Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 октября 2012 г. N 967

КМ Украины
Постановление КМ от 23.12.2020 № 1360
действует с 31.12.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2020 р. N 1360

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 81, ст. 3261; 2018 р., N 2, ст. 76; 2019 р., N 78, ст. 2697) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967

1. У назві та пункті 1 постанови цифри "2013 - 2020" замінити цифрами "2013 - 2023".

2. Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2013 - 2023 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2015 р., за даними Держстату, 657,2 тис. сімей та одинаків перебували на квартирному обліку, з яких молоді сім'ї - 68,1 тисячі.

Більшість молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже актуальною в Україні.

Статтею 47 Конституції України гарантовано право на житло; держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Обов'язком держави є надання реального інструменту для реалізації житлових прав громадян. Саме гостра житлова проблема є однією з причин міграції української молоді за кордон.

Протягом 2013 - 2020 років (станом на 1 липня 2020 р.) відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 81, ст. 3261; 2018 р., N 2, ст. 76), передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розмірі 1952,295 млн. гривень, у тому числі із:

загального фонду державного бюджету - 94,897 млн. гривень;

спеціального фонду державного бюджету - 219,398 млн. гривень;

місцевих бюджетів - 1638 млн. гривень.

Фактично ж було профінансовано лише 1010,606 млн. гривень, у тому числі із:

загального фонду державного бюджету - 94,897 млн. гривень;

спеціального фонду державного бюджету - 222,709 млн. гривень;

місцевих бюджетів - 693 млн. гривень.

За рахунок коштів державного бюджету (у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду) надано 978 пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, місцевих бюджетів - 1259.

На даний час для участі у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки у відкритих реєстрах державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" зареєстровано 7513 заяв громадян (станом на 1 липня 2020 року).

За час реалізації механізму надання пільгових іпотечних житлових кредитів, що передбачає здешевлення їх вартості шляхом надання часткової компенсації, відповідно до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 343 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 33, ст. 1229), таку компенсацію надано 17,8 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Зазначених заходів недостатньо для розв'язання житлової проблеми серед молоді у найближчий час. Тому необхідним є продовжити дію Програми та відновити її фінансування із загального фонду державного бюджету.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання механізму забезпечення громадян доступним житлом відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Державна підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту. Забезпечення окремих категорій громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла за рахунок державних коштів. Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.

Однак, по-перше, зазначена державна підтримка орієнтована на всіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування на певній цільовій групі, зокрема молодих сім'ях. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян.

По-друге, забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян власні кошти для здійснення першого внеску відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає продовження дії Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967, що дасть можливість встановити найбільш ефективний спосіб забезпечення житлом саме молоді, шляхом реалізації механізму надання пільгових довгострокових житлових кредитів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, зокрема зміна підходів до розрахунку розміру кредиту;

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Успішне виконання Програми протягом 2021 - 2023 років дасть змогу створити умови для забезпечення житлом більше 2,5 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв'язанню їх житлових проблем, розвитку будівельної галузі та пов'язаних з будівництвом галузей промислового виробництва, створенню додаткових робочих місць у будівельній та суміжних із будівництвом галузях, збільшенню податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів, поліпшенню демографічної ситуації в країні.

Крім того, виконання Програми зменшує фінансове навантаження на молоді сім'ї, що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення населення, створює умови для гармонійного розвитку сім'ї та національної економіки. Адже механізм виконання Програми дає змогу спрямовувати кошти від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, на надання нових кредитів за рахунок коштів спеціального фонду.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми протягом 2013 - 2023 років, а саме для реалізації механізму Програми, необхідні кошти в сумі 3364,138 млн. гривень, в тому числі протягом 2021 - 2023 років необхідні кошти в сумі 1917,295 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

 

ПАСПОРТ
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2023 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967.

2. Державний замовник-координатор - Мінрегіон.

3. Керівник Програми - Міністр розвитку громад та територій.

4. Виконавці заходів Програми - Мінрегіон, Мінфін, державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013 - 2023 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

2020**

2021**

2022**

2023**

Державний бюджет

760,256

149,609

78,074

93,491

77,377

75,848

63,044

54,118

51,4

42,05

39,235

36,01

Місцевий бюджет

2603,882

33,532

36,624

64,694

94,337

115,693

145,678

155,924

157,4

600

600

600

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3364,138

183,141

114,698

158,185

171,714

191,541

208,722

210,042

208,8

642,05

639,235

636,01

____________
* Фактичні видатки станом на кінець року.

** Виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням напрямів бюджетної політики.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2023 роки

Найменування завдання

Наймену-
вання показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансу-
вання (державний, місцевий бюджети та інші джерела)

Прогноз-
ний обсяг фінан-
сових ресурсів для вико-
нання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Запровадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

кількість наданих кредитів

7686

402

216

188

213

638

1109

1157

1242

882

840

799

надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Мінрегіон
Мінфін
державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет,
у тому числі:

391,721

104,621

34

33,674

24

34,311

30

29

28

25,07

24,835

24,21

загальний фонд

94,9

70,63

24,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

296,821

33,991

9,73

33,674

24

34,311

30

29

28,0

25,07

24,835

24,21

місцеві бюджети

2603,882

33,532

36,624

64,694

94,337

115,693

145,678

155,924

157,4

600

600

600

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість договорів на обслуговування

 

8400*

6100*

5011*

3468*

2805*

2353*

1920*

1591*

1112*

950*

845*

компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Мінрегіон
Мінфін
державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

державний бюджет

368,535

44,988

44,074

59,817

53,377

41,537

33,044

25,118

23,4

16,98

14,4

11,8

кількість нормативно-
правових актів

2

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

удосконалення механізму пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян

Мінрегіон
Мінфін
державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Кількість договорів, що залишилися на обслуговуванні на кінець року, які було укладено за програмою 2751380 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкція) і придбання житла".

 

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в розрізі регіонів

Найменування регіону

Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2011 р.

Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які зареєстро-
вані в реєстрах державної спеціалі-
зованої фінансової установи "Державний
фонд сприяння молодіж-
ному житловому будів-
ництву"
для отримання довготер-
мінових пільгових кредитів для будівництва (рекон-
струкції)
та придбання житла станом на 1 липня 2020 р.

2013 рік*

2014 рік*

2015 рік*

2016 рік*

2017 рік*

2018 рік*

2019 рік*

2020 рік**

2021 рік

2022 рік

2023 рік

усього

таких, що плану-
ється забезпе-
чити житлом

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла, кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуа-
тацію житла,
кв. метрів

кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що планується забезпе-
чити житлом***

кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що планується забезпе-
чити житлом***

кількість
молодих сімей
та одиноких молодих громадян, що планується забезпе-
чити житлом***

Автономна Республіка Крим

5572

16

 

16

1133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

4323

52

202

8

598

 

 

3

242

7

565

15

659

9

828

8

570

2

 

24

23

21

Волинська

4872

50

348

4

273

3

241

2

170

4

241

8

 

10

2835

17

 

2

302

41

38

37

Дніпропетровська

5214

62

230

16

1080

18

1217

4

229

5

346

6

43

4

109

6

41

3

 

27

26

24

Донецька

9101

40

116

31

2248

6

421

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

14

13

13

Житомирська

3288

45

233

4

271

5

265

7

456

5

299

5

453

6

200

9

190

4

 

27

26

25

Закарпатська

856

74

295

13

968

7

414

6

333

6

397

8

 

12

 

14

1543

8

 

34

33

32

Івано-Франківська

1243

92

228

16

1172

5

310

5

384

19

1223

17

219

17

940

10

2116

3

499

27

26

24

Київська

5278

90

119

25

1925

12

942

15

822

6

310

15

 

7

 

8

522

2

 

14

13

12

Кіровоградська

1000

17

215

6

407

 

 

1

42

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

26

24

23

Луганська

3413

65

82

25

1874

5

349

 

 

2

149

9

117

3

59

15

 

6

 

10

10

9

Львівська

5203

104

239

17

1157

6

456

15

1090

10

796

13

1711

20

416

23

561

 

845

28

27

26

Миколаївська

3048

275

580

23

1785

41

2376

40

2621

42

2544

38

 

41

 

44

6997

6

 

68

63

62

Запорізька

4000

84

426

 

 

12

975

4

221

7

398

16

 

19

 

22

 

4

 

50

48

45

Одеська

2883

42

314

10

573

 

 

6

307

1

54

7

 

2

 

11

715

5

 

37

35

33

Полтавська

2094

190

431

24

1530

19

1007

11

805

17

1078

32

2849

34

1665

39

376

14

177

51

48

46

Рівненська

2462

63

293

16

788

7

468

5

292

13

942

11

726

6

184

5

 

 

 

34

33

31

Сумська

8389

97

371

6

452

7

345

6

347

11

717

30

1314

15

1470

16

2270

6

 

43

42

39

Тернопільська

2387

20

82

5

433

2

172

1

114

2

126

4

690

3

318

2

406

1

 

9

10

9

Харківська

3775

189

628

21

1830

8

530

17

1117

21

1558

26

2716

37

7313

33

1341

26

3082

74

69

67

Херсонська

2818

112

168

25

1626

15

899

9

493

8

558

16

704

18

1871

17

 

4

 

20

19

18

Хмельницька

6434

40

409

9

741

5

306

6

319

4

244

4

 

4

330

6

 

2

 

48

46

43

Черкаська

4138

55

168

15

1058

7

544

5

358

3

246

6

 

5

675

9

2342

5

 

21

19

18

Чернівецька

2122

43

185

6

323

9

581

3

237

5

444

3

437

7

225

8

406

2

 

22

21

20

Чернігівська

2036

50

158

7

582

5

393

4

325

6

404

9

 

6

202

10

191

3

227

18

18

17

м. Київ

14521

141

993

51

3321

12

661

13

767

9

450

20

1385

12

1139

15

70

9

483

115

110

105

м. Севастополь

1252

3

 

3

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

111722

2111

7513

402

28376

216

13872

188

12091

213

14089

319

14023

299

20779

351

20657

123

5615

882

840

799

____________
* Фактичні показники.

** Інформація станом на 30 липня 2020 року.".

____________

Опрос