реєстру), документів (відомостей, даних) про зареєстровану адресу місця проживання, що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія);

свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Порталу Дія, - для виплати одноразової грошової допомоги дитині загиблого (померлого);

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або за технічної можливості подаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія). Для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки з такою відміткою;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми співробітником кадрового складу);

рішення суду або іншого документа, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають утриманці, які не були членами сім'ї загиблого (померлого);

постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку смерті співробітника кадрового складу з числа військовослужбовців;

висновку медико-соціальної експертної комісії про причинний зв'язок смерті співробітника кадрового складу з числа державних службовців.

11. Співробітник кадрового складу, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, подає в письмовій чи електронній формі до розвідувального органу заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з установленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без установлення інвалідності.

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності (або оригінал довідки про встановлення відсотка втрати працездатності) із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи часткової втрати працездатності;

постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва) - для співробітника кадрового складу з числа військовослужбовців;

документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

паспорта громадянина України заявника та документа, що підтверджує відомості про зареєстровану адресу місця проживання (у разі коли таких відомостей до паспорта не внесено), або за технічної можливості е-паспорта заявника (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, оформленому особі засобами Єдиного державного демографічного реєстру), документів (відомостей, даних) про зареєстровану адресу місця проживання, що подаються засобами Порталу Дія;

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або за технічної можливості подаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія). Для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки з такою відміткою.

12. За наявності права на одержання одноразової грошової допомоги, встановленої іншими нормативно-правовими актами, у заяві про виплату одноразової грошової допомоги зазначається власне письмове підтвердження заявника про те, що він не скористався таким правом.

Копії документів, що додаються до заяви про виплату одноразової грошової допомоги, засвідчуються розвідувальним органом або в порядку, встановленому законодавством України.

За наявності електронної інформаційної взаємодії розвідувального органу з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для виплати одноразової грошової допомоги, така інформація заявником не подається.

13. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги співробітнику кадрового складу здійснюється розвідувальним органом.

14. Розвідувальним органом визначається уповноважена посадова особа (підрозділ, колегіальний орган), яка в місячний строк із дня реєстрації всіх документів подає керівнику розвідувального органу висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого обов'язково додаються документи, зазначені в пунктах 10 та 11 цих Порядку та умов.

Керівник розвідувального органу ухвалює рішення про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні.

На підставі рішення керівника розвідувального органу про призначення одноразової грошової допомоги видається наказ про виплату такої допомоги особам, які звернулися за її отриманням.

У разі відмови у призначенні одноразової грошової допомоги розвідувальний орган письмово повідомляє заявнику з обґрунтуванням причин відмови.

15. Одноразова грошова допомога виплачується заявнику шляхом перерахування коштів розвідувальним органом на зазначений ним рахунок в установі банку.

Якщо після призначення одноразової грошової допомоги стосовно її отримання звертаються інші особи (члени сім'ї, батьки, усиновлювачі та утриманці загиблого (померлого), питання щодо розподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою цих осіб або в судовому порядку.

16. Рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржено в судовому порядку.

17. Фінансування витрат, пов'язаних із виплатою одноразової грошової допомоги, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для розвідувальних органів.

18. Призначення та виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності співробітника кадрового складу є наслідком:

учинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;

учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення та виплати одноразової грошової допомоги.

19. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

____________

Опрос