Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения вспомогательными средствами для обучения лиц с особыми образовательными потребностями в заведениях образования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.12.2020 № 1289
действует с 24.12.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2020 р. N 1289

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про повну загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти.

2. У цьому Порядку під допоміжними засобами для навчання слід розуміти пристрої, обладнання, засоби та технології, що використовуються з технічною, дидактичною, методичною, функціональною, навчально-розвивальною, ігровою, комунікативною метою для покращення навчальної діяльності, розвитку навичок комунікації та забезпечення надання особам з особливими освітніми потребами підтримки в освітньому процесі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про позашкільну освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про вищу освіту".

3. Забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів засновників таких закладів, інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Допоміжні засоби для навчання особи з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі) зазначаються в її індивідуальній програмі розвитку. Індивідуальна програма розвитку розробляється командою психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 62, ст. 2475), Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. N 530 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 51, ст. 1735), Порядку організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 635 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 59, ст. 2030), Порядку організації інклюзивного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 636 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 59, ст. 2031), Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 779 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 69, ст. 2410).

5. За наявності у закладі освіти кількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими категоріями особливих освітніх потреб за погодженням з їх батьками (іншими законними представниками) можлива закупівля додаткових засобів для навчання, зокрема спеціальних засобів для корекції психофізичного розвитку, для спільного користування.

6. Забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах освіти здійснюється комплексно шляхом утворення в закладах відповідно до положень про такі заклади спеціальних відділень корекційно-розвиткової роботи (кабінетів, кімнат, класів, майстерень тощо), обладнаних з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів освіти, а також надання допоміжних засобів для навчання, передбачених для індивідуального користування особам з особливими освітніми потребами у висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

7. Перелік допоміжних засобів для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти затверджується МОН.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до закону.

9. Заклад освіти організовує та забезпечує належне використання, збереження, облік та інвентаризацію придбаних допоміжних засобів для навчання відповідно до законодавства.

10. Допоміжні засоби для навчання особи з особливими освітніми потребами, що зазначені в індивідуальній програмі розвитку та призначені для індивідуального користування, можуть надаватися в тимчасове користування її батькам (іншим законним представникам) або такій особі особисто (у разі її повноліття) на підставі договору про безоплатне користування матеріальними цінностями, типова форма якого затверджується МОН, та акта приймання-передачі в тимчасове користування матеріальних цінностей.

____________

Опрос