Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 18.11.2020 № 1141
действует с 21.11.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2020 р. N 1141

Київ

Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 47, ст. 1830; 2016 р., N 54, ст. 1897) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення

1. Цей Порядок визначає організаційні засади створення та забезпечення функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення (далі - система), впровадження єдиних підходів до визначення індивідуальних доз опромінення шляхом вимірювання або розрахунковим методом, гарантування їх достовірності, оцінки, обліку, зберігання та доступу до результатів індивідуального дозиметричного контролю.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про метрологію та метрологічну діяльність" та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини, що виникають під час провадження діяльності з використання ядерної енергії.

2. Організаційне та методичне забезпечення створення системи здійснюється шляхом виконання плану заходів згідно з додатком 1.

3. Функціонування системи забезпечують її суб'єкти, а саме:

1) суб'єкти підприємницької діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - суб'єкти діяльності), персонал яких, стажери, здобувачі освіти та працівники інших суб'єктів господарювання, залучені до роботи на об'єктах суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, під час якої вони піддаються опроміненню (далі - працівники);

2) суб'єкти господарювання, які акредитовані відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" та впровадили систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги." (далі - організації технічної підтримки);

3) Держатомрегулювання та її міжрегіональні територіальні органи;

4) Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення (далі - Державний регістр), порядок роботи якого визначається положенням про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання, індивідуальних доз опромінення та порядком оплати послуг з їх реєстрації згідно з додатком 2.

4. Функції, що виконують суб'єкти діяльності:

здійснення власними силами або із залученням організацій технічної підтримки визначення, контролю і обліку індивідуальних доз професійного опромінення;

ведення обліку результатів індивідуального дозиметричного контролю щодо кожного працівника, який піддається професійному опроміненню, та передача інформації про отримані працівниками щорічні індивідуальні дози професійного опромінення до міжрегіональних територіальних органів Держатомрегулювання;

інформування Держатомрегулювання про всі випадки перевищення ефективної дози професійного опромінення (протягом доби після виявлення);

впровадження оптимізаційних заходів щодо зниження доз професійного опромінення та поліпшення умов праці працівників.

5. Функції, що виконують організації технічної підтримки:

надання послуг з розрахунків, моделювання та оцінок доз опромінення, калібрування приладів дозиметричного контролю, розрахунків радіаційного (біологічного) індивідуального захисту, з контролю індивідуальних доз професійного опромінення;

ведення обліку результатів індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення щодо кожного працівника суб'єктів діяльності, яким надаються послуги;

надання Держатомрегулюванню щорічних звітів про свою діяльність за формою, встановленою Держатомрегулюванням.

6. Міжрегіональні територіальні органи Держатомрегулювання забезпечують збір, узагальнення, первинну обробку інформації про отримані дози професійного опромінення на рік, що подається суб'єктами діяльності, та передачу її до Державного регістру.

7. Держатомрегулювання:

забезпечує організацію створення та функціонування системи;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог до контролю і обліку індивідуальних доз професійного опромінення суб'єктами діяльності та організаціями технічної підтримки;

оприлюднює та постійно актуалізує на власному офіційному веб-сайті перелік організацій технічної підтримки, що акредитовані відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" та впровадили систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) "Системи управління якістю. Вимоги." та їх щорічні звіти.

8. Державний регістр забезпечує:

систематизацію, електронний облік, актуалізацію та зберігання інформації про отримані дози професійного опромінення на рік;

подання щорічного звіту Держатомрегулюванню;

координацію діяльності з ведення та актуалізації даних в інформаційній базі даних Державного регістру;

накопичення та зберігання даних про індивідуальні дози професійного опромінення протягом усього періоду трудової діяльності працівника та після закінчення такої діяльності щонайменше до дати, коли йому виповниться 75 років, але не менше 30 років після припинення нею трудової діяльності.

9. Контроль та облік індивідуальних доз опромінення пацієнтів під час проходження діагностичних та терапевтичних процедур з медичним опроміненням здійснюється відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання".

10. Облік індивідуальних доз опромінення осіб здійснюється відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання".

11. Фінансування створення системи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, проектів міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок інших джерел.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення*

Найменування заходу

Обсяг та джерела фінансування

Строк виконання

1. Розроблення порядку здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання")

не потребує фінансування

IV квартал 2020 р.

2. Розроблення форм реєстраційних карток доз професійного опромінення та опромінення населення та порядку взаємодії між суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії

- " -

- " -

3. Встановлення форм звіту суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення і порядку користування зазначеним Державним регістром

- " -

- " -

4. Розроблення (адаптація) програмного забезпечення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення

180 тис. гривень за бюджетною програмою 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання"; проекти міжнародної технічної допомоги

IIІ квартал 2021 р.

5. Закупівля комп'ютерного та іншого обладнання, програмного забезпечення Microsoft Office

405 тис. гривень за бюджетною програмою 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання"; проекти міжнародної технічної допомоги

IV квартал 2021 р.

6. Проведення навчання та підготовки персоналу Держатомрегулювання, Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення з питань роботи з програмним забезпеченням

проекти міжнародної технічної допомоги

- " -

7. Проведення національних та міжнародних калібрувань систем індивідуального дозиметричного контролю

проекти міжнародної технічної допомоги

- " -

8. Розроблення кваліфікаційних вимог до персоналу суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що визначають індивідуальні дози професійного опромінення

не потребує фінансування

III квартал 2022 р.

9. Встановлення вимог до контролю якості визначення (вимірювань та розрахунків) індивідуальних доз опромінення

150 тис. гривень за бюджетною програмою 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання"

- " -

10. Визначення критеріїв та вимог до технічних та організаційних аспектів контролю професійного опромінення, інтегрованого підходу до контролю зовнішнього та внутрішнього професійного опромінення, включаючи опромінення від матеріалів з природним вмістом радіонуклідів, з урахуванням стандарту МАГАТЕ "Професійний радіаційний захист", GSG-7, 2018

150 тис. гривень за бюджетною програмою 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання"

- " -

11. Введення в експлуатацію Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення

не потребує фінансування

IV квартал 2022 р.

____________
* Відповідальним виконавцем цього плану заходів є Держатомрегулювання, яка подає кожного півріччя звіт про стан його виконання Кабінетові Міністрів України.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання, індивідуальних доз опромінення та порядок оплати послуг з їх реєстрації

1. Реєстрація джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення здійснюється в інформаційно-комп'ютерній обліковій системі Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, індивідуальних доз опромінення (далі - Державний регістр) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Створення, ведення, модернізація, реорганізація, ліквідація та адміністрування Державного регістру здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

3. Ведення Державного регістру забезпечує окремий підрозділ державного підприємства "УДВП Ізотоп", структуру та штатний розпис якого погоджує Держатомрегулювання.

4. Державний регістр подає щороку Держатомрегулюванню звіт за встановленою Держатомрегулюванням формою.

5. Захист персональних даних та інформації про індивідуальні дози опромінення особи здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

6. Відомості про індивідуальні дози опромінення особи надаються такій особі безоплатно у вигляді довідки на її письмове звернення.

7. Фінансування створення, впровадження та ведення Державного регістру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, порядок використання яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Держатомрегулювання за погодженням з Мінфіном затверджує паспорт відповідної бюджетної програми і подає Мінфіну інформацію про його виконання.

9. Оплата послуг з реєстрації кожного джерела іонізуючого випромінювання провадиться власниками або володільцями і користувачами джерел іонізуючого випромінювання згідно з Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034).

10. Реєстрація індивідуальних доз опромінення особи здійснюється безоплатно.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 544

1. У назві та тексті постанови після слів "джерел іонізуючого випромінювання" доповнити словами ", індивідуальних доз опромінення".

2. У назві та тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, затвердженому зазначеною постановою, після слів "джерел іонізуючого випромінювання" доповнити словами ", індивідуальних доз опромінення".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32, с. 6).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 1999 р. N 406 "Про порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 441).

3. Пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 379 "Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 750).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 51 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1123" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 112).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. N 846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2187).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 1253 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 81, ст. 3017).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 359 "Про доповнення пункту 14 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 970).

10. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 47, ст. 1830).

____________

Опрос