Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов

КМ Украины
Постановление КМ от 17.02.2021 № 115
действует с 19.02.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2021 р. N 115

Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2015 р., N 90, ст. 3040; 2018 р., N 8, ст. 301, N 98, ст. 3229; 2021 р., N 1, ст. 39), зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ:

забезпечити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою розроблення та впровадження технічних засобів та програмних компонентів для можливості доступу суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж нових автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів до відповідної функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ з метою участі в державній реєстрації;

організувати підготовку відповідальних осіб суб'єктів господарювання до роботи з відповідною функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1. Пункт 3 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, які виявили бажання взяти участь у державній реєстрації нових транспортних засобів, подають особисто або через уповноваженого представника чи надсилають поштою до Головного сервісного центру МВС у паперовій або електронній формі на адресу електронної пошти Головного сервісного центру МВС заяву. Заява, наведена в додатку 7, складена в електронній формі, та додані до неї документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів.

Головний сервісний центр МВС розглядає подану заяву у строк до 20 робочих днів з моменту її надходження та за результатами розгляду укладає із суб'єктом господарювання відповідний договір або повертає її заявнику.

Головний сервісний центр МВС повертає заяву не пізніше ніж через п'ять робочих днів у визначений суб'єктом господарювання спосіб за наявності хоча б однієї з таких підстав:

невідповідність суб'єкта господарювання вимогам, установленим абзацом другим пункту 3 цього Порядку;

подання документів не в повному обсязі та/або виявлення в них недостовірних відомостей, що встановлено під час їх розгляду.

Суб'єкт господарювання має право усунути недоліки та надіслати відповідну заяву повторно.

Суб'єкт господарювання, який уклав з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, здійснює:

підготовку документів для передачі до сервісного центру МВС відповідно до типових інформаційних карток адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів, які надаються сервісним центрам МВС;

установлення особи відповідно до наданих документів, що посвідчують особу;

установлення особи уповноваженого представника відповідно до наданих документів (у разі звернення власника транспортного засобу через уповноваженого представника) та проведення перевірки його повноважень;

передачу відповідних документів до сервісного центру МВС через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації;

друк та видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, видачу номерних знаків, які відповідають установленим вимогам, на підставі оформленого рішення сервісного центру МВС про державну реєстрацію транспортного засобу;

видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику належним чином оформленого рішення сервісного центру МВС про відмову в здійсненні державної реєстрації транспортного засобу із зазначенням підстави (підстав) для такої відмови.

Суб'єкти господарювання, які уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, забезпечуються бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками в порядку, встановленому МВС.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев'ятнадцятим.

2. У другому реченні абзацу першого пункту 6 слова "та здійснюють продаж таких транспортних засобів" замінити словами ", здійснюють продаж таких транспортних засобів та уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір".

3. Доповнити Порядок додатком 7 такого змісту:

 

____________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)

____________________________________
(повне та скорочене найменування суб'єкта
господарювання)

ЗАЯВА

Прошу укласти договір про участь в державній реєстрації нових транспортних засобів
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування суб'єкта господарювання)
який обліковується в Головному сервісному центрі МВС за реєстраційним номером __________ як суб'єкт господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією нових транспортних засобів.

Прошу повідомити про прийняте рішення телефоном ___________________, на адресу електронної пошти ___________________________________ або рекомендованим листом за адресою вказаного в заяві місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Адреса місцезнаходження суб'єкта господарювання ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса місцезнаходження торговельного приміщення _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання та печаткою (за наявності) копії:

дистриб'юторського чи дилерського договору (крім виробників).

Договір, складений за межами України, приймається за умови його перекладу на державну мову закордонними дипломатичними установами України або офіційними органами інших держав та проставлення на документах апостилю в порядку, визначеному Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, та Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах);

документів, що підтверджують право власності або користування багатофункціональним пристроєм ретрансферного друку, який забезпечує друк бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відповідно до вимог, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. N 844 "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 77, ст. 2469);

договору із суб'єктом охоронної діяльності, що провадить охоронну діяльність на підставі отриманої в установленому порядку ліцензії;

документів про призначення відповідальних осіб, які безпосередньо братимуть участь у здійсненні державної реєстрації нових транспортних засобів, не мають непогашеної і незнятої в установленому законом порядку судимості, а також не перебувають у розшуку;

свідоцтва про присвоєння ідентифікаційного номера (VIN) (для виробників).

Додаток: на

_________
(цифрами)

(_________________________________)
(словами)

арк. в _______ прим.

Відповідальною особою за підготовку та подання документів від суб'єкта господарювання призначено ___________________________________________________________________________
                                                                                (найменування посади, прізвище, власне ім'я та
______________________________________________________________________________________
                                                                           по батькові (за наявності), номер телефону)

___ ____________ 20__ року

_____________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

______________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності) керівника або уповноваженої
особи суб'єкта господарювання

М. П. (за наявності)".

____________

Опрос